Skip to main content

Full text of "The Book of Psalms, with commentary"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/thebookofpsalmswOOkinnh Printed in G •rmany ^ V \ Wv k f>C s 


»vr p^rr pn» qp^ W3M f"^ *5^« px;>("»J) c-sx eg "^'w o*3n n^xj» 

iiore "^TMi o'5x:a «x«i rcx> 3^:33 x":3:x» -nrw pvM''^ o-:>i naxj;? ai'*? tx> troro 'O nitiM^ 

C{^)9Tny 0^X0 not)n*> mv, -113 f"?;? "ij-a-i niifl nn ^icw cr:xJ3 c:^ c^-cmrfl iHtrrmrH 
inija -yva ^^'ia n-o^^a w "vpy? "^vHi ravhv Tiyw^ ;iT'jr 3 •n^jMi o-'^o ^rcvh a*T7) two 
fei 'fircacTO 'p'jh i*on m '»t7M3 vnp:) ni^a *3 t>»mi ;)Mnn3 33-133 o^z!3)3 :]^3)3 Sox>:i3 fei 
Tpv»» vnjH'waa^ vtt.-) nf»3 om *:j nma^a v-jot ntw: W? -o O'M's^t ':/733 mVi crsvjn 
M-w) vimra c/ro con Miru onM;7Sr M3 "js-. >nn .imi3::i 'D t3-nr;5 r5i-)i gnisy) p "»wt Tonj^n 
cVtt3:5 *y 1 V^ r*^qw n"j)*i :)^'VA-i;in I'r^ir^ iSwa:)' tT'W ^>03iJ) •^rtyraff 3i:j3i y>Sn3 .tm-o^.t "^ 
w M*n;i n>n)M 3^31*151 wn^iH T^i "p ^^ ""'^'' '*^- '^^""' ^'^ ^^^^ 3>fo:o nTwa nH"»""i .^^■) 
•^3T3 pcujns o^tn cn>« *MTt> yrt:) xjTpn nm -iisy 13115 Vip r itd^ yhn :3:">o>t aix> nx^' m") 

h» naT OA ^^lyiwi S^ *n3-i ■j'tjSmS aHTWTi n3o ^nai i:wS S» o'ts-vt v^xran •:i"^» t"> ijhh 
'iWMa O'H'aj iH"»r:tj -» jmi ni oh-Jt tjs tjm: noo ow c'laTs;) rnniD 'jo "in^x avoa 3nr3»x>3 
T3 •nwj') H'3o Stt mSm oicj:) ni irxD m't) o'rbHT) trx tit :wtm ^rmnS V7.V) -mSj» '^dx> tco om« 
^Ti -pnn rpH 'm^ "jwhj'j oSn^ "la-u -jSw.-) niifj -^'Tif? ^wmji f *5 S^.t> anv) Sji x'a:;) p^ra 
Si) ;)jm o:m^3 ^t hv H'am tpn "fm.-) -t hv -JWMn o*j^703i o'^jawi m'^^:Da vyrsyt p^T^ 
iSrw i3vn^ 7i\>rn9 nxT Sw'aitj -»jj>n ire z^v^ m 7)ia"»'W^ 7jr^;)» nM\a:n '3 ^3xn'»io 71T) :ii 

r WT^nj nna o^awu jdxj iriS tsvo o'«^:!I y"»»3 '5S03 3^331 r>r333 -ixs SS33 nw ajoj 
vvh W7)3 Min ©^an ntiH o^")W)Do 0A"> o^^siin o'"»''tou:) nSn "»aT ■>'n3n o» 3731 tit -nan ")»jn 
ry:»S i«h:^ n-nMi rpn t3 f^ 7)ni;iS t»n3 tit y^j w 'at? pS i-nn -iirres i-nt^ o'Tuxjiyj 

■n^ pxjMia wa a:?jx» jmcrosi i^iyrio i3t oxjS ymtcj -uf? ;>Mtini 7^9^ vnv tr o^ o'a'iM;) 
S nw 91 -JIT niaaa ■»x>"»'xo t»"^ tr oa"> c">3t -.'iT "laoo yixj o.i3 no?: mSxj o^im pi m 0^30 
aavo n:r:)x> ;?S*«:» -iixoa a:)^ '^p^ *:i>h p sm3 '»">ri« Tn^ o")? ai'3 r l^J?" ">'»i*' "'i*!© nrorS 
« n3T> liv} -inn I'nxj Tjin^sjo lani ovoS sS'jpt) ^:x> iro ''ou lyai nxjisf? rjn'^xj c^wtm ;i^ap nrrai 
•J*^ 'Sra ynrn: oo« oJi o^-wni irTii5Ti35»"> :)")y^3J)'> J33n;» «ii3n:"» aif»«mS»iS33:}iS;;S« 
nwn 'r)«ic;7 vnia nx>M .^SMo mvvn ya nxjx p'^ns o'>*n i^'Stm wti: mS-) "»'t» -^o wSa 0:^151 

^•jr;) :5i ixao t«3> ^-'j* tnpo r^-ji nrjia -p "j^hi :)">'x> nrntj niif? mrroi nrx) ncM p ^wi 


'r:)"Vpo o?ricjn wr«a -^fw )6 -roi -jtw : -a rwoSrn -p'!^ "^^w t235 i^wu hwi o-axj-n 

'-t; j» rm»:t »"> ctkh a^ nr •» nwfo ^eo • V^ >rBj oaai nivoV) 3)vpoS'» ^'o>6 :)w o^"«r) 
a^ c:nrra -fr >6^ o"»icr» -pn© nw^ yr7s\;i anan awo tst^ S^r^*) vwn S» oih n^ wxjj» 
•n %3:3,n -jW^ «nn^ awa ra ^^na* 7^ W) oSx» oaf? ynnm •\'ttw fl-jjf^ 3*a^na en o'cxj-rji 
H^JSan »^*r "W vrtj" KW^ VD3 cm'^ Mia Jjxrn> v'aa 'O o^mn a">-Ji5 TW»n -rara "cprn^i 
yezrt o':jtn'c» -fm 7^ m ^5»w • aa-«) rtj-wSx >*S»a am «v"j t^^ Wj-j a^icsi"* a»» yon 
tisrm K7i 'D w» 'pri^^:a o:^Snw ot^Sm r^B^aS d-jm -ja ''•t»v> o-atj-i^ on '3 w^ca cnra 
S vx xVi Yi^Th iS :)?n:n nawn vr »a 'W'Jj "o nta onM^ jjaw a^nai xj'jtjtc??') o">d38^ ii^oWj 
»x?«w «pt> Wir«a vrrna own w>m ntjjr >wr;j •» ira >6 zrwT) •pisx'non'^ ' OTnny^ 
vA vw-nrn *iVO vrosw otw) pJ'^ :'n:wn xb* no'Snn yn no^H "pns* xs-n^s^ afjai niaTai 
enw S-wTcn >^ 33»to >6 *.rr xS ^•x'k* c^f) wwin** yam rmouia lo^-n (rny tr>n -ji-w tih 
C" ©"nrn en c^Wv atr )<S 0^ ax>ta> •irw^ ^ on'^xjrrw -."iw?* hSxj "-o oTmana nrr ^iSi 
n^ nt mo o'Sa^^ onM^aaa oir*> •s'ki o'iw:^ onn **» Su rnr*^ o^^anri o^xww n»"5S ar-a 
^ Tithcsa nrnraxj^ yh o-y*> a-oiWJ ">rM nt^^ir** ^nonp "aw o^Swa o^'a:^'? nin '\^5rm 
3") 2ro ya-h nrDx;n *3 i")r> nrxr SSoa na"3iBn'> ai»*>^ •»< ■'Xis w ^Sin ■»« o-wn a'>:-)5J?S5 
ar ?^ TTnm •*■>« '-rvn txjx xj^xn '-jicjm 'nijMa') n mSi aw xS^stom* h^ yo-^ o-txn -.iran 
•0^ "j^rMtJ 7iv «inSt ir?ran « -jioTro nVi comw rojxj onxn "itsxij ni Su-s on^oasrD nxjr" 
» c>0 "nw:^ ire -jSn oxv -f? nriS >6>i atr -j>m iwj >6t> n^MW nrs ^X'n •)f?n m'jio "»n>« 
2 )rcw> *)Ta^ w*» '^'W a-won •^'^ws f> o>i> T"*^ w)' 3**^" '><^ 3'"^'*' ^^5 "^^^j 

nwr )A> wt?»« o"^xj» >A a:n aw nx>» )Ai »->n ttw to ox "»r>i rwxnia bti'^ *ta 
©TH axj* Sn %">iwx3 •»«><> aw nx>ri rn« "i» nwf p"> ^"ixjh rS j 
»SyT:^ n*S :;Ta» nan Haxj KW") '>t»r» poa on nvw muwo i^ib -^ Tpi^^s ^"^^^ »'^35 >i^ 
■ja ;^'« "iSrr >^ :y< n^H hv» yys aw »wr^ 3):«S» m^ iio aw ntJt^*) »"ir tjo'^hsxj n:ciD 
><St) *»»H nT'att ^tS Haxj ^ro nvr ntja Tlr>o mortf? iny rroo ^r latjr? cm i^Sn von-ia 
ar >Am Tfjn hS nxm -o^Hn n-oH irn p"* • aw nt>rr wa3*v»'yna \dS^X9 •j'ny nSiu -iSr* 
i^'^v^rtovtffrycT)^yy7ST)Tro:s'ii037fV33v^'i-v\xh:i';sr)^^32'iVsn f jmnanvfi** 
Ki "VIM r^osa S^nxj^lai nnx pnc ja 0"rfi».''A na ^i» T^x:^ W3«3 irpnai hso imnna*) * tit^ 
^ snvi fiyn^i nfrn«a wmSn^ ^iif:? "jm xin •o nw) *"»a» ipxA ■)m p p orfjit o*"»nM> 
f ^ *af> -1^'^' ""^ ^^faa n:n' n;n* •«> ibxjS:? 3WT:i wr^fl mj»3 -.iis^V na pt^»)x> r^-^oa^i 
aT)3;n S» i^axjrnD ;^Sn^ oi^n n'n'tJ i^aiontn v^ :):ii3 na? nsns^ nprmi -ir^TO n^? na^ *a r i^-wrixi -^Toyhv :h-^^ c«v Tn-rh tvtn 'ys iumi -iiTsSa poarrxj nS-Si cw j);n* irj-i-^na^ 
'n So "ntiM -ri r^)*S^ crv -,rS -jS'yj ^iron vSr :5^riD v*'"*" ^'^r o"rt:i S:j >hn tjvv -Tfo 
"i oiov'*x Ti'Ti" nrn mr'Sj a;:)* xj-it: ch utox^ ")i-iSa "irx: ijoomi Trj-iri jtt^-o 'lyp M^^po 

t S« S"«xj xrS 3iv:5 o-:>n nrT ifV^ ^"^ J h*72r TtLV 

Tro Mw n;r a-vu rxsr*** nr t>o*tcj oiMn'rMi o*c 'aS> " • ' •"■'" 

'•n SoM* W)r 0M1 wr T5 or ip^ra cf»irS rra* win -p c^irS rat) m:)»xj o'v vS» S« Vi;rt> 
•5XJM • wS» Mi^ cSirSn v;)r?;) "nari :ih*x:i vv o-td r*?*"! 'iMTn inj 3*1: iSr m.T'X) o*o '<Sj 
h*7*i;iS ir>ri Mr:r >^Sm wra vii yr >iS -ivt^ mfri mw oipw xnx) ifrn *o nruja '\7>' m» 
^'iS' 'C3V7I •:^v '0 b-o* yh -.zj'Sr^ vwa ^*i« yr o*r 'AxS* Svny;) if;::iS3M •»:iMrr "3*15 v-i» 

n 3">3U^ 5-iM *:i3 riiir va iMy«' n;a'> iri« *xh "hy y^ro 7)v.^ jjiis' ;5a mvt> i:)aa io'S» 
r iSt' c*iDXj;n :)"»r'3 "o rnxr iS^m**) vj?*?:) "»tJM o*cn ■;« '\m3"s s'Srn StS i*;)n;) '»t>3' v'to's 
wrpiM M"i:ixj ^to "in'Sr Sir yh''vrox7i 7)^v2^'tH 'o wn n^Sm -j-nSr im ;n:S'H:i aiir '"Srn 
"icixi ipj" w-^rS vnj DiT)' mSi -^r'Sr Su' xS "^rnxj ito"> m nxsH jnnSn a-n ravw a'rrn 
'rw "wm;) i;rr r.rSiw mwi vnr o-.m *m t5P" aiw onxn *o nx'>n;n loSri SrMriS vm ;t:5^ 
tj r^ra r-.irxj inra yr ixjix irrivj-n c'z'WTi vo-nSra lo^'x; Sia- m*? inSri o*a'vo vvrc^ 
nir'S -.iirSn 7)^2 "iJixa^'n') :^>n")nn 'iV irrr tcc mS V5r r";n3i nrr oiip mSi nn-nnS rviixj 
•V nfho nir'S rs-iy c* roro ririo 'tmx) Sia* mS vSri Sn ixjt* niri :ix5rc nrrrvi :)rai 
w.i 7rn ^T? rr 5M ri sr rt m^iao :)a;i;r;i c^irn lair cow -.in^S o-!H S10' c^iSx) ySi^ JJT^a 
a-oy orxSn Tonr ir^Jiaii 1011:0 vo' vrinVcji i-^a aivo aiMo 'pi loiro o*o'i n'Sr i*uo 
"51^ OH '3 aiu 10XJ1 siSri roia ■)"n oto pioxa xjniS xri'-n'Syo i*cw nii?u pcu' c>^ n'Sr 
'i?c laH coiaM^T coroi o'r *JiSrSi:Si«j ipso o*o"to iSiw o*:)' aiv nor'i oino •ji-'.r r"io 
"wi r7:S o"-.ttu-:^ vom nwiia looS 3*;jSm ^nw n>iSr to:to or3';o x;x:n I'nr "o "oi'xSi 
*p iS -jny i:3"Mi 1:1513 Tis'i ifr><a Voiar;! *"»ro iw oirri:, Sai: otj j« ii'San luSira ^jvn 
C'jai -jio ox>r^ ixjm Soi o^^aS p^-ur i:t -jn-o aiuo no? Sia* kS mSai 7;;o ao' •ixo mara 

05fliwi5i TtH -M 0:1c i:t yh "3 p orM orxj^a 'O icx o'y'^ni o-Mvro S^oai p )jh 
r'^ioi onx "33 i:r« i;a' mSv pjaxj p-si tjpn xioi ptw iC3 xio riS o7)ri:;n ooS ipr San 
S iM 0*75:^ ni">o i:x"5:) iM w^rrai w^xa o*3r:)i o-nairo oo-tj i:)ri:« rr** ^''^^ ^P '^'^^^ 
M3KV pi3Xo oi'*» :5'5'' aivSusj^i ijx) -jm r? "M^ pisw i:x;txx) p'I'^mo'-xSi p-|'i :ii::^S 

: nil iyp'.n -hum pro ira onoiD V 3"«"onn 

. ; to^*^* rr.5?^ tt^'ctri Vfc\y^^ dV^yn n:an^ t*b pS^ 

w ^oir x*> nra :f)ir3 m -jiTa o*»tJ">o y ::^oio -p Sa CW^ '\'tf\r'' t*b "D^ 

a*a:) hS s^tSS y-jo «ioi p w o- wi onp:i u:h 0-0:1 >^ orrto cv mioi t"^ =1*3 Si vi-cra 
snps aoS o*o« hS BT-ynoSaH ;;rip:) cob 3*3;) c:5'»m c'P"tt3 o o*p^-3r :i-a;3 grip;) erf? KO 0TTT3 arsJM w WW rnw wr tJD -3 3n»a -Wf^ asrca cva wc^ oa o-ow tsMS) >ftH 

rxo en r J» ai •>« 'crrw >An o*r'«^ :r«33 nw -3 v:>xS noxS '•« rn rncxn jjr-JV "D 

cnx 5:nD -p^ otS a'vwS n*;ivv> I'sw riv ica-v ji v-jv -o -^rw icjn'B 'p'sS ;5a^r "'r>6 o'p^-ira 

T?»3 3^31 o*"Jri)fu "JwawnS-jw;)! ^"i-vz aaiwn >r;5t> t7)nycr)'\ "j^c^tw ^ivu sa'axjnS 
iwfo -JTca WDV wS fx o^^^a *d t3>cj ctmxst •)-)-.■» -j^nSx f :)m o^tp "'•>"»ya ni-iy -iiiH 

"TCJMa aa nsw -m S» war; a:ra« :5XJ"5j Sa inwn -sr^M nirir o^v^ rtan ruSi nrn *o i-iwh 
T)«TO niro: ;5«S srvj %a "ovjSa nxjx o*'3"> xrw ")X?>« na nxr o-jsis^j :w?i "ixsmo ;i3 o"^ 
«TM ma ^a? o^titsc m^h -3 o^Tan-^r csiu moa o:;5im "5-.*o t^isS ^rSyM r-.n: mS ;:5T -nnr^ ni 

S yrsh^y^ro or 3*:ro ^xt) ;)iri33 v)V« m«P "Jict^ "^s^^ ^"'53 3::5'> 31 iw oSxran :ix>«o 
apj)3t> vni)T5 :>j'rn» mi "nion iirrca n?n T^jrw ino *?a ©"nirns^ i"""©: 'O xjnsS h^**: m*» 

ajv araair i>co 31 pw*) ip"op ^p^^c ^xj:,")^ "jSr o^7)xrSrSs"o ■)«::"» :ii^ ^ichx? ion -rn •or3'> 

^Ti}, 3»iio^ vaai Smx» w> V>hx> stp'?^ Shtp" w ^rjrz'o •»*? aitj^a o^^3iw vn wnSrS 
; B9*ia"iS3 MV) riiioH^ StHXJ mj-a awttSHnxj-S -I'JH "^^o n*o M'y a:)» •«•) asa TirrTi 

r A» o>«p nvtSa onW* >oa?> awansi 3»nH a«33 ir Wj« "3-10 Ss -ar W5T£> ^aS^'' 
•abp vwr» 5*3Xjnn ^^ 03n«:!3 ca -Ww •^"jo )^ o>nptJ ct* cwa •):•«-) >^tj ii'>» -:n-»^ 
an»M3^ -WW o')^ >7»'3» IT nov : o*>3in ■\io'*">'?m o-oSw on«r ^•v:^yo p c:^ ixjsmi oj'H'J 

1 S» S>nx>' b^ 3-553 >6xj o'sx) 333X9 v-raxj -jS n>T 7)M I'StaS ir-aOTi -Jn* inxjp:x3 onixjp^ 

a ">3nSj3>fK)'>ip'mo»ijrp;5ySx>:i w:)i"»5')rrj)33o*««*7»'i'>wf oS^s "iva iis'^an 37)a> 

wab Vx>» 531 o*pTnn o-^wnn an mswi ^mairsni v^ Vi^'O pi mx y^ni jjijio yrhv^ 

«a^ c;^ ijjS-^ T^vt 53"nn «w>'^ yiroa 310V k\9 3 i«m ■j'ian Vujf? f ba -it iiai^ 30 "3 • '3 axn^ -D "^ r'^^^ P o*v?S:/) wAt) -irS pnt37) p wh> -pi 3^S37 vyw av;: i^-xi iriiH 
X7r:x3 wtj-So '0">3O7)cSiJ3S f 3W> "^r? "iio^y 3X)v T'^a 13 J3 3X)"»">-)>:>o '.rv MIS" 
^ niS c-sru") c')j p c:)X) iS croa inrxj^ wx;S -a-afTO ovoa -axjin ir3 -)">3:r Sm:iS:5 

: •\thr^'' •\:^'"•n:a^ ^j:t<^ ^"^^ "'^T "^ -r^^'vyi-iVD z^-o- « tob- mS'» 

^cSr3' ');-nr:-i «> j^a c ;) Sm •'a-" ctiim^i o^-.-ia-. rr-o-r o tM \'nh^ "^^^.'' "!t< 

rM Ts-Ji") p** ".xr) "C3 13- v*3i-'9 "laT o*xj-it« xj^-i c;iS r:*5X)-"0 ^i^nr^ "^x co c-r^* v»3-.") 

xVcA^ iir'c '^33 ^w jfj-i-u^ :n:"yp T"^'' '"^^ ^^"i ^''^>< ""^^to *:nt -.n aa rso^.o iiprS 
Si ^Su "S r:33 "rrMT o iriMv "^to v:r)3^rn •:>< '3 *St3 -f^r^ S-» -a^o coo'03 sa on";iSM'7 
•li'jn jn'xiM t}^t*x^ *p"> -Sa ■)S'\r:5Sn o-.p^ *3^' '^x'' "F^^ "'tJ^^'^ '^^i? ''tsx P"" 'rniarS *'» 
»to ctS 0"«*>-^'i y^xr :w *;?r rx) -t^-xt) rioa o-riDrxs"* "j-iica' "ua: a;:i5 "}'-'« -Sris id:) p** 
\Y7 TT.'av :iX3ro: mSo *^ 'XJ^.p in ^'7 Sa 'r>5i v^ysv r'^i:^'^.:) pSro SiSju iisa i^iM^axj iro 
: "o c?:SaS o':roSx mcm: axjaoxj irm -i'»-: ">*r c^-iTi p'y mp: p-xS nv2:h iit nax) n:) 

r? Mia Dr"» 3:i;rf>^ pn^ •*» cxjm "J"i»"c:i n? iiriTO n-jn -^TjMfl ni ^hSi< TT^SO^ 

•»3*> '^npS f« -3 :i-Sa o-.x cw nana' Sm :n3"»Sw *S oxa i:«ri :j3W ':a "^h "»«>< c* '3 iix^an 
'3 "Sm acxj^ ""lasi M'>3 ':an mvi 'S nw -jSr:) nr^So -jfjo -S i':aa "^rnn '3 SHiiy::^ i^mo -udo 
'^H f" S c:5M *:3 "pT vn\3rS '\i5'>tr'> ax:) ^ r cx>3 p^x> i«3 ija m"»p S>n »n«aS r «'3: So 
^rpSx) cr;5 H^n r-criTW cv yrrir ovn '3M •/) S« -ja irx^ v^ "^^ n'5* x^gi axS iS Ti'ax "an 
'i a V3XJ irs c*:)Sm r-»"> la :)nS^j cva -w^h "3 jTrr^ cvn icmt -jSib 'S nw<x> iro pS -^S Sxn 

W Svxj •jif?" "TCP OT rjSrr*) xrn ci':5C •« nxo\3 :)i"aA nn p-^SfQW vSa r^SyjCk nS n-fjisx* 
r T^S« -5tM 5M "3 -pp yax Mi:? xSn nioH -p"! *o'0 13 i«rr ovoSaw "pSa ^jron yu-J ^n-iH 
3 ^5X1 iSri^ p Sn -irxxj :5r axis) xSn otx 'oa "ixxj* i3)v SmixtS "ji n*n xS ai'ynSr •):p 
in "xj:) "jifj^ nv irx"> •);p yax xin xSs 03^ nxsax* «iunS3 Sa nS 'Sioxrro Siwa:) i:5t iwiSj 
: cx^ x'ai ^S^'?r:?i axo -iw C3S x*>n '3 yax icxx) ir3 ^SSinoSx r3o?)> 

9 0XJ3 5XJ •/? -a-xja^ y:xr ya*ix S3 ?)x w5*i3k> iS nr^ro it3 -jt^w o*w n:ax> ':rtjSxxi 
Ssa i">'J oxj xr^ icix** -.i-^S o-arS o"ix •.-wi 'v\-h s'-aa onx "3*1 ir">x^ "pxa nxjx o'S-^non 
><:) JTTp cm x^x XIX -pnrxi -j^r: o* v ai^xi "pxx> i3t o'i« S3 S» ^-ir?x y)3 f* ^ :)"»3nxn 

trtzs) lyv •S33Srr rax-a can?) "S icx "Sa -irip^xj o*vnS3S» 'S icx p^ CO:A*Tn 

na-iXTr, -3 T)n:5 caSax nax; f \^a xis 37s::) *p") B*n'r3 arv Spa ar^o p-s onaw •» ca")-);) b'tfctt Twin J T^tfix^SiV:? nnonri -btiW tsvbn 7.^1^ 

ifr:ii : an ora owa'CJ 03W) mSi :5T)3i:5i r^ iS t ir-wi '>:i5T3 ixnrts iixn^a ir^i-ari nrii 

aaS "T^ p •* ^H ^:«3 13 :nr» *ia r,T5 pi p iw ">o^ r rM S^S pi»:'i ^ro hi "^^wS 

•iVD "^po: oru") n^M "ja n^^iu 1153 'pSMn imTo y^^ ^a 'ipii: r:3'i'^^s r)':)" -p iy*:y t.t ox% 
ta )•>» '3 '\*M'i 33b n3 •:>{ '0 'S") c^S ow "s "p: "iy^yji ri^)- o^-) ysiyiT) r po:S -jrn ;:52i3 Hnn"0 
C3^ •>i3 -iw ''3 X5")sS pa"> Sm.t :)17153 ^Si: ':m*o r)-)Ti:5S*) "S po:S c3^Sjj Sax "3 •>w^S:r)'> ixsr-a 
•jT3>vn zT^a Sx.i r^^x* -rn;) M^n-.c :nr,tt3 "oioa >6 ox rpx" yc : Tn3 Sixxs -^nn S:; -ex 
s-)a^ \3>xj;5 mS oyi'vho o:^br nsx lar ooaxjnSa niorTjiu visuo irx v^ro ")j;3' 'o : ■)^^ 
^ro Tnsix yrno zo^^^ uv cti^x OvI t3xJ) T^nn ^3^1 "tax:? o^rxj") 'p^ ir^ "Jit •J-oxyni -s> 
ix'>r*'» OT xS-i 5''r"»T 5"V3:i *3 o*-V)3 "mp pi :5^3i: .iSxn x'^p^Ji o"'S3i: s^St^o-a ;)''Sr 7:^31 > 
;) "^iw 13 "cin So '"iiax "irxi ooS o'rnm ip? *nbvr -o-) s-rnp c;5iy c:? 1:13 ly^ 3'r^np en 
tjirw "O") wTcx C3'^x noM' p 3:i i3 13*5:) oxi i-jx?? 075Xi 13 •':n«*>yiii 13 *:n'oo "ix^y cvfl 
S!'>»Si3Ti5o ni •)xi3«i Sn ixj">*s pi r:'"ow ^So xm t^wi AiAn :i"»:iSr ii^m:) o! yiairo 
*o*x.T i:dx Si3 v)ix vvtid 3*1713:^1 lyi-so ir3 iijyr Sr nn nrx *o xid anp.-) S3X -)'nn 
xin -jS ni3x* ox "3 n3)x "33 ^Sx itjx f* xio ^rs i3''X3ia'> 'J:rT: d'Xi o"x*3r zt) tox pi3S-^ 
oun nox.-ry pr xS *5 3xn yuw X13 pa "3 oni to3 Sr Sxn p nriS -^ti^ xS *o Sxn p ;)*n 
iioxtJ TttJi •*3'^i33 niSx 5rn"i i3*«i3 va^io -^'ir ;575x ',33 Sxn iS -»:x"o *rb p ox pix^ p r.to 
ni»7) xS nir^xn "3 pi 3X moSxs p;r xS *3 cnb mrx "^vn y*^ ^'^'^ '^''''^*^''* "J'^jtS" ov:? '':x 
axn 3:)S mrx "ii»i r^n" xSi wrir x'ji ^is^- xS jmnx "sy *533 xio ir^x x^x Tirxj r^ia irx *3 
• >6 '3 fliio^n ^opa 0? '^30 .^T p^r xS^j -jprxi p;n X3r^ 3x.t r3»i you p^ onip 3x^ poi 
a^n pn 0^3133 3X xip^""^ ■«"»< OTT^ ''313 3X iS 3";5' xS ox p x^r mSi p iS .Tn*"o na; 3X x-5p' 
p 3;)xi» pS^n xjipn nm pi rx iS o*xiip orxi o^inx orxo ;5iSxn p cxi ps7 'Sa you ciip 
o*nx 3:)'' ixnp inx3 on^^ia ";r? S3 vn ox '3 p iS o'X")ip o3)Xi» "»rxn pSnS cnip ax iS o'x v.p 
pa" xS-o irxxj xwi pso xS3 -si^j-S o-.ip tSva -3 iiS-i nSr xSi pi 3X zrh ix-ip-i xSi o^cxJJ 
c -jm *>u xSx •)•» aa^ Sxn Sr n^iS S^'o xS -3 o:)S iiwx mnSxn y'oo ■>3"X"a lai Sr Sxn p "> C17 
;3 *>t)r"j'>T'7axSxi3*XTOxina;irioiSwi-:;)i f 'iix f" 'y« p •«v*7ri:ii:xoit3S"c» 
nxjw p^ 1)53 p iS x^ip i:)n-Sx:i i;5i7w nxjr-a *r -^ o"nSx ":3'*oSx p ">»x w3 Siyr ■)•> -• xia 
a3r*>a.i niio •»i3»3 onxn pi o'rjSx *:a Ss i^n^-j lo s-^iSx '23 o'r3i37 xnp yjhzn^ ^iro 
110x1 nrw 'M nwf •p'lS p iS xiip ir,Ti:nx3 ;it3i:i n*oo:.T asoa Sxo :)17td onxn oon:\y3 la-o 
•iw> ■)3py3xxinxS3-)wi?y:jSx f"SDrxo*i3 0i5X") ^a^'">1^3^3^ox1 y?r;S"=vo";H }h nn ir^ViA -p'rM"» rh^TV :t>Sm;i no "irp p 3M "oi^c: o"»:v -p o;!, vo mS :iV>ron orip t»»> 
Mxro SMXJtJ ixsaS irMi iioan »i;)SMn npSxj irjH iiom "ixsan -wpo ■)S i"»i3>r om"> oiSm3 ii^h^ 

5:) «"3::) iS "»r>fo y\'o :i3i3 5wS irttj omi "^vn ntf> rjo-a ex ro">a*> ::S'^tf o*:rTn riSr w sS'iO 
tJ p*3 "Sr srns ■i3">«j r^rao "sar M*>n itws im "u» nvo ivx yjra 7»3)r ;)«"> ySjj oTO *^3 
•5«M:t> r^a "O'an z^v in "icx "p nw -iu'"> "tibto ipm ^'*5» oni^icj axjrj mi:) n^ax? oxnxi 
'OM vxjjai n:rc *;5a*'r::):xj tuo •:5".t o^jito r}"5">a ':><■> ntJic rjia'i^jx? n^a :)XJT3 apr" f3"'a'> 

mp ta a"3a 0:53 '•n:TO "^'^rw otj Saj mSm oxjrr W3tJ3 (ritrio o'«^p; vn mS ciirico '3 
S» ""irM::) p") "i^v^ jr^Ti 3)h •noxj-i pi o-r ?n «"a3 pi Simto*? -Ui^i *m>« ;)«"n M133 pi 
•mS» o'")rH::) c^'O'* yhnzs o*">a lya o^Thn .-^smS -iirir iw c^n^ pT»n Sri ;)Tf7;o 'p'*'^ 
W? :)><-!'):)'» r3XJ'> oSi3 c'''>">«TO vo c^"OT3S7i:x) nnxS m^m :):03a W3 t^t ;r)*;)XJ oxjojio 7)»«3 

van T« ;d"^ jjrp^ axjn im oSxjaM pi ir» a r^Si n3iS ro Sr miaS m S» i>q ^*;roS jx» 

c"^3M wu"»x rocco :)rS i^rM aiatsi r"*^ ''» '•'"ix? Sm vnj^iM imxioi ban r^s >oni irrw^n 

r3>o -nirnej p tj* oiSo iibm 1313 mivo t3c xj' oiSs onM "^ iw o>ro Awri Js"*:^ Tt'O'^jh 

; 4757 traj? tra^ ^^s ^^^^ to thtp* ^ '5'>n *t»;-Mo:) nio xS)! 

^ - ^ . "f^n^^Tia 

•Srvnx *"5rM oa::^? W3X> ^y^'^v 3in') oiVoax o» t:? vnnx p mxjwi 3"»«V '"j •ju;)^ "33 *»m *3 

9 Vis^v MIA p -rwtti irr onSsS o^ya-r^ri vSr crp c;i c^"Q"> "S:) rep o'a"> • Sir;) or« wi 

: Tbo dTife^i ^S nnr".^ Tt^ ''WsiS a^ant< d^'^ : o^^xa ^Vw*?^ -^-^rh i*;* 

vwmS ciprr) '•e:M 1'7><•tt*^ *j^h "^ "^ttH "(tt^ "^13 i^i^a •♦traaS tt*na*\tit trta'^ 

•!/>;i3"iScoaix>75 mSxj c^axsnn v;) o'lrjMiSjvr/^M iwSmixj' 'Wro o'aT'j srvni c&> •ti'mi 
'XJ»:^ irM -p^i^ M3:) oSu'S pSrj if? yM *3 o^"»151M vni u i-nri oi*?V3M ^•'nM *>*:) •p'»'? o^^JJ^ 
cW> itJr:S :5J)r"no'« yMi 5")Sx>3m rvhry mS *o ;5n c^r3 -h ;5»"»x>'' yx .'>'' waixi^ yn ">t3>o 
»">t» an 3;nf a pi y^ StoS x«cv) S*o Sd '3 ;5a3iTtf •■> nrixj" St wwix)" p o:i noM -p'jb Man 
o*iiiiM o*a"> xj"»-a nriM pi biSao -iisr pnpT:) p^03 'inaroxj iw wwano 37)mS*3 nw3:) pi 
•)3-j XJ'M Smxj' nxJMO ifr 1^ SrvrrjMi "ma Tax 3Wdxj iw yn ra ax 3'oxj a^n n">via oa** 
9 i*J «' anna S?ntJ' V«;:i Jwnn 7)m ai^ji :)XJa3.T ;im mxjxj onM txjjp'm yiiJiM vn :)0 o-^M» 
1 n">\ao M-:) -pi cSirS 1W Minxj nijiM xj^rOT an ;5So j^ci ;:f>3 o';)Sm3 iS nwixr y m auixjJi 
^S'J'H '3 WX 'iMI WP« 1W M13XJ X?T« Sri '»3 W»a« '"> Wrjgi y'^a? SB l^'TfjUJa ^hm :5<i •wnn 3T3 rh'VTi TfHf notj H*;j-3 irw W1M3 'iiD'i^^ :iV5r:5 ')^^s yo Tm^Ti itoS 'S^ r*o» 5^« 
OXJ p q:^ 3^;73-y TC3 ->^o nrro-tf rT^n s^r'^'J "Jsc:? ^T3 mSm JiJiW nyiw «S 3'Mn;n nricnS-j^* 

V« o'iia oiriM "ti3">i3 "s^ia Vr** T)ro-)-)i3T' v-'^'' -TiaoS:;'! ir3 rs:^ M'in -T^rsoi M30 cSwS 

nrD T«3 oipca i3» •r:r"» ;5Ty« nS >op>«J p Sm -Sip fct'^^fc^ Tf^TJ'' St^ 'V\v» 

33 HW1 V i:wS Sr ;5r-Bi:5 i»np n"»i ■»« ;m3 t;) nivs 'D irrtyw mi:? im o*3T iror^') 'r:M"'> 
3 13» •>3-n9 Minxj ;iT M7«3 3xi3;:3 3inan o^iitTOo S^ -iirM: "cnpo n'n3 -3 ■):x;ts 123 '3 iioa 
1OT •inij ■o")iSS3i3 i-oip inc ' xjTipn n'i*>3 :TirM3X3 "ivo nato :5X3y3 -iS^m^ w^to rnr cipoa 
1V1 :!?>» .11 '3XW xn^fvn :)'3 ;3'n* ax? 'O rh^n rtTn ^hsp "*»»< ^'i'>P X"^^ ^'^ >^ »^>< :)'T)rn 
\»'y 13TJ ^XJip 139 •» "»H «i;)a Spw :w»n DIM otiii oShS n'j'j^r:^^ oxjtdt ""jj^tn nSrwa -iTisa 
; -jxJTp 103 i*)3^- -15 iro 0* wtfn ir •>'o-.p n.ir ""b •>« v'^>*^ ''^^'^ 

3:3 -5 xrv^ *7M3 wio« n"»ya -jwr i^trn otmo S^d -os-m-) •aiyp:^) -irs "fc v>^ ^><5 ^'^'^^ 

V7 T S» -jnrpo tJ-jipo ririv n3X)-Mi ^M'a:^ lis 'sca a -jx to")t3i oiS^3 -:)'M") p •■? -:3t:o' 
5 ^■a3rm-2»w'MT>p3«3T)'>:iDi3np^TO3T>T3Vi w'3:n v)3*vSa-:o^a'' f -d -j-JMn'WT 
tj »TXJ ")a nwa 'sixn-xj^n witjoi g^^sxj yrro >6m ;5">w :)3*m •o-sip;) n-^i"* 13 ;i*r"o v;«3> 

JTixj p-k irnSs wo -» yn -Sa? owr^ro vru -Sr ■>«« : p irK vSm iro>W):o OTnyv) ira •jmt'o 

WW 031 ynso -r^n '•:t3 pi -^rp xar misi "nSs -nS ' ji wip "nju -3333-1 i3tjT«^ its? xim 

: Sw n^r^TO Titartfw -jinSa kwi irwS y"'b*>x vnv 

nw^:T3n«r^ tnn"^ ; rbo "515*^^ nwVv W^*? Tfvn'*^ 

f '>19>0 3T>H-J»*t3WTOM3^ " ^'"^ ' " ; "^ - "^ • ^ 

s ;wr3 qprjSro "jw wir >A« 'jra-ia -jw S» . vl^va oth »icjw >Ai 3»ixr9 •jicTTTiSn i-irM mns^ ni^i'cS •, ^rr *-n^ra Ti\y:y^ ^^^yh 

vr,i o*"nerw o-irn: vr cry^ra *t Sri ynirwSr n*n -tcm >nn ry:rJo *d nmom nttttisa 
15 T^reru pi '•rj^ >^x v^t^i •ni-ot'? cips =^''^'3 M7w:5 mSi 3 n-ivjrSi r:A;rS o"n>i a*:?)!! 
«'^ ry^S ;r:*rc;:)Sa :5ii"):*oa a-r^i o"c:i rra r3><SwSr ry^S r^ vi Tii'^s^ ry:tS pipj') 
JC31 o"i*x;:i o-irw: v;i o*So.t en :)':"rx; mt:^ 'SjjSr xsn r^irjo M^r:^ 'S^Sr ryoc:^^^ 
T'xorri ■cj»:n iiirr M'r;i ::7)t dSi-::^ rxo': "3 -S/m rir?) V31:.; "iS t'm ho ^iVnrni o*:"ia':;5'» 
^ o-xSyri 35i'>i:"oi c-Sa^ cr/SSzjS "o-ipw Traa v.to o-Soni Tii^VTO tiiw-o SSoa Tir*'^^ M*ni 
%xo"o ir3 ::?'!i5Sr Mip::5 ?n:-A::5r x;* cSyM Tiirir 7)i:'aj Sw ypSro c'*50^> 1 ^-i rji^yiy^i Tix;^ 
><ip3 cr,r XT') -iifrr :^t "irx: r^*;^ iji ri3'^2 >nrj "O'l ">*"a rjiriSr Sr siroi m-oSr *7r o'''?ao3 
mry ''•Sj:! •'(tj MT3 "o"i ?5'^^ xj'i ?)i:i-;i,o 1? :mS-n3 v'l p-Axj x)*i ersr mt: co^ ^"i ^-? ^^ 
riraiMi 21x3 i^xyri rcorn "SraSyx rir m'!:k> irD i^jy^ia p"iSo -irx'joi 3*3^r vi a;.')^ X3"» 
•"iriM V ;: TOM c;; ora rSoD r:^ -i"cm 0^ ^J-.iJ mSi SS^S *^"or niyx o''?:?^ f' S v^'h-x o':hn 
ni iri« -."M 2'iT3 iMan "Voa s':i;r ro nx^x c-.:i;5"> ;?xa c^ii-or:) -in* r^o im co-m iirnw 
•::^0i5") c"!'a-tv.SSr2i-:crcSirSori\j':) ?Sr"i-.-);ib-jSrmn:^-rix»i C' t^j'S^jti'^o^ 
c^;;do ra vr oni? rji-jyiynni o"iyyr« ;)i"'yiy'*o'> -nixsr ">'xjoi a^ra TiiJi onA^o c'"»yyo« 
c*'^ "i-irr-i a*75 -pi o'")S;i ra v;i o-S^n imxji rmyiyrja icp;?^ o'^:^^^ '\''n>< 'mi air'o^o itsj 

•^ r.^n^-.Ti ->*s *^*"S "^t^ "2:57 •^'"O • ''^''J^y'^^ o'^'^-^"" ■^■'''' "^^ 

V3 0:^ ;5Tv^ -Jir tr;i 'm:xj yo * ^ ''liV ^^P^ J 'rb^'n jyjL^T^ "^^ih 

w)>5X> TTy "iiSh 'ror "xipa irMi riSxjax -:xr niaa 

w«^x) ly*:!' z'^hn^D "o irSr vrva 3*;^Sm vrni crr^iiSir:) "tJiD "ixjm omi pn) 'ca "3 ::''.■>* 

cv:x3 nan na^ 0"nbM;i -tr mi-o;! oix ':a iM^pj pi x*iHa c-'csixj ©';:Sh xj-" -3 ioTrx3 ira 

33 eipM "^s irM' r^iMiaja ij-o-i'xxj iro 'S a'ri:? iro -S ycr"r; -jyn c-rf?-*:: Sm imim 1 ovai 

; "b rani.i -^^isi i:vj'7 S:; ;? j'riij xjiipo ni"^ on n -jt Dor: iV h j la-ioo r;)» 

DS 5-1)1 'M 3:^ pi ciSisrM cr vr^ia Sm-ixj* •Sr.i ni:o "j^m nvso :5^5 ^i:) Airt< ""-^ 

X3*M X3>n' p pa-uSM-To-a -jiico 'CI 7i7)}i o-M mS;? pi ''?i-!;o -o'M "^a "iicr^n s^M "ia -o^n '3a 
'•» iM "XJwS o-)riM o*a"> oiir^ iictm nrn^y irs "Xjs: 'iiao ni:^^? -nv::? oo -.r <* b>no* 
X131 c^'par xSto nam p-n -^lariMrji toSitc *:?5im o^n'iaci ":5im cc^'^oi: ct^mi •j^is ':mx> ma^ 
; i*r*o iro' mS itom iro nij-^p iV vmxj -jq-. 20 -^ri si'^xjaM ;r>^o 

cSrsi *oiVTa;r)"o*"ix3 

Si ^iSa V3XJ :w f* S*-un -jiiSr -fn 'woSSMno' S^r iS 'aS^na:) '»i -oiSmixj* :3:po ya ? 
aro oa i5x;r ni-.i 7-.:^ Tniiec o*:**? n-jr^ cr r,3i« ;5'oii3iw •« mio ror^i to? *3UT '3 ot?>^ 
>3Kripo iro Mir caw? ;ixsi;3 :i";i mv.i or"> iw: y-cir i'ox> yw :)nvcjtt a":!"? --.s *« 
•S y5:i iS '2V-c:5 MVT 02:51 nrin y;)S«A ':mi ;»ivo '::3bw« nrx 'o ncMi vbx q"n;7ox> 'jimxjq 
X«"0- P "^ wv) 3W 3">3r3 'iijositf "W3M1 irjM yhv^h^ ';oc wSiaS o;)« laxjo" I'X •">^'>'^< wnsTi ':«i5 i-^r^sT) >h cm Sm:?w itrr 'fj'^'i m;"»") ii:^ nn* x'^^ ""^^"^ ^^yJXJt^r.Sfc^Jl^is'n 

'0 "3 T>nrS -iVir;") ip:m» St sSo ■^rm iw» oaoSa r^imMn zjt'DH aS;i :53\y :^ic r^Mipj -pi iwni 
n oi:n pnS wSm "JiU'^n ir iisn •aisitt;^ o-jt^ lu-; xS-) in?)"' "rr orTrS:5")ro op' 11:0 ;)rv>??ni 
c^^v «Sx3 ^-o oaSa'^Kn J53>ai ;5«>q n^j^xj o'ai'O':^ o'S^^^rS niyr :5t:) pior^xs ^r pr^'w p 

:'m'n"' ^t<nn*w:an ^*^s t,'^^ ^nyl * ■'^«'i5^ v"^'^ ^' T«^ '■•'^^'^ ^^^^ 

iaiitf:ro p-cr ^na? ? S irsn m jo stjm ry ny r n U' wir *in nvnv ^'^^ t^^iT ^rt^T 

p-iT Tai ">«M -p^x^ 0*^3^ T.w o«»Ttf">S iaix?'x» :)aajw) o^riai r^at ona'b'o c-ro-) *n2D h*?i 

Sm 3/79 5» nW33 Tiypi i"u?> "irroiTi ? a >iSM an -jict 03T)'n Sri e^^iii::^ Su yh f* Sx irwai 

: sra "»r»3 ^nanSx ^oS inwaaSMi -j^SSos f ^x rva iDiSr Thv cr ir3 

VMT -r '3 oi''w o'lriHi t^ixar o:j 'xjwS yniDiM o*a"» o'^^r ncMi ia"M ":a cTi'S»-5t5i>«) 

» wi c' ^"Mi ■^''^^^ o">M5«i snS 31U 'Sxj r")ni 1:3 •j-^Sci in w^"^ oiS"oaH m^ "^"^y-o 3i;9 

: >rc35 1>:3 Mini :^?m.t 5)o;) mmi yx)J5 aofl "^issa :)30 ^hs^ o'n^yonv -w hS -)"•:« iiw ivSa 

•tab:i "nnn^iJ nnn: nisn dcr\nr\n dy-^ njra "^sb^a inti^ nnra 

\3n oxjii:r)i c::^t 7»ri: mn waiw "a'Sa r^rio-y *S 3*3 "SM 'D ^a-iw 7)n?) nri "Sr o^S^ia on r^-z^ 

OCCJ'V otmS x'.t mvj "j-i-.i itjim *y^^u^ -^.imS m3 ittM"a v^oro 3:)?)3 v'.33-'"> '^i^''*' 9*0150 cn> 

: :);?: srv nti io"m«i ir^'sr Smo 3aiy ^ii "fyioni i**)*^'? c^aiva 

a"32iij 3im:jm -^ irnq "a »r h yiri ona w sdcju 'a^'3 *3M T>^S'8?t< '^'*ntn'' Grt^y!! 

•S 131X3- 03X3 I^H 3^X3313 *niM n^'WW) "131 "S 3^3* >6xj l^'MI 3a3''JH TH1 SOl *0M VT?" 'lSx)3 

axjys) -jTaS (• 3:)m ")"iiS -jdi 03T5a "o^a'xsv? rjwSi -ysT s^Sx3:nxj -iM niva *o "j^aS f» 3;ih *d 

• "t\47 ^iata TihiMrh^ ni^i^^ J '^''x^ xSi -^irrs -ja^ 3? 

i:"a-)i 3? •:iiSx3 nirira p;.:3 •:•« "!«X3i :nVr:3 odw •» -irD SvbTiS'nSfc^t^l^i^aS 

015Tr3 3!1 0^1313 TjpnoS 3T3n 3*3 l^l^yD 'D Si Sp "1313 0"'"l13-lSxJ St3, IV:;?^? 3Sr3 '3 Si HA 

* nrMSsi3'r5M"» ^xnSr "3 noH'»P'>S>nx3'a chjix^ iS i"3':3 -sn n:^5:» p 33^ 

Tii^n *'^!)al^ : ^a^n ra-^s Ti>r.^ TQ^n ^"^*ay; 

•JrM -piS 3ra -a-Sa 3;3«X3 3151 3rw3 'xa H'tikcj 313 
• 3T'5 iw 3iSip fTrS 1M Srir3 V- Si03a 3^3 yo •A*:i3 ntMi 3^"W3 '"r>< en 3:'3 ':,'i3 wi itf) or wcf: :hv:rssrts^ yw^tO'h "trAa-TO pi Hrr Sr-^r mvj 'o tovt ^'^ pw vi 
^ *S» -f^r nwtj *3^r i-m r tjp rrtj>n •jux^rn im ^n ■>tjp mSj onwri jra omi rp>i ori 
S >A'> SSt7)M -yhn '0 -^ o*«"»tac "ia'xsvrcj vjm 'afwi -jSiotSm c*prvx> ito ySx prv •:h> 

• "JTOpi -r^JHt) h y)Tro "jy S^r^ixn :»7>o •;f/*2a) ^ n-nc?! 

sirr '^xi rxjn *x>:m ro •o 'r^yo pj'^ss >A p om o-ctj-ia Y)9riJ) mS -a *w3t -j -jS Tirrn ntfr 
c*a^'^ 'ra ^^ sho 'o^ p** 1>3» •'v^" >i^ a:-» -jiv^* )6 • ona >^ 'a panfl *a oto 'O'^^vvrtf 
ti"l^Ti "CXT^"* th • ''^^ J'^"' '>^ ""^ ctJ »■» :r:)' w m tj-M r T p 

i3y:r xS m^ t^^?" ^ttsi o:!^) c^vrcn V>i3B -wirM oTay>i;)m ito ^I'jao f^ra o'rrr w* 

: r^w vash an' m^ "»nM*> m:")x?^ oixa y :*r -iJoS *xi :3rDn;»> 

ptjSa yn «■» -pi rr»a ycMr:^ car?): scro f a^^r wr>«i o'ri xj-h pi yy^v o-jh* 
WtP.^'ttt *Trrtat<^ *;*.Ch 5.n^n "iSn • '':>^3S m^ e »»•> nai:fj or* la^/y 

«X*o "JHt? •jTcn ana -pa Miaxi y:*^"* ji^xh ayw 'jmS^h 

: Y^^M:^ ^a 3*3t> :r3n hio -jio-ir ^3*J5"> -pa tiShS zii'^nxj- itj^oi i:«At "o-nra 

♦otJ aa -a-rjojn wror^ nrar "jm mMj ''3''::'*o:5X> nvhs yi^nrs ^jni^ro yS« v-ib*s;5 mm :?«? 
WM :nwi« Mvn 'a^ix ira '-niicji pm*:«S Tc^n • ^Stja^a *S inrxj' >6"o ^tii-cj ^^t^ Stcj^h 
v<'>:it3r "i^yrjS Thtm tih]') m tth Tp*n»SiMiM "t^ iw a;?"^ vau m"i:5X> "j^ a-iip >iSi liTiicjH 
3 hSxj Suiw m« Ti*o w;:« ya "J-o-n -j-ar -jixjn o'nir oa *iT5 :)*nTO:c "irMXJ irs rji^-nTwi 
y) iraSrxii f » r:«3 p/xxn -r?: M3«*>» Via mi:? awa:?^ yi» nr^ i;5")W) mx:? "/^j ':ji:vo 

•Mtj 'XJiM c:) 'a 'T)i^ yi:xh -^cko ai^ orv mio TlJQilTl'Sia Tt< ^ • T^^''^^ 
•ap oa^a '-atsin ni:j"> nijiSa :)ivt oanr"» a*a;jiMa c^'xa ocrr o'mio m")m o:*o: o;;© vjm "xa 
• ^aaiMO XMi:"k or^n o'la-xi o:Ye;b ifS/i^xj q^wm «i?«"» wr -)iwj* mSxj ^c -^ c:n:i rjirrj 
IW wpp '3 oznso Sm :rim"» ita p^aS cia-sn ;):»i r-iS misxj oaS srcrorx mi::i o-^apaSu* 
•if> o:^ an*? iia^Tn nna*-) '\"n;5c m^* Vipn 'a ■\i'»:«i3 v:^'r?:n nia^-w p oa 'I'nM ncM" 3n'';?r)Ma 
•ni nan "mwiKn Mp:S tmv) a:iaj ;«Sr') wn:^ i^m "sar^ cnw r)^rc3 o■an^^V^ rv» '\i">;n"0 
Cf^yttn • 0^ o'W-rai «iT» :i:»' ^naiyy^ n-tfa .-w-ia iSa^w pi onan ix m w 

*txrl^3 aw»a airx>M5'n-xi oioh iicjn«7 pTi -vjm y"j»a crxji oom TiVvro iix?*?© Yxjnjnjxr 
rcw v^a Mai cT7ny»iw» i^ wii» Min an "^s anorS lavfyo ao crh yo^v hSi p:r hVo 
©jmiB ^^» '•xai an v»fl W) •](>» a>*aS "ho mr nxny -^n owwra -p in« -^ xur >6i 71-p ihv Tisrco 3^Sv TWO viySa -joti 3;jv) ^nwa nr-^So -p -iifMri -p -cirn -nra* or^iM n-«i 
'atna {njn -.'iWfl "p3*3o otki a^ww yrms 7ixry\ rt»-i;j n^-wj ^-ar:) yianro p itSu^ th 

t) "ixjpH ^Tn Tir TW> pn^ i^jit ;t3'W33 7iijr:)'o ;:5S-ct Sr iom:i"» -)ir?r^ ;ii n?3M0 iV3n n? Sai 

>r3:n .rpn' irMtJ iwsSiacf) ^s^n'o ^id vyh S-> -jiMa 

: W3W 3n3Tu rrSro -pja ^so^y^ar*:i y^rjs^^ S:^^ wr^isa im ? "jna* 

: jjrajw 3><3S» -p -itix ^m q;>^ "si»' ovo ^V7v "> w> np^n Sn -orr iSfa: -a 

nr *S ^rs-uj w :i5D OH ira m^ hSs awa jwt "hn^ n^v mysKO 'j);,>nSi -^-wS nnr ^jSnaj '«x:i 

«n »"/)r «;rn 0:5% :s-Sio ^"^^T^n "nnn^ Tii^^ • ^'^On t^S 

V\fc<^i?^ *Y^S^ 5^^n:^ Tt!< "ta J ^^"n •:>< ^^wt -a 'jjp-ora yh yon pi:^ ':»^xj'>d 

•)f>nT>M>Av;)')«a")n3?M>^:iii5HCM *^*^:iTri^^i Tt^ti J '^b'^*t^^^ 

yjwS'»>f£j yh *D 'i:^Ttn ■»«•)>«* ^wSa 'i^rS -^S n-nx 'rMs"»:) om> 
• «Nn^ -pMO :)wo:;^ :»iy irH r^iin o t n ff rw nxoxi v/5H •? wwM mS nil nrx^ iii ^^' ?n« 
^v3 -rorn 3m>»S ?)rr^ jmn 3w:r San psia )^3 laS r53X>r'j vnv)-) 7iSr:5 nT«J::)S3M Simmj^ -."> v )0 anti>i nvfo nw "oarirk SDiM^^^ ^a* hi3 ijoo** v)i?i :im">"» vhi o'J'xj* otx '^^-c rh'hs 7)dt 

: om 33^ o«*"» >j'ajfj J7« low "iioo o*3^ )"*3rn :itr Sryi 'Sr«fl 
yn V» »fwfii nxjtsri iTBiprr pwr* ">"vr» ^« nr^w "xi ""^^ o^nrvn •tihSu o»o "jmxj crjn 
VSra iH at "'CM rSnr vn-na 

h^ "^Vtin mn'' T.Ts\ T\*\n'' swig's? : ^^i^^ "'^^^ a'^a *^*^ w "^^^ w 

\^7n3 aifup' vSm '^i^-xr^ 7}s Smi w:a JWta ^5^ w>^ nr^ ^W np ^rb^n Ti^Tl^ TOO 

■»33 'nn^? t^^\» : ••ya*' o ^td ^"^"z^h^ rrwh "y^ *^^1^ 'innS 'H'IV 

D ^>nr '0 ^"'rMi v^"'«wSo ?)»i pi >cn-«x> MTWTM 05)">rnrj s^icj-oa axjMa iw ar ^'th'o *]h 
nrHJ an ii-ta S»i Tn Sm w>cxja ayner ya >6 Sihxj "p mra a^jror irM at 'Xj^o aw «ia 
X1WJ p ca^ax^n osran ana -"nr^ a^r::^ iSov) mS ow c:^ r;m^ian ")c:i ma •^y'o -^iwa 
» a^ *pr:a 'jar "inx "3 1 wi ^ih ^nrr a:a f* n^vr Sr t)} nrx" •^n'a nrx "3 *«a ;^i p'/3"ia Si 
8yj> p "irM* xS arSi iiMSar* a^aSiMx; Sr nrM'v a:r\; v):rv v?ti xsio itto iHi^tJ a*aio 
•uS XJ13 i«t> aj*3 •p'xS "CJTTai -Jro p 'jrroi iS nrMi rxj-i xr* otxjiio V5ia -m -^S rnsH 
^rTca at "5W« Simxj Sr "3 o^ixj Soaiu aw axiT) xsma x^a xo:'^ SSp:) Sm ^Sr "jaiM o:^'TOti 
wan crrxi irr iS va o"an o-j-jai o^iantJ -iS Simxj nanSr "ichxj a«i n^ria tmixw naS 
vraa vrraS axjr? p n/^x (rsroSs ra iS-xaS axJn ica '!i:5r:)'a3 afrr?) awax) iw •»:^''rS ax)n 
: aiai o'car p wj vrr nnxj'o innt o'T:a» aw :r:r:a iS *rvo a*a v^ ncia a*a«3> 

^^^ 'tWDi TP^^tta tyiO^ lb • ^'^Hts ca 0-3 w:a -rr)"* Sor -j^a^TO-ia -pfe 

-i-i-feVjyaHon/^ManxSonwxSai 7T^^C\n^''ia •WaTS^ 

m>Q nrvo WiD t>o p^» "^»H^ ■i'Sai -/tt a*ax> Sixtj Sa mSh 

: iSia nfnw 'p3»>5 P"»"> ^^'y* T>< n^** ^^^ ^^ "/'^ >*T^ Tfrr^yo *l^r* Ktt '^ 

on WW M^anp 9V *7«8 7m CM :^ H^^ vrjicnSr or*?:") •csjr^i irr o-fros *7r'Tro nxji:: xinicj iw rn v::^i3:; cfraa -cr ;)'axj •« 
V n*:}!© "13 ':»^n Sax «■> •sSw '^^w ><fw ^t mS cpi '-nw ^^tShm") ' MW rn:5 ^n •S Sri:\ 
x> wir >/? o>! vnn Jiivj tj^n-o 'XJ-ax ru V)>fo Vy;5x> iw i^j'^m Vyr ^a'-'n ornai oim miy 
3M w "VJt roo*") -jcm: ;^")ri53 n*aitto pi nS 3:x>m mSi :)rM orr pxai :)':na «: '^:oM 'ivn'a 

: 7^0 'D*>y^ ^asif? ^:a:an ^^n ir^t6 oa^-n aurn 'U-ai ^"nfi^ r\*in'' 

^idmS ^rsTv a*")MJ5 o i«"ik naa-i;59 crri wow amp J)Srn :«a-5r;5") rpn^ xji;:,!;! yoi r^nn")' 
a *r">o>6 'jm- xS -a "xjw "irmSx^vS •«m«'> irri i^'nS-JMXj -^a idis-itx* o^^nxS -)dm^"o 
Cin- •y^i'-o"' SHI "'n p>6 ciCJ^i AXJ^n ira "iir^S o*crr :5ra i:w-it> ira •'::t«::S mSm loMra 
^i^Ta-x? v)atj'5C>''X3a3 Kwn\3ai xhz po" "i«rS —.•laai • "r:^-)::' >6"o •jn'i" mS 'a ""n pnS 
^H *xj«3 T^rS npan •»«? Vow ^iiSm W3 onxn ^itxi "iraa pa?3 xS ^y^:;^^a -srM"* "iiaS '*-.v:a 
^ ©•m >»*xi :?«•> -oxxi "yatsn^ *a ^j-iro t^m i^r'^r^ ^x:S xj-'tj s'^'ct mS *a a*^M:5 wwDr -jh 
a w^M tni^ -j^ny "a^M"* ^a H^^^tJ f "^m or\3 zh t«^ ■\'W)*3aS->p3 w>n xuia a'^j-cjir :iSo mSri 

• ? WT -icx otta orv;? riSr ;irir "Tfcfc^i Tl'^'H'' Ti^^f • JV^S 

c:5"S» ■)nay3 nnw rjiiara x"o:;) • "tJjD :nrr^ "^"^^ csT^'^nSa •}»>a 
•f)M 3T>i:^ or© 'iS-yg^ to^S» rjrx MXJ:a ^Sm *miyS itt^x? a-nara wi^« im "pxa ■>«>«) ^«3 

« TO'h'or^ U9TCJ13 xnn'J "Sa a^w ^^yM «5^a>53 -^h mu^ m^v vs'isv 

•SSmo "jism pi cnjrSonS:)''*;;^^ ap^j'S pny -irxxj ira c*ra o'la o'OmS iMip^i^Mio^ "vyo 
Tir-j Vnp WJiM xT>p">'^"W3"C3;) n^ia^'m ona otiix xiip *a wi:n ;n;;7 -jisr ^'n- o-iaST^piapa'S 
•a 3ru3i '^oix y;^ mS oSu';5 siwm Sr o*idimS nrix '^'^ iVx** ?5ox J)y::"> inx ^Ti^ "»tjr ror:> "a 
xr S» pisx;) v^"'*i5''^ o^iycn p '7r ;iiwrr "jm m« oxSi cxS Sa "a rjnx mr o:?ix SiSa* xV 
3)r5P^ -in" *a :)ix^ nai-o o-)!?*? a^S»i -iwh"* vj^icxS ta -•« o"»:\r,Sr -rixS Jnv x'o'is'c^^ynxi'* 
X xio ox n-^th rh'STQ *a -.iri irx3 'cSr ■jvx'^a "CJ-Jxr mrirn -a rh^n^ coS Tirx wjxi ■»oa 
vro ;)*.T p ox 1217^ t;) xS *a ^S > ■■vn" ox"» viS'ia rS"»in xS Toan Sr ixfj-i:) ;i:rn ;,xi ;5iSx 
S»i iS vn o"an o-a'^x xin^ -vox xw Sm nar mcioo am *a nu'i ;i7'n ;)M xSx; naiSr SSxr^c 
a tt:) mT p pioro '» .r;)" v"XJ"i"»*iS"> cn^ rxj^ro rnj "y x?:) iicnsa "^S ":5a;5a "ira "»xja:) ;rt*5*p*> 
Saa "j-rao ircoi-o ovra> x^tjxs inxjo p "» S» ^a p o:^ nv xi^i^^ -jSrS nxju: nn "a Sx^is'a 
"^nvjo T;r» irj-^© f n:p ■jx'^cx^ rrjxrS^iAa ax*^x xaa -a wnr ■JainSxic'CJ tsmjm xS 'o 
Wf qp\na -iv» "TTH qT>"> p ox w:) 91 '3 i3*rt3r oip Sx^ "h noxi '\wrn M3t> T» "Z? w :)*n xin 
9 *9 >r3:3 -)wti9 -j-n S» -jaawj -»«>i si -iWi T»a3}» *?xg aaiod w w^ wx aa-ioa-i Sxa ^nnx SvT TTiS^n** Ko:,7i') r*;T "^'cxv *tTO wit) cii^ r^-^ri ^rn^a r^n i/L' rra l':ii:o c^r i'j,vn 

\3*viX3"> •>;"^« TX' 10M31 y\S3'ov VDiyci tyh'^y onrc -ii' iS-mo s-.vn ::x;iS:: -^\rr*x;o 'o 

: 7iH^ Tini; "0 :5a"vr rrr:^ irn:) pi vrow •ircS z^^'x^ 2ro'^ n\iy^ zv' '^^'ro 

'0 Tn rw o*2;5iM vr^Sxro* 3i-» o rrtji r-> x: "iirA* irx cn*Sm o:*r3 -.■ci rx c'x:ix) v.nxi 

yo'Z2 yiTov sJiSixx? avra vnrx os^'^2 vn 'r"'3i«'> S-^xxj cr ir^vr^a x*or^i x-yirn n'n xin 

: ^^:ih -.v.Sx 1X3X3 o-r ;^ 'la-ia oro^j iw i^ix oariix 5*a"i vn 

r*-or v"'3^'> o^*'X ^^3"> cnx "itrA* s-r'ci:i csxjirx;^ 

TTo^ ynz'i ^yT'V'n i'r"o ^T'^Ji ^'i-'i irrr Sr r,i nrxi vrx r*on virjm ijit v^r p-cni 
nz^n '0 crimi cT'--^^ iJ""'**' x*!^ o^x:: r'.rxj-'c rii-i r-a-V ';':i2 x^vtj xio p-j' z-tSh jjvS^i 
ri V5"n *t5 -.rx h:h y!-\ p-cra w>"o S-i p-o' cnbx mi^i 'P crxi raiv crrr c*x"ii5 c-x ':3 
rxjr^ "nscr *o 7^ Sr wr yab« •:•;;« -^r^S -tS :5"n s'nSxSr •:•;;: Sjn r-.r x'-n "5 v:?\3X3rr> 

criiSxi irxv 1:511 ir^'tjra rTcji;^'. irp-a^j p-a^i rmtj cr^x ti 
^*t:x '«xic3 "Tifi iiiwit aixj" xS '0 cv S^a Sx ont xi^tj 'r vriioi '^"tt:? vxitJ "iri73 cv Soa 
TW iriS nyn or ^ori ixjxj ix *o cipoa xini» Savo :!'r' ox ir^ "3 oir« ex ii-a* xS ox 
M "fixh riyr: f 't Sr -in -o r-iv xir "s 11311 Sxr rxjrr :5T3« ;5 rxj bx*? bixiy c-it rriD rir^ 
"i T^ "•■'I ^'^"W "■'i^'^ o:5-")3-sSr3S cv S:3rai:Ji'* r*:? :}:;:: liirS cv bo I'lrx rr.i") ^'^ x*;5i VJ.^x 
x^p*? "1X1 TT^ nSx Vowi ii*r"r' xSxj f' ^r r3ic:o iiri T2 s"- ")">x'«*' ^^'^^ n'::i ib yxr xSi 

•;5rr:^ lO'v'r 131^1 rioir aitj* xS -o itxi n^rrf? r3r3i i:x;'i*r 1.-3 jj*-,^'* ^S t!!< 
50i"»-.;5 rxjp lA^o "'.rir xi:ixj 'ru cv bo3 nr:^ Sx •:x 3i-)p iciSo "a ni-'j :i::'o i -^i-. irrp 

W1 •r;n::S nr 'Soi o^yr'jrii yo^ '"Tx ira 

:i';m 7^. '3 iro rpSm 713 nc* mi:3 "3 cr irs:S *.^ v:;:Ti) o"rr:i iciSo i'ii3r;S iSi v^"'x» 

»«•'• tt^S^n" ran : ^w "b^V^s? n^-.'nn n< V:yi^ r:n 

•)3i •^''rxi nrSr xir ;5X3rCT ym c^arn xiti •'lat;? p-n t^-ASi rjiexo ■S3r'7 x^''"'' ^^-^a 
J ri:ix> jn^tJ xSx -irx Y':r ipx;i Srri -jixi T^vi^rh irx'^vi ia*Sa i:3cr;* -3 vxa yx:* 

>:*Vx5r? T.a 315 xi^) "5 "^VHt ruiio ;5i^r3 7*;» : loion^sTo 1133 TWJ OTfra na^Swi iidm** nna V)>«} ynirtj m3:w! laS^r mw ia 
iSr>» afo^ nnM '>r''.">3 vjiu-ir n^JWJ ■i'^p'O 

^ yrffi'i "»H"!:j »« ir o"MtJ rrrwM rann p oxj itjv m*i:t> mio iria 'D w^?^ tih to to:) "px:? ^oa 
a sryrz "py^ Sm -pa o'a va la-twa ^a a-) va ya -pMn Sm tt m'>3 •^TDiaa Vi yiyix) Soa ->nM 
Sra ;^Tip:o k^^i '^rxj;^ ta:o t;up -):3n y^-m "3 o^roa i^im'^: oiya;^ r,D7ii S-n:i:i ti:5;5 SaM •^^J'iiari 
*"^T)y^-> Mtr") "JW aiia" ^jiS" wd nay oipiaa o^ibwois "D m^ oipra nipj M^n n::) yhysn 7f»s»j) 
tj ">*-!M J515 p por;;> y''o;?'» pt^ p'^naS'^ow "^roa li-^ra-o iro *:")rai r:»j o")pi?a -pi i?^ 
:i^ itj« vnjh "o^") n-!;^:)") noo "JiJi yhio '»■> ''*io'c;5S33 -^Tin 7)3): nwo ^nM toi -pm^Sm •}«"«> 
jrji;5;?;)o J^i^ninS o^^vSra rr w): nvx iiara Sn f ")m:5So3 -^tso •t'^m virf? orw o^ciy^^Sij -^Tin 

: o'ovSr:i 7):p:':ia Son ona nxsH b^^ o*w;i m "WX Sdt ipw> "3 

;^ri'^ H1J) o^'>i'J5 ">">hS -iMrv nrx o-ixa n-a m aixSr::^ yfyrja) fc^a'^'*^ b"^^5? tJ'Sl 

navv rj-ionwi 7")H3i o-^rxja o^ht:;? vori: "lyr isf^sn irjo t jnfji m^-oa :?rjTwS oim;) yiy "D 
cbirn i'imS Mr"j v»a'>i irSi^xj^-o ir vris vsv^" oior** o-f? •}»:)« ntJM xnm ^js'ns >na:tj 
yo wp':«3"i c^-ir;) i^imS ir^M? 3)S^r57)W "ir^ n-ww) :)?i5i JJ-vn "Off^n f iromn :iu noi nas^ 
aia;^;) ::hr)7) Tip-^yTi p y^;;} rV^rj:? tw^^*© nnir -"^ism "J^ onx^^Sy -j-jom M-'')a:)7r)HVw ©^1^3 
><'? :)p-! -or^vzpi v'jro o^iva ap: ;nap;5 iS 7ro:sv oSir:! n^wS 1:^7 ">nH oiMoSa ^ma^ -lona 

pjn"o -.r "TTiy;? x^ ''''^'' "^"^ 1"*^ ><">^"' T^ ^^ ^'^'^ ^"^^ ^'^'^ '"''^'' ^''' '^^ "P^ ^'^'' "^"^^ 
•^M^in-) n-srai Sr-^a Soo hSm v^Jst? law"* n*mSy if''iw "las^ M"vni!J TOr pn "wv jr;?" wi 13 
rir :r.o" o^piv* o-SS-yy -sw nvn •p'j^Sn "»r>w -JTS^jra onpoa torn tysyh ynti ir'n^i "iwws 
"sl^sn ^'73 ;;>-!pwa"> ra«3 Son 'o p -3* w iTOjfa "m:? yh piaw j)31'^33 San •:: o^w n«3nS Sia-o 
o^Ma wrai irwa -p a^i nonn n?x3 '»»«■> op:>W) tim :5'ax3nS n wxj inn "pipw J):**"©"* Ji's>:tJ 
?5rS vSr p oM irSrv:S iMiao cSisiSonSa "jratyS") -^ rj-ninSi Sxo nxjru TorS nra Smo -^mj 
o^Mn :)rn t»3«3 ^"vr >nTu p omaM^i oo'^ni S^nSa iS ^r.riSi S?5n n^»rr -rDnSi p-awS 
rD S3(^ "jT^sianw Sen th ffSSir 'ro o»v nn 13^ nronSn'^io to:i3 "3 ^wm n^^r *m"'33 Sow "ia3a 
wjv> iw Tnsr 3r» nti jt "hth 0^" i»P5n pinw) "o 5>rya no ?j;?»n'?")pt>a Saxjrrc? t» nuaivj : ar;i"0') •}')^H^ ciiva oo^tsi c^z^oj) *3 •)*'":or ai") Sr "nr owra en zrrss "inTr 

ro^ 'TWi So yAT) o::i TtJ>i -inxtj oio 'd \iv\h xj'-j xj^xj:? n^M mS -p-iS -tMr Si-ia M37 tm"*" 
x>* "iVM r^S"n::n riiH'iao nn^Kos -^v-hj y-oxs :i>nH *3 "nwi nSi-i^o :)m'*i3:) h*:i ':? xjrxjnSa 
Mi:5 "3 ")«X3 n-m nr -)W mw x5i:m no-) ij-iaw '3 xj'm nr n'w "jx onxn v'^i^ T3H"> ^Sira -fj 
xjnjM nr ynSoori tjiSi-^ 7)ih"'3 ont? o'rD'on") m-ni yrxj nxiM *o irn njornS nti rh-ixh 
TOO"! "OM rnxv O50XJ otdh r\M "o ^i^ WMXJ o^ivSrn aS-^rrn ivir vS» T^nni vr.n moi o 
o'i«'on •errsnS nwo "Jtjx irx"* ynroTH morr ^rxi cnij v>*^ xj-t^xn *o coin on-aSru^ 
c>n^*r« 35M n«n« irMi oS-q o^nx mj-in na>fo aoo-oi nxjur irn "p^iS v^r oSu'ntj ''r>fo 
n>03 x'^w jro-on 'So -)wa nxjx lann >ro oSio o^Tnrr onxj 'xS -j^S -jiron mSk "^^S nx'ij T^ 
■o ainor irSiSw"! n"w:3 ;ri:)37Mn 'D f rntrayx irx oS? h^tu p cmax''"' ooi^n 3:531 1; tnar 
5 "ncjaroi yrhvoa SaS^r nSrt^ -«'tw?n SaS^i ^nSrw SaS^,! tdS •^sdo nuax? onaxj ff'o-p nuaxj 

wf) vorrai rS» rr^V7> *n M'in ■» cjm '"vn So iDnnwi-i i^Sr -p-nB yhrm-o V7>ri3a "crroi o 
: "^71^5?^ *viTf\ n^^^ b''Tbt<n x:i?ann^cnrA : vo->to -o-yh 

e*3>iSm WOTO otm;) txto^ "O Taa;a o-dxSct ct tfT^^ \J5?^ ^Ti^nohTA 

i>3vSr3 srxJM "JnTrun ntm niDO^ t^iM >rnxj *j;S W3 p"»onn'i Ssia o:*m onxj ixo :^">:i n:o'MX> 
Jinn Tff\^^ I'n'' rWn^^Tmimn : T^* ^ro^jra ■);iS^«r:) 331 "u ?CT:t> 

rhsp av) wro -rr'iSo yoo'oni o^SiSj^n -fynr ^xja Tarx? xin nSxsrrm 

♦ 0"rxj9 ^[UjS^Sai p«q a^oSoSu g^n^ cann"> coH^iri "'rrnp ir5 cf?"o o*:vir5rw 

^Wi'nrM, on *o o*»Sxi a:y "irw ow^xayS ^fnsa 7r>o: n:y xni an»wr n:ya rrcSr: per rjm 
CQ'O "nrxi 0'n"»x;n on otSmt o-Trni o"XJaon M">n imt^"* ixjiaSrSi iSoHrSi "ctomStS o^^ritw 
VTc:) arrn cnxj nx* rnrna o^i^rx"* o'Swn") o^Tir-^ni o*oion on** irr mS^Vin r5')man "»mx) S» 
TU) 'rx** on^Su vi/jvinw* "hovs Sww xin*> cna aio'^a irr o'Sna 03"xx> ona 03, 'O o^"* irx 

H*e)S3!)S» o-ra zrvo ovro o*:itn"» "rwa nra xwcj •j-wdto ira pxa oa'X'o o?nxa -frxx ">rH 
• V'V ;5V5T>x ona tiiri si-^iTPo 3XJ"uyo o-ir rj^mix "Ja-uj vmSvsrra cnx -en Sxj-jr 0-.H otic^ rno mS Sa:i Sm'jxj^S noxa oih ''r naic nini:^ y^jr 'O -smw pin"' Min-) Tjrir:? ;i? 
Tin liin tcm:?*! 0^3'an "o^m M^piv ri-'S:^ mw"* nra ■irop'' "^ V'^^"»< ^""^ ''^irrw 'S-s ;^-;5icj hSx 
p irnexj n-»ix;rS -pS -» mw San niriw:! :5T "»W3 tt^o^ Sr 'O a:?io Si '3M "j-i-iH") iii:»«n r? iwh 
mSw *:5>y mi;^!© smsSr "in 75r ja i^-o-i S^^ir-") p o'itjrTi ot^^m cr^Tsr-j o-co •''aTi a-)TOX5 -ir^ 
><■> rjT nps !5T "IT -n-^rs" rh^v ?5nx vi'Si: i3'"'353'> ^^iSis "rro "iiDiroi "i^tj mrhv -(o r^rx :iSw 11:3 
5 o^wSr MTarjMSx? -iw^tS pny-S n«w mSio o^m ox>Sr :i;^:w p xSi pS -.cS i^n?'®:'© "^srH*) 
3 J)"n mS M-^wa tfc^n n^7) o>i -o "jch mwrin -p Sr "3 :)'n'>;^S nrn-:? Ma orrx :5m*;: m:? orrn 

73r»AM ^0 v»roM "a^S Soa nw n? "Mr :tSji :»}">ioS>ni«''S niif? wra ti^-jta rritj:?) "o ^a-^S Ssa 
« vTf^n^^^ »«» "»0! aro^ WD ^"Jaajo o^-^nx;) o*)Ajw oim nsc- nnn xSr Sa ^3 

■*px>f>^33S» TT^r: nsM "D "ivSj? tjwW) io*M Mi:5'i "^w -rMi ^w 3«nS«f> "waa ^awa ^a •a 

tmaSi ym'9 sretyo ■«» nvjM lax)-* ■»: o*;wS» »^3na«So *p •vTlfc^'^la^ la'WJa 

'>*>i3 t:) WW irsrra p«:) rM»tt a*« *w:i 03 'O "n-jar a wnSi wh '^^Stor'U'^? 'ta 

WHO n?)>rtf w)M vtvv^i MOM inaxj" modS aaxr ^nyioa -jS t;)'cj nSi:^!: ipv S» aMai Spa v^a*? 
S orrzjD^ -irS pi :ra oipiso MoaS iicfn r"i5 o";/>m wa^rr rprm rrTrv tivo yi»x>r Jinp^ jny 
J\tn5a ttCi'!:? 5^*^ r."CatK b*\5 r^iJ?5 * '-^W iw •«?;*? •WjI.t ai^a iw an/jS 

ynh srn yhn snitjp jj-w^ 5?tl?^ r*at< tins y\*W J ^On tbl5;>7 

0^1^ 3n«^ ">w> »in> m oJy ti:^ -^sn ;):p 7rn "»a:^ o^ia an«:^ pi ;)?rx?3 
•rroSs ^Sn •>S»'")'!3'» ittm rirnSisa o^jjwjSjj jtt^w orxj -jw^Ssn 7^^:^ rxjn :naM o'^jScn oa 
•vop) -wSShi wa n37>M M^a v»a mi;) pxnd r^io MSai oSnrB i«v ^rro ")tjm ^r"jr na i oS"»»V 
JVMafTl 1!an a^n • ^ voa "Wi cJjwV pic© r^ioai "«3 "513 3)r r wn: njwai -jio rroS tnTTO 7a-»rr:j nvn ^ir:? cro :ir>:3X) •\r:D r^nw: "ptj 3")H0 1:^0 ">wm rrrw oi:t3 m^-o *xS 
Tir n"oi3« M^J :«JU' ;n":5X3 rranrn r^a-io iw xjtjSi *3m -ji-imi :ir)r -p3? -ljm 'p 3-)3t -cm** 

I "UH "reS')T» ■>« 3^3t 0133 "1 "3 no'^O SlO riW COT "tl 30* cS-):^ f* *0 ^j^OXJI vSl37) •a :)7)n 

^4? :isva TT^Ti" rm J "HTa mr.5:b ss^m n-b sa^yn tp.tt nn 

TT'^ ^^3" >^ ?:^"0' nSai ro yhs Sr« M^n^cj ^xrM ^yJjsxov nno c^irn vrro >rnno3 tw^ 

•^^ ^irif\^ *1S ^trjia^ i "^« "^^wr :ih3 -o Simo -jf^w ")wmx> -jwo ot*S» o^nawnj 

Vl^TI tVS Sir\'' rf^Tl^^'^liT • o"^ ''^^ otds n^'T) mSm ? Jtm nato Wr^a 

"n*:? ^v\^ mr;^ n^ni ' \^hhv tms?^ 

'3 ^rm tjSap nrrnx) 'oirn ra yrr y^nr :)';ro "»r mi )V7 a-ov -iwm 

^T^i^ i^Wj Dips Spa -loaa 'jta.t oSio-n^ "aMi M'n ivyi lenptw :ra :i:t oxji n\apn y^xr ot» 

trui? n^'ys na^; ti<S ^t Dmfi< aian ^^n^n ^^a . o3>3» tto^sv jjiMSsigi ^M^n 

: ana o^vSnai D^;i:g iwo v^a npi nra z^td o^i^r ^jp^jy ^ptj mS SM"»iM'a y:ToS» 

T*<^ Tf\7i^ '•ann r^a ''^^?wa 'Ta^n-^a ^anu^n "^^5? t^"^ ^ti"* "lan 

Ta SwiTO o"axjin ro Spo "P wo ^nr tuo *ud")"iw n^S:^ mi;:t wrorj ;)r: Tryrro icp "M^ixjo *'j» 

•pS-;^;) Sp :nxoM "xjix;© 

ivs Thnni Tppo "iipTCS' oo'ozro "niw :)vr):T:)"> o'Tx?::') :iXTio:i n"n:n ot> *p y*7 aa -nutja 

^ crpiJ) *?M ;)n«x>;) tv^ *-)»t>a -lOMi "S ^'':)"' n:>^vt m:">x> Spo 'wa tjij^jjo nnio'a -puiio'a cr v)S-w)S")p rwtt^ "o'tm in-y T»-:SoaSMniB^Sr rjxjr-o o'o'in "i^oS wa -)^ho"» "fry^-o^yh 
5ry» :)'>a''.M') ^it:^^ "JBmxj iro iicf^Sov >6 a'Tor:: wirr icr ;?ar:5 :^tjrv orm iTaS Tr^^xi 
caSra th Sn ■»"'rM p-j la piarrxj ^ri nr asr ^^i oi>q or ^^arr Sm:? ricsr-* o*rr» -o nroio 
Q WJrjSraSaf? cm ht o^'iSw "^cr ntivx^ o'o-::)Sr y::S:5« So nn n»M "»yMO"> i53 w tou 

wt)-)ai ^S»: wi li^S-wS 'u^an -^rSr onSrS ixaxj o'wuSs *^^ rtT^'i to^^j ^5?20 

wo orm«T5o ''isS xj^i S ismwh m -p** ">:W5 'ivyi wo m "jian'si oS:in nnoSo ij^-oSS i:ou ixjh 

J rbo wn 5^"^"^ ^^^a^^to^fei T^W ca\i?a t\'t\*' sn^a : j5I 

shiT"^ ro rr ca S>n«' onw "O ■>! srnSra p m^: njos "nW Xifc^rQ n^^n"* 5?^13 

SriM o"W>sa mcj» us«r Smiv'S onSav {^ hS cm owm naoS x^'O" rx) mSi on^o otS a'n'P 
tsp-ir ^-ii'O Srw^-'-jar xw) nris: "jwo *iya -opio ?)Sw ^nnz '^nnra *o a'^S^, ::? r>ST "cjn-ij rsa 
•v5M'^"3r tjr'> vp3^ "■'''w ""craw •jxjp:'*') Y'iar -.rw Srv miv)-) "on^xj -^i::) wtjpS "O'i cxjpiD 

• SnKXJ S« w«r333 n»<*aS "i-n^tj nnS TcSa riS-JMXsS ibm zjrf? gjS^/jaa tt^ «•» 

WU3 "DTtt >6 "uA Tax:) 0^ v» :n'>p:) mS^ -pi -piMS :5t n^n^ xS o^woSto Smixj' v^ts \-vo3: o>i 
O^W353 "0 M13 annpi nra ©^"^m np^ via a-TO ir'):r ri-ir-ipr :5anM yixh:) 9?av p^ o^:« oipra 

^mSoni >«):n nrMt) wo nv>p ">cmS mt^ awp ^itj^ T\3?^Vt!^ Ti^Ti'' Ti'Ja^^ 

• i-jfl !•>«* SmSmto^Sjs ania:ii ?■«} oaS *C3^x» onx 'ja t)VM T^r** Sm o'rxji;i waoS ©"jf^S-oo 

btfe Ti*Ti^^ Tl^T\'» nn"^ • ''^*«' '3"*'5h c^ v^ t^*^ "^^ t^*'^ o^"*^ ^^^wr* 

nr n-wa x-^atj can So fla SSjwro Mia tjS-wj >^ nnrio nnn r3»^ "m ^"^cm yh Tin 'nvm^ 
jTXj-uw rresa^ }h avaxi "jS-j ijcr Sy:;:S ro ")S "m "Jomi '3^3 tpvoa ajxnn -om u t«c^ 'ar'iyn 
ya f« Sk xSh t^nv '^xivzh 'p^ "h yH"> n^jcra-) anxra ^ora poas'XJ rtJ^a puc "us M'OT")ia 
vraisie vu'9 ^SSso p 9a la o^ai 09 >"iii») y^ )^vi vfi'i^t -0 0*313) rn'2 wia "vsi r^tf nrM 'p>in ■;« tJi:M x^'iJy^vyn mn'o ^^ iiax "ron -yr^ on>o Sx-ro* r>v^ o^irn TTixroi 
wo'fiS 7in72 TTcr::^ o^Sr:) poi c^pM ^"^ o'iX) oipTM nr'UJ pni3 Trn pirjna misa?) f nrb 

; if? "OKUT 11 "p"* iiyM -iro ii -»t o"ir:? vixr^ lavnxj :m«"Tr3 otxjio ixj^ttu 

vxTj") vS« ;)i3J) •otJ WM if? Tima -iows r jir yy^t n-cjiijxj "jts*: tjim:?) Sr -iwri: SSots mi:i"o -iS 
Smtj Xt^zv^ lo^t iniMXJ 'r*) r7">a:7 r.yc'O't "jizt? ritfi;^ f* i^ms ■}"'3 ry.ai jjixjrS 3x5^-0 :^i:3 
xj^n-w hS "iJja irM -iwxj ir J vSr n-^^r yht» tM irw p")tjr;i ^ra^S it3 t^io' tmx> iw^Sa 

vj«S« -iro vDiS Sr ^ "iw o":r:i Sr ij-aa Minxa "jS r^a ir:iior o*:r:^i o'jm :i>nrr n^ ra-):^ 
TM v:x^ SSx:n* mS") "t^Sm "cnr xS ir^M:!)'* vnoa:^ "jris xsinr S3 o^ojwSr W)M o*«m t?^)'^ 

nrx ;?tW3 Vn ^''^fir ron-\ ■/rr o-nSx xji^t mS -p'sh xsr^n ynt xjin th 'D nvu" ;n^xjrS 

313 yvroo o'»ii5 "^ins iinr cSi»3 mio^s -^ri So ^o xr Sos ir-jr^i iS-r?^ o'ri:^ r •c;) -om "3 

on Mso WJ") ">ro on3 irr o*":r:) on cn3 n'©^ im-orSo n>i:urD Min -p-iS -a U'::)- hSxj i-u^jo 

1 n'-ip in'r p") o-oSS r?jD cn3 o^vo ir^So "opri rjj v'O-'w win in v^jpS 

a^nn mS "0 :rnn •i^'t> •'t^ J^^a mS i«m "rm "mS ':;^')-wie r^isM «S oSnuS viijH S3 vrSs 3'c;ir) 

5 "r'^^b!l25?'M'^^ rfw "t^^ rn^'-^^n t^V^a ^Tnti nVfc^ ♦ ^t pi ^tm -p^iS r-ia 

ax")"^ mSt nw otS r3x>'' zr^rjyi mr^S nm^wo riain -jm p ^^vj ^7i«*j ^^^ 

SiMj "ko-j-dS nn:r> vx3 nHitt''"M^ n« -uS -^vatj 'iS nciis -iro M")n -^W) ■^•>:y) raxjj vjj-o ^33 *5 
pi ixjSa tIxicw nrxD: Min*© *\")t;Sr rr?^ M")n aSn"> ■;•»<•> Sra >y^ -iji-oS 7)nr) ijixjSa r3'D-c3 pxi 
t> -irx pow 7!M >^ ? t'>:23"» Sr^JB mSm "»mv) ir m mSw aSr :^n^ "iriM Min ■):icS 7)r?;) orn^ 
t?^Wl ^""'tl^a^ ^^"^ J "i^ "»P^«'> "a o-iM v^>^^ '"O nSM3 r B xSrv >nnx> 

. •uEar:riSrbvr5?Tia^^'T^'' a^^c^a 

era cSt>>'r stot) ynr>» •j-m.ba ny 3xw5 crijri n-^vni n*:m:3 ■>« cov^j S:; wo ^nnxn *n» 
••WOW) a-)xra 3X5- mSm >ron"«3 rnn nxjrw nvr* mS axsin o"rrxn 3n3 -d 'p r"'n^'^"irora 
J»oi: wp*> "]Sn iTM liwar nr^rjS v:r So wnnSKnr nrtr' xSi v-^imt >6x) oim -^r nro-ia 
^[Mcr oipi03 ry» o^xy* nuiSo ■it'ir Sri« i^wi iisSS "o-rS '\yKr mi');) -irv irix ":«S'"»> 

■new wait? gnx'? ^ijpro Ti"^tCi *nr\DttSa'ntK'» ♦ WWni I •vyi •fToo'VD v:»r nnn \5i:r invti'* H*>tJ ^"o "h amp w vSr •^■ajj^ "tmh r^iwjS styc'i sjsoa 

a SirTOOT ira wy"i:i ^Sar^i liwis :^ir:5 "luxj" >^ "no im^nw pin^ tumj^i ■);nxjT xsi-jjno r^yS 

• >6m a^MWa :Tn" mS o'rr* rtjna -j-n p t>»:j3 rpcr^i •^rav o'Sana srv^ri -ycv rrona rpun 

* iTDiTa ir^iSni o^-jr otm 'oa s^n^tJoi i:w5 o^x "oa ■)-iri»« >6t5 ^-o o-Dm;) -^^ prj-i t)im3^ 
M "oa nnarxjoi p">n''« o':*''iTr:5 cr mi^ji x'' "^'^ >^^ o^o^ia •onnar^ 'mw tw^** ■>« d;5"S>* pi* 
*3T£3i:5X5 mrx y^i iso t)U") t*3^ sxsin ivs orfe cgi o*Ma ot") in^o ro^ iVx •»««- ^•"O'^r^Ti om 

* B'to /H ^"^aS^Ji ^7S13?^ tV\^ TD*i'» J n"ixj^ WT 1 wxj sw w;)-) »xji3 

f 3M T»r "0 1WM xs^^ys Ti*3i vvT) n va ^np*) v« t:o ^sn ff .tlT tta*^ 

^nw) 0^1 n ourr "Jtsa- V)n«n"> H'ffi nxj*) ;53n i»y» :)tj»'" o^'3r;i iss^Tfe wxjng -jnn Min •'nx 
•mit: awn -jis o'P'J'jt ottod'^ -pis n-'iana cn»» ^w") ww onn ^oa I'^vo' m^^v ^"O yMO-inisi 
dSh 3nSi5 ':5o npi :)nM TiSra^r^o ><inT o'MC^n n^oiyraS*:^ -isT owim o"vr"):ni orm ono otS 

8X"i» Swi: ittV" hS*) v^yi "oais T>r'0''XJ "Stkj nS« Sm "3 rnxiaf? 33XJ">n y^i^Ja nszts o"on-tn 
J Sx r3^ ^3'Sa iish "JriM^ wo nv la'Mi nnn v^m laSa iidh oS>w« m*)" "Jrj'H -o iwaj 

Vs? n^'^ t^"^'!'^ ^^T^"* n^^ • "» w "P'^*? «^'>«^ "«'»x"'^ ^sn"" "^^'Mi vo;p 

c^^iih »xjnn nxjnrxj oao-ii S»»n "MTJa nax "O Son ;n'X"> rmn f?a« nMin nrjx yxxj ^WM 
9 M"«)"» "j^nn aitJfi" ySr -o MXjnnw sr-arn vjion aopS ny^:? nx^J) i^xo "jn^a wjS nnx iw^a;? 
S» T^natin -^SSn^xj xm •p'j^ ro "^S yxiw 'isi ow itw :>r"nx3 nx"» sia'' o^nrj ^o iri *:r;9 
Vi ni^^n MTN'^'m i?^ STTy"! 57^*^^ 'n'^la'^ • >:^'»'»o ^w ''so'): xnn noSrji -j-Sa 

Hint? ino") tji-na ispa-* irn? tdxj 5?^*n S^^n'j "i*ila^ : tfelaTI 

p nicjw w ox"> tnn nrjx *o "iS nxin tj^uioS "JWfo iro lo'n-un xS "d iwx 

: ->a-.Ss3 Min «■»■> rxaii '>x"»^'i'iattt»^ D^nxo:n irn? "Jat?;) ox o pxa »tJT xrw xS 

hj:^ tJw "^?ia 'n'^Ti'' ' ^s'^t^^ d'na*\n:it<*-i5n d^s? ^'n •^^T^' 

3)X n'nw tx'*So "ysS -uji oSi» -^So n-nin tx wSjpSxixj" o*pxj">rn crona ujDXJcniBr;ro3 
: Sx^xj^S no-jSroarex-j wnxr o^ia nax fxi ipxn SoSr •}Srb p n-m nrxt) iis3 ys 

r>yttt? ana? r\nto s na^^^s^ tos^ tan Tf^T^"* rijra^ b'^as? n'lttei 

V 1 w wr ja mx'rj'XJ oT^r o «ix?5 ?)« «« "» v« owxw dt^-w wjrtj ^»i xvost iro nawrti 
•neo BV^aaw thu c;/? ^o oSu'3 wm: oaSr nx:) orS ^3?} "Jn"* 9:«x "iX'v v<">r c"'^ '''^ ''W*^ 9 WW» MTV Sr ir pnrS -jrij cm 'd imr" hV» -im^' mSi -.•)« o-mnSi ctjim pirS nir ryo*** 
: pnr:) .-p: ^^i-'J' pH^ p'*^ "it'ip M3"»" ''s-'* 

rnio p 0:^ itJx:** Simxj ithm :r>r"o "a>r wicv "o vSr tm:'*^ iirM -3 ")i3"b3 x>x:ri :v>^^ "^^ 
•3 itJij Sr MNT *">n rSp) .-p -jvja :)j'»Sp yn Sr nt^i i2m:) ix;»3i rvn h-s^^xj vSr ^'- wm 
^W CD"i:5") 0^ 10c otj ttSwS 7)na-c co-);it: t)::5V riS ',ir)M:i yx iirr c^no rpo;) r);;^:^ M"n 
*■>« ta:o ;^t "irxi V3*im« ico vr*.M "-^a cir iJ-' onS 7)'3r ir^ srS tts m p prSx pi cd^tho 
•^ ")r>fxj iro SimxjS o*S:^r i*^ W) ct^^ "'^xa liSr^S oxjin in'^ro irtp^SiMXjS c-rAw:i vriM 
•WD XJ1 wn rp nor** "in Sm i^ui V' *^m TT^ "TT'i^ luro Tijpy *s"i i^S'rp nn m3 '3 S'.mxjS -^•'> 
•TTon p a i^riM o-Saot o^M^itj;? -cod ".11 iwm** o;^S c-rr.;iT ci:^ "iirn ■'^xjo- nin* ;5"im "»^3i 
«->;) :)2;) '3 Ti^rro *xjwS in wo yM ow Som •jl"'c;vxj 'jron p a t?td 'zyro -trn o^ps S^x; 
caxn:) -^m p -o on«Sr o^jm« irnnM;^ "Sa iS;,'' p 'Sr cSj^v cTinxs iro wup p^ir rrxjin 
•3 x^o cm ^jito aS "TcS "wc:n inSr Sjdim ira r^ii^b wcjp) irr Sr orn p^:/?*) :r«p -ji-nfy 
5 "jron P a '0 omaxjrri on^vwrc o^S-rir orM -3 o"»v crni tjti'S -irMi pr 

w:'03 Mrftn *r*3 Smixj^ Sr rm r^^;^ •cn^i} •o'^-!:)t vjwi® f'j^^Ti 'niTi *a 

•»So w: y^ yis TTO \n ni3 cr"*rro o^nS:^::^ o;^'Sr 0- Wtf cSirrj :5iriM r;^ ^h"!"0' "i'^ax? 
"»rMoxj Mfn mSm «*x y«"> ^^PJ* "^'^^ ^^« "P ^^r« '"■'"•^ '^•OTD rh'^v "iS^ wr *iSo") nSrr 
ao:) '0 Sxixj- mro 'iSd -ir -nr '*:5ni:ii5 ;w?''3'o "o-xpioT) rra mSm inps vht ■>i'i rr-rSr v*m ? 
•nn;cS civcn -pa ^5:^1 sn^H \arD ixjr :ir nm*"* M:axj ;7! nrM nax "> ctja ;5*3")a n c*r"c"!g 
w iM :)*»-rS yiiy^ x^'^^'o yx .Tr»'5'> J^rx?*') -j) o'Sxj;nS o^cra^ Smiv So 7^2 avoi iiSro nra 
t VytS T(n ^''^ TO'^Tl'' n^TNtn *0 '* ^'^^""^ ^T^n aS ^-rcj" lavS a*? ^nvS SriM 

?)tJ"CT ;j3rr"0 ;r;ntf pM to^ "jr^ir vrwonxj oT"W) om :)« 'PDi'n'' n^TUTi "O 

tn) poTT jjwe;? '0 7r\T0 ^SriS wSr» rSrr r» Sr» ;nr pny o^nM ii^xi o^rv^^ v.rr cSu*;» 
Mvi :)} iM 3T n*y"> nvTorrj Tnyro") ••s im ?ro 'jixsni cMonis 7i'7)'aro v:5"> iro jji-iid-^i 1:1 ;mmj;» 
S \ao w ;?« C7h ycnr yh^ '^^ cr xj-i:) siiax?)? t '3 Sr* nw p-ty ?nyr ^-j jjiaxjn w Sr Sxj w 

: "ipy^ P "wSta^ nwSoSrro ^515 iS rj-n* p'-or;)') rjixjrS 

ViSo 131 Sw >rB) 1MDD o*rne3 p jrmo:? en "Jvir ^y^ ^V^f ^''Tlia Ti^Ti'' r-on:? Sjm rr-osr i^^p:*") ^■i'Wj Tiara cSirS viir xS '3 o-j>w -jof? •tprr mxinS oSi:;;? *rr^ 

V "1WK0 i:5ri oS^rn iw liTaw"') irr m3 nr rjinowSap^ hS 'd in'Oirf?^ ycjs: dmsxj ovo 3:51h 
OTS o'xjnsis •o"-) o^rc:) •;« :iim3 ?5')nT:j;)o "aS "vis" ir«i vi^ rs iw o*d« srria-) Sr nvis* 

aT<ti< n^\?*-.x n^T^"^ r'^-S "ta • v^a^na ^tr^ "^^ iaT;fc< r.n^^.i* 'nnn*' ^^s "o 

3» W3 iir:» 03*Sx ^yros-y •^->-iSr V2S iin- •JtJ^ xj^x") iir:r iTn^ "'•o^ rfrss) ':xi pi wp-ar "o^n 
S9 •» "^x 75» :5tnx pTy3 'jx ■j"'-. Sr vob itn^ ^lo " "r "ix vSr iro S^o-or iw-Sr po^ -o pi v:» 
^S :)*:i xS xjn-a*) no" xi':?^ Sx:i itn^ ^iptm -:» o "»i o"3T "ii-cS r i oc "o ir msro ot":» iis^d® 

V cT» Ti^fi" cfew *ro -iTM^S mSm "ivx "itn^ "Jv^ inr v:b ;:?t •'tj^ ix vj» i w^ o^to^ xSx nnV 

^n:j o^n3:^i5 i*;?"a m^s TJ)i:;^Sr ^np^ n^"»3 n^x: iiwtr:? ;iti :n*j*ri»r,Sr orw 'rron^s n33 
an>')o«intta;5:wx:)*c}2Xio'Ton:)iw*'3Toniw:^'D ?• or'TBin"»i:xi o^'ja^Sroriun;! 

Wiirx "ixvnw ">3n a'a^ nxn ;rr^ oxi oiu flir^n woi xii» wti orSs vxio jiw ot^s3 nrx** "D 

: nrnS 03S1 ;53iwS nnx ::/? onn3n3 irr» v^"'^'*' =*''' ^3 ^^^ 

zaS o^ionm :ix"i3 iSsxn imairr''' "'"'J-'^ P"* ""^iJiaw ^jiSna :?)i-)3n rjiSn:^ rjVia ix ;5Xi33 "Jit 

•3r«j trovax :5r:xri :5x^-) "^xxj o-^^^r misw b^^;*^^ n^'it'i^ b''*15y*t,wa 

o^-^yn^ricJxiS/rrrio-sjrxJX wi3: ^-jt xiii p nwi or^xjinb f irx^ oipx ^:)« a:i3ntt 

: nr i3T^' JTip inT" pi OTC^S irrs c^^S 13*7* "iit'xr cr'XJix "J^iSd iS r^Tr ■vcxi: :Jt>"a »3 "r^ o*:)r3tJ pfro >onio nc3T> ro">T qjw ""ro roi Jnex c^"> i*o om th th-iito tti-iiom en 
•^riSa TnooSfoa Srw -ttf> ^^us mioi tsn-no ^rani -pw piM -n r'HoSjia irD pMSS-Sua 
w iM ciSnoaxS "XJ-SnoTji i:3>^ i:^"'^ ro^D p)A -trSi pmo ^itm^ rpny np3 wi ;)Sr»:i rmnx:* 
XiV2 rp'w p,C33 "TD^Ss r3i"oi5"> P''»» *«i xj^rro JrroS^ra irx3-)»iD v^ os'tt) m^i o^fisa n'n* 
Sra :?>n:x> v^ o-.om3 :iSA:m rM-i:n o^tsS-Sm ixj->* Si-n ion y:ivn x^'w-o ixrotj roro-oa 

823T0 Of 1 '-ry Vvr i33tj w^JiMW^s Jjax) iro sn ")»oid r^f ^ ><3* nsatj** »3X> njow *3 3nS*«3 

M Tna TO rfo^r:) v^ cro :5*Tt) oipro -^ri 'a* SsSc rrr yix^ 13'^w) ic>o o^jra nivtja 
b*^ ToS'TT.'' D*!^**^ y^O • "'^''^ "»nS3a oV>rS tnvofl irfitj-> ontj ii-ct :5ra 

9roo OTM -jaf) TT^ 0^3 OTW or^«:it> ynr -p^jS otS sj-riS o'fr-o'y rao ychnr ^:3tr>r) o 
81 1'osz yTi m% 033 r5:>r »x>-) Vixsw -)mS» o-i« "mS Trhrot frh^ «i3 o'^JXJ^g iwi^^rxja 

: Q-njia papa ^wi one mwi 

•>W3WVTiMrTiy3a-:5tJwa"m->rxmrTOn rj:n^''TOS?nrhTP Tlit<n5?rJn'a 
>n iiwr rjw 01 *yiM ra ^^n^yro -jf) •yr»3xw) "sr tt nw o:m t» psyi >n.T» 3nS;3 v^S S» 
t> >na n? ■omai ^Sm :m:jf> arw yhti -^cc f 5* •vto:)^ ":i33 nriH xi.r ih *3J)n3XJ "3 riwiMT) 
•TDM n-To -1^33 mw pn7^^"> ^tw x'tohom mS-> im^p -p iriyo xSn "r^np ntJMS T:n 31^3:) noMxi 
•a vw>r y6 r)^H "ir** "ottk:' n:M ir o5)3MT5 H2« to? m:)1 ■»» o*c»» :)»anM •;nu>«> "i^ r)3^ 
WV9 aua^M '31^ ViMW ow> :n'3Si5 »a")M ra ootjm "iiorf^ rawj 'jh p nrno ;nr^ "to -uj 

nra 'jws y^ 3)h ^-tos m:m tuSoaa nr: ''rr!3ic37i f m:m i» 

•w JTtJM njM -a? orma **>» *tw otj' a:M ir p^a •^Tfil^ !n^S^ Ti'lUt^ Tl5t<^5> 

urnj 0TKX3 oi'n -XM sw^ "a^ i"^' na ':mxj ^nynio v^m yn 'xjxia ^nrr a^c^i^ -pwx n:x 
• orT "a^ro i'ia* nio* )^ "3 :nan ""Any on "p S3 '3 p mS -iM 101:^" noitJi c^i»n 'S^ra po»^ 
Xt?t^ "© '5'^ Tl*^n!^Tl "Tnbt!^ ^M5? nc^n 'a ^"otv Min« ^S» -a- w or*' 

tnran nw< ':re j:x w nvjoj) -i^mx? nr T^oa 71^-r ^i*23? TlC'^'n rt\a'?^ 

"3''r»3">*«5)*3'i«T'0'vxtJD wnx> •*»« n:i>o *3*»'tj")nS yra 3^3-31 P wjh^JjSm f *3'3» 

•3'» n'ry^'i 'y^ anw «"» p*KX3 oT>p ^m-imi ;r)Sv) TnmTn nrtjna "JH •a*S S:^^ ^ar'xjwwsi .rittM "o iS":^' 'ly -uvjd ^sSSj^^ -ion -jr^ *«a::) -pS ^-ix-j ^i^ynv -jrx 
^wa "a^SSji^ Saaa 'jjwa -^-lona ":m") Srr^o rr^M ^r^Jy 3-'3^w ^^3 xji-iai ^i:n 7is"o ^7i:'0'* 

Kw Sa:-! sj^Sw '\'»t^Si3 Kin p c:^ mrtcn n? *^i7iV^ "i^fc< *^^4? nSi^S 

) M»iio VM1 o'tiSh tx *3 W)iM ')w:^»'> Sm'tu'^V ir-nna laSa axjini oTaSMixj^xj :mriMn ^Sia 

V nxjw Y'^ na-rw nx>ri3 wr nS^S« w-rwj ^irri Kin im-nian invrro xj'kS oW? oSira yT> 

: nnn vx "^ ''^•on "O twtjrv wr^-on cSio mSh ai\5 n-or-'iw nr5M ona 'i-'M ai>j 

wSr >f pew Min ov:*ri: nTof^ cn'Sr nw xmv rrx t>^-tyn d'^^Wa Tinn"* 

; no'jsn njm o^ww o^nSn xj- "d awu^i o^nSx «im^ nnM S'otJr cna "O" cm r^'ATer*) 

HiJn aoSon "otin iroa ^rMt? wd :» "Jro yoTjis tt-'i 

iy< \y> 33 vnw)! nw)i 'jro ;» nwS/j itum i^o '\»p •jim wxa:"! larx^ w^^irxj ihSm: v-m^ 

: XJ"» Mitr vjri^ o:i pi "»nH ^rM inM oa yx ''^><3i ar :?: irs i^ M ^tJi-rrj ITT mSi o'Soo Sm on y k nis*:? ^-n Sa wSn '^^J^'^S "^5^5^ tf^Tl 

c^i^nwi ^iM ^Vri» cn-o nSx Ss on^xjrr ni^ yxi nMi"> VH *o o^^wim onxj^ nrai nr^-s onS 
T3"i^ OTiM 3Mi"» p "OoafjanSrhS riSo f iM"'rx*''>o'^*'^^^3M'*'«'>isa"Oi-'C'^3">MiSMnx>''S 
^axjn nB3«3 K^i v)i3 kS -o'r-fcs onS "hoH ynri •«» ^Ssm onx? ^if> v"'''"'*^ ^'^ '''''»< "'^^^r y^ 
jnaitJjja ^inn orxi or«na jnri:!'© wip mSSbi: xj^i iMip yh ^ -p-^ -ipn ;rSi yn rrS '3 

a'n" cnwr pny nina o^n^^M "3 irr^ nnc ■«» ^trj*^ o»^M:ii mfro^ oipisa sx> *D nrM 'nnr ws 

vaa-vi uoTM inn in^orr f oxj^ •i^ inorjis ^ 

'«iHi n-Jnra tJiirn vmi"> o:)K \>n: "x^ wyr o^xr-'ac o:?>f> irjM nbnr iS VM "3 dsyc v^rnS •3 S>r»tr rrtri ape Sa- !?n irr ttdxj p a">tJa nr^tr;) w^:"» :i3?:tj v** "W "»< aiT-^ a*»*io 
Yirxj'tf) nn:** w^tm -jr n-^sa ixjtx ^n z-VTiS iw mtj^ Sr» area *r> iS;,3 Sanai -j-Cj-a 09 wu? 

•rw« ont9 -i^ SxJMa 0W1M a:*3i o^vro:) ki:) -jiOTr "^^ lf^« ^l"* "Ta Tl^T^^ *t^^ ^^"^^Ta 
KQ OJDM rj'D '31 pHa 130:^ oipw >o:w "ife XJTTW) 3ra cxro v">iot "kj Min -pip ->:)"» Snno 
^ nvk" 'r"> ^r "^O'Tiv rwo" 'pi ■>3V)*ro it55 imoo cctja f 'ntf-trS3';ja f* -iiomxj i^ S^nja 
OT cirra vtvros poxjfl r-ra rjSMn crorm atjrtj -r -)cm") :):T^rn r^rtJ^nSr mii5 yotj- -w 

s '\^5ba ristit *^:a^n ^'^S;:^''. d'»nn ^^'^.tj * »*«»iw cs ?,«■» -cnn nrjM to3» 

•rjnti' MW o*w T^ta •/>•!:? n«o o^or y^-a -fy^ Vi im^ H'ln o'vn om to"TQn ^7''.^ 

8 cvem "iTM fiJJJi** 'wS;) '»"cw ":><•> ica 7ne-r:5a ^fr^:) *>"» o^rrai rrcHa om iw cnu Min omi 
tJ pjSrNn cfnrn 3nS\arva ra'crtDa p*c»^ mVo m^'wa nv) c^">«:) -o'^rra psrn^o -r hi» 
^xjSa TTWi rjxjrra nrnn o*:jp 'aSr ot ;nt»»:) nSn ;j"or ©".m:) :nii"wn (nya ;ro»* inarr Sro 
t) MTV >iS oS-tfS 7nn "un mwxj irix aSa^ px^s 13^1 wm "»aiT> nxjuw; -»3t :)3:5^ aSa "inH:n 
TroH ys *"»aTXJ "^wyi a^a in>o va "itm "'om vm "3 laaSa xwi vm nartj tjohu^ v^sra "»pt> 
oaiw jmesrS "uaftt atJrtJ JJr o**nro laaSa ttdm •'a^n "iwfo :5W -p o:^SS3a') 'ozh J)^a«rio ot p 
c^fiP atJinxj ;)« '»« >iSh o**p5 v»a nanrxj ns -3 ">riS yxt VH ">i3iS3 yiTsi >rejr f 'jm ;)n 
w atJV)^ i*»3 vn« "»3inn swm wnxj wn"» Snn ;r»r7r Vina p oa la SS3:i ■wrorio vmn oxt't 

*t)vDrj7i 'onn Ti-iVTO 1153 jwiwi -^mSaj -o-a^jS la^fja vn>4 

9^ ><•> af>a Sax r^Toriaai iw*>3 aitJij >h a*on5 ") w pioTO «13 *\i*\^S5?Sl^ ^fh 

th ■MjMi v;niaxjni33 r") tM P^"^ ^«M v:nax)r« oxi "oaSa r«M iaT> "»iw 133 *3 ■i'3T.':f? yi? 
T3^ %vi hS o";)Sh Taj-vj ;):»?) rh ie3 v'«'*'3 otxj ;rttr:) yh yrcro ixtj -tdm hV) i:ixjS Saj Sin 
» Vita r"> xor rwM >ra'o "»«h rrh'D'm '3 :)"»">nMn p^ S3 rjrx x':kj wtim •'ex *3 3^ 3"«i-.;5i 
wn lurnS »5x?» mS * Triroiz mi^ji lan^ mS ri mi^xj rfl>*:) o rrx lai-.i ">rM yriSi nsro 
o-nrnS "3 "^xnyi \o*h 3»-« v^r-iS :^"or mS *3 iioxai '):*3x?') moo pui >ror iS xj^x? mi3 lanp 
K«« "»rM ;rcv)S iS -wnc -3 -iriH irx vrca w xj-m i:?) mS 103 ;i"i:5nS» aron nan mSm ^xj j 
t> -uj rvz/j n^ir irn lynx? -in>a '3 iidih iy m "»r« "x ■p'Ja ;^:i!?) hS pi vrr;; 13'HXJ ^•'33 
"1^ rrov y6 i^ijHai jnwpp zsnzs pxjS;) ;5jo mi.t pi irr vpsri i:moi imxjtsxj -jS >iSM T^ 
M^'ir'w >*^5 >^ ranri*i yruh:^ ynva nrr«i iTarS zn.n T-« !5X>r?) xS 3)i7eS3 SS3 nn iw^ 
f ox? :m M03) mS 11:3 ^veSa nS-uja mxjo ttmi iS ri:? im i:inAx> ^rrx 03»im rpai rpn mSxj 
•J xjTxxi 103 :iin.TSr na*TXj mSk nrHS tT«T Hi:' lamp nrxai mix> «rx> mtjj xS MixiS ^.tSh 
a rposi OTHa "an "3 •)>$x« 'jV anp ""-^^ "»* 'o^'ioai imx>m vSm anp J^^^^^ ">•"'-"' ""^^ "^nn 

: tSm to 3113 ' Tor fc<S^ 5r.Tbi:3^'i^aa'» w'n'^^t^^'' r^tj^n ct^^as v^'yz ntaa 

nan-) j-ny Sri»i c w M^:rcj ^jrM '3 -tir ^naiiw i^smw ")sc^ Dii<*ai ^*T^ T^T35 

•v ;5rr niSw -215 i'^m ^xjl" >6 -o -cafja atjini 0Mr:i i^yra ynn :)«: m'w ;:T3 ^jmwto "irn :toh 
wSo p rMT* naoii^ yy:s2 ;;)?3: mi;) tkt f ^h'J"' ^mi K^n;! maoS ;wtf»S rain vSr •cj^'o 
IT w^M jwr't? :ni3iw;^i :mic?rS iS w aoinv rr t:^o oiSsS oats-jn -io-M mio nv^jio ?)ia"5W» 
cnS yriin ij«>3 nai^ o^>r ">'' orj-oi r^:i r^Sur v)Sm p "mi-S 'o^'c a-ivn^i o^w^ ir^a^S oa^n' 
ya >»vi,S jjiriS r"i;!f? ^xn t v mSi r"»nS ravo ?5^3"nw vsjinns rtv irm o^nx naow i*Sr oVrtj 
wi:f? r^nrtJ^trM raiooxj Tin i-ir «Si ;)iyi5S*» ;5r-o^ i8*3 ->onS p-^ o":^i:r5W "lo -upowai ciya 
nr ngT-Tir «V«J *"0 isavz rp:*."' "w:3 ;5"op nan yv^rra -jf? rava ntj^v idtji n»MX> it» n^ir «S> 
« -jpy n;»"0« n-jijittS :5W''"PH"» ""TiraTtfo nin nux pi mtj:^ yhc »ntj 

yfrs vnn 75:1:1 h'to iSSoai n»n irr "^ :5tjr >^ nrx nao *tS?M tr,5 t^S *^DOa 

M '0 "pj;) Mi^ii nio^M >a xj^x» nana liner nr^ >h i^ima "»m '3 nwM wa ■> i^ws a3A mSi iS^ 
•w* Tcj:;)') "oivo "rtnr mii^j Ti^T^-i i^rr mSS ynyx) "cS -p-S Min nn^iu loiyna nS yrm-o ^jprH 
M T>< "^ ''^ ''"^■' ''^ '^'^^ ^^ ;5'a»W)v 'i?5i Toiyna y^-\7ro ■'»;;m X"-^ >^^ "^"'"^'^ V^^ ^P^^ ^^^> 
•)ra:3i «nn \a ni'TJTni ;5nv5 rSr ;in*cn;) yi'ih na'j:^;) Sri ;)SMAn S:3 iw cwo vSr nnip onn 
7i ;jna>re rr >6m meM mS SMptn^i mm laivtt •\W! »»ra nr" •« Vann*) ^nn-j^no or w)m «*» 
Ml a^MAa -p nrHO xSi jwa ^nooS '^30 nrs nair ^n^^S SaM SMnt>*S >6n oncH hS on wni nn%3) 
VW5 rjpS Mint? •p:;)7aM loiwr a-o^S ^x i^V^*? ih vroiaf? nnon ^mS "jph "3 :iM:wai »a^ii'> 
w> non «i;n "^xj: >6a wfTTjm "n^an SMn-o" ojj non Tnvvh T'^n ^yO'O^ "5 'i:mv ^Tm-o-i '\y\r^ 
swS^in 3)r5pS ixjia" mSi m^^cn ;nnr^ ">"oi3* o""©:)* wnn •^a a^snw '\w wwpisa naiw n;?vi nawi 
c'M^i'CJ m aina '3 oo'na i^ivw "h yn'hh') non nwa nittrS a'-'n io'm "O ""w or S«ntj- So mSi 
^v:iV» non ')y:v p 5:\SMnx5'' 7nts::S a^^n hn-i-o^ or raiw ndn '•i^i:) JJ'O'ir om "xnma^aM WitJ" 
Sj >i'7M 'i:i;S S>inx5^ ya "o-nj;^ mn "o nciM^o o*nyi:S naix>a "a MnJTrej "no ;i?a -jS "Ta^nn*) "h 
rpv) «S :)n'i;n nij-jM n:oi Sh:5 "» Vr iran nxj« n-^TKiv sr ">0M nin ^o ia pjr mS an nioM :)'3*» 
K7 nwM na3 V"^ ""'^ ^"^ ">23)iJJ5 pyna ^iwot tt o:v nr^ mS *p Sr nnwi i:wi5 rn;^ )^i i-Sa 
:)TC3r^ *3 axjn mS y)V)niB mSm X"^ X">^ T3 "D V"^ ^^^ ><'' "^^^^ x^x ""^^^ ^^"^ ^^"^ "'^^"'^ ^"^^ 
nitt ;5M Snnxr vrvo tr^v •'jh yrsort Smioxj nwrcj icooSirS ^n Srais -^11:15 nf^ yh oirx p 
♦ Tas;^ oipM ix;x: "iiJ^cj:) *3 )5iv mS wica ■'jm cbirS «io^ ih aS« ;jcir isi ^^nrS "« 

•3H "p^i/? Viy ■> ? w?M M" 2 V «J«^3 'pn -r"»rtJ oTDW oru ^yar '>nr3 ^w?«3 vsas© naD 

'«na*\o Ttnt^ ^^^-.^ n'\Ti'^ n'nnfc^ : t^*?**" mVi ^n^oi -p -3 ^jmonows ySx >nip 

K5n ySr v"''^ "P"* T^inx jnSn mi;5 -o f S :)'nioi nvn n«iMi nar iios3 n:i:3 

•Tyy^ "d ^nxjsb -j-Sr Sw^w u^m ^S .n«i» nJWX) w))w ia iot» •}"S» Sa '^aiv p oa */» ^niown 

•3 yx)3 Tto^iV ^yn n^ibj ySr gj'« g-oi* ^:>rcj saiwo ^» S| ^ax ^iinM** ^'ws non Sw >6m "ns -^ Ss ^ T-iH cnt) cm«S c3 "Txr So -T-.M1 o;iS a-c: •:mi c-xj-^" c^,^a crin rmx •3M ■)-">« 
•xnif o><T ^' *^*^'* T^"""^^ o""oii:i o-ir'^x; o:5Xj -aj'jj zrh z^xirh cna "yiri zt)ic c*a*.u-i c^h 

jW'tJrwD •W>:ri ySr vjSrc o.^S yr\ c^':iS •r:orxj ;iro p>a ixjh o'XJi-'.rS -p o:^ *nrx:>» 
0'rQn"Tr^:inaTS>i'r:5-j"nSM c* :'MSr'>"'rM"n ^i-.^SriSMTirja^^M— .rSrro "Sor/SSo;ii 

: CT'on-a tc/jSi c:iim :ia:iMS 0:53 '7tr: Sox? o^t-imi 

cnawo ojfnt ipin '^wm '^^rj '-au^ yxj-npn -^-n n^n i(^t<^ ^"tik t2''^*^."^^S 

nnn MS") ">rM W? o*"»wr otxj o-xsiM^) om>f>5 srjiayr lai* cr/Sr -jm nrjiM^i -jjmjxj -irMS^S 
^9 w Ti^ nr»i5r' n;30 -iW yw^ "»^i^ '"^rr ;}'':i'xj icb'm") J5i::r y-jrwSp:? -pi^r "iiaS ;it -rnnw 

• c••v^Ma•) :iX3")":p3 pan t'm "jm "'riM 'nrr "^nn 

■ptSr 0T15 OTX5 tsrooj JOMXJ -S ;)V'5r) oni: woe: yox Sa -^-a::) iv^n f* "on-t wmxj o->r:H 
Trar xS^ "jVr V xS m 'xjrc cd a*oo::5i :5Sir;i '3 on mSm y "^rn c;5'502 nr^So Sita o7?Ma:5"> 
tiS»« «S 0753 D^xjjMT) TTiVO ■'SHt oxiiDXj 75H MX3M Sai naTv?) o-rx>n nai 1CMX3 •,)» irr Sax 

w ;):w '»■) *75J'»io vS'M"> "p^n M10 "psJ"' Smi ''*"»3t Sm 'O nsiSo px^;) :i:^:ro "3-::5 pirS ^i^^ix* 

^ri3) tSt") ■»">« Yr'"or "ir^^ xar? irxx; iro "crrS pSr::: rt ':5"ir3XJ '3?)iir z7)h 'S-iu -)T3i;) 

. "173 nro P'n3 x'SwS .-ipov -^j::) yv S» .-yov *»;:;5 -51 •■573 •)';o pn*n3 

}o ipra v:!?:; -Sr rnro shr,: ryn r^oio:") ?a*v^r''-iai ^S -iSr: c^cr: :n*,ripr3 'S 'f7r:xj o-f^r?3 
orvi ot'? c-wi-jij"* sif?:?:) t» ijanr mS yx "wr tt^vj ■):S xc;5 o' 7)">rn MU iq'iW) y.rs iri-x'* 
V iTan pSn *D vo'oa .ivt") ■i">'3n pSnS x:p« ^rxSo *3 cn'r3 ipSn'x? cbir^i 'xj:x ^it 'd :y4 
? aiiw pbr:^ *»« -0 nr« pSrjS x:pi5 "rrMi 'pSni -a^Sr: r,i jxj -So 'd r^ "ix lo hSi ipSrw 3Ttf 

•*) nrn :)XT tM r^ -Sn Vi yrv? wjm i^io-rxj -rs ^*sy» ^-.^-tjt Ti^.Tl'' rt< T"-^fc^ 

•':")"io" ir>"'703 "wra •:x "p o:"") ' wrS a'iv;^ pSr;:) ni "r^ra •':r**vi '':yi" y.-i^^x? p rxr :^S*r:7 
cfex;g *pw:r o^x3 m\a»r TjVSa '3 ^S*S '^ox') to Soa ;53 p'lrM xSx "p-s) ;5i aifrx xSts -ri-Sp :?? totS>w "i-cj "WO p lafyis") V5«r» "^lo* >6^y rw o"imt5 -op mis-o la-o ^5"):w 'annSaa 
*0 "on^iSira on;:-! m»mi -^^m tom Ssa wirx mS -p'sS 'xn^rai "a-r-w Min -o -aa ^-n" ^o ^-waS 
'r/?3 W1W «S :5i •»r-i »w):«Sl»pS ipr npaa onw :)?r»w rotr mStcj -y w^ t mi:) -^mo -i^rrB 

»tfe:n >4");5'» ^niaaSa"* Ss-o:) mitji ^ah nxto tto ^tV3 T55tt)0 -jS -^ n^t^j tzf^ 

waS 1T3X)- o'^w ^3T«3a ^nt>a ty< n^n-o S« r^TS t^**^ "^^ J:t"»XM -d '3M n">wa :\i:;:)Sa3 wvo 

* Tixh'm :)>rn w Ti'^^v >m» nrf^r ^jsrr nnM "omai p?: Sou -joVyrre* 

yroT^ "»«>«> nn 5a *:>re a")isj^;j -p-vi mw o^^^^a ^tr5>« 'a ^:)sjt o SM^ t*b "*)a 

vM^tSm ri«jv "ttSo x>")Tan yjiao Sh ^j^cT" «^h :^«5 or Si>«> :n">S ^tJW iirs) A ^0 ^3)30-^ 

vysj b^ n'^'^fit ■'a^''*^^ ^ ^j^**^ "■^''^ t^^^-^ v" ^^'^ "^'on >nr^ t"" p"^*^ 

; ^o'TtS ax> 73» JW ?riTO^ laxj^ iw rooTt on f voi o'j*;) ^3 •):*ira') yoj w orw^ 

laTi pn? i:^r cntj -afj-j •» 'o :)aiM :)» wtf pva M^nt) •t^wj :5rre> «^>\4? T^n 

o*75r» SSwr:) "O "^jp*' "i^^ hw "am jji^ixj stjSwj x^J» *'W xt' p^osr^S^i :5rni5 ^rivo xSa 

a? Mr ^uritjr y^w iomi napn ':i^r tjpa^ raio ja wjrr Sr :)mt:) nS^rro '3 Si ^aM ^a-^iM •» 
n aia wr" Smi ^rj^vrtJ o*ixJr ««-> o^nxjnga^to?) yx^i"^ la ^3*wnej^ mSw ysuSr My wrow 
nr> ^af? mrii 3)ora ;)S*Sn lawa ;5yS 3nr» *aS jn^na ")idm'> -iirn rta mSi 'w^dt aia ^ivxtji -psa 
y^'yrhn "••0:1 p *ronannS^«jTOT5«s»'>sT'"'«^Sa'*5)')rtni5Mvp3^:rMyi5MSv3nr)y'» 
yn^yo r.ra "7jo ia-a onn wSu'jf? n^M") ia "3)Swo:"> "^a "^JMAa^-o na-o vdm'om mS"> •* •)i3»'» 
©-!•« M"5ir p wnrM T CPTJ)") ^-JW) ^jxjna nt>£W '^rvr tie-hs ynjp ;)');:mM ^;inr'0 *wj;w> •)wii * oan "iTDM vxiTCj va^iM '31 viorij -ixjv Sho wtxj ->w<i c*t3t» vpzv n-n oTiara^ 

-Tiroryo^ *3'S mrx :vrMT axs^r >rD ")r '^tjxj ;rut r^S-Sa :7^rw iS yMi cSirn *r^rrj *i:r Mir^ti 
rTr>« *ntt) mS3 ")i:>ro nro 'tS p -m m'tm "tj-s "ar yh tjicjcw* 31v p *3 tjhtd mSi 'jt^tt^ 
•JW p "rcrra i;5t: *:kxj iwt rr -nai" xS o*ri o">n3r' or/? V"^"" "'^"' wi '« ">"»3»" Sa "imn ^n 
J nrxtj MV nil nxn •oxxj 3153 o'lrn i*r;io 

TO rxjrcn 'ubi vi nor b«3 'icS irov nwM"* o-nw icio p-^ 33 "/r >^ oi>n r*:r^ c/ja 

ccTO "JicM "iTs^o 7:r)*)irT53 irMi J^Mnp -^^V^ TavTi or rjM ">")iyo "ir^ "ir cip:3 "iipis "Jiot 

tJAT vro zrnso x>' arw^ps rjpS'jis iwr 3)Sri lunr x'nj orwj yv) pi-iai -^'TJiSArTM p^ 

; f r^ Tjr Mnn pi tJiA-i is^Mt) o-ixs x;-i Sidt; -Srii: mi;i p CMi msa 

n'^.fc<->^ "afc^ : •'nnnt^ sm's -^ tit* 07iSi< Tix^^n ^ Tr.fc<*^^ ":t^ 

^r^^DnrhaTi j na^^ tnaia'^t^n^ t'^D^nsr-rs''.^ T^oiTbDTi 

CO cxin r*x3ic arnro r,w nrx ors S^r ^rn "ox i3-^jd:i miv^^ ov2 :jrSwi iro "c^nr^ rhs^ 
7n y^v -S noiVcn 'o i^t dSp p yrrr3 o^^ffoipyn ooxj yx;:M c;nM9 y noT "»3rTi "C3'-)«:i 

11KOT littwo mn«n mi^i v*» v^*>< oiM ntj^TCJts ira f^ r^i "H^S^ia ^i*^^^ 

:) 11" JXpoi:5 pi 3:vp m"3 gnir^v -xS x-oprh -iij^i vini vx snir 13 Tm'^^ti "jh pxj'M >nr:i 

• 3iortp:»ovnSu ir-jrtj -^inaicj p: n pi T^r^ p:*r>Q 

M firw^ ^sa^ . "f^ na''^"' t?ai^ ■a^'.tfi '•z^.-:^' •^': t:^w^ -iDa 

x> 'Sa \Fr tj«>3 •y)M rfe i:mi9'5 m pi 'rcn 'p:r3 n r^tti ^nx itto -txjm 3*1x3 ':i« 'jnrtJ 
: *x3s: rjnpS i«iSo *xj»:3 'Sr i33ci ir r "^m "a-ix •: jid -rnre* 

c3'» -wo o:t5icj am ^ -^^in •- nntfi» n^.^n^^a^ ^^o •\^^Sn 

5 c;iur:? anr ;nix'A3 i^ai pSy 

Txnj? ^'i^^w^ ; r^ia nci? v.ny DTi"i-^ nr^:aso nn:? -.rntH vSr "-an v^ ><^"'^ "^'^^ '"'P "^^'^ ^'''^ '^''^'''' T""" "^^ ""»'><'>♦ ww cw pn x^* ^^"^ ■>:i">vh 
pna wvi> vr^U" o;3'3'r V*?*? ^aaio^i is^i^m ^::^ rpr ^iiaao nsr :» lirjiMXJ i:"D"n nrrvD 

Hn>f ^SM") ^ot;5» a-woio irj So:: wri -pxc i:!?© ;5«^Sr;5'j a^fj;: -3 -p-i^i m^^xj rxs-^r -p-Jj} 

yh "D n?5 i^nuo *^r:a «w opSrj jr^r^a qjSrj oS-jr:: ;5ia oys^") c«"M:)S3>y cS'-r;: ;5iw zt;V crjris 
TOWr cn'"'r53^n''3a aactJ •'ja wax?" rjp cS"«:a o:u3 yhw "pw") •}0">Mnu mSm >133 oSu'S iry 
c "C^')-);;) i-'-j-'ani MaT^J '^^ Sr po»n >ynxw v-ai cT^a *:a wi o;?")© tnn o;)SS'irS o'':r ');5'':^i 
>3 aap:) c:)S itsh -^nr cjjiow f ^^^ o'rjrio oSir Sx? i:ia-) ;5apo "j^ 5n-c;i "onSti "i^UM sj-^oSh 
*l"T^i^^ri irl?T>^ "ny t^-t< T^ 'r.ir.fc< C-^^Xi "ati^ • x^n oS-ir^ -/^a opS;? cT'ra cpSn 

nwriD ■»:« '0 ^:k -p mSi nao oSnra x^JS o:h yx orx;-);) i-n iiw Tl^t^ ^*^5tta ''it^ 

cVjra nxjr MX) pxr^ na:: oViaS y:r n-i^nS ;)syi3"> Sn^r ^jm "O P"o*a *jm "tmo '.T)f> ptaa 5)"iir> 
•>ra watj" ct o"3a iraxj- -p^d :5raiy« irM •y?:ir:) x'pna :i«a'CM c:5i«3 A2»xniSio>6 mS tjt.i 
nrar) y:»") cS-ia r):^"o 'ij-o^'i f^ -xj*: p'':ni jj'irr hS 'd y^a yoT^ oSirS rax;H "int "nr^i cSu'a 
»■) :^v;5r:5"i"'W"»rM::wx3j;)r50.-soSM:5T»aoSo'C3So;5 3»;X5;:«i:^i:5Mn f* wiw WO •)7)i'irM 
x;3 Srixa Soxj O'n •jSo'o 'o o*M"a::i ^mxjS p in';: mSx; :5tt rpji;: *»n or ;:! -iS rt'm ::« "iran :)XJr^ 
M -lOHSxj v/Sh "p mSi wa- f" 7)y>t:) wi vjjjxj mS c-oi Som mS onS oS-iO ai;,;: "hD -h iSvar):xj3 
^•» oor;:') ^^"0 'ir,}^ 7i} cTiS :5\i^''''Tor:5i D"M*a:;: nnxiS-j o'oSra "isxiTjiXJ ■Jto y^'7)^ ;^'OM;n noa 
c wrn "^nrxjxj piyn -o yojpr^MnS x®'' "^ T>< ■'^''>* "* P"" ^^^ oS-ira pio*;: "» >5''Tr p wnaM 
1 •3>5') (rnr")^ ryz^t o"'.x3m ^rora o^SSo o:5Xj f* *xjr « td;:^ orw) j:» 'Sixia •":iirw)S ;7a3 
•Jra ;:rr« ^jxjrc;: :5>ir ippra p ciSra ir^^M a?*) c:ra xSr:? n-oMO mS -}:50'irJ5 r^-^^r:?© rax; 
i 7;r«a o-oSm whi»: c;jxj sjrn:: S^px? ^im^m p yr;: w-x^ra 

»;) 3: j^ TOM Vmi •]f7^ nrx Soa t)T) p -m? «ip^ xi;:.-) ry^y^o boa •)'>a3r 'jxa iro ^jd cxjxj ^» TTT) n-CM ^33 VPM 'j'TT r:) Mini V^I-IH T Sm :T»rOT "OrD Sm "jiar* Sm3 1:'^-*J31 •)T'3*0 VTU 

«Sx Sm*.*:o nxo3 ravo ;)"i*X3:i tjmd c* "'3^''^ ""irtiw :)t3 loi-p*!^ i-iar S-y«.T '\i-!mo :7:D33 

Vjr iS f* n^JJ5XJ3 vv r>ic3 :5?^M ITT) ;ii*X)r j^Mi^ inn v*3J-'^"> ^^^02 TJitip^a d^33 JUjSrrox* 

: vxixSa TAioSinxj O'nSiMXJ oSimxj rpri vs'imSo :';in -ix>xi V2'"^>4 

WIT*** vn'^-ixw-jiotMSrxj^ 

W13M -p"! cVirn :^T3 M">13:iSm Olf-'^S O-lHTlSlD-V T^ 10 M*):! :13;1M:)') OTII ^tlH'l 013,'"' "pTiMX 

•»x TiarMis Mii3n niar'X) n37)M *"i'S jkio" ^^M'^'a irrr c"!H S-atxjoi i^ai^xS rjciip j^mt^i *3D>i 
>6 CM1 prn yo mi^i pTna :rr::5 t^*^ I'ov o*r';i x;;tjM -i^r-^iH v^''^^ """^ ^w SitjA iS d':^' hS 

• irrt^3 mS;i iro rto'? pra T'n '■'cm' nm yo cm 'O mtod 

■ Taa'^na ^:?Mr r-^^ "i"3"Q ^^ n^fc< ■•"^"i^ f?t< ^Sa^n t.^^sts*^ t^o "nin^ 

mim rSo *S 7H *:h ij-ih "isr ot? o-iMn a:ix>*iw omr«:ii rSw iro ^5^0 7."".:^ 

3;^xnc3 v^ivrni rSoo "3 ■'i:htv) rir y"*"'" la f" ox? iir S-i:^^ airjxj ii:3 "]Vu om *o ia 3:i'«nS 
7) S^a *J5iM r^Sroi jova "to^^vs "^h S^m vj-im •i;n"cx:i^ ox? "O oo Syr hS om Sy;* on n dim 
y-s^ -p'xS ia ziorMSiO'i ptn hi:5X3 ^xS p hTJ Sxn '3 «i:ix3 :)iSra v".3i'' Sra *-)iy -S o*mn 
f ;5Sra ^XTt v^ip cmt -:-)pi ir? ppa ptirn tjimS nip^ro "^ii 'is-o" pp '2^:^13 ia :>or>5^ *Sy 
wya Vi*x3 ii'AT3S>n -a iishi 0:7a o-nvw o^'iy on*:ipa o*ptn ohihi nvaoiS-Moiy tS o^^-ipn 
13 aAXJMTtt rSo^ii Svw ii» "S yr)7) p "aAiur oor rxjvi i*3*im ia na^'xj ijip hi^ii i'a-iMi3 
TPt):: o:? iVmi yo-h-p oi^waa 11 n^itfa '\^'^"iia-a o'hoi'o ;i"»xjr in -^iS iSr^xs -sS oxj")-a*> 
to:5X3 nro xj^Mi ''•h^'i tt^^ th wuSui m")A p *rwo "-133 p ratjSrirr.rxi :iMi-i Simxj cmoi-o 
re 'rSo "pin yoiS'p ;i-TX3r p iS-mi cSir:5 snisiMW ::x3i3ri SnTO'isnTOisn rTi;^' p wja V5i>i 
: "'3;)ioi5 -rx?' -pp ^r^r 'on^ ""''or "Sm •■cSjid ^miyr^ 

Tft'n'' t^^rt< SV\'nn • 3?w^t^ ^"nfc^ tan nnn-' fc<^vt<SV^7^^ 

: r"oiH "a*iMr w ^Trh'^^a i:SS;i>ro SSidw f* >rpM SSx?5i9 "^MtJa 

ai «'r:i n^wa :)X3:r -Son iSri tnM or "on r^r^" "Son "i^^a 7)'n:5SiW3 3)iw '^3r5 "^1330 "jiwm 
n3Tai 7)piSnw rSoa t:^"o iro :dii:S aiip ps rrrrc T^'hi'cr) ;riiroSr :5i ivmi nnx v'^iJ x'"''* 
Hi TIM So Sr icM "^r'bai .TJiicjr^Sn:^ on Ti^nyn •jirjra" Ssj"S3 ''Sr5:i '«x3*3M imtrxso ";)X)Sr:i 
w "©"vpS niax'Mi yT'n ;nj3"oi Shii3i» nxoo oait p:vi yoio o^o S»'S3 m'^" im i"3*iMr inMi 

• rf^tt ^ti^nn ''^n^n^ ''3'^n^o Vifc^^' h"^ • i^« ^^^3 p -Sna 

e^M-a; San iro yr"'o-> n^iou Smi>?o -»ro3 da"i?5 -povi i;ii:t3-)'r ->a3 V'^fc^W '•Ssh 

•nwSr'Ss "Snii •5333 :5i« "Ss.n -^imm rjSv''-! Sr -a-ir xj'^-ai •:xa iMyo :5i« *x;pii: ':irnp 
a :53"irp iro :nr *r*3n3i :ioixjm"'3 3to ncS onM3 ;nw i"e;pio ":icip 11*3 ":iMyc Sim-o ""Jsn iiro Sri^JM^xj-S rsr^ r-cr^:; o»c-:n Sr tr^ c::>y ct^w w-is •o'^r o-i^rw nSxj^tJ lu p'wm ;nt» 

• :^i:n» iS". S« wxa i;or :)Sr -» o:3!"ito;;:i •«>« 
tji-.r, wn pi Tyiw yxi -.IV 0" vo\ri 

f' "D'i Skixj^i -".n "a'-JM T^sr Sr Sxji: o;) epos;? rhn^D 'd wt^) t^t '':i^ '^'osni '^r^p- oi"ii5» 
Ty") piai c"W "OM1 o'SnAiSna •^'CJ^n c^c'cj;)! x^mt^i ion cnS m*?) ^"^y^ "o s'^^a^iHa o;)S or^j 
•) "orcn ;Tmpi Sn::i i:3? riV^Mi -^lon nirm Sr jji^ipw :?3")03 >np«3 Mro?) -^51 Vow -jmSom 
n'i'tD Sr roTi ;5»"» Tinnv^ wiSoS m**) o'ro :irT) iS^mo tj"") o*io"C} r^i ''rnv Tits-) caoiDni n'>"J)'> 
M "pM;? v::'>7)'\ -orwii Sn "nana irx oipwa *):>o'W pi TinM^J^ ;)n":i» So nn "s^^Sr mt ■» c^c^ 
br nrp ^rT^r:?)'* if "» w •on;}') nr im h"w pi :iv:fe« nww >^« xjn y m -jcyji p Snirxj n i w 

. *.i^a^ "^^^Ts to^VmSiatfc^ n-fi^ ^•t<n ^s:t^a ^t rbj? 

Sdw i'sc cmi iJWDpi p .-^M 701" irD o^Tixa \Bi» Ti-nn S» Stbt: *\a^^ "^W? ifelP 

: cw>i "Jaja x,iov dc^-o o^«;^1 oSjx;) no rsro tj« 

^:a»xr^aM'>^Sitt"oa') r^r^i >:^":r -jxjjt] ;5Mr nr^J iroSp^ir 

: inn t'-33J5'">'5M'>5u^3->i3iS3SjJw 

:)i")M5:5 wS Tiir:) Sm;j "o ycji-j^s im "pn c^iS 0:1*0 i:ic5T"s'o iro r^n?^ to 
•j^'^oro o'i3 :nx3r5 Shus-oi re :nD"on cto c^w -^o ioi>n^ «S"o wois i':r)i3''ao n:n3 •yo'^n tiv^ 
»i n^xjr:) ;5';w 7)]2 lo? o-::r;) it;p:);ja '3 -U5M ^^■3i'''3'> p^J^'iivn 0;) T^^'5 zr^'vn o'5:»;) nixjp 
: o'pnxj "ajj i«S)r"o o^rn -^r oTons^ 

•^•jw SiJ o^n-vtttt o-ar.T o.-5i« 4^0 -on "Snai ma -^tJj^ Mirn va^iH^ nac ra» 

J T>27) jiKi Tin^nv vn'i 'p'i «H ^Sna-j tna cra^iM:? OKT") y^'D zvro x^zvrr\ oirSr iV>r ysi o*3~ik:)S» c*«tJ3 rr"*) Q"^^1 DSTi^ 

•j% Tu; ".««■> os'R) Vif *? S:«"> OTM •U3"»"X» ^lOD i^ris i-o-r 023S3 

wSm a-ro 'paa irr i>c) cvt) c«iti a") cpai 0-3'nM^ x**^'' 

wroro jnnnv 09 "parj-i -rr^z^^DJi ^vsv "lau Srx h"<jt) o*yn di' "ir'^r ^3'n •);^n")iD*i ip sny 

ea o*m^ rrw So^r w^h'^S o'rrxS ■ji» o^r o*m*5« otdi; cjd b^^ "^'^R^fc^'^'^ 

o"tw P TH^JW wn ora 0*010^ vn-o S3J5 mo^ri rpTMo ix-i'i c"r;j Sm:5 Tni"o ran o*ta 

: o*3Tcj ^3ioa i»*«"»x> S» SmS aT»;o^ nil iw :5t Sr*) o^an cru •ymc *y r^p- oi"iwb 

»*vo ora'tnfjo "hvJvo cYn -nn -^v^ o^a "^renp Sx^rtj nxoa "« 

0T» "^in^ n* Tfua -"S a'Ton -pys *:Sr:; -p-xS -"a-iM or S-cni -w pvn 

: ^:f7t^n ms?^ t^Si Ti^n*' "^^n r^^t:^ "a 

•iwro p-»w"> rtina "^riwr «S "r^c '';)aj^n mS** -rwis ':i wo Min> vdi-i "r^irtj ':m nwSj 
•iwro"* xSi f •am'tncT© •sSimxj noiSr -p oa x>ixS xj^i :iaixj -:r*3 9 shm^m p •^'•no 

wro ^:1e nicM >r TTnpn rsro '«"b )i^ two •njgS v;) 

; "w S33 y^ S31J "TDXpa "^o ",01 Ss >^ o^nr^H cna^ *a^ o^sv *»^ n^Mia^a •^s'O *rr-:) xS-^ 'JriM ?p">"» Siko :)':5t33 vir^x -)nn;^r ""Jr^aici 

hhyi f 0J3 J)" w 9" w p"* "r :!)"inS ov Soa •'jr -iwjj ^jirwj") -jSw t^^miw *^ j: S>n ::ry jh -jwm 

ton"»^^.*"ai to 

cSar:a •^yro vSr M'an Siro xjpa oai "r "»rD 'p-ara 

• Va*>yr.r^.^n b^ri?i5?"^r\ri''i5? toTir\t<'^ 

f>r o*rr OTO o*5:5i3:-:5 V»"oa^ o's-n:^^ o^'ja:? :?>f -jw? nrw oSiaS 
: 'a-S "jSg vr •'nx") "'cm p") oD^ra ^inx'i osaafeS n;:M •jt):??;? >iSn 

ic^n-r 1M o^nuy t)"o- r»roi p*'" ir3 piva >c» ipn imiwis piM^ "'a'-iM -"ti-^ naxJM -^miaa 
S :i;S-iH -)««•« onuaisS ^*yiM "">r win 3|S-im "Jto aSnn pi onr m"|'M mSi 'a^M mn:^ :?)M->pS ipiiH 
V pioroi piorn n? ^rxo ^vy xsiao Sa *o •omisai ona o33M :i|*>S'-a iS-md o^iim itjao miT'tirf? 
jjiVs 'rro rjonVw 0:515a ntja "jni -.nSa Ha f^a ^w S-j-w. o**a (iSra msnSr Sa :)to :^« Sti 
K T7M ov> Trh-h •'TTO y)iM3 iS Txr T)vn -"r o:nDi5S aiao ".ai :\^27)v m 00^1 "hdxj nnx a>*> 
•jfj^-a ;5aitf a nn:, p^M "ja ^3 ""52 "t^m^ nw "3 iiriti iS n^Mtt ^aps o'n "pM "i^ p ax; w ^"i "^"OH 
n-oa ;^r3 nxjS'j "cxiS n*o^ n:i>y>ra "oia* n^tt So irMi Tn S^rjr^ ;:i:nSi3 cnra sjiva^ oia^ -.n 
Sa aMi" T»P"> 'J'lT ^3 l^xi ■}"> n'^tj nx3>n rpoi nnn:? trn rjaapi pan nnx "O^a yrsm'i •}S:) 3m^^ 
•»3p 5JP^ 5^*53 J'TS ion*3vi ion r^-ar "irS:?- n-n n^x inwinS iSm "cna3 nS^ii mStJ wm"^ 
: nt-o aS-im '3Sm3') •^ch:'» vinx in i^Satj ta nrir:? an I :*i-.'»tt5r "^rcoh^ s^^S-tta "^3*^ n'^^ira "ii^n t^nn xn-'n Vn ^:^it<"a7i^n 

n^ T-n c^ ym: i^-n o'W yri rs v'^: mioi nrnSaa >^'>n ^tn "S'nTt^'aTiSt^l 

•aVj'tj;? hSi :)'/r>o 'Sa-i oxj wSis;^ n'>">::S '3J)niOJ) cm ■S:.i wxjr -• rjw?^!:^ -.^m 'no:M ^tpji 

'^•D "mri'^ta msro: nrr-ni "a*iMr rjxjin: rrop ■"^^'^ "-^ "■»" "»^ l^''^ "T^ir-ni n^irj jjxjp 
sponrja TJXjp Sv>5 nn :rnx> xjmra^ nx;">n:3 or^n TfHt "O") pt'^Ji Snr:^ m">:t) :5"cj^n:o "pin nxjirjj 
; T)n V« v:r)a">ni r;"Qb >^^ :re?'>n: nxjp .■p:^S otxS iS ni: "^hm ""an awls'* 

n5?^"* ti^'b Tnn = ^a'^n n^'^iin ti*^5?on ":ara^ ni?^ vn "^ pr\'^ 

X') -yirw •^woio mSm a? ts m'ti :ni5oSw) S:)i5 7)'5Ma '^mpa: mVo v^ '*' '5''' l^^" rnflrfwiSja 

•n^M a«i"»n ynronx^ yhn -pS -imt •^r-s yh 'D ?wi aTjtjb -j^roni ynio^v^^o "yan:) '^mzv* 

: WB ai •:>5 -^r-a iVms ny:n •sr'a'* ^nw awnn ^Jnari an ora 'yiMi vrw oua •t'h ^:h -j 

to^rmt^ ' hi"^ mnnVs'' d^r ^Sri'' t<bi tsm:!!^ 

•STD W5">p:> oaS VJm xS 

♦ en'Tast^1WWQnr^nn5?^Tcnn'^''*^Ki 

^w 13W1 '^i^ »:x> p^*nn^ -^ njna "a"^"^ 

• I3i3? t^Sn rnTi"* Vsrrc'^n rt^^ w^ : 3n7i3 T P") '>vyi nxj3 p-ipn ysrw n^:)^ im wyin r^w i^? rp-> oit'OH 

w "or^ ^swo") ^:v)hv o' cr -a^-Jw o''"*:^ vyrh -jirxjin irr "raM") oiSxjax os^ n^sa -oar -jt j?h 
in-h^^ns:: yt)V oi«i oith ir3^i>a- -jar oj'H'o "wjt >^ -» "siTaiJ" "WJT mS or oSir;?) Tnio'in 

•533 "53 or:) TM S-^Mia rwo-n ^^^ ')r3p?r ■jnw)- "jn oim :w «io:5W -^awa n-vn "or^i aiJjD^ iot 

^V)M m:^: "0 "^nt toj^si piw *3a or yr'^32 rnx) o^h "jw^ *Tora oTJ^^a -^aS wrjo" •»xjS")*jd "»< 
: •\vor*oa wi'»rr*tJ-inSo'>)i'>M'^'^'>oTiar'")S>5")'0''7)M')i3'f>'»*') 

H7^")T3 TtfjT? ^^a-jiwi WH ^Tinioi o:i")5W •>:i''r5^') '\irjs'' zro ^s>? -nn»i» otj ^1:^03 mv 'ipna ^sm 

S-ia"> ^n Hi:? ^rxj* ^T^n xi^n '(^n "51:1^3 "nv nr/o p "o nr^ ^S tj-tJ :)tn n«3:)i awn So nw^D 

"h orrm vv Mw 'TWtt 0^3 *3>ro Wttp3» 

jn IP Hvj •)« '»n3) 03^3") ^M owpT3» o'tsm ^nsr "laT) sos-i '15:^1:11: nar^ n^n -h y)i3 iwSj 

">3n v"^^ y^'^^'^ noiSrn rif w na-wi 

t»o "sS^am o«n xi-^ym *3W9i"w •^lop -ps r^M inn m^^r •:)')m cioi wj >^ onw ^WHS^yro •*"! ><S 
«3 inro p irH naon So y^ na tow nir^wai *3:)Sm -"inn iJJTia crn "S nxjir n^nv S')>5x>i5 
•:\*^^tK '^^tlh'^ T^^Tl^ d^a!a *^^^t< taVi? * '^"la^ So :hn3i TiTi-T) irr ■wSm -0 n3nnMa 

ta^» n^-'.t^ -dSs? 

^raxi 'o ;«")« ^wm nawi r>M o'r ^•03 on« o'wn So ^3iS o^v^a •^-iw nS« So ^S :rxjrx> pS« 

J mrw •))yoS') ^S on -p^t: rom 

vrwy» -chj inM 'p3r9'» ihv) XTniSvTJxieSMiisHO nsoai S-^-tfu •lih^ yf^5J^tJ'*S'^5^ 
: c/tv tjj \ritS nror^ p noij iS tjori v^jww^ V v.gtj iwi Mwrr Sr now >fw 'rMXJ inn Smd -.133 cp.m:) njo* -©xja dm-t c.mxj ^-Vn^n c-iC3rr;^"» 7n)frx:rr "O c*"! i^is c"r-03 

•) cnatJi p itjr'XJ rcro:i htm oim '33 ->3-'o cr^an vm cnsT yxi ^nix vx "'Wfo ;7W') nan 
O'ltov *r atJio irai Vn:i:i zO":) r-\7 ni^r a-^J)-* cd'ScSjj) ;i7r3'' ''^h pi :n;;):5i "Jirc?) om 
t;. r3v iTHM o'n*3X3tn SmS ir-air d V^xjw o-o o-S;>S:i;i 'o riicS-x:) Tir-ii ir«n 'o o* wo;) Sai 
r*po t;» rT rrovvn Sx -.130 o"">»o« won new p Sri o-ciyjj a*SSrr inn 0"SS;5Wi Si-ui 
03»iM VI pi r-pn 1:510 'axj ito a*p iM^p *cx):i p Sh 1133 o^^xcrs crrcn 11:5 nm p Sw 
; tim:) r*pn -» xntr p c^ian^i wrni ^wm^ o'SjS;;;) S» -3 ^-ro "o rrnS o-ex>;) r*p2 vrhn 

^"n^^^ y ^S"^ cn^\? dn"* : ri?n nn^ 7^"^? rfTb"^ ^r*^t^ :p'''y> n^h DV 

3M r/y^ni I'TM M3n ovn niara nar rp oi":5 -ji ■7«ro ;):rar) wid.'\i»'3" :):;) ii» nan^ s^t 

tj' pi Hi:) p TrvH'^s 'V TTOvv Tn'o 11^3 :i VS31 01'a 7n::iz77i i-ioa itjiSj n^^xt ^iS-Sn mara 

'• o^n' p '3 »iT p ">nr iiara tac .it;i ov:) p W3n rfin;): hSi n:7ro: hS dnuS th* 

T^>fflS33 ycr 0*331301 o*S;f>» ;rori3 "iriS3 ip Tr^vrtn rrov^ X'^^^ "^^ "^^ T P"* os'-ia cip 
n ^r nuDon ichi o*S:^S:!a oipwi onaSnn oxj xjotmS cio'ian wy^rr r>m wSr Sa;) nrpai pi 
^iiH>j3 a'33'130 nHX3i9 n;)v nSi-uij Th'jt:) o-ih ':aS •):«): <*x5*\;;iSi-!:i.o TiHr"Hi:it3 ^sh Mxro^ 
i:n n:jS;n -nra lap'i ir3 w» nrH3 S"> on3 niDM3i o^rrjyi it"/) 'Sra nnx^i o-.h "mS n)yir?a> 
niM o^ripJi o*a3pn nSn P wa "itwi rsS -33"3 nra-o o;:3X3 o^SaS;.:) ^rra-CTS "u-an;) SiS:r» 
cri:i3r oi33i:;n'7ri '^lana pi ut"" S» irn hSi croo r-pa zrrhy^ vmn yn iwh pi c^:iS;i9 

rr-t^ K^nS ^^ta^ ^•■u"' nr^^na t^v irro t^'i'nn i ^jS-u o-aiap.-) ©---cow r -pa 

Soaxj ir»i'»T5 Hyi*x> v"^3 M">^ '>"'"'^'> '>''J'T3 ir^nra ->rt)3 nrti'^)!^ t!^a^'» THia t^^TH 
:)03: Hinxj v^xirr hti* y^nS i wix) -» Si "an ^anm ni>^ ^nmj ioTi vom p n:i:f7 r rrx» 
1M x'*'''' iia'w xj'XJ" "WH1 ")ia*3,S p D> iwn v)n*iT oip^ 01^ Ssa atj "crxjio p ix^i? ai'oS 
a n«H pT nw"*>«S irixys rt5-:>i x)-o nia^^n P nia^jp xj'XJ' itshi vjji-nra Sx:3' M"7-a -iS niiM 
Sievn Hi:) vnr'nn i;wmi vjHra vxj" xjtjxj:) p po: TTnpS kt mpa "^lo'i cic;) jniaa n3")ia 

: nnann ^noa it^n Qrs?'"?}? nrtiTT^n ^t^na b-^atm rwia • ^^vv;i^ 

•ov^jn 'wHi pSw Mia o*w«n :ri7p S3 S» wnyp n:) wwipar* mTrw tJ^lSttn 7tST?0 

•f>*o :)i^n> irnitt ir3 wr**)? oipsS ait>"i nnn:) 331310 • jS ;)i-c3 TJjips 1103 1313^3 rot'rjrtt 
snro TS gVSa ivkt rm aaioi a^xr -jSigi cim ma 3h-»: va i^^stto 'PwSh aang^ omSn TT J5 fl"X"»rS r?"i nVSa vxy '^M 33'i0"> ova ctt) 'jm 'j^'iT) Sn "na-Ta -pi -^irr r^^ro r^-in Sm "ipaa 
rripw 7i} ->rM: hS ;i;')o:5n rjron "sS •}« om :?msS -jS' «S Ssm si")! ttS wij tJwvo "j^ naS 

5"®*,p:« iiktSh aaic"* KVTS'p.\:'i *n>y;n:?sip?5aci"»iS« •^'?')0i?;j*S>5''nTpnsaS?')na-!a pi 
1 sipTs ''^s J^i^^a '\:*>4X3 -jrH hi:i oSiro Ssa "onvr. M^n o inrnr 1:503 vx'^ ^'>i5a :5jj*)p;n 'p-'j 
•XM '0 irirr «S«> itsmi: -irc:^S c-.MnS^r ^d iniMrw 1:^0: tx** ''^^ x^** "iJW^^ "^w^ T><^ "^ism^ 
■o oSu'a -crm on -3 iw:w ">:)03 1>^"^ '» >^^^ "9 cniax^i o^r^ii irin i^rsi'XJ" ciin -nna 
iri: -);?o: yx itJi-rs p om ;)iri:i:i S:>*7 "^n nin n^rii rj-^Sw) risoT :n" m"»o :p;p aS;^ oin sjitsid 

rin'':in^ r\s^tta 'n^ri^ t^*^^ ^si ra^^im 7i*a'>>an nr.'' r^nn : ^?5«') nSajvw 

c^TL'w rrru:?") o'rrTitt iro'n ly^jm v*:i;*' J^"wn v^^a -^roiw ;?w Ti^^^n TI^T !^"^'^n 
Sri irjisDn Sr o^rrr Sm^xj* iwrS ;ti7 "tmh wyr^^i :mrn p i:?w:?'? Sri "^m^^ niao Sr o^nsow 
'orx;;ni cr'o^^'o ws ^rx mn :n><!:5 ;^T)r:i Sc3 cp'"^ o-vrir*, o'P'? "^S iX5« nrxia irD i">ic;i'» 
ro iro ;ia "05::n cvpi ^ju :na'"iaT: mti ;nirw x'n'j ;TTino -p -.wi j oSirm c;;^2i sSirS irS^nw 
r,i:ia tss:^ p o*;nioi ciiir iS y>fo ;:''i33 -pMa n:-:i 1^3 ro:^^ "CJii^n -o "cwoa oSir;i dit'"' 
i ;?;?nM Vrr^i nisSx: ^wm pi oo'^^a ;)'i3X3i TiTrro m'oi oiM*n ■t'H s'sin vnn :^i;.n -inc "3 
cSirn 7)'\nr)V v!ih ^j^'cwi miy'o •^■nn o^.y^Tt nn'^'o *oi:o wiar iniir;^ o::ii C3n per xj*hS 
nroi ^"."QO oipw Smi nrr/jin Sm ;i">0Mi:ri :5''a'"ow "or::? w -a^-ow h';i V5:m cai 'iSncjsrri 
•'':ri5 yrTi-i zitssT) -^m*;? ^itw :?5:io;n H":? n")ir?:ii ;5iiy v Sri vjinnsM Sr •wrwrai :;)iiy«3i omra 
m Tn'c)'\ T^srit rrna;i mi;) irs 13-.;^ ;52ionSr i^iiu'O laSa p3 :?mi;)"'i -iirSipS •r^rwia mVi 
Smto- So '3*rS ir ■'XJMiau oiirm otja Mip^ nro:? oxrM "i*T: TntTii ;5api ani ;)-Sv;5i rmyra 
Saxn ^":r ixoi :)"CJHia ;oiyrr 'd t:^ :51iw5 nxo :5M npS ;)xi:i ;5ni:5:? rw :)"Cj^ asyi awoxj iro 
a wr:is\:3;^i vMiiaSn ir^aivs Sri cSir^ "iri" mio "oSm.-i Sr o^m^ 5S10 o'la-.:? imx) So nxo pi 
S T^iyr;) p-iMO v^rwi Shj5 miar "ji-ia ;;5ix)rSS>w rjiro w mi^i :f)i7T5n n-ow o-riai o'aiua 
•jro nSi:i!: orS oSap m^;ii :5*SmS i:dh 0:7 iSapv ShSSh"''©" X^ ^''"'^ 0:5^ rw cm :)i-.r;ii inarS 
D ;^nv^ So ZTTO zr)2 rz'o 7)i;^iSr,i 7)nr z7i 0:5a SM^iy lu "'"OM Ti-iyr::) -a ir 11? S;::m rjinrr ynn 
Si-vin ;^x'*'r:ii o^txSi siSipa '^-o ");i Sr mao c75im">3 Sm'to'^S Sni r^nr it5 oj5;5 o^iair^i tiSio 
•j'l wrci •\iion :5iMi r^nr 0:5 onnwi rnx?;} T^n^v^j pi oSir nr on':aSi onS mr m'^JJ wjw 
Sr f" 'lips ir Ml 0;^ ""or "0 ip")«;7 So "S "O irxiy iro oSir nr o:)-2aSi cnS :)i-.r mi^ Sovi Sai^i 
o^priVr^i TTts^n yrrit: inM")*;: ncMi c^Sr ;)nir Som aSa c::nii crpx;^ Smt/Xj Sot*;5 nris 
ta cry-:;) c^jo o*uiroi57) nwMi "^TOa nn-iiDS'F) :nMTni i;niyi5 :5"or' mS inM:^ hi^^ mS om lar;) -3 
WIS irn-c* ;iiai vir^w:) czj-'Sm ium '0 crwji o^pn "^ ^iyr:i :oi;i"C5SSo iS iot ji::7i i^anS otm 
jnriw Sr mSh ")oiS pn* «S :iTSai o'pwui on^sn::? ip"!y r^rn ^iiw rj-r m^Mw :^ "nwon 
* yn "iSa orrv yMiu c;)S o*»:i-mi t:wi;'o rwaSi iMn ::S"-m iro cpm ;)hi:i *iSa oisrvti 
anS r^Kio c«rv f m 75::) "h o^n: crr>w ^t:S p zrix: -xrM 'ii:5Wi o"P'>TOi o^ir^: o^i^Sr nr>r 
•) rn cSira o:h oim ^lyi^ o'OT!;i Sar 7)2 lai lon^ mS r;Sia rjirVo «*;jitf rw'vn nrMi oix "M 
'"0 :5a a^o fM "0 'xx xr'onr ;5:i5m: f* :mr ni;Mi i^-cn^xo ira i^x: nz^'cv n^Mi Ma:^ cSirai 
on pxjw '"53T So "0 •:» :5iro?:o irxi pxpxn xjtois yn S>no' So "a^rS Sm^v ^3 iiao:) pi9 a Trruo 'O^ Kun sSxjn riir:") I'i'Srn cbiao niTi mi;ixj *:xrT5H:) sSir zrr:or^ ^myi wp""'' 

Ml niT^Sv^n "va "\v:oi wr cr pn irm ii-> cr-^ "rrS c^riroi ^txd^ x*:5 'O r.-nr^Sr iiomi 
^ar rr^jrw n:rM: ?n-u::5 Sr "irxi xjx: rj'rr rirts.n mv)S nrxi :)Sm:^ s'lnm p^-nx* *xrMi 

• xjix:"o lu^i "):xji'it)Sr3 imvw to vSa -.irf^S y nroi vVm ai-ipo nnvrco Sm "inv) 

a"»icS3^ox3'*'i3"!:i c^i ^'"::v7"' :it':^o y^J- x"^^ ^ y.p*^ Sdimo D-ni :)'i*i:ir '-I'.px "on*: -p-rS 
or/Sr :it)t; Sjxtti rro hS p vr hS cmxj •cpai S?«: W3 VM c*nx;- crx? irMi wSu 

a *rro« "i^M mSi aS 'rwor ')i:k -p*i^ xjr:n 7)"wx; >r ni «*:in ^irnoo c*7ii?3 orwxj yn Sou* 
Sxres "3 ^WH 01 S^xj *0Ta om -3 rvv^ >h ihr) yi-.:)t ^dvt) Ssm cVian r")M:nS ^r^y' crsM^ 'O d-im;! 
jH'xri :i*cSo y>r3 :i3t*» M13 h*o m*:5X> oipra nvri ;)i7r S^ ;:-i3 f* rirc itsm** ; ::ro 'aS 
a -»i35J?^ TnSrS aii-i^j c;^") aS:: i'^'H' T^^yo:) -o -jo-na 3-oSin zri Tivn n'^z cotu ol'^j 'D era 

3 o'ljrm ca": r^Sptjr:^^ ^mw rii^T najaa iw o-sm ar-i •^a im "»to3 o*im rrois'V o*^3ia >rai 
o:nx3rv ctx rso" "iSao o^xj o-r">S o-u-ta 'D a'o yxis a")iau anrai -j*aSMO :w>'"> cao onro 
■orS o-!M r;T3'"> ires cnxj r'JJTaSax o^yz "a o- "3 "nrv ^rn ^lon rpsn a:a"i 3-1H "03 :i>i">'fl 
tJ*xj mro V* *3 ttS nvir nrm ya-o ^3 yn "5 :T)iaw h-to an^-a i-aSS^a aM">-r oa^xjrS 
a S3 Sr -irS o^Ty«3 "itdm im *;i31 caS y m "trS s'lrir ca f* w"i*3 oaxj o'ls-.a i 'rn ops ^'' 
anir^a '3 ttim'ij o'lyioa C'Ti-'Oa '"»3-o mS"> M*a t» "rSir tr wSm i«tS aa Sna air mSio aiirja 
•>"» aaiM ysaS a-7 Mia M3Xj n:;?:i :r jin:^ aa-a 1:^1 -uj -3 ix>' Ma n» iri iS a*a '^'o laa a::n:)io 
a orr*ow 1:31' mSiSto -ji-o ca-o ©•■usix oaxj :?"crra *oScai laiiai ni") ^lan ca^ia-.i a-:ni"» 
•3So« ■)"nSr s^riM snn ya' mS ainw -)Htj p omSxji: -}-nS» mSi tj-nsa wSr ? aiT *->* 
'riH an Mia -p la ")TO2a la-ia'cM m r«*a Tiyw vaSxjr -jiiSl' :rrcra va cm 'o'^L'rjr^ cm 
a 0M1 M'a ap*:"! mSi -)rT3 M*a rMSr: yh ova -jiris *j:m tom aMta airra '3 irjiM laooi Mia ^s 
. c-p'5"'i c'mSj: ca "")a orcvw i;ai- mSi o-nac: 0-13-. 7iyr3 vn 

n^*r;'» ■\f *nr r.at< n^.'n'' ^^t^'a « n'»-.n^ i"--:: n'^t^ mn^ ""^^sTa 

y r-ir i^i o*rrS "-hx :tom "laT ra sSin iTa-^S 5-.M yao o'a-na 3:i'd o'wrota i:"0'»''« 133 
tjrxjo 7)Sria Sr r^aSria V-ir^aS x;TyoS aiirra -j'tcxj srua o^ioixv c*i Sir ca^ -."Ma y m irta* 
•3 M"a ato'Sxj riD ra f* 7)"»ia "ii5m -p'!^ c^ia-.o S:)3 ;iS-r*r a"iia;^i r*T^ "co w;Ta 0*13-1 •c" '3 
r^ cnM 3-0^x33 xjr-oa *3 xsr: aa-xjr irMi aa aSrvi dim mt^' Maa oSirai rta cSira •3'n 73a 
xS a"ia:ii rJ'rTi a;i* x;M'»Sr xjr':.*a yi aiva irMtj ir? air 'Sin aS*^* Mro 'M-.r in" im? 
mS aivjai r:iao*i sim Vo i';i':3 C33- xjrrca*:? o*rrx") aa o'T^ci t^:^ xjx: aa"x;o M*a "3 p 
^TTcai iif? ^rr^r cnxj ^ —.ips p mSi r^rmS ::.mt ."iaia x;rx;S o-.m ax?'xj3i tx 7r'3"r mSm p 
WiST)-) 3*2*- ai'MT: n3 M*a -3 p mS f" jjiroi v;-r a:\i3n xjrua C7ira c^m^^ S3ac* ix5M3 
T-. .-^VSa mSi •I'a m-Mr x;i:x;ai a^i-a;" xSi idt a:"'C3"' mS 3311 aiiav f' r^M'^'i 3'::r ai53^ iwn an wci rrns "J^n^ o^^r^: w rcrrTii ;r)i«) o ir>f ^^ *^^-, ^"ntja to*^^hi?l 

^ ^"3^ ^"^ "* ^'^^ *^^ J^Vi'voi Jj^r-an^ Si-v xirro wa an So S« -iro a-) "^rr -po:: aiv;5 a;5?o Min 
B^MS") 7)">nr o':3M w v'o''*^ ^"^ TS"> 3J)T an ^irrsS -k^Msr otm ^:a ^o w Srn ar^t Sr a-) orr 'S'^ 
Tpccn '07)s •i'^xj" ><S c*7«nSoi n»:S>3 "irnpi ^^wnSi mi:)'? n:Ti'' iiMr)^ cS'o-cnn') wSh owrr 
© vjiTi Ta::^^ 'm vnn iW pior;)"* xar; cSirai ;)t;5 cSira rran;^') Mar c^ira >^-> tjw oSira M"i:i 
OH XtWTi'i a-Srar -a>^n xS"* 7)2:^z^ siS?:^: :)^^:) mS srarsi n«Ta -jm o-a '):ri5 Tan*' im otwu 
M iTTo >c:5 xS irxS nrjiM -.icfr ox Tirsn:)') yrx? ap ira imx)" «S -j^im nrjo* i« "jTriM o-wn v»* 
«ja-.c CTVUD") ISC') 27iro •wr>' c-Vorr^ cnrn: viwrr;") ij-tcttj ^nan *:; :53n atrona npcv San 
>:ri3 S'3mS :\x^* om 'bwix** 0^3 wiw nxxsr nrjv cnw anr'X) Sonrr Mir -oa-:;! •:> 0-517 :?»•>:> 

'twi3 -1^ tn^k^Tiii n*i^5? tea * 5.^!aV5? ti^^^in tsri^n-nts T-^i? fca 

'*r M 07)« "jx oi, nriSj c;» inio "jnar o:^ nrx "p'sS f 'Mn^S-) o"S*3^i:S o*r>:n:"> r»ni9n3 oa 
ciroa "0 "r?»T oJ^ •*? ctwb'* ^"^^503 zn'\ ow it^tji y:myrS -nni -:« -^-ar o-'W:?) "lo "s^d^mxi 
BWnnSx Too^Tn'i :hyov:) tss:7i rrvrgmjoi c:jaS*oitfr;) yvrv^ Ti^^r^i^ ;5')p;n:n "Jvo an apa 
35rD x;r:n rrv a*;:x> iw ;^tor3 Sm rixrr^xj rr^Ssrri^ loi::^ raw "O Sir:^ :5?a iS ;?*5' xSx? 'irM 
;)Ta Siisji I'jp'' >^"o -Br M ravri ;)^D':a'» r^n-irja oTow u^von^ p ox anrv5 S^xwj Sm ;7W:)133 
oim'uoa ToS tj- Tuj c:)"Sr •'ixxis •'S"'ot;r:^i -:>< 'o z'lyiJTi'i:: iTir nir an apr onrxja "nn irxi 
«S xi;) wSirS X"!;) "lar;) nprx? xSx xan c^irai m oSira 75iyis;o "nuixjb a'vc nr^x'SJ an -)oio 
S niDA^ xS nxji: rij*) 3TS3;;rn to noiy;? p r^i;;:) ::\to xij) aprviXJ irj an apr n^-c:) xnpj ■p'liS 
V^-* ^ rm^'^ : "y ^i n^^.ca^ TO'' ^ nnt<"-ty : wc c v -a onx? 

"a* -r 7nx"A«55 "3 TJinTo:^ -:"r-?'^ I*^ ^r^w "OX a? Sax y:5*>"crr Sx ^JV") "a^ -3 xin wm 
rr^ xVo ■)«« «paT3 "jx ;ji *?»■> v^'rw n^: nann T3*") ::>:!'d'' Tiicipra ^o Son ^a'") 33"**^ V^ *^ 
t^ "U ^Stm''bfc< "'^55? *l*lUn ti^^T^ bj J ^^^ "^T^^ «Sx :mn.To::i Si^ -:i»^:r:) 

• n"^ i.-U'aia T.-^an tm*^ 

5f7XV]rrxjpac'2XT>r'» '^*".^i? T'^'tl ti''*'''tti ba 

Soo iwrx '3 -ipr) ''KT TTi" xSi -a iVcn^ xS« 7]i:-)-.w -^o "jjix wJiisro ^^h^-oxa :7r© nai" sSn^i 
•f>r"axS ntxM; -tr^ r 0: laSxs *rS r**or ;:ar;;5 'O rn;) -57^ -j viS-o' xSv *:r''*or ;):)x SS)'> -w 
n- '^j^ le- n-oiri "cn bptja ex? n? n^T^n nxw xSi o"o c;^ o*"in *S x'vrr: yiix *a:x c:^ •}">xjnxi 
t;m la xj*") zx>' "Cox aaS S^i iv x^a xja-.;? ttiw:? x^nxj n:n xin*) .-f-^-) n^x nra air^ o^rx W 
siiiVi,^:;^!: "yp^^"*'^ tx nrx ;::?')r-Sc-i rnw;? ;5i>r)5:n xm 7)^n2'7} :rrcra"> ;5nxjr nro ^3X5^ "O 
pnir.r £T n3}r xv) £vs^ an rx;jt5 "^rpii oSxsi zrvs) ;)'W tx srciiwa "iwSxj- xSxj vis^oM 
onj*-) vmarr r^p^i vi\".xa iiitnxia an rxjjwSax rira nair xijj nana •jjj-sxtij xv) i'^'JTs -^ 
•jp:^ ox -iM nrx ^o'jb mm "tS x'u- wi-i-ip S-an xi5X3 "o vj-^x ^^H7>v ij-xxj -rrx a">*ar3 
•TTAJ TITS o'sx xS OX-* T?« 3' w hS oS^S )3 CM '3 ibv V r6v WU^R S» ^J^»^55n »VV;iX35P h rrrr s^t) -p*;:) x*a axjrrn -p o; '3'^2 -wor k^^m Ta •tdvm h'to w^ 'm y^iS •:mrKO ac 
55 T^XJ p nn nrM "p"i^ iT^-ja p nanS yy >Ai lofw D^M aixjrr c*3^ o'Tan "3 ■j'i*^ pyn^ 
jr»r:itJ.ii5 •S>iVi') 'ri^Sxxja rvan "ov T'^ •Sxiii "iv p T^'' ^^^^ P ''^ ^^^« '^«X'' "'»» 

«>ca -in i-ora •«■»< irw 5-5 -)Tix:tr m^J) ' 

• ivi^^-Thfet DW •^^iatTTl'nS b^'^a Tin-rt* ni5?^ • •«Hi:irn^V 

nns )an^ TT-.n" nsv^ 
V n» S-uoD M*a ^nir^ o "paxj" vjjf? Mjxwto y^wa -pi." a'^HD s» awnSra :5nya Tn:^x53 
r sj'i'^ya "iTwrs ohtxj •»•? ar»- "^Sm •'rx apr' '^ ua s'^y^ t ia viVo^ mVcj la otm^ a^iXj-xi 
raSn xSh v<J a*TO fx pr^r •:>*»< oman -nSn "o->-ta -»cm pi por*! CT^axr "»r>« 

y> iTTj 5B TiJ"«" h;h Trh ^S p"'"'r>i rrfj^ ntjps 57rnx» T>a>:3 me»6 Snur t3»r^ tj'-) irni aptf* 
^ 'fl-jy ova 'WM 5:nM3 S>^ apr^a std p "pv-opa f;r ^i»- ^^jvtjp pTa ^cmS "jat ^xr Sm 
^ ap»" '^iSi cro -p^ti' Trw 'i:) wS ;):»^ xv) oa*a« apr^S ajrxi *cSmio"S Tn arh n^H pS> 
4) Ti'Ti OT">aMSaH -i:^ iran Min ap»' "3 nripSx? n"ai»a 0:2: nT>pn Sra^Bin H'.o "t^m sipisa^ 
apr* -^np: p Sx'n?' So S« apr** ":iS< S^* '3 xj"t»S prr o:^ ixja if? :)*5 p.^y^i Srtt^is* i^h p 
*"l^3?^^ l'^'^^''< ^'*V\^a *^*^^ ri^TV 5*^''* 3)">«">piM p-J ^-laa apa* m^'x Sm iwSh"»x3'> 

dS-o' oxjri n"ao5 cro p piMfl otj ?«n"iJ ^an Hifl'» v-iipri oipr« tin^^ T^iv hStT 

M 3v^:ri 7nS%» Sm:5 vrfxr-cj -^TDra ya^ip© vn :)'0'hrh wxra p p S wnom '.to -n*">* ">i3r 
c c):x)T ""XT *)S T^Mnp^i pn XT c\pn3 Si;cJ) rSo n:x>T •|tra;va -i-om ^Si-u^ war m rr?- rjiBoa 
llb^'' ^tT^Xi? Vs^ n^^^la *J? ^'' I 'P'^a ^Sapi 3«-;ioS xjx dSxj'Xj nriSo p-i ;io't)' 

Jnfnanrj p ■)->-«. S» hSit •}nyr So'\ -paSa hviw iro *rr:) ' a^ix vrt) "^^^Sa *\S T.^ 

SSwr r?"o abai wra "oiS oSo ^-^o "t S» iin •c'^'ai Tivrhv^ n-)ia:i,i nr» ^isrSu -^S cxjyr 

^M a-o;)S c^M Sxj la-Sa tj*xj •rrro -p v"*«''x T^ c-t>i SaSSax -paSo •)S yr ih ->t:i>5 v3 -i-SK 

: yTfhnvx) So p hStt iS ntsix 50 xSx -imi i:*y^v -»an im :i"i'ar -iiarS 

fiosn: w w:nSw ",15 ciSxsa a-i*©:;') •j'^nSxtJuSo p mSwo 1^5?^^^^ T^aJ^S 

^•^"^Tl ta 'W^'' Tff\5? ♦ "'^WJ P'S:i-j o^n: ict>a nr'fjo S-a-o 'o^rhn croai T^U'i^'a y:)^ ^1:3 yh tn rjjT. m*)^") mij» xhys^ -lO'XJV iriSo in'-ow p u^xjin -o 'rjijr x'.rii! Sx-^-O'tt -.n>r> 
«T :n*;jSSio' :5":i mSi va'ixw maan Vi« i^-n o» vrra *o i:*i3' ax;* ;n*.T)a:i3 lonp 'wu^j iinarn 

O'rj-tnai 0"0")C3-> -nona ■):*Sr o'M3 o^a^wn !a^^^ TlVt^ 

: *%*nn5?nin ^a^v '^at^t^'^ nVai^jnia rfn7\ • o^cio;)') sr^ nwi S:^^^ 

■»*3?:iuD cy^rS u^^:d ly'Tfo -onoH*) •/?»:'» "ir-^o o-oicai ama D;ry on nipta T\V«1 

v;*"* "jSw aa^tJ-CT p iw">M int tot: -ir^SH p ox>a ova i:n:>r» ■>«>«) iw^iwSisaoTiJ^y* 

•fjw) Sa xin DM") -o-npn Tna i^ba -jiw o^tjixjc;) -jis nrxi T^^rw? i^oTstJ itk> T)n Sr -i'»Tfj ^» 
W 0^) 0"ri«;)*> "ca »rx3fln Sjj xjnpn n">->a "nisMXJ n^nS «in "J'^rTr:) '3 rrxsra mi;:) tjiS n^vvn 
trvi "1333 im iw Tin MT3 w:) -0 r^visD S» -mS ^'in- iH o*SxjiT Sr "jTiy^tj iTinri avw 

n Sa '>jTnr5» "3 1^ 5W3 ^^ :n'>M3' 'p'> 'siSm ■):*« xjSn M-^n oMi pS rr "h :)';) mS an;? ir «Sa '3 :3:n 
no tjitSm^ V» cm o")3^ -^-^m^ h^ '"'J) T«i?ao Sr OM •}t:w Sko o^^n "'ijmi o^nnMa s'M'iS:) 0:: vnyx 
'CH p OM iTUD SiTJ) n';?-' mS •^7)r^>»'' M^a SaM ^754:v;j"a wao S-j-v nrM") iS vn nao -^ Ttrt^^t 

Ipr:) ^!:3a ?• T)rTr;iSo pi ww: ^"'n noa:) S» om") mr mS-o v'^'^j non iS yiy vmi ''rMa 
riAoa SiD';i,;:") nai t;^* -jos -ws aixa -i«^ S:^* nr -jririo^an pi iS p?yo -^TL'a :^n ^f^a ^JMTi 

• p^Mn "ira orvn S-rSw Mtn*e; 'jjis 

Si^ipo aaina "OTino d'jt) r,Mia:a "la-n :m?:ot p "0 :5a:w pn t:)^ 'ipra -la:; "iS prj iw "^S W53 
: Hipra nan -jS ^m o*:rjro Mwar iro r^vsro mj-sMi •):aro"o iro 

:a''.^!niSi'^^'\avi^,;5r\«o :'8Drrtcywt<47n*^'nsnor^snanaa^r5n'a 

>«M"»S 0^X3?) iS ywn iS c"ip7)^Dia;)S3 -)tJM 01 V) ;n"cna or"^"* o*nx? aiona 1155 a-^w lan Sd W^a 
iDTa'' I^TJK "b TirVT.a Tat^Sfe^tC &m ^ rtm^-i -v^aoa vrdro o*-p:5o td rnxm ^TTinr. •^ r^:^^^ *\nr.'^n "Q • T'>^^ "'*' ^^ ^'ixj-JJ *5 -ix-rxj^ •i;TnT;)"> irji-u^" 

^W '3 "UJii Sr nrS -x im :5X3Dr3') -"isxs ctiSm -jw nxyh ^ynxs" y^T -pina \3 i3i3:?r i:ni3 
tJ aci inr* T?'"» ■;« '^jrroD •imn:5 -jriw ijior:^^ co"i::«S ncMXJ ir:3 irip ■)D')27r "a xrizyro 

^ \3ai anat "/rn 3^"i3 rrc^ mS "^ :)":5ro ;)S'>->;;i ;)nrcn >r:5 ii f :» vSm n^y^srcD yDX tjm c:iS 
« M"o I'ojp ^iMi S>n ':« 7)"^o»i y ;r v'tm TMm oo*Sm ':t:xi ito t*7H ;^ir:yo y:t or «Sm ixcoi 

p-S» -oral pw s-jna >^ -p mSx rrrxsi -prua :iS v« '3 Tl*^7i^t^Ul3 ^^>^'^ ^ 

X15 "p'lS urra p a")a -p "»a r,7-)-a -c^^-vjr/Si r"xj');5S %ra^SD:5 Sr •p'Sr hi^ 3 V'^^^ ^ ""''"' 

: v)xc ion M'lS '^J^ mi'^^b a-vw mioxj :5T5 "jo "O icra-i nrn") vno* mS-o riva 

w "3 o*Tr^"o "x^ iS pro^ 'iy^*^ it "3 iiom iS an yt iro -itsm itrS •jiwrr) >^ -jt •/? pro» 
•p'r* irni "va-ta S»3"> y tim SoS -^t >cr w f* a ^rrc2'o yrD -)Stn ta;3 "5cm p a r»^a •}St:» 

^ wrew >cpw» •* s'S'i -iv^ v^on xSa inx V'ju «in •}m:")X3 imtt?) im o^S mtti iw p'«s3 
• ^Tu y^vrh snxjT) r3 o;5S ;rr' mVo "jw^j jmjixj «yr75 •ji'r" nrw 

WW anea p o'yun Srw vmij-j o-yr i tcm lava tcj^to nioa -iw »it< "^"^ara ^^T^'Wn 

■» wSx o""»n« iraS "CM t;>" w^ ">cim ly «xj o*ir u:5bn :3a;^b3i ii" nra?) vmj nin ':jS xjpo 
1 ica y:xi o*7ra xjm iv:)a *p: o;) "^o^ p ir*;5 "rr Sj rxrcj'i i^d'xj nr'a ny-Tro xjm3 •)*:::«> 
sii oxSa'XJ ■)t;r '3 xjm iiirj omn Tr-crb S^v? orSa^ ixxa f* cr^n f* *ox nu^ ;iS r^ Mb ;:-:x> 

^atto TPt^n ^la^fi i d-it^ ■•sa^ c^*^.^i '^itte^ -pfc^^ ^^^b i it"M 6zn7n 
: nV:an'» V:i T\iti''Tn nawn r^ ^h^ y^i -q : ">-! 5^^ •^mv* «Sx> 

ta^ naT.tt;r\ ^d ; trn'^ia'^ Tr.an i"nr\^rD tot? na'^itrr. ^ 

S uj wS 3*rr mStjj 5^%3 v:m ^rh ww o'xjj) »w 'J "hzr r6 T>rg i^^r Sa nznv ;)cS err "3 V» umn n^vn yjrra yrr) -pio?) ynrrra oi^pD ;7W) c^o "inM ")3rS vs' xSm -jw 3:)»rrV 

• nn^^^a 'n^^iin n^-ny^ ^x^^^ ttyh^ nan^ : ?•>» v'^»='« otm 

•3 -^ira o-a^nwr S» p ;^i:-)nSM"^x5" So -nrM" ^^y)S)'ii papa yrji -^^^ 7^7.*" Tto'^^ 

S*) -jf? tjct:*) in">y: ■):S y*ru •^ri-raAai -jtrai •5n->>3a ;7-irT:i on^-o: "Jif? hS «*J) -^S ;nia:«T^ !•»»« 

rsa "iriOT^ :5i nijxs ^*5)"o "^vho r^tj^n *:nnTrS •'jnS''M '\r sh^yi •p'Oirr t)**) prj;) -SDrj Min nniyn 
w-k 5W)S'x ")p3;i so-j^ ^-np Si ir^To") ''TaTa p^ npia;) aoio oxj :iiS^m "3^'*>y"is)5 "CJ-i "JO'oii tj^^Su 
%3 "on^ra -rn Sr vr)>< X"a"isi3 "O**) ';i5i wiMa cniSAa v;nx3 Sm'^xj- Sn :)? i W3 "i:50H S» -d ■»"»!»< 
I jTormcTOn npsi :)te ;5ia oinro Sm-jxj" ;no:oS:5 iioh: ''nxjn :)Vm "O '\'i:3:Ji'» Sixt? "jri: '^iia 
•win -»v w^-»-B nr;x3;oi ^J-'.'o:^ imS'Ma ■»< :)i>oy3 ^n^ioio n-icja o:niMS^t}»;5X3 -iro Th^n ziHTi n1 
X53 CT "jS'MO :i? rnSoj ;?o^-an3 0:1 wtoi nntJ 1130 ;j)rp^j;5 oo-^Sr n'oy^-o -jw n;5in "sr onS n^ntf 
o zno "in- Sh-tct o»S» rrr v^ x'"''"' "iwir nxh "hn "Sh ^niSin "ps ©"M^tr") o-aTaoi o^roxs^ 
• "Tirit^ty '»^i*^ r\5r.^^ V'^^ •'Wit^.n^^ "^t^ '^^ J ■»"« aSa ^•)S:i3 ir^n v^ns 

c:)-»a>< c5)-)aH -r J» ? -r 3r iro oTiJ'jy^'i o'MnipT"'^ Ssra •'ai^lStJ? TtnS '^ "^ 

vjn ;)"W) ;5nfr) 'toswij pirn "^wtr ;or:S wjri onpu "iiri "p^n cir-nt) "iuiSd -Sm iijmi rtw Troy) 
h 'n'»!Q^'^ t^S'^ rb^^n TG3?n ^S'l t^^^ fc<-i^ t< 'rf^fi "'wx^ '"^a"' fi's ww -^jr "j-c^© 

o« Tj'W-iT) ;i3:):) ><S n:w> '^^f^Jytt *S ;)• wn >iS'> m"^PM :?S^Sai era ta^v t^'^t't'^ ^Tbll'5 

^^i^"* ^n^^ Tff^fc<n • b^^*^ r\"f7TJi la'u;^"' ^^-iT? 7i!r.t<n . •^«'' >^ '»"»-"' 

•)7nM irSS;5io vid-d Smtcs- jjiiVrjin^nian o-rrs :)7r''7i c^irS o"T"> 3ov nr^MtJ n?WT :?:r:n mS -j^m^ 

; ='43:5 oS-jijS f* ;5:?)M pi nr: 0"^ ^tjv :i:oh "^ro tM -^r^^oi irS 

')y7)iaH yj mwa 

•p mSx i^Maiinva crh ^"n mS "3 y)rro2^ p^ih irwa Swi oiirn^a ipiw ;)':i hSi oimr^s iiruSsni 

.•^^3^yo -koia- mS -jd'jpS o^-nn it^iSmS xS ivSr:i ipr t ^^Sx pi 

trt<t<Vir\5:bn:^ '•^Mt^n • &5?*\'an d-ifc<na^ntr^t<t^i^5:bnta5t^i 

n Vo TnSia vm o» *i?ai o*.m w^n mSm mryvs xj-'m -o'^mi aaSiw) iro o-i:^ ^3T3 ;)133 ^o:h 

•^ jhp'i mjS S"o cr->3i orxja orSr n-ttr*) otS v^^ajV* on^MnSs ^D^yr^-o" vrnp'h ij^tV -mi"» 

rrrw rjSiow ito o'lca hio" niSxjTji o*ip -^vip i© wx33 ^nai:) ir^^ in-'wr o;)*Ss xsmt 'Jaj'i"^ 

: nw?w M-navi^ n^-o o^xjow") ov^'W ;)n3 jjhVd jr iw o'la-ia'bA x"»3- niSiy;5i V'j,*o nr owj 'not? rMf>r: -wra oim:} Vjtai iiwrrw im^nis xjpa^o -ir Sa"»^"i no "o^'or^ «»« 
af? wn %a YM M^ '5 ox:)'* ano -j'Swiw) ^.TjfjToia •:Vra)i -mwro vijiio -rnS r^n-cvT) ow *3 

O'oa r>p?) OKI Minp T17 *3 "c^^-v «)3 "orw rrri;)SM 'S-oa 'UM "i^ao ^S anp r^TJ'DXj p-o 'ooc 

roxna ya*'»6 Vo Mi:n o*n« 'jviao 'd na-np n">r:i x";) in bTS?^ tl^'^S ^I'^^^O 

yffot 'p^ ornooinoSMTj" pxa oip>3 mv) i^aipa "i^aM "pi roa o'S'i-u o^ai 'si o'ST''^^ 
pro :m« Vo«a mw pi crfj y^aKT? o-rx;"i3 Vvroi oT!T> o'JXJt ct oxj :)img;ni03an^ 
JJX iiro pi T0M10 raio iro:)XJ iro 'jiaao iro ':*nro o^jYax '•orr>n') s-Sn 3)ip«U';) o'xjdoSo 

^0 ;:f7M an^ ^ \^^ \ jttt?^ n"rj Ti^* tiTi'sa '^Ti? 'i:^: • yor^ 

>n i^Tcrj rpiv >nntj 3'"»m:) •»« 0:1 o""vsa aSx rpnvS cjct "pn yx^ 'xrx •rjix yjniw do*» 

tj"* 0^ o"crtoi noiS"© HTM *Scn©i otj:^ nioi -oxjxj' rnio" n*ix t*A P^ V'^"*^ ^ ""on 3^">x> 

V* ■'"SO yr;5 iS p< .iTV") -ir^a t")m o^roin awot? \»3 rjixiSi r^nmjS :r>\axi inn o^nnn ni)«>^ 

! o'V^owi o^nwo 0^ ")3^M mvai o*:^">').t3 "»nM 0'a'i>n p '^oui iStp 

^moytfSo m©n3i cos *n'*:3 Tfrxo Vor ^-nSa o*w *:)os"03 oini« Tifii^yi b^^fl^ 

1^ \3"C3rr nir: "on ata ;5T oa'"»xjrB "nij^xj inj;)o"> ona "iwm -p-iS o*od ir o^p 00 Tncrr:) 
X"»P3 o'r':CT s"13m:) So •»« ■)">?)a Jnccrs •:««Sp cts: mi;ox) :)i»itfc H*ni 3p">"0 'aS ;5*o SiMt> 

: ^arvjyunn^n 'y^^ n^.^Sa ^n^n ^Tfft\ t^ rynna rra^ •* o^»« 

•>iotSo ron ito TvCT -ro xj^i lo^ii in'o Sn ">3-i« Si 'oi-sx 'ax "u:)o "t^ ^**^rta ^^'' 

i"D»3 "irro w 'r?o ^» M'lir p ca^ax S 00*5:?^ 'n^r^c panio •jixj^i "iwxxj ii» na-^ Soim mVo 
h anp ntJHS n^oi no zro2 anSa aro »"t[u:5 ^niMJtto Son ^n-a-jps rnSvn 3)r^ oimo "n sri-q 
>3V?f> pT:p pmc *o •/jipSi^b p3")iT5 "JWOB ViisrvJipi^ 'aip^o panw ^iipSi o^r^a Ma ytS ■-rj^ffjr ■»<np:i npan cyrh w.^S-j ^n-a w\ vjjrritt'i ^xjS^w r^Sr^:^ o'j'ir;^ on o-rjr^enijyiw 
r 'TfiWiV 'mt voi-)S -"iiiaS pa-'oxj "rj-if^io Tp^ii^y: 'i-j-oS-) xsTiai ;50"rSn xrs Soxm o^rip'^St? *sS 
tj "Jirra Sin i3"iir7) Sm -^w wS ^rw: aiw rpS 'O '3"« r» Srox; ;5") w") axoatJ i^j'^w ;?5'n V5 "^jru 
:) "ijr H'S'o napa "orvS •«■>« ys:?) "iVMO aiwnr "iH ai")p nu^Ss -3?'dxj:i dic nsr*r» :)iS«i niro 

•^ann "'n*' -t^fctia ''ss:^^ d''5?^^ r^5? ti^^a "'i'^.isiD "':i c s'Sa? o^xji-o 

•a") w:«tt o^A -^m iS VM^ o'aSo n^riaaov 'r ir^ wiira "ow o*a*w:) ct •'i*liiD ''Si 

3"n Son na)*a ^2:^2 nppi:w *nM:^ nro 'iirpn "O *S:^")'> n* *n>o wSr?)"* Sibot nrn o'aSo "iiaao 
%r)« ^iH^J) Myr*n'i3"SA"''i w-t -vrox^n tv^do n-^^M:) mirr on^r My:n hS is^Swr;) w)im ;)>i"'w» 
xy: OH "5 o'BTiOT ra :)*32 mVo Tionv wyS Son: hS ;)S'j:^'r y^n Ti-hxa i^n:^ p i:^i;4j yois 
V'in'W'i D^M""!^ o-ntnrn ni-S^n-j n^-'T d'ioim nj^ix J):5T> o^S")r;5 Tji-ona ma: o^Srrxj-:: ?)noi» 
: o*:r£Jir5:a no^Sjvni n:^T nVxo :)::5n -^yra onSnSn no^S:\"ia rjn-JaS sinx)") 1:^ vm "O w^iM 

ifj-anan "naT 

y» W"w ooai %aip pn ^aniwai c^isSn -irw :r«-) x":^ y^"^^^ *P n-im^n anmirjw ':mx> *jnMn3» 

":)T0'/50 ai^r "s"» •^scu y^aru njox nxjirn 07:2 ^c nrc'cro "r^iryr r^"^!^ ^"^ C5^5ntcp» 

: "h ■»3)"S«'"'> ">w TT* n«3 Sn "i-iu^a- ars;:') -TJirya) So n-^soSSonn 

^^tV^rkVt< ^W** Wy> ' oiJ*^ cfn'^A nVs^n o:)S ^^rr ')^^'o-\Jn ni^-ua -jdmio i» 

: rj-onn ^rntrS p S» -^a hSm "w/Tisa jAi -non "j^Vm mw 'O P')"'') Sh 

ssdhhSic? 

:^ *if5 iTM So*) TO^ya nnSaa linoM "»om oSirn niioiM "oSuSr Sxjc ynri ir wtj ;j^")M'> aSo TnS:^ 

9'iWitn vt:7} '0 :oS acn yn'i ""mn 'wa n:o')t3 vjrn^ •n'o ^rxj:^ m's "cm'/^"") wix yotp i7)S"nA 

23 ^•'ana \t)W o^ann ^y:r:n ^tto ":3r:rn n^-v)^ t?:^- o' w ona nwxj iido vr-pa tjv* ow''^' "3 
c"'on 'i^pr rx)"):o nto ov5T5 ;5i:itJTO*y :5')Sma nnyio "jnijiMia innan o^rr* "O iiaTTx w :)M">a3 

w,3 -IB ^:>rywo o^rn -:npi5i o^^h "iw ^jc^ittwco 

■i Sm»wo^ "^a pi jyifMp ca'^^a '):n:>fo o^h -ja 0:5 ^r^xn -jSSrx Sap -jwa ^nnS "jco ;)n«3M t>< 

>or» :3tJ»xj :)wSw3*» 0*0:3 lie: anSaa -i-om linoM •» nn n^'ax c^"'ax "^a cS-o -j 3">iup "^i 

• "iO^Sw nw 03^15 wflSnt) wjoiHJ) T arro )5S*> Tann r^SnSa nSj^io o''W3Xj;)3n«:3S anSwSx;) 

• VKnw'>5r^i^^i^^n^nri^Tin^!aa:st'3?''r^^VDn7TW7n7n^^ n SM-a*3-)p'iS')'<Srx;'»V5Srr*iS-'.r>iSocrw>Sx-iV7r3 i")w :)*a -iS;? 3ra p Twioia p 

•) TCDfiTi ^ Ti^i'T) yc vj'y p •><")' *r nM">"r>i to^ p d><t:ii nariMD picr:i r^ta Ton :j:ro S>n 

p WT ^ciM "iS "P rx5*>T S XJ1T31 ;^3r>^ Sx ti^ "li^-ao mVcj ctdm Sk-)X3' r-)T So ^:xin i-ivx"* 

5? 'fc'M p •M''" "'^w V3-)i xjS Tj)rS p-xT7i -)'a iS^ nriM "jmj 'pS^irxj'^-i COXi *«">' "jS-m 

• "ns?^^ '\'bt^ rjy^'y\ nra^ v:a ^"^r.on nS^ -a^ r^ii? Tr^* t<Sn rro fc<S ta 

^*^VTir^ TrbTC. *irfc<^ ' ar^" ''a^ T^'' *3Spva i3» Srx rvo poS Tiyjv -iVD vra 
TO'<'?:ro"vi ow -0 >rn •}7ww wr-^no ^"iSora ")SW< "jmio 'jf7n:n "Tirtwi -naT 3;ix) tzD -.o>o 

v^3:wi 5:o'3'")mSSxj)3 travi iSom" ^MAi ri^j^ooi ^nSw wim '"o-m c;)^ vxjTn ot Sm"»x>'p> 
ntn^ "0 "aS TO"i ■}»;) ap»* nvn •n:;') "pn Sr *«"> "irS oooaS -n" o;)S •ntWJ :i">^a3 v:to nrr •)rn 

: cbi»;j -uj o;r23") to 3*7 o^r^ro oy-ina vn^ mSm t)D ■)S:i,'' mS -o ttS orw 

: 6i«^nTnctena^ Titi7^'^tTr.n;'»'» Tr^-^at^^:: Tinn^Sfc<^r-V"\n^:ir 

w»'^ wSm S>ntr ons rwo n^i "oira rrtrinn -nor ri'^Ti'' Vt< '^ia'*.^'''\ ^^t* 

o«3 -i:!:o'^*3:;i>"»3T *oxS zr'o^ ir»x;r So -oi/j •>')n?ro"'» if"JM 'otmSo pSx laits""* r^'ji-un :7:j"ixjm 

fimSs 

: "pKo So Sr -^SrS p n*:?"> iioxxj iro o*ia3 Sxj-ir D-n^ imi rioiSrn f* S -o 

•oxjS roia *aM -i-inx •» Sd ''.nr,'CJ'»n nSst^^ : nn4? ''inntif? ^aD'» ia-»a57^ 

Sm "ja-ixj^v c'va 'o c":« 

r Sr "iS r.-)"* SmS nrTJXJ'-j iSom* crairro orriM Sar Sw:3 *o srr vn- p o'3:a")i s^iot v:)"o p 
i«^ 1W mv c?ro Sxit)- W|i;5x> c^nnSap* mS v^S wir iS-x^ro iri:^') ^r xj* San ;^aiu:» 
»« :nr-)oSo *o -^rrpo xS ori •:rp:-» yr^^T^ iwra loo o:^^ vjm xjw Sm;^ n';?" m^i a>Tia v.^'x• 
cSxjSSoi* Mb onMtJ on San a:)i M*aM :jxjr:;i :5nn "jtsx-o iijo o-ciSx;:? jctS iSov Smio-*? tomto 
m p">ww So ^nM V'^i-'a *» C3"iaM '•» cor)Zi Sax xj-n'xo ;)! mio-iio:") cxjsj :5n:) c^x: n-n' '^t'xS 
TTO" C9*tr jmrna :3T3 oSija \j-u;:r om pTSoSioxb ;ir5 chira o-AM;:5t3o on 7"im "j-ot "»?3>n 
oxjxj Twa p ns") i^ti now :)v/:nS c;)© -yjx 'jor mSi onii .-p-on 7mSb,t ^j**? i^no'-* iir^^rtr tm yn M*3 'sym rp^Hn yhtin -m^ "Wj :in nxS oo3:h -rr ona nr>«j o^i^ vn •}rn^ W) cfewa 
SaH \:-a::'« jjni : ^r» mr So -lany viBS'sxJ n^rrn o**' ni •)-)3 So anon mS 'O xjnna -nsH p") 

sx) 'j^ifnj it;,' w^aS o:ir t^*): :i"nicj orS winy ■>"«'A*^ TW -oxh So^ n>fa*t> 5yf7a:^i3 o^Vir© 
t) vnM '* "Jir ?r:5 nn 37/? nrw omaxi crjws 7)v:3 n-on f n«r» w< i>r> >f> ot) "o otS ;)x>»o 
•Sm "^x n«i?o ■>nr:7 yen 3mS p:i paw ivji Sm^o** SS waioSann S » nsov M"w i-o" Sa rS^an 
a 3mi30T3 U'p^To TO "O'M T^nsr ^d yixh ')io "i-roH 'h^'i'i ^r *-»o jf^w "iiwwn So pi "onaTa :5<^ 
tjodS laio-iTW niSx ;5i Min "O nisHi :i'n hS iwd:i pios;i5 omn tmjwi vdm iSrwo rS:^nai vra 
aia lacri "roa;) iain*o iic« rjnpS tv ai -^KS^n "O WJ3 :im wn^^S :57n hS midi ">ja "tiv Sa 
05?mS 1a-10^»^ :);)ai vnn 0^:^11:):) rs iwra ");5r >^Sh itcjb: m^noS rffnyhyh 'p'sS or n:^ mi** 
•Sx paiy a':5 nrS p ox imn o^A"»ino tis rS^yrjSi tojpd :n''n:)S hS "O ^iwih on nanw o:)''»o »w 
53aD 7n'7h nyn yh Ki;ii nsa;) yh^ mjHi a-oi: r^i'riS ;)n mS mi^ji "cnaiio^B pn"> *3?)aia nrS ^Sh 
iTSM ")>r.T "n o^anoo ^-i Smx)' ^nS^nn iw,to niai irra »-xjr wra H^n 3iSm Min oh niai 
»i inn 3H mSm iS n*;i mS y»uiH orro iw5 >n^ a>i"» irmax nwa -ja ^oh mai Snn o^SSro wm 
mSi i7i\hs «S -ixJ3;5Sa ox vj-ojSr ? Sh S:^ irx n::ii t>"M mSi «j^ia wra Sa 'nyr ^iSxn nii» 
nwMi TUJtt ix^yiOT xio iisra mi:? 'n*^ nnn "3 iwi :iSt3 -^ny ^n^ th 3)");)Sn Sa omi inVyo 
H byi3 >6 M13 Djm x-n ;iS7fl:> inx nxii;:)ni SSnm nironi o'r^H iS ^X a"^^ "'J^^ •)«•«} :5"»S3X 
vn:aa ib '^^anw.-) vnSxT^"» 'sa wja ifpx> xSi :)T3>6 ^o uww i"»i:^i -wmao spa^ a-)iSo nwn 
o'Vi w»wott So n9,i> npo i")3n So n:n arno xS rSx laroai laws r» T^jsgi ^1 axo gio 

• "ia •o'w >6 o^artj'31 oniT5 qo;n 

vo lara Sa in 

aSaT:S« 'iwrn i3TO "^o'^S Trfjaw oswya p •n^X'io Sxtct Sa tox3 w n'^mS tws xrt» 

'»i7na'» n'^rran ^Ss? ''ss^ia'^'' fi^ti?*n nnt^sa » o'^jw *2t» Sa wx -onrw xn-a-r iw 

•)»" xri nil "jf)**! oro 2V)o aw SixtJ "jsis nnstj mroa nna nano 
loo'j'fij Man o^ia Sx> laio v:ai3''n3p3 u-vini moo a:^i:i3 tj-tjxj :mn •'a'" iwia x^p: st^ snrj 
: 115^» iprh' xSx :rot *Sa n':) xStJ jdoStjt n? 331W "xjss "wrj aax)?? pni aSn 

35W '0 Tixh an x"i*x xS ryt '^arvo nt n">«Sy x'm -^j^t^ '^la to • "'S^^HS^ 

: rjisr.-) nxt -jnaaxjisi v'^W"' iS^x "jwaxj •)35:»iotti -jnaio nw» 

Sa Vo" *t>m p'Oa ^JiV-j S»wrw> win ^nniy -i:^ sisSw) n TiV\t!? ^asV *lftyn 

; n«iS T>«S» 7115^ *T -WD V3"n xj-'^'TO :n"'3 a? err* -^timS : *3Mrrr -.c^t nr -^m Sj^ ^t:: cW-2 'jvt ^^^ -^^ 

:aJSr^ "r^Tair ^n-cio "d S» 07-a"^ ';hi ';m7 w itf'iH *:><"> 'ry^i" m'J": xiM^a Sxi>:;'c >r-ip 
sf) nw vji yrr-vb -icm in bxiTjxj an nx^ij)^ Dfiisf? i^jSn S;ii iin iiv ^jwv S:: ;)Sr*S/»;:5 
f "VCM nm Han cSirSio \2n: :^t raixj" -tsrj x*^t- nr TmS "^rx prv St o'rSn r,» ttstS 

V«3 jr.ric nn: rb^i mot ot^ 7)'»i:3 *« "xr^T*" hot 3)imj3 "^aT lorw mS *ri« n-t"> hi^xi 
ri:^ Tnirra-) en rms ^t-o "iJ^'m t-oSm ;^"cn itt y^^rpS *:h ">r3 ni: c-r-«no Sr^i r->i; ;ti: vi 
'n^ xjKy rx ;r"0 aiw ;i:;'nr,i nnr tdm:; ^yro■^ -3 o3T ">aiio ;rw:Sr'- chx::) nw: ^rn:*! r(7>«3 
D iSnx S73 sy-JT o-T;T7n rujs"* cvn nwiai npac irT^J iS^M nvj' cnc?") hi-O"! o^ija ^"iM :)yn"» 
tJ o-c nwnSo :5")':>:tJ "V Sr cSn^* csnpxjnS to^tcjoi 0-1^72 x*-^'^ ^^*>< ''^''^ ^'^ aiTi^xj irj 
"iSn:* 7)ir"i:w *tj br nrn "}C'ib d-oixjS omijc c-rn cji'm ")IV^y' >r .-^i-oSr: xSi wmS vd'^-'xj 
f>;>2* jtiSm cv^S 5*7^3" mSm orrr >6") y<7n r^^ wSt; 2'.\:r nx-in;^ -ir:? ^"^3* 2:j^"0' oaiv *rx3 

Xinx3 ;i:3o 0VIM n*wo -S ;Tip' cm c;^ r^icf^y mvd -^Sm "O ca "^jb "im^ *;ht; kS ".rx; ^ur^ of 
*>?■) "^XiVT x^M Sm^icm mSi "j'^m w"n:3 irMXJ ic:) ■)x:'?r, cTO miv^xj nap) m';) rir^ mv"? :7m 
R'n kS bM3 "oirwj 2"i"iT: 'D irM nr^ca r-cin c-ciJx -iv. n-ntj "iro napS n'v;5 ;5W'"« •}:>• J^ J)"'irSyi 
'>'?htt'> "}?>:rt5oi yoiv. Srs or n^M^:: •>«:) *-.t:r rj;>ru "Drra *3 'irr n-M 'O in *.rh"C'x> mt 
•t>:> rSy -irxj-i ivo tom ru^a v<^' ^-'** J^i!">''n *5 •^:):i>x;r*i to^'o "irM rmSSy^,-) '"crno 
v.oira njixro") vroSa ;5:r-c:»"i ::vo coiwa roro "ib nrjM Minx; 'trwi r.rn "JrM") mrr^xjo 
T") ^^."ozz ")M")-x; •ii'or VJ ;"b"o *:ib "^-iirr ntM rrSrS Sxitrn a*rn n?r v^^'j *:iS -^'nr;? 
So '0 -*n' 1X3-: •CM''n r)-7i' CM1 Ji'irSn'i "itjirn Min ixj-:^ "om"' irra r:"oi crM^r^ cm' ipn-) 
>iSa "jSrij.T -^ or cbij ;7'"n-cT3SMn tS ^cr yy m'^x; ;5^So 'o iri -icn- m^ *:' '?"•. .y.;n 
"TtycTi -ratj cSu'S-^-n"* cSu'S rrax; ktixs nriSo rraic? "11 ;:T5n :iiso irt^''3;'>iJ5 "-^^ s^im^o 
•U) -b nrjx; niiisa ")S niir *:m *o\D"n* lor*) a*);; "^m irr Sc^i Smd ib "p-^x; o'.vo ai:> ?i Ssi ra 
h"© cS-cn "rsii"^ r"!ionbi3 ■':)rrTu" ^.V) -^n -^c- So -jniD-) -piv ';i-'.">-X5 "^rio 'orar ";m z] -jm Ci'c 
•"ire Ta'o") yAr'S") yniarS -raxj-rri "aS x^mt cc iTaxnVi ^r" ■}-r,MS f* r-aa n"):S "j^mto 
><n c"knc f" rrra '«•» err nrM err i.'o vo*b;^ -.•rjr'c; Si "^vvcvd ^ti2v t mio im T.^^'i r^iva 
V5] B-'.><;)3^:« 'xS z'O^.iy^ r::- r-r.-o 'cprr 3-;) -^m **r "C" So -s^mx; -iXD cr* ■jt.m'? '£"* p">Ma 

r?7r;^T0 inM nt n-'T> ^-onp;) x)-^ r^-aS "jimh 

a p S ")W) o*c"n ^"vaia airoxj iro p Tra itt cts "o m oiprn vSm r^:^:^ rri'rr "»m rfjis 
« KiX) '0 lo-^ o^pci ? "K5 Mipj iry.T ;5t f S M-;) 7-1M n Soxj ^xr M"! na 'z-or-) Sct) rjMiSn pMij 
^XTT) rj-iDipr H*ic Sa:)-) -pMn ;?«•» cvoz -h ito pMn So SSio m");? pM^^ rron mco v^o y^'Qv sal? nai c-w *p:!^ >»*5M o^h "^^''O*' M*? ^y*"* orMrin^^S vn>i ■p'O xS nTO^i-^Vax :5^r o-wina* 
•)T "iD'a iro riia*^ rrrs vn ^ aaS -nan srro ^r^ rn^ "iiwo^ ^ ^pac ohtcj ap^ i'"'' >*'>^' 

loi rijS'c;') -.r. "va*) p ") w S^^tr sra Sd itir^ nrx Swiws "irai o*vxnx>;) -ir So o*wnt>9 
tiSu* xS *o 'rH -p'sS in* o^:) w Tat^S annM ai5"»Ma aio Tn mS^ o'aw I'nxj o«3^ "^MtJ *0'a 
yxi 'oSm-)"c* p» •)! n>rSi5i ^im:) f S on-a-j ap»^ rra c;i*i p 'tsnyi cm 'D ^r:i tJip ? "^^S 
"30*51 MW )«■> ><«'' »*«^ 7)S2V ca iS'M") 3^'':J3 raiM Sri irv sraxj Sr ^axjvxj mar o"©" V» 

^ wo nnn;):') c"d-S "^moo s^-i-w: Sr"> o-r* Sr 'si sir o-v Sr xi;) •OHr»'> •\v^"*r ^w^ p"«^ 
rS n'i'n):;) 'O^ cMi^aS :nv5S;) :nSrwS ;5n ov yj* o*:j \v p^r^') aixr i*m -o ncMi ntJ30 wtj vSm 
ID "0 yitTi "0 oi'wi ra o'^-nrs r ;)^'0 "-o toim p^ono Tiy na"oS itdmi^ -ico wn ©"MV^an r^r**?^ 
3a>: - WTC iro -or Sois gj^M ©"aaio ^n o^ro "o cm :^??:) rf^o nm^rh hS« -p nxnaa mS Thr^THO 
'i^i'O a W!5 rrorno ;r wro a-or Smt^i o'id:) «r« p>Q i52:?'i xr Soi5 1'lMT) ao-w vm'i xr Sor 3'ra 

^^'narbi?'*'^ * ^^sH^ an?^^ cft^"* "nan n^^Ti'^'ni'naTbr'^ 

wtjr W) "nrtni ntjr m ?>? pew on>ci moion Trtfrts tow :)::)1 ^^ n^*\ b*^^ n^j 
'rne ><■«■) -iva ^vww>3b yrts:> mS i«m ")3:/» "«■> viorra T^ 3"'"^ oVt) o-rnt) :3^a* wcjSioat. 
a WB3 aTO-j yos^s f* raxjj nw p"* nrxj >n;j wwi xi-oS -j-tiSh ^ ovrwxtjfl m'? iwj'jm:) 
5r "cxjo nrjiM") np-ora-y a«Ma ok "O mrmfj »ax>3 mS*> mwS >fcr m*> »a^:n *7tJ i«m ^"W Sn ina 
31 TDrr) vnM") mttj jxhn f w "'hm:! vnM ">«><•> raxs:) •n5-C3a'>'3>a -iro oc*n "nn-h ^v'o >ra 
vr-cra 35W« f" -r swaiyi-i iwix xv) p-) raxja iwxja w s)^"!::) iVm -p I's^ro raicj:) -^r^ja^ 

r.ii-!a t^tL"* : n:.-^;'' ••rbto 7it»"':n tvjti'' rto ro'ns fc^^"* • cp^ai 

wo m-o-j:;:) r^M KO" -r w Tur :»« :5ona m: ^p -j-nSr 0"^»: ot^ iko^i itso np >«r P 3)h» 
-» '»p-ar*> V50")a wS *pi£} ^ 3wr r^ons hxj" f' :)'aa i^r^ row cfn^Sx i^;« »«« WMVr yro'% 

•io"m T>"i WT aaS nai rxo "p^ «'>J«' "^^WT c^pcai ^ -tra rh::^ yr^n ^v 'n^^n ■r\*n 711 
•m ^np-j -i-D^ •O'ch *3*7o •)m Kinio nn ■u:o ^tn-jn a%n3i :)'a:i ;)Mt? Tixho ^ya pi Sm-jw" oni ? 
S"aa y:r TCpa^xj ct on in^xjrn naw Sh;) ta:o yis "tspaw : o*aT onitf wts^ lajo "x-mn 
^T nn)0 sp^s-* nar mt«Sm n^JMi wo apr^ oxsa o^ynp^ apr- m •'oS>n"0" oni apr* •o-tpea 
: otpr Soa ;to->jdS y-^y ^j^r mi ^xi-hvn iwtoa n^axj^jp ^fjo t/?^-) irSi? 3 rS»* iM^TV) rn or-r^rD hw ')">-. iS w^3 x«3CT "pn 'sh'^ o*tJT^ tmr ^^^ T^h.t zt^tt^ 
t> org -ibjfVFi S^v -ycd '3^S*r •r^^^ ■)>ra:;:i sr-t;M"> ci:;t5 "i>i'o n*:^ "p") ^2 --vyi Sri mron 
pn -nxw •fro c^ 0X33 w^ c-ai-):?:^ *jX3 f ^ T"*^^ ''2; -no^o "pxjxs *xVi ^^^DD -)Sr: C3? M"»xt> 
1 f aato f* ntnp r'u' ncM:) "pi ^''xo ^^ p"»< >^"'r-3 *^"> ">"''- *iMar f» ao "j o"3 x-ip: •t'jm 
•UTTO iw >a -ipxh oipro 1">''h:i J-'s: ^-i^ "^^ oViu "nrx rm nriiru o-:iSm oSr i-Sr -)Wm p> 
r^ Tr y vi cr'^ ?r'ip xjox; rraS vTro'it x''>^^ arxjSr -^imS nS"X3 "^ri ^VoS S;.S:jn ir"> S.'SiS 
t "Tw yrsh aSirS rcj ^rrr-ts cirra ^oi3-:on n;):;^ ^v. n^rS tji'j rrsri o-^tM -Jir 7)':h o'-i»« 
xip" Ty^ai MV)X3 iro rnnrCT or mivcx;^ >np" tdxji crSir -)7ax;S tow "jtjm •p"' s^"*^-' 'n^c 
: Twn rj>s: xinxj rjyji >5ipj -jjbi -("^"Si mrfj-.n ir irrn ■\t: n>nu:xj no 

©♦-^-^r ^t^^ • niariTi "ira t<:a"n tJr.y nnn it^^yi a::^^^"^ tj^^.s?© nt<t» 

S fro "^-on poOT nt "3 3TO mtr p o;in3M ^i oon:)-\ Tn^'i-o :)">S«3 t^.3- ''^ P'^^ :in:i30 Srsn 
Spra Tiy>r n^To 03"o>n "O oj"o>n o^">»x> "jjw) oS-uj T7)x ">>fO'> "x** Smv;i m'^jj todo sixjS 

rbo ^^'^ann ^iVn t^nn r\*^t<is nnn" n^sDin "h^ ^* ^^"^^ ""i!^ • v^ ^''-^^ ''-^^ 

KW i^Hsy p v*3r:: rj^xj^ na^onzi nTD -p-iiS :?roSrS -.ir ht' >6 o*'»5'-:n:: jtoj irjyn pxro 
W«r f -)TW) Sjn^a ^loaS ^rw f* ^tbxa -jch pi o^rn rraa 'iT)303t>Hn:x> n^o -na?:^ -jjio 
•53 w?So ")'iy:i Ton oDrjT) xjin^xSi "a h'tm \3*np mSi rran :^t3 o*H3 v:5 SM">xr ;nM3y Sto "jS 
rota rht 3*iMr nnr >^S -^ xiiorhv v^h xmi tmS 5:3X)' Sm-ixj* ^^ ""•"'"^^ vo^yn -o r:-)'c;>n3 
•o:h it-j :r.HJ:r ^ • oven :)iyhv^Dy: ys^pts::) "pyi^") o'7r>h omann vwwi i-jsra ;3i3oSo ;r3«3 
i arxj;5 )«y -iisaa mj p >ncj "O co;? 'SmSv ito ")r.a 

p^ ara r{?M3 

•arr vs'SyM »tv: mSi 7rr:nM 'tto -ith pwDs tj'i picx ^z xjm-)3 jhx "cj* i;Tir3 "rc3 or')r,'n tr 

^yo TiysMs^D'o n>n""> xjnpn niTa rw iS ir-.!: p ohmVx o-"»r)M30 •'D' •.S*m3 gr 

•wo tr-> \3 xri rpp hSi ■>•> mSi per t)xn3«r3 "Ja yn ^3:51 if^-i^ 'sS :?'3 rj^xa 

nw>i xn-^x)-i TTonn r-no >^i "iirf?"* vi pi "rW? :)dicot ^a :hn n^:) rra:) "D t'>W"'X '<'*'' o"T3u» 

HXT") iw ;in:)3 y^^ 'w^ws xj^i o-t ^Sm i^'j:^ koz iiw i5:'nn jn mxjm *X3i: -51 r)vr)i>^ 33 -p 

•fro x''^ crwrcjj ^vn Sh ? *?ftM :5^-» 'nil -rpxx -jrs tismxj i;^? mxjm -xji): ^mt •^no'^i ^aiw 
c^"«33t5 Aoi:3 *"n:ooS«S ncM rrnSM f* 3i7)3 -^n^i ;?Myi3 mSi jrnrjtj ■'xr xrxj :^rp Stm inn 
ai»Si or:) So "womSm ::^- o"im p li^x nsp:: S3« o^^xr i-T^tntti o""X3-in i">"3n Vtm rpsr otx 
s'aon :5':i:i troin :»v^S fl^nn Mn) :rT.nxj3i MpnSrM ixj»d -^np^ mi^i :ir''''^'> ^^^^ ''^w 
t> c*»"iv >3M ipai "ipaSaa ■u't>v5»o:nMx; ;ii:^ nriM t^sioxjS 003 "jiio^oS c-npsS o^xru? 5 s'yK^ 7r*T^ •poirM w>^ 

a OTio c-xj:m;i o:)im Saw -^S o'lr'i^ l^sicj •><">" So Sr o:; mSm "wum >^ "oprr •:« ^TaS •Sr yh 

nw Sxixj- tS-m ^ipS^ 0^ "wnai "p ooirua*) oia-o XH "3 c"530C wia" cwh: cp"> "a o*"wia 

y:«S w)Mr 'shzT) •;5a Sm SSs^ns *:m Sxnxj^ •]»« Sri ^S» -^'^jS TJrs^a -rir *:mxj ;)r \ya -^.in 

: -i^jh'sy) :xtro "h'yio "r^S-w ajcw wx dm p m^nS:? ^^yx^ "amnSr) Sm-ixj* So "o*»X3 ^zzv 

m: -rr-TTja :)r"5 rjicr lepo iw "ja-nin f •]-D")n -si ?)iiiiB mSra x"^^; Sio •jnrf? jTjirjTjM 
CToprri orrv -"O'XJ oSto ::?iKyr::? i^jS-otJ-xs tqi;? *d i^t •)*^^^ bt-co ^d ip-x^^ •}^D'n :nH 
n p 5:5 S«« yiiao rn h: 'rH^na m ;ix:r Sx-o pi wTsai SSoa wS wr:;) »ti wypa wyp 
: vjiM'rr rwcM mi^i ^TOxa ^i-ym;? 1 wi in 

W1M :?ii-S !r.M:5 Sovxj T^Dfi yrTfo *:»ni;5 a:iiaM"> ;/r>fB0 nrx ^iin^fe^ia ^♦y!:"**.?! 

Sovxj :ii: yn-cTi cnm »r vjom 7)i;nS>Q j^rn-S oSico M-^n "O «iia:3 rr :):rwi rav.T ;n«3r5 «-;:•» 
ir>fe iro r\iA inwa :^r-SSov yh xjx^Ti yi»;rtf "W iry^Ji W51M'3*w »5rM Sax r^ia wv5i :)ii'h 
-uj vrr wrr :5:SS nr;;! ^Tir:) oimo "prHa -jo^in:) nrn p*'5S ^ni o"JMJ) -:)M^^ nS -;> 

S:^-.n or*:rt) nair irS nwiS xS Sajso pi •jon-n iro •S*:^-*^ -DirSi -« pi iwrc -jS^i -ai-xj 
3)rxa Tiis-nr xi;:^ xaa oSir;5 ?)i:rS aS -S ysni rjw cSir:) wniyrr -:a3-oi:5o -rxj- "nSx jwh -3 
: 0*15*;^ So iBD 01*3 So •":>rip -xi tw) "ta^S f* "sn-o i«o ovsSo "jnp -pix 

wn -S 1101 -,'^n^nn:s'j : n^n tb^^ ^ Tncm nnn'* Tt^n^^n^ai 

•nnx SiTAai -rx '^vaa y-cni y mi "S i-^ Tji-r :? rjra iBiSo zjiw oSirr ^0 i5?i t^w "S vnxi 
TiO! ai'x ^rxTtf iro "ix ^^t ;5"cjr "o -Sr SnjnS •]f7 ^ixi 01S3 is 'y5xa;?i -05:frr;iX> -^voi ^wt 
: 110?:? Sx ""^iiro wxvm iioi r^wxis yorji ^^jnui) iisino "o X3 

« n5.ro liTn^TDtfi h'^^ n*^oha^^:aTnVt^*5.-^ran'nhyir\^fck?on 

fitS-o xSuj :!5ix«n 1XT o"''i»3 •O'aitf wjix -»i "I'^Tr.Vtll '^^^tt/fi^ ^*t\3?a SV^ti^Xirt 

sSi'oi 7)yo o^-rorr o-r^a ixiaa rtr oix :3*n^xjoi -niw xm axjin -0 r-o* oie yxi onxo «»-t 
SSsmi V51X inwoo p->o mitj xm ^13 ai7t;5 lain nvi i*or xi3 ^0 nen xip '»'»'» >*">•'«» 
^'rS wrx;T3a >iSi lona i?Sr:\^i v-jon iS mor xSx ::? >6i oi xS Sx3 iS nior xSxj cSio S» 
Ti*^V pSS? TJ^n"* ^ttJ''^ ^"\X5 • '^Sci aw wxitf pii5 pi^ xSx ^arrS xS ^ -piw 

>PM o-xw:3 cxr «S "Wi aw xiafo -w 30^-03) yn nt^^ tjuits y.'^ri Trsn anrrrc yru -ri T>t)*:i ')'ro crrm mr^ dS^ar ^xjS >r-i' w 

oosrc 0-3W c*»303;3 cjriM Vfiom^ 0^22? ";'^'» * \nT\ *r\'na 

•jm coS r:^ cmoTM ccvr 

-.^iriXJta 'lir 7Tr':xj itw id*)! c-noiSi o*"f:5 cSir:^ •A-tJW wmij;) msa xria:) p7nS>i 
03 oaa r^SS ijnva :^')7 "jxjx ^-ji-r-Sa c^ji nrxi tot v^-nSo -j p 55ini>i S^ : i^-jt d"\3» 
•i rcwa "i'^nS ^or mSxj n:i3j •x;r-C7 mS r Jn-ii") wna "nyjjS tofJ^'' ^^^ wa yM wxi ->on 

rrb^^ 'nn'n'' ya^ irtb : i^n'ns*^ti'»ytj^r>rbon 'n^n'' i^'g? '0?5aS 

r Mini TTOVo 7n:u':) SdcSita >o:ixj -mvwj ^rn hi:5 a^ "o •^u'S ;)nSoi nSo-* air -^wo >opt» 
©ra^ "^ now "^M iir:^ vnn Sr •rxsii "^KorjSr ;^ri: ^:jpSr ^^rofraxj *«rM :njM r3tj 7a *;i» 

•m "la : •ms'' ^i*^"^:^ nr^v rnn^ Tit^n"* nj't<Ti tt: -^ : >no 3td dStb 

• iT'ti^ ^"^'*^ ^imT\ T*7r ^'\^S ^tt?fca * o"J>« ■'^3*0 Tpxjniu v^-i w-vo ^-Jia 
c-:>Q notj -ipr an ■witm -pSs aiua it>i: i:'")it» -pro tr5>r w ^"^ ^^Xi^ ".^lia 

r^'rS OM "3 r^:^" yh ? "^13 

T«f? vr^a'>SM:)TlOo:^f7;)S:\'MSvJ5^^7r3 a*rVui Sxa "m^^vt MScM:5r5'?3 0T5i''''^^"3 
« n"nw3 iTT^ Sm :)to>iS-) T^DV^h rrxs::) o» smonu Min '■":3;^i nio ctS nS^w i^-^ sr'-nnS 
ntn lajntj «i:i jr")3;ii -^isa S5 ■t:^3 Ji^^^a :n'o •3:m n:n n j"> niowS inc)^ ;n3 "opp "pi .•pww 
M "TO* xStj •:n'»"> xnM mn ■}«» *3rx;» :it -?r")S -jrr S? -iaj iS irxi o-jvSrs i-cr: ipa-ji Sjoa 
^ rry •>«>:«? mMnri v:« wf «*;ti •)»« Sa -j^ -jrr :5Xjr x "rxjJi n^M :nM Sax yf?")? 13 o^n 

T o^o XJX25 'p-iya nan n>-j nri niottsg npM -loit; i«3 S>nxj- •a'w oro -»3n ^»;i jnwMT: 

TO mz9)*0'h -a^TM vS»" Sm "iirtw ^jVrjaa c;va "»3^."C3 iro vTvn laS'risj ryia;) •y>7a •»3T' 

; icj»::) •3-o'3 ""Xj* nS TfTi-' yh wro^Sta o*a*"»x:) irii-rnr oh *d -ox^n "s-Jro 

rra •r^'M "p 'jm rn* an 

TM^rW 'rM irz -:yro -«?m ''«^2 T>«;a *:» -p/j/i" iw r:w •» ':»*> -aS -prruAa >^m !rn a-na •5» '3^ •23'3X5n m-i "^vr) 37H 3W3 ><'n^ "m 3"^ Tn^ '31 i£jn-iai ujo:^ Sfxj "OM ^3M •:ji:^w J 
■>:"a-J i^oT^ •:*'> Ti-i •'t:h h*w rfjH ^^xr o^'^o? j;5T f' «*3^ "rc^rw '"^ra x*?;) awo >^oi -n-. ;5'3 

'♦ifc^tt^'Tl "C.^S^^ ".^i^'nri *ii7 r'^*nx : ':m ':i^') rrj^ wm "p'nS y:o o;j« -p :n^iS^ 

ru^y •:>< v^ mnr T't x*»^ 'o'nin^ny:? '3 •^nwai otj man 'o ir^Sa ^afja oaxj")© rmy;? •a-nit) 
•121 'aaS ;i"a' mS Tmri rnpwca -gS: -aaf? om -3 5:« -oSj 'jmxj ';)")pyrw':>r7v«3 o^w •)*^ 

•a o*«nS: oni onS ':niann yfro -3iM:tj orn ?)M:iai oi>n laxw iirr oi-wi o*;wSr 'a^iMT'Mi 
OVi -jn nxj» ni5 o*«j7)V)S nxj» :5r o^'Ta^a^ :)-)i3a:5 i:i5W Swjxj 'xS apr^S how i«r cm "O-o 

mcjvai 0VTO1 ornJii Sir 3 

*7i^ "i3?a "ix o "rwrio ^as^ -w> •)'Sm nx?" "aaS dm nM">i 'n'^'n^ ''i'^a^ *1^49 

nriH T?M3.-53XJT'.iM') irrxtJ "S'iMT ^^ 'P"®*' f*3 '^^n wS ^/'a n^K S^avaaS o:53 ni5"iSo 
•rxjin :w IT vj^iM-o nrxja ;53p^ -iiS t)t nwx T»3» ?)m vxxjioa Mia;)Sx 'cim nrx airoi -j'wro 
'•-''01'^ 7l'\7l^ ''3''^^ * V^^ Sx wriwr3 xa:?) Sx c^r-um :nx p o:)xxj :ir'C33 'ivwi 

•^■"^0 r^siy -rr n?) '•3^3 xy WW "loi 

flr"»y 3JO'> :n3X3n«:5 S«3'j t^^J' xia '3 ^sS -jwj ^yrv;? on "3 ^^y^o icxi *p3 :pOD UHJ^n 

jf> o'3i\5 o:'x 'XJrro *srx "3 -yrro ':)i3X>r5i5 "x^i :^'o oixj xSa x'^tw wxjnn wxjnwSo S» 

. •]-a:) Sx ujotta Ha:)Sx "^ux o^xjrw '^xSi «» Saa it»' xin ^:h o^wrifj 

•aSm53 

•sru ^Swwo r53 ^StjTRyynSx :w iw •}W5X3 -rnoS:)?).! •p'xS *yv -vjy yion r^m -3 ynxw 
• t^at^ 5^^ d^^n d37^ t^nn? 'm^ by T\ W t<V J mS nxjV3-» ;wx3 crnSx5 /•o 9 y^ Sw -nn znrc (np33 c?)«r •ro:o: >^ m^om xS ^rx "p"i^ cnx •:3t? o'rSi;:'> "Tea Kon 

• isnt^ nh t^/^-^ di;'^ try^^Sr.^ Tit<:n? : -"rx-, --^:itj .mSta 

cm cTirt u^Ts jnSir vx*-tro crrxjio >^ -xiSir ox> x'^prh p -)-"3ro rw nwicH tm *i>3 

Si^r "313 cx> fcc^rf) ^narr ^ra Mrn irx rr-crS iro Tonrr -.-roS p* r-mJ^iS ib:! rrxA 

f -) 0">r33 o":w:t» o^-^Sn oxJi '\"n>n ^3 ^7K> rrarj m">;oi tc^m ^t^o y^w Sox '7^m:'c c-rnrSr,^ 
wn wXJ ^inxo "o li'T^v oipra *o -^tic^ p^r otpwi ith"* .-\oh "^r^ Sm^ *5nx;t) o'xjv.r** CTor^ 

or «S nxjM ^T^n o*^:^:n cro cxjx: '3 o*r-. 'xj:m") it mvo twc rrirn m^xj iriSo "rr: chvt 

nro iSap'XJ nnx:;? p-^ ^-ra ixjr-ts nrw» A"»r;j iw^ rin ;5X3ri5i w«i« v'^JJ """^^ ^^' ' '■^ '>t;3 
a vjnM 3wSy> irrj "onM Sa :?m nr'"i "(to c^oa cn"T3 xsnif? v^i t^"^*o ::>iS» o^-iri nrxx* 
*hfc^ "^tS ''Si^^ J ^rM «*i;5i ntjrc3 mi;^^ iu"> ''T^« T^'^n? V^'i Wix;i3 -ir-iS^ ira 

JTosra hSi :«x3nr3 >6 r^mr ^n3p porrn mStw 

my:? •o niM -irxi chmt nvrrS yn m">'M "re •» "O") mx x wi V M^n •'^^.t^ rnr,'' "',^47 

ntnn aaia 0*0 ^irx) -u: vS» -iTcr wVvto -jtojo-) vtim i-^r -n v -jb -ir^nri mt x-;5 yna 
: --n r»ri3 Smo-j Vxio -wu '':m tm i^t Sow •SotJi -a^; -0 'aaS yrr* yh or ur rja •:><■) *5"n:i :5inw ^Su r:rj:i "SM Tlin^a'^Ss? n^rtr. Ct< 
•rv-") ""TIM p "0 •:ni:M'y ;:^t«m:i r^xia nvia 'jm ?wt3 rrr^w -Sr oipiD oh o^TfjMa -^n'ra^rn Hin 

•^"•^la Ti^Ti'' r.-:is Tk^*>^' t^v^t^ T^r.^-t^i T^nn^ nto "rf^^y r^nfc^ : "'n raj w 

53 v*3r:)Sm loris Smw ^:h :5rM tSm'o -srH :i")y Soi: ':Vr mi;) -o la ^rraa ^o mi^i nrM ")rH 
ow r5V%3 Mi;;:i:3 -srM a-iTsnSrrr -iwriy^jS ^tiim wpan laS Sra 'o mi^wpaM :5:?)W 'JWhi t>» 
tJWJ5 •o'lya rora:iS •m3» ■>*' *mi ?p;,3 "3"jya porari 0:5a t)"5v •):f7''orrM pw Ssr loS^y^ Smt)*** 
aa aarS •■):» laS") isi^ m?5'xj "-o ora porw:^ ^ivy^ nSia ;n"ii3oSrn -^w ■);)0'po^'C3 p dm^Smx*'* 
^TM") rcM ir3 o'lVri o^:;)o:5 ox? -roM o"TonJ5i o*M^a:.T sr iiim:) 0^ Ti^Titi yrsn mi;)"* (^ rraa 
npi^i p ori:a ?n!r;S iTjn XJwn ^w"»ya c^jSm;} arura coca po^doS ev o^nri»»T p •m">^ "'hvi 
c;)^Sm') ovir ^^•'it:; "csiTi tom o*uo ^^mSt oinxj '^■nr:n ^Soiua vj n^-j npaf) "h:» "S :5'a'v i^a'^a 

>iw nn -S'Sfr'? «tjn cnx» msn ova i;)!") "iwc yhxs trar"^}^ u^ro ^Doa "o^wri ''Sko yn 
, "a^-iM T "3^X3" mStcj mya '^:B«'in*') iS;)m iroa "ii-'TO^ 

t\'-.^ift<^S^ti?t^'n5n^ •m^'inVTiitia 'nn^'tt^n t^'z'>'so •'s^^t^^ •»^-t<^'''\^'' nr.j'n 

nor:) r,! So -h r)'iK^>r\ TiT'cy^'t o'an ^^t^»'o "2*ry:)TU riM-siT^-i n^xji ;:)r inn or o^r^ai iriSo nms 
fc<'^^ti< Vif Tl^.Tl'' J);^^ I "''5X ^! ''iJ'i ''X"!^ ^2M :)n5?:o rh^y^vn :)Mi SaM ^rr ;)"« •)» Min 

*i©S -^n-jara Tcn nciM ^aS ^yhyixs^ rh^y^'Cir) :)m? 

M oto:^c ^^7)7)t -jiopa^-o "isS mjiMi -^mara 'i")c^ -^aS •di'So "i-iio-" :mS'>S :;m ncMX? iw ixjpa 

r^a w)Sm 'orr) o-»^to;) *?h TCjpaMio -j^ob ••^aa ^^"^ "nnomVtit J V^'rh}^ 
7iV) wSir;) "poira •rrnwaSMi "o^v^jSm '}"ia:3 

*n -anya cmtr jr-'Ti ;^:n n:? :?r*;5 *an?r • i^in^ Sra oar)")*) icxtJ t-oo 00a porW? orD") m o^jx? 
V) p -^njis 'iTOJiaw "0 -r-o^ •;3f5M "i-aira *?><■> ^zwt) Sm v wn ^o^ya -ynis "hyraa 3:5531 ?|W«» 
: tjx^n *anya por:)M"» ryiw Srrc ^ja-xj^:) •55ttc>o JT nxjru ':nv nrxi "Oir) -rrT^ "S :r5:^t nwiSj vw *:3Jiom o^^njits *7>Hro inn 

: ^^n^ Ti^naS ^^m;^ rr.t<i ^ir.r\ *i!3^"i t^^it.** '•a'^nn - v^-' ? "i'lisj o^ -» 

•r i>r> OT ""'"'w v-' 1^ ">yr3« ^•''^ ■'■'^tt '5'^iw •)"n:i i:ion*r nao "^ih^i 7»*^7i^ ^i^n^'H 
: f^3 i^n "V yx -5 z'^xitn ut)^ nin w x"*^ ^"^^^ '^"^ ""^ '^^"^ V*^ "^"^^ yvrarn 

•^* «ai^ "zarj; b^ * can ro^^ ^^^ "^ "a-^w "'^ ''^ ^tia^ ''sanr.^ 

iT'ianr'i "3 o*Tr^ onx; r^? rx*") "r"*^ ">*35 "^ inp "3 r^iAnVcra 7r\vrhv2 -ir So nor:^M*cj yhyi 

•»«K) i^.") "iJt- o":5Sx r^v irn-a iwj ?3 i^t "S vm-i yci x^'mi uxj") ":mv iwiS crn 'nan -a 

• d^n "p.Xla niTl^ ^Vja rnt<*b T.i^t^r. '^■b ♦ la pir Sr-Sa nan 

•^n:) If "ma irr hto c^^S laiva ^^mim") f-a ;T)p;) *S "trxj ':i:rM:T) "inu-ttn mSi -;5ji5m;ix) "SiS 
oViro aiw Sorsxj 'jh mSm if-)M pu S? ''ipw ;irxj:S y mxj -x-'M") o"n -px nan sSil';^ '^''nS nw>o 
C3nr'A3^'rTtt");i wfow p o:^Mnp:xj iw Sor •}m o*rw"ixJ;i yaoS p)0 op? M"i:5X5 pa yijS Man 
*w« XJM OX) :i-:5"i Trhao^t jnxrv^ 0X3 o'O'Sxji;-! omw: oipw mo*) oSoin'S -ji^sa y-iM3 onpr >n::^ 
Mwxj V"c^ ''^xj Kip:*) o:v)-'a o*rxji;i umui: Vois -^mSr nnpi •p'jS jjiwyn :?r)MrrCT npn"oS 
•T3Tff» wr« vSu ;^a:po oxsr o-.m;^ xjm:^ -jomo "o o""r5 7-1M t!>ov2 m'^ji pna naixjr;! oipu 
•wx) cSxjw ormxj -p *•:>< nvair oSia Sxj i^-qt ;53po 'jsS tom -p mS-jSSu -np: :)Mi -^yTrcrt 
.Mwni5 oil:!,'' Koxj wS om on^ra pSn 'S x)^ cm mr 'j'm San M13S T;n«S o-p^-iyS aiw 

3^c"> 'n^TP^T^^t' • :Ti7i*»Vfc<Ttivn -,iST^t^"'n^th nw^'St^'nnf 

T3 n^'' ''''H "pS p3>r -i p?n o'TiMti *nai^ xjnn?) Sm ? Sm :5">p or:i So "ijrr -m^d noiM ^:m pa 
:r:x3 era f« Sx ;5ip:y) -^aS yrx") ptir Mrr:?") o'3*^Mn ^naiS x;Sn' mSx) "pS pM' >n;T> von-a 
; la^i: xjiw «S tvt) irip;).! -a T^jaxj Sn 

fc5? ^nVmi-i ^i'n^ r:tnn ts^iia^ ^y^n^"'^n:rt<^X't< 'Tin-' t^'^^^ 

-:jpSx> nirtw v:rr> niTjrri :^i c:^ fc<'n^t< Tf^7l'» ^"^fet n^,4? ; ^-^^a '»^^^^ 

■nrpxjrjS iT^MXj yrxj f* Sm Miipxj 

3^">» tS -inB^^ :5WJ 3"::Smo Tniar x'rxj x5r:o 'Oira poi:7?;)S ••):« :^':i'X) ^S ri'zrh'i sSir;? -pcrr 
•^JM^" "O -"Th-yvii Sm rirxjSr *ji5c x;nn:)S>i ""nr miMn o":tSm:5 Sm ixjw anpn inarx? rrjiiiiD 
cmwo oxjw ynaxa •)'7:nx) o:;5"3, nni^ ■'ajxjnn iwo :t:5m p nia ''-nv oa '':nSxjr:"> "irw ^x>r?) ;» 
TivrjTi ys pi •nfrewj 13^3^:5 mSi rrx3:n mSx: xj^no -^rya '^xjrrro ''wSa pvroT) iro xjnn?) jSw^ 

tjpaijD "T 'MXJ:a om ■nao;^ oxj 'O ynn^i oxj Tj'rro ^^a;? -^xanp n-2^ ^^'\lT\Th^'^ T^^ 
S wx}::n f Sm 'xo XJiniH oTOJ) ^iixjinx vso") pi imtra iriSapxs it iS xjtjfo nnM« nr» 
yw "»x?M rmrnSn -^nM;) :w :);5ji iw -jxinp i^ana yxjnp n^anSx ^« 5"3'i 0"«xj3 -v^o ;)Srr^ nr voS^'o ynSs >ni) -o zrvcr) irs rr ko* c^vtn rwS "O wisxjw -jwp n*3n*»5 sir •»>< ySn 
Nan x"5p w vvxih "^tiiv ^U'cS C7^*JW) Maw> "irM: J5? "^^n Sri too:) kc:^ :)Vw7n :nSrS cS-ic 

yfo^ :)T3 T3*) -ew o*><W5 or r^ioxriSM "iVKO voo o-rxsi vnv ww >iSo ^i''!s'3rar.St< 
nan oa*) rxjna owra o-Sa^3 oi"M o^rxjirj a^n -o o*>Sxj:) *-)3n wrcaSH •)ixjtj^ ot« S3 v-jrjw 

r**^ o;rtww oaS oV« -p-iS :n->ro::5 mv nw^ :5?im mSm omS asiv y x *3 farb tn 

wS» o*raci D^vsr^.n onv cSw:? ^S^Tia cm *d Sh:> :Ti'^a«a ot5-?w o:-^)* *\^^* i ^ ^^^ 
n^Tit o^rhn^ Trva:iV >r:5 vr ^ror^Di f» rrSirxa :5nAi:;;7;5i nirr;)*) r-'^iS 3i» rwr:) ^WM^o iw 
Sotj:^") c-nS« wrr r? p"»35r oxsri Tfi^ai crva 1^." ^TcrTj") vwSu^jca-i rav^i^wna v^JiS 
ro "WKo ni -j^n mS vt :ivsv^. iV3C5 «S p Srnj rwi Sn -ntH -pi rj^iVM*^ wc;5 Mt^") who 
n^M "I'kr 033* mSi oSrw caS -p "^^m^ ">^3 ^w) ^in o:a' mSi dc^;o^ mSroa*) nts'iV^a a-or^u 
c;yT ;^Torr>i ojSw* cmrr M">J5 f* s^SidxSh ira^ xS ot ? wSirj Sm -ui:3 oo-);i^ crv> oonn-xj 

pi vh'spi rr'oxj SmS 

w ><Sie v^:m iraviv na? 3i:a 'arov cr :?:5oa in t:5"» f^ wr ras 3^;) w :nr«a "s ;5*;» 

iS iir^i airDio iw "mroi TiSi-jj ;5:ooa "n^-vixj •'xrM 1:1513 ':i?r'"v •a'S rva ia i-n dm rsi^ziS 
"iS "Sot) "aS fiSr^i "01TX mSm rjijxjw ^I'^tJuSn: oh nriS yny vx "a-'S tSr-'i i^^'i-)? -p -"o^an 
*h:« iS vj'o'^i cSu^n ytxn -nj!:v So'e;^ rwji mr ^JunSrS nrM ><S"o '^:m isaiy: wc nxinat? 
^'W^'xja i:^ni:5H n^-ct) iS yw 1^1:131 ;nMnin iS yw -jirfiS irnirM n^vri o*;5S>ra 'jTia porr^viS 

V wStJOoaaS •)-)•» MSwwrfwS 0:^73 Tro;^SV;5"ifijS>5"ix>^SrSSsT;) ^ :r33Mina"0^TB ^vai 
>r3 vt^iot: :fr«;i"o* iirisi c:5a*iM S« ii3:!)^i c:)cnSi;3 nr oriS f" -p-i Tivrhrh o'.ra mij5 n^iij^ 
<• irM 3p»^ -tiSm n""*;* iwjjSr p oA nrxtj iw f« n'^iei: mi^xj iisyrSr n^iM mi;) irxjw 
1 wa«' Wj om tomo ri^r^zi: rr ri vi TjcrW? o^iwa ^rMy3 -rr r ;5*;3V ira Sm-.xj^S isf? ir ;)''n'> 

: "bSS;;)'' :)i::i *?5»"ej pi li'^S-'i s Vro-i na-B> pir^ t^^ ^«3c^» ^t:>^ m^nna^ To^-a fli''3i>-)i ctWj nss ^» i\3D f S -oj) W5 

rrrn \d ycrv S^-cnSipn iiiwr :tiv) yn ov S» '310 iitnra ;)w itcjit ThTi^ V\p 

noa xa f SyvoiSoraaf STp-)rMio*:5*«5?)io*a">c"cS»o*'C3!'>iSr'»o^roScnS''r5;)na3 

•CM TnaaS ayv? p Sip n«>o Sar ica or pn-i o*ph naix? p Sip ivmi snwj p c*.-:S« lioa lar 
j)\:S*>fn pi nrJ3-iTOi ©""^nn tost *d naic V/r f Sip nwi o^ri^n 3Wi 7)iSipn n>i nvKo i«d 
iSo-^ui CTBixjo :r>-«;-n n^n iriiMn Su:^ -3 nn»^ rpxsn^i Siprj w)mS i3M3i iSn otoo jhti 
•omStj ''rwi Siato ;ro;3"o iw oSir;? .T/ror ;5'n "3 oSiw :nnyi« la-oni 'ro ina -la^ ''tsim iSi3 
;)nifl yrcxa ^ >r« rswx) oTm? Sip;: nn sSiro -m? arnx?^ >h^ raxjoi aicr Siarf? p :mxn) 
ixj-r^^Ts wi '?a«a prr i« 'xo ;)-)V) hSm w t«i v*" "^^^^ ^"^ P ''i5>«' ■'^'■> Wno^ ic^ 
%yo o'Sm ^ o*3MSt3 o*ao^3J) o:j o"S>i ^iai pna c*M^:n >nia;) tjiwSb: S:; iuixj* -)-)t -iiriw) 
n ni" oaont'tt "«3 *3 c^ajsiOT t^tt/j orw -o >nt» p otpsih '1 oonn ajoi oriS 0^333 o-a^-om 
:> iww »T)i o" wS» P Sip nwMi •wooSo) na->i o'rp^ o*Sx •ri ©■'hSm;! 'rhn mvjs <rvv:^ 
t T^H ^5«Sr nvr v'^ra VJrjM iomi ipn f m "uj snSi-^ nvr airoxj 1135 ;5iSinA.7^i«S5::ii5 hw 
ca yro" luwi »"o mSi iSi-sa 3ior «imSx3 'fnpa Sm on^ xm^Sx nwo :ii7io *:* S» s*i5 nSiw 
D oTpTi CPM^ trrTra'os'^ i« o'nM^J o'-iancro -nan *iaHi "om 351; d*? 0:5-0 o^pnar^i or">n 
t>ri;3 pi ii-oS^ y)-* pianp;jS»i n*;w S» "ixn '^txt p>« otxj ii-toi -pw^ I'CJTm Si» iw 
p?ir ri "«r "imitj ;)X5p -prS 'o 3)iS"k:) t ^nn Sita lano mi«> x)-ip nair "»-oni •'air:: Vn* 
iSio^^trn 'Syrji Sir 100 orp-n orv^Supja jjnr* rpTorn orni nfl»*i iSSi/7*i yvir Sipn 
*Toc v:? «S^ crro'^ TrnvTi o"ta '3 a^^ SiarS f nrni Sm *33 fS laa "JflMX) iro -na^ nriH 
eSia Sxjir >f« -D vnt^M ©"xaa i«ti cp-ny v;to viai r: TM'oni cSirS -fTw axs* mi^^i ima^ 
^ c^'a Miami TTrSatn a-pnani oL'in pi3W ^rxi yr irsrS nr p "'tJMi jn^nnSi jtW? irai 
«i apr *i prr wiaM '33 onxa Sm^xt p s^m ':ai rj-tJijo sr^trS r J5rS :5M niriw 'o •^wn 'jSi • 
pi 3Xjnr:i Soi iwSa pm ">iidm ::::5^:xj iw avoo ;:):« mi:ito iw ^-pmS :noiHJ> 'aScS^cai 
•ibv c;rcj -lb o^r;: a-nirS :r)WM;i Sr Sior Mini ao'viw) nir3:;.ni ixjic^ o^ng itsmicj iro 5*ir^ 
err an •nai'^ni -ibmxj iw 'r;j ann o^anrja 'nowi yoov 0"S wo aiwS:>r ;hvjz ma cM^twi 
p Sip n©Mi T«:S Tj-n^ p -0 irutito Mi3 dtxj TorMi ©""cr© o- pxsS rt4 ^ a^'irni itsimi 
rrcr Sn V)ipa wSr o*»n;) Tar;j Sm "o irMi ain aanj Sri ^nriMo rriSxj Sr noiS wn y w Sr 
"^*^TC Tl^Tl^ Vlf naa Tl*\Tl^ V\V • "''^W *'>< ">*''i'' ">'^i9«^ ^")MV:S nr :)mi' tmi currrtt" 

i-rnai irpa ra^ mix f Sip ns^ TT^T.^ V^^ 

tJ *»SSij^ G7m rraMv^VrrfTC ::n 1:150 Sy:7^ stSmS yh">*'3J3 ovSs p itj xj -u: r.ica^i n3T3 vriM *':7usoiT3-:ioSK;i 0^X3 :iV;i3") AiA^'trSra "O '«;i5'cwD'''"'5rn "OsS pT") r^-in xVa^ 
>l'ro ■tqSSm'to'*! n*nr") cVn orrr-xj rxi ;^")rn TnwHSSir^ vnM n-n*"* ■)J)') jp'o ^nsyi vn^ 

■Mr MTflro "jfe -p^^^^^TM ">i:>r c^nwMtjr o^n''^'^ o"S'f:w oo d^t'l ^"^^ P V^^ 
•w Ta Brjra:^ vws "J^n" ih "itico ti^m aioipca ts^tj "xuh'^ o^Tia:^ ot»m la xj- S^'yc j^xa 
ti -prwr) -^vjaS -pi '\'oaS3 nx ti"om "jSwSr H^3:;jnt3H -p-v p"SH3Tir^S«^;)>ia3Sr o^am 
♦ vai" •jB'tfa ificnn** Tia:) pi Vt'w y^xa itt:) c:ji» 

V50?^tD b'n'V^'»n : Drat^n piaia 'iv^t.'n Tstb^asrntia trp^'»i 

1C3 ir^w) ^ cwpiro cc'r^ oVrtJ Sii x^ ipyrs -yap -ir^aa Sp mi:io Sa:3 1153 np^ o-nnt) 
hfO p 1193 vcr "^aDTOuaj^o^SMO itp o'^i^a o oftSxsw ynSr icm v» orp-* "i-i^nw -paaS 
• t?fi< r^^rb !aX*in 'Pftn'» V.^ - »w'»r«« sWnr ^ ^nrinn »-:' p Tpin-) Sp M15) iup3 "3 

p ■kyro-o o-p3:5 00") "oh :ri2nS ^3 ayio'O o'Ji^ Sip WP 

•owrpH ^"Jn I'^TM 'ai^ i«h p^ o*3a«3 urMas^naw r^^o SatStJis -pn Sr Mini 'dtw) y>p* 
>n>3i Sr^ -la-ns hi^to xj-in^antt nioM> "W" laniT^ oniM v)>n" yjat aixj""* la -pMO "bS lanw 
:o»«n>o '»r9 nanr S^/5* *n% ^an y ir OTpa ^atJ;n ->i5>n mi;» m^vh^ ^"v.a ")3nTO"ifl>ro "iw 

o^pni o"">nai o'nMJ oiVtJ w o*n''5'> o^J^'^^iTa o'V' ^sm Tih"'^\i^^'ln^ VC'^h'^ 

}h vSiTa Spi 'r?fo iM oa*S:i">a %«Si5' >h coica •aoin w OT-Sj^na o^Sp ovo mV-^Ma c^-'JMPft 
woS'mV MC":o'«itt:) *rxj wnan^ 3'w:n j-7« S^tsM'o -i/? •»>< TcJeD^sSTrMSDisTja^n-JA^* 

yra -hy^a mro ">idw iSa iSa^nan rmr'a :):n o^nMnVrra *3 »-^nn ^s'i o"Wi;3"> nvju^i ^ifcn* 

^W* V^^tb Tiw» • tiV>5:b nf?^ TnTi'» n«'»^ ^.tr'S^'.Stb :irtTV» 

■»'T'D« r^ }hv w 93^wj MoaSr atrtj >r3 *m w "w o^ wn iVm at>^ Siatf? p hjz nvw^ 
rfjtm S^aw *T5 sm wSa ' arroo-i irf> ^-w Srj* ^ri SJi") lottr "no W) i'>»n ;Am» '»5M *>md 
a MVJ-t a^iSro MosSa at^r xw :»iSi» {^ *> o i"r3:i 0T->nM oiaa^ "n>«>3io roa-i n: cS')S3 
90 y/O-" yh^ SM"t>'S ^r"wo jwwwj n^tjwa :n?rS awj p ■Kn^v:h vrrroio H'^ni c^'ujn ;«« m^o 
•WK) Sm^xt '^ -MV-j VTTPV u:h aTos" "roM3 dbwa -pix wto^i -jfjrS w>h nTog yh *>hwd 
Mias ora TpMaSj *?» •}Sr^ f ts") nww xw p-t cfe-jrS ^Sr J^ axr*) -nTOri -uj-j' oarS>6 \aix>* x;"i:r'7 v-ir^x "ii-^": ro-f^nri iS q-^tit ',-lro YTiyi O'ron v;iim viroi:r)TSo '^a "•"sn :rr;) "o*! 
S:;w "j'rMr; v;^ m^*) rr:;;) d:3- «•>*; vir>^ -^-f^irxj ">:3 '2 x'3: •rSr iS irM3XJ*t«>i"i v.v *.:n« 
tJOi o'lw^ nr-So z'^ro n-ri'xj ^ S xjt^s^ ^'- ^^^"^ 'f^'o ^^* prxT; nxiXTS "iS nV)*x> p *3 m-Th, 

Sd iTrr vS;5"i>i'5 x;*>i ir"'3'> w"nr3 T,rr mS ■rrr.'H o'^ c-Tc-.p) *o *j~.j) n-hr:) -'s i>fTi ^fjirinv 
S5 Sr -jSx; :)-;i- rrx ."iTrxr if? -^Snyo -p *3 Sx:^ ro^-.o p*:): ;)»:Sx; r-s^?© M*?) f tt "J S>n%r 
Sd "j^rS :5*an :ni7 nc'ruS ;im^:)'» w'ra o">ir:i tj'r rw i>r v^im -n-.SSrTflO *: ??^>o idt S>nt3« 
so 'D foi: 3WUT H*Jix3 vKCH m'Sc 13 ^^»*^^ "^i-ir 7i} 'tv "'.i-iS rrsn T'^^a^J yr.7) an^rwi '7>r>xr 

tJ Tmj -^ :)rSo mSi *i7^^^ yh oxx? "S ''3''im rirvo yh) i:rr •):^-b:,^ .ttmi yrcrn mao -Jiraux* 

1"^ -n5?"i^ ^nSt^ 7;*in- 
: 0:0*:^ TIM «Sx> "xjs: :?«r")x> p*o ^-o'ra aiu hi^ 

'Sn •^•/5i 'ra *r»v cr *:^o:i ira 2\r.o 1^3 •mrts crr-^o rrvw m-.^i o::i"a -i iizi V,>ro 
ixv *r»"> 3''?'' iw nvo 7tn^ jep^ ytfr:") iipw >fi;)i — .nrr -npi crn -^-«n 

o"»n o-r cm Sa TinTi"^ ^^.^T J *\u;-\ip ^^D'b n'T\ni "."^.xTi Ti^-H^S rra\ 

Z3*73 SmS 31X3' Yiin S^-j. oc:) :j*a'' •«>< 3)r:yi ors iMvna rors -or >hv vSm o'3x^ nSr *2 ;:! 
rsT'^ :wrcM *3 i^i-o^t: ^3 -o ixjip ijt x%t imu • j -sroS it.tti ir j iot' rjiS i-.vt) -,:'':^"'"i s''^ 

ict Ti'TT viyn or i:-cn 'rax loro :^":i' -^n vrrji r;"> o-ixo Sr ory sx *3 "St^S ^3"^ ''a 
M 'ou -^u Mi^ji :5rM J5-'.ci5 pn raio/? oS-o vSr m-wccJi :^i^ iX3« ;«;Vc3 -pi r:;i")M cr') on 
S R'i-;';;iS ohm:) 3*-n:r rj So Sji r)"n-tn '\13 ciSmS ton'vi ;nr3"»M 1M rni-. tcVo ■:« >^in") r'i3H 
••sa yh" 31^3 ?5i:r ")ix;i :5"ir Sr ;^T;r "crr :53".w mr -3 mxn p S i-ici "jtsih -p'S"} 'tii^ 
'«it3*3 :5r"» Ton m-oxj airS p;,*"> -33 r.rr S"t;rv)"i ^ir^:: •i:-)x;3* ipaS -cjaa c-.hn v''^^"'!^'' =^ 
5n c^irs •i'0':r3x; xj:u'r Min liU'Sr ■/? ;5M-.no r^.T tit *pi ;5nrri t-m x-.nc -^rfj ;ozvjn^ 
: >ca cSiro *'r c'^o o-s'^m o*"r ^iT^za ijniioai •):nrTi r:;i5 Vi'JJa ;5":i 

n nor '3 Sx)r mSx; 

5 ii:«xj ion ii« ^TiJiS n-:rrn "va -piyi n*iix) ^riSai 

nrs^a n^Ti^ • Vnii t,^ vaa r.-c^n ^nj? '•'^"^'^^ rn^ajm nai:£^a mTP -3?"nx> -xS *:no:S im -S^tJ Jiiira n":^ >M 'irtt uat y:x rnrcrj'os Sax :?t ?'»r cv^a 'o ^ru 

Sr -ny ->aM Tavrisa •rf?'C33iSnao 'in":? -jmis r ?rrn ;:t o-ir^^J xv"^ "w^sV im *«7ya "Jmstiw 

vn« ^^vrs m i3ie"'''5io iw 'a iVott" Sm "j-iar yon o^ittb c^, ncM"> -mSSrsp -j3'i/7 "Sj» 

:o'»rS tirr cin orS Spxja imw wi:5xj n-csMi r-a tsiio-a;! yrs nan mi:)** oi» 

: T-irMi c::3*aa ^Sm ^jrrij 3**r5 -"a^-s -d 'rut'i -jrfya :^>nx"> "S vm 'O *7)st "o ^h 'J)>nn ^motf 

c'T "S r.rS rrxj 'xwa -j">hi wr/^S 'DC OM tj^vSm -:-!>! om '"ra rra 7,n ni:Mi ri:"oa oxipoa 
r hSm -r? la-i c^i'^'rH "^^u' yh onira c->n2r:i *3 )c;i oSir 7n:rS mS cm ;i';i oSira 'or^nan :iwSi 
ro r")")^ >'Sm '):i'rM t:^^ >6i "}iv yh "ixr^i ;sv.xj3 ^imS inr:: a-o'i "^rM-o iwo n^rS n")" Soa 
ri o'-^a y.-JH 'S rSosi cHi o^nSn^i S^ a-i-o::? mS o^na :7r3? mS om-^ ror: -i-cjh c*nSw Sm a'>'o:)x> 
pi .T»;;i r:5' 13 JJ'iua hS ctjnxr v** X3x:n x*)' b :5i«?5 m'^ ■}:wvn Tarn f c:^ "n-jis p-i riran 
Tinrr :?n^ : ^ ^r.:?Tl'»r. TT.T.^ 'San^. X^'' ^P^'V : 'tJ-a rra ;39 

'^bc^riab'n - 'nn^-:; -a^^t^nn ''i^ r.nr£s '^S^h^ '•-©on rti£3T\ 

r^ wf? •^rwJn Tirn p oa >ra3 rSr "S :r)tx^ 'r^j-^va rrni "laM?) cm •nys: Sr SaMW5 "jt's"© 
1 •jr?T)"Cja2 ir5"!M arnr •Mvn Sa -r^'orTOi -nTMx; "ptf "po :in:)x ■'S Sir^ "ircu rijw n::? misa 

"^^•. l!< aVi^ ^'rbiJi 'nnrn'' 01*^'' t^Vi *^Ma •pnr lyrb j p»^ ^'^'j ^nvo ^yimm 

TM "!V3 -^nrr Tiacn^TM ">jr -p-n n«M^u ns -a:3 X5s:n Mini ^■^i!i ^"Va:^ T^aS 

•mas -3 -am "S rrSco nt nnara -j-jim ""/^ "r^Ss -^tim oSirS *n^M ">rM "p iS perm nmn "jV 

^S »-j) nMX>a iS-M^ narjp napr naiw rjvorS axjn •a")-r;ai oi-/ mSi oSiaS -^nri") '"jom im^' 

: ran xsiso t v -jirw 's'o ^vras aro: W"'.pr:n ?ra TJisaS axjn'o V'^ ''''"* '"'^^ ^^ "P^ 

: S^MV ':stt r^n-a n*3X50 n>-i ■>a*75 nwi^n nt : ^^4? "t^i^TQ ti;S3"aV 

.^i^^nrb T^nnara r\'^S r.5?ia T^isb h n^^i^m'ri^.'nn natt^ "^^ wi 

3P:^ nirj otm iu'"o iw -^a TirMi ':w^^ m^ 'sm 'jsr t^Vn '^^sf? "^ Tl^Tl 7i!CT» ' r\^t<St< rnn** ■'p'".t< n''*^D Ti^^ -I'^t^ '^*".'':a • «^^ ^^ "^"^^ ^^^ nrw 

; ore *:5iH ;T'j>:ro ':)ar p om -)iSt3m "2>rcj 75-ir>fCJ 
^SiwV\5 Sr ''*T5x> '"lainS^ o't3'?:r^ *:nWo mSi'jimxj "^tw "n'J'ioa roi^ nnip^ '7)0% m*? ":m o 

; ■'^yns :^n-»s^ r.in" -"257 nt^ !nt<^ ^t^ inora iTi^^i^^i nS^irt^ 

3W ynn ntSr -jfj nnm -j-tona j^Vah ct^r t>» t'Wf mS-o cnrv 'i^S-ym ion "ca wc3a:?ro nnn 
W7»:) >^ 13 "':r':TO "jir^^ to 'jM^nnS •'SM''':r^» ttmi sttjn") arm ^©i "^xs :^i*>7a «n"> ""iis 
;^ a-voS "^o «nJ)t3ni man ^nva -^xi Tir^-^TOo W3t p^ *»« 'ar :nM '^M"» nxTior "jrw yr» 
: o^fTTT -jm f »iv3 p ■«r-l•yM");!)»■l:mo^Mnttvaw^9:n)1*flrT*^■^3■> 

ra 

DT3 no J>-!5 mS") ira •yrao."/? -^j^y-) m m^ v*^^ ^"'"^ -s^^^aooS o*rTn invym^'iyrts :)! 3«im 
•V3*M yhv onpSyjMva y^^ mtn vjiSd ann^a o^noL'n -ja n*:5'y irw) yo "San a'^ica 3nc»9 

vs ano "p oA :rw(n: "jwa^ "tjx: 'oao ^rr a*'>Mn oraa ;)ap: "joiSd "or z^dh" xniAw 5"crwy 
Mrn "':rc xjtt s"'' ^^tm "iS yjixj ij^mto iro inia:) Mwr'> am h n*n man o'ri's "3 Mwrm 
VnwMo ox^pai S:)«w o-»5i>fa o'anp^ 'owa*) SiomS t^imtjto "Ob:3 m';^xj -tcjw noH") "j^-iasn 

5 raxj:^") par");i :i3 '3 

•m :w 'pia SiMX) * VI nrx3 vsroana ni-ii Jnrnxjw) Tt)::) ^nrntJ •ttoSjw m 7)o?ro oi'tio ^j 

"JrH "rjo 'o^ra Voo rjiwo yai ij-a vc£D 'd nn:>r -^u-'a Tn n-;) ovn "wixri ;5Srri mi:?:) oi":ii: 

onH3 "rjj "oiira n^ncj o»"> otx Sxi "wiii jnaix? on:Mn •oS"»m>3 "iins "irxo td Voo isn^Ma •» 

: "upno "frnD t^^ ^moiw") onxa ?:3 onxj iTtftjy "rrri pi -p 'S rn*M "^Jnoiira nB*i>n r">*J "JMV 5«in "TT'Ti ''nn-iy So *S c-atJin-) o* ^B-^rxj 3Jir"»att "f.'''^ ^^^ns b!s"a 

•^75 -JM '5><"xj' cr-o -D^-cS CM '0 ^"loo o«S )6 -:oi«S mr? 'i« TMtt "osxjSi cir^S oipw ov:»« 

V •» "JTStt ">'no Tii^a "Mil S")«xj Ta -j^m or wpom i* *Sr o^nr^xr c^ti ctiS nrs •om ^«r;»t5tj 

p-j ■»•>» ct*Sm a-jxjS :?Sm:n orS v>ro vaniM aSr ro;?iu^« tod oa^Tis *T.rya:^ "ivo T0>r"?)3t» 
mr c^'Sm a-i-OMXj lip mShw ^2W13 "ax *m icm^"??: p lorr o-Sran v^M^'r^w Tai« "Sd 

"ti^^'O xn '3 rszv "Jiats -S ■»* irn Sim v Sm ^-Sm ;»-i o*H'r>« v;^ie> va'iM *T.3?Xitt/ "'la 

Va 'JMI "CI3 

: o:j >6 ^Sr wjib*) -pTH n;?5M "'r^S^ ww ^Th» "riw "3 T^r -rjrnM 
i;pS cavirj 

•yxo •5a;?<"> jtcna r^rbs^Ti^i nritJT, M-n o*:i;i nw'i y^M V5j p ny<«< npn ■pi 7T3» ^M'Jtj 

jV.t^^Sn^*^'» ff5?^*nnwa*» Tr.a^'T''iaM^'^i5t<VtttTinr'' s^w 
•Tito^nsrkt^n • •n:annnt<a:a^5?^^*^^r\ranr.^C''«?'»JnB\rTisth5^yi 

'•rny;) Saji "jryjiSu ^ny S» ro^Sisa i«rTO"> w-n» mi:? "oSim^S ^iriM toi wn rSr o^mtjot 

: pTDi p^tt; "531 p;)a jrinn 

•A SM:5*M">'io"P'Ty;r>Sa o*p*:5ro*nan ?')aia'>M::3 0^131)9 o'ajtjn;) nii*\'0 tl^*"^ ^tt 

nr a CM") h:^ cStS cvjS a:Kr n-oM a-^r:! mw S^^A a© otii'^ orx o^xJilSrji uhsts o:5";m o*h^">xi 
r>?3 oSwa :nii') o'we o;)b an aiw Tronrt yferij ;« -dSvi Has cSiaS itrmm" o^Six? an) oSiuj 
♦ "p {To^n 05« •:«« TO'rwa "jTOia^ mSxj "bS dim *j3 "tf^ ■rji 

rS;;r^3) 13 wn «i3v Sn otw Sh •jjdom •? -pir) naoa 7:» •»»C3 7)n'Qi •jpT w ?)Vw 71-1 •»t*Mi rarx TX1 f" "^i-jj rrr p-ar Sr n-nji-sri c"3i ;?a-! "icmxj tod j)^:^x.'S o-nr :i3ic3 cstr?) 

r3 r^xj: '7)"7. i-^tc "!Tr :;t nrx rxir: ■ji-a'^ "(T^- n?)T mSx -13-! *:) *S v.o- «"Sx;5 *o f -ji-ia 
: TiS -»i7c iiT *p^ "^^^ rnn v*-^ "'"^rci iiro "»"»3 *:r«o "^S-^o 

irr aS-i?^ norr:; tm r-mu S^Mt? -:tr rjSS txr: -.i-; •7:-\ -rxr it53 ^"STi^ T.^va*i< ''S^'^ 
'T2vr, nrx :n:i v"--tj *?ni:i: iro "j'^'r nAor *jt)W o"crr^ n^tJ:^ Smi nt Sm o^nj^r ncno 
3 '':S-7;:^7 nrc r>'cor)^ ^z'tirn S-p rrrc *;)m -:ir "Sm r:xr xSi y:-r ^:^^v 'rJ^)Xs^:)•o rirJS -w.Ma 

-»rx "cjn T^M ^vntji irD r:553 xi3^ alia") -^^iw mM ':xtt Svoa "t^y n^n"* rtt ^larttH 

: Kraf? 7i:>i' «■» *:> 

SrTC2i r.rrra i^'D -irs : rfi^"^ ^.CIS i.'U'S *.^*S ^^-trt^VtlVn *t\*^ 

1 Sw S« aixj'xj oaMCjra i^wsn JJH nc^i '>-*x;r Sr Sm;^ mxj:x3 'V *">x5m i^m o*nirrcs) ""on 
m roz:: bp' irrix;:? -i*?*. 31 "(m vrr "oju' "7^2 ;ir;: m'^^ th "3 dio c^ra i^io^^r^x) xsjira^ 
^^r1 cTnrSo T)n mvj;i pi m^jo ^^ra -^n-'j na 'vjj :?/7ri mco cSirS pre *p^ J^'^ i'ixjm n:oi 
atj-o laaS ->x;v i^fxia imxjoxj iriS^ rr"!M*:^ *>:">i3 iS f* a^^y^' mS onx 'tcjx ""rm v'^-^ ^J^^ 
•m 1WH1 aiXTMi MurM "irixa n^ira waixjri rx "^ -"wi I'^na v^"* ''VH'o i;in laS Soa f* Sm 
a V*:r:i "ib? "m -iv.Mi i:ir h'*::'!: Sxr^:? ri*x3 "c "irx "'rx') v:iy Sr ;.xn ;5-:5"o irrrr Sr nt 
tJ M"i:ii rxjr xxji: «i:)'> :^:i7)'?:5r, ;i:iTjra br,7i^ z^z tr c-p*"- ^"^^ rvn-.e x>Vc3 ")3i -o iw* p :^n) 
rip-S'i :ri*Di iS xj"x; T^yvr *xo iS rSo:i :ir'br n^ixira itr 'Zi TXi riTar nari r.-iroi kcto 
wo "jvia '^m jd;.-!:^ ir^ :5r"n I'mpny -yiT^ ;5>n: li'Mi 'wo xioi iicp mv" OM '3 iS t^**" ^"'•t 
sSr mS "im*) SSs mv" mSxj rt pr iS f* axjT mS ttmij :)rMX3 wa o:*r-)A.T TJcorwx? o-u^Sxj 
1 ;)M1 ;)::"T'. ra z'P'-:r: an "O -iiara m "ixjj ^iStt) c^t^ "O "^jhi ^ct i-i-ia X'Mi vjt -obS:; 

i 0V3 S;; cTba ^yv\v "jm-* "a;«>n a-nio *»» f?^ amr!^ -^lyon -jsn:-) ^-roa xj/^d -:5Aht 3'>">S"> Sita ^^-i-^aa 1^3 Si-u^ icjdisj •jxj*:^:') yho yiova 

» nr:^ yh moo ■)'^» ah-jt 0^:5 'osaM nto oStua ww Sap-kS^v.^ iian S» ^t>o» in ario *»»mi 

♦ M3^ :^">aa ■« •0^13" ''Sw> V5r;) cS^ra '\')33;7 pit) 

t);T»^i Tr.t^ 'n^r.'b ^-^ti Sy n^^t< T.nnt^ t.^s t*b ''iW n5?^.'^t?i''rtten 

ySy rnvwxj^oiS^ o-iM ^ia px:^ T>"0 

0*3") wiw> T?)» oipOT na» wtJo ^:)W5n ^S» >ron dro 1/73 •al^y^ 7:1^ ^rmnvjga 7ff)S^ "0^9 
y^T) vvr: is'j ^"Oi^ ^ro 'W^n SnVjS "jimuo V^^ J^^'W'^ J'M'jao "^it :nK>»3 ''ch ■»< ''>oa:3 ""Ja-o 

wjS y^s i:)*>p DM ySx ron S^ SW ^axwn :)>ro2i ^aS^jcr) nnsxj "o im-^xj "iio !rt!<TS5? 
* hS -j"^ S^o b^swwxj o^aT o'« rjcoS rnm sj-j-jy oSiaa :)im3 ^®m hSh wwna na>r hS )r>W9 : •'O'jaaoxj o^a-'iM;) -w^o "jaaio:? nSyinSxj :)">p»r> nn::") ''3aa')oa 

^^Vti^-ft • ^a^ T^:7n:ri7^ ^f^nM n^^ia n^^lifn nf7^^i?» 

•wrr '♦0'':33 -:tm'W so sra •/? pM "O'lJ "*yM :5ru"'M o-ao im rr" ^'a- vjrow rTSTO^no -tfe ri3isj 
«3 "anjiSapi •^!? ;:SsT ^ab Sm f* Sm ^r^s-o-) •:«:n"J'» "orra ';if773i aiu m^ "5"'"!a -;)3S;»'j •wfc;? "O 

yw") X355 >6t r?^ 23-5 nvriT OM s-w M^i ;::')a:) ;Ta v>ro :50:5a:? iro vn:« kS ^'TlY^St^ 

* mS 5M o^Ta-a ro^ri •5o')'>:r«s :5:'>2:5 :5S \ko -^niM ^woS -^^Sx anp^ j^S^ p-ji jittd") :5^s uh:h 
cs'iarrr 'otui nsTino") ir^i;?::! -jyan mSh p v:?:) mS crjM'JaM ynn io''a:ii;:S :ii»ro 33 itj»' 

M->:5"» TrjM 'pi ^ts-) irv)'o on"® MiooS") ;)dy7 lyn-o oipo^i '\o or:ioS :5rT'x> oipoSx o:^*n::M 
awa r^aiwrn loj vs vnr crr^»r o ?5i:^ora ;5To ^^ o':")*ar onv «Sx ;50oan "» o^S:/? -^vs ^3 

v:5i«vr:5") vw):T)r3 733 «Si Sm;)Vm ^3:5 >6t iVrj 2-^13 kvoo jny^V tS^^fcto^ &"Q^ *j rncSa ^xno V? pro x^** f^ '^^'^ mtto tjSsx on« v/y-ano t x>o t^ x>acrr>ci5 cran 

r tf? i? Ko* Sw XMT «'«•) 21VW "0 Vox)"^ vj-^r:© t^jm crna-irrci rxrrr a^xjS iS jTy -p-j^ 

. can travtjv o%2so*Te cmo"^ -^x;: "oaTicr -on inaS "iS r>vai >'x»rr 

"» •0'*ji3"> ^^ '\3ir«3i arrxs Sm;5 jrrcra "ivw xrc'tJ -x ^ v^xr if? x-a-tJ nv:i a'.^r r wo" o 
y^ Smd 35MiD3ira w>m •>i«a cDD'n r^yh nm-i tc' 12S0 "cSs ■o*;'W5i "Jroxj cxm >«n' %\s 

C33/7:57n C3:rrn "n orrxjto rrsTi ;)*;?:) im na-tr'? na-xa -rr co w nStsi pi -vS o-vtiki pa r-a 

Va;.-n :m:o r{w.TX3 xj-itt ;)')M3 -pr^fjTt: -^V) rjn^cjjw cSoai nrr rjro Sa^S t^-.m: xS ;■):»;) Vcc^ 
^3 HT) 3MJ w»t5*) t)mxj \c7i-x3 pJTiSrji "piaS •^lomSrM^rjMxxjnvo nfymJOTTrnwattn 
a >na -p *3 ^ivr ;5M3 xjTitJa pr^ :5t ro-na-j ifr^n;? -o-TnaTi ;t)m: Srx;3 Snx;^ nt^ rriKig^ 
^D T^x'^^ tjn'i^zrt Tann z^ jfrin vcsv oc into :imo a^iS w: :)-nnM D">c>a j^k t;")Tt» 
i?a^ rr gtssrai f Sria o^*o xjrrii irracn 0:5 'd ? SSSrSi p-iS ;^s"'i aiv o'ito^Si irp^Ty'j 
iavjaxj^io wxjs 3>c >n5:) otS -o irn -p'l^ c^n :mM?o xS ottiVvtw-o riai vx-na or vncr^ 
: 'nvnz ?)« t«5V1 "ifnnxj too riurca r-o'xs :to -»S 

s^ ^3Z2 ^ro M'ffl'* tJtO'v:) I'l Ton n-j-oa So:a nrj^x cirri ;?w*n iox:n a^TJirr '\iAy)'^ -a 
•^n nwr xip: vxS o^mj' tp'ov "h 'c-"o y):o *^3 mv; -ii-cri av:S c->d",;ii ni- crxs pi inarn 

*\T^^'3?aV^^ Tl*\7l''*^n *^"» ^;a : ^ p"^ ifj-orc?) rai riss vo ia*v;) tw i-xj iS ro-irj 

titv ir>ro -iw 'tis tM r:irxaSori o-it;* v«xx;t3i ^y^ Tn')'^ 

7ni>v cMia* CM1 no-1 ipy ni-i it:>"'''"»x;%-7: ot^^'^i mii5 ixj-^i p^ny Sir VMi^:ir>5 Sx nri 
WJ01 ;5"cjir X10 riswxaWi :)i3irxj :iw xi;) cwiuS *o ito'i nxj^i ipty i-.vi 'jx'' iraxj^r^jpi 
nrx pi oSyx x'.T w-« ^^r-^n '3 ;>aivn Sr it:^ :5n;i Sr aaS icai rrroa iratj- 51 Ss in-^-roi 
: r^-rvn «ix50i ncr; irxi -a rx:x -0 f' -^r x X"3:n 

"py^Ti ;)xSt3 p To^ -)vin yysh nawr xm icr^iSax vrrr orx npny rri irS-ra ^-oir xi:) 
»P"sn vx^^w ^oc .-^xjir p *jx "3 X'a;.T nrn pi o vxna irr't; 2tah xw ^ixsir x*^X3 itai 
J crx TcrTTO a;iix "';x p cnx ^^nr -:x'c ir? ".icrho "ryf? oSxa -^ x^xa 

•»rx*i ir3 nnn*. n^na ; Dt^^i'Sri ^"^ nn^^n nwa a»iat? T\n7i'' -a^^a 

pnn X131 ;TX?>n3 wr ca o*;5Sx 3, "W 7)Yrh iSo-j^v 7515 aiya rH'>"an y^^yiOTi'o Smh "nonr nn nan ^m Mvn vs a-na*) pi iprnsn 
"a itsro oMaySoi o*rop 03^*) -.Mwaw rjiii^i o^ya itcjm S? ;im o'z^Sm m^^/jxj i^d wwdh jh-ia 
D Xaya "iSin pMa "ixjm Ss-j ipnn w^m -iwir lai S» >5*7m S;,S:n aiv" mS "3 c^3a :fi wi T'a-u 

a'ea* :)Tai "ififi oiri53 03''3r'> co:3i ipMo -ixSrw jrm niT'r'o n-Mina S» Sxn •'■Dr5T3 -Yjn 
•1 o^r: "j: 1125 lay: •> w nmrn*) S;w miw njo YTrxai D^:^nn mSm otj nM^'^a n:r:o mS n^ -hh "3 
iTT^'o^ rx^ ^3 ':>» ''JJ '•niaro i''n>y o*wn 's nmj "pi x^MsSr o^nia:^ o^ion -3 rrinwS 73 ni3U*» 
sjTjimur if^MO r^ioaxjIrcM pi^u o*w iipi-a oipca yx -o anS ipMoSa -jna^, rttna inM oipra 
so ;5n o'n :?35"o Sd nnia:^ if"i>nxj nrcn t<:3 m")^ y n nn-j" next; nw ;>rir3 m'sw *5sr n-nvi 
•JCKO iro oipcn "nar^ mSt nxvn xinicj oip^ "^ 0*^ "^^ 'iMia'") o-n'o:^ o'cnxj M"»'>an ?)iM^«5r 
wrw)*-) nno^as" >6i c^*)» pn o^'' S-da Sin *:5rxj nx)M iSt:) mS ^dbc om f cm3 wi^a xS ^aiTW 
•iSor mStw D-iiynxa &n "^Vmo 7)iwr)j) my»« yn^z i«m •^D'sS •)n2")a:j'' >6i vSa irni iSdi- >6i 
1f» v« rj-jiai xsxn "^iir tot o'-wxs ::)*7r3 ^j wr^o' nrainn iot o^pioxn iS^Ha n:;?! o'nv 7f>i:h 
: -pMa nhfjo f' nan*) "ir>fo cSrrS m^xa nior oT'i^JPn 'J^a nTicn pwn n^iMn 

v -p CM 1:3 oo"o "irKTB "iro anwn or^ "iP^rn mi;) '3 y^m^Sd f-c im"*^ wn -^pn p mi3« v'^^ 
» V^'^'P oSirwtf o^ittiMiu loiwa trxs-'rovn "la-: i-iaxj* :5i'> Saa -aicjv ho "nv^ •)3W8 

S» 37'3t3 'p-'orn S» 

^ S33 -JTai o'jirn aM M^a Mia -3 "WW o^v^ 7ar» n'lrj f ^n^M Man ■p'arn Sij w c^nrg wi-ia 
VoTM^sv mS") Tiru'i n*;)- p o :>v^ avyi -njM w^w :3CC oViiJo ^r-jra ^^trf) OTMa n^ po 
an" mS om rrrSinrfflj Tnts^h mi:) a^ionnj :5W iiuira MS*i n3a m*)") vhs o-Man vjmt:^ snni^ 

Ti*i:i^rh^ t^^ar^ d'^nj r.:rt? '^''Sn Tinn*. i o">* '''ij •''"«^ P "'wxo inn a^n^ mS Sm3 

p :5nM nr3onai rjrjM nrra o*vi;) *73 rn" 'dm "JW1S3 o^^^i "Jidm 

f« "TBM ^i^n "nxjM "ii3iS TTjrt) nw "ia:3 o^-ia nwn im n^a vm3 o""):)nS3 -iismxj w3 wjyr nr^ 
an^xj^ f M '3 "nw-JM'^TTj^n cm onn o:irn Min*> ^inM o'nS?^S rjsn o":w: o^i^ imxj ^3 vaSn 
^ 5n:r3 o'ra r"ux3r;75 M^inTjnrM") o")A wr n^m f" "»i:m ^3'jS onxn ntjrra Sm*? nr^r^ 

: o:ma>y^T5-) o:wr Ta:3 Vc;r ")r3 wr "^m 

» Sjj :^«n:ri viix) itJi^'iia o^a^Mn f* "3 o^rtMWi o-^riM mSm aiSson sijiwho i)SM3 orM o 
f' J^ '^CMiw -iTO nSr?: orS oSaT mvt -3 "iS nS^^jS ir?3 or n pi \-:/7>6 -ifjap mio ^3 v^Sm rM">S39 
f^ iwr:-) rirnn :)')3')^Mni3 i-ns:-) orS *iS ;)vnS orn -^T^cMn f"i o^rW? -^S :m*nS ci*a anrM:) 
M r ^M 7)»T"i iTO ca"ort3 *rS V3n i:rT)i5ni awo cnS M^a* i:)m« "3 c^o^aa -panSi orr-aSap^* 
r^M wnirra ")»mi Siw n^i^M-JW na ynSM f *:-« nuMi Vo aivrV n3 ■)S pi:;) mi3 p -j-^Sh V JnSVj^ Tro'>2:) So pi Ti^fra :)V) na-.n a*:r mS *o '>yi')So znyo cnir o yS cm :f m -»-m np-n* 

Ti^ innv:"a • T^t^r^ ^'y^iv Sa V5< n^j^-n '\r.sTi? raia^ 

Ki^^ orb maxjnr i:wc iisSa* ^m iriSo orr toms oaS ir»« •« *3 *it^^ *^3^Tn 

(rn Sn "nrMpi SSo -jm 0*73 our 'D nfj- iwmtcj :ivi u'o' ^i'to yr ir**^ n^HtJ -)-»T'7a o-ir» 
Sm t^ic:' '^^ oo"X3rT3 pxj Sj oaS n^xj -p'S") ^^^jm m"»?c3 o-'ipos zS'cn nrxi nT 5i^« -.rn(rrt 

: *>->7"»H3x> ,^1: oi>o fn-Jisi nrxs im cS'o c:i "i"t:mi "nyiHa itJ-.Sj caS -w* "wm xto 
^M +>-^7i rt^ : n2 a^c Sr:^ t<b nn^j Sri t^n^ ^r^5 "h^n rt< 

in '0 TTH '33 ^I'O" •3''r")S nr-i mSm vji'^Marai v;5'>S"n a"»3 '^7:131 S3X>i3 "MTJia -jSwn -na yh:)i 
WSJ "^Sw:) o-ryxS nxnn :^:n o na^'vo? ;."-)ri a-y^*^ cn'oroS^Sx vaTyion'Ssr^Axs^rn 
>6 3M OT "^i* n^saiurr cu \ ^S iJiS'-nSr oa Soj' mSm rxjv xS'rn at -jSxj'i o-tx 'jaax)^!-.^^ 
m ;n7iH^,'7a'oa3t ycrn /•rr"*: ■»aSMn:i7ix) inS^iix^M ")S^ ;);;i -3 t:!|Xjw o-sm^ nvr^sa 
•i nMAro'J irai n ji:: :7-n*o n« aixjrS nvTji nrjiM oSixj *frM3 "out rv>5"> 'sm uaxj iMip^Mo^ 
1:0 Vna cSnu-ii^a xa** 'jris-ao *3 'nro'?ai *;roy ^r rsa irni S>6 mS iTjyrS ;:Sian:n rj^ "p^i 
n ryrpo v'^S'oo: San iV'n ai"ia rxjiD yh n:n o*7ro on::j cSo nini "ipaa iiro^yi I'Sr ")75M3 
3 v5^3o v:a a">n:o n:n "a ns ai'^a St3' mS nrV» mxS pMia:n '"iroa lar^j o*an ni iwi iaS?<a 
2 H*> 5« iS'/5 >^'» ira mS o^mS iS S*ajr >6 n:n -jti 1^3 n'nx? ■»*»-» raSw "'"oj^ ij'^tcj rrSai anrja 

S ina 2'\'^i xhar yh "hn a^iai %aa'>'> na u-xji' >6'> liS'-oa^ wrjaAa Smo ^tt nS-oai -sm ':ct3X) 
:3n *rni3 ^*7"> on^Sr Smh rn^rxj ^lonS o^Sn^rni Smp •m"'" Sax 'h'Z" mS cS-ra rnvian n:o 
Jiray"^ ta ca^avrf? a^o 53oV iiarS o'Srj-'ro ".'^m^ ctsim tt cf^-^ra ar-> M^a- ox") rr oSra 

o-Srrtt vH^^ '>3n3M> "U'^-ca I K'in 'Mn:^'\ ^.r^i:; r:\r."S nri^n ny ^um 

i^ino ^rr-.^ d^'s '♦D "usJ^ nnw^ ^a '«a j ">3'3-:;W"> i:'-'»a xin -p-ifj f S 

n:aSnistt;'»^!ara 

^iS vr«a ixjip 0XJ3 *3 iriMis "uS ana :5r*>xj:w 'O "ijnan "3 li^aS -ia n'cnr ;ra'T) -^i: "o'Sy^^a "^3 o^MTV p *:» "^Sr'rM cm^ri: -f^r Srf? "vo c:: r:'7i *,m iS it riro "^'O ta -^Sr "c'rJM «in 

D ■}Sr:5 orv^ "iijo irr-i "j^r;; 'c^y 'rri; d:\:;i v^Si-c- r\:iDZ2 dti -)S't •,;5*a-!rr pry -r*3i c;^-)rH 

rj5M3 Mi^i irir;) t)} nnri v,S'y:iiu S>6 :?5~.id 'Ti-2 Sx >na' :^tn "!io><") "cjtm ■!;tc;"5:v"o "^roi -iTiirrr- 
X3 .^^yr ■>W:;ij nn nc^c-o i^^rrj-c:^ a-nr "ot^j picx ryrMc M-.rjo yiz) tS-it oT'wi;:^ "cm-)2 ::?-3 

; o*3-);nT M"»3T ;5«r "S a*"r) rj:^ -jSv "o-jm T)'i:h-m Si? 3:713 ^ti irrr rn tj^xj^i rri-CD 

aj^xjiB 'S YM 'D inM 

•»■ "7^ orr^3 D*i:r:) '>ntt'o^i yt^r "irrx?" 'Su 'i^r: mSi -r^y^aS •}Si:*3M 2^73 yi: «'.;5'> Wjm 

■)r"c rr^iij Tin" wmi "jh") "ir-'xiirv nr iiy*:) Sr 'rM f' S iS-^a o^ijr:^ ia;3 "^rn ^Vi3 

X3T)-! 13^3:1^ nccrr 

b ^33 nS'otjSiMXJ TiTam •)?« "iS'TTi 'rmiAcSow oTV irVy^"!L' 133*73 v^iS pr;:?ri ^ :5H 

vSm iva* ;i-)73 c:i"a c-!m "m S:j rnwiH c'3t ■in*.'r:ri Tr)r cipw -)3m ^"^ ^^''^'n 

pTXJ iiDDn:)::) tvD r;7i-)t33 ro'S;ir i:"*2i'>:; c'r*n d*-)-m3 lairSxi vSx iiroi ico vSm nnj-^ 
■j-ixn" i">xn^ Sm c^^-^n i;^t o:)ir: v33 •»x:i3- xbi vSm •>7i'5"i f" Sm ■)V'3'* 13 3::"cdS t">r ST:it/7 o^^'n 
Kci3;^"o -xS c;5-:j") i^mi rr"CJ f 1 Hip ':r ;it imt ' j ;irrr i'oi3i :):3S:: ^nxDi iw ^rioa yor 
r rcwSx-j ^"0 n"5iM t'J- ''''='■3 V"'^''^^ "*^^"' ■*'^'''"'' "'"•^^ ^''^^ x''' ''ttx'*^ "^^^ 5*:r3 omt» 
: ir-oi'X) ")t:iSd on-'^r n;5o'i iT,-)!rS co'iyo vSh iv'2:i Si t)-!:);) vSr 

•yiSroan oor^Jn^i 0:53 ^:s:fj n3 0:53 yni 03-30 rj:-)^ f -^MSr o;)S ri:)S 03*3c -:in ^s-owicjd X3 i)rcro ito t-^ 0M">r3 ix Soxjn wiir j -p oa im")i Sr?) dm n"hD dm p'^rx ex ">td cm iwroa 
J o Mn** 135:5 '"trM '0 ir"an "ii'DTi vj o-o'^rS ■a*)w araro p 2iv "3 c^'rra 

c'STJ* 010 1'jyM'i 5*:rwS« p a":i mi:5« '»S o! ttmi v>rrS n^onwYM '3 ■)''iya ni cor"nr Migi 
: uiv nor) hS p rw Mr t> - j^i S^mS orfj "h "ottv c"")3W 

S nrM ipi JTTca orS Vsw mSi ^ar")^ ntji o"rr» or-n; rropaa aiia^ ctS id'tcj o^n^xo^ ijfia -j 
; ai V Ss "inoT yh p 'xjt»i Sjm injrr h*3S -jai rp wS^r -3ih xj-S 

pxjS Vir err* d^i^ niaS • ba^^St^ xn"* nl^^n^ h li?^^ n'-a ^:b 

ZKD-^r^-) Mi "ioS ijTur^r ■);rtrv Sr won:! \/> ?nrxj3 roo2M m: ns*? ir» tjiro ro^Sn is nrr mS 
CM'Sin "Ttf):) o"M"3j;5 ^^p"> "i-nrfji •>")0'iT3 -"intj 0*33 •«•» "S irrxj »*j3 i^S ir^** oTf? iroiai 
r nT;)S TOn-xj ^w ncM vm^tS twjio f m 'O vm^-tS f w^^ 3*30 iDro "i^ c3-\xhn ? Twn* 
::nc n-^t^^^b tn'Ta'' i7l",fi< d"»T; KtnTl ^i<7i '^ i "'^^h t>^'» ^x^^ o^-ioSm ^:m vktb 

f rM"^ svo" 3")tt c;53 HK^^ o'P*3') cr^rja nrrxj 'c toi'jj ti^t^ ^m Vt^Tl "^a 

: CM^a M'3 aci H33 c^irsi an cfnr3 ca 3iua •vi o*'*9a-> i:nt^Mx* 

55na ^^^ '^^xs • TTs*n -^:i-»a irrat;^ jj^nfn -^^ ^^u 

« »">t: "pTcA Tiy: axjrrai aaxsnor) n^-a axjyx y.S Tnyn-) axjr :r>irr3 SSo o-piora ^yo aSxa 
a ro-)3 •pxjS^i •frca") f*^^ '^P '>t5><'' '''^m xbSpi ->rhy tj-^-it ai SS:)3i cim •:33 r-> 13-1:) mSx> 
•n*2r) TiH aonrro amc *j»xj oa iVw 3*73 nr^Mi aw -.om la-j) mSxj a^iu -)3i« yTtro'i ox>3 
jrari: wn ■)3T)M d^" i3nr3*> i3r o*^ via svoa "n:MO •> w vi::"i i3*^3 2-vn^ r-aiv %S -)3"'.rx> 
; ym iiixh sror Miai aj"» ^n^^r xjti'??} Sh "Jchi yoM x:iy75 mS '.t» sSaxj axsu:) mV 

pM''aSoa?SS33*> 

Ttrr -lan :;f?3 ")a"»ni axa oSxj x>f a axjrwro ax)» snnj Sj •« VS^ 3'n3 axjr-j axirw nrtm 

• nxjM Sc^ Ys T» -j-aar mSx) law") v;nxro axju^i v:tm rw m^xj oara ira wax -^^r^ p 

a xrVw "a ar3nSMa srrcxjtj Sna WMr -fj-iicv ■>^'> r"=^ P m^' m"T2 ^^ r^"^^ tmxj ts 
1 "«i wxns "wW-ivirr? rro^i rhyi M^p aj;^* oixj •«n{»^ 5>n c^p-stSm p ^rs *3i rcj'n.Sja Ti'^n'^ mS^V tbs^^ t*"**^ JW^ r.^^^ • ^^'^'^ ^'>^i53 v*535 ^'^^ 35^«r rji-) ^>on sjm 

•jnnr :iv xSi Tafj flit?" >^ o onM ':A •)7)pTy ^nxnrjSi i^jit/j p'-wi smSmtj nor ?)ian o^rrr *3 
3- 0TXJ11 op rny Sis^ ratj -i^xxj i w onr ;r?r5Ma S^:r mS-cj ■):frr* chiov^ mrn '':xc wm« 

•jw^sVui: Mi.T> nStJ nnatja "«» Srw mi^J") S'rSr n'^a^a: imo^i r^zr) ^-rwo oa :ni5?rn -5 

wiw»S at) ino ;)rnn nwttin • ^ntyi:<'' V''"'!? ''^-"^"^ ^3?"^ 5?^"^ tr^^'a'n 

o«m:) P"* wi5t3 -^fl i:'*:r"i nV nuissia rw^p: Mini naS xa-oa rfjxn itsxjm* Srr :)ntja Sn 

ta^nfrba '^^^'fc<^ tlib^ ^^"^i^ ^"aa nnr.^ nn-^a • ■v5m t^^ra or^^i o-om inntj 

cn*Sj3 o*3X)in on "0 i«r: iwi o^*w owm TtucSMni nai on^Sr o^atJin oT-onn 
H1-SJ3 f «ni ^laS M103 .-j^Mg ii:x)>r \3 o^omnSo mSi iwom' o^a^^nn irx»r hSi osntJra wjpV 

: 4J3 ':x>ni n: '\ix;Mn3 

vo :?^w;1J nvn "a^T w^nn ivnuw Vr w y:ai3 "n^y u-^Sid na"i Sihx? "^jpis V5"»aa "iirTm at o:^ 
'1:11a :nSra f 'Si?^ ^w "wmS tvh ooS a^ix ':h ■pn^;r)M pi ^M:) Mini 'tiw ir'rn Sia^ oip 
r>5nSfl ^S3 niMn o-imo Swr •5^^ l^trn ''n-it5?a Tl^^^l n5!r\ 15^ nm^ 

rpi-3 tir^M ir^jr pirn cnSnS 
^3iw3 VX"* ''"i^^'^J "«iP'> ''^•'^M px/y Mini rrn M^ai n^a nr p3 Ma*i 13 •)-»/ r^M *P'T^ni pi w^mtai 

• ''it< nnirnti;'' *x'tsab *->^i^ ''•a'^^ :^t<^ vb -^^.aon n^sn ^->T:n : VrSw nwa 

X9'i Ti-on^vr) "^Dv "ho ^o n:oi 03*"inM r''x a'^'^i P^ nunSuS n^Sn r"3» r\^i?^ p^Tl'^ 

if? iiCM ^ji:^***?' mSxj n^M osma 05)M">p*7 -j-J^n luo lui'^o m*:,© y^ir vjU'Cjm isim o*"onsi9 

«" "insn Sr nS iiwmi ••or: Tja n:w^ "xs*: ^-opaw iwmxj irs 'iwr: :nr5^ o"opa» on "3 ""OxjS 

: 033^73 -}"i'n3 'wani -pn i3S3p?"ir5 mi3"o yjrni '3M •pri'O'* 

w*!^'' • \ni?n ^^^n n^ann ^nnb; nac ^aa •uv^'a ^^rba^n n^n^a^ 

W)r)r^ MiarrcJD "jum i:"aS -)1':m ^103 >h pi ni w lane^ nirjM vio^ c:)ip:rc^ o:)iia;^io row^ • M^T nun 'h 7nv:h 'o'cnv lv^r 'to"> 'yo^r^ ^nxn«i — irn rc^-.'^ "tm -ciw' en T:r3i a^ns 

'frh^zy ^f^o or">Sir^ i**?an i-irir 7)^lhphr2 -f^ir^ p-^Siri ■}-)-:;: S-ir^rai p>c Soy -jiora 

xro"^ ">V3 iiirxj nriSj zrC'S rrt? V> crnoi rirx? *S i:r;;5 *id3 cr'* ><S Sr c:') "^ v"»^"'-i5 ^'^ 
wn -."^tS ^3n''10^ crr:^ -ixjr'xj iw loiriSS-Mx^ x;*:>*m hSi vSr -ic:;Mt) "o t^-oij v» \:r»"> 
Tfrr.T) ix>'<T'>6xj -ID "ixri nvrcjij 07)-x O'CD^*- c'"':;*m riirj r-nxo rii-ina c*>y:rx; :5TXJa 
« cr TToirt-i 7ir,v7i ^:xrc 'loo err yh S:: 'XJr:S -crv 3:n ;;5*S« -j-irr^^o idit^ "^Sr i "iirn i« 

Ko *S "urc ?5"c-)o "S "i-or o:ra TrciD-) rrr:? -si ;5Tjn h*:io ;5r?c "»3r^ xip p") xjwj c^intja 
•n3-v2i wcrr"oa -i^S: pi 75"c-) ir^ rn-a tsnif? t5*i 13 SiiM"a "xjjdjS inxc r^ncai la "oSj ;r;3M*o 
>^ ncM p") 111:^^ xrsix Trcr^ c::5:r *o xm-xj St m^tci -nra rh'^ i7:t:r v,r-. m35tw M'n:5 Sn 
SS amSvrcr anS cxxnS T.nxs n'j-y:^ twcmi iis'i ci;.'!r ^rjir-c irs M'.;Tt3 m:)i^x3 "oS ipM» 
VjpMXj 3">*sn •*) i-irrrcj •'x;jp:S -iis^ "jcm p "tmi ^su dio-.m •\vo u-vr :5io*rico m pi i-cSS 
: p ixjr "ycM? :niS*Sr SSirrrSi 7)iSiar?7 3ix;nS iSjvo -srSoa 'O 7'3r;ii ra 

- raSss" 'nt^^ra ^-i=br\ tqo "^W ir.^**.^ :?->■• t«b 7;^v>r nni<*.:m 

tr:;")' >{S rr xSSimxj 1:^:2 im vj-ixr irx Sd -c;o r r*n 'i:'D ^."i yf^ Ti^-.t; ^r^^'lin 
VjV iro nH">x; v'--'> "S "^cvx; rcia ra Sir* ;:mix;3 D:r« vSr::^ Sov ybxs ^-o i;:Mi::7ra -u; 33 

• ^TSJ^MT^ *>r^*vrr^ "n^Tl'S Sin •^•ail • >^''^'"' "- s'-'iy 55Hix;r pi w1m:ve ^xc;: or");)B 

^75i'iio*a wTi f-a V;;?) ;5r?:rS lar rt? 'i:3xj •=*>!*: *S cvo'^^'O T>.7^iS''3r» "^t S^ 

inSisti t\^it<n "•ir. "''3^^ Vft^^ -sirS va -^n^:: ^^ t^t,^ 7.r"*.ns^. t.a^s^ V:s 

tji TM So 'ji ari Tcr^ H'irJ mSm vn-ara r.ir »? ir:*M r)^ ^0 'ni"'*^t^r. T.a^Sa 

irf Tp'n cipra rirrr:: ■n3!i''':t5;i iS'm tiSit tS-^ o"s*.vr m i^tjp c-r^: crx; inrrn i;:iMJt> 
Srr •^•n Aiw TMimi zzhyz'c -jy i-.v r,i;;ii rx;;^ 'd "^cm "nin :\ia«t '"'."rrr zn ^irrr^j "3 
w "^MOi w.ii5:ii rhxTT) 7!:i33 TjVz^ "la'M rir-:in Tiryr "X im t Sm Sw u:"!"* nxrai "liS ir3 
pi ira"o- cr iVmoi c;:a «tc;5 c-.m nax;^ :^i;;) mw Ti-r- :5oi37^r "O -rrnryr So -x ix irxx;* 
^rro S-?r y.'ro "C • Sn "pr^c^na ;3x;t5S Si-^.-: oor:? a'5;)i^:;3 "rra -cai corn v.im -x V awTT Wr vcr rtnc ^^ Vyv "eTan -jtr orm rm» -y^Mr -m^^ rfeuj i:wd pinr -aa 
47 VTTO TTiAm ya own ;)T lofo ^o*>i"5 :::oSMiwtJ irca :)t "^^Myr mStcj "rcM") '^p'O ns^a ^-jw 

'a'\Xi rnr\ "nr^ ^i\rh^ : ^"asSSna^? -ns^o rnn rfy^i ^r^rb^-"* : ^'^^^^ *?» 

• w> wiw jrxj^w :)Sm ou *:Vx>r ":«•) ">an -^ otS n^;)XJ oSirr '':n3T xSts prr i^rt ifjMtJ'O 

: ^n^-n 'V^'bi? Tbann •'^an &•*» 't\'»a3? t'^ '♦Qn^aS tmSfiia ^at^n 

sSin CTO -inM n'3 CM ">w cnS tjpar hw :3':it> wi\w njc^j \j5\u "rtn^S dr^'bh^ *'2ti^'> 
So aw« -pn S:j SSrrjtt •'^*;re "j^x:?") Smi5 i;:5M»")''x> "n-ura ::::jw) P'S' "•^^iSi a«v.^ axio -^a^'a 
•ry » nxno ai nxji:; -rr-Tj w>:o "o q-^ ai^on' mVo "Sm Mia' wSa xjpaw "m^-viiy a*:;:?! nys-ho 
t a^x-'fl T^Sa "Th-'S'^'i nttw pSr 3TO"» tjpa^ji "^rw otSu SSjmj ^jt';? To:aSaM wSr :iM'n 
aSv;3 'a-inp vaJ^rxj ov^ wsi »">r:5 owa nciSo ;jniTOD 0173 :rai -"cb: siya *:r:» n w« nw 
1 •a'iip ^;:m Tin ifrMO oorr "naw ^r)*:» *:m 0:^ 

wxj 1 w iM vrM Sr ^Mni w") Sr 13't:) ntJiso tot o;^i: S'^n ;5':ro -^ Sr inip -^Sn^ *;5";3 p 
•:n-) ;i2W2a 7):ioio irni-cjo -i^M Sr onM a^-o n:n' "D a« mVj om -jum*) ;):)tnB iwSr p;) ^WTforo 
'"rrcjtja") boMra -isny -pf? rj^'ow rraa ;:'">yr 05^ *n:^io in>5 wi S-^-o -ir irinrvi i:?/?''.:^! -irpiv^i 
•J^*)? or r^riMr;") pa*n '':xi: *o ">Tip oru") nintj •fri'' ^iJvyc^iSaM;) *o Trip "TioSTiTiT)-) •ronxj p 
TO3 XJTB Si -aH • jrw-) o'tj'^xj va^S Saw "O x5iaSrn Sr n-np nvH w 'i'os i-np;?' ^o o"W **» 
{ -)T>p Minx) jjpyo -iS VM1 ")WM ;5r)cxj ^-i^^:^;) 

J ^la*^ t^S"^ "^sr.? '!n:>n'» fc^Vn ti^ ••V^ ^cfc<:i nact^:^ ^nn^• ^ipbi^in 

3 ':3 p-j o*:nri) criwix o'o: ';5rT mSi o*32 *Sr "jsom: ^^SnS ;^t or n] nirxj^i -b:; -13:^ 0*50x3 
"Sr tjpoM: *i:S "^n* mS 'si o:)W/:sr o-sim*) c"o: o^-o ^riSo pnn -^i: ■)><:;: o^a ^Sj ':» oa S33 
cpn^r> ip^ro mSi p*»rxj;) a*)"'© ots imp iwt «Si irip ;5r-J ooS "j/^^;; >5S 'oh -^ "cn-^yS nii^oS 
vn •:iSn "S mpi p-) •)':'« -jiwrnpn iro •)'!^:^ r.ta ;iT'pj:^ y-'jra .-^r-'npo v^S ms" "o •'Ssj 
•> luin^r o« "iM):)S -iSo^ hS"o 7)v irip -^s St "an "i^nx") "Toa U'lp "iS-KO :)■)-'") inarxjo yo'^sn 
m van -"Sn: •"'no iro -jiro Su -j-iwo :>yjy: urS -ssna o'»n o-'53-ia') o^-orwStJtt •)-)t Hin p^ 
•pcr:ffi zr^s'h'i o*B:r? o^xj^m "xt Sin ^Diro ':ixm;i nmr 'yrr "ra*? or.i "^pui: nxs« :)m nMi5nn 
wo "xora wa-) n;^» oivSai ySwAa Stt -^na-u iS r^wm nS*va nn^Ti ^iir » ^s in? o-Sva o^"»3T3 
r"> iTJ^j-o 'Sr ip-)^"! ipo"0' adS •lyoM') o^x^r? or ixoh' o-o:n nSn ixji-'xi r?;^:: 13^ "y -p pi or 
•OTx w :r)M:5n "Srai o'A:r:ittn o^-ooMn Sni airt iS la^ om pi n^ir 1 w :iirr ixjt'x xjixrm 
nr py3 "oiSio pi wixn -Sa tjriir na^n o"nxH 1 ro J^irw ntsri^ni r,r in wrn «ip ^vv "p"^ Sr 
I p ipi;^^') -pi va^wo rnspi ■v;)i>na vtv otm pinwo i3^^:ri iipTs pn i^rcm oynjiorD"* oo'^xxsr oo^h^xj^ 'di rfjTo -p^ua >onx> o* ^nS-^yi^w a^x rtJM tojo f* noMX) ^w 
•»i -r^vo C'^'ijo ""W COX) *j>r 0" 0^1*100 "oV>Ty> ;i"iv c^m txjx) -wKn c^a^ pxaS oci*m^x3T7> 

TUJ 'n^aua ^nw Sx *S '^owo^ Sm nnxs Sm'tto" So m'na oxro oxn an Vnpi o'^'jonw -^S'or^ro j 
•w»x> omo '»"! "ir« *a'"iM ";r wrr 107:3 pi n:>r>ai V>jioa T« "a-iM aw "U) *Sj) •jccx) nana o 

^"^Jjia SSir pi i*3Wo Tpip o*wpx3a an y^^^ pi tu^i a»SS o*:*»a -ii:t3 xia y » nr^npi "Sa 

: I'^nraTMo amo 

SAii yrs ^r^n fxji jw tr^ a">OBa 't oai n:rM3 SiAoa r»M *2:A'> *?3J^ ci'roS na-i iSy mSi iw 
^ryni Yiaixsn* ^lo'^o ^an ^i^wa ;ncipo3 itsiSj pM *:rp3 pM "r^n p ar-pa'^^'^^r xiax? s^a 
W)">« -pirtj ^''x *«^'' r«"*c v> axsr^ im nianS m'tm ">;n3 cipw yiy f m aaxjrjr/? *o v^^ 
tjnrS v*^ ani3 o^di^ o**'» oa 'i:rat) -jb p ojwpi px -"os "pn 'r:i)i "ji ani^o f'^r xiaxj 
3a Sa o*xJ3Ma imiti pi o»i ^w S»i 'jpi rjn^i a3i3,-ii33 oaxj c^^xxwi o^rtj-ta -px 'a::^i tw 
1A *3H^ Jvwa oai •'jiJ Jjion© 'lat ^pxin' o'oxj-ia ;:^ or o'WJiSai o^xsna iVti >w"»-r> o*x>:« 

• n^^: V 'ni^t^*^ ni^n nt^n i^fc< ton^ h^sp n^n^n : a"""-* aS^ 

wa nx:) ^ncM oipsS oiprjw aVt:^ •^nx ix^xjo nia-ai f nxja bTTS 'hlP \XTt^'^^ 

^ 3i")SS»3ai aorxj nxa u'rc a:»n ^a-ixoi pi iyo")XJ aw \3 nrrr awn n«i^3 i^'i^r a nxn 
r>1*iJ^^ ''5^ ttnnr.St^ nnri'' rmt^^ : n^a ;:^n^*7a niT -wx p^ p-* anmj:i 

MTxn aw '3 "iT^xjim 'rorrrxj xSx onro -jwyu ax}r;)Sxi •TjrrrS pinxjnVx 

• ^^4? ^nnt^n ''ri^ ■'UD^n^ ^tst^'i Tn^5?n • "^^ o^'»3"i^ oW» 

up TU) ipcro a*a3) yho S t pm m jx> 7rhv2 r ':» ''xo ^0$n?tb TC^^^'^ ^ ' ^* ^ ^.^ 

: i-Q« wrxsa lunr -^nxai px a:ixx3 nnx vnxj "h yx -r^x a7)x "5 oac 'ani -vroij 

vjoxj^ Sx"* orrjai S'»ra or»i :)«xa ^x 'D jta' aax 'O ^rjp-an -ptn^a •}3ip-ar3 oac ^jror r?f 

V-iro nvho i:^r: nxa nrxSi -Sr nirtjS -^r >^ caSa iS'xx b5b!a*l*15ati<'St!< 

• v)ix "jmnxjviaiirSa aW3 ncnxv ">ioo "nwr xV> irtJw ; errs "h:: 0^1:^100 ca^pxr v-vr wur 

n*^:^ bn'^^y Tfcf^Ti n^ri'' Vs- n-'nn ^^rll^n ^x^n:; ^**En nn^\jn nr;"^ 

:. *\r}7nn Unm^a *^t*^S ^^m '♦in^^n : '^h^vov •)afryr-> ir-iSva ;?3n-« n-n mi 
: T w inr^r wtJ iro -pS^r oi-nSo -ipy ;i;wro ;r'>><-» hi55to "iicS pxj Soi -^r S«S ^r^t)* 

a p "Br MW "cr rpr^n rrxn ryr hi^i "o f ns;;^ -.rx *p*sS :ioir^a £-)n Sr •i;KJ':;;^x? -^i-vf 
: r"^:5"» aivn Sy o^x^iStiA ys-yi -jS «"« riv) Txr.a 

' KlMT? '\a'\y fc<S'iiS"i'»2V^ vV5< ^""SnTi ^Si P'»"» ^vn nrish r^n iH"ip3 iw 

S 0::^ c'l^iniDi CTn'a orvsr.'o't cfl'rca trSoxor crtin;) xjitsi v'inn o'^hn 'D•^)^ "^"inxh 
wj^SmS ixjr M3X> nx>M ? narviSs nn 'O irw >ii:i p-) i;Tiiar'xj ncp^ M3'»^ v^ '^ '>< MvuS 

rf» nrM^ w ar:r o^an per oitjS n:*» irrM ':? -la d-.mo -.ira sstirr;) c^r^ m*^^ ^Jwra '3 

c« :;i ^w hSo p nc« im aiv mS •3")-.;^ coSir,;) m*^ niw mS -d ;:")')w Tiyy>t "tch ir j aiu 

: vniarSr i'-»;3 oMirxj ?)» yx'^ n -jSis *o aiv -ly ntja loina yM *5 'j? im d"Oi»o y r3»9 

«yat53 ;)»-.•:) wca D'^n^i^Sk t G^^rty^^ i^^i'^^ n^cn arQ^-^Tinr.^ 

•0 9^" xSia y w ov^p M13 TiZ'iVH^ '3 oS^aS •^rjiirx') Sm:? -.cn^ c;)"0'!aS3 "ir*^ iSov m*? pi 
1 pK «:2'0 -pjiioH iiT) nmS iropi cf?U'S c**p yvr. n*;);) >ib :)rM;5*) o*-.5r?:^ rw^w iTaM* om 
i-w ainr^ ^td ims •/? SJ? y wiwo oSirn ovp «;>ito mi;) nsr:;T» :5-.r:ir s^TrS ynKSi T)r:j;)i 
15S yi-vr M");)iu -»r;5 Ssm anrT ^iiisxa 3*n7)"» v> nr^^'a J?i:;n u^'p'^ Sov xS •^ ;3ai t^::'^" "^2 
TO o^:wi» T7r5 '""'^ r5*»rr;5 ;5wub ")*7n n'rro "^Vifc -jud sSirn svj^ a:rn) n^.^ oaiw avnS 
nw*;? So "ipxj" ^1 o^j^ru rjStJo;; nrx p*) oSoxr ovjS n-ryc x*);) uc^ ninaiw j^irnzc o^pio 
« 'S cSir 3 cm 5!orTTO Tir*) D'H-jnas Ss -^cn n;)n cr^ra cpitfr"> cS;«c ct^S y tnctJ to rSzwTfl yocT'rS vj-rcT^T T^"'y3''^''M^"'0TDr:)'D "in" ycnvo^svi o^-^ it^* y^ra :ro 

rxj'w DXjrr WtJO -iii ''r m^ rrM rrxj "tM vf^n t "irr^ mS *o im* Mro: 'o'lf' rjf rem SoMtJnw 

SioS:) JJrj:© pi M"UT nrx crrn^ai rrt) 'D V5:ir>5 pi crxjS nr Si-^s V Smo -ton *:: ''^xi c*5U':j 
^lon *rxj Srr Si-ia -o rrMm icr?) iV-wa n^n pioia TD>i pi Sisti Ma*x; c^r^sa :?5''br:i ri^-o'j 
nwM -pi vw^ la ipK;: -j^ iro D*rm n:j -ii o~txj bris -!r>t ijr," -Ci-^rr,::") "jTrtt^i ot'J^ ^»^ 

vnM ycc ia^.r S'-v;iS ayr.ioo 'i'nt-*?:^ ::i:r p^ 7nn^;n o*-';io Vt^ ^"^TQ *»r>XnX 

cvra Viae n7)>^ TiVi u*2ivb Sr^^Si-v -^icrx) -Drn irw ^icr o'tnynr f -!r«X3 'ih Sx -i^.-p 
Vnjj)i 0*3*.^:^ "}7)p"'o' nSvJi p o*VnA;)i o-dijw crmrp o'aiwS "pp^r *5*-iir)i ::x-)r/ -.-aM Tca 
m c^irS or« i>cr hS-o m^ cin:i nr cr*f^7> o^ercwa oh'^tto Tir ;:M"nx,p zTch yvrov 
"JTSHXJ irs -prixi'i •]->33r Smo raiw p 3"w;5 t« ^r.")i 3:,x;cn -jpu m'^oxj o'irS wivn V'or.T^ 
TW) Ttt otc^jV otM "io iS?i' hSx) -U3 PS 'T»^S o"3TOT iTHflr n *;nwi3"> tS^ '• o':j rr Vi-cw 
•^WM-o iw *>:»« c-:mS73' xVo tp'^x^ "^r^ X"!^^ ^3^ Js^7i:h7)onn V"ocni cw nS^Si o'^'sy-T 

»tt "i^ "v^M So ninS cr'^i S»*i naivS o-aiw Sd •^jjnAxsra loin :^«a c'n;i"> c-a'.w.i ra S^iau 
TiVM TtTtnv "Tor.:) vj-ix p "^M nriMi nnro wik r" viri amS -^jutu yno n:)KO jrrrs ^^s^9 
Vn: :irMi •^"^O'^a :)"jpt5 ^^a^rMX? rrc^zn or ;5icjir ;7:)>«xj torn iw >o.t "p isp >ii^"c aD")^ oa 
OT^ax S ZDrr)"^ otm m-ca ;:5iDnao m-ut Vk» im roi;) p f* »*ain ornai oth i^^r r3")iT aV 
^5t}■nM :3''n So rw ')t^S:o tr^nioho vnjxj- y^riTa ^ a^v .- nwai ohm oro p >ni» p 
a"p TCI nan jj-icvw:) c;^x3 yuxuw *:m nwrS hov 'o Sm -ti^o IT"^ wWj'm ixm i:*55\3^i 
W c"«W) yvroc^rx nio -jSt) Mn nin p ^^lo p prjv n c-n '\r r:^-i niVovi r,i -jS-o ot^-u-u 
• Sm •mn3 J vcrc nr;M :^in ;:^3 "in ^in "O 

WTT yh nsTi cSuT ncra Srn :5P c^nra mi;i caini o"a")vi D"rrj^ \a iii-cnrtj nor:i irM v^hn 
V)^'^^ -piv aiu Minx; Tin oSisa -ic?^ ■'j^ai ip yn^ M*.rr, ^c^•■51 o'ai\:S iSi:? mSm "a pn o'r"'*? 
'35:xy TOM "ptts 3T rjTj irs dS-ia^^S ><i:) :5r y/^ri "jior ip" rr irMXJ ■);in {7"*p^ ^'WJi M")n ton;* 
•a:n'^'CMXJ iro nu^x? iS yn xa;^ oSirn -ton Sa^ y.cn c-rx> n» itsm np o^irn nonbi T>r"»'^ 
Wfd 07)iM 7t;o Sra ppn* >c.t oVira -p'on" -jppSya otm "oai i;j"i •}:f>*,t o^rj^M ww iS ya 
K33 ^laS Saw 3Tn c^iaa wic crreS c:^ osnM ->3rtt iro ^onao o;>"o c^^im yh ^na otm "^a 

: ^vrovD t:mi -inx Sj"? w 0x3 p wsitj ir-:»x> o-:/w icm -p-i^ x*? 
nr.''^ ftr-n^a in^"' • d^stnTa-^j^V^*; -p"^ vs*^ V^*^^ 

31 P ->ai -iionp •'31 f S :g >n piv iw f yra >iv5 r onSt:)"* ffnno:^ cWji y^v) c^u^ :5! So 
»ax:8i 3^5-) "nrH yMicJ flavm m":)*) -jnan^SMncwr :):)t3;) Tp4:w> p-g** vts-i-jw iro p o»">:-) T3 o^tr:) TiTiH'O or^y> cri^-y^n:;? 'r itt^ 3*>"»S o':nr;5 Mrj'ia Sn:-) orri mwi 3»"i in w vm'W 

•:ro:?D'vw) '^^on t^^-vi 'i^^int!;"^ 17'.\'*"'1"^ is?^'^ n'^on ^^n^ira 

r Z7h tt:)" mSo 7)17^531 TirsHJ porrjnS iSdw rn ^ira "»n •j'rii'S nu:: nan vSm u"> iw noi^ 
aiwa 0T3iJ55rx) o^tt^ro on ynri'i Man oSirS piosn "o-nT n^n"^ ih ntn oSirn *po::v »:ir 

I mwa o'psr:»5 TCJi'ai if? era c^Sinn en of? "lo-i oni^ "w V H'^ian sinSyjn ^jcooi aiy w 
•}-.or3 "^iiaTS'Ty SMnis >ypi nSapn -ji-ir p"> M"5i37r runS rinSMn rrjsnS ir'rin m'w mSm sirrai 

:aS •'Ttf"*? n^iyin navjn H^n •vrjpTa'i Man c^ira ■}'«-trSnawn V''^^" Minia 

nMiX3 innar) pi 

Sxn TniarS -i:r n*nM >6i n^iSva -jmuS niMXj o'xan o-'a^ixn *?A'' ">'' Maa mS -opa iS mi3» 
^rnS;i cS:i)-!a o'M3 "o rni Sai:: -i3ti -^^oit xr-f? 13 mi3xi5 "^m^o "rjirrw 'rTOTiSM o'r'oi t> 

Dipt53 -120 ^Sca • ta-^.p *b;a'» t^n nn^ T^t< "h^ "h^ b^ : ra 

mn i:-Sij onSnSi i:'y»M3 xo^ r^ cnS n'n* >ho iSr owpi:3 oisi''''si tJTf^ ni") '•am ?n>r33» 
r3'o "3 13 iwiHo ^Ton -^sn ">iu nor^ nwipr) or?> n*n3) mS-o nVs:i n'*m onS n^n?? oip iSoi" hSi 
a 1^3 i:u n-ni x;i:i-:m3 iSl^ib ox> ioio mVo yjaw xvii ^"^3 »''3nn unSr vjt jf^wi opi pny Si3^ 

: XJJ^TS :rnn yMX) yhi :niS*iin 

XT) hS -0 i:mSTn i.^iMn3 onS o-.H na-.s" mS-o i«m sn'vr^i cr^nn won© ^otv 'jh o^mra 
Sh lo^'Wis mSi o*oi3n 7)>i n-)r:;nr) -^'hi y-'irw nnn ixjiiySropr Sp-ca xmi 3ir3W S« nirr» 

•jnyp St:' pi "xvj Sri •; xiniSr: r^iixi Spn '(W Mini i:r5r ^b'a"* Tl^'H^ ^n^SHD ti 

a-on M^w')3t> -)p-rn w>5nan -Som" mS *oSiomS rs-oa pi" pi MiyiS -^iro pi" pSi3' Mx>n p"»o^ 
r'or'i pMS iM"a: np*rni mnwj 73131 XJ3"n Mini 13*0 rh)^ pn^n mvo pMn Srro risirn mSm 
rw3i 31V nor -jirn t rjr3 o'st cts" -jmxj: iprn "0 13-0 pii'^s'^'or: mftwa nSon onm nt ihm 
: 3i«n n>yrT33 o'pisin S3 inS *o->i 3ivn n-ortt nrM Sir;in *3 i^im v^"'^'* n:irM n»ii 

13 TM^ ^""iJ "«?'"U'» 3*ritt3 MSS^iy^mi ^tirn Min ^d p'l 13SS33 f^3 rv3'^y sSn :5ni3r m*^ 
M">n 31V nxjn v:*r -yioS ctSm -ws vm oipxj nir!T33 cipnx? ir^ oni^i c">v»3 -o o*ovia 
-ii3rS o*3-)S-j«S:i n^irMnrn po^rro oipis Sd3 p-oSMnnyrnor^mp'O's -^ttx) Tn niorv 

II otM "33 -.rhcm f^ nn o"3-iS itsSr n*ri f" zron on'isM ox? M")p"i zts c9iaM ntJ^'o ir^ {^ a srrura ^rrrJy y^rv n»5 'D M3 Vmt) jn'o:: ip*» Pti S^tJn^ :5»n oorw i»t> ito OJr»M :)«ii 

r "T M3^ via cT^'on' kS -cmi aS;^ m">^ cnr^ 5n»7axjvwi 7jiS"fTOi ctjo nvT iro tim pa^r Sh:> 

: vrr tjm c:5"iaM >fo*'> i-io :ioirM :3r">'^ ii Dxa 'j/?")! -prr yh cnnn nr^ Sax ^rj^r» 

M ciptia "("t:? Mai •pSmSmtjr -f? yr mi^t TjiMwro r^rSoa "a y3r7)MTt)75"'r^Sj f Sa 5):rrj) 

i r^^'' t<nT>n n*^ noan 'T»:a*^*n :^n7>'»S:?ba - 1^«^ r** h*^"> ^^ ^^^j 

nra-i-in'^n''S57S3 

: So:5 o^Sto-i 7)VS' Mia "3 ■>-"« Si? >^ -jSr rvai vSr Sr-S^i •f?x;n ^oiiy S5 
'5 cVir:) Ss VT3" -p T)>n r^'? x*'5'« c*"iny:3 iro iiri c^uS "h^, n^y^v ir^ ■)r-i7 cS>rS ;hir 

xnwTs r)^r>^7) v^r SSir^i pi oySr ijir<:5 no im pi pSS'n:) iw Ti'\7'S G^^ 

a axr^ii ST^iSiao inS ;mSvaS'n y^or -xjnns t>*i o^r* T^raxj ni',' Sr^'i tJia na iVr-i ir:; S'n 
Sx :53n"i Minx? ira v:ni3X>ri3 otcjuji •o'Jt rj-'Syr i;iy"»;i a>pm ;)"iy •/? n'^j' ex "»n3W)SM -mata 
; o*irrr -^H^yr hi;51 f S Vnu) mSm vorwD -iii:SrSMi ia yirw) 

avn aiin nvKO 3W ^S ryjf f Saji lyjn rf?05) onM :^M ")r)ftf ir^S-w:? -pi ir^ -3 -jyrr^a 
r) rr'n ait»i oraa mr non ry^n np:) ^»SvTa:^''Ta ;orSne> n oan^J** «i:ix3 rjiSra \'jv ^xd mih 
w ira -jtsrw »i::S o-rxjn:) or anrawSx o'irh nnmSyi zjaw :wt •^•'Sr ;i-)3rxj ;5i5 "jr ;nr:n« 
•«) nxjr oa a^rna Sx -^m aiourw rn 3«r ich iS-'xa ■}>< orvi cs^rhm ^n-vro niaaa 0*^7:3 

i T.t< ^^-i"* T^7» "nnTT •nt'^ fvn*^^ ty i;^ "d • ^■i^"»«'' ^jm fa •}k pi vjcn? 

exjTj "^ -jM Tiwn o^^S VM1 "psny "o rrota ytrhyn ^Saa.-? Sx t\nna'' tl^^"»1fl ^ 

T;cSr»;j y« Mia-o iv) nr::u *ip mri vaS^ pnn a-oT p" y^jro px noi- ct c;:*">nx nou* 
3 ^iTorS 1101 Srm fa oipra x^nxj nva r)a3:;)a na is'Sn" V f* ""ip Sax o'ann ^u'o nvm nip 

: a:?DOTr; ;/>so o^a-in ivi nrio 11a 

•)p*rn tjiit) iS 1X103 ex avn piaww iwiSa i^'j-x inpr Sa p-aswca rtJin nx^35 xSi «at) 

b^a^n '" D-Htt? ^^^^7 "uwitn^ irt< ^tn^ b^i^n J Tf'3S:a ^^ iS xrw xS 

crxjnn niaxa •a ciSx> a^n S» icparai ipx w^ to rnoi iiaxa o*at>n;5 "^xa wS»oa vnv 

: ar*' orxn i«xai nwjxj ito cS^ra nrr:ioi cfro 
man 3m?»S atJ'o at»v5 jp^ am : VaV "xhv ^""Ht t*^"S^ i?tr^ btti vw w nr >r>a -o h X»rTt«^ ^:^^ • '^^'^"' t^^ '♦3 ^"^ ^^^ ^Ttir T\^T^^ 

»2">3tjr oTJisrcf ■> Srs' rjrroa W"* p c:ii rvntj Sr ^bmjo ^«3 latJrj'o ;5tt -^m U 'a^' U 

wsrrs "po-o Vca :«jp ;33r. fwrcp iomvt) o^-JtrSi ^^:l^S ;sn:h "iscnxs "iw onS •\V')r y^ 

frrjc'i an cfjir^i i»J iS Tnxj rrwa nwts^ f ^nw -p ^j]^ 5^'\^ ; TtVn** to*'\'''^ 

iJKo-' Saw 13 irrjxj'* «S ooitjw 7513^3 r r^y"»;)S3M 13 

9 ^^^no '5 -)U'i nana o^»xn i^» tvsi «4wSSyw rny "jtdmxj iic? i^ns^ 0T"3tJ or hi "Wj^ 
m "SI iS i"CH S3 Tin •>^r"> iJy»*?3n vSr iwpip "Oj oth -33 Sr •« fiH<;Tr *3 larnS ron'? -^iwiay 
ns nT3 tJi^^sS n*;5n *>3Tcj tJur two mi^i ""a*")' pw Jr^j-* •»« ^^-^onaarnx '» *pv ym^ irp -^iisn 
t::^ mioxj ''srM') "oro -^-Jr^^Sx o^an oru ttt)'' -^TCMir 'sS*^ oiSi-i:^ irsr -jro^ r3"» -i^o csn 
•CTon iTTij^nt 'J y3") o»c3»5 •^»'> i:^")r nvs** inwo o'>p''"iy» oni;)^n Sap "jr^ o"3i •);t)W in:;) Trp 
: DT-onri :mr:w iSr mSv 031:10 VSmt^i o'p";:^ :;"'dS 0-1*3 r.o'a'7)-' yh'o cin^Tna")")! J5:n3«;n 

jn p-iM 7)y: pi lo-oTB-cj luo OT'*' T"^ ? ''^''''' "P^ ^"^^ yin^h o:)*Sa n^:^m "j^pc n.r -p. 
rios' xS p o:^ ooivi «twS ^nA'0J5.T> v^ip'o:? nxsirsw "vh o^witn") •^xsjpj :))in7a w:t i;)rnai 
wrnn H3;5 oSirS pipc5>:Sp *» St 'an -jitxi >f3':) c^i«S j3*i)^ cSirS o^iSnsi inji Ti'^^-' thv:S yhn 
: oa*:3 rw iS'tjo"-© ;^*:5:n oVirS c;;)Sr:j •'s 7)^7) oSira lyn^s m-.t:: p c^^-ismS 

•jw nsn M-n toti r\5?a*\vu'» fc^^ : tJTistJ"' vc:y'^^ T^^ r5?s ^\k:^ t<V 
b^tn ^ ; nSa "WS "ra tona n^^a :t\ti'' ^'^nt^n ^ni^t^^ 'o.'^sffsh ^si 

ipirn "3^ Sr snpcj 3*?^:) x V55 0"tJ333X> 3ii»^ np^a oaa npp o^r^w."? w'iT mS -p-sS inaH* 
jy>S« -^i-cj^n;) iSp") p-SpsainSiSpSnoio^Spr:)* f "s^wp 1^453 :S •f>';;3i -ott rSo mi3i» 

* pios :^ioSV:^'«oib;3'» 

« nrr-a''^^^'\ Ttf; ^'?r^'»^'^^:;ia'D wan -a^nt*"**^^ tbti;'bb^i?ttj->n!\S 

i^i«» yr «Sv nw^ -j-ny pf ;htr yh 3 V« «» "^ 5?Wi^r;) rT£>"J5) «i-top "»w yon Xih fToi pv) "ffi i^Jtr c/ro m ^d ">r^S y^ t>< '^^v vh Tn:^ otm *03*> pin o "jno r^yw 

•r*3» ^no o»» "VTH o»r "paxj ywn \mS ^vo iSrav'^JoSxO'i *7f7M pn nxjx otw '3">:n 1^33 

crai o^i7no"> o'::'»n wxs -xS ipx >tJ"^ oTTm otiSm:^ 'on-aw "o tuM crrj-w ^rr nv jjSowS 
:roiTo "^to oMtttH mvro a-D^ro nriS^ px kj"**") or^r •> tc^t itjir Sh;) 0:^ npoi' now 

; f r M3:i oSu'iT) :)t3 oVujr •tfTO *> oattfi o^ois -'3>^■) c* "^''iris 05) '0 ovpi mor:!! 

^5 ''^•■SjTq Ttw:^ . Ktir^"' n^^n^ ^ai^a ^^3 •"^srtma rf\7i^ 

fj'Sy ntJ»' it)M Ssi "^nnSr lyri pn**) -nur po* Sk:? irc3-»n *>d 'Jiot i^^jsm la;^^ f'-ty:) 
Sm sy^" "JtJM Sazj "0 -o^^ "nm? crw Son rrSy 13 vni V Sh3 x*n 'lO'na pm'»*« "^tn" osm 
CTxn aS nS»' Sm non V Sm9 ;n\3» 'jm na^ -a>7C -r S^'aa p ;)>:^ n 03r?,T> r'Sr* vpos 
Km nDcnSrM'3S3M')"'3^SMn:n'ac3rr»3;wn>ni3Minx>"i::'0"i:3A''-u37« ^no -)i:>ro ::n *3 
H'»'V3 OT^ '^ ''^ ^'^'^ ^^"^ "^^^ "wro irxc nw xjjirniS-iTj^^T yo om^^S:; im iS n::rm 
> m "oj^o nisMXJ riB M131 3YC3 Sw DO wrjn :nS»OT Sx nwi3 X'^no^"* S^ no?:) yh tiv^-c x;»:3 

ven IT •p'o ? *o y>H^ i^^ M*? ''«'^ ^"'wS iSw M*» vD3:i5 S>r ^ [rrrn Vis*-) :7ipiD m3 ch 
• op r-J7 S-vr »ax> *3 vS» ni3«: r"»^ ''^h vrr jjS av^?) vh 3I">3' WtJ^ rxjnq 

^onn vnTvn Sr 0*:^? tj^ro "kon? hV> ""ic;,*? 3?»j r""!? *7r>n mS "i^pu mS> "i^roa y^ iriSa 
S3 aia:> ctnb H3*t> ^ra m p-^o?^ V> na'-xj -mm -wop VSho mw >6 vinx n':nxj o-:vrJ» 
)0 "Tfl^ "yrrn na n^D-^fjD "oiaSS vpi St3>A onS ^ p:i ^j'aM ars" tjpa "^o^ 3S1501 o?:S iS noo'x> 
: ai»o M^pj a^M lomo '« o :^Hi: yiivJi'H yh ^0 "j-iajr S>n -h n«>o 

pv) )r« y»rTi ara •»>< iciS^ svnSj "jnp -px pi o"0"3 So nrf> win Q'^TTiVa 

jrai p^ cyiTo ■o:vri o:^ior i^jtxj oSirS ;53i3S cni lan-i -j-irf?" p w imr ino *w niSw 
Sm3 pnar rni sSx ^">rx*i oimi-xjo otx 'ja oi3"^3'x> •» •)>< •jaiwci •yn'cnar 5-1 rnS ywo a^na 
9 yyis'i yh yn n»M "J^JW Sm Sirica Snnxj too noir »i9xjS -.w »"5« n-io : or>rp oo^r V 
•)a ««nn)0 3W5 o*p"T3rn ^nnxa *3 .imt» wtjrie *w otjim Sn^i p "o yrxjini o'P'-m -p-o 
y\jroz nw) oS-ajS psxji 03m 1:5! '3 aiv rtjci »itt ")ioi ottstid •]"n nnw "p'jS riS »«");» 
S r5">r mS^ x^tr yh »"»a mis -jtom otms o nsa p")o*n MSa itjii-s im nva V3^3» ""ciSs oSi»S 
■»rMx» 9o» :ran9 Sa aiv n^o SSsai :ror3) mS twijo So r nw nio SSoai 3:ni n:^ -nr 1 c^r«f> 
Isrw'^Tarr'^ieo T>vn om *3 row ^^xn-rxj too aiv a>yj3- mS sm i^ 3*0" mS ^na "pnw iirv 

J r)ci oSo ICO yo'OT, iro iioxj-j »»xjT5ri3 Si-Vi -WW vnstt "tcmxj "^nn inxn "Jtw cw» en? :5*'3' orio^a*:? rn? iirMi wv 
: 1^ 2-^7)70 mSxj -cS :^m law;} ^'^r^ >r."3"o nror^r ynrS xa- cob So 

: tffhvS^ c?S3iiA mwrni c^T ^^^ nnSSrD :i*S» -u^ ^:33"tr^ 
WJ'*^ >n:)« w -sab X^^^* "fi * t^Cfttm ^2L*in "Otthn "fflstst^ Tian^ ^''^ "© 

9r vn»»5 5^1- vxx;r nyw '):^x>S^ saw -pna onr^i o^^r^^ rjiv vko^j *p ;)3W ^:'r -o rj^So 

CM V3'» -p^j icrrt Sr>3 xvj-i ri-hjv pry »«'>r smt dm ir»i"n r^*; •M^'^^tJ? 

vj Msftro '^ i::r vx> Sv^r ^:if) "hrhsrh trs "tan oo na" 

• XfcWTiia ^57'»ly^'' t^Sn nn"»a ^iSTS?" sJ? TI^TP •' ^'"'3 m%t> aitaa mlt -s vt)M-»3 

•JtJM Sor •>>oJ> >^ -OTi mrtjjn pa wa?) dm i-joi^ rwxjS -it-iH n^n** St^ Ti*.!? 

« iw rhfhnvo vcnTrw pr^ n^?«3 :>ir:wi hi:? :5t ri'Srr^ i^i^^*) rtni j'T «x>n •yj'wn •:>< o 
W t)*«n HipjtJ itr 'fflinSai I'^vaSoS nS^-) W3 mnxj "i^j aiw">;) ifr:5 M*ip:'> a-iv^ p::n m^iw 
• n<3 ^^w^ iJjnnan hmyo "rSdS *'^S:x^ r^r MiatJa n"»iM 

T'^fi"' 'J^w vTMn ni-t> ^lar "^ : t<i'>a5 t<V\ M^st^n ^ii'»fc< 7\ir^ ^i5?n 

'h'o ojrnnM "o 

r\'nnfc< *\^^ir? ^*^^tt?3 tarr^lin • ^-fj'o vmnx -o nx^^n i^ya:) i!^o X3*>^ isj'mS -^i * "oa^ or n errr^ c^^ "^^or h*> y^ rtiy rra ci^rr wm p -r orrTon ot*t3^^ 

• hSt "i-cra 3i«S o-p'-cra r'n«xi z^rhrz -.irr?) >^ riS r-an ;rnr;>i -c mTrTro rita y*jr:5 n? 
'p'l^ : 0D-orr3 Tor*-) onrhyrh rix^ro oim *33 ai'KJ Tjarai s-aia-);) r^rSr^S o-.x nj\i>:r 

•'Ot;^ "irjn yoii anya*! o^ra :^3"i-.r xj*x So "a M7r7?:iS -m -nan iirfo:) -5 *:tot -ifr) i«t) z^^os 

^"OA2 •ia73 1^3 "OAT ;j-:) rr:'^'):^ m'^txj t.t 'biVi irjn^i twVcjro iwiots S»r:f "■'^^ '■^ '*^''^ 3*3rno 
'x*r- "'•'•3 ^"iJiii r^OTTO "sS*) ")r?:;r yi' rvj-^i -n'T "noy^TiD ott t'3» oj'^or •) Spo v'^ar ?)•;::« 

CV7T "r^STom-i n:n3 itj-iixj nice 'sw yo wni "o-.-.x? :?3ix;>no cm *d 2to Si "an "^-^tMi or"»Ji 
r V-7'XM -rrra oiSx; tx "'"I'^s ^-nr onx nriy -a i>fo: hVo i-jitxi oimtju zxJto V^o 

•^Pt^h ^*ni5? T^r.^? ^:i • ^iian *\i-iaD'' -^n^ fc^^-vira ^-oTt^^ n^nsi? ^r^i-'.s? "^ 

Sav mSxj ^ro Mx:^ zh^'CVTi rmt era L'ai« mt:?^ i"cjh"» iiar-o '*a"> y 1^ cV-owa 

Q Tfjp-^ -p "JO o*aiv c-rr %3 7K0 iriS wii Sr wi cSacf? td 'a y« "^vhs 'jrc i5i"» W)m>3 

tJ^Ha;! xS "pi 

TfCJ ci-iri M -ny^xj ror;? pi nTi"»o nn'S mxSu z^v 'S nraa i-or:x? rjirirn ct :i*>"iia';o^ 
rwMaw lon'Sn T'xyrxj -u: crSr iut 010:1 r«: a"» -,rT c:u r,r;'S;5 :n":i ano ir«2 cJJwi n^a^ 

Bv ;) So om 1-np ircn o^jeni ?p«3 nt? -jSwi ryiao nir : o"Sr?:? ano ^.-t^^ ^n^'^5?il 

9 \v >rwxj -xrx nnr Sri» ':)oSoi axioi :iSin vx ci*:: So mSh svg ^w 7ns>y;3 7)n*ij9 -S yx *3 

e ;5iK >r^i rn-ScS c-ots wi ca-i-n -np-rS Srr o*:rr:i :5rn ct c-'So^ 'ho'^ ''IS 

jnavp Toa ;)w anirr; -o iro nxi^rw -on xwi np:i TiSp: «:^ ::Sp: xjStji rjSv^m TmcjSnn 
avx 'wro 103 ^Svjo ^nr-cT Sr ;5t ^«m"» «>« ^^ 7":rr ox? ^/^^ -» Si ^ax "inxi caf? o'»i"»i *MX5M >i T3 SiMtJM ra^riM afja mtxj nwn;) r^p ''WK»''r>f«3 •jI'*) ""Sirr rvnS n^wr ^omx? 
c;5">aM'^^ 03T.T) ^'Sn Sr ^snps n:M: ":m« ^jn^: >^ yon •^rj'j^Mi M'ij "Jtwi "a^S snw) »nv :5XM 
. 5-Mjii'';5 -^ mS -^'Vir^ff T^M ^SiM ''Ttm^o yiaS -j-i^d «•»"» >ni» p 

•♦aisr;? ^-n^no -^s*? : r^t^ ^^-^ dn ba '•a'^ *^t^n tjd ^a^at? "^n^o ^S 

jiv.nioi jnoSin :)ia>a-^ r^ai wiy nS -o'tJ -r'i pMiw* rpw laS vSvti oiMn "3 :^")ttr:i 'S VM "3 
Si;a*, oSinn 'o "no -^a?:) nrSo'i v^^ "^ ^sD^t lira "nna a-aa oianai a^ao nmr^o ■'jdi ^nsxi ;)jm 
tt or-)n2 Tio'in 5n:i3 -p n'^T) oa iwm mS-i o:^ inijiMaT vr« ">■)« p ox •oSn*"> riax ix^t »)")-)y:j 
o-»wa ipb ''^•rn w p a:ii "i^^S rjy^n ooS crwn;^-) wana on*:^ Sip zr.Tin o^n-ax, jrop iw wuipw 

KO 1C3 c:?>5 0^53 T'y^ni orj'jya :51miS i>ifr -3 sTrjMi wa^iM on^XJ* ana cawo^n o^xj^m 

Sriitt "anpi Thtn^ «b3 p^r nipa;? "o ■^itnps'' mS-o ■j-iiwr" "rv "wais 1:11x5x9 xji "rnSo irxxi 

li'jynai ■wmst? '^33"'' Sx anp hi^dxj anp as-^i;) )i">Pi '^^ iC3 ^ampn S:itJ wSwa -p-^or Sw^nua) 

: nx>a "»>«j mtxj im o^:*3x» vt oh im on^o^a par t)^;?" om ih 

njxoS xjpr -wtJ ixjp:**) ^si xir"» iiar o*3*ih:ii -ii:r nrr" b^^an^t^Ti *''?l?f S*^ 

]pidS smai -yosz w vpa^ "xjsj rm vpT ixjm toi rmixoS *xjr3 •nupar lon'jDi {m;i wnana 

•:i3« ^cw» mS -^ aoT3 ristJM w iiro *t Sr oTrian r lyoH 35'aW fc^*7 Vnn!a ^ati^^ 

r:)»" M*nj cSmo "ttrr -o sa *ri3\yi o'iriM onxj :5« rrixj ^yyy^ I'ric wirij 'W/a noi» ^5H> 
n^niann n'^a rfc<1 ^'^^ ^ ""-W ^"t^D Titian • ^^ov 'r:"Mi ^^^s-m mxj ^oh p v» 

»ritj:? mS -)x;m •li ito o^naii:;:) pxjS yar i:':"mi3 5?^"^^' \^ ^i^\jt, yj'»to "'Tltfrt 

xj 7n:rw VM VM Va« vSm o^-Ja-iCT "lan rwon) ^jiroij) vm yx ixjm xj-mo p oa "wi liixjS 

•'Tbt^''i*.t<Tta57nrcnt<TbmT^WTl'' "n^^ia jo^a'niwosrowjSrTxi 

>5V:)rxs jf>ni:n ona ^S y x p o:rianS» a^;)V» onr» no-iTiS nv rbnaTi WTJ^ '^ "a 

rcJTp np^TCJ -nSn :5SMi S^n Sr yiM ninx p ^:5W nja:) p -jS -rhn'^z-o iroi ^r^rjTO -jnaS -/? >^« a:voS "Sa iS'-or 'Si-i vita 'o *-i3*.x3 'S irro" '?nn7C *:S"yjn •r^r?' >^ cm -S irwxj' -vr *3-Sj 
^fct "D • ^"an '•"31 ^i'*.t<^^'\ T^i ^^^"^ ■'St^ ■'a • ^J^i S;c v-icx CM 1X5^* ;5W 

■j'tjr *V3 'aiM^r") *3">M:;rr rS-cr ")Smtcj rSyS rrr^ ro: ":m 'O *-Sir "}in5 «^rMio nniM ")3-j^ 
•^iM '3*2^ "ra i:t5mi '3">r "t^stm 'O ^mii^ "5^:3 *:m ^ot^ "i'jim "iiy *d •:rr 'ciM^r pn"»' mSx) 
• *".^ty ^t<l^' "^S*^^ *^^:^*i? t^^n ''^*",fc<*^ '• xjpiwS 'S r/o;) yo THvrr am-smi i^rc :5">«m 

•nr "tr nr ^o ca^ra -rr.M c"M:itJx> crriM "»r« 'Ms^ts "la")** caiwi o^wrr c^ra 0^51 *jiMora 'jm 
rr xj xSm •':•^:^:xJ•' ar^ •'an rnn mSi rja-r j^dt) :irn -h inSv coi ct^S tv':^ mio '3 i^m "i^ii^m'xi 

T iw crw3 xj'i3 TiJixiy::^ Sr-^roSr Tipr mio"> ^r-n "np I'^nM r;T>-» ':H\y T"!")'' 3iwxj ")':iS 

: "rfr?^ 31-1^ zi'T.s) yhyt 'jtio rmaSM "Mtrrj^M Tr "S tmtw o*3iy»r ct^ic: ^^0 
^■>-!MO Mir w^ *:?rix5;5 f« ';)i?rS 75-1:51: n-oin : ^r.^UT. *l*lt< ^r."i'[i^ T.tT'.h 

•jaj'i'oirS TWif) ixjii'i iM "^nM mSi •7^r*)X5:n 

•?nw 'DTj y om :»ix)rw iro •o**:;?^ '';:5:r nnS ;5r>n o"in ni^xsMV "3^3 "^2x5^ T.**.^fc< 
DM1 Sm avMS irMjxj n»:3 "'Siri '"irj "jixn p m*? "^vm is-im mSxj 'oi-oSa w\3rio orS c ti---)> 
^Vm3 lair 'x^ ;5"5roMXJ '3M3Smt^ •2")r3S m3;5 "ViS J:x;-> -ii:;3 ^j-j S:,i rr«->j3 3rM ««? m^ 
:fe 3SV) nv2 Tiw mtvM •:m r^r:? -jixr vx3 oin^Si pu'yS i^-i-.-c v^Sir;: :^amxj -xm *xr ocno 

! "»s5?a '♦Simian la'^xjn ^■^•nn r.^^^-i ^tbfc<s - ''j nu-o- «*5;y 'ta:S 

"w-iiD •'XM sirr •'srxjna cfrt> ':m iS'm:? r"*"*** "->< V' *>3 ''«^*'3 r,p-3rj3 'ar:SM: "•nrbb^3 

Tjrtr >6x) "o 31V;) *»M "531^13 -r :)M coin -sm ??nxj:i -or^ tk^-o -x^m ■^3-: tmoi -J5x;nn 31V 
"Trvrxi itji^'x iM I'Sr ns-iMt? 3')v ^S Mr m*? -o 3iw •)3-iv ":roro xjixS xj**) •iry ■)',:;« mn "xS 
aM3."j CT« "iXi3;5Sr nor: inriM3 i:rw ";rro-»noi *:5X)r:5i aiva :5ir^ n*.a "b vm 3iS^ Jtxjrr S» 

: "iitjSa 'TPsros tiah 33m n3nSxr mis •'z^'chz "Tn^-y "3 nr3?) xjwtJ ;)15tx3 "cm iro or Min 

■nw ^3V"''T^Ti ' '•a^S^n Tin Ti:i?*'»fc< t^m nn ^n^ r.-.^-^ -^ ran^ '»3m^7l 

•>rM :)-;5Mi •jMxnsjtJ -uj S-acM c-tMJ5 W3x> 'xo ■ji'^M "r p CM T^MM -D 'Tf T.v 3VM irMXJ iro 
V Siv,3 nayg SiacSSo^M mS *3 angw -^vr^P tjicmv -j^u Sm"c?m •tc c;? vrrs cm S-m M-13 -p : 7)^7) zh'isn •:«! n-;?* rwp -i'OT'si 

XI ><ir Ss:^ ;5to oSira arj othxj :5r st-mSd San 'd Sa;? -]>< cSirS o^pi '/j nw *5 ^n^s vw ':«» 
^ aSn So iicrr mS ;)r>^i: iw ;)tS3i rSOTS^a -irn "^mo Sawxj r«iw nriS rann SaaSo nwMi 

: otS ctj^iai en Son 

xhr *snv yitjSa pi 7010 cSyi -anr or rr >/» *s vir So •fR):r ■jtJi'ia tbsiS •l^ 

r "^ro ■o*':r rirSy -o V33 "»3'*3*«i "jtjin wi-rrcj :r)7:Sy -ps o^hwm x>^i ^n n^ygSr ^-5^:3 
T3 W^ Tjr ri or Sh ovr iwSara viOTro^ onx:? "O ior>«ji i:;wBro cSra o^tjnsr ie»i rrnsSr snSo 
3 «raoo3 TO^rr 0S7 ore "O *» M'^tr la crjnaM'^^ ooi^ni nri» irSyi ■^*ii:i;nrn la:;? ico J)"iw-a 
>^ D"n3 W)S3:jS ivrr Sa:? ■)« oixn :5yw p r>r5« n:")o:nr S» nnn r:^n nrr" mSxj o^Jn-oOT 
: "tfraiD ish*? v» w«a nwiSo isim qpoH^ -» my mSi urv iirw) 'i^ar^ ><-)ni -pro q;ioMS 

: o'MjditS mSi «"3 -jS «S« •r/ynim ^a^-ia vm 'srin 

•■u^S »xj"» lira "irMt) iro ':"5r:^ iMTaa laSa *5r»n^ Sa:n 'oSao :r)x")n 'S onxon« ow 
: vSoi KTa >rn^ o^aiHOis vm ''o>ftf -iS vw '2X"Jn* pnai 

•15 S» 'S -Ml 

»3r^ 'S VM ^Sr 05 "0 -rieSx: -p-jS -jTr xSm ohm ':a rr o'awoon 'S wa xS -o orr pxyntf 

t T^**ra •in*' n*".aTi'a "^i^si "^75;^ "^dtj j •i'^* ^^^ Min Son *o or n pwjS 

p -S T£j«i£j »iia "n-iwr" T a: -voio n w> "Sr M*at ww "»itfK L'a:3 *\5:5i "^T^^ 'no^ 

n on icoi -jnVw) w -r^rox* •'r)VKn Traa ^^rwcji toi SinmSn Sri»nS» imt ■'iros; jrt^srsH 
. ni5?S« 13 ni^jfl Sm )13 ^t wsnSrr itjin^j :n<Jj» 0*3^ 

romi TMX) 100 'S n:nejr a iro o:ir Sr si^oisa otm 'ja lyS •j'on p Ti1hia1r\5k 

vn xiSD cm oTMn yai bym va o*rSo on iVho Tnnoiw? "nan on o^^Sr^ni laotJoSr ainora 
onMancon p n:srnn")no nSoox? vrn iro i»i:i pimi nioa )i:it> Min-omrn a-ornmri 
: vro -jS^ mm -o o-imSo San 7m iai 'Mnr nt>a Sa* nrMX) iro yiwa 

•jS-w nrrxj -j^iio^ '^iSaci yinrovi •jjSapxj -^nnM ^^T^ Tl5?BIC> ' ^TfOXC^f^ i:r5:M y^:i 'O tv^ "una -m'wM tdi •:m3MSoa atjvr) ■)«» -jiH i:^ *3 '3>«"in *rxjrr 'ir^Tnsf 
ipt^ ipwts rrn rcij "3 "h mS ^-iMa nruT 1133 oVira otko '3 r^i^Ji** "la'^n^x S^a o*3t3*i:r> y:tS 
7» p 3A M-^r*"> "■'5"'' -"!"'* ^'''' "^-^^ -^"^ T"^ ^"^^ '*'' '■''-* '^ "laovp -trrc iS rn c^i:;^ c-.m.t -3 

y^:) snn^^D ^0 c-ir^ li'rniJMSDa -r^^cM Saa 'tiin>a'» ninis ::r-o:oi cSiaa ;ia*xj"n irMiyi -jn^rr 
(^11/7 o'O" pi o*n p >e ">"t"n "]^"):) -)n jiSm "i:'x> o^rra T^ ~^ ^^x ")"''> ^^''^mi^ 0':i"»rM.i 
3X503 "Jiio ■>rD p sSira o-:xo •w w yaw p "-Sini? "sn^oS -t/j-s;? rri3x> ^rn ia ca p :hy: cWi 

vn :tixj»S -nr ziaix? >o "^r^JW rt'^^M ^rT^3 nsi^ani o^Sra nir "^'o^Ji h'^'o *:r« Dt-in nri^O 
"»3fn "JM •}*5M cnu ;jHiino"> on'Sot) "po Tcjrais "3M -p'lf? "Sin ?5ao v,;i -ijxji p *:nr;i p -):i7n 
nDVTi oSu> H3;5 obu'01 :5xj»w c^r oTn c^»J) P ^sxn ix;aS Soimxj -.ir 'o':*>i iwiS^ ^ryn^ 
vov -^Si;? o:)M TOM SiHoa rironi 7)»"n -paxjoi ;«jrr> tx '-^ "ivo>fo I'j^ tixjt:^ cSi:; xSSom 
; cao "jiv^ intbi o.-nxjrS ovn wixjaS oi-o y ro p;k "Jx>mSi 'jnai no/^i 

«ix> rcxj'i ^7irs:h i:tm ;^vx) i-^m ';nptJ iwd f ':)-ir ^V iwm"> '^' r*' ^^^ "F ''X*''^ ^'"'^ 
; TMiipS f ai^p 3up"o ii» ''j ar.p :t'ji ->riS oyn "Sm vi 's nx>r p 'r^riTO 

*^^a^ '•iTp'i • ''^T«;t^ "a^ "^^5^0 V5? fc^'^n t.^ticx:^ t.t<^ ^-"^^'fl ^i^^ 

r sSio:5 p p nxJM \rca im vrs-ra r^TTV nrx'tj npa Sii::5 iw o^'*)nS ^w «i^ iioti pMX> 
•>p v*J) v^«?w P"> 3""»*a3 c'TrpMro iro o^ti o'b •» V'tj nia xmv ■'*>afl pi vSris Trvr-c "sn«^ 
v« "O'r *?3i3 13 X5"X3 -TTiS Dyi"»i -pM ix:) 'xr r^v^.M rj'rro p^ Sm cu rs'tci an v;3 13 «"■» 
-niTOMi -Sicnp 113:9 M^w ")ia;50 ';)')S«3 -iirM pp iimxj ma -::io3 "S:i;n ::Sc Sa cp'i viSpi aa 

: 'bin Sm "Sinr ';nSr: hVo i^iSd 

y n "JMV icr *«r ;5x;rx) pa 1::): xi;)i n'lc iS -rrcnn -rDM iVjm ^u-.n *T^' ^^ T^"^ 
vr^Tii xjin or\ji xjn-^ ni*> -pra o*aiv 'lai n""0 pt i>cx; Tua pntrtj yri p ix iS Tinir^V 
» i-.i'i ir'2x;'"o =pi '^ixjS i:\-SmS crvi irr rvirx; c:i c: SoSr ryS-m n-xj wT"S 5-.M a'^n p 
»x> 33 .nMivs C1P ■«? ^narr S)*,;) -hi- vn mS ni:;H« can coii cja wn* i^rom i*>1"")*Sd irtf 
: inT5>n 0TV131 i:rw cM'n' TXTh "ov icr ;)rrx) 

• 5 ta <*c^ d-rin^St^ rca t<V; nncan xn'* t^* ^t< "^i:7i ^^.yt< 

!kSi 2T3 •Utti 0*37)1 Sm ;i:r yfji inaS ir^ar cx) f*a p o-rz^n Sm t):s yh^ *^^5Tl '^^'CJtl^ 

ap -^m '5M 0-U12 w^^tj nriS ;57in 30 -vro ct^xj '*x:;m Sx mSi ma'S ;iiM:ii r3 "Sra *xj:m Sm ;5:» 
c;)i VTX3H mson p -jr 'vxji o-rxjn Spcja imi:? cxj ca;ini j;t:mS><3 cnvia wmi cwoip ir J 
>wx> xjnixJB ITS "J^Mi a)x>4P 'axj^i '^'2 "^i, Spea v»x; vnixjo *wp p -vim y^ri o-vnx; px> «55M-"crn:rttrrwt Iranian r.^^n'^^'i s naD:a'\^^n'^^"nt<^Tn*5f5 

atj^n Mtrj tiV>o -^narr «T)a;:5Sr new rvurn o^w wa^w;:;") niurrn s^r-oa on wmSs:^ id^Sh 
1 vSm iriSs irSn irM") :5a^uni3 co'Sm sc^n ^::^ pi dim ^:a •(I'oSa 3ti:5 ;^nan 'o 5-oi;«;i o-)» 
C51 nian -D i:r« n-csTro a-^^wvjSo "^tAjai T'^jm •^i"irV v« -j-nr yn -j-scinS o''Sri*i::iS3 pi 

: cSm "^aa ^•hr^'o-v ySn •^na" rnva -« -a -^^lyrra v><i c' 

waan nil! • ri^t^t? tfe ntl^w^ 4r':ip h r^'n^ ta^i^t^ riisant^S -mi^^ nian 

JnyoSas "Jszfc flM3 yrn ?iSirni ainatj ira Tieuja rh-hs sSion «*n rn3«;ii irr'^iu;? nat xin rai3» 
•^'D irxii ^'yno >6i sjyin m*? iw n:;?*! awaxj iro rxrr;:} pnp x";? ;nHwm ■o;:)^Sa3 larw :5"c» 
:5j:)i r5ai iH :3Sw ciyr t^mts oaiM "^r y in ora •:n^vy mSi W35ia>< Sm "sna-i >iS -a m* -dio 
•^ Snn wymS'/53J "3 nWjJ) WTa naiTOTO oi''Saaca"nrJ5So'T^:n;:5Sa;5iyi:o;yT)::iai:My» 
lies-;)! o";)S« f Sipa irtfo» niyo ox itt>n ;5ii» "^wm pi iSipa irrv-^tj mSm ;i';i mS S><iis'''7 
Via W1K cia^ip'^ ''^'>^ v^r^'Ti moaif Sr maair^ Sr o:r)M ;iiy ><ivnS iSt^xjoi r/i»a?5 i'3'ra 
can SHnv" Saa v;5* h'to itJSM '>«j "liS or Saa o^ris:) i';5^ib ;jiy iia*yn :ri:a-5p Sn s*?fl:inn 
ftiro ia-:n 35i3aiip vn-i Tnprfj cryrr o^a"";? o?) :i7d irr mSxj o;)a o"a-> I'a'i 01^ Saa o*Mwn 
^M ;5iy xS Ti^nrm '3 ■)"»a«' Sm;) o«im air «S la-iraSMno^ iHvn >6 iS-mi oHwnn caiiwa c^^S 
•fjifa ircnw nuM^ 0551M "sn^y m la-T;) w OM 'O mi:59 picsn ^^1oa ri'ri' •>i:m'o iro c:5"Sr osiM 
^ip^ yiy li-rx tJ'M MWT yh 0M1 i3a"ip^ "Ji? o:>a y^ miian So SSia cin-o o-iaiin 7)ixjra p> 
«ioa ov^an niViasaV fS ipjpr);^ Smiuxj nriMiej iro a^ipn Mwir^r^r nar ''«* 'p ^:©S ai« Hi:ii 
9)nw'^'2TM yh^-o TffiTsn mS anon nat iirtr:! :3»a nun pi aiv nati: nts^ 51:0 ? Sira ::*iy:vs 
^ aSiia ijris JifTMie mS •^rr 3:?ritfr>B o^nor^n SiisaS 0:^ -f^ipS r rcMiy '^S ^jr^T® iwiSa ;5««r:i dSiu 
! T)3 xrn TitD" "5 -^w -rrip -wrn p^ -jjiy-i :?^viiS )^Sm nn:ri 

v:myi5 ""Syorja*) 

WD n»D «V:^)5a -pjuS "wa ^3:51 -::rvyu3 rts :«ii»r^ >6m :5r5:r. im nat yisnr? mS 'O *TSa '*:)ii5>f 
9 ")BMi aniw) nro MID "lOT 7)S*:)i:i awjjo ;)rS3 o^^S ^^m '??Ma a::5i -^ra "jais nnn SoSai ^S» 
♦ nn ;)ii») njo pi loipvS miwo ido Sr iwrw "d :^S;vi5 iot-o 'jrMi ai7»D 

•Hon M*>itt nwfca "^rr -^wa nwi cnw M?m mi;5 -3 -aS -^ina ^rcina -piyi nirrS -oiyni "yr/) 

wior pi "r» WTTtjrtJ o^nona "»»3^ hi:ji niyra oif "sf^it morS -^r «" nrjM nan "♦n^ttJta 
cx aitt OK nvtnn;) i»oS >ia;ii -^ij-oS nin o"ai ir wv-ie "la an Wpa 'r» ttvsv piya -mxsa* 
«o»x» ''XJ-wg ^•»r:« njpS an S;3p3 «i3 wgi nvairo p^i i«3 »i '7»i anna aivSa ivai: «np a?n • n:5H jTorai ^npra -jS :i:ivxj ors Som yai iijt -raxja irc>«3 :^w j)»t n:»M : (^ yjiirna* 

X) -rvT) jSy 7i:.'\7\'s 

Sjio Tjrrcjrn "TnvH -^-^rixjini "^T^oirM ntrnx) ^nn cor ion onx 'rro'3 xS o-tn "^aS n;nM 'rj-nsx 
•w.o") t^h: cin:3 ^Jra '\rM:") ir:? cvp "\"nc;S oj-irx mS *•:) r^iaiw ■>'::r)nu20 cr^ o'T^'C' otcoS 

c» o^iTCJp OT 1W0 T*?"'? ors"* SopTj -iciH 00 "Jjnno ox mS -ri-icx 3M rin^p: Sop rSr-j rj'vs^xi 
: 1:1315 PT""'^ r^'^^ SiS^ro 1503 isar^xs ira.^npo oj mS pino 

:^nn"» 'nri^ • "in^r n-^ar, ir.at^n n^^on -i-aia n^nn^ ^br^r^ t^S tv^tv' 7.1^ 

T 'JH TW *3 oo'Sh -jiiwhoo ^ovo ^13*1 riOT) H^i ony S;i3 'jSvn p o;-<To ':::f7yo"o 11:3 
: Tnai *Sy ixrx 'O ")i:i>ry iw "^iiy^xj •}7ittMSx*) y:sn Sm jir 

:."Mris ^ia:n? rMi^4? •7b:i'» tb"i Ti^an:? ^a'lS'tJTi ^aoa Tt< *•:? r^n^jn ^Si? *^s:at^ ra 

cnM T>*'> t^to 'r:iiS "jisiio six p 

ft'ion Tsiy»xa"» 'r^i^ir ':ia*xjo iisx "p'sS ^iJ3 "t Sa xS ox o^:;aso 0^^ i">p' xSvxyT xS n^x 
\» ^Jixi*? "JOix xS aixiS ''7h^Jr xSi ooid n'J^ufjSyix x^ "cj^iro o^psa 'iixywi iwSd -^wcn 
pi o*3"» 00 -^3 So 3"ir:^i5 "zsvj 'TW-j iinSo to 'iaia 'aSi nrxxj o>?i 00 0*31 o cSio '';:n:i» 
?n:ir xSw X10 '3 -)i3xo vrnpiy vuwSi v;n:i» V-i:uiS Si vo Sxo "ojS i;5S*m3 tot S^S "ixi 
ViO iwix iVh3 o:.S»o "pn S» "jata '3S1 :r>x")S "siSiD' xS ii»in-j 0*0" ix ©"moi o"iwo lupT^ 

: -mtrS -prina asxi 017 Ssis tis:) ':S'yoS -jm o'o^ Tj^n^ nJT^ 

c'3-ixo it>r oi3-> •\^«^^'» ; t^n ni<n h b^^at^n Drca !ap5pS5? 

vn-* ^vs^ "^lof 30 

WKJ13 3py Sr iTjia'' 0X07) ryxo pi o^iS^S iw otjijoS r^Sisi -^p'T.-f? ro ooS yxi "tisa ow^ 

aniyo /5X0 rxo ^mora o^iidix voi "snr fl»3 "nx o"xj-3» i'oxj ottcz loxja prtt't? ooS :)*3' 

: *3:rr3 "O ap^ pnytf?) 3pa 1153 lotj ioitb 3p» : tyy:: o:»n nxo pi o^woa 

M^ 'torjoi yo":n vntjra -aST:!,' orvj p St:^' iiidx" twt) vtvo" y\ap3i5S3i lo'tJ" o'a'ixa 
••>o *o» 'jw inxu "JWJ 3M1W) ix?p3' xS« yjjcix?^ o'aoiMo 00 y«pai:i :nxSi: oisiiaiSna •S 3X5/5" vri's iM •^•snaxjnr TjSra 'S aiun" c:s •nyri 1331 nnar rira "zxh^'i "j-JtjjSi ^S a^W? 
^'sw^ 2rc3r) yys2 o'j^m'O itjiSd im-ioh a-or mS y^rc i-o^t-b im *:t>3i:: :nr;?^ « "jmio "^nra 
: lot'vj ";n^irS i«mx3 iisj "ir'-o:? tv t- inx35 Sm ^nSx 

>f3x> nvho vaw) ;5"ax5t: VoxjwV -jSc^j la^Sn ;jdd ;3:)« r-j-s): i»3 TiSir^;? Min SnSn S^oxjn vSin 

wn yjro D*pior ;)W"5jf7 p:n r")yr -jm im :5t>rat sjrn:) ^tj Sm cr/ir *3 in^TOSMi xjit-x;) S» 
yisn tS Viiic «S "0 o"M»ii:5 hS") w^-rj"! w.ro'^ iwSir mioo ::S'5t?;5 or Sm:i ;?'cjr^ p *o -jciSj 
Sm :ja":n3 ■jt'.-i T^-ins o-ipra >^*» TtyrT) oipca DioMrn Sh Tibet otSmh "5?ra mSmvSm orwis'^ 
^ 'hv.^v nrjr kS^ if? ">rM"i rhir^T^ onoS "jpar:) "''at cv5 c*p")orn :)Sm "3 vj'bSi -3« 'ji-smi ai« 
: inirtj' p f iwStt^ :^r'5nov3-oiaS3pTn:r^ 

T^H "^:rni 113 "np "^"^'3 3V?d Si tpm3 nxjMi I'S^n •^''M" mSxj i^^xsn"*) in-T") ww t« ifl^wr 
a VTOM onH ^53 r*7« nrM"XJ xs ronis n'Sy^i s^aiv c^iyrw nxjy^v "iij-^Ss ipM3 to^i^ Y'is 
: ;«"iio'x> cyn ct 'o i-s^im pya v3"ih xjws 

Sw 1:1:0 iriM 37535:) n'^^i^s TDrrj "osvo Sa -^ao S"« oxj Sp"oa "it) iiy Sm "iirr -jro^v ro "h 
p ixj-n^i") nS'sa "j-)-i xiot "pi;):o tra rosTi vnih "o"") :5S''Sa'> ara raixj mioxj *jS ba crw a")ari 

''iin 'n^n'^ '^"^^t< •»:» • ib "^t^xjn ra -u-ai niton ''Sin ? vnisi^ -^aK 

"S ■nrM"'iSHS "3*r "2K :5Sirj:: "nan oSirS y::^ -3a*y:?)") -.» paiw rrsi ipara -nan pcj>:) 5? "UJ 
a-*mo xjd:;) Smtj ms"i- ohi vTitztv co vSr? :)2*o "a "sv ;)ms"i tm xSi "wm rws") "^iw) "i-in^x* 
*Vat!? n^fi^n mnn"* '♦^^!a "b !S?^ 'n^fc<'» ''ia^fc< : :\'i^r) xs-i: m^iajn snj^z «•»> 

"TOJT SaM air :?">B« wm :5*7in5i "JW airn nparn "5e^^^y o"Ta-:3 TA:a j?*^ i^^fc^^ ^5>'»'^8^ 
c;5*aT3 "i>r ""Sin ime laxi^c "W5 i-nDH"i 3ni:M"iy ^r "^m i"'»m"i ""^^3ra n i-»cm^ "a"ix -s 

: "^SirTi ip 3iip3 :nrMX3 iSmxs-i 

1 ■?? V>* pP" 13S "3 1:^3 3W 1"M 1"«3 31tt ">3r OMX) 13T H1X> "ilpa^l '•JJIM^S MT OTB "ITM 0«> 

■Sv53 :w -jpaS o:3:xj -vjm ^rMXJ iw *:h naxaS wp anMi aan a^M "Jar «ix) n^ Si •3« "anni : "hv nvi oofja caxjnr w*'» o*x;rS7)io c:5>a lira ">r">S3 rryxi orx "Sr -irvc^ 

V) 5t5p "^r itJinT t2 prr Sr'Sa "lan o'")r'.H c:i nr *Si' a-o^r^T o*^iyiHX3 Ti:sir) o"^2'-s) •\n '■Tin 

* y»"iA T"^ ")riSo prnSr Sr-Sa noT -y ■)« :r;)nr) nSxj r'^y^ "Pm "iro py" 'a*? ">oo -^loin pir" 'xi 

: Ti» ^jjxjrv o">r mS -p"*^ S-nA x):u^S hi:i 'im">"» "g par 

c^Mix*^ axjin fl'^re c?nM 'xm iS:^)") \:ii5:ni oSrj" tom^i 'hj'^xj -f? v onx So "3 n^^rio 'la-i tjSm Sa 
SiO' M^j CJ| ">:)v "Q r;via Mi:^t> irnS So")h "«mi wi)i:io xji "rn S? air^Ti "iwco iro o^anxS -uxj 

W)H"» OipH x''^ 

catjvj vffo nra o~«ir ■>*:) m o oa'nvo m")S lyif^xjr) mSm opi •i"''^7 njhryri rjrSvM") 'iirp* 
'V'^ wV»/?3 "OMi ^r>«) iw "iWir H">3"cj iwa aim ;)n:) maiv o;5S orSxJMi '\")M:^*">a"ia "rrM^s 

•^r 'a-'.M r wo-i »n"c ii^ri:^ mS-o •a wrn *d r-tx -or" pn cm tSj? ^^^l!< 3?^"^^ f^"? ''a 

; »"v "x "ion "S:? p^rt32 oirx V"U5:^"> niuc^ o"ax:")n v;t> -Sinrj ir :)")Wfo o-ncix it^xj *.»3 

Tpi oW^ orw Mjeo ■"aa'Tsn *inT3ro ")rif>3 Jjil^'j -^'^xS -wysn 'ajor S» ^Sx» "a 

«;) ''">a^ w c* T''3 P'>oxi ;:iSir;5 "tsn oon -u? "^rt o-sip mwM xVo neiS^ on>a '"JD 

TfhxQ TiW -pi o^")X"«:^ a;):t5 Mi:ro i w -ixw "jnSaa SmS :5>n")3 "pJ iiixjr;) 

Sx>a dSw) V5J ixc^iSs Tna.-) mio"0 "xs^rr:? ">X3;i rrSswi o"">so^ :)ra"»M 

M irr-nSo -i-nHMV) •\«n» v^M^n 

■^ rs^a;) -jdm yon oim :)J'u:xj irs cvp oi'p ^ow '\tw 

♦ 07^ o*i5n;)i -^rn cipw -pa ^m: pi srp -^icS -pM •? ;50">an a tn na'^'j lonr^ 'Jiia "nrro:? at -i^an 0:5 "D "»i5M3 omi rpH'3>r njifrfi ">^ok r^r^M v:r;sx)S« 
tjS'CJ 5-">T5iH ro -^-M -ittiSi ;)iiKr/> «• ntjsf? gVra 3:5dx> "ibd nT 'o:^ oat) omrnsn p^ ^n»33 
:5i:h *o xj-iTrin ^5^ if >*"* ''T ""^^ "^^^ "T "^^f? on? o yir^n t)*i o"T>ttm3 5?Sm n^^^a cTrohtf 

Tn •? TBii^ y^t r5">pS ■)3T'"»SmwoS ion-* xS 7)ih :5iwS t>» xj* M"a:oSM"ir« na Tp-;) ^aar 
-3axj "1^1 o:r)M imx?') •>;rt3 -Hyw^s o^-n-iiern mp "aafj o^noi la-iro niia o^n-irtw) rhn isn 
VD ttvH -0 o^n w XT i^9iwn nn •>arr'' v^P ^^aS ->twi on-^x w:3 -w afjH o^r CM^a: va ;5">r 
'0 v^Sd ntoiM*) y^Dzn m%t> fln st^a;) ^ja i^roSStf nwa -5 o^iwim x>-> o^ojt^^ fa sS^:^ a-^xja 
'»;3n Tf^i: Ti-on aixj*7 -OTTn pM Sh r^iMsro :n"»Sw -^c pr-an ^nn wSa:? 'jaw "WH S^ iS'M3 rrj* 

• b-'Tbt^ n'^Hi a"W ^tsa t^ b*^ 1?^B*V5? :^3?n Vto J o-j'''« t^^h 

H ysm-'jo chn:) o^nr^M 0:1, noa o"io a« o"n:\^ja onv o'ts "jtsx "i?^ ""Ji^ I'lpTO'? 0-73:5 ■jwpa*i 
•*r o*r:5 -jina wa") o":^"t>2J'> o-s'jw otios o-» inrirxj ■«? on^^nx -^r^ o""am O'aS:?^ on-'mn 
« oi:57jm nav,") ;53'):fi ^^^tr ^5:31:1 mitja ^^"im :5>iwrj3 pnt^J :^Hn xjto o:5r iSy:*"^ o'r'» 
■^-jxjb j^-jiua noi -pvS S"x <■>-)»:! "i«m^ Vm iw) o*« t»m^» A-nu^S-HJ 'iwm:':) o'w rS nSrif 
tr •3^1 iw o-Sw mr iijiS ;5m v'^S w^rn -»i5mi ^iijti ti o -^ itto jna^^^ ©""ijtS'y^o s)3T9 
:) yo 'iyrr fl:^-)^ wpsn "3 tosh '3 :i">">»n "»ox ih T'^nis y^njj T^a :pn;j laV itSh;) •^S>01e^ 
r T»H Sr T)Toa o^^r;) •\'>^a^ i^^ S"m:j S» Ssi: ;>:i^y ■p'd'n r*>M3» a^")i3 pryfl-j ^irsin-y j^^-^rit ")3T9 

nam i«M >/>i nMi:y ")wm is-j^ c^Sn Sh aann rjiM?) i« nw run^M Mrm >as: qpC3:n "^xsmj 
»3 siVTi TiTTo^t z)"o M^r^ yjnj^tJO") o-r nSa n*;)-* mS-) o'ts" nxjSio o'jv Sdmb «Sa onxtj n*n' '3 
^S ^« "p nnx'i ovjV>6 o*w Sm :t^"5 :)iMryio na^" miaa Sm ^Ss-oiot lexan 'iiMwr) vVx ^10x3 
x> S>nxj^ TpM3 o^Ma vnxj i«a hm-jhi M3M "3)0 o':ro on on-ra :^^:; Minv o^eun 'n-jSMu ^^h "^ 

: itfipunSM n^xja o-crrici'ro 

yn ivhs SoMun "iw nS'S3^ ov3 -h nr w nr ^-.m o*3^iMn •"^ar.v roa^fo -:)r w-. TW^Tt 

3 "h 'n'on" :r)h^ •^"'imS ova S3 'hn nT;rX3 Sci>n5n :)r3 n^a-ia ytjinj xj-t o'tscs noss >fne oy" 

: :r)SAn -;« -^H^ir*) yr\yi r-wis n*n ■i:?n>i -uia n7)>n rjwx o'nSn mn om'j j^Sm n^« o^a-'wa 

V\TO to^Tbs r\^a"i5? ta-i-m^ no:a ■n^^s^^'^a •nraa'^ 'naa'a?t<n7inD"Tt<Tbfi< Trx) kS 'D *w">S ttS::^ -irr^ns o^^yro ^yrrv iv^^j^arm *«i ere thm atw irrir:) v'':w> 
: o'a;^^'^^ crn'O's o^oim "pi nrro 3i"it "tpo 

x> -rrtjrio wo :ix5rM mr ">riS3 v^ jnri-o'a -j"^ r^iriTO" c^SmS Vrj^Ji -icj: tovto:) zv nS 

•3 narr S'^- "Vimi mshc: >iS ")ryr "w^ nrirr rn*n "'or r pc^n "»:5 "o Sa-jS o-Sw VTix: Sf t;» 
; ■«» n*:w miT -nra •'3t:3 "Jir"? Ji':?"^ ixj»mi "\n''n 

*in»»^ Sr'Sa "*r53 niwfo iro o^rD -fywoj Tntr^ mS^n jmrS trn tf^'^T^St< ^^TTH 

•Ss :rSja n^ c:tS xj'tJ zj-irDiSM-ny? :)3r:w aaiv;^ niD'HtJO iwiSo a">;noa msirr nanw p> 
90 '^'crho y^trr Si^ p^ MaS iiS 11 niM^i? ^iiim "jS-mj o^3:)Sx ovi;) xj-itx") ^nimo:) t;«3 

pi fliny;^ S:; *7t3r Sooi -jvro o'ijjdix) ctxj ' jf? o*T)j*y im"^ o'i^aJ? "3 tjii^ •ci Vip o*r *rr:;r ■» 
vSr 7X2:^ o:?« "0 "pAi ynatjw pi irSr nac -^lar "Sr o* 'S:i|^ ^w •■Jaior "yhiji -jnatjc So 

^MT avtt 5"n ■j'lTa c*3Sw yriV cva "o SanS c«iSa Sr "»ro^ 'o ir tj">xr t>'» T^^jp &tl^^ 

rVTTOi o-j")ixji3 vn yhv2 vjS^Sai Tna w"»vSo o*>rano vni nrnwna ccfnn vnxj onr» ^toi 
» '3 nnvTOTTo «r:;^ S» vuixj:) mi:: por? tjnuS v"i *r? SxS z^'ij) -v^m So new n'^i "jiajr W> 
Si ^x>r:''i5M :5S-SSSx3r: ttSa:?") ci*;? ■>'ixS iStJWXJ 3r>t3^ 'v cti ^oira i:S inon f i^iy iv3 
j^vox) ;)S^a ^:r^2«t> -nut "rr n^o :jS^S3i i^r'^xjv^ li? i-ion p ^j^r* ■nr -o ::^imas *;« ^x)>r?)a 
■)vci jjiSaa i:ty cv Soa :w>e mwi io*:jnaM o» axjuxj c-sm So S» •)'>a:r S>^ -ni'cjjicj r>^A:i 
^3*j/riaa :5"ii:m:i v)rw*a :?m"»:i Smia^ xa -a: i:*'rrtj i:**?? SmSSS»:^:is3 -iciSo 'n SxS aS*»a 

s^'nitifrte 'f^fc<*nnpTia*7''r^n:a^rinS'»^oSt^n^Tn^ : -rSsSMSsntjH 

w» ^osnotj 75 tS y y^Mfl "jxij n» Vvri 'r^o o^ts n*9o ShS ^o St<S nn^lt!< 

; S-rSr> xjun "iieri rnSo "r> v^x"'^ ^ ^"^^ i^yr^xj tim X'^*'^ '•"'"^P 'f'^'' '^^ 

^S^a tt:- jm •/> cr:hn om r ^Sm vm ^Sm c^iciMtJO 'o^ra kw p 'WByra nr^s p-o' om iijo •5f>MS -Vrji:} y nSi a'H r ^riH o'a^") wrd •» S« i»mi ws3 on:S -in *^mTi^2m Tfa 

Y«y M^a^ "Ta nr^Sa vax n'Jfl ";»S:j ira '2» wi^jp n«3' w ':)Sm H-^n ^a ©•'>¥» "i^^yv '5)S« 5"3^v 
: ysiSn ;>^M "S •»-iwMr>5S'> wwa n/m Tn- mi3^ 'nSMi ^jnxj^ 

« "^a^i^an rb^s^^ Ttnn^ ^^la ^^on l!>b "»^ Jsa ^a^ "n^^n b^rbt< ^sebi» 

•5)rr3 np 'owr-ji:? ate *"ba ytth^ -tudw) n? c^i ^^'^ Tl'a''^'^ t3''Tbti< ''SCS^t!? 

^Ton Tr oM "a ^S-cj^.W) • v^ -iVm ^a Ton ><'> "i*© "a^n w T'h Tfns" "a vm "O 'a-"5 Vii "a-'^x^n 
"n >6"> 'TOT orx 00 Sax o:)itJ")a :nS:ia aiOH -p^jS ina:^ "^ijisi 'w >^ oann^TSMn "'wm ^'», 
"M "Jisa ")wSs SSa yn hvt •cj^mvi ^a"» w» "xjom m San a">o nx>i:« oTa \>n o'tot oi^it* 

^••16^ rH^a +>Tir4< nnt9 Ti^S ^arrat n^V '»tJ^''Tbt< tit\^ ^ J Wi«' «'m 

5JW '23)??it yw onr« ^^^2:19 wr'n a^JH *a nw ^a-w f 33 or Sia ^^^ *rbt!^ 'nr.ti^ Ta 

rwn Sa« ^r yaff) lojfjT p 'a yjiew ;i5T>Mn >ra rayiV'n 'a iT>p ^-jia *Ti^ ^"^ 

3r3 70Tp");)S)i TOovnino'tona TjntfM'):>c:ir-)M")»a-awa"r.nyj)TWj 55t:m yan^ 

ncioH vSh 'Hiaai cc^ •f>« i)» arjrtj;5i shssxh Trp'vcf^ 'wnm> Sa Tir^vo hijj^ ^jfjitS^j^i 
•a n^fjM o'jjSm ;)nTar3) S» "»^x> 'Saa o'wc ^jVr^arD o"ow I'n^ wa ■>ii*aa -^n-JM^ : ^S'aa ^a 
: 'oSm o»9:i hV) 'oSm mi;^ ^o^d^ iiw im 

: tan^ "^a^a bTra'»ar!7a?a^n:J?n*iiBDna^^:3yina?2i^' nrsri^i" tr^ 

riaxa S» oa'va o»w isS -inxo li^rnan 'a '>3sct> i-o-)")'**) >;Si?tl^2J '^.i^i'tt^a ttrbti^ 

•a 3'a» p>6 w:?iHJ w«Ma >h)i ovc'a 91 •'an »ro >6 ^te "5a rjiaw 'a o'jio-'.po ^nawa W>>« rW> %y^a >Ai T^^ vtKoro S>r»trS V *m« aroiro o-Vnac otrau ^ycn xrhsn Sd-*;: orira 
: yr\^ -33 oi> "m inx "t^n orvA vr^n oxia^ rtjo w i^srW* 

'mer ra renA >^ '3 ^vo J>tna yra «j»h ^«h ^t^m twa p^ jra nrr:^ 1193 xj vtw st-a 10* 
*r»3 t^h:? oW> o*-nr»» ot> ttxj rjrio^n ow/y ownw S>mr jw wro:i or;^ *cnr\:i yh '7 

• Area Tp w>;)3n onSnorn cr-o^iv xri oo-ajw a"V)Mn «r/7t> orVorn cciho S3 tninax) i«3 
carni pi oa^^ »m ou nn*> ca^rja Smtxt ixmr) >A ^3 0*^:1^ ^mm:^ rjsm ca^ra >^ *3 "naiy 
wcSw» an5>^nw tw to *3 rw^ "on 3n:*»t> :r^ -p'sra S»o -pinti -jy^j' *o "(wS 3^i5» >/> 
'tea OQ am osron 'o jo'srh ^rm^ "»i>^ aSiotD: :»uix}n) 'o 73* 3wr wS nan iw "^j "»ik» 

« WW WW low Trr ptAa M>3 yn o»«i can pta^ vi» -p-t o»» "»an' rj-JjanSs nar -i^jms 

Ha »r>x» ovS>i o3»o aw? "C^w ww p w "S^b wr^tro ito i^'^naM o» rhnr) ;nMSr3o :i:?nc3rx> 

« "^ T/xr y3r>hv 'O yn^ tttj orw tutos v»"t>v> p -^r Jnan «rj>wiy its p w Twjxn 

>3''>7 TWO T^nw? o» -vr-iaf "^a : *va^Ta^ o-^^m Tatria r\:ii ""i^^ 'is 

•^ ^-ny ^t3 V3*rr> 10'*):^"' »W) ooajxi owa ovw v-vr »^jo* o*i»» ew i«3 na^ •'oxi :rn:v3 
: '•ajT^nn itf? ^•'T^n ncsl^ ^TW^ fi^ta J o*^ ^?or' JiirVy on>ffl *w crr^ otio 

csroporr ijto wjhi ir jt^^S o'loir "wna JnSaa -wnn wroiai i^'jnax anovi 0*3^ crs* o 
: c^33i tJ^3 iTa oif* mSi nan yntJoS ir>MXJ enyn *2 3?5iio*3a i^'wixjr inis 

ni^ trrbt^s j t^o Trna cbij^ inv^ d^'nSa naSbn d"»7fcWi 

Job 3^13 irtJi err vVy-x) orhy^ 13S trtj -ife o*i)rt)o -p lo'wya o^r i^njx ya-iM:^ *yn 
: 01*3 Sa ";rif yna pi cv;? So ita or^Ss cm snSw -jnix '^ws i^tmo tjio* >^ 'a oSijA 

wT>i:n3M;j3ni msic>(^ •irrt\t^asatfck'n8t^i"aa'^:ir\irn3Tr\t^ 

>3WM "D 1: vS^Tn Tiun 13a iio»S o"yi>a ra wrosn i;jnM Tmr;:^ o^, yhn i:yi»tji;i xS^ n yfr\ 

T2 o*idS33 i3n:Mi 13WS Tiprfi auTcr^ nyi^ i3-rx3V) o*:» So *?a otS a^r^Mi o-a'inS -p rSSrju 

ra~»xS o^-inx li^wo iro la^mnaya mto >^ wS r'XJiiw n'xi oo'ian ns^n nevrtj o;r:«ra 

: o"W3 p«« i>cno 1130 7rh:fro ^txr -ja jjixar ■}?n?ra iMrtj i3"7n>ia7a Mr^ro 

JJK o^w rjTO i«o >«fe low ">v;« 133^3} WM iS^HO li^jnpj 3W pi nvMOi r;o 13a tM ToS D Va^ trnv nDtrssa "ir^ ^ "•:»« S-:3Si5 Mai i:a iMJr 1153 nicfy^ 'nsv i-cs-iiaw irwr :n:n» 
: oryrS lyjirij "joxj ixjitti non ivy xSi iw? 

0"V3X> o'3-> o'l^S CM '0 n^M ^ vS mSi cia'jomi:^ i2n:M "p S^MwS Mina imt:5 irj ^sjn'n 
"lA*? ■ojnsTj iS'mo 'iyn'hy, -^iim p nir i"Sm ai^^x) TTipr irM •'an:) ijir "3 ')n:2 niswi vm-TT 
iS •)"»?: -p'M 'D oTP'nra ?r3-> mSi o^nsw 3 03"n m"32:) ">i3hv i«a p M*? vij'M") "i^rr nr "^D^rw 
vra*) mS orw rMiSri Sa;) -^ -3 -f? "iisih mS ariM om ■j'n Sr arm** :\^or) -fj -o c;)S -j-iwyr^xj 

: o^^-^Tra rnpia ;)wa •}:i;3 TirrniT) mS 

n 3'n>6a vHt ir":" ;ij>i»3 n-«r iw3 is'^js o^ym oT^ow^a •om -11515 c"ii:i^S Stjw la o^iaia 
cr^WB np:ittirpni5V)pr 'tvn'0 1:51 rrr^iS:^ -jiimS ")::7m o'ji^^roi o'snow o^ianw o'«So: lonsM 

3M3 nxJM :)MtJ) 

; V'rjiSjpi cian :?nV«a o'mii i:m« ^xrMi -^r^iM i:ryo mSi i^^Sm 

, o":xj oipoa 13?^ ><Si Tn"iiM ":^ i:->it>M w: mS 
b'»an b^Tti^ ^an'^^ '»s •• ror^z Mh:p osn'^ ta-'in dn^^ n3T\''^n •'a 

tsa CTX3 o^:a-i o"o:r^ i:a o^Soiw S-"orn o-iAa c:?? cirra i:r"3n>» ■:)')TTi^o i:S rj.r-oa 1^yM3 
•01313 lin^M i5:n'irr7ya ir^r orrii nv i:rSn y:?' oa -".wx-c; 1153 ri'"iT3M cnS \yc3 ;53-;r3 na-xa 

S33 

Oi-'M i3*J "">"yr MV n<;5 "3 i:'3S3 tzz^iyr: om 112*^3 1:3^3 i;*:5Sm yo i:'*3'o cm iA w-'-cj wit:) 
ct:)^mS antfi** i:a*7r) ")nr3*ai mra 13 C3"i:mi5'o i:'?:mi o-i::>-ji c'iS-o 3:11 i:';iS'^3 c^ri: ^o 
115M3 iiraS i:3S3 3S iip^r; cio :^^r cm rjioiSr:) ni' mi:: '3 75Mt ">ipr^ cmSm >hr) rt ir«» cm 
ncir lyn "3 11 VmS i:*w u'ots mS m3n t Sr "^xm i^SmS 12*53 -ois:! csvi :5i isrs i?)3irM3 
5 oi*n S3 i3:^ii;:5 ySa -3 ii:Miy mio ;nii "ii^mS i3Ta iyir:"o mSi 7):.-'):h i3"rQr» 
: i3aSr ir?3^aS :)mt cru j^^tj ; i^ r.^-Q^Si^r, i7*n^'» ^n-n ^ rt^T ^vn"* a"^Tbfcf tt^n 

IIX3S 13'7"1 mSxJ 

^ wiM ^12^ crj3itt c::o CTaiw -^D :)^2V im^s Tt:5 ci';iS3 crwi r)^ Sr i3:?5im 0':>;1i:^i ^a *\3;jrf:^ M'^ai: rc^im nmon T'Sfi T^rb ^ '^^i*' "^ w Sm -f>-H^ cn^w nr-p tto^ zt^^t^ 

•33 reSa tto) T'an ixjo •o'^^w rzvr) :in Tin^tsi Jr>n ^x m-irx :5-i73 35"^m"'S nm ^rxx? o-.m3 

•wSo rre? ra J "mos t^ "V^"' ^s'trm'^S^brffTty -a : snx 

>r:M Tpx^J Tip^ ?^>:) ^c jm?*? wi->r '^vhz ixrS nr i^ntj ^ynenj *o lar tji:) •«: i^ntjS "^on^H 

: "pyh Tsrsn ■>:«3 :3::) it nrr?) *3i n^ S» -jiro* Sxiio *o 
1TO wntr ri^Tt) rilQ^t? : 1"^^ t^rb nr"U2'^ "^i^ Ttm^ Ti^^p 

: ywn V'*^ ")3i;rS nt»» ir^rnS ■onxaro o^rc "(m fx on ')-rsr: ysrh n;nirS 

: "^nn •^no C5? '♦S'l^ "W? •• w^na ^s^ ^^t^ i^o n^n ••^V win ? m^tf? 

-j»tJ3 -jwii >crtj -IT 1^ iswz ^rrn 'o 3^'''U'-a -px^fl :5t n«x: -pTS TiTtn rrst?: v^j mS 
Sm o'13-w ^d o^nsn aw'sjco n3X3r n-moiw "^imi o*W) nips iinr:^"© iw o^is-ct nips 3S:ji 
3 c:rt>r r 'D """laT 3WTO3 "wm "om "^wSo -jfmS ^^tjrr ^5m ">cim o*3iv o^ns-j ot Ttjw -jSij 
anr^M t^ :m3T« •jixjS 'tis? -r^r ntis wr "^'wS "i3nr ':ko Ton rroajr ninSs "^fjis n-osi 

: b^Ti^r? dTf?* na^^ oSd? n'^'wto^m rirriTJ Qnt^'»aa:3n'st3'» 

yj pyw ^H3 "p "'•3"« 5J5 ysn n3nr ^^t^mto pi c'M '^3 nwxjo -prora tmw nr rmnxj -j^M 
So *yi33 yn 'iKrr) "o cSnrS o"^:b< ■p^*3 "o "toim -oM'p Sr c^rS o^:)Sm ■pi3 -pSr ym:?rx»3 

V3:n53 :TirrB 3-Jn •jv^t vVri 3MT3 ^:tj iro o*::?t:3 orr^x i-jat :r)3in x>' *^ ^9\ 'n'^5rt 

flM^ Mw TOf «Sri -ii-r' -p Sr vnrS wnx "»*!An"i ti;i>13 'ox) iw y^'Ti Sr o^nx •!">:!|rt> "o*^ 

n^^'rm : na^'' n*\t^^tu nn^nr.n xr^ 7h5r\ n^t^ ^a-i V:? lan-i rbs n^'n^ 

a'V) wc^ tjVtto D*M'3:n ixr::we iro oSxj v;)- n^iar^ iij'tj "irxi ttsti jnn t:i7) 3irni 

7ff\ VQ01C 33") nSy -p-wi -pi 3irj nur^ Ti3'W ixT"--© ir^ -p nx>x i-i:5;)i T);inT5 0"Cco •^•>x^"• 
OA on'i gi'vD Sxj ww^Sm S"or -^m :)■) v) •"1313 po3W itjm *?! '•:5T3-)"> pttt^i ^1:^:11 ri5x;i t:)^ 
^ r^T) n'ori arx 131 S» 3;n:?n r^rwo -^-na x^n ;79 "pixn rrxjiw xio iwrox -^nn -o n©x -p 
yroniB a*w yh khtts ysr^n Sr larsroo "JBtS ;jm raaj-) "jw m^ixj ^rr^ vhr^ f ';»w ;:S7> •» "jiTO >0J) "D vw m3r"> iw Mfla :5i:r*» inSw •^'a'wa »}'o»:rw :>:>^r2^ :rwn: "^S mw n^^ssi 
«Ti XJTW) i«3 ny> wis:: ^vstsr :5'«") -n ion py sSui: in'o^*) rj^nn s)"»Sr Sfnaa mwi Jjianwa 13 

"5^3tJ T'T'n crp^*) ">r:3V "JTm ^a-w afya o*;5p mS yy^n vt o'-ninw b'S^Sl? TS^ 

«Ma Mwo ^«r M nro3 ^a^iM ija ■iS'r iw y^ vrr wrf?i "jowc TiSrwS o*y)>D afya iS»^ crw 
: -j'TiM aSa iSjt yy/? ">i3M iVho -^Srn *a-)M So o» irrw ">V(iS M:?r?:3?M3 

• TTi oSnr -^Moa n*:^'* •^o'lf? -} wr rax? I'n" yrrjiifjr waxjtj "nS '^yts^'o vto f^ hod Sa 
: T^an^ W^ ta^ Trb* G'T^ Ti^i?a •DS5?5^'^fi<^T;*i^*iSt^^T\t!^ 

K»i yranw orw o*:/>M •]n'or iiej>c irwB cfns:? So -o '\'»oio ■;»« o»« ip>^ !^^TijS 
-anyixjS MiJT) yn^ano "':?)V' ^a "»n3« yrar?« xs-n^jp im ■j'^rS "^inai yran y w ^vp:) icmj 

\3 wr» wSw "MiS •aira >nrj"> aiw n^ ")S xyv -pj npiw >n;5tJ ^*jp o*3^i axairiw 3"»"» ""isTa 
^irM S-oQ*3-)»a >nrj;)Mwn:?«^3rp;)Tpo'»:^')n:)ir^3rp -53T3»*a'>»3M"'r3S)o««;)Min'3 
•JBXJ 00 -S^n ir -^ OMTJW o^tm;} o;5t p iScrn ^r cros;:? rhn on iVho 3W n^i onS tb" yj-uj 
TP» •'3D*;5 nriS jjr-n yrjuo "Toxr iicjti'S") ■^-ijdm -sr iwD nva :)ro\3 nvs ini«> r:"© ov ^r5:i»"CJ 
o'"o«i5oSo SrVcjonnjpioxn S3 0'0''sSx3^") onx *7oiaf7;iT?5">i:;5«::?:5"T*-w*3yniK»"»iuM 
: nsT Sm -jiejMiSr ^iw) croaS yiM va^ wsj Soa 'p^ Su o*3"iwn 

brha n^» : "r'ant^ dnaa ti''n'b V:w 'tos: n"»nnnt>^i b'^abiannaia 

'OS ona i';rr "fro wnp*n o'*>B33 W)")"si rj-o^jiin .yp;^ 3M''ip3 sjwSro ni'vi 7r33 p-'nn "^"smpa 
yxjja o*3Si5 ;r):atJ*»rM i'jpim oto3 -p-iyS S^iV ^373 -jS ira vwn nM*:^ o"i:^n -fjisSD 0*2^ 
*vn Tnnry: x'n'o "iSSjitj Mipjw Mi:)") ")"»im oinoa ■jro'S wrcai^ tw) M'nSMi«-« M'*ntJ :)3Vw7 
">-v?3 jru n:/7W;)SaM tSiot Sm xaS ajwa aoM SdS M^pmas o^?)"rS rV>H ?»M3 :i">'inM:)'> \3Dvrh 

^fi^^ ra '•sinati? ' i;^ n^'^n n^ row^ ns'tt^ ''OTn i^^n mis •'jra^u orrM 5B p'^T 7a iw "117 rrx 'i -J-^y w^ -^rM crw dt^o 'xrx ^rM i^tM "^S th y jinx k*.:) -z 
jn")3oS3 -jSwc '"c:r 75r>i SoS :?r:r3 tw) H355iS>mu' x^mS n^irc mvtcj -i^ v-iu tj ijn cr-) 

ri^W*^ • ^ r.'^.^^ain n^n^^n n'nnt^ ^Tn'? Th^ro 'jrchhorr, r^^a^^ 

r p "D 13 Tor "jSutJ Sy ra "iriSo •/jt: 'Syna r^waj) *r *■> x'^rroa "jSct Sm ittim ix-a* c^roi 
t>T*h t3""> r:i^ n:h cva mix imt*^ 'f'T^ 7i»n"X3 1:? "t?:;: r a mi:^ c;^^ piw Syria max? v 
C3 •jroa wsrxJtS o"io c/?"0 wxj jditim;^ c;: o-sSr n:3i v^^^ hi'5i Sxj© -jm nSw r pioji:^ S5 
M SdS m •rrxj it«"> xiriMJ? S^S :2Ta5 ;5*;5XX3 SM">tr w:^ Sr S-wr;? m*^ t.d^ m*:5Xj n'tjrr) 
^fjXPihf^ ar:ra "jxa^ 'rriiSyj oSijS'ptM mi3» "3 n*x3rn "^w -^-o^ xSm ■jxjr' mStb ;5t)"iH") jtoh 
a^'-wn :)-i")^* 7a r^-oa iw ^va SxjtjiSm^'O' -pyh roirc;: x'^'w i:xj->'jpx; iw niy 7)-ir ion 
wr mS >S-ko :mr)M:) W's:) pSran Sx riixaxno nr xj^m -piM «r mSxj mSvio:^ ^>;o :nw*)M5 

•*Ty^ tfnib T^iv n^Toy o^'^nnn^^nV^ia n^tt^mraii^ 

TOXJ D-i3it niTi m-iSsa '0 r-TCJOT -jSr 1^:3 yyw ^*n "n^^nSs^ 'yrx: m^it!^ 

•jiTKT (rrm So»irr 7i7r*7i mS ixjm it^Stw) ;)3')Sw "^S ;)'Wto yTin' o^ra p Sr ixia o'xtct 
^tr Sr iiTSfOT'^tJitrxj crnnsa wiXTi't yny^ yr n^x hdt p*> c^*Sr "f^tS yr.n i^v nrj^So 
rw TO'naT cTi'^t^'"'y"on ^ "CD^TMb %axj'c sntiMtjSr Sx>r "p^ caSr 7n:a o*x)">«r'i -in^n 

trxhn 7)vps ■)")-. iS inori sw^p :r;r 0*:^ "5 xs^xtt -p ncix ctSm t^w ^mw iirx* iV«m^ 
>n wS» a*xj;)"i "frth f xco Sr :5rSv axj^i iro "/>r5 hw mt:) c*^Sm xcri -iri cVir n*^ ")Xco 
M •p^«*SSatj rjyi iS iT>r xSi cn-'ar: :jibM TM"> y^'^rx y^xjxt ycxs niSn Sr ")r>r yx ">r>w 
»>;) irM" yM nu'i zjiSxSr ;)i'p:r mS") Tixsn vxrov ^Ti^tz-on-sro irs mv? Sax> -o Svr -pn 'Jr jm 
Vjiirx oy^Sn ^ o:>H o-^a ib5 "o o-rrnw cni o":a ^-iSmS xr •)'■) -irx^ om y:a rrr jti-oh 
81 So ■«\3"a*x«3 133 xnpn rjiii pi ax -ivnH ctxj iro 3>n ''r>r cmi jj-um iS xm !r:a •btrcn 
I o*3n \ith "iriS "py xS wiaiS iVrx ax nr)X' ox :nrx saix?:) "i»i vc. tvO'P r^xh nicnw *:) :«iiDnSr:) Sr Svr •}"in So:i rr*r ^^rn- irTj" pi Tra n-ri ^-jcp ^i:i -wj^i awjo ira o'crn 
Tnns:^ 3)r:5 "riara "^rHi orwssra o"'»a"i;5 aroSi M^ir 'p 'p>*'^ ''^''''^ Trht-W) avwji wiyiyr:! 
•0 aixjyjxj yo} «*>a* "O wnS-irm "Sra iiwm p Sr Sir Sm St^ci nSrn Sm i^jSrtSn »jji3:n« xj»«3 
©•S Sia:i)Sir5 dxj naa otj n';r hSxj -rrn m")"3 mS p :5';5^ ^Vm -j-jom jr^nw ;i«a^ jr;)"i o^ w«a*3 
; y^in Sv« -}->n ^o litii'sre vod '\'02;5'» pM:5 snoriS "^ixr Sa n w» 

•nvrr Tri tip^ra o^n rrivra o"T5iaw o^Sin TW ivis-^ iv^d o^nwn o^msn o^an o^vnv^n ip^jrv 
; >rv> «»■» rtrn i-onyi yiS^j o^w iiar^ ^vho "J^n rmxa mn^a y'orij 

15 '^ii'i >crw -)TD")M o"«^»"»r;) cr*:) -v^a 'inw»^ vaSr i;?: Sxjw "pi "^rMX? wn inis-cr San «t'^ 
jrr^MTr -atjv nriSo o*::Sm ■)*» inwiej" Mins ■»;5:n "aS;d"o ns: Mr ir;:SM -rr M*;?-) o^Swttj 

♦ o^TCJin-r o^^i5 o*« imt ainaia ira irrujisa rrrr im 3»TCJ*n 

c:^ ox; ')v»'c ira t^ mt^ rji'TO' wyi a^r mt" m";^55 :?«:)■) o'to:5 lo^ii n^r:: a"oS:i ;;)"iai 
i ">pa ;)"i3sS ;5:n irM pi ")im ^^t anr ;n:;S ;;5-ni p 

^)r»)r 3*1 •\iTOa iMai iww :)i::^wi o^w cw^mi nr,rhy:^ o-S-om "Sm riw Sa -^jsomi nnnxj ira 
3 pj: ncMW WT 1AVD0 o^ii;) yo t^m:) ''ia Sa iriSa pMn aibsi iSipa on*S» • -p^ -jiaa^ Smsw 

: rbo ^^5?'' ''7bt< naS :a:^^ ^aisy nnfc<2S h't;^ • r«^ ^""^^ "^v^ 

nxJM o^wn -piMa axjSna ytvva -a if-)Ma :5i«>a o-o -jom o^r^M wSrxw om *a :5T3 ^m ia n'^xj 
^•^ ^D at VM oviT.r crSiwi-)-3 noM or wriji onSv^S iroMsxj o^ai o.^w i»Ar "a ;^x>n^S» war* 
: iisnS:) 0V3 0:50 o'lM onSji f' M3rnrao';TSM3)'^rDiooM 

• tefc^i r\r.^"' n'bsy n^an iron ■c^y^r^^1? r^nw? ^.5? m-^^arba n^a^rti 7»iPOp 'Jrooi avoxj itw cr^an pTi ^'j^u :^<5 ^rop noio 'd ih^xj tS ->3xj' rrop x^n^D S« •fyis'^ 

•>0 Mt:?o CTTD *3 u"!i^ o""! i/ji33 :5tj'7Sio nvj o*Dn mSi nrM oyo 1-airS ^ :?m :;^'0 ih^- -p-xS 
»■> M"33n i':>ra iiw "•"•atj" ;itr^n 'S2 "O htjo'^tj -n» lor* mSxj -itsiSj prpi ira- nxjr^ -^Vmi 

'^:p*t^ *«a^n t int<:a ^"^"^ ta^jin dn*it^ Q'^t;^ fc< ^it< ^a -.jmn ^^"-.71 

>r w •):«« mxaar p 'j-^Tr:^ mS nTir "ir "3 x^h:^ S^ai o"):^ ci t^jh ?):)» 3-)A3 ~ ih VtxjoSi 
: "o'anr^oVnjT* o^rr:) rr 1:^7:1x3 i:T5r rnx^y f* Smtcj" iirH* 

l^*na r^"^^TjnT\'» ra i mt^T^Sra^ 7^-ia "iTn t^^nna ivSs? nin-' -la 

wrpr 0^13 -ivho x)y ^^^^ : ^i-^n s^nn b'Tat<Si *^mnn a"*^ "^.^"^^ 

apu" pMA:wvnS3Sr nM»>T -u -o or^-iMrm apr^ pMiMin'>'«nrwo:n^3«irT>i:i3«pSn3 "p^ 
M" ">X3M 7)M nt iw a"ir«M o'oxj "iMa pi ;;):»:3 mVo >r:T> :\pt: xSa -j-^m^^ x-wr^Siic Tip: ;i? oh 

Tj Sipai or'^'TM iH '0 o^ivnn tj'i x^d ■|i*Sy ^ "d "»t5i>o o*ia3 ynx nw«X3 iao VonSa nStf;?3 

t»T» -p "IDMI OXJ M")p3 "WM "ICIKV I^O O'rfTH -p-^H:) M^P 0X3 13^2X3 0*>ri5« V^l'^ ^^" ""^^^ 

p IvSu :)>nj o*rfw Toj -o srthy, x^p^ pi vSa c"ain:?n ac' 7r»>«y f* ox; ^3 ox3 M"ip: ntfj 
• ^J'niiT ^irirxh "rfCA^^mn a^btf^ l^^n^ J ? w>(p p-«H.-) ais;:: o-iriM va 

^cxj V3":5j \« '3 ifTX^jSs S« SiTJi -fro "»rH xr.rx ij*d'?T5'> "itdimi pirS -nrTSj^n o^rf^xS 10 j 

; icimo*73Sj 'fro n'O"* >nno ova Sax '\y:h'o xi^i sSiris «> >^ M">a Vip) 5)>r«31 :p« ?5»T'' 0*V3tJr OrKXJI 0»S*3«« V'S ^P ^S-T^ 0*Wr J5 ^3 ■'«>fU 1153 

a-n-XJ "ntmro "5CM3 iir? t Si 'sn '^iihi ^Tvy^ mSm n^'n ;j"5^n txj nanS Saw ctm Scf? sit* 

b^K ^bia • nt?n^t^o:iV5?:a^ b-'rb^ a^naSs? d^rbt^ "^ 

SaH e^v:5 "JKW ^wm otii' ^-rj mS *3 eiaS Sn-o* Sr o^nSn -fjij w» nr o^wSo Sr o^:/?k S» 

•• 'rf75?i^bT^''5ab d''Tbti<V'o &'nnai^''i^ taj^'^oi^s b^^j'-'^'^a 

wt> s^ro MIS 'D orjnaH ^aSn or ^9on: vn* on ou Sm ">«m o^S-jtw b^'ai? ^'^S 

Syh'^D P o-aa omaM oxj >nri "WW pra i«» nxjM xjc:n wi vSr nisiMtJ -iuo Ti^nTt ;h^va 

"vrOTTi-'yo yhp wn i3;5M ir:) croSi;m o"V)-i:^> oni -pM ^jvw iMa^ o';5SmS "O j^h "i-j^ij o^gS^S 

c wiSr;) f"S o "inr c^-oi SjoSr ^;s: nSrs n«w th' mivjs or 2 7h:i^ 

' \tin\?^Ti nyTfct^'n'^ntteVVn^^wr.'»V^nanh^''a^Snn!atn'i^ 

; nvs^o vjiSSt*) wfj-^^ ot» "3 v^sSh 

r^'ia Tib'» : a^ ^h'n n'^nts t^fix ''io^'» ^n"^^:! r^r;SbM?n\!/*^ c^na Tja'» 

^">T5>ro n*rr wt^aws'cj -jto pwSa wvr inw3 pwrjSoa yn "iwiS^ rrij:) nr Hin -^vy na 
t>"r» Si "an 'ainw Tjirnw;) Wro TnssTi Tftho -pi wr^ w>i^s r^nji pMs So •oivts *»v ^hho 
nw^M »ax> ■)")r*)MiM Min 0'pS?5 TOiavS pSrj3 a'JXJ**;) *3 mi5 rir o ^^r:> 'pSn r^raiyr) pSo r^ia 
"ir;« qpor Mr« onnSa ^d n^j-^M") o"75^Sp*M ^a^M-^nuSai mixij onpo -pxjSa wip: 7hy^ o-pSrjn'j 
tJirn ;5"ri .ip3 or n^n o^Sxji-)^ n^w p^SoSm-w ipinSo timi tihs ;r):;3yc:^a tiSn" rn T^h 
•nsH' SjT :)'Sr -j^mo p*> aiwi anwr m-iH -O CMnwj r;: o'Si;^ o« o*M3 v:) "jS^sm 'o tpm:)*50 
V> o-Stj-ii^ -^irra -p'T •o piar vo")^ ivy ">;) 'TrSrj nrx^ mS srS-on^a pivn n^iSo ^srSn p'o 
r 3-1 7;w n^-ip SM^tj^ Sr Stjr mw ">ono Sm "ao'c^Srisri iijpy ^:Dn^ nrir -iw avMi i-Sr •^i:iH 
tji-^-) TXJc;) •}HwnSr an rw w r)^r. -nn n^np nriHO too -m M")ni ira an So Sr wo Vna -jSw 
r« "^ciM «-);i -pi Ti" j/rSo -:m :)-»rM "»iyt> ^» S« r;M Tirr^to Ti^r^Ti yhv ;?S yr^SoiflXJ r^*;: ;ir 
xSm •)«h Tntsni TWO mS wt) S-c'tj i;?? ^S i-jcm >6 o'lnx Sa« -jwojS -odv sS-So *3M :)it5H i^y 
» >iSm Tiy yh") "*v j/rSo •>")0M->tj :)mT9 ^iio^nho^ mSm -p "):'« v'" San yi^^r^^n v'^mt wo 
r«X3 laS-) %3Sa ^mit ^*:5 ;5*rar s^Sr nair otm :^*n px:: So ancxjw :ir)^^:5 rwoi ifyn So w.iatt 
Jnc") 'p''P a""»p«") o*S«oi-)^S -^Si;) ;)*n :53rw aw laiiio^ncj'' o*H3Sa;5aMT:)rSiBncMX)Mi» 
fir 'W>^ 'at? «*-3 p-cs -^S r-a t^-jms So x5')\yT; m:) -pS nc-o ox>r mtvi i-Sr rr^ laSn iS -)xo75t5> 

• satt-'tf? ari^.a Trw^*"^tta to'irbfe^ J Ji^ry r^t^?) "^wm:! r»y 

•o :5T« aw OT7«j p?v;n ^Stj}")-)** «i:p-»« SaM ci» aawS B';)«;i'> ^p'aaa o-ptc o^j:m y i? ;)iir)>f ^ cr ox? vj:">3 cr::f?rn "O aAXjrS o*Sx3">t3 o*;)Sh '3 ir-j?) icm Mxr::r>« m%tc» -DrM xixja vi'"»i 
i Itins ^Sti^S nn^an n "\t<^ r.^n : vit m i-^ar i o^-n-2 crf^oS a vr ^"iji 

"^njroj") '^V'Hv iro itx'*:') "iS7,a: t::^?) ijniaai 'asr Sm:i thhS*: i>n "ixjmo ^^n 7r^':> 

: WM ■'XJH cran c-isr Sri r«)AMSri vSr n'rrx o-oiSw -"ioxi rritj ctj:i o-ji ij-a v^m 

AingS craxjin vox; oir« i^i>« ox» Tl'^yn : Tl^^n"^ Vti Gtt? triT-t^ 'n'^*^ 

t?^^r\ r.*;'!lt< '".^^T; b''np h^"*.^ J c-SSn c^io if^n rs roa a*3" >/>i 5-^1*^ S*ni :)^l•n 

w;? x'';^ *D t3^icj"W) irxi vxj-):) :)i':m latj^rt? 7)}o o-if ri*^a oi^i "^xa fc^^.'^ h^*"!! 

. "p->rw yrmxj votj) jp'^m "»tMi ;ixj^">7) oM.a :i':m ot> nrr'i aisjoxj iro TtysoS n^2v 

^ :^arQ'» tj-rbt^ nyrbe^ -.^-^ int<i:r TT\T^''^-o;:a •u'»i<^ p"tir^ty^t:'t<3 

r M'3::5 i:i>rc -icm3 >r«:) ova ^xr nrn^ ^iST^ltr "t/li^^a t rf^D tb^5? 

an rSac :m>c7 ptM mij5 *d rmMor irni ^nxar p i*L'a i:-'m"' p ^i^io ai:; jiSns Sr ^■hz:t.z^ 
xhx WIS "3 ij*:5S>i Tra -iir ntMi ox? cS-x;^ mi:51 c-StoitS jriMayvi ^jSm ji'ar Mini ntv ;n,Ma7^ 
• cSi» -uj ;)::iy p :?0'y5i rVamo irji o*«iTr;5 o*vn p i:*rsiui irrSx 

- ion «i;ra -j-on lo'Sy 

n* ^rwn ix>n*» n'n^ i« Sx^x)"*? Si v, non mi;^x> So*:?a pixjn ".\:0:r5 Sr ir"S ;r^rin -cr-or Si-J^ 
J ixjnixjr i3*MXj 'irHi wSm i:rain nr irn ir3 li'^an *:S':" 

ai5 vs ><Sxj WW •:> pM:) :riarp Sr ov:) mi;? p :)ir:^r:5 D"Ma:Tw:i c*M*3:n *i3 -^rjxj -n'Tiv irD 
•p-ir tmSc pxr o'ltt'^Mi ycd^ crraxjwi juSS^tj vti- ic'T^^^^y im^-co :?-r^r r*.x-c:3 o*:-i:'<o 

• 'T^Xi^f^ "unaS Ti^nnrt^ r*U3 r^h^r^ v>^ ^r. nii^*^ ' M^^r:.-!^:: Sirca t-^mi 

•:5ix> irrxj" xjii^B iM :5a">r S:i.n s'yi la-.c dixs'xj" iro Sxir -^m '\i-y in rtt'cj"' rrixj':^ cva 
C" va rrxjrxj '•'cxxjr -prS ^h 751330 c;ro cSxiiT nj-r;^ ixjm cnrn :»-.in' r)i;a :i:S;r) x^'r in 

« Ti^'^tt ^^•aD 'rp\a^rn t^*^' •"•r. ^^^o * rSci-)- Sr r >ci73! 

\J> 0* wjS -rcim nr^^T M13 *3 pv loti c'Sxji-)"> "(Vy t*^ ''^ ^ ">«*m f >^ "^7» "^-^O 

J WDirao ixJH o^Sviw 1*1531 :5r:a 'xra iM"'! n:iiM i^T^i ",vy7a*30 

aJi wtj g"ai:ciM im^ ">riSo :r7r):i5-)M vox nSiv^J ?)nr;7 3-33 ixjm ;i:vp ::nrr mioi rS^nS 
vnM3 nr Tp33 1M1 mSx) '\nnM nnSM nn^riSj ■\i')rM "»i'.S i-ixs:? v^t^ :5:icx i^j c*mi: cn:^ 
tnci"» c^-rxsa y:5Td ■)'iaM j'anw ^035 nijiM Miaxp iw MaS T;:rS o-St»i'»*ai'p'7a 5";5-xi y:a 3 nrif^o V'wSr *ir iwo irws- nr-iSJ*) wj-Ji a^" niDt> af? "jbd p^inn rp non n-^ijSra i^o^n's^ 
V iw nnx X^^ >3*3rT6J Ti'fr'o "tjv wi :)Sr "3 •^SKno^ ir'y^S nyjr^ •)» nnaxjo oipw wnDio "ira 

•r Ss "^rj ••atjv Sy> o"rr;5 So iwh •p'jf? xaa c^ri ap oSirs t*5» S» nir^mi nt :)Xi -^r tf» 

J 1^"';a^<^ "y*^ *tr t?'»fi< ■»» da d'^t^ "♦» a 5 ^'^"^ ®^ ^^^x' ^lawg -jm:) p^rr xj 

•p^ S>r>tr XTM tJHV "p y):3^3^ iw o^n-i:!:? x)^« -aa ^hsvn o'^nnm d»nt!^ ''ja tUI 

•a S?:5 r,3nj n 'w^a yn"n rrf? "iiraa r;r»H p^ Sxjr toxj ;)S« o'-Ja-s oc v^w "d vrtj T>3"3a 
|»8wwn Sa^ M"> 'V on "3 ntD oS"»i3n "w orna ui'W^a om-jmi m^^m nrb n^Mi sTr;i Vow ^-Jana 
i3-p:)'^i3M'> mn s^»:) :?nawS» annM OM "a aw c^'«fl T)aa onx> V3rn''»"» iwsnSr :^hih r)rh% 
ap:i:nSan[)o xw aprnx) ^;^ -a amtm ii:^ nVnaa ia r;>roM o>4 ntnSapr ■•jiHyw" "ovx> io "J^iSa 
tJo^r::)i na-orri x>:irm natjo oSir mittm Ma:? sfrirn -apa XJ-in-r ^"3" "^M spx 'la-: Sa t\io Mipa 
nn 1T0 Ha^o oVira '^ovm hS n:ff* w) r i» -is' Sa ^w 'V>rn wrca nwtJM'M 'toiS :?yn ;o wnsn loa 
tj^irg-i naicj:) c^:? Mia SaM Ma;i c^wa ;)»-)t nxjutt yM "a :5X>»rn n;<o mi^to ^apr mi^i") TisroTi 
Ml "I'M ■}a*r? v-inM ^sjnii an c^U'n J^aiua "anwsxj nwSa "XJijw "c:*)!: ">nVa -^ir 'oiaiir 0^ 
: 'o:i"w ov Sia wwa •"aiaw irf^c^ o'yrSr ©•nviag a"owx> ^ra -jmn nt i-jomS -^tm^ 

s-jTi Sa^n OM "a oiMn SVriin* M^ "a >a wxj:jS -^S ^imi ^mi o^vr a*)-) S» o*SfTO:)«') o^nwa 03 

vnyi TTf^ -o'H JD-uS Sav yh ^a n:rcn ova ontjia frrr no ^^Jt -ina^ 'n^a t<Sht!ll 

nroSa o'^x: p-n* ip"*) Jnrn") o'^jw '^J'Mtt nxjM insa o^sSmS w)S iSai- mSi o^cjir Saa ?5irn Tp 
c^iM*? Vnn") RMiaon nan 010 n%T mVo w»Sa cnn o*i5*a T ^"^ ? ''3'«'» P"> ny^" h^'> n'n" mVw 
nM"*" M*?*) rjraS t»» -n^X) "JicjrM ''Mxj nan-o dSirS -ij-wSt? nwSa -^-noM '^xjm poxn or paT •« XTTtJ dSti "av(:n !rru"» rnprii pi 7)Trc^. ""ix :iir^ c::S fxi cn:x5:"t ct) vw ^it^ cSilt) "3;t,m 
Tfcr WTO rrorn "i-iaH* mS c-w^n -311 San or^ Vjjt tit; ci^mS izj'atr' cnira \3 i7ctx*t; 

ctjnxr X3"i c*7U'S os'Ta M'>n i3r=^ ivSd cap -j'.m -iro o"tJf «w "c "^^^^ t2^*".s' 

)« ?r3 icr tJ-n'r:^ n^ r;Di cS^rS ir"J)33 i-.rr*xj wn3ior>:3 "miSD C3nf3 119"; xji^'xjo n-j nc* 

r •'jo-w "i^Dts" ^Vmo c*:*:33 porrr:iSi v.i?ot n^M ro-r^ cpcr hio •p'y^ iirro C3np -^ c*3nyin 
wrw "^rx c;:^ "imx?: mS o-vir xr*) nrix "Sr oxj ooS >c^x> ly aniMi cSitj^ ottoi w» 

yhyi *ica :5".t hS nr"i»3 iwiSo la v^ y^ oSirS i«» Ticr^tj 3wn*TO pnwi ">r^ "i''^^ o'^w 
-yv« 0'3")i oSir njxj "^jxj'i :i3^ p OA T^Kip^tJ 1^3 ;3:^ ;j:rw) T^Mipoi vnrM innMS "i>ro- 
yirr v-'^^ "'rnxj irs iistj too w">ritj iw wtj:;) S» •)(>• -njx p xjixfj tri ny-p njpa twtm 
3 r.a30 t-nvv iwiSo maos :n"iir mS ;^n cSir:i •^3:53 norrrcrc c.m'^ p^os^ -n •T!33 Sr-^ ti33 
w v^S Sio Hio") ^vin p*5» Min iwn:^ "ns-i^ wwaoStJWa "^at :ni:o3n X5x:3 -cm:? mVxj ^Tnna 

: n* ;^ «I30 nn^r rnjn 31:5 jx? iw -umtj xSh v^rxjj imx;:? mSx> 

crxjnn 

t3"X3 7)^:0^ o"5^M«3 'crT' cT^rM TO'^ji CTX3 wi'^M') :5r"03 mvr irr mSi i^jS ^-iVcotk? 'sS 
0i5"i3 o*x;ii*: TC3-) ■}->-g nniMS w iy-»- p cro ^03 c'p*3-.i -^^:;•'.r3 3-SS.t:^i5 cn-oxr ir*;^'"© 
: vrrcy td xj-m iSo^h 'ih "O'm "iw orjn mr'tJO") W)W3 t*-*3 

rporxj mr:? c;^X3 r^m:) rj-a^ p i^m rpxicj i^ri-Jr^ WD *\I>t» V.fc<^ "tt^ID : V? 
vrtj c?) "iM wx3i:5 iro "i«ir Sr^x wxj tj'ti-i Simxj Sm cjnx 

"»t>M3 n::i r)-iir:5 vrrt? rn xjAti nr-J:i -ji-ct cnxa rirn irM o;)S :rn"t; r^r^ "^^ V)M"oS arrs 
•1^ fM") W3X13 w^ cTirTi") :iSrrS imon;^ ttov nicho "ip^S c-rxj") ca itti -Sr •ijyo 3 '35 
na zr-^xs'T) ^^n•x■^7) ctSSbm :51w cri'tj ;)ir;5 cv nr crr'i cixjr ^ixv C7)"r)2 y;o^ o-rx;*''? 
Ml Ta V^ s*** M^r"^. c-*^-*' 3?">i:3 T^rj) nxr vrr o 3*rx5-i ojnxjr'j 3i75:;t3 '.w c:5"r3 c'rxsia 
orxJ3 v;*m mx"5^^ ;)py crc 'w 'm"*^ c3^ i^^^in "ttm") S^^c^ ?5rix?" tm :T.-:r"i c-rxji*? "ixm^ SoS oj"»o oa^Srw) cTTn So nw^s oxj ;?n i^-^Sms iw ^ m^ ira opin ore* -» ih o-aya 03):^33»3 
>cr* "iS Trrro nro '\*«:r;)i Swtto if> ^naw n^aj wp» o?^ xxn zho h^yro-n "3 -iijiSoSimxj :ftS3V 

sna^ V))<x>V cr)A "H'tJ oh wnro o^rxj-nj jntjrs i^nan isiMia x^a::) ich tarbt!^ "Ttt 

H VDM >3f^ "3 "o^r w 1133 "o^TV "5 "onp* "0 ''S'i :p«5 or "isw Tax:) >^ Simxj tw "XJr: o^rfjH 
•nor OTM ;5>r») ox aMi?) Sm "j-^its Sapw V»jnej7?n Sh ks^:) -iwm x»'« n*x>a'» -o yr*":) hn o-^S?* 
* -a-jwa "JTOHs OM") "^w M vo iH mxjira mis :)''rr» wo 'p>'3»a ww irn^ "3 wiiso n*t>» yny 
•(Ko "h wwtt nvasSr -pyr :i>ro) Sm pS vSr -^^nsr iS ^pM 9 om crho "jacr? rr h''^ "onr 

aS a"W)S I'poa m:)' hSt VTa -iww 712^ iS 

w :»cw ;d->3 *»« "pa^ iicmt o^avo o^vcoi W3n:) tjxas nairi voioS arwh "h n*:) San in:^ 

S anr) *p -^-nvi -uf? n^rro ns w:i)S w»W3i iiwr^S snxfjj on)6 iS tj^ :?aittn am "o WiwS rja-nt 

: -jfln;^ a-ra tjws waw 3io»« om •3.*)iwr»S ansrro -jS •>r^M "JMtJ 

maM ai^j: or m*to tjx:n Ma;n "puS a^iw M*r> anwS iS vgitf ri{5-»:j x>w Mim ix>»5 ■»3?xj ~»S 
w»3 iM"»*x> 0T>^Ty:5 niM irs iim im^" >6 ^yj nri o:m»M o» -um^i i;)«3 o^rxji vsx> i^ainaM 
; o"r?y3 ny^Vi -tr *n:/? vn'^icj o^^n:) iim mis)^ ojnxi:^ ^j^iea niM oxixjbs 

»ct;:n Mi:>"i T^a 

r>i5;3a9 -jto :];^:1a "om mni tjj:n ^3m nnnS >a :i:ia:)^M o^-na "amra ya" mSi n«3 :)>np5o 
: aT" "^S T^"* "^"^w ^^w "laMfli onSStjr: s-a^ Wir53 -p-j^ 

TKa mA T3a? :)*3^ worrj or Sr m"« tiots:) 51 Thn'* &^7bt<St< r\OKS ^'^ttta 

a'3jyap a'S^in'i nur ffiaxj w awM m'jw 5)rai :5T5w o"e"a Smv :mM')a2a airyo itt3 d«i 
'^CMi pin?) r^Pra 0^3^15.1 csiw nttiMi oxj ora "^wyos*) vjpoi;)^ por Sm '^"sni^oi o'ia:) S3 7m 
p"» laT cSirS o'*p M-intJ p '^3'?M "JriM") 0^3'n SoSr Si3") o^wnxj:) vr^tj nwn*so o'sSm S?f 
"ipi:a flMia: "la-a 5:5:13 p "3 t:5» oipoa ia» o:)S "ii:m"> ^wr pi rn^'ao -t Su -531 ^^m Mnp«^ 
•» wsoisS MaS vtiaw nri mnw r;-> W5 pnn -axjv m"»p r*«v iw r"rin irM pi o^ai muipra 
7';rS»;)i SMpto** nM-ooaaiJjjo ir3 a^iAr c^ia o» o;j''Sr orhh o"bbn^S osS "nir^tj M^r or«i nriM :^")r"o:T *:r"cr:') ixj-irr c^rc r^iTa "iciSj -.-m v'^^^ i*:i^' •>*3*.2!M o"i:^^ oTriMjb:^^^ 

n^i? r"*^ 'pt^:\St^*iS5;^ 'raumSt^ »ir • "'"'-=' ''^"'^ ^■^'"■'' ^^^ "'''*'^ r^^ ''« 

rrirr r*;ir) -^ vm tm xj*m i:i-!n' crrr c:: 'D ^^mo '"c:m S>i -irs'S ry-n x^m^ 'jr i iv. m :):rr:2 
f rri;na;?*n:i^*"'3t T>r3:3 nrM:i x^'Wi^r^ t3 x3*h a")*? SMn*^* ^^^'^J^ airj^ "iro r:v3 f* 
WX30 mSix c-r'c:i Sx MT ^ly^nSt'-Q-ii i:^r"i r Sm "ir ;v/?r'» i:^m ra x;-m ip"'''^'* o^- ^^ 

mriMS nx^H '^^^r^ h "too^ : n^'j "'^r "T^n:; T^D non h iaot< 

\mm yoMcr: cr rriMay ?S *•« Ssr d-i"C" rx^o:r 3ir:>t; ^^d cS'^'-.tS c"im*3'"u oSrn ^"f^aj 
7 7a "^Tos vo *i7t:^ "»3r r n':x7 :5mtom "Jrixi fS ;)r:r c*vo S:)i: c^tm S^ tm "^h'st)-^ iioimi 
tJr wr» TDo •:"o n^ "3 rat -Sr •rrna ■•;n")3'^ "to*? oSu'o '^aa ctjSmiv*") "«r::r yVai" *7">« 
3Sk"'X3'" iptrrKJ nS'w :)-)3 Sj -^xj^t «••) oroSr pTi ^nan c-. irr^ era? T^an 55-53 :5 wis 
t> o"X)")r c:^ rat -^r n^-y: jna Sxnxj" v«'>:'"o =^"a nat 'Sr -ma "r-i-o :5r iirM pi nSia ra 

: rbc t^'\TiCfc^ torrf^t^ ra ^rns b*^nj n^'a'n : --"^'si ;j:sxj 

nn "0 ipMn r-xay p xS-j n«S o".«ir cr^Mayi c-^x;r 'd i-ara '^t^*'^ t**a^'^*^r*^ 

narxj 'jcw t^xj w^rMan crvTiSax larx? *rn rr x^ >i":;^x> ^jta rii'ie "ci na "»i-.i •]f>^;j 
^3 xStj'w-rcj-' cr rxjrxj VSm;5 pT- irr 7n-^x T'^-p'i v"!^ '5"'' ovo ri o':i*'cr v;)' T7)rn "irta^ 
p 55 rrx;r xay ir:^*") ia cn^UTi -iom3 -riS;;? ir c^'y^oi crx 1:^3 -.sr; mSi 7)')^:s v^x ^jSo 
Tr cif^^ lar ■);)•) lartjb:)"'*^:? r^-^iTj *.'t:i.*i ii • vtj-.ij Sm"'vj" «irr rpSx; h^.t) vri-o tSm "O 

TDD? r^natJ : •»s:fc< Trbt^ ts':^t< "".^ •n-i-yt^iS^-.tr"' T^%-.:<n ^5? r.;rn^' 

tj irr caru;: ")'kc*i o-rr'^r cw i:;a-i cr^-rri: Sr Sx-i-c* rror o'-^;;?! vtrw Sxr r^-crx; irM 

Vipa ':ni'>"c;7i -xjnp i^a -lu^ ;^r3AS 'i-oir m^") •}^')M:i ' v Sr -):"ir^ '''-m 'O -:ir wiaja ich^xj 

wi;^n "<:5")^ o*3X) -X ;)':x7 ;?H"i3:a -.riMi rhr^ ix;r' mS Sm"ixj" r'T><>3 f' o -a icr-i bni '^r c» 

: s'^roiTa in:;)"i '|'>'7a "jmxj::? n'':ii airoi ^rSx "wm" M*.ro xin 'cr 'mcM wn.M 

3) o*H'a::5 ctim iroi^i t^P") xr-r aixj* yS^ pn;^ M'a:;S Tiroi Hvr ni *o r:fr)r;5 "la-i Sr o'^T'iri 
•njM") ")xj rr:r >ra:) ii*s">;) xS'orr rxt xjp'a 'r "irv, wrr^t a-n -^ -'sb t.-t) 7,^2 v/rxa' r^T^^i 
o*"»r5Mn o•H•a^^ -pi vrfn -ivo'"> wa oa *r -SMSr icm pi "!"ca iSjxi crrat *?r iro roTiSia 
a "snrr:! nr>rcj irj ■j:*a'> "3*3 o-ir -^ xj* y» 'thd ixjm :r-c;i -p rrrM*) "^icxi riSr oir'^in 
c^Sm Thnn "jj 'mrnxj w nSxS ':r>M w^sp o;5 o"r"r r ".r zTry^t "^".nn 75x1 o^rrn :?h cm aw naitt r wo x)::) Shiwo "^wmj iMi o*naiS not o^^a-in Tovva vh o o^natnSjj >^f> •jn^oiM 
r-cw mSh ;^! S« -piTi n-oiMTtf Tixrn yfrea omi "o^a Si"i:i -lan 7)'):anpn "^an "O -atsr??) Sm -i«iSa 

C35">HrpS"':r«;iMS 

S VMV o^an zr^Tn nio'hD o^"»n r(7Ha rf»i ^n^na "n nt»a va ii pi i3^r/? ipH wni p") Tvam 
a irvs crinfrc "si^nn ica o*an wwai jr-»">na iro Mia SaM •)iido io'm o-">na t^w ana ")">n ^ 
sunv ;5W3a X)"iC3 rJjM *i")w xjn-o SiSar njoa isarox? oe/> -i8n;)i n^r^ S» ;5rnw "^xjsm (r2r«3 

nxj rr> pi r^via-njn ttos rjroS M^o n ti^ *na yMi aitr^a o^V^i-w; mSm wm ?J3Jr m*«j aw 
v^ ;5rar vwo "ot* mvsx) nstJaSina w^a mi3 3?:? ris v^o 'na mw^'^M "■«> rt v"»-ai n:rv 
r Sar ia »'X) i""! itkj m^p^ :5t^i "iirrn vjdw wir p naM* •jTjj-aw a'ran mio "^n wnnSi^ 

: o"Ta>i on»(rTa>f ^rffi^ d'^^^nj^ term b'^^'^i* "ittJiSatto 
:fi^ b^^rbt^b nai s n'^*^ 'O'^ tb^ mm brrf^Bbna^ 

3 ip^S«S dS"C3i iir wSm aitw) mVoi o'D"n? y-orw Sr n-.i??:5« nan fl-s" :?T«a r^iaiS nan:) oh 
Sair) mSxji T'Sr "ii'Sr Mi;r» '\'>''SrS itoVo pip ^n-a oMSaM ii-wc -^aiM oirr "i-M "^m y^o 
pS "JDM 7«io MTW iBXJWo iara mSm yiy "jko niari -jj nwiM >^i ia "ora:) om i:rr «StaS 

V •« SaM •TTcnj wcj:::)^ 'jnaarw mara •3M"Jr^«''a :^"»y ova -^T^JnM ;?t;i «rvra ynat vn* om 
TO"M Sm51 ''a axjini o^i-r ;)Mn»S pip Tj-ciri :;->yri Sm;? rtia mi:) irxs-ir ax; irMi '"na! nia j;*i» 
; lana San ^lain^ Sm;5 Tsaw i:'m o? laaf? r tj" 

«nw "«> "a o"tJi» 03"M") o^nriS;) r^'aiis nr^n ortjnis o'axj oa^Mi pip;) 'xnp^ n'aiw nw n» 
:)! ^zxnt o-iMi o'^Smo "3^»a rxsn mw a:n r-oi iwa; ;)m*'15i rxj-» M^g'aa "a iMr :)ir-) on s^Mn 
ilKr:3 :)M")i5i 3n:anp t^v^ h'^^'o ^tj SaM vjin^avi ia ii-a^ c-im ^ja "a raix>« werS anp mi9 
"T^oa :>xji m-u-) niaMC »") iflv mi3 :j:3 n^a o^ri i~ori5i n laSi o-ioSm nairi ai» 
MC pini Mini urn rjioa^wS aitJiri irrsit? i:^:*mi wim ^mi") i:"M"C3 ibimi ^Ma i»ia Mia '3 
wa awat? i»a aisjir wmi anirs) n*"/? mvjip "w pi oiM ^33« r«;jC3 noa;» 'o naixjww tmw V "Jir^ "W^ y^'^^TO Tin^^ -jjn otuu^i "i^"f? i^nn o*«i"rc oix 'M *3 xxrw kui'; m'iti ?)3:5 riira 
;iT :)':! mSSm;i 'rra o*n iS-m o'taro vn I'^-m t^'MJ o-vi'tj oou^/cn ;it mSo •^iwri i-xjrr^ 
• oo*)**) :n"flnM:5 "vv CT^a c"im 'M >rwrri MVin >n;i o:d ot>:5:i iriSn cDr Min 'n:ixj s^nn :^x)"iy 
•>o o*''nM") ;Tiv^ 1113**' c-m:")X3 air^DXJ ;ii3 ")ro 001 o*r"> vxjrvo o*r-iv o -DrH"! ^T'^rr c-::'.*.- 
rro T^iH "JoiM*) v:?5%3'iSi v^mS riS^^pi nr"» om;!:"! vo;;>: zr^ipv ^Xio o">"»7) -ir^-o ':iSr o:)-yn 
yh 3T>:w '>rox5w o:nj mii i3;im 'm:x3cS:>') nroinni :)''">."w mvn ntS'ji Vui ^rf?^!X^ i-jim "V 
o writs 03 cruxri t^t^to -no^Sa mo37):iS o'3'O'^r' o::^ yoi:: znxi c*r"in on'xsrrn o^'^rxS 

oa"* *)«» p:r»3:a orrMT cm ; irn "p'x^ «i yxjir o-tM '^a aiiTj o'^rw::? o;)'Xjr>5 San v^iro 
M«:n wo-i m vvh-^ xjn-jn ^rnaa ■»::oxj :)-ivm mro ctthi "»?tmj D*xjrr oSm ■)r^') o'wst? 
: TTifi^ ■ns*! '^'7\^ -»Dnn nt^in? 7lnS^ •' V^ ^*^^ 1^ '*-'^'>-'' ^-^'^ «^ ''^"^ 

*i^3!n '^ii^^V\ r.^'^i rH'jM? itj ' "'^^ i"-' """'^^ ^'='*=^ ''^^^'^ p^^"* t'^^ ^^^'' ""^^ 

-JO nan^ •^■>n S» ?»nSxj new onx 'm Sr ni«n -lanS 

•)r;H onMT iM snx 'Mr w vroa na-frxj n;?03X) rj-jTarr^r 01 oa fli»i i3-iS*5 i^i-iM :?')7« •>S'>o 

: 71133 «"> "^-.rxj ")nM^ o^>n ""Jan 035 yian lar^ro ti37?) *»"» ^Jr'tr '"»an w"ir r rri) ")3»3 

cry^n atJira arn ITlfct^ ^wn : ^"\*n "pn 1^1^ "DS "^nn lT*<:a Sri?n 

ripT:^^ pp*;? -pjr mi:> "rj-^i arjM wtott ^pM "O ">aT i^'a") -jra y^j 'arn 73M -p pi yax p 
f "t»»«''^'W -jS 'snrxjn hVxj •:)»r mS iS*m3 "wr« 'tjtxj iti'ho -rrcj"^'?^ •omxj "j^i wxja nSx 
y:'»S zjD"'::)*** "^roiM n:uj Jin^in riM m'to -^irj tc^mxj r^aion 7733 :5*;^m ^*n :Jrr-! c-r"»:) 
5'i arnn "iraf? rro Ma^ v^r lu^ir;? -f? *7^"^Mo^y -srHi Srn '«:st "om "O r-unxj ;5:n-x?r-a ^^rSs 
rxjiS p-or ipa cwMii cnatJi "oxSr wiasa icmxs iro 5"r"):5 c;) *■>:") cairn on -r ©"rii' i^n*^ 
Thn •r!ts"T?ai jj'xjr nfw -irx nnM yt "xo nnn ©"vi'* 13 "j^rrxji nar mS itcjmS v^hi ^^1r ya 
yo'aS noirxi ■}'5*oim ni Sy yr^ .-^iJi T^r^yvo Jiaxsni nr^oT:? nr SaM o^Si? -^S ToiMn ;)ia->3 

: ^«<5fia vt^'^ c^n'tot^ "S Tin^ raiv nt^i ^ '^a'^ • «^jj->3« jjVit:^ :)i ^o 

fryr t>*^ n^'nw yc n^o Sxn orir^xjxj o:w or^n oo'xjrrr lanwi :)r3i7?n r.i<t ^3 '^5'*a 

".Ifct"^ 'T'^'i t^0^ •'S'lM*' TJ^nn nat * vsronr) oi^ na '3 -11a *«M -j^HM mS •a 

VTorr jmvq oy "ir*/?3 n"ii7) o« ra! nx3:j« 'r T^'M^n^T • d^rbt^ S^xy^S 

•mrd? mn Minxj '^jna^* xm onr aix:i o^rin 

Sm rxj'a ij3M"'>f n'oh fysr yh^ air^ 1^1 i3*n v'-t'sj nriS^ lom o^tj^xj "r pxj S31 -^m o«"> 
r 'r* S5 aiva vti o'^Sm mxs" im")" tm w o'airni rnow oi* n'n* n niy-n •,rmt; -«^ otSm 
31 f- Sm .t^» irx nx?r Smi pi -"yxj'a irx iS'M3 lix^x ^rMXJ ir^M o*nSH rx)-3 nrixai c^ii» 
31 nvva 1^'XJ vsjin'TiM ">rx:rxj n-cho v:Dir)"iiM ox: *r Mri"o p't;S 31x3 ip"y V"" '^"^ '^'^'^'^ 
: o^nSn «o''3 i^m^m otm ■';3 0:; vix;m •» ana *» *3*oa3 *rcx :ir)V^ WMJ o;^ we» *w a^ntjs o^ion na^ v'na") •3W rp9 *3t« wi» 
oao3 -003 x>«:3 -pr;) "3 "i-jrr ^yo30 mn 'who nann vos ov stki sro^ wy>»r "s^csd^ ywj^ 

•■up •»;t >A -)o«t» yr -vw wca -niOH mV> -wmw) 'O ttn>c ^ok jj"W1 "w i8)i>n'»x> tcs o^an 
■*>!■» V3 "vnos »3t» w nat v;) "wm •» ^-^a^ -jS smt tixm Sd a^y awa*) wr>r?a rm *s>¥0 rvn 

wwe laijxs \cfe oi;^ ^oa lavn nannajTBia 3?<rf> VDv 'JP»m "d s:w >hyi iwrc ^j-aao W5 'aafi 
XT ■'WO "^w >wna tmdoh h'tj aj^aS -aaS *o o^Tana 'ix^a "aaS «h 3M3T asJM** vprp aacf> av 

: TCia^r^Tta'in Taenia tp-am tDwob'^s^^rrs? TaWinw^rtt^JCh n^^rb "^ 

•antMj f yjja mai 'Jwun nrw^ miwj "an 'm'ho y>Jj •}S -^hw/j nww "^'taS *J7 

3 »t?» 'W3 *-)tJM ai;©! n^Vy mS •>'»«» apor avD la^rnan ^nwo stta itJmsS :3ro \&>fir©i 
-aa Sa3 y^ oTM "3XJ ^^3:33 rr^ >6 i*a>tj« swi? in^anS ow •'so >Tara -ors w awn ""ico 
pxm ycvh a^Hiw tnwn icj'rMn a^ r^rn ^"wm^ anw "^od iwm3 ^"S* 3»io Vjais-) a^"»aa*wj 
>* vrin •p'-jvia axj)^ jnrMiriM^a'VD om >5Sa YT^:ni:M"0 iw "tjhv^ Mtxw nisiSs yna-a 
*S» n^-iS OT^ Vov mVo r jnora ipa win -^-vyi^ya aop "^w*? nxvj?^ :)to»^ ^w Konj yyn tih 
a'a "rj a*a iVm '3 "Tjxwn Ko'^a^a hw? Mvaiy anoKo nnyhvn^^ sneri -wm nan «•>»>< ^0 
•^ T;'M1 "jS nK03 "awrj S3 "3 Mwrja -jf? ainw "sK •;?»«;? ^-u:/? "jy aw «iaxj a;>33 *»m iSi -5^ Kcna 

. wsTTJ *aaaot> a-'iiMi rax? rja nanr Tnr hSm aS'r^c tpaS 
n-Dra raxn osna 3x3 T^5?a P - "natfe '•Sn^aTl"' t^X3h!a^ •'xW^'^n t^i?^ p 
enxa afya arwo aiHTO "3 

S hS« a-^ xSo a-irjS tv^ a? ^3 iri afja »w: »na "jya arSa wj"oa *3 wn«y> SSm pra ')S-h3 
3 '^>cj»xj -jwa ai -jmw *3 txh "iira vSris r^oS 'n:? a? nan i«m •» Si ^ax ^oitmi ^hot^v nnyh 
^21 raiaa pw "•rsa'i i^Ma anr a3'»na umre onM3 'r>i "jcawj* aooisi anta twv M'ai ^^Miaj 
■>o*Mi nwo pra ata t>'x> "»rMi trro?) 75at?a rni a«w« axsr^ onMan c^-hv. nrjH -oS' •'lana 
Stf ntzxh "jny- -jajppr o* S^-Ui "tan Wi-w "»r>: mtv> ijwj^ wia -iraw •)"rta wiHa otm aru" ox 
•pw axj»« OM ifn" a^/j p Sa ai «n onna f w 4w» fx 'iw «vn Ss") an*y ti aa^j;^ •)« ai nan 
vj^na Siow^ nxjxr n;?n- M^aSi-^ nan nr* Taxjw ox xrwc?3) -pna v5iM:?a Voira p'^nya oTxai 
i»K)C -3 "^w arrr ^jtoo" ^jSw i»a« vx a!"> waw ai *3 ynw J5n-ai) -jx J^-jna^ xSxji ai^y xSx» 
■»«w «TSp9a wrfj^S -jXTa wrr^ p"> ajrr nrg if> wsj »ni ^jidv xt;) n3ia o» aa-pja 7ni5r/):»aT3 HSflTiira 3W> ^3? T-hy ^^,yi Ttiw ntm "^umv iij^ tJ*Hn yo ^sn- i^n jio-o H*n *d 'Uh "wm^ 
t^ nv. "^VH yv: ^7 4j md' m^ ixjim *m O'vonatJ ron *sh hS« pua "»wm mtm "^ xjit "^a xj*^ 
tj -/? r"sj) irrr •^"I'^yS m'tx "COTh yh xSn^ 'aTrrn^ mjm "o- ^3^3 *3^ 3*rS*rn pan :i3p:i '^rS 
S» o'oor nTTMi yoS i*:» -jx-i:! ;in",M:^ v^r -yr^T) ;nt avn "^mx} nt^rro rx)'^:jxj ">r>fox; p >n.^x> 

rinrh -Ti-i-hoz^ 'a^a :/5« yh Sax "^u "'aA ty:i *7!Kcn'o -x»« ir iSs ^miva m*:) ^cts^xj Tjwia 

trn2-\7) xaMXJ :5i53n *:r-iij) dv^ot "•anai JjrK^i "^rnvn wwi *Sr ri-'aio tim^ ^"n hSm ;i3r3n 
S^;) oa airjwi -p v» "Troxxi S« vinTnji "OX Moisn yen 7)^x>rS •a'Sa "3 rjoxn -^Tia o*iov)33 
: r-iTMi" ;m^35i yar ^ iitwi :)wn :5iniva tto 'V ir3 Tj-j'Ssn 

•^Ttc^*^ ti^l^^ nst^wn : raSft i^r5>an '•aosiar. ->nx:t<.n ^nt^s ''St^xrnn 

«ncxj roD ^:)yfcr)7) irxi r^iAa jujny r a3 im niaa o?3n itt3 xjwa -prn '3 '2033 ann iwmx) -iw 
1 Mwnti mOT M^fl "wmyi *3^rw '^Mwn?? p 3itm3 "i-ho xt^xj n'^r^TW :\"o >r:ix> aiwa cmwhoxi 

Jnwrr:^ 0:^ mv?;) *>r sfjaHTO^ naH w) *tJM*> :5'?ttxji ^txjxj th'i -jirS nJ^nSoxj M-aa 'r '3»* voj» 
Mun n-ara f o5|>r3jn vi^ "»S "WMtj -si-m^ wr p-u) naic or-iroi •)■»-» S» ryiA,! nirii noS^n 
Tpcjjw "JMXJ3 liXJ'i^" mSxj ;nr xStJ "^Mwn ■'•arg 3tax> nc^S :):)-W5 i:in''C3;^ 3nr:» mS -yryi^art 
•j-Sr oT^ *3:a "rcfH"* •yi-nf: a-in -hot mS yrsiTi -jsi: '^ ;}nioM "133 if xj:i»n ihx> '3 v^io'3 ibim 
H *7^3 •i»37'nS S-o* KJ-i ■>:'^15 113^7 cf53r^ 'i>o "3 o'xjj'is wiM S» HinSSrTCTo mSi jTryo Jir-i 
OTy» iM3T» V:)ai "jna^r ^ ^nMC "3 Jr3n ">id")M"^ mi^:5 xj^nrn tS n-n* aiw p ox o*x>iir o?r»>i 

7:» ^^ >n^ >^x> -^-'aa "^r.DTi • rfra n'li^:?^^ t^x^n^ "i^ra ^.07» 

o^3iS xSvKon 

: yW? naixJM axji rn/jriw "om oSija "3 :inw nn o^':) n» "msis ^3 pi t.» on'Sr 3X>:aV> 

wr nir rnrj nar -a Sitsir mSxj nitiw n':5t» •nf'i "i^ iwoi na "a"!!!: :^3?M"> n:jr e ww "si^io *3 

• ^ann nt^Stf; n^^t? m*^ i^'aaTn •♦ri^'Tar.Vt^ s x>iTn;r» nx-ia;* 

f5i"»S» -» w aaw:?^ o»Bn">^ T^^ -Sx n:» xSx aaisrjrji *ix3X>n otx3 ^la'^ynSt!^ 

r)r>:i:):nxa'»*:ix^Srvfn5*>*a"»an f* r^** "iwxxj ws'uar-nxjnr^jn'iToSuop'iBWi'otfn 

»^ SSwsji xjTp::) m "0W5 ::r^:»3 x»nx;3 nrwi "ixoo flVnw vxjtjxj i»3'^'n-»iDtc;i ntix Jra 

: •jrxj" y\tyo "h :»^tJ9 ")r"ixx> wn •»*> n^a^xj' Sax c^:^ i:rT3 wnp 

n:?w'» t^r^" "^ 'n^'tJTi J lanor; Tiy *ni m*i^ n3?tr v^a^ h tii:" wi r')"»3') rrrw VSm;5 1*03 r^iorc >n ni^n Sm risrw "s^wo^ ^-:5i aiw ^vi xSra mwi ^^a^r W? 
»y«n anxj«S a3*n:n -n^") n*::) "iorcw "cSyi )•>»"•« ">3 nvr ''"> Sn;;^ oo^n 3"»;3") rja^ia 

rhapTi ww> t*>m "jaiio"^ rxjxipr mxj-ij wm'o ysm ow^i cro'tf) ri-\rh>i *S rhoTfvo irr'ojp 

b'^^na ni^'^^n : '^r.i^.s ^i'^^^ is"^ 'c^^?^\w^. ^rbfc^ tn^Tfrt^ b*^*itt "aVtm 

x^ S^nrfei w«x>*? -^n^ai Sso S13 usioi Vio- tjtw o ^rhn Tinn'i vr)-h:3 ^jv'^rn mVcj ;)niM ^r-nj 
M3 0T» "SSinwivD *S :7ior:w y wp-nr •a'JXsS p->;) Tpnn :5m ''3J:*'x;vre "r^rio^n •;)Sh "jj MipMn 
n '\ioSa'> ixjcsa iwt •)'«M"'a irn ;)''r3 ot t^ o^ i«3 "it)" v^*'^ o^a") pxjSa-y n^/j" ^"ixjSa ">«M3 
M"*;) ^0 o'a-J^-ttyfja") tt^h mvu *o Sara rn" ptjSa M">r3'^»PM"> a:?o orvni ynM "Wi « vtj-. o^ai 

: "jr^nin t:^** -xt •;^Sm iTr mo*x) n:ns:^ "rro 1:^11 nS-nsu iS n';^-o it:j n^-co ">aT laiiuSa r-xvxi 

Tpxnr)t> 
uvntj -xrx^ jijh na^M3 aSa a*© ^33:5% "'aio: aSa ;jyn ot^m *o "T^rr Sax i:?"iM '\5)M pr;n''r na? 
*>r) ;)';) r tio mi^ SaM wto;5 Sr mSh :nn:aipa ■}*>3:r Smo iov «S w)-ow)"> ^it*);? or ;:5i:anpa Sxa 
V -ip'r-v "jwr ;5wS^on ii'anS ons ya« Mwnai mD".:*) "»ac: aSa ir^ai^an om *3 "pT riw Mvna 
yi^xn fTiWhw nxn^a") ^af>w r^iM Tt^yv) SuaSi aS;) "lavS «*?« p^Sr Sk^ :5"»y hS ^TiDa-^p;: orw 
M :^">xj mn OM") Tra::^ nv;?) mi:) Smo 'a wwa ;owa:n MW^a luiyi ni^io;^2o a")MJ?D p 0:^ rp">x)o 

kS trrte "na^in 'n^a^a ib n^M;: mn d-'Tfrt^ ^z^ J p't?' a^^w i^'* ^*'« ■>« 

fiY) 'i-hyi Totsti :?«-): Tpy^T) o*poxn -ora 

00 c-p'is*^ J'^'M "a iS oavitt -jS n*n p") -^rtj^ i*)t3>y **? ra*xjn nrx^ iiriun ritSSxws nira tJipa 
rnx) -xrM") ri:u'o Sy *:x3i •\i"om"» anc;)S 'o-'.pon :?»'a tt^^-o -OT.p.T n*)")a n«"i ^a ^r3)S rxiaa 
a" n'"*or:5 n-nrai •cnpwo anr^oi :n"):aip.T Sm^ ;^!a s^ri cTxirt: iT^^y p- j tw;? 7)')23ijf J5ia-:pt? 

7iT)i'*i Sr S-Sa 1WM iM S'Sa :5:r'3 v^Sirn -a -la-.Sra «in S-^Sai loS^r pv rat vn' yna w stjim -3 
so ^it-Wi nat mSm a^xjaciS y-uj m^^-) o^^j lati o'r;Sv;5"i ;)m«':^ br c'-^j nrxi S^Sa o«^';jx> -pj TOO "rroTrro 'tm ciim -a'>r ir^ n-x t^M3 'ini;r:^t5 *r>TM ?or3 '^'\^t^'n 3l!C\n t^^a 
r S-i"C3 r'oi;i*3 M^p: c-ip::^ :5r p M">p i"**^ ot? Sri I'^'r oxj ;Tn c-iji-.m .4?15i:S rj^jo xji-j^ 
"5BC3 xi:i rir "D '-jr;) ir "wn* iS iro mSi -jSirrx sraSx nn m3 vr':J ::ur Viiwi :^tkt i^wts 
P -)3n iM*! CTM I")-!:: coS j^m ^Tfi^ S:'r^ H^ rM'"ip M^ '>3*:i;i m:i "q-jjo DriaSSw:? to Snir x> 
Dt> irs rxji:^ -ji-i p ':) "CTrna SSnrr t:t> :ii:) oti"):! "tom mio *d "ra'jin nrx ^^tv) t)v "^riMi 
•^c.^;:/? 3X)rxJ itt: -iVyo o*rr jj rro >^ 'rr oro So Sm ncn ixjw thmj) Sr rxji SS:i -o a\rox> 

: Ti^iS^ rrrs? vJt^ ^5?r^^ ^^ii^S :sMrcn n^^n - ty « ^» '^S-r- p 

mo -rrM ony rw :r5:'orji pi Tjatjnn px/yo -^ro "):ix:S iw< oS^ xaxjrt? nrc^ pxiSrio • jS 
a ri v^r-k "»3tJ :nio -hi o-xjS ;^:"ar) ym: :h:) tiz'o:) -w^vm "^'ooc o'mox) pp aV? :5:-a;?nx> 
S onK 3XJn"X3 n-nr;r:5 "tto ino y^^ch yr7i'pr)'V> tto^v xjvSr irTO oaxjrwa ys i^x;r ^a va 
•5) YTi vsv) caj'^ o^"vrt :P3n "pixiS p ;5Trii5 "^r?^ iS-mo rj^'W") i^in ra-i:^ ■):«';■» vris i3 -}inr5S 
: ^jOT TaS o*:r3 o'xjwri coiwxs ijiinrot; Si-u ;7*n 5;^r m3:i :ixjri::iT o*nai;) 

'D -I WTO iron-) r-53 5r» n^s'ntt : t^^d ^s ^s^n "r^' s^xra i7"> n^ant^ 

in 'D -jyvrrm »t *o "wmv :toS3M z-rhno pSmxsiSpmS onS iS p:xj -^Swtm wntri niia n*:) 

•3 xnTjQ avD x>ro "W3M :)>m mjiS nr>"» ;5?i n">ia -vn 'd n^ >iS M%n "O T^ ^*^ ^r) n'la :)"J) 

: -prp iS 7)X3Sti otij mvt -^SirnM p "iw< it o'ovia;) S» Simxj onwn 

wjrjTog nan :;^'»^an'^ n^^Ht^ : TTa^n rtifej^i "n^an^ na7i8< 

3W OX "0 ">3t:) "cnm or o tttj xroivo •roM'tJ en px/) p owir iiiesS v)niix3W •fj^rnn vrn«J» 
vnx r:r: 3Tr5 ann"> orh iS wm Vimxj *rra ri ^row zt-T) p n»*"nr zj-;?-* vn>rio ■/t^/jh »iiw 
fwMTsS:)^;) arrxjr wnr:ri3 Tmro iro -prrSM 03| I'So) ^leVio ^-p ^^r-^iaa iicS >57SaM -jSwnH 
> -f) -)>«)' mSxj -jxj-jx? ->r»' -jxmoi >rvi ot p ^OT •/» "'•/ro* mSxj -^^ny: ")n"o""> S>n -pvr -p p 
ra xjx w)r:*o im T?r ? p^' >«J5 oSu'« ioits ■)« irpj' cSi3 p o^^n if-Jxr ini rnxj yraa^ 
p"> -p-ra-i ryi^a" ■}r)n'' xjtbSt "zn "j-nMi f* r?o' o'MJ, era "^w z^y^:*) z^yn;^ "^^'^r ^ro* ipna 

:a ini5>n ^MrsSr irnxj--) Swr p>n'S u-on z-^d^z o-.Sr •}u^ Smh np-x? rjrpjn oT'-^'' "'X''' 

tj^^D S» »-) vihs^'v o*r^^ HT mS mio 'd vrnr^M wi inrt) ot.Sm o^w- >^ ^.^371 71 j-^ 
131 "CTianra vjv-ja xj:i"ui or '\3 iiirij -cht^^zt ■nxjir3 xSm arr S?<a i^in-ca 0*0 wSi na-T tch 
m:p i);ra *wn:)a pi "nxjir aina "'rMXJ iw i3icra iro ixsn-sSi r-nro a") V'XAJii iroxj-ia^ 
»"> ^p Tj-nw pwSr SariM *:m S3M ;5ip:r) iS yxi nSy St3:3 S-a' rxj-in M^^ prn ^-c 'ijo iS 
f •:jpS Tyr: t:)XJ *«S o*:5Sm ^raa O'/^Si o"ijn rjM i^r ;^:"c;5 So p i;iSr oVirS Sia' «Sx3 ^rn 
: o-;3Sm kt mS-j inxj-jra rvo Min p xw xSi otSm nona -xrva ':m *o pr-) r"p ox> o't^m *:>n . T7JC Sv:ix5 avcjs S'>3 aipy-r yrti'J Tns '5 f Ton nap r^niKi •jtno;nrM cfna^ 3^r>r :»H'nS 

na'n 'WH o»v:)i :)r'>iM''3 '''•ori fliSwSr nanti MintJ Tmx istji-j naai »i;w rroitj wiSta- woo 

:5 >i'y3 0A1 nn^tJiD :n3pa) im "itjji ? "J^a^-JH '«^n n»M awon ■'om 'p*' ^Ji^^^w n's:) >6if oirJ* 

V>'» o:iiry» •nr cnSM -j'Sy ^j-ijin:? :r)»iMn i^iSd o^Voit t;,:3 nun y^n :5wrr ;)Ta c*?^ "3 

'3 «it>*3n on'si f» :t3 Mru::? iflJ "oiu^xj;} i** ion mIwI ivy-cj S'>r3 co^i la'^J^w S"i» ■)3'»?)3 
•D otS ;ron3n nx'^'jS dnnai ojjww omM :mv3:5 ">i3iS :)yn n'tsns naos :3TtJ^3:) i^ ooxft O'^St 
t;h S»j)"> snsn iioS air-Jio' rT3n ar;)** v^S :r>Mit>' "iw^Tn -Tittttrs") "pu n^^ ooMW 07jS?f 

trrhi Ttr^rr 'oa "xj:m Viaaa oipiD wni :]p? ^xj:m to^^ Ki^ J 15^5? *nrmOti 

: o;)9 'scpi rjpw "«5iSd *::^^fl tia ira^ oti ttt -3?n as -srjwa "iwh 

: ptjSa •« *nrMi Jn 'ifr jjj ^« im nan S»d *x ^cm^ TafeCli rf\"n^ "^ ntjp 'rrfTt^ ten • oS*»r:\ c:^ ^*v ^^vo "^-in* mSx> oiijS caSx iox> 

• dniS^n nrot^^ ^^^^^ Jrm i^^ iSKixrctJWDciDJntaaiwi^s 

W T^5^ VSHa*>r ^rtnr V»»n t« rtr 'Tfn »i:j S» ^rm: -ti:i» Sr^ mni Sfn Kr arxj* av^o 

^'-rrtt) m)n ^^•^i •p'eS nr"»S -^Sr o*w*3^i '"nit) cotj c:tS 3*xr •*? o'XJir wx? n.T -inM 

iSjj"* an)7> -n^i WT" 7»i TnS>i o-vaw vn o*rw -p in tih t*"'» *^x^ '""^ ^^T hS^ li'i'iwji 

: c^U's -ps "syrii^ cror^se w» •:ySrrf' wdm paT *3 otttsj:) "j^'rxa VimxA ^r ^a-* ot> 

mrrvTTi -no)o Ti:a"^a * ^^o "^ mn^ Taw n-^t^ if? Tra-ij^ ro^iia 

: ^ W.t^ 'D^'i ^aS'yn Tl*^^ti ^ * '^x^ 31W *3 ;mM -^ !>o aaiw nana 
: 'miea "a'r »a^ p^ *7?7»f?tj too •:*» 7>n 

tbi^nnVt^; ra^n ^ Torc^ia t^yyn^h^^ 'rb'tr. d'^rf^t^ T^'nt^:^ 

i^ Vnr^ 8 '»a'^^X5^ c^tl^rin w h:p "^wa** ra »Mn r\t>y ^a:ia ^••^^t^ V^t^ 

my rxjn yjf r c^Vcax M'.n nMa"! 'yrrvrlri njiSmt; "^ts^A xifarx? a"^M;> 'inro srixj •2x10 
W" w»Tr» x^n "Sr irii:' *5 vi? itr "("ixj^xj S>nitf« *3xr ivixjci iSipr t-^x ;5rVi ;jp »x>in 
Vrai .-ytt •:"\inro'' wt^"> cSxs aSa curhv 'ii^"*: wxj cwj-nsxa o*'^r«r> "a o't^w wxj nptj •'ja 

•r; -ujn- -aSa -jxjm ««->*:) a^-iTj t^^"* : m^ ^iOann '•lat^^a'' *i3r>'\ ::fc<'n^ 

ViH t*3» JJvSj nun^ Sy:?r^ >npo3 Tan sb f M Wio '3 ;))7)p9 "jf? •onsTffi sL'io :/?n 3"»»o rnni nvyo ni*^ r^w^iTO :)Sm *yiH 

Sm*7 oASf>3>5wj jba J '^'•5?^ a'»^'i ^tf\ ^r\*»i^^ "a t3ar\tt,S y^a tj^t;^ ^)i 

cmopcJnr»S::f?35r'p Tiwy^3)nH;5r3o:) o:)STW>^oo3^i£^5iSr')0'Trv;j"^n'amSxv)T>i' 
f»2x> •3^11 owr o^Sxjin" -rra -aSa -^rKn ^o f S©wrn>i Jsrr >o Soo "^nm -mS^rsw^s vyr pi 

xjS nwiSo M^r^ ^'^ V^*** "''^ ^^^^ :5S*Sa') a>*a"» na")S -f?:} cfew ayrx? cwn nSo ^JxSr -p a^nai 

• 

■)«>0 ^Sr :»")«"> "jwa o-pc »:« on t w) *o vnir mSi rn V'^ri nao Tl'a^fS S'A'^'n 

V i-a M^nn oT^ ^w nr">r -jin v^J^ ^'J' ^w** "•''X "^^ T^^ *^^ "*'' ^''''' ''^*' 1^^ VMx> w r«a 
, wxa o'amn v.t om oS-cjaH or o^^xjpa I'n «S zj? ^S"»S o n^ca m^h -jS o'mtt? 

na TMXJ 3»r "UJ cwaVs i^yrv-j TnS a^iM Tn"> o^yrvn "ok^ mi^ "O To^SrirrrMSH 3X> a;)» 
cfcSo^^ y M "O^ xj-M t;)ib ;5t San *>iaoMi mxjm ^:»"»n" riM ox "a iJMiaa ^a^w ;)*3 mS 31 iism 
P33 ^a:ji« a^gio at San -h »t mSxj -^swa i^whio Snw ^S» ^hjxjb mS p o:^ ^^tn" Hiax) Via^ 

a^nxSaMSiw^M nA:o nan -mt^n : ^y^-\ra^ "^Vt^ ^'n57a"Br^3t<i TWl*?) 

•>WiS3 'D">r3 tJi^M :5n**w» 

D S^i;^ -JTj-jSa "jiSm a:r;) "iVm^i yr\H nrar ':h p rS")-iAa ^^^vd TiTr^n iVm3 -jr^iM a^in •:in":ix> 
K p3 nio"> •?)« n ynyi a'tw 'tt-^'o i'«^t» vm^'oi ira "ri -irjiSa "r-.vr osr-:? p 0:^ -»t3i "So 
n -prh i^an o"Ton nsoisa -a -jdiSmw '*">w3 inM ">w"t^a "^^to to^tj r^i'^xn *siVm -s im tTorh oih 
13'jnani n:)"aM"> asr-io" p iJJ^^a S jvrnx "»nMn -fjr^ if « v Sxwnwi 3V^^» ira vyri" xj>m «*>« 

. '4n«Si3">"»ain'';io"sS! 

V.JS» n*^^'' 'm^Tiva'*^'> ysnn "^ d'^rbi^ n''sa*^.^ot?'^^ ^^ti^ ^>tt?t^ 
w-3 W5M1 ':m t>o T'J^^ ^*'*'tn^ ^'ti^ • to^W Q^i^sia^ T?\3r> •':a ^ti 

tj -u; ^a-ra Tcai p-ims -Tio yh *o "JwSa nion r^ws "n^^n "^m ^t>o '^•»ana •)©« if:?'"':^ '":r'W» 
i3'^:)va r^H iiJM 0"-^ ixj;^-) ;5nS pM -Sa-ir rw:)-)T5 -ira nTian3 xja"i3 : iru yn:** Hxjia -^^^oo 
3ra>"aa"^aw5Mi •j3">«pD':r''3-pSa:)nHJ5"T>an3 •vro^Jr\r)'o^nShi7!:hv7hy^7ra^cr:fnn 
Jnwj M'no'* njiiB Q^xh .-jwa ^ixp .-^m >^3 S70 '\vh33 m'o ^^ pn>ro "a a^)x> o^piw mtj) c^/w fa raxjirtj xu'id oaipa orc^ra riirTO 0"-nS"»fC33 orSaj pi v)ir'XJ -uj "Sirj itj^a-r mSx> 
;i* ^i "nnSr o^'nj'j'ro xi-'*^^'' c^ irsxatJ ■ms'iSo owcm Spja ixjitxi o"ix;r3 o^iniM caipa 
: :5rcK V31'' c:iS c^inioi miwr o:*)! rrai iir»ra 1:511V 

: -^n^ 3rn^'«n ^nnttn "nn-ut^ b'^^'ns^ '^t'^^ i^:? J ort -rr-xjv >ii:5i o-t^jm 

•TTtJ :5V»m *;n"r 5:5 rSxi ci's "yn o""wyi ovp 7)Jr hj) "»r3'> ^^^''^ ^rsn lario oi*:) npo 3^» 
TWO 01*3 o-«r» dxjSxj M)»7!.-:S o"'.m yy 'ti lo-Tivan ni^M pi z^rrois ci'vi'os S>iS T^mrf? oim 
r rxj*i irMi 'Sip rro" xi^iSmS ;its)Mi in'rxJM riVrTw ttw^ 'o tum :5ox«r ov:rtt o-r:?* xjSt> 

•p:p3 anpr t>*i naip TOn*7rr iru-'^i anp -Sor oiVoa '^mi ^^ aipr n-« b'^S^*^ "n^ 

ra va o'sia ^0 rijcn p:pS rpio ry^^n ^^v^ cf^ira amp inx Spxjc «in im nM*ipn mMs:^ rjOT 
3ra3 o'xj'wj tri otw 'tcjw nm 'tmd »r« "^a "omi mar o"0':^:n va ca** od m p "ica 
ai "^rj nur v;3'e Sk;^ pmSis inSo "mo i*^ yan o^txj *»i;m i»iS win •wr^a iiarf? :rao ;»oi3 

• ow* niOMio i^w nwM o^an 

h:h x^vnp miwo Smt) r^3 cip atJi*i '^r nsrS vo~w oc':3*i Sw its-o* ic3 ya^^ 

PXJTS i>5*S» 1105^ pi iS iw iwS jnj-Sn TX "^x or^^o^ mio c-nnSiS'itroS irai vrn^na 
S f3»w ooJTO" mS p TnrSn iS yxi cnp axjv M'ln'O S?f;i ni:iS zjyn r^jp icd iv^x m* rSu iwo 
•v mS cm *7P!ra Mi:5 !rnS?i imt" mSi -S "a-iM tu^" mSi -S o*t *3"u;'xj :iwi pnS py-nji ^31^ 
'»Sxa o:nr So r:5*i airSn y:iS vn* mSxj c*ax>in ot^o s^a-iMoSr wi o:i*:jvh Sow i^ro do* 
%"n> rbt? i Ar.'no Sbh '^^n^^'^^*^•' rb^* .* 'oxm im->' mS j cr^w^ Sm3 p p >^> 

t> VT w r^W) TCTM •:r':ro nSw "^xi pi i«a oiSxja n'^ro in vciSio xj*Ma vr nVcj Sjirrnn 
a SSn oSno iwo oiSxj niar-Spxiwi ;5ia tmu) i.T>toi ic« ©•w-Sxj i*ox) i:ir'cSi iiiS i^r:) i-^jSia 

wann Ta^im n***^-; na^n irb i^^^ va rn tona ^tbn J nn cu iS n-n^sj i-ma 

•» 'an nwj nrn 1** -nrx ir^n WMun^ irtv xjitji X31!:-ic3S "i^j^a ^n-ya 7)yr\ ;if5i:w sot rn^w^w 
rwpxjto or?) :5"w im "rr ;^n >h laS Sax "S i:ixjS r'^i rSr^r p 'tro? lair ri-Tit) rnaiw p nHii 
9 xiHT rT3 "^r^n nrMi .iMttrS r* -naT :icii v» Sm ")'»^3 3nMi3'?9i x^^>i 7r)^^^H 1 w J)»ap K^y 
rjurf? hSio *p:pa mnx;: no*rc;5 ':}rJ3 xara :5v:tS ;)«im"» Ti'iymnvo n':xj.T ow ^i'.to -xumi ip 
Vx;Tyo i«o "S anpw iro :5xi:fl anpi v-ni rrorhxh laSi o'l^o vian i:S a'-pi .-^n S» 
: 9^/5?»a nnw if ^M 3)mi pi rjia^n 'B 7nv^ w^i sjiiix? ;>iST5a v'i-JiSxD i'"»aT iai DIM *:ar M"»*?i *jmi ^nxS-ar mi;i '3 -^HtJis' ? S» -fron irp'-amSo -uosi irrr i520 t-n nnn 
"J*; "^Mrrj -jro" -"Si \r>tt"v cfnaS -^nrr >^ ri7^ «it5 oVirjS -^rr ^ -3 -jnro" M'5;i la ruan om *o 
a;; Mvj;:f7 wMpt ns^'v yi^nrh ^rirwo -pn" p *7» •^StJn "mo pai "»"''' iiJ5 >^ ^i ^r^iian *iani3 
^o"iji3 Td •^Ti'h^D" yh o*T3'o:i •'Tjxj') o"nie>n iwd -^SaT ^SoSa^ -si yhriw •''^'o^ -pT Sipxj xia:^ 
: -jSoSd^ Him ;)n ovo n» -jS -jtj: nx>M ^MnSr -j^rr ■]f7tj;) rnsiS^ -^5:13 1»3 -js^r 

■taM:rrtforfl^Sni5iS3:nnio-iMaSo^n:iia:^;iS>A tSh^^^n brrbtJ^Tiri^n •' l^rWStSl 

xStf ;n3 ri-n:^ osi^; ^^ttw oai ori:; xiwa oxjw 

: •flioVij o'T""* ^"^^ >h'!:7\^ orw ':S-y;)x> -^a nwax ":>< San -jtjw i^fr yhm^D airv "yrh 'ir^^i^ 

"3515 rjnaxj wa irr;:a zhy^ J^ov 

now nr x^M^ "f ^ Ti"! ;)T m't:^ tw*3mS ni3M«3 i^r^^V) i!nM*7 o^niaSr laxjrjx? mxa ")i:mi Si>ca 

tjxj 'jh cf^M ^'iv 1737:3 xnp iM «:^i"oi3 na-o mSm w»t) ivsx5C3 laiSSia^ .rn mSxj on'3'a zhn 
; af? VM *3 X31-I-S V751P 7):r n^Su nwMie iro :?:•>" iro nri yn iVws ii3r» crox» 

•jpMitj v:5 van tj-3M •»2Dt^ "D t3^Tfet!< ''2in ! bn^ifn h ts^rh trial 

•o n« i^Sm cwan iS 

ifrSo i;5T Vxiiy^ ifiMW rwyS *3:r")r;T0 nr ov;j Sd i:)im cni*?« Vims "3*3*7/5- or^ oraSVinmt) 
Ml ^"'arr Sm:i -;;o3 anr ;:)Soi c;:'3''a :iSi:\ -om -jom oSirn r)i7:i«« ya SM"wt3 ya -•nio i5m« 
3-cj o"m:Sr;ii S«-)>tf ^ ipxA ':n'"»3r,i *:ni>i o-tsmS SMnxj-'S zrvi'h o^an "O onu :iMn htw "J«>o 
J rt^^fc^ 'lbt< ''it^ t<n''t< a*^'' : ^ZTTTsrh laxJTCJ -p o:, iS 'snon'h -a-i'a .-pirocoS ":rMa^ 

*«>«» i-)3iS» i:SS;^M nijiSo naT SS:?mi cnSwa nran ioi*?3 ^otis rvan wSrr cru o^riSx sra 
H opjS sipru ;)Si:^'> r^m: -iMO -xrni "h nn-v) ixim o"T' "3 ^^^"J" '3 -^iSoMtJ Smii:o -rSa "S 

: "S Toa ;5TW»^t) nnv m^m hSi rjvia -:m 

X rn.iS c^Jiaxjf^BSsn '7)ih io*r3« "55v/w nan 

» ">")i;^" ir3 pa-p"* JTCm f ;;? ^ma "injSS la •/»«? cipsanttiSj "^-ypj nnr-o"') ^an>*''1 "JTapr •ho Ti*3 "csr 3vr3i vixr oifr:: ^3">M' "»19t^3 orn T^'' n^xro ir^ aiM-o v*3i? "vr* cxr -Sr 
5 -rr: ri^S -^rp -oxiS ivp ixjxo otus -S -anM-tj zrirn ^rpV; craiix otwra 3;» 

ra-iM Sr crrr "ir hi iSrr >^ "TiMa otti:i mSm ri-n* mS :/)m wS -a' "re o^x?>aj cnx? rir Sr 

1 .T5M irx -p*!^ im::7 ztx r>^*:S cri) "pn "3 Stjc -pT Sr "iciSo -j-.-ija 'Txty-i Turxi *3-»mt> 
yTT'T >iSn iro !ii*n pivj pxjS mS;? ymto^ yh^) o^oxj?? >^ o^rxjr^x? nriS^ yiMja "Tr ci 
a-vrj'T iw^i Voc -)'n Sr -^^TOa ira y^nw^ r im:*) 'r^rfl-i nirx) -irx ^ra rrtsxj xSn ycxi pin 

M 'T^H •V3"it3''X)3 'S o'sSm "D "JJST :^t3 "it;")S3 TrT :ii "J^Sm Mipx era -iirM "Tim 'C'ixs'ra m 

SSnM pa '^^■a^ Mwm i^tjvxxj ics :j5iSr:j psa •*> icM'tJ lat S-*nMi rvan -o Q^rbttal 

a-iwSaj nrT^ wnn ;)no misto pa "icm*) f"^^ ''"'^ X"^^ C^^Sxa nrx St -ax "Jimi ■>a-: Si;j n^r. 
•abM '©M30 v'U' 5'TV cdSm n«ix>v 8ipi3 TMn: xji-ica v^ •oniMi 'arr or;) na-iSSrx r-);^ Sn 
O'TST^) :)-.ca OM "jaSpr '^m "myi p n;5M V"in :ntt3 tit icm dt:xj lai na- s'ijSm:? -:r SSprj yh 

•mm o-!M ^i::^') ">tJa irn nSr^Si •*> »n:iS -iSav mS •:> c-.m '^ rjrr' ns mtm mS -p 'Turcn'o p*3 
: o-.Mn Sr iwim hi^i'cj rmrTnygS -)"oa So Ma" ixja So -^"la'^ •) w mo 

wotj o-i-cn -rn^a d-T^Tt^i hv * '^ n-^^.n chut< "•♦'♦^.^a fTfcl^ ^S» 

: 3"»7^ iS7:na SmS s-.k;i mirt? :i-:ir> *rat wi mi?) -pi -^S cSx;S 

mS;* •rjntj "Si-) hSo siru iop: rj^Smx: -jS tt^m^ o'"n::) c^m * jS-yrco tx rf:^ "ta 

era "iixa o*r^« ":i^ -jf^nrTiS mr :5r:-o z'T^yi xSx? "n-sr t/tt;) 'S;>-) mS;i •rxjTixJ itJO prn v^ 
n or ia>:r)«i'm")X}"' pxS 'xjx: Vyrrcai crviSx -ai-j pcrTr^S •m:s *S yx on-c^ :5'?'>0) "jiira '3 
IP'S vrhn^H *iS irdinm x^:)') o"-rn iim >i";)xj ;too:3 -p-o crx:: r^sTn'i ntSxi Sm^x)' *«o« 

•n>x Ti'fxOT or;) ioVm st>: >^ -o nwn :h'n:a i^ano -»=d THtLTSf^ H]S3 A 

*>r3 "^nx "Jirroi rSxo :yiSra ^] iwr:;) :/>t:j 3'3 *3 ^ztv c;)':"a nxjx pS'/^ai cmricg *x;xi3 fsra :hyo cr^rtomi y^^n JWtsn Sm a:?rn^ o^onww) O'^mm atAw» -frn Ti^rn sninM anSca 

9 n^atJ nwa t)"i itM niriw :5D v»)"f5W) Sm S'iMie ?5M :rroS nrwo ^xj'ax Sh -in iwko wtd 
: rh:p 7m "TOTh Vimxj xai rj-iaw) 'W^a vtssw H-^n 

■») V)MW^ a^'ww nan •J'^ar" •«? s)**-*:? T^aa* -w v«3 ■j'on *p'» 'o^'' "^'T ^^ TOWJJ V^ra Mai 

cr«r» TOD n»^So -^ ^ton uhev nvho ni^ h'wi v.'tt •^Vy Hin** So:i S» p-'jc «i;j\» cvjSmS 
: nsiiSiD:) "la-ia nons -Sr o^Vo- 3:)»^ -ion "»» :«?» 

5 Mn^fi^n n^non d^Tb5< rbw'' t^to iS "ttt^^ n^ ^i^rty vn dTa'a/la hV^^ 

2^)75 "ar^vi oTtJ© V3mSw nVo* 0-15^3 rr)' *3Ki o^an orra ^5:jh b^^^ffl t4^» 

•»a3 '3 viriM r^T)"* :i*:) j^ p nai ;5W» :i":i M^ ^Vh Simo o ;51 ^» K"i« ;iT3r o-rhfi iir :5n '«KO 

•snna nioM3 ;5S*r5WD •»« non v»m"> non ''%iSk rjSx)^ -/^n^ M'a:,T Snrho vj-c^s f •» S» 'o »r 

: «r« i^iaT) awM Mia -d -a^M -^'Swi Simiw tc '^im S-y^a ?)Y5m *13» axj^u mi3 asm "^tfj 

yn ba^^>l bnrm r,^aht:'n''i^ b^-t^ ^» tj^:fc tosiW tal^^S nvia ni^a 

Ta« •»a>n -jwa luiw mnn D-»i^-)aSMitr bli^iiS *l^f>^ ^HS • Thty 

SiO' a^a mS "3 03wa a*a iS"M3 Hia *")a niia 

^xj orjpaa TWO iDro "jwai oiw>S -jina o^^s::^ aaoioM nnrow awi •jfy-ia W^tr ipMr pn">3>:ife 
ca^eSaaa "^isit)- iVho o"raiS orra*) oaS o'wtaT nrS i3M?> o^^su :n->r:) o'*rojn ''riVaini -iioD 
mrr« TproVi co-'CJ :)vaiMa "i^n ann a^n oa'i'tfS'j o^r'rjt ttj^ -ioho lat^ "Sr n SnM"oS "jnan'itt 
fwa-jS aaDtJM a^nra o"«a">S va"c3 Htjrr ") "^iaM at o^MaS jcia ^xisa •o")-a'i -pa sjioaro rjvmwa 
•)W3« aVrp 'x>:m if)*M o'yrji rran oaxj oim ":a na -jicS nnKo-wjS i-n-o Ssin^^Mi :^'>t a! 
M^i O'B'Ta xaa irMDia c»'Ta "^S^m ann a^n ojtoSi in-jio" p nwM^-j ira aS'rp^Sra ":'i'>wo"n 

«r wa pS o ^3a -jsti otdd pMa So f>r a>na") orr -sr-^-oiaS b'^^^inSa? Titk'll 

« OTW -a'ryaS sfjio^ mS-j on a^i^-a mS 

p*r?a arrtJ *xjm »^:oa% rypo 'ojo .-^3 ow -fej^-) a-a?) nioM iwipw im-)t o-»t'SSi>w -irMXJ "»«» 
sma TTO3 o^M ">3» na-fe -jxjSa ^ti pi aswa iVr aoira te p-ixja apioJj a'5'i'6> W3 'O-'iaj* 

: 3)i>raQ3 nan t»fo^ cn-v "^mjvJtJ y3 f^wai *an^a •aSp^j -nw r^Tv; "jmto *'•»« iwt wnp o*:/»m ?»S»> 
J Tt^y Tl*^"W ^^'^St^V^STl n*t\r ^*n^ Ttn'^.J? J '^*wn' S» -ji a-ii:w) t»*xjm>3> 

hzh ntM pi n-»v)i iiw ^lan lar'j ai^^ b^a >r:ro vt:h 'n^yf\ -^ai n»3 -jS n'x;M ":»*t3'»3ro3 
c:)*> "irM CTa y?o rx ;)n'«S inva mwu sm "JTM *:mxj rra itr»">'» im ""dxj .-rrajM Tira ii3*:5> 

•«») o'WJ 1C3 *y>ntr snrrou rtin^n o"WJ -r> i«i3«3 rnoitj :r^3 ^-js Srai o^wra ynx tm 

cm? ri3:o WD o"ro ir Vita •prw 'r» Trorxj ymn -o -f? :niH Q'*'a^ *^i? Vi*^5 **!> 

S wiM o'r:'*© 05? I'n VTM ?3 vrwnS vinM *nMio rpi") Tn )'"« "3 0'"ii5'>m o:n wr^a n-iiTj y-a 
• p iio»:) M^j T'fov i«inej«t pny pna-w ^iwa on 'aiw o-pixM? owe onx 'oa 'iwtjo Sr^ 

n-orwiSra ■):nM inr'xj?) :5Xjrr:5 Sra •i:"mi natJniwSra aVax) -rrx nr-fe ?^ ni5M>*r>j> 
a zS "it5M TjM -irM :)r^ xjn-'jji v)>m •*>:■)»') S::i* xin ^S*>o r w "nr:) osaaS aiior "p So 1131^3 
• cwo -pMa xhs97) :?iSir aSa r^x mSm -o >A otwi ia:/5a jmn "»ain''M:x3 :^mS mSm >n2: >^ :h:t 
iS->o :5Aptn msroa ^^M "^a^ wim ■)i5U'rr!i x^Ma '\::"nti7) oory^'n ^oyrnw orrni vcS»?» cyv 

r« :nx«A sa-nSvn orao iriSj -^'U m>^ -j'Stih 'aiu Vc«3 xr yrn 'nso "laa Ss * 11T on'^r 
: 7n:iitf ^iiSw yar Sia mi^ji iva« ir:i pS"* jnrm "»t ;i'or« 

y»-a vM :^wn xai 0^ 'iwo "cn::) iro ota-srpj or^tci ct'i^ c"im cVcro w»a -la: crtj^ 

w?) yn*^ x^n** icjn:i5 *)i:3 oox? ■)»>« X3r;:S ynx ;^T:nTO "tS xnn '\»7) "ir? d:^ rw^-mi :5rx :iyi3 ?^o 

wnS -uVsv mS atjp:? xjn:;o np p ">rx pr xSi t3n:S r-ir tJnS "innxs -xS ■):tM zysH"c x?ina 

: ^S yioniStj rr rT?"o* xSx> i^w ov>r iVmoi "oin ntn iVx? >r:)XJ MV) c3ni5T "o nSaS^rr 0:53 awrr nioirn o^an wy? xsrh) :ncDn nrio "r o^nar) "»3ii5 

V-r^ VM)r mS-) wrtr hS o*xj:m:) nSx o;^ p tvn'h^ vtjrr la iVrr ><f? M13 •'»«•> o;)3 W'J ^W 

: 0317^ oa::^ "J**' vSr wrx?**! pvr:?n vrcjro r'W) 

crn;? csriai ^airr mSxj wy t> o"i:) ^ch o^yni rran r.rrxj :^r rS niww nr>fo -if? iitm 
YTTti n'o'h «m cwS 's^i era aaS oir-j "j^n Sri loow^ iro xi:)*) Ssd:? ctdm oifra r{3M:) noM«* 
rr;) «in wer^^'-'ri:) 0T"»an on onn a^nn*) *S ri;:b vwf -^-nr onr t^mSj vy-n -pr o'S-'wa 
Via r.trtl< Sfci ^7Tl^ fc^amS'bl^ "\ ^^ : crrr^ W'*? owwp ■)0-)-i orn -om -jniwi 

iro v;)*^*i tJiot) •)! rj Sa rcM^jj HXJirS ir^a >np3n t^v xin S^feaoi xh^^ayo ixj» Sar^Spwa oov 
Sson p*) tj^ •)ix: "h n'TTo wrV -jij^a nc3:5r mnv S"»Saxjn tj>DX) i>n mS nn n? "3 ntJMo^rs 
n^ti'oz 'nvnts co-r nS fntj n>ria twm Sw ixst* ST^':mani t>m wn mS o^SSwd "JWijfO WD 
xnipfa nioxi n*r*a)ya*> im» pr-o '\S*>fn mva") pfm n^va o^^a^rn sjm") :r>tJ*Mn :)m T"" 
RipViW) MW> «"i«TCJ iin^a r^TCTH vd: ^ht "h^ 0"3'35 aSx>i« rtyir'^n mvj" a^ msM 3n«*M ^mw 

D ^to "r ito M»*T iS V>*^ ■">* ><'"*'** JW^^inm ">^»x "WMn -oMt? 7}y)*a;i yo^f^t^tf o"nja -iw oSir n 
Vtfa:no mSi nrHij iirTor^ wt'w ixj-ai^ mS -d "n li'Tiy j^in'ca i-om owao'CJ iwo •)r")»!r '\'n'5 
*rp'\>5^*r>p oyTnTo cxjnjw} "o*") onr ihm Sd n:jxj^i OTnSxja oT)»a ow»p"T? onSxy p itjan 
«M "lynr ^"op om •)S-i:^-ioo'j o'-i'o i^ip o-3"W5 o^rrni o^ip'' o^rtnn ncn -ran wja o^^^a 
CT>4a on»xr Sms) v'"' P yS no^So ©"-rj on« irD tvm i's^xj Tn^m ir':^' on«a irm d^twi 
nra*oi3 antMni n>rDn n^iwra pi inis^ '^o'-a* "^s") oawiaai opina 

• ir^t<^ dnratr &^7bt< ^ nt< ^'»^.:{^^.a nt< b"^ "^'nt^n : ^m^ v""' '^'^ ^^ '« 

V^ro nMi'"© n-oricj o"a")W I'wrrtt p^ttS *-) j o^ ^0 o^Mn So nrM" w b"tt^ n'atl'S^I 

•>i f' YM "3 'o-ori" •o Sim wr-o" -0 -)rM 02n:7\:j tS T^nna cwmo o'rhyi "O" 'o -iirM^i '»"'a*iMa 
HI ov5*x>rtt "iS wiM VBitJi 7-iMa ir.M "rra rAXj^jD'^iSM "o Son irr ?ki o:?5")M riv ^m^ w*"^ 
cnxj 'OMSr^Sr o-vnt) csSm •'tjm im «in o'tsinp o^^Sm wo iiao "pT o"a-) ^voS o*wix> n«>0 

: vynai Snn :T>n'Sxja o^mia 

aijc:") 0-1 oT«3 

: -^^^*iTl D'^n^. ^it^a^l T>t<'^^a'a '•iV^m * "Sm a^nS Sor hSxj t>a*i3 'jnjSao Vrsro vr) ^^:'o^^ urv "rfrraS "rijnr^ :j^"ir n>na wm") •i'owf? oiocrr 3W "O'^?) 

»?r>xJ3 -nn ")rH rjjaS wim xjix: 'smm 

> :}X3W ^ >hv "sS-jmxjS •>"ir)ro SM-it)" nsrtja tmxj n>rT> pri mw*? nSa ynr^yi orn") ^mo 
V5» D^x»">:'> SiMvS cr jrr rri nt S» "^mK yrrDir v;) mV» ^'nnx Mm^a nxji» Min Viri ^wnn 
rsxjna ;^y» .-pj;) .-^nr^ Mi^^aapn rpy^ MaS ttujS -aj *m3! "JIth i^i-^m h'ttcj hmim >^ iVH 

p< 'VTaSo TU3 p-n TT mSi nrn o3X3 o"»K«:;i p :)m vaw*-) 0*1:^11 Sac o'JJX)in iSa' tm *3 
: i-aa mS txjm*' cr^ -vaw ya wh f* -ly 7a arrMTi oaax>-> iwhxj "^tja "i»h yx' hSi 

an»''-ujS"a'S"5WM'>"»"arar3:jO'-nyit>:)S»-)w< ^"^^"^^-t^^ i3;^t?^ta 

i;a>5i ■/tvtw ^an voo :hoo "^r.Ti o'atJi o-Ma ca 

iTOXM n^ara rran o'aaco vn o;)i "vr •aaia^> "'wi'» ••^"^ara :frSa ^nrjtja o'na^a on p nVSa 
icn "Joirpo ;raa 0*33150 rr wSis") mt^ ohxj Tr:53*3o rabS o*"»nM o^jdm Sixty rSt) p o:ix) 
rn o'aaiow ojj p Tra 0*331013 o*3Sa:5X3 i©a "iriSa o^aSao Sr "^'r 13310*1 *» im i*»3 o^aaion 
v :)i3ira a*x?r 0'">3-i« r«ix> n*:)i y^r^o c*n3nw vox? ;:)i3 o"i»3r mo :i*n mvj *a :i5n . i"rn 
"jv v;» *a o*">3-ro vn mS ot*"»3-» ;»imw ;i*.t nnt> o-ni' I'n om "a o:^iM vxn'v VKO laxjn *a "Sa 
"»aic vn mS an -la-.S *a o! ^13^3 ooS rn -ii-.S ojiSw) rrnri •Sim rx'i* vn on*»3 nv.ia mi" 
• on-»3"« r^ixjg 33r S>ni5 o*m''"»* v^ hS oa vn^M rp ".""Si in*,M ciimS Tn'^ytn vn S3M o*niaiw 

t> ."TO o;j**'aT 

hSx) :^i pi-^xA o*o">aT 3i*onni oratjr?r tio -S mvrS r^a h:^' mSv irS pryo? c:) laMJT hSx» 

S:r» iTsa *» o^:u) SaS wS atStj 1:1513 m")* i^'kio M3io 'lan :iriSi pnitro o-im:) ;)i3ip;) orS Tn*» 

; ::ShS pnom atS:) p o;rat;nri ot")3-j SuaS onS :irS?)i -p 0*1515:1 o'l:^^ SaS ai^tto 

SlH^oSo 

: "aaxju er^hf^ 'O vjt y nrSar s:^^^ *S pi -a irw •iVyrro mi^TTOM jSm "iri: rtm ir mitjio 
•^p lion ai;^a r^gn "rbtK i ^^^tr^l ^at^*." D^TTt^ ''i'^-.f "♦ "•"'^^ "^T^t^ p o£ svrcj S>nxj* tot -^'rja or^S mpa*? vryn o^xjir » oi^wjtj ;iwp:n ^rt y^yr yhyi crtjij 

Xio "hoy CH w»-n "Sr in o^ianr caxj o'n:? cs-nn x>:w >r:j x>iir:j si '3 isjti it3^ lu't 
a^nri r^r a'>''v> ^"^w rrjn ;5S>ir^ os^iiaw o:w:)fl onirjn i-o^ -Sr cm vr 03X» 03w:i3 
■♦ Id wv/5 W)r jj-i -)px3 "oroi sriatj nSf (rt»">«r x?'i :)i'7 sit on>* "^a ^'^9zr OM^y»'^'>r>^ «r» 

jTbor»^n''DB^Si^':aSttnQ D'»Tfetfi^'\a?nnniaai!^nTfcD Tirana rba 

^ oaa w yfro it3:*m npoai wrr vrr "jr)'!rn3 V"H ^^3 ^^3^"\ ^fea TfJaHi Tfea 
H "oshS bxjw mv)'P"> o*rej">s v»sio") apr^a Vcnr o';^m ^d niDp:^ ■)m">''x;3 o-.h "oa wri i-rri 
xs r^iHBXJrSjc "xr-r -^a :)m p "»rM pi jj^tt^MS n«x;r "wr r^AXJW npj h'S) apu-a Sax "pH 
*i''5? ^13a^D'^ Sbsa ^^TI"^ a^-ife ^^i^tm - C3'n:"»:j Sj :5m 03^r Tp«x "p ''JJ J5«"wa. 

8:«; air rrS caxj-) oia OJ) "^vhs anaS laix** nVstfj "irMicj rr t:^^ y>3;^ ^i^^t^l 

. nnj" rrsi noKO tnr o:mc xjp::^ t» 

>^ orS wpaS -DC3 

nt ow ^»SS?r mos") "woi Si p*) "nsMa ipca i^'Vi Si tjxj'"^ i:-^ o-arn ici^s ly'^-ea iratr 

•iyV") V)3hS ■>r''y nriSo "*> n^r» csax rairs ohi Sm-jv -5^ Sai'n ttt)" cm ^ro ixsmo ■JTOin-jj 

a") npa Saa npaS pnx-i y:s txjm •:>< *arp: rp^ro yv h ^n'^Troo i^vm -jmi • iraw* xV TtJ«3 

: •^^ip'O 'orz'ii pnw t'OHtw 'S» •pini •-•r ;:)X3r-T0 ■}"'.0'5 p")M rrs loSo ipai 

n^5a^ n"^ "nj? : '♦non ''rbi^ -ai^'n to-rbfct ^d r.n^it^ -j-^k -no? 

O") arwsrn gipx** ">'>wjm "'t:) rra "a ij-ocxjx •)hn opro ^irw y^Jxi nnr cipra *ir tisix i«i 
Via^n w»ixj ->v>S3 "Tcrj N-i^M") 'ajjXJB c'sSh ;:;r-;5 'a yS^ txw") nc-)M r:;i'OTO'> arj^iw «rai 

: "TOT M'lpa ^^M ")-!0/5 7\^-cn-> cr^n -VBTao rjrjj^w w qpr M^a -j-oxw M"i:t> S:o nip ::? rx o^";!: c^m tjm hj-ot oixi mo^t c"ih3 0*1^3 =*>m v"^3X> 
nxjr o"3XJ nSr "aj: n*3r p c;i>r -»xjm rx cpr^pM^^xx ;)i i?53 o^tm s'^xj wa 101 Ansrr mS^ 

■)"»>5 "iriM o"iic;5 "OtJa") o^m 't;->h S)or^:5 "if sa .■{?>< "ixsa ^jjtjxj rSr.T M'^a onx tm n^r .riiy ";3 
nTT-TfCD TiTTT) o\iM ^ftfln^rxj ;)M-)j nxjr rjSx c^jxj ijptd :)tai r^M ixjr ;i:iwi£> ^tiM c'T3"n no-ian 
wiiw rf>M C11M151 o-^KO c"iM 7^ f "> a^v axj'i cr"i:5: znn nn iTi-ia^ia awop o znn Tnisrhn 
©•nx oo-^ CTor TOH't n-c-h rTyn-^ z'^H^H'^vo ixsa -itrHiCM wi oora "ixjmi o^-iM rfTxiicja 
aMV niSM "irco aiai rf^M "nsr rsitto c:u lo^^J") rfrn?) 7)vrhmn ;ixjr 'O'ax o'co 'la-ia iniriMai 
CTa :5r:i a«*i^ "p ^rxi stSm Wro o:^a D3.t< :)S*rp wnSiro :)XJr "traH rf^x nroj o*:x> ■»«><■» 
•:rcj "i^n 'XJ'ax ">r!M axr p nrn yo -^wiS^ axi"' atjn nron :)n axv -iiomxj i^in ^^SM "»»» o*:"o 
XV) -JIT ot>a Ti'crhvT) ioiSxi>5XJ nwaiiroSr rf5X")'crr>:')T5X3SD*»ot::r'^Srt):^'n;i"t3"ax 

afir T3 o*Mjr!3 vo "p xS apr" Vo i» p n?w tm "iSi^x r>x c» wnSr r-^-orS axv -jS:k53 
rn* Ti'nyh'p axv rnx^cj '\ro xans rm^j px ;pr« rjp-i :i."^x^ ':x Tj-na ttpd: wwi pS ^a^ 
•)3«3 "^nx :jt^ pi X"*'^^' ^'^'^ ^-'^ ^^ '■^ *'' ''"'^x l^"' "P ■''' "'^'X "mSrx xa irxsv^ :)>3 
"xhya "S nra-o;) vu;i "»i5ix xi^^pi wnax x">r "'''M ij'^vdx vna flvr*»3 '3X> "jiidx >*v*r5 jjrna 
an one a^ia:) t^*p3 ww TX"* w^ax rnrjoTXXXOTSmTW O'^j'Sb'PxS 03a^xa;)3n 
nv) -O") ctS ■o'w cWjx VTro-hs orx xx*) wnx tb^'P* o''^ V>* c;^ '»"n5x ^Swax 7)n c^-iax 
o^m 'Jax WrT) >3X3-i o'>Trxj;i ivtsr irxn'o o*-»v»3 ;:id -jj o*">7^a catjvn oiir;5i ^cix 
•anj" onx v "^""M x^:) p xS r^/^:) r'na;) -jnas CO xSi o">x *3aS onS nrx "p oriao njnxa ii3» 
©•JBJXJT yo-o «x Sxnxy* '33 i-ar-i nwx3t> jtsjuxji ^oj 'W^a xSx -oSa ;5! xSi ax^c -j^^c ^)3 
axr nT:f7ic3 x>-5 -jioia 'tra rvjx o;^3 ^vs nnx :r»*»"cn "^jo is^vt^X) 5"75rxr> iwo xnp3 :n:^ 
•>•;) snr^r''3t>pnr")X')aHrat3'»iorv nrix "icx "cmai axi- ad tv y'^^^^ yf:ri:i^'CTs:l 
YIP 4^** "^^ ^^^ ^^"^^ ^"'^ ''^''** ^vrh^02*t rJTX ix>r ;i3ii5o -Ty-'ax rion jjrjx r,»r^ra rjbr x"Aa 
ca -inATO^Sx avp.T n>3x "p xS iS ■iiwx prr '33 r^s "inwu pr J *M3 "lar oix^j: or:^ -jS^ro 
ncx van xS 113:3*7 •>3:iix in*:n ivr -33 cy?x*riaA3 o'isu' o:)X avpo ncx -p xS aw ca^xsn 
vmn r5'33tJ xSx o'rrc xSi .iSpx xS \3-fl^"»*ina c*xy* w '>3X xx v'xjsr orx o*"»03 ex axv c^h 
cVsiw c:5x w z:t> •'rx ci-.x rxyi axv axs-i ic^s3 ■j::b ct Sr n'^T'^31 ex :5X :5:J:Ttt ir OJi-ix 
rjfm ixsr o-au o:nxi r[7x ")x>r a:wio ;in;3 ;j"">ny p xj-ax xrrp xrrp ci^x tw '^srto 

: ^33* irxi o:)')X ^x *3X yo^ »-:,''XJO 

•UTniT d^Tf;t^ : nsSa^i^'ajn nsit^ •a:^L•"Q isrni'; d-T^Tt^ 

narjn:? nrsx -p-i^ rjni^ -jiwon Sx">«' pxc npV» tds "».'):3 -ir rs^xa^y -)Sw i?y ->nn -jfTO^ja 
'O-'jx aixj;) 13*5 aaiie?) :?xi 1:3 W)t3Xi t^^riy. w?rc xSx :5i -xi is'ynxa dx -jVr pro i3."cn« 

pX9 JWW) tjin;? srai X3'^'5 ^ 5"?*^ "3'/>n -^ rpai ciai.tj sr-pai rrnr x"3s xi;j rrr:r* 
rro M"fl wxi:«jpa:"i t^x:5 ntjon iS-xoSx")xj^ xP^^s 5'"'33 ixja^i y^xa a^ix;) 13 :)tt*-n aps'r^i 
■ifra xr>3 xn 0:031 ;5rx 'o^'v::T. xS cm wi*3 Tr^ht^-^h wu p ttsx? an;) nrjxi Tfffcrtro *,t^''*n'^ nrin J 7^70 t^v ''san DOiar.Tfe oa tt^'''^'^ Tmr.3 

r "orw o:)"*^^ ViTi o''"»J)S 13- j«iM *>JJ SnAswSi coiiirof^ ana a'»>i')a:n •"^anai w)i» irani yjin lUD 

p'jfe i^wtf r«r3 "p^^r •jVmo') ot« tyh^r:^ rh-^D-^ Tiyn "^rv 'O ^attirj ^a^w on -^rv r^yicjia 

17IW ^yhxTa -jran ^nn" is^n^x? ^-o •jj'i:" nu^icjin 

fe^rbt^ 'n^tat^ nnso t?ni?n toisti? nt^t^ Ti'bsrt^i^w^r:! "^an d'^rfTl*; 

"515M wovj rwri ojcj ;5r*"'X "wAwja ;^iS:3Mi -S ^h-to" toSuo nT»:)S w-jp n*)'»3 ">a-5 YO-jpa nan 
w PM3 Swtj -p :)tJiai«M "i^aM ySwnia 'aSi o^-)«h pSna v:5« *i^ Thnn ynrnprn iwh" ")-)i:h 
9p"?w orui Vjg S» "oo^Swg^ n«» p") ybwM Sm^o- Sj '3 lunpa ">3t "^m "'w "p'sS irS^n 

*i5;^ "^ j^rt'^i^'^ Ti^'^'n'^ "nrt^fn r\Ts^ b'^^l^n 'rryaa h^ *i^ ^ 

ni:)'' oru") ;)T)3' «3t> sSm SMnt*" Sj on") rpv wa«S 05 fsw o'wi W) Sm'to" So -i^t ""^syosw 
wj Sm -^Sisj anw'' "^lohD M"»v) ^Jii^'tt :noSff;)') ^'S:^n -par ppinwi iM ppin« ?np" ^Sot *3 tP'>'5^ 
r ')M3x> TDM") OT'oio Tfl ^r Sr c^'y;)S ;5t>» onS nwS Sm^xj-* So S» ^^O'Sisn ;)S»»" f*i V«*)m 
:i") ornw wr on*S» pin«M aSrifr Sm^ v^^^ -:« *o ;)! nirr^ >^ ■)[>» 'ohi ^^na ^om"* o'a'-JMt^ n^» 
-1^ "ixhi, w ^apu M10 ■\"»o>n ;nvS;i i^apS wp;i t:?»X50 xj-nai "yr5"> I'O smitj ni3>f« isn "Sj^i 
p^aMT )«S t;:»S onoxj w)S ^m: ^:m 33p;) ir^ vm o»iSi)ixj o» irS^ iwy ^x32M nor ibwjixj 

^1 ott^tt wn^xj "Sro yVcM oinx Su •ja'pSxjarvnxx'j-ynTi-oiWM^^'jSonMSxsixj-tto:* 
•h o't3:j onx So -a^i iw)M onMai "rt".S cnai? axir •;id") axw flx y* "Jtjimxj ^ro ;)•;) "jo^ "S;,"! 
»« 1155 ^itf'aMi aMi" 537) c:5*'3'oi :5W):S)5a v;Tir?*a ^0 not mSv »rMi c"m 5"5 o^m SSoai nmS 
Dir:^ •)"n c^rS -jni im oin T"» 'ajri"*?^) srcSjpSr o^-ia» nnS o"im 'am oim3 xiopi i:itfT»x> 
•woSr ;5M n-n yt ■iC3''»'055"O vo orS -j-in ih :)'"»nMa ^•'p ^^ 5M"'?5"i''t:iSo''aiifra ina nttx> iro 
n-iv^'on "lOKo 10?") "'^jns «r33: iso -o nwr:? mS nS-^n^a nxjir rr-n^ nno -rr-nj^n "Jwm ovst^ 
r^*7« ":>< ^ranaM V5;)r Sax ■^^^r^Tm or^i^^jq m'^ :jm«M woSr ^S» "XJ^rn^ ijoa tcm J)vnn 

^:ba'\'' '•la &nnt< ^••a? "am m ^^ana "^^ •'rbav ^ 

ci^ ^rS "^S^a^^ ^u ")c« aiiTa ^n-TV ^^i? pi jjS Tans iiy prji pi lyac ■'^r iW3 nirtt ">*a» mV> "ij'^r otaA^j-Ta pS 0T»n •^sn'jsix) :i:nM h*td n73Mt> Mint "^lar^^Sx:: OT :)tja *t3 ^T)"?) a'oonS 
on;^ tJ">a3S n^ taa n*n "j*M ""D i3'3)n« ^3 "^ o^nx v):io ">^ :i7rrTTttO :i;5» n^'Trnaya mtv :?:r-a 

* '^a'^ik' oiia'' t^nn'i Sn to?::: n-'nSttia tant*^ ro:'\Mn t^^nn r.^T ■^i'? r :i7» 

^sroJiyhnyn'O pnrorTrrS^Tjii-nr:?) p oi^'mci^mtrtj imi tto :)ity ^i^TOn 

> 3" :nwn *?a ivd o^ors rjircoj hSt:? ■>':?) H37) *3 xna iw v^a :)-iTr"> xio mi"o cim ;)r ix)n 'D 
xnn yrv3 "vo^a toj o\3^ •>« *oSm3 nayi S^n nxja: o-a^ -o't-jm om Vo ^xjr 3 D^THt^ia' "^''^^ 

"na nr^ '^Vi M"n mSm 7>*3a "jrM n7?»3 M^nio »3m :?3-;,3 'Ti4? ni'ia V^rnQpUtiS 

:)J n 3T3P^ n^a "^2 7)3V TDD'VOZ >6^ VJU** rj-IM irnOD"* 

: W>tr ^:o Sy x>ma ^x>->rw pi Trh:^^ y^ih Sr nrM 
:rr3ix> rrhroi v*3a Sd3 pas.i rj^^'iJ • Tb-'ian Ti^^'^'n '♦r^'n drbtt TiTn^ 

» sMt 9t9 jfn:^ ;)^nxj a^soSr pMO t>i Sj om pMn T!^'n • "'SHSr, *J'tt^ t3^^^ ^'^^ 
••o^ "a^ :\"J J3 mS:;;) jrgnMU Vm">x9'T3 T5M Sd M^po Jth^ S:j 

ao nva iswo o^'i^ TO'a it-xj -jir^^ J^ "isSi rpwa* '3 'irS nS*«flpi ryj-rr Mnpri o-ira ioVdjsj 
:3nSASa om t>tS» om Sm^io" pM mi3 t>73"> oxj zjrm ^in^:? oxj rrfjrS S^im mSv "uidw on M^tro 

■^ TTonnn'^ ^ • a-'it^ "ran T^:? ^"^a^ h nona ^••'•71 ^ 

: M^PM ")"Sm •jj's^ ''j none n^- 3 :r)an o*r»» 

5»33 0X^53) TaU 5M3T70 n5»M "3 "ITIwS^M "«"» S» 0M1 1»-ipr:i ITTa M^H yS^MT 0*31-»M O'^WT 0"tSw 

jr'xjn MTV^ OM 37i:^ trivDa nn "tsio n':5TB o'lisni a^na ■iM')3:n -nanaip o"aT> sj^j^") pi n*3)y 
•Mi^ rjoi"*" :5")S:u^w ^xjo ;:^u'' om o'li: o'"»-ii3tj *d oa tj-^a-t S:? omi oiSxsa ^to- t^m Sm ■)">a;r 
V)t> ySnMa n"iAH« n3:n3 "S y):n itsmi o:;'?'?:'^ ? "mt* rron" mi3 tj-tpm ^3 im nnr S^m ■}mci 

o*^ vir yiM'XJ irrr S» nn Vyra^i -^SuS ^n rt:W3 "O iwr Sr ri^ -irM "tnSr cm "fj^ 'vr S» 
TM -^713 M10 ■p>3.T TnS:^ Sy 0M1 JIT S« ':ijoini flTtwa^MiV 1753 iS o'aiypoSa o'wv iS rroi"^ 
o^M "'n *o"o Mi."3i smn 'oxj mi m iw n'tjrn 

nV\5? sw"* = ^'.nn^sa^ tn nnt^*^ non Q-^rbj^ ':iEb tbn:? s^'* 

^n^itftj ■jrroMi yion iS n;c -^ts rwrai "oSm3 rM^-a rorxr iriSs -rhy^ Sm ":i*5 axr i^n "V Sd 
J? -xjro m^ivnSr -^r-o 310 w 05 -^Smtxt ip^a oi^ oi* n-j oStsMc 'shfi-vv :it 'S -ynrra m^ : ^rCJ^t?'' 'VS'n^ "^133 'n"'n"l"i G"»Tbt^St^ *",fct ^^^ y^vh^» 

-U3 r)r^t3> fl^anne tot -r» t^i^ *S ci^cw) -i^wtj -s nnx Sm Sh V ni?J mS rjVw) rj-win tr:iVM Sk 

nioab^ "inM V3» urtr Vo nriS^ W:Ij ^aiip ctxj n•^mn Ti:o'i "ivj ^T^ ^^^ w^ viynn« 

^ "0 ■Oi:^"^^ •iL?«W»0!3 MSx>r33« M-CTI ">X3M p^ "©""JO pspa tryna T^BI 7)^-^"* "1^ ^^3 IXIB;^ 

so i^M*) ■o^'Ja W3D3 V53rc5 )nip'''3»: •p'i j>xj :3i5 «S fi'h's:i)'ho ir? v^^ o'^inx p^iixji f\i3») 

Wirwio :)t :)M ST n^i:^ x>*M ITS" '3 TWO '•1'un 'rhn 13? -3 n^nrBi'JV^ Sm S^ 1:^1:^18 iwon 
•aJjannM** nw inx 5r'^ai>jx> 3T3 im^" «p'»S omatJnw «iv f» 'o laxjn* x^ p i'^m vr >iS« 
Vv lOM *w Stf TTn-^ixjS ©3Tp3i nc>n vm nwm oaSa if?V"i ca'M "onn oaaS :)w yx '3 -icv 

♦ crai jjwipra M">piB!) ^in pi*7S3a o^a^JiSa cain v^*5^ 

•'cjm n:cTO '3 -^ryini "wn rnaS -nS>^ m'jm oarra -at) *7X "^jo Sax 'i'CB norn ^»«n arci -pT S* 

r;u^M^ 'a -^-irjiaa:? pt/^fj ""J^t Mia -^m "»ibmi t>« Ssot OTia^rjww ow "aVar xian "inxtJ xS 'STipj) 

i aan na? xS "p'jpS aiSantt "S)xya ar» V53 wirx xSt> -aj^tjc twj T3-x» ^a 

anS«>r *^ym*'co ma3 i^r n*a^ xiai Trhxi rfepa "oxw •too", a^ara -ja ^sxv aiS:jai9 >ox>y vt» 
• n/jxa xS \a •o^w'i MiiJ "Tar x")m yimx 0*:^ *»"??•> '^VKO iw cwraSa -a^Tas* 

na yh^ fl-.S:a i^si •)nx"o *»rx ?)» 'jaa orisi aS-jx^a csS x'a^ ;)a 'j^a ia V5wa ;)'-S;a -aaS nex 
aS ">-2«S i^jco n'jiXAJ' o^S x'a'v rr Ssa or;:^ ©"Ji^x or i«*)S wi*i 7?u Sra la irrca aS^x^.n »» 
©3 v>or50 a?3 sonu .Ta^ xS^ isS ao^yo caSx ^3 Sx"):r.T C3a x'ax :hi3 aSa w-Sio aawru csaaS 

« mnx ^1^xpS:: onx ":a aorw x^^o ^3 S o*:wc3 vrw 'air mS itJM stox n^s -^ :i*w> :i*a iro -.r^r ^3*>«3 nnSa:i ^r>3 3V cnn "ja 

:a.S n^wn^tt ^^r •oSniSDnn^Voa". r^yra inc^nVt^ ^ crSa» 

» o"0^"i^ yo ^ xj' 01H '» y^'or. a">n^ it an 'pwi5:)nnaSn:!X3 mi;i ^^r)^ -uorw 
ar?) Sm "niara** Ton ir ibr:?ro \'n33:) Sm "p"*^ mrr o iS fH o-.m '^a pW5 '3 "»w< "p'xS :)S>n 
•nc»*io af? "jS vnoxbx wr-t z'^xr ooairuo ■JMnmjj "if? aij" "^Vn, Sa:: -a -a -^irwa:! \a "fTanT? 

r^x M-BTO nai::) -p^rr nir ann nipa' )^ *a 

XM v^ ^"va*> trxhyS ruw "O r>ra3 "ro "i^rroi irtiSM ">an Tnan o"T:r« -iriSa o*;rcji orx o-:^m 
W >6^ nra "fy-o -^TaS D-:^S>i3 yhn yv^vs xw Sar S^n 'a liMwsa xSi iraa mS nwa/? onxS ■>*? 
mwo "^1 znhn ">an :)r5M o'tJTBrxj" nitron f'^r w orM*> x>-)n -^-n o"-»r;H "«"n*x la xri v/jiiS 

: o">\a^T '3t3 i^rwxji nnn I'la-'-a irn^'o "»i«xn 

w tnA oW* MV) "a DrT^:^^ o^nnxja ctm "sa c» ^Sr:^" Sx;? nior -on *3 o^tj-ijTs xj* -lona 
vne»75a rryb ^tto isn Ss w>rSo^ mi3 rpi» ^xjp o» -a wa xrx ica *a 'v^m xj-^ -tjr na 
x:S S» nano mt^ixj T)rronx*,M^ -iXJ^Jif) tj'^ ton ani a\70xj i«a nav^ no*:n *a nan:) -^S ;i:i">n>« 
OTxS ;Torjj ion "a ^i^rinMa va'wS i:rr narxjo Ton 7rSi3 'i^y^xnxs rjr iw ?v)Sm xit^ 
>at>CTO :naivnS» c^ Kan oS^ra inatjSapxj ^-o nnj ^«a nxjrv mn inxjura "(S zhoTtoo 

fr n^am Sax "iba^r vxjrr 'i» -a aiv "a r"«y "'''^m ''av ''»'^''» 9'e'>i5 nrotj San :r>">'» zrovj 
V Tnsxh 7?ax?r -ja-nSx mSs wm *o "Jrin >oo pi iS wyr" vt Siwa -a aiw 'a p-iy inrx 'zv nTU 
to vjtjrra tj*?^ oSx>:) nw 'O "oru P */>") yia :^m ir:i»r wc^ >hn i^'iir -laoa >^ ir:'^»w 
•\ a"i'3^ n*a ;rx-i ix;a o-'.m p nai:^ M'ln 'iSxjr irixjrw: Tnro'i vrcjrta m'tm "ixa 'J^a TX "^'Torna 
«r;» •k'Wja) VMC -.nxSuiii o"3a tSi^i nxJM rp'xj nr iV nSi:^ napn otjir w :nir i^iraxj xiai 
a"rna '■»•» too", f ^S•> "m nrj ''■^tJi ion xj* iSxj nx "»bx;w na->i naro Mrc; larxj n-»*a» nrnx 
>iV»nn*3M axjnxj otm xj* wx>rw mSm i^o 'r^a tn vaxjrra ");5*X}rra xj-'^i^ cVc;5 nrw 'a nrj'^M 
't»"»n o-tx Sax p »rxj«Sx'a*S3*;rx"» ex vh 'sxj n:xj»'»xj "x vSr iS a'«ar n^po ^x nxx>» 
^ xnjnsn :r3 ;roaS 3x;n -iii "nnxj ^xxj» :frxa i'S» 3"7?a^ napn nxxjr xSx? rrx rixjrS r,-i7W 
: TJnS Tmin i^x? titsto "Tirrcn nt Dapn I'Ss a-ran "ixsa xSx> »rx ix^a xSi 

"0 m-a *:ko -mja wx Ttn^ '^■>» • W\l!t "^t!^ frbti^ : ti*^ nrMi 011^ cipstt ^v^vo •:>< •i-jms "t^"' Ta ''W 'yf^'wa 'ir^vn •pnM'i •^rfj-it'irriji v^-rrs vm 
7i zv Ti'Titi o-ir- Dnp Sh im 'o-i*.[^ cTt!*?M ">Sao h:^Sdi'xj rvi^Sx-TO' ipM2 rv;:f73H?7 Miro 

nixr n'lMT'wi nr»'> J5*y pxa mi:^") Mcy;i o-imo 0^12 icS-i orj^ya :)*t"0 crtM^JC vri bxixj* "rsr) 
y ">«w vSm Tyapsjj'CJ "ox: -sri r""?* x>*m om *3 ^rs'?:^ irr vs >h iSi^^ua "O con opw rv::S 
t<rn Jr^D:53 rjiMWJ «Soi»ot tssz'^'t rinJW ttSd:? m"^ :5Mry;5 '3 r^^ioSr -ir^ rxsn S» -•cs: rMi:y 
to jfjri rva or^sa T^"''*' ^""X^* 5"'^'^ n"'"' "U r^iw «i;yo Tonn'^ i^nSM wip*) ;5rD'-nSM r^iMnn 
^ o*tf7 SMTOrg pMa •^riSo nrr iro r^::t sht) 'ivo zj'OTr') xnp^a n^n -h vmt ><*?: r®^3 zr:o 
; pK^ oar: ipn;) win mxj: >hi wo ->:5t piuSa ^''h "^on :)ir"r pna p> 

*t^cn 3^^: ''la • na'^rii^"' '^a'a^ ta^^nn n'^on ^a'^o '»:: 

M :5mM:5Sr ^n^:h omM m: ri^;) -nrS^^^rj ix::ro 0"sm ':a cr sj^rrxj -.on mi:! aiv ^o o*"ni3 
'axj nora "xS") rt:; Si"co "loro ^a -^f? i-.v) •}:')'*3V"' "Tists -p'jh o'^.m pS mSm V^o mS Soxj^^Sax 
15 iw 0""^ nr» Vxj» n?n"» o^"/7 0:1 xs*)** pi :5i ntw •p'jS :5wra H"n*o n>5X3::i ^i-i Sm ana 
H M03 wi-vjrc ";)Sm •j>io5 iw o^^rji: -j-ior; aw 's tjnrS xj^i *:vSrn r/tt>y:a no^i rir;5::i rro 
t> nos '0 OTonr air •}nar5 'o "iwh o-no -W3 tW? iw non ''tti:! ^Txjrri o-ix ":a c^'^n -s") s'^^Sm 
pSr •'tJii xjpar") ^">/;m rp-j") «vt ;531m") "h a'wi ina ^S y):i iw vmi ^arxji vSx *:xom Simxj 

: OTM "M "»n mS naS y.on iivi ■)5inaxj"'0 •tjx'oS •■)><■> 

■p"»T3;a iwiSa -xo micjm ")W>a "t 'r 'jo ^raxjMi -p^aM p zr^^o -ff r^a'ov •:mx3 irs '-na 

"rjsxj nxjHO ">i3m irS-i iraxj^ xS oh pi -toho iro -rrci 11 p"»i libn^^!a 

^rji cimSoS a-)r^ "irrnSoMCT "O pn aSn ni^rro '-crs rax5:5 cm iro -S air- •» ibb;)' ?)io:t 

• ©"^nnM o""JaT) jitjm ^xxj irS 75i:iT nan 713:1 Tjiy n-n rn:v:j ri-.bra Vir Vio "ixj-.i aSni 

CM IB*') r3XJi)nw;tjn ':m :W:)'nii5t3Ma -ja :5:i,;nM -irMOi *aaSa -riy^ Sr -jjiot tjm: pi U'lr 
•2^ o*an '\iiuSa *ri7' iwmi ^S ;ix;r;5 o":aM naTr cmi Sm^xs^ '":aSS3v:5 ^^-^ cm ito "^-omo cirra 
t3 :5S*Sn :)va3 en mirxjMi ciprS oiprr n^ia n*nx» can -^i^-pca hSn n-M cipra aoio n-n mSxs 
Xpi n:i0"TO niT:«M.i vm'' "JrM:i ipian :nii5x;M3 ai^ox; iw -cVo cni i?:x;i3 p3 77^ ctMr 

... , , •n''-'n'»!i 

nnSi •:A"xjnS ow?: mS nrM cm") i-cm Sosi ^b mtr r-n -? -^S p-iMi rra "^-iTDiM-o 'br f la 
*;i*^'' r^^ir. ""i T^nt< '•Wtli r.t»S*l '- V^^"" "c-.'? 'OMjx.-obyai pnM ^sw Sy3i ^S «»i"»-»i 'Ttn •:»*? *nxM >iSt3 -p'TT row -a 'O lor f-wn jirM •^•fi^ r.t'^*^ 

3^ t^rrn • r* nrrD^ ^t^y mtia ^t?^::^ ^^^-S nn:^ 

r*rDi "ico :i3rw t'0» mi:? :i"i:>o V'^^-"' '^'^'^^V' ^n^'^*^" X"^^"' *''»«? ''" "J*"' P^^ irjiTi* a-in n" 
Sm'^J'* "ja ?w iwi-^ pi j-in -T Sr ->:,'o:i oi:) '3X« ^J^i'nz^n yora "iixj^:: rj? Mai ini'a "rr 3"n:o 
n*:aM M"aS •jnii:)i iro pcaS o-va^w o*S:iSwnyo ^tra*;? o^ia-a "iivS:! p o3)Sx3ioi:)-i a"in ^r S» 
•V^rn ""SoiMXJ cSmcjn r^n v;5' vnM o"m"«5 S"»fO -nar wtj 0'H:iTe>n "iko i"o- irScit? ww 
Vs V^TCT.^ &*Tbt<S h^^ ^Van*! ' '^'^i c-Snxjn o-f^^M-i a->n 'SSn v;)' 

J5 M*7X) ''::.nnS travir^ to p irr» S» nrx 

a"o::S -1M-I0 S^ ia raiojriS^ SS:vrr o':)SMa nrxj" "^Su xi'^S *im"»X3 -iji tcm' wi xpoc:5 "S :5*:5:» 
»a o'M'y-njtJ n^o^ c:5"» oxim "a "T^ ""'^'>"» x'' ^x ^'^^ o*:^Sm m"|' mioxj ">? >i^r)^ irnoa ::a'07f» 
o in TTH TTV" M*«J P* a ra-osx) Siyro ni:a rii i«i>n iwSm'i n:^o' o:tj5 "tx.-^ o-oSm^i co co'M 
• iriw x^yrw ii^o'^ nai vrrnS o*t3r« wa "md-si ^annt xri' dm ? *nSiHV raxj'i vptj 1153 

: 1XJX0 tjpai:x) Sim"o :5? a-iM nrr^ 'n'tj ano 

ca rw33 u ' jjjm o u -a/j tw prp^ M"»rJ'> '»'"V3' o*T>na -no Sai cTniott -.103 *aaro' hS p^ 
T^w:3io TTVx^io -inHa cn":*ar rxoo;:;) >cr?n wri mo nrnSa inrM'tJ oipsa vnn" J^rrni mo:» 

i:)T wr -viyh :;'!n xSi mr^ra ^in t;5o iw:3 Sr ox xitV 

yo ^voi *:r*z yhoiy i:rr ii^v >iSx5 cih?» ^n 13 ;5-)vx) oixn -miSa oimxx o^y^na \3 ^"»v 

: 0XIM rxn:? Saw im""-" 1S1 o^-ixcisa o^iox c:^ ihi" mSi ""mM •j'vSw 

^ J^a '^laSS ^« or» "JrM orr iS o^rinai xipin xi^rwa "ctim iptn^ S")mx;S 'Sr i^arx? ri ia-.? 
>**>> criM TMn •;)Sx«ja la^n- mS o ioS :im"«^ ''V oaaSa laxsn o*"ixo^a r ") *«y c"»xor:i oxim 
3Mcna va-x"!::'! •cnx:) ak>i iw*^:^ o'a"'nc""ia-CT'*^i:iMv;^vo;i3 1-750 ©i'mi i:?:: im'>* 
•n'l -^iSts'xja in^ im oi';ii iS iro~a *ai£3"r5 r7i *a ''i'?:^ iiiSr ri ijoS o*h")" tv^xj p 0:^ "Ozh 

^^ la*^^^ ^'fcn^ ti'&n -e^ar. T^h^,^ nt'an'» : o^u^s =^«^' ^Ta raa 

a ^-»p;3*i 'jx'e.ri Vk;;i r, t^rt "jir) ^ts:M xun rnr=r:5i r:*t3Sw ;)'?« 'j^ irM i^a xi«nw xiSi;^ a 05^ "5^3 Sja «•>< sTa «ws/? Sovxj rr So "swiSd pwr Jj3 tj*M 3Tr"> "wsriw tjsn -fc^ '» mtt 

9 TH 0"5f?H onr -p wr"UT -j/) f ;j oj ^S iTinxj irD nrM ama a-JHia:;) ^^a-a-j -pxA:) «j:tt >nw» 

n*"jrj>^ YssS owner on«»«^ oixr^ oi^dt: v;5^i omsb 

•)3t i^xiba vtJ*? "'iJ'^M'J *>«r 3)n"C3 Wi -jtiSm laitr ro"^» onaTW o"!)"^ w'^ai "»wV3 cry» 
'aa o*M">"'3S3 mrj^i tjto:t orhtnot owjito ai"itt oa a?n^So m-o^^ 'n■>p''l^^3^w "jit^i ita 

cnM "^aa /j^ww waiv o^v^^m 'D iVjo"*) i:"3"w oS-'-.'o::) iTj-csrci v^S^i Sr« irvi osa ;jtjr"0 

J)M >a Txrr -nr la twhm rtnyi cnii rn osnS") \r"33 3*3 r'jy *3 035 "^bmio "jw "jpt^ ^» nwH 
»aa nn'>hai3'C3T5«;n'tfD">^wtJa ■)iW5X)WJM*3Din:3BorJ'>">"»o'5^">M3V)Tjp:aH"»''oa»w 
V ^•JXJ'' bo p*) wipw ;)-a>i >fr> 3jtJ'»3S -nmcri -a s*3 «S 'O rfe-wa 30 nrw" o^s'wn 35i:r3 "»3n>n3 
Sjra-J-pxjSSa i«T)p;j tjits tit "»i3mSm*3i V;j letrs 9! "wiw '->■«•> "a ';m SSa^fX} inoS^sr aV 
•xsbm ni^TH55,3V3 •}Vo"»i i-^r -^z^xhivo t;^"! ^rj^xa -Vip jt^Sm rtny '^tmi 'aar f S^jjasiw 
a? «oSc xj^^Tj^-wa nwro wt o'aSn Sr» -jta^i iv oiw» t^ crhn oi v) :jt -p nr;M ■» -oSxnn 

1 :5icn 'cn-^vv yvori -•r^yi 13"ot SSo Thi'Oi v":53 JJ'ioi-n ?rfc;a Sr -^ttx: ;ii;5 "Tiri^ij tlQfU^V 

rn ^^33 ow •]fr ^tbxj" -irySSj*;) c3*"o^ dm r^<3 "33 o^-niix? t3W to cfe'i'D^ •^i Jn^S:^ T''TP5 
K ?J'>*?i^JJ S:j "j afrww roiTo ;5^;):) cron aS^ra mtj ;)3«>'' «•> -d p-)os r^ioa 't):vo iVij n-o CTpw 
•jf? lejn^r Si -sn '*:">nMi yja/? wv5»xsrS nv3 Ss Mr* iro 1^3" nx;3S3 y-ir oxji "cr/j^jr dj?o -irH^ 
vn'»a;v3 otx p o*SS;5i:x3 sr SaM ^S c-SSviro ;.fr;5:)3 wms yJj -jS loSo vS« rxn mS •;» gen 
T*^ S5-WI crxiiiiavi ata «S3 otx •\af> rfrw?:) yn "0 iJirVo ;5V3r;5 yx "w»or3 w •5'ixju'3 ■)>< 

Wi c ^2:31 *'::n3^ i*x:s ^^tjt;;) a-n •*'>t oxj "o -^inwa orw :)rH •jS-'xdi ;^prx5: -jS^mo M13 

'S;ifl3Sr ryciviS r/?r« ct^to irS'O'' o»*^W) •^'"«:) xS -3 p Sr tu cStct -^S crui ximrM^ 
cr**") vwi sVn:) -^S 9^:;)52 Vo;5 oiiS ;)n«Si3^ qb*:):) ij^r-jn "fji t»t nw n'lW) W!M v^xr v-ra'^ 
'« "115W3W1 So S«» f* «S*5 33^ vr •jniDMXJ f :r33 •>::): Sip ;5r\ f".T33 \x)i Sip ':xj *\vya 

H . 'h SS-i-^r^^ f" h cm "ju cij-n *2M*> ci9'»t ^'H owt whi Vh» ^3^3 on vj von -vir iw^ 

WM SaM S>T T« r-JVcA Vo" i:*>r Tr:hv •;« im o'axj p sixro^ V»y ot> "»t3a 

D^rac DJTH 3ap otS ni5H xj'rfin i\3Jjr "f? V353 ''^^o '7^*:) 07)0 otomi p^jw '5 0A> ^jfrci 
vtja 7n:"U3 --ui H'n m:i-ii M^n jropit* m*? o^Topat) n:M tm ^'3i/> r>o>f 7n3'»i? "^m ?nW|t> 

i'-.o^ TiiJ^^a T'^W^ r.:it;"» a^^^^rt ^an ■•'".tin^ * o^^a'^ ^^ i^o's* *:» 

mSh -qS irra m't) yryr^axcxr aT^ nwro *v •mox 

w "33 S« '3 O'an pt3^ on»3« ww 'O'JJtJt r T -^wS ^:Br ^na:^ Tnjir •"»a*n -/j^*^ yaip oi^Ba 

mSoa ^:7nM "O^m:) ot '3 cpxot) wm p ^rs irriosi ^zvc ^'^3xo mzv^ o'an -poS lar 7nS;n 

•]':ra ^ua ncaioj nnxrn swa w vn-cj 3:r)>iSa -iisim ;iratJ3 : yi'ms yorj'xs T)Dr'\ Jnfjww 
tJ Tann MW) -f^^-nano xJT>rw oirwn '»r:f>3 ^Sy;) xsrtp wcxj c vw oxj joxj'xj n%a3a "iwSj 

nto!an^237tJ^ "»rbt^ nix?ri ^'•^ra nit^-na • ^^^^ '» ^3">'' v'^^^ 'y^^' 

zavn THTTztyhtsyroTrhvizi:) h"^ ^mr 'rhH rum "3 ^3195 ntisms :r>M^«3a*) 1:30:1 (nya 
1W9 S>r>xr S3 ntafl awi orvn o'l px "»?f Ss rraw u^n '3a S» >m3 'wn '3 i^ara xDms 
a "TO^a 13TO 'n7r> o^i">^ orapsjio i^Tua ^a o^wn-w o'p^'^*'^ 3'^ *i3rp if tM.i "irpa o*T)TW 
•"*>rei "^wtS ;Kn") o^n tiKns pi o"n *-m ot m "vrp p>w *\3V "nn'h'HVD'zv oipioa 

vVj 03 oatj :nSj«io Sx->t»^ inyxj p»« jh 3*i» I'^wr omi 'i'?33 o^n ys^ I'^st a^ris *3 o*« 
ai v^i r^i^ "»yi« rp^'u o*cra I'njx'xj avjn •n?>ftt ira 03iw a>m' "ts ttixwi ntijisSry^ 
3 mn niaj^ -jw yr') th a-iM "sm *3 v^ir if^u rip^^^ri rr "'"o'^b *3xj 0;; p o:^ -ittm nap;ii 
•Tw? "3 o*"*;!:) i3r> oyao pMT'cjS Sai^ nSw mHSjin") smiawj «>iiro 'O 'in V3i3 :53n -nsM p 
Ssa "ifli aTma nw3 v)3 n>03 orax) Sh -"nna mrMts VxSx ottim -poVi^SMin imS*3W *:iia:u» 
3i3 '3 wn-x> W3 Soa vniaa w^c >iSm •p'^^Txh inxTj vnia:^ :^3T i3*M "3 miaAa ">tm3 ^» 

w irpt»r ^r^ ornn rrsrov mi:)i en "Sa ptjS «in y>r yiHtJi r v t>mto 

» «»3 S» O^p C« pi 51 p n? 1W3 ">1Dlfj3 aMir;) 11 M*3 pm 11 C3V13 SmTXJ' M*7V1 OilMTCrt 

J o'pn'oa inn invci S>ntr Sr pnir p>fo naiv siwoi nyo 

jj) t»^ -a) cr Soa wrr'o vw:n>i >man :»i>/>r3i5 nrw mwj i>n""i ii ymmxt xiiyp "atJi* 
ansi npia -xtic zn 7n7r\)i^ M^-i va o^-jyi o:^-:jr f* "c© '^^Ssr crw '3 i:rr «tS cth -33^ •5 s^r** ipa *>cni53 ;:*!n *« ih c-.wi •:3 a^ nrrox*) p"i:r c:5y» era t;rrr^ Th-hs c-s^^ni n">'3 

'tJMtJ 1W0 n«o: Tpx ip-)H;^ r^'orSja wa ^')ri'»<;5 ^h^* oip^ ^^^ '^ V>^ '^^'^^ '^^'^'' '^H'^'^^n nw^ 
•7)Ln 'i^ -wwr "tTOi TM") orrirr-'SJ wi>-)p:5i ir-->ii -jbiai w"^ Sar) nipai o-^p xr- 7*1 w Ssa 
• j»S rr" VHV n'axjiotj *n "wm o-)r t>i'C5 n'avr icim "^ar S><n"cj- Sr c^Sm^j ct'^ou:? "otu;? -s 
: w«r Sm"w :)S»^-» 021m'«ji o^rixS •^ir^i n-av' mi:5 oo*j)a cn-jiT^-i yn w c:)S rpav Smi v 
nw ;?w)M^ ''KO") ::^io 0^ ?)r-'-)pa o;iS :rx;rxj yawiMi? :5vyp "aw im"»''"'"i» "^ro*) "iKT^n irMi 
rrxjriy ;5T5 nir jaw>MWi tji'Sa pa^-s l^w "J"*!! ''M"»'' p ir^i tnri *''n v*^''' ®"ry "irfo next* 

»T r-nt? irx "IK 21 :rB nrs t"-2 ^'TV^^ '>'> T)*rpx?3n -^f-Jx:: wrp* ntx") ^nn^.r;:) o- ru v''* ca 

^pvoT) yen Sx^ *::5n i^i ">wi5a wix ''^nps :rpp"i'cyo irxr iSs ricp-iv "irji :^-pp*)Xj:5") ^» p") wV 
V nw •)iona 'O "JDTJ -5«rS -txr 75-)xr;)t> nr oijxj* rju-^ar ;i^Si; ;5">!A ''wSo r^iXJi v^:x^ xi^x» 
»:"n»»n iTD wTor J) wn a» wn Tttrfj '^^rj'r^ ixtt J5xry *pxS -^ w :;)iS:ia i^nsx "P '^sjih ip")* 
t> crjSx aSr nwja wnx tx?»7) a^iS -n •^sir-) -ipar*) iw i^^ri ipaT") pi 

"nSx "3n ;i)5ra-) o'x 7)ipwnS irr cxSr irSi-pi o*aS» "ivtTjr •^ny^v ^7^^ ra'o:?o "ir«"> 'r xVw 
s/w S« ->n33 o":)S>6 ^-v, "nr ir3 vjxr xa* yhxvi rh^'^Tfc -aS xSx:r'\ S-n;:) nanS "V^o xi3 
mrm n-W) J)iaiw rirj-na mx:) V53> nry^n ipx:) r *av7ro nrjx D3:i)iT^'' i5*Stx» .t sizrhtf 
my^nfi xamsrvn'O ipxa'Orirw •d nt^o rs-o:) p*D pp^wi "jirnxsr :^x'>aW5*ry;TonioiS3 
: nvrn csS'rrv sr ^ip^^ '\")rTor inx rpS3)"» rjx^aws r5)M';n> iisrw 

>">^ flr;3ifnxn?rx3i«aa on^-px^^rSr^nura 

«n c*a*aia r^tj-^rrr r,n^sr5 x'^i c^S cS:5 v-^ cp^i?'' W) ipx:? mn^a ^wrn r "jwji 7i'"^•i^3^ 
71a?) p nr^X"! Tia:^ TjTxt ".irc:? onip inxj^a-^ :?r''n'o rirh-i ^^awn x"'H'^ a"'^'' ^"'^^^ "^^^^ :?3:^!)'ir» 
»3)ix :n")'ws ■^"Tjaiv 7)3-0 x";d rax5:rrc ;5:xj -^'aaiv tiotcj tpv^ ;)r:f57;)i :)onaS ;^x"iar;) xa;)*. ;5rw 
tj -jwo ''t'sr ^xix) "Sr:r c: 3*::r;) icn '\ixr")^ •)*Sr:'c'» imwr?) :n"«n roicj ip-\ Sr aiv nanS^a 
© Tirrrti 'ivn nSr ir::r:T) rrixj" ynaDiw nrxi yoio o'a wm Tirxa Sx^ *o")o p o:i oxipxi 

D3")'»Ar?55)wa^fr:i.,"> ;ipvT5i *?oxr "Jxywiu wrn "T^ara nanr 7)"ixj Sa tsri- p3it5*«a 

: "'ViiTi lyr na p"pt> -jn^n nr x an:) V":^ m:in' ^S■ no na-w anra^.n "OS ixSirro Swc "j"n S» 

a cM"i r^-^yaAti "i^txj -»»>i c"n:r:i i:?f> th'oto n^•^r: a';^o^i -ivirTji -xraiSr vn'p *>» o'psr;:!') 
t>"in-tj^ .•^Hircinrr-nycnan err mVo -ivh nr-in ci:?? m'w crp:r:i -^yo Ss o^jraxj Tir3::q 
•cr^ir* ^S*>o Vp -crtj" r?"<-!n 1:5:! antJia c^mSw 0"S\3-x;;) '3 "n^xj- r;M wcnar la:^ •S\3-Ta 
wrriTT c*X3"W: vt rp wrrr 7)Ton '7V Ssi Toi'i^.nsi nra:. 'r:.') its Vctj yri mi:i im tTx>' r^ 

c3'T>i3tr irti -.^5:5 n^vnT J *^^!^'nn ^y^ rora. yn'tv *^*^a^ "^^n^ 

ir o:)C vers aa>n o'riyr'i o-a-» rv,r vhr) ^ rmcr^'o yosv ym: :)« cMj n*tn^ 

• S>rTcr'>'orn;5 mS nrx"^ yanx ^S itjro' yo si'^ro 

T't^Ti Sa : Tbo yssv ^nnr nS nn^r *i f ^nnr.tr -pt^-i S:a 

: ^ uos echo >im^ t^n^na m-o rtss:) *»< "p:5M ?m 'd airo^ irD 

« '):r>>fr w t» v\n3 o;>a Ti^txh oth •:a Su 5for « xnij :W>» M")i3 -wm Sh tnx 

^HT-wa >a nnwx>3 p OA ct> yr^a S:^na "j-vra' 1:15a r vo rh:^v ic» >rn;ix;3 nic3a*S cr •ysTi'o 
^ ^nii o*»a n;):fl S» >t n;>r) •p'^Wfo iro Txrn Sr S:^-Ja inaa^ "^ja xjirS xj*^ ri ;rf>ic loniH 
7m nwHD ii-OHis iMXj* itJM 10U "JMXjS ;5VcT3 :^'*ni inH"! o*Sfi:a yn-'.T'A o*Sr?3 ;ira-:;S 1:13:11 

Tccom t3''na^va'^ cbn3?An'n'\sa!ibtin)a \ o^-iru-pM^vnSrsraSM-Jtj-V 

* nrf7nnVp'07'TQttJTin'\a'rbt^ U'^W 

;i:*Kr3i w :5j"«7:i c"^a vrr msi:^^ pm;i So Sr -frcS p :5'n*> ^:x) 1153 viic^jt:') iT/yiciyo iS oSi3 
T«i w-iMW -jrxs-iS.-yi -)*n)fi5 M^^pt vnn -uj '3 cTitfrw "w s^uAb-j s:i»ic5»w ^dhiS ra'r d-jv* 
S p^TT V3 o:T)m watji avotj -jw rio»» 'lO -inm VM Sa Vt^t >6h tu' crf> j.-)>r mS -/rm 
c'TDT WD i«3 c:5S w>-r hSi cVticT p-"mo i*:nj w)W> Tur mSto)^ ?*rSMS Ta-uj ya roiS 
•orss TTWO Tnyht:ir) Tn rxii orntj i^'aSn "i^ia o-urS Sm^xj* -i-irx' wi o*rr '.^^^ tjd pia 
J "U^in C^^b T.S t^bn b'TD II'M'M t^'Tl • c- wn ya 3r5f?;in •}■»>« ■o-'ro mS '3 Srrorn nT3p^ v-^ ''^-v ">«'>'' c"o nrri^i n:rr -iwrS no i:S tj? mSo irsr^r ;5myr :r*:5V :)rn 

«TCJ o"o.-) ■) ;f 3131 .ipv:> i:3M.i '3 o"oSi Ttf hS ?/t«t35 T)-iy:) ©•ran icjm3 ■)3M3 pH *7)'m3 S» ^7i33">;yi 
\3-a*o TTin x^yh mv ^:7)>{y^7) ^J^-nS i3>ryi:5") is'Sd m^ t3'mS;q 0:53 -iina isnoMi o^S^^i 'sv-v^ 
^''n'J'pMi ro'T3if"iM MT1CJ Sh'>"o'' TpM Mini ra'TnSa;5">iw:5'i">S nwS MyisT:*) J53 5*'3iy-io"i*j"i 

•p-a T-h^Ti '^:m ^voSSr th" '\i^''3 nsT 
nSrn^ Sm^ o>rar)^ nxJMO :jiSw mix? o^-nsn 3^3 mVira •cs-.ron :)'3a xaS nwM^ tm nrn SSa 

c^rarv om 0^1-13 o'lnij 3«i>ffi urf? nr wo a^Jo 

iwp -j^jiitti ni^ 'Sra s^yro -JttiSo mw '\t3 "iMia Cn*^ rb'tj? 

Via "n'^aotK^ *^5?r.^ "M^S • ">''■»>< ''^'^J'*' "''JW"* wo n^arM o*Sm 'afjrj mirr^ o*Sm 

nroxi ■ujtttj ^rhi ^m^^ So itjh :533:m m: 7)^7 i.^3xjn3i 10S iro tiTtT^jy xh ^uwtj 10S snjSn 
•^a 1*^ * '^'^^ rrtn dni'^i tR")'^ "a ^h^ ♦ '^3>3S Ti^r nvn ^ 

an:) own mi:^i i^Sm ^rx'^p Ta "^^Hip 

S-c^a ICO "ii-oS y)n:ni x^^ "^^^^ ^^ris "lorr mVj Sns t^jm "iitjSs 1:51)1 *:ow3no nwiSo *3i«V 

M3 ro'A ?)i*awo rhTiriro'i TiS'i'^xrs :mia^-ta :mtr3 t;i-cS:)i» ^uSi iiMibwa'siiyS^^na pi 

JTO own ^""^1 piySa 7h:^z^ yc :r'ir33 v^avnwn "o \'>\h)S^ ii3*-.;5 "i^-o -jo'i^ ")'n:5 or vntv^i 

- 1351M own V it50 laSi I'Sm Hip vx3 -)13h »::i-JrS :i«i^i5 T"'^^ ^^^^ '''-^^ 

;iarn VM :irn ;53'onOTXj iirS "S la-on mS iwSo vjih iri«) mS 'Ssoa v:)>cn:5 iVho Sm^ n:^3 
VT'S ^''^■^ Q'^rbt^ tl?^W Tafi^ • Sho r3*.WMa -Q CM mSm ::xjr wS rsiyu 

o-nSMrij^arMaSsM 'ot< * ■»^\SaI^ 

5 *7)MW iTon voq >i*7i -(lana aSap m*5m :5:^m om >^ ^aVw too >^ 
o-Vovr :nSA ipa-p Sa nrMi mriuo n? o:^ tnsriiV • ^^ ^m TQ m-.r^iri HSS^ \»n3-i ^ir| ijS yrxi • ^TP?^ • rbo ^.3Ti^ "IVSS "^^^ '^Sl.^i^n nim^ t'TlSt^ 

*««\"T",^ : jJttjnj' o*M Sdo jjnvxjD p 7^ n»*n x"'mJ' s'hSts -3 a-c^xj 

cr ^M3'xj err:) o*cr inrxj;) "3 : nrtQ^^ 

s cTrriixs zrt^^n o'^:5? ipna ctrMS"^ o*rra "mio vtrx^ tmi ni^'ra crrt;?) svtj ^^^ 

iS3.T iiiM rw^ :)-ro;fl^ pr:i T*? 'D -jS it*' o-rr:) -hx) y.T ;i:i 

rb^^a" r^r.a r''l!< • 'irrbt^ Drt7t< ^aa-s- 

T">:u-o *3xt: :iSi3' ph:5 '\?)r yn^ 

•p-s*? Y)r *S3 •)*rr D*-)>ru;:^i yrtsio 1S3* dSih^ti ;rt3 "^m nSic^ y^:? mS •p)<:l'^ crow :T>r»3 

: int< *'0s:^''7a tnn6< '^fi<*T'''*\ dTbt< "us^^i"" : "« ^^a ^''■»3" r«^ V"> 

•^rria" D">Tf7b< b'^V'' • '^^^'^lOXn^vhTISV^ • rx-cxH Sovran •)><•)- 

yn p^r c*>ip>* ci*c"> vn"»3:i wna m*;? ncp^i yT^n inj'i (• :^ir 0*^^ oip' iumi inrtn "va 

yinn x^p3 rr-i^-O lus-yrsi Sura r*:3i9")">p^ ^^ijy t^^^iart^ 

cn3 rp3 T'?'^ iSp-c^3i c^ :\^^27) ip^ :h'0 M':)i ^"nxr) 'r^zrs ^'j'.iz cr x^ox; Tijn -i^i ^133 

n r^i-CJ) -p ^XJrr r'n:^ r;i-or3 ?,v.:» xji"!'jd') o**."c; cr';x: P^")im;3 rn ;;Sirc ::t CHi v^'^ P"^5n3 

nutjn Mn;i a:-)-.:}'* r:T'>H "^xtt o"rxjn i-jx- p •:}>< -:rr ^21-1 tr*3 1M a*3'w;5 ww 

-irflTO' t VTT^ : rn^^"^ n^-^'^". d'rbt^ "i&S i^j;-* ^n-aty"* ^-^''•"^2^^ 

•Sr3 -^7)3 raS Tjnrxsi :^ x;TpTn VSr z:h 7>-?r "i^VTi VTritJ' irxpi :)n^t;o aiiSSxDr nnwc)3 
» an3X53 •jTcs'ta^'* "nBii-* o*;^' :^Tn pioto ■)y:z icriSi irrai •nrx'c *t:o roi^i S-Ss o-r> cm* 'j:^^ 

• cr'w Th'^H^ 7nz}r, ca i? T^nxm ^-vc* ''-r.'hj A'-o :in»"o or 

; *\'aaSnf?5n '\^^* n^a rAs-»5rn ^^nS *\Vo nn^* Tfn^ crrhfe^ ^n^« 

^rp* ;;''--')t")S;,S;:^ 33ci3 ■)"'3:r Sw -p ;3ioto3;5 y-nw ssii^jw i03 c'rj r3-n ■'Wi .Tuir3 -s-n"? T^^ D'la^s^"* ''Sti^ • '*'"ir^^ '"^^^ ^'5*^ '^^5'^ "^^^^ ^-^^"^ ^^^ ^"^^ >^^^^ '^'^^ 

•»att •• ivnr T^5?^^ ts'»Tf7t^ nnaiaS* 

f" 0^ •o "'TM p'i or T :w iTi OT'3« Mi;?') uo-pou'r Sy:rf7 n^ otS thx? w3wSm?5i c"iy>?)n) 
'rM pi If "»>o o*Sj)Xjn or m\t o'r^y3 To-.p prra wi::x> 'xrM itjnp ^irrs o-nS^;^ :5>o^ Ss^n 

JJ ox coo -i^ ^S a^wi Tjpcj 3-» -)T:MtJ -u: o'Sjp'O") o"wr iw o-!*:o I'n Smtxj^i oS^■>:^ o^oSr o» 
: c"»?tf a:r Sm:) '3 xS ox ota33 -iicrS n^ C3 :i^ xV> o;)*Sr o'soin -^S Tvh ^o^Ti 

^0 WW nrrs omx rxjiw "j-jV xSi woxi x)"X O'Trr otjxj owx :?rr3 c^m^ ''V^v G^rfjt^ 
■ic.i p*) ".n'wrT ^ o-i'wi '':)in -xS •» -d ")nx "• p laS xj^-ej "«rx o"« o:)S •ou'") irs o'ja 
C3''0'» c^»m cyia^ a-ix^ic or*"t3i;) o^rrro i'dxj Sx^ts* p** ^rxxs o*33n ox :t3;? :np:j a-tJiTj 
^xj:) 03r)X"iW3 ornxx^riwxi^jSpaSxj nixSwStJa d^">")OX vdxj oimx :5i")"cjiD3 p^tox X'y^^ 
TTTJa" *320 Oil "Jiar" CTT3 c^^'Sr i:5'r>a'' •'cxxj iwj o*">7Ci3'i «■):?« mxjx :):nt:3 1'rjio o^^'ovn 
;j -3 yrjop Tp-3i^3 rp^") ;mxSo^*;i o^Sa^ on iTjinio-oi "wwr") snTttrafl miT "la V^ S» "rrxti 
o*'n'»o "Tt^ inx '^^ra") r^ipa o*Sott p^n :p3 ^ n^") w p^:) "W pi nnx xrjws on nppm zpa 
Ss x^wr oip?3 '):o« r^ji'r'rj') t)^x ^Sw xinxj opinion'* nSyni n'>i'> ixr^ o^i^oxn n^ny tsdw^ 
•»52b ir«t!^^ b'^rfTt^ ' n^onxSaia-in^^swre^oxwanraiwoiS^x^nuiSa 

V3 T0T3-I on^iiS rci: f' ^33 p-ix oa nrn^m r;y:S on'»S xy v f iS^d o-r ixa yrjyiw r ntja 
•:hm inxSaj Siuiis xin *")w» pxa xj^m ^xsan -^w :^*>r") m»xa "jf^r Sto 13^53 oroSa SmSw 
•a -pujys n^^x WBi3^ p on^rnrr^fjr orSi im on^:sS -frmi iwo iwiSd on'os^J iSrji t^ip'o o'wni 
•njx xinn xiiini S*)-):^^ ">3-.iDn SiSx •jS:i aiinij ro:*) 3W3 pi wuo oipo inxj i3-.ca ^ir^xj-'a 
: %:)*) f" i3-> nxjxo ■«"» nS» "ji:ixi iai -"Jiwh^ ">n -sr o:5xa loixi nnw "niBxn "^ ■)">! ottx^ 

vxjcxj SviD T^T o*nSx 'oiw ixw: o'cxj -^x pxn or i!:vni nr^jptj '«« wo sxjrn ^^y; 
cpntj -aa o'« :»3X}n in :)Tua nw pi pr -join xin nwwn oi-i o*3'ixnS» o'OtJn . 
331 p Sx-ixj' "oSx o'nSx "JITS x;rn •s^c nixj ir^i •:• ni o*3*ixn Sa ;nix3g ;n">y3 S» "jioo y^i 
•Jso xj*i nixc ■'nn So mn^i 317JD0 1753 mi:) p» 0V3 xjun ntn inni o'crn iwifjo t^xn atjan 
uw 7)'7ix> iTTsxjw p oa iru: o*wa oa nxjyn px -» "yo 511 5*)i3) v^^o ''r "?r)3 piosa dt O'xjnro 

• mans on • T»nsa\aT«ri^ 

wa Sr jnx33 r^iis^ m xmxj ii«: ircxj "Joro "rS 

f t^oj) Sx^xj^ Sri »i^i or? •»«: »-y3« o"a*ixn Sr 1S3 cnSx »'y::n «ia-i: oxja m "ywa -jisx ^Tixn 
•c na:ai3 wx nxS:i -y^rsi "jcr 001 3i:)3x> iw yhr^s cnxj Sx'itj- Sr r^oa yhr:^ ;ii3io ox>;^ 
n^ ^» b3 ttca Tajx? a^ix ra yhm n>6: 0x1 tiSs -p: cxi "jy erf) f" 03b y5:i pi nxS^ oxi 

1 *^riM;s TST' 73 ^^V' lin'^n ; ">''3 r*yo^n' ysn >^") Sor T)zxi-C7) yfrc wnn vor ^T'.-.r 

3 c^:^ -cnT) -nr 3'tM :ir« 'o«r v:;):? -ir o*"n">r w:^ cm iriSo •'nip "J'lntj-) :5t iro Sxt) c^pra 
vff^ 3:it:5 Sri 'co?) Sr zjri pcxa tin o:^ t^^aSi n»^ :)*;37) p .-^oo ^v r: t^mo i^r-oro .i:v *9jD3 
r p"W5 1*"^ :nvin vwa pi^i p** pnr pp^a ;i*7n')3H'^ r:7?>a Svo qcsa j/5t5i ticm ;)jr*;3 
r So v-v 3» "wiroi -^xr^a -vrcci "iMvtco opra imv^ irm p">" Min /toixjto stji^ vw -Sy 

S» a'nivo o*7rD c*");» oSio ;)^'> Sm;i c:ia roTio nriS J!r>T o*xo xjiiai •)-Sa -r •;?5xj"»-x irj 
SjDa cxjixt: x>"i "»")X3M"}St: ;):n» r;^*) ntjS^T "^^^'i So irja-i a vox? irao'ixsi cjSw pn;) 
HJ3 'Sr la-.xj r^oSna ;^Drr Sr naau rajri "'3'):^ "neii-xx) -"sx? cxj lor ;nr3 x;"ix;5 -iro naxja 
t>a •}XJra rr-TTo i^-^'S :htis "^tt^ o*:Sr:) '"»tj vixa im ysi^n aSxj:^ o^xj-n-a ;» ct v> rjiM^a 
: 7)"»cSar -ito ytrtrz pcSra Sm^i -v^o vr;?') m7V Sr ix mwxj ">x;xm^ -.cir Sr "« aSx;j> 

•X53M "30 ■>?: M-ici** ct^^Sm "«5 o''753^t^r n:) 

•3 "J-iara ^tja in niao;) vSr px> "o ratxjr n;5 mi:5">Sxxj 1:5 Mini 3*yi aiin cipwi "ia->::a m'.;ixi 
ipoa:? Jn-JX mjBXj:^'* Jn^xj-wSr Sxjtj -^i-iSr nwMXj -i^so zjanr cipr'^ "(WU") yd cipr M*r iran 
3A "iS X3" w»;«i -iS -p oa i^Taio '!;i:: M^^pi c-riia;:^ z'"-^ o*:i23:v o"-:) ■):-)-);o ;tja *n'-iM irM:* 
0"3i cr Tr' irM"> wimaS o*rj3ixji5 p ca zx) ^-;1^^;n o*-i;)i vjivn:; nM"»:) «") wryriMa si^caA 
> Mi;ix; rn 'iS n^M") ttm So ro;^"r rj-iraj^ iS xj-xj n;ri •>:! So "«iS rai"^ :m:'iMJ -.rMi -10 'xxx? 
vraxj ai-iS yoz':) n;3 ";ir i>;mi c^S yo-mi rxT -11100 c'p*"''^^'' cr-'.in-n 'rapi C"3n c*r rn' p^ 
£''^71 t\*''X^'5n r.aS ""Jx ■p'*'"' ^-^ '^ "CO s-rax;?: c:"M cSioi ycc^ ^ot mi3X» 

M -irMx? tT):) 1:120 oiSoS fsxjr: oxm yn co^rr iraxsr ;ii3 nnSo -^v-pr^ iro •(Vj'-);) y xi-ixw 
-"ar? r)ia -air pxjSa -ir^m-) ?^rx^ i-inr ii">^S i-nyiT? -xSi ^'^j "3':"i x*a:: no mi;:-) •)rax;S c-n^H 
TTs:) "in Mini ■i75ax;S irM "ixjm ctSm '^ns -0 n%3on yn iiaoS crSm c*r*r t crM rT;S ixjn^x^ 
Sr yiM So r:n "o voiwj V)")!r') tvt) -iiaon nM-J* 13 'O o-Sx5i-i' iiao niarai c-.pw rra iax» 
'»M"> nSSiDn^Sr -^ixx?^ mSi -po n:ir.rMSi ifn cxj mv y^ -icim o-Scn^ Sri 3-;Mn r c.t3 nvSo 
: ry:S -^ioxj* mS *yo nwtJ -xS ry:S '\iox5' f* :y< 7rMi nr'x;inS tmt? n'r Sr ':^iof ^ 

»^ i^"> : ttr.^ ^so t^ nn'T t^i^ ^Sfc^ D'^^s"\ ts^rbfc^ :i2kn 

•>";5Xj c'Tf-jh c^-) "."I' c'r;^ai •ifjH r io'Sm Tnarso "cjm "o^oi t;M 33^ "^wi T^w^i ? ?W3a ^>ro T»n S« Sxn^o* jntr^ riaai 
ca p cov o*bSm ir-fjo T3t> iro v<3« rxsivo v^ o*;m:x> iy>r)p:;5 yoxSTjn yo -»*>m doxj 
M :?ri'nH M^'i 35X0 T^S •)irOT 'i;5M wtbc? mSx? n«-> oa ^rai xs-^n '3"5 Mat? ir»cTO» p na 

na iVo pun Vip irvj ip n'Stf w:*) pi p-jPM "wm 

rS B'Sr 7)3m iS'mo na "»vm or:? 'fy:^^ S?m3» -pM n-'Jr* aoitm ?r*»'yt> :>«» "iri 0TJrf> r."^^ 
a oTxa ?n3ro 7)nr^ y")>n laai y>H3 Mai om^Suw ^jn-^rro •)^'^rw :)7)m "d o'ax» rra-oi cnnih 
v'^'Tio c:,« T4J :5i3r»5n o7)"»m JJrp''^ J''' ^^w jnwtjVi wra t^o'?^ mtj^if? irtMa Jwatj yrzTnn 
•^Sm p«w >f):w o^Stcji")" >4%3i crfjM oipw '0'>T|W OTM V3^ ^aiesn irr itJMi t)«m -jm on> 
t>a-ovor p ^'na • :f?D^3r5,t?^Vt^'nii?CW DV dv Tinri'' -^^ 

*i HO* ixjvrr oiwr oiy»i an Vru -jor^vi;}!:) •cwr^v mitto Sm:) vjrsna n:fj Mtr 13S ow»« 

r jia-.tf -iM t'rnona noni thxj: mS ww nnn iirn mS •)'Tt S» rrB*"* 1^3 mijr) Sa vm oiwo^n pi 

S)ir ixjir »■) p if)M "tOTo ")r«:')'a'' i:S o'^rr* ixs-n** w inwo 0*311 r'aJJJ' '»'' ^"'onr "oiKm 

TinTi"' ta"»T\Si<b'\ri'\:r^'^"rbWn:f7St^'n < Mi55T"'3ovov>"i:*:)aiv-'ioSo^w»-« 

iri*53 jnnyv? ^xh n)i wxyw oJrrsS i:fe v irTW?*) 3)i::ioirl5 Min "j:^ laS 

o^'-iyr-T ravo iw orrSo^ va-iM 7)*r;^S ©"an o*3'':ra ;)?n5:5 'vror H*3n7f? S3-, mwan tifj tr 

Ktt "iW Vr5M ?m 10-M 7>'0^ O^a^lMT? T3 WrirW 1M "^ZO "^Sw Sr Tia *05>O W3r ntJn CpO 0*3 

ittD*) o'Wyj&a D*na3«;?i o^irw x3T3 pi "smc ^jSna nrirr i;5r"> vm v^n snn o^jjipSm nww 

•3 vxjri53 gxjr* -w ^3 31 ws'XJ Hi:j naS o*s^ o-^fw 

31 anr» nSa va*'»< tj>n -^nvc ni ;re»*tJ i-uf? o*rf:t< ^ o'^'-rt;") rjhr tdtj irM vips Ma 
pn* XJM"):) npipa '3 ''3?^ "^2ro npnp nw •)T^ "»»«;) tw pnwxj mi:) ^'(n.p:) nno np-tp ^:r: hSsi 
n o-iMo Sr nmv;) :7niAS -»wr x>M">a rirpw TpnpDitf "i^ SmwxA vyrji xn-S ryn «m"53 imt 
• ixyra -fjjjxij m* loijn iTpnpSri nwnai :rronan vnM n^O Tiptf^ iw "»p-ip ?nawn im wrna 
•;^"^^ Tl'^T^^^^fc< • i3aixj^M'yiiric;">3iviD'OMa')SnacMi:nBi5npnpT''''^ 

tr Ti'h-iTov o*n7rr *m3-ratJ Sm^xj* y^mt odm a*tJM o*a*">M:? 

X'-nt> yf02 nan o*:n5 o^^as oSu n»i iixjm Tf^r :)3ni3 "p 0*3 luaw >6m o^nrtiS laxj mSxj "wSj 
n^u r>ioi «*3 pMT) Sd f5p^ -)1XJH "jStt Si« -3 Sm'w*3 niicJM -jfTis if^Tr) wr^n ox> -3 W? w 1pM3 

t^ br^S "^73*^ Ifn^yi tP^^ • ^^"^^ '*'"' ^^ o^-n^S iMax> ;)i ;Tn vwrnSo 

•)*3^3 ptjS xr wi tS:^"» ifnw) -^rrS mi:5 \d pio»a "JJi i:^3r o'S'imc 73^3 yfth cn^ onn *»« 
■) 0^:) •;« o*:/:3n pioS 5")m«i o*:/73:i oaiM o*S3iM i*v orron o^n V'' '3 ">i5iS3 o*3"»Mn ot o"pr^ 
M^ni o^:5n -0:3 cjsTi vi:^ -wrMiSMnv' n:i:3 f afj3 rpi "ftpp tpi o;n*S» •^;];)Sj^"» p o^i o^MJn 
;fti::f7 ;j3 1^ ot3 ?bvi "jpSmam "tji:^ S31 -nAa S» onxi n a^iaw o^-Uia pw fT *j» Vor yn 1 ^to ^^.T^r Tnrnii rxM yn^i -^r^ o*3n •»;T.r3i anpri jaSo yixM >A "i:t5r r'^"'*" ctt^pvc *Sr:S 
•)Mjo 'V2*M« *«^ T**r CO -p'lfjSiSjc "ijsa '^:arD"o too i^ o*wii:) pi Ttyr-i-i ttch :Jn Srr m'l 
» w:t5 rferi r?^r3 th-t/j sj^rc^ urotj iS ym o'Tim^'tj 'jxri c*a*iMi5 rSi:^ mSm yr^^iix^S 
tJM "frov i:>:>3 ^^t'jd n-ri-^ w SSo p**. rn* m\t< "in^c tii3 "JrMi o*3"i>iio "irx •)33*o "Tim's :5«c"<» 
: 3-)na v>3'w^c";»7rc;"va3-)j'n«Sjio^X3M3"»'>^H:i:n)33TOxS'a-xrMopo:nxi^"«ix5M 

3V):no iroS>otJ' tdtuS rD>hv rho-\ xj-^n o^rw mioxj cvcj -jjc nin "iinS^ oipa 'ihv Mvro 

-ntJTj iM TTMS'^ yrrhvTi ojvnai 'Sm c:i">j3 w'^nw r,xa "ttioS c:? ',^3 Sx^o-a v:7o '-»T)^:3T;.■) 
i5fm awro '>vd rfcu cron -j^n 'O ora lox .-x^« tj^ois :nrsv» '«") vriv) TrcSr yra c-::^">:o'> 
•"CJ Jif^vi "iS o^i-::)'! n">*:)'» xjrtJ pi m>o "^133 o*3J)"^3 "t^m ^t3 r,ir.T rjx ixim :)"i-h nM'33:i r ir 

S-n3 3r33''«'>i''3 ^wSm-to* i"irci5')>«y'0 5:n)iS3 f* ^wi^^a Sh">x)' ">'kp39 
•va "ho- cwaxj:? •Jx-ex? t»«m -jSw yt) ;)Sm:5 yisaxj;) 'ov Sri in*pn 'ca v.t n-nri vo'Ja t2V 
mS ra^M aoxja v:5 iicx -/tis naT^ vrptrS tJtJ r^-oa loS-irrS Ti'r'XJTO :53x3a :iSm p ::xii:i 
t Sx-rtr pMa o"ir.ic tixjw y^Ma o-wri« iiwo^ *3 "Smi: nxj -^^ui •'">x) "5W<X3 irnsi iTpn'^ 
•'Vraj "nxn yh-ai -itj m^t) 0*19*^ na-u nnxxj it^ bxj v:: in-xj>r "W^a r^m v<- vuwi '\h3 wrw 
n p oa T^^** ©"Voin-S ixa ct> vnxj ^nioin^^Ssr mvr ""tx? "ji im:?'? ©"ToitS ixa o:riM 'O 
■» o^Tsatffl -^'ry rrxj ci-n "i-ry yrr^a "icxi c^io vapD: c-Sxj-n'a "O iri-jj cr>a*p o^^nA-i '»i 
Wro-^os^iM ;ic;7C*rSM"3S")vVr wvt^xj -xrM'i ca-ixa ;o-."^-) yw'^a 0:5a n-n ;5-.'n d-.^-) -x^ 
n wiag oipra ^r^S rir-^i cxj nrxi -10 djrrs -p") Si-i- p^p ^n?) t«r yvpz o^.-ii r/jci rT*a:5 lu 
1XJ'>^ St i^'Tna")") or;5 :?*,S;5pra'x;a cS^d ijia") nSx 3n;axjaxj cViia^i 0*^0:1 cS-o rn* :)S:5:ni 
^TTV *iT57 "l^nfTt^ XS • ■'■'WTO.T ■'-•or o:-M"> en "(laiJ ixiws Sxixj* br nn piocn 

n:nM 31? ynSx a-iM:iSa -jS n«nx> nn 5:n nrx in^pf "'Aro "<?< '^:! •}">"J Sk-ixj' ror y-iV rnSx 
o» i^aa^ts: nin onix 13S 13S rSrx ^jnx Ttn) nritr^ :^rx m c-;i7x ;i!r i-^rx* c^S-o v.-in -jrxS 
3 10 J Ma •3'ow f -pi n-a oipra ow) yxj-ixo ti- "pO'Ti^Q b'hsys "ixca -oaro or 1-1:^1 o^.n 
•f>3*;:w nr-fjD "j'tJiprw a-;iSM Hit: iro irrow^ -]SmT: ^xi o»rx;rr cM'y1.^S -^Tiy yx** *3'M 
^av -p-xS m\-r -i» n>rj 1S7-: mVo nr a^iM^^ \c rhnr:x> t«5 c-Sxi-n' br mt" -!"D3n prj roxj 
: r)r):v crJ^v -ff iS*ar -pxS zDva pix?;] ■)-i\33C Sx-i-o'S o;:S na Trn *3 itd-xj yc/ro 

cSia "Vipio -)j3:^ cxjn max n;^ jj-wa pi vrro:i y: jj "Xj:^ t^^ a-rj *n^ : ^;jan^ W^vho "vrro •kW yv ^"^ P*^ V^>^ "^"^ c?^^1^^ "iv ^^:^ ^n* ih n^n rr^n n»:p -n^r) •)[*») 3Dv 
a-»>ftt:;Ttf na o:r»M:nn"0'»o'W5''Sr3iM3X>cr'n'3Mma"i:j:pj)'n3"»r:i3rco"x>rj^T3'7S')Vav 
75 ■j'nxj cnj:: or^iM -itrxsD v^^jo" >3'»r o'W» "ita r^^j ^oi:»^n 'r> :]03 'y^o yiih vinfuo m3 wa 
VCD T^r^y T5M Mriww OT/»:5\3r3n*^ imjt iro mw^ ctS ^jij-ji p^i nrs ")0 nta :)-)i3nS?5V o^y^T' 

: 0*31 ©"""Jr -o'laas -jisd d"S:^S otih ^irt o^^xk)-) o'^Sr:? o;? o^iss "Sorn -jxn ami c:si7j7i -py 

•5><St: Mr Mi:)^ :^VS3') n-rn S» n^r^i c"Siy"n^S Minn -axj:) Sj or H3 '""lyiyi wo iwjSisu a-nnro 
xj-o o^-^r T'X3 ":5:)3 -ii:>o x)} S«i -Min:) rra:) So mt3") Smtu" ">«?"■» ->ix>m ;j:ni03 noni ? 

•"X xsysr, rT)-^ -»>5H2 o^Vri ^'rhn r jm -.*)» f mi Sh p •}>< ^oxj SMnv" nS i3X> nxr^wj ^tt iVy:^ 
•:i2 o'iwxsn vtjmv ;53:5 n«M p*) Ti'Citn Sri wM3y p o'C3tJ:i v:oD ?5s« :?)i"»3nw o"ir>5 r^Ma 
'fhipTro ■'srw o-r n So if njj -itsmi o'tiSmS nn:tt3 it f ^s "op ^Jir pi vnprS im*3^ ^w o*"iy» 

• Ti?^'^^ rri^'z Tn** tti n-.p "^^ '^'5^ ^^a aa^S ^ cw rn rir»tn Sow ^5 

")r MT^o ^33 ^^'piw "ii^Sr;) S:^Si:5 Mini vvtot) "rsxs i»;d "wo -rxj oip *T5"e "tsra ddl^ 

M p hSi iMiajxa ci'io o-.pr o^nijir w crno-ni crw^-o -jjrc? cnp nwiMa** i23to« ir? ria*? jj 

; t:3 Sip Hinisj iSipa o"3^imo S» p** Ta Sip ibipa p' p t''m.t 'itf**H 

iSi:j:7 0--m3 Ty\n ' b^prra?!3^'T>^'\nni^aVt^-\^''^Q''7bfc^t57nnn 

0'3'i«3 Dvp3 03S 0X31! ifir "3 trg 

w Sa o'np o-r iw nnivr;:? 11 M*:5 1! ii D"pnX33 iDri imMSiSMitJ^ Sr 00^".- oyirsi conza >hy 

cnrcr o'TW iW5:"o iro o'prroa mi» smijiw wo inSo po^w pMV 33i\: r^riwoi i^j-r "osi 

I 1^31 :5iM:i3 c"3'iM3 i"n3i!3 cfjSi p Sm"»x?' Sr i:)i«A smt5 p Sm ni33 

iMr^ otj*5i 11303 piia ox? p •)XJipw3 o-iM *:2S yi^aj) tmi'";? ytJiptj^D cnSx t^^'^a ' 
crsn ^ixjS "'.V3 •]'X3-ipi:« 3i:noi oi'i3r3 m"ii: wmi c;?'OPi on'Sa npo poosSnixj-a :7imSs:;> 
pS '13*1 1M Mii^n cipw:? ina: n 'ostti 1130:5 moo m");ixj oSrrSxs XJipt? ia:o piow ruu xjipis p 
a orS r!iri7r7)i n« yns M*n Smixj- Syt I'aii So^^ii oSim o'7)3 tjoSxj th X5ip7?n p ^'xrjpr 
Ml ^t 131 Sn cr:5SM •}iia iwr Minxs '^mixj* mioi rir:7 ors njiSo ;5a:''TnSr tjoiw iiiiSn -pripa 
P'ra Yio::5i aif ts :!;ia xcrSwa ;3T:5r ii^r:? OT V'>»"iJ» ^J"*^ o*oSm ")iia ii5M2i iS iniijio '">m'' 
75iS:-i px;bSrirMD:5mirti:n 1^47 b^X*\ti;'^:7 tllsa^S : i3*a3:)0X3w 

»r,r jnb;^.;: ":3i: ir5M So im SSo "JH Trj" pxjS laiu Mini 

• t-til "^ D^ta *^ti^!a ''13 ti^Tf^ti^ ^a3?^^r\TJ • ''^Mi r:7iiy S» r^oiai ^hsm 

TjrrS 3iip 1W1S0 xjr:;^ riyrr^ 71:: ir X5S3 1» 
tb^'Sra T\^ '^5?yv5 • "■>*''' ^^T mi^xj umit it 5:53 mi^xj o'rS nS;)3 siy ovu iri rjiS:)-) o-iw r^wtr cnsJ-'w; i:'m« -jrx "«i:;) 3^'g'o^ .-^uio* >^ cna o-.x roxr o"o t«1''''3 

cry^n 'ora yo t^^j -itn^tj Srrs snrai "3^'»a ^ratj i» "m^^ 'Visy "jmi :^"»iaS f rir raiw "3 
^ V)r*xjvi OTM Mr cm Sfrr :5SrT5S vr» hxj* raiw) -j 'TiSMSSn'r -rr iS? x?3v;) o-^p: mi:)XJ 

•j^p >6 n^M n:35Ma Wo nVo w.^^ o:n iw iftj rjsa ^w» nxciw ^3-» ^^^ : ^-^rrtt 
•T^t:^ ^S'Mr a't>:f> "wm o*a"*n»i 'J^tA "wjmS onan tj-Mju "h •tn-'xt* 

th tan "rrinw^ 'rb'^t^ rvsn"* rnfc< nrhtt : ^^^ ^:>^^ '^'on a^r^/ ->r^a 

11553 mS :)iC{oa ox»M tmxj "tdcikmi cTiaSao •:Mt3 o'la-a 'm*?)^ 

: o:*ra "^im o'vvhv otxs :i7«:r z^dmi "Jan ■)«?? 

v(rT^ omv^ "^aHT} j^w rip ^ *«"ip« -laMfl om^ •]'\no *»r m^ mSw ;iip "jm ^ •',^3n''St?l 
orrhr.'^ Sas ixjia-i mSm '^-wiS ijS tM 3:?aj« v*ow ^mi omSoa ch-oSmo r-^po vn oSm ncM" •» 
jriMay i'»"im Mia *3 JnMar io!i ^initis 3n:vo 3nf>ra ^'jr Sra h^ ^i^vhx Sm ww3 nr nS'nwv 
TnKia o:7?3 Mia'iSMixj* JriMar jnM mi:« ij-ir^a oxjw :n'4M7i' :r>">-f;:)ic3 o-«o ^rvMay cmo :?Src 
•ToiM wo yno'CM oca Ma*** smnsr ':hn voo M">:)i ^nnar o-.-jSm mvt w^pai orw cM"r>' m'w 
V m:) ni* MV) TorxoTi rhn m^M "jca: m'm '^vto '^m ox) m"i;5 prro is'h "iioiMn ""Ja-o om>c?ch 
W oxjn M'«5i oy£3 010 oioo :??a "O" "j •)wo3 i:*m oyrn ox> Sax -jiw: •»MV«ni n>o« ox> m"):5"i Ha 
P ctja iM^pxj iripoa zroyhrss SMtj>T tcjm miai 'cm•.^S sir v^ oion '9mx)::ti i-nf? iS •?) ©na 

J ^Mvsi ot> "rvni oyrg ct> thm:) sn'.TS :i"nor xM;a Minx? ^ pi 
Saio -JM ^-n^l'a •^-^jp «.a : -5^ nnSa r.r.CD T^Tl T.tWi 1^^ '•a 

: OTO irMaSti ':r":j o^-.S ai-oVj -jtiitji? ^jmtS nm -:r*n ifrn 
vrorr 0:1 -D -5Tr-b nan -i? -jr Smo ^n J ^t< 13.^ ^"Qin rtrf? n^"*:! ninn 

•rM *:aiSMrT5a' -ya mtmi ">! "jjix 

^ *UM"y^nS TPrM tt^mi r^-h^nt oSirS >cr3 )fn nr" "^ T« o'"»t:iM "a yia-oj on *rTiO Tm") 
; r«SHn Sr nny o'lanro o*-iy>3fl tuicm *?» y»T»o -» n-a^ im pioTa im ainpa ">3*Sm:6'» M p*V3B "SMXJ 35CK:) Juiw Sm irnn:^ ^jinn^v w»t» ih y^is ^i'is^rro rns'^rh -h M">n r^TM 

i»t>a Mt^ -w TKci nh^^ i "na^ Ttn^tt? r.ni"^n '■^s?^ r\i^n*» ^:a ^n"*t?'» 

Sarmj -^iTn 55» :mraj3 j>r?Ma ^'r^ 'Sim Tcr "j) *:h'97) •:« ^r^Sa "^v-i tv 

wi •'j -j^Jj^van 7)rx«x> '3:« •}WH'> ^nor; aina ■}:«»• r^isna •::» jnS^n "ir •3M"3naS •jjVw w« 

•araw rSri^ "^rSa?) Sm-» •jdt'o^jVm "^mi 'via ;5Srr^ nw) nravM ^n "»r>n "^r^'xn «•:) :rMn 

•Jrxxj Ti^i aann 'ser i^xin:) Tro'i '>^'*r'»'3 "irxi o*ir atom ir rr mS") laS xiri Sasa rnsMtj im 

St3r::5-) SiBWi ">ai o^tj "poycTji *Mii«r c^i« "W" ''O ?)'^*'Aa Tr^in mSto :5n')rw a:»)-T5n Sa 'Sjm «5» 

7iH"> "119M p") n-iriwa aSrr^ i^a^o iw pn-Ji: pHts wiu nviwiw* iko r^MiitfW) iS ^oarri ^^ 

t o'r ^pvisys loa on o^MS'iTo^ ^* o" o'pjarr nSy^M om ira ''moi-oc rhrzyvi 

iS VH "ixaa •» Tjio" cmi i^^^^ r -nrM pi T>Ao:n Sm ira -Sr nvMn Smi ^i&'Otl/'n^ 

7 •^•">y nxr iS "»yT» •xSi i^rr v:s -J-rjov x*'' ^^'hv -wv Vxjts -jm Sr «iai ''jm n:jp nrnxj iwa 

^"DaVt^ Tia'nf J ^a*^ •»:i'n^ tsmaS rfrt^a ^-sabK na*^^ : »ti^c3 ^::r j?? 

yra ::h)T x^ "3i">or >/nj 'a*iM -jTrf? :i:)im Sm:\ r^A i^:ia i^nra fl:rr p'^n'' Hin iS'Ma ratp 

M wi"> a:)MX> my Sa -xi ■)i:r n^'o: VM *3 "jtM rx^n *:"ttSaa "»:iSa rcxjS xjStJa :^sn;53 nati 

; ;3M"»;5 mVo o-sxsin o::i ^vro o:iiw 

3» Miaxj yar. nia-ox -p'^ri) Mini p'M :\jyr> rn^::^ Saixs xs rJ^Mni 3i«i:mmi ivx-or n-cijM") 
"ir;K n-n-x? w vpTX"* "^"^^^ ^TW "^ iwixx>' ntwmar?) h6 ita cSir, oipis Min pnix«:i aMa'''*':a> 
>;:t3S 1)3mi laa? ^:"•:r1 ly-tp Mn nip«i xn^ ••«•» •?» *:isn;Si -S -.rb xa-i -Sr odt-c -r crv vsmS it7^> aJJi v^'n'XJ *i5 ^v^ ""ica cr la -S o*iti3 ca m3:ifr» mrx)S nr^xt; 7)">Va:i Tjra -xh St 

•hrxi '^•h nam 'ior'J ot'^A"' "k-J^rr im^* x*? "'xjmo pn'^T) -hsv -^id -Q-i pcro nria m^ Vrr:) 
: 'no tox o*3W n*? "^Mi") ^ym nra m;ir7 "iijmi vr^jr ^-o vm3i»«i vwp o*:7)i5 

t5a5?T Gn-^js? nts^ • tti'^'' Tfit^ '^'^'"''^'^ y^"^' bnS:? nao 

0"X>^ c:to »■>:) ?5t So wncjy :):w -s ic^S ny^n n^iM "o cwi:tt^H 

1 iw -j^n 3i)cn Smi 0:5 "um ottim :w:>;i"a ;^w xSm -h v-kH ra irn mS 'd "^zn "^iTn tt-z) om '3 

rno" y^ "^v^ ''wv "'niS zim ij'm d3o SSdt wih ^dj ot otMh ^tS tit o'">i:im "):i">x3»?>3 
• Tnt'^^S^ "^tl^^^StKl ta*\:?S:p "03? nan • SSn r:>r pi rw^-rS a-np hSm T^rh o-.M 

03i» *)» vs'iV u:h z^^ ?iixj:o '31» Siv 7^:7) nu ^nirM;) pr oSt> mS 'O pi 'pi' ^^"'^ i^n-s 

iMia" Sax :ffi«»S t:?i; *:m"o rjsiUTi S>n^' or nxjia d^^xxj rp-ora -^J^pTra ixia* Smi "^:a nyxj 

psxTji >C3 sSiuS vns ->n>6 ioitc ix p tdma r.M-)'* Soi M'a:;) ">d>ixj -)-»•: Sj3 np^7 riniMa en 

• narO''^ D V"^ to5n &''T(T1 "^a^a nn^'' : ni xjnju vinx nan 

Hi:^ o*'r?:3 n»oi laro' mSx; Sn inw^i :ri:iX3 TJiSra v'^ra Si w porn a^'^Tl "ifiOia "^tl'fl^ 

at<^^n ^iy "iK^ ♦ ^::astm u^rbt^ nr\:?nuj'' ^t<^a*i ^ai? ••it^n - >i3^ oSia;^ -n 

* u 'OMXJ jfyjoow "jaAXj;) -jsrixj" 75iSm 3mi3i "ir '^Ht} -pn 'S Sax -jT^nx)- -^ri?) hS or^ 

*l^V5a TftTl'^V !3w?A '• p"'r '5"»'>^ """-^^ anpMi iton ;^^1Hx; mira :r)S:uT yo 'zyrT^7n}^ 

•XI TitT) Tn'iTi iiyiTi n*:)*i "^CTtJ rjtvn Sr rvxi orv im i« "iiiuts iS ar;i i-ra i^tSt^hxj ^h^Tirq 
"»'Bi i:r3>3 -jup 1*01 Si""-:;^ M1I3 "JToni :r!i3ir c*2"o oipiDa iix3*»5 »t:i nrrji "^icr "»» inur xjii'n 
D">r o*3ip iS vn'tj oiip *3 nptn v;nsiri 5*:ip Sra Hinxj •'rr.Sy irru xjiiri yi^ itJTvji 
0*30 "oSx? p M*;j ;5-iixa pipS nsToo -iji pipS 'ivy «S tjib ;iirro ^i? zy nr^i ?5'!5^ vnr>« : -n* yhs ttid -ppo nnroo iS wr«:) yjrx -pp tw -i^Wfj o^nr^-i t'TCOMJib 
o^^c -(M-r t:"^:^? nt^*> ; tS5D:jS Tin t i ^ . f ^^ '^''Tnn Tl^t^'' 'ta-'^SO? "^Sh 

c^ z'tSh nsniS Sai a!3 nar >^ a^» nx>:r mS S>nifl9' jr->Ht> ">i?m v>ai tdh3 -xr^tjn ;?h "SHajJi 
"> Axn-i;) *o "irwTo vrrxr ^w oaa::^ "s^wi coaa^ ^n*i -j?*^ c:5 jns-itJ TJiSra "^an Sw mi51 o'isot 
•WMiXJ Its aSn *r5* nntxsr, msd r^Sia Sh^w pS "anpaSSn ii^ nttMt? m:d «© •vra ^ aniyn) 

>1^ Mi:5 ny->» -jvms *3 jniw '^'CM osro *»r h v-voh c«ji jnS^^n "ja w o-:raM 3^>^' ^ 

T^n b'Tit? nTi*W?Ti'' .* fc!i rr^-nSsin b*^^ t"^ taiarr •\T?Wm' : crnri)^ 

ir^M dftta ID oa "»r>«> wo oVira ;]S5r;r» n'»rtja :iar»»rM Vxjr y^nSw 

• Sm Sot -po w S>nx>^ 'nr imxjS v"W «v)^ nr^J^ 5'' ""^ 'Tia- "nr^ ^ry 1^ r omi nViJi on>o 
W3 tni- Sri» R")!A1D •n'^a'^wn idto vn»o?» nvo'n zro ^atj^i a^1T waxjc "froavi '^ ;)-nw» 
SH"»tr pM Sj) w VM3 «w *>o V» npTO »"nr *^ V?i i« -p*? V» 3VO"n "^^^j-i afw" naa ipn "^ 
••i^li^n Tth^^S^ n^laj? 5P^t\ 5 rjaS^ w vni >c^v p-y nj? o:n tpd} mS« ^jth ;^ 

tj ':n5 m-ia :i-;^ic9 aira -m inan aw n-jwrw i ^^Trb *^n*^ nsa'SjV 

mcrcs Tora pa:n wfl*) o^Stjan •:»« Vjmx* 

: tjn«:x) tw nan oiV«ax ^iw ^^n^3^ •s t^i*^ i^^nn wan 

»S ;r^Si •:fe-or;)S :W> ^xxM ona a'U'i p-»o^ xSa -ixj^** :i*a" w Virion Tsr p:aj Sea >r>nw 
; p ">TD>n o^Sh ■'cmi 9)r">rn Sra x'^vn Srax) irai •maS 

a> ^S cnflS ^sonxi onaxjnw ivjh wtr ninx iwy »)3W raiw ff'^Srroix) wSua yw^ 
i T^':y n^n^^ia^n Gn^ra a^^ W.^'^ « "^^Sy "> -jiair oraronv ThvD mS a-'wcj^ 

diwaar3?^nan^'» 

Btna air r? w»x> nxjwn ">3« irn w^tja itjSy* ro-o^ ctj -S ^-or-o waa nyoa ")v?h ^anti* 
i V5r">y aowo *r5">'>aa irir'^ rsv r«n tm^ v'-'^"^'' ^f » r;« -jts 13-0 -p -ja apa? • '"nc^St^ Tt\Ti- nr^ ^jbtsn^ ^^vry "b --onr. t2Tbt< r.^t<n -iv ^st^"^ 

•p"if> v:!*? nwM TJwwS -pro iirx rim -iirrw TT.'^H n^.Ti"' *p I ^ITMJ^Th 

niriro ni "^rxi i-irtn ryjtjS nrrr "u -ir>i >iS 

mSm ^rr^iYi^ Si«io "^w v;n33i a:n ^^^ *:^Sxj75*w ^mx) nr ^rT51 152 'iSt>3K '^jto in'^'oa 

• Tir^ '»T\*v\2n3"\ '^^ T2 ^^•'.rb T\r.-"r "isr. t^sJ? to?» "^i^ h r.-n 

aS xian o*i5»» wr^^y «» ix rnr onpw nar ovm ir^ "aaj'XJi;/? 3:n7 i^a ^:»i3 %3 a^rrjS prr 

• r^TiTTXit '\r o*o*5ie3 pi "]«oa im •T'om •psiniSxi^rnx Sr ifwini Sirr tnVcaxSc uxjt ^rw 
•miS^ -nir:i3 Tff^t^ -q ; '«-n5?15fl TTi?m G"7bt< 'rr\Tl'' Tnn^. Tint^ ''a 

: •^jTfwi -p Twar *nroi S^ :5Xh t *;)n'') 

^7m 'CM "i'co •:"m3 y^w ^^^ '-^ tdt^s: •)"S;j -lu^n 1^ 'j^Mra ^r-^ >^xj ^s«>n tCiia 
Vtwh: ':>r« tc?) ribn;? -p aw Spxia n* yrn *r,^v iHtn M'm s'n ir o'^iVo ta^i ica '>rriw 'n:i 
t\i? ^Oh^ Ttnt^n tn^^nS T.^TJ ro^.'aa J "Ci? n?>*tjr -o :n^ai\3.T S» rr?) -)3 
cr^ T»i« '^n v^'s*?^ *7!itt:r;5 -3 c^nnia *o i-iwv c*ai -3 t?;a^ "*T\^'*Tl HSl'^ttD 

•jrc^cS "ja^-oTnn nr -orr n^w "oir X3:ir3 .-^la •:>fo -irx "S ?r -^rTs nr^Hi *,u*n Si; xj*::;^ -j 
IT >^ ca^ 7^1153 *7r-;^ -jroro hS arMi ySx Torcir iirra srv.i x;-^- ji '^sa :5-a« ^*> cs*^* 

'^mxjq'^';)^ •:3'Sxw>Sm "jitxjwxj imwo "^mxj -jnMin orriSj ->-3tmi -sSra -jS'^wm 'ih-rrrcj 

: •n:;c') *n3 »^j :!*n "^atrrj^Mi '^a'Sxj^jSM *r:> ^^^oi irt 

f-wai "iiara 'S '^n^tfc "^ D : V Tl- n^-n^ -^-^ -n^^ S ^n^^'-t^ •\'".rt< '•^i 

nxti tSt^w *x;r3 "^rixji '3;:ih v;n> *«« "inxji -r i vv:- -an: sr*) n?:M ;;r x;";r9 t-mo 

•jnrxji 'TTMur? CH wiw") nr"iS ~or: -nflix* ono c-a'iM 'Xjx: '-jtt:; xjnjb x:'"> vit "^Jw i7:;i3 

. npaa vrc:^ ^■>rix**S vjirai cto Stjt >iSo 'xjid -irixj -s ix "^^a ->*) ::-^n'r ca inu-n Tr'ar/j nij^H nxj -WK Sa vjTown im -atr :)?)» ntf iS^w :j*:ix> r:)SM "j 'ryu ^^> 

7a f^S nn» npoweSrrr •:>< yyhrmhD^v •:)ro')r.'> ':r'tJV!n»Sn'M tw ^:« :)^73 -iKXJ -jrM 
: VrSw -swT 'SMKnJJT w^ "^stJ^Tro -^r nar-o nn'wa yrh^TiV ;ir Ss S» -wm •}»-x5i»3 

•?)n^3a^ m^h osmaJia rrow xS> 'WW •>«>< o^n^a^jsniaaa nan >A nasa ">i£jm om orhh noyrjs 
TfiTJ *">5?^ 'H^jya^ *'in"i^S G"*Tbt< ^ l''^ hSm rtpv -h y>« ^3 -j-iaV "jTjp V tswi Max 

^^un ravi "^5? w^ i "pn^ias ita''^^ '^^nn ^^4? n:?^iri n-'at^i ^.5? '•5^'!^ 

•:rn"va:i, m*? -S riiirxi'iTto yco -jci-i? '3 -nrjr Ssn norm rira •a''iM najM cm "JUIit t5)H id -JiatJi 

^"xsn o^vroio ^ta" i^m ')>c'^ t>t SoS -« mt S^-i -pi « "3K0 "i^nS 1151^3 nnS tAiM "om pi 

: -I J03 7i7r\n '3J)3a o"'M3.i tj-jti-i;: Ssa ^:>'T)3:^ tji^h "^m im ^^j^w^ ">nM ^w 

•u: rn-iSra 3n)Aw o""»r)H c«i ■'Cas n:ro» i«m ynon o*i5« tr S-j-v, '3 iw3 ovtij i:? niaA** '^'''"<( 
9 ^ S^yvVn f 183 •»iS>3^ o^aSx w)« •)"'3:r ox>S w^p cnSM aSoi y^^-n-qpip-j yxsrw gtjir 

*:fe?r\ a^^»n t^tj n^n^T^\a•\ "^r Ttn ai^n myni ma*^ nn^nx "^r.^tK^^n *tW 

ynS» nair ■^npjn aiS:^ 'i3S3 o^at 7>tS» 2^^■:)7:i^ -jva -np i^a"«3 ^Tit^^^Tllftrtft 

SS3 MDWjSs Tki "yirxTe "*»m hts •i>»tw}*3 nra ^^r« -iia aw3 ny-n^J p> ^Sj t^t lani? rrj" 
•» n^-j-iS o^^•r'S y^r ip noM") qSn:^ ;narT) rSi;^ win :rnx» ic3 o nM^ '33 -Jai -onnn ni^a na 
'BTo^') ;)r3'»"T^ roTo -Dir TTixo fa c^ CTO Sntr p ^^VeaH ^3X^ ;53W5 sSj^tb o^xji*^S av' "M"nro 7W« ^:S nVi-^ rf^ t-w) rxrt inr -noH Sr^ ^"*yr o*y px^a avsyi n'tr 'xrn'j^ it S» 
Nmw -ir'sxj i:"Tr a^rr ;>rMi mS;j ij-Sr *o rv:) S^ o^xjimx) -r ^nmi Tnai n-nr "OTrx-wo 
zpxr 7)':^ 7»>it cx;r i^-^rr** r»xj rjrrMi pMr r-tin?*.3 i:»2Uxj irD "0"*;jx3 p>r: r^tn.Trci :nS;a 

ictr aprr>*> -)*;x v:«.i "^ho iniSii "D i:"^m oot 'iwr^ n-cri .T)S;;^ c")v :it*;io 5r« n:*7^"^ 

: mf?;^ a^xjo "^i^^^rr* "i3"Sm a^xjn nr^o • 

VsiM xSv •]*> :nttM Tc'D^ *ja3 "^J- j:)'>-n;iS w^m "yn W la 3*vrf5 :i3->:) a?iX"OD -)-:iM *:M 
•»*iC30 •^"M r;?5>o ir^m-o'^ "O'Sn Sm nS;»n "aa ■^nipxtj "^w ^i^nnro nana "o mS^a *;? nT:;:^ 

: jn^^fi *«U*t< '^'Bi^ ^ rnr."^ r^ T^fc^ nii*^ * 'w-ncj-a ■}»;x> vr^ im -j Sxtcj* 

>3:t "ntjat 'i/j nrx pi cix? "laS*) v» vrxj ^n-ho inn ^o lio*** •'c«:-» *7)r» "^^ :5''rrHX3 ru:xj^ 
Vi nniTCjS tJ-ir^ onSapS t^o* xjr:r) TpM*) 751^^3 -WJ to: *aS tmxj n');:?^: ttt* i^jm t Sm Sm 

; "irw "JM*) ■>tj\a' 

• :poa *D *xr -p T>n ?r^w "ho tictot rpca icx ^ySrcroo 1:3 ncSxj Sr n^s "nan iirrw ^ ^ 
^ Y:nS-w "Sd t^wtw mai i*Sr "iioro nrx'X) ohm ''a-i iS n^ iS "jTmra aoit) ;)'nxj nt n-n "^'ij* 
t> CT' T '-cpo vrj^nro xSi "»")rrw a? m*):! :3To ipoa xj-xj o*-j?3 nxjcnnr ■^rM;i "ixca ry^c^ vtiisto* 
€:» '^itiwa "3 nxsra"! TiS'n) o""»"»rn5a irViSr;^ -taia -ijian oirinS "im^ *3 v»rM "ixyi :)! ^p'xj 
rj?M3 cn^vr) "TV irca '.m^p pi n'vrf) "jSa Sr o"tjixv tj-i Trhxm Sxnxr aixja n*^rS 

t>S :u"Ti n«-n -jS -p nwx>«3 :):x)* mSto o"'urx?ioa t"5'^ "»t3-S3 yt -jSrS jwixji: "»rMi ::irVo -jS 
pS cm Tora -n^xj yro* ivni'* -pp-on px;m"':iSh >tj*»*» ^^V7i pisjri pT7ai crxjra >5">»X3S 
^f^rS ywroc xji-ji prr -fro ttxs yi yhys^ -j-Tnywaia p-ji vanS") 1*5 nr>H otvt nnx •f'C 
•p "j"^ aapo ^ "»«M DM'woi y.r xSa 71 n-^ "ia r^Sxj -p rM"»r;Ti o**'.r nSa y. nJXo 3x35 yi 
na avo xSni imoo Sr ax> v rn-nS ctmS ^S "^xjih -di p mo3 br inrjSxj ■}S?n axn ''oxj sxjir -jh 
3M Sx) pn 11K3 3MnTO xSai o"-ir xSa r»r>'a V P^ f mod Sr '>7)v y^n "11:"! ta*3x> o'lxaa 
m chirori •:» inT xSo y:v pr \5i«ro' vo*r iwirf? mS aiTOXj iro n'xjw -/jr!:) Sr c>o x">:i 
>tf<t«^ : Tlt»iS^ nnyiM*^ b3;b Cff^^C d"'^7i^t<V : 3^':rp or oa^na on-xjjnji 

':/?w P a**) :)M o'la irra pi vr'a Sh^xj" Sr oiSxj vcnw :nwx:iSr Sxjw "pi rira^it ©"J^ 
WTirai nrrai npTja Shto- Sr int-j h'xjto ^Sc Tnr'a .t;t pi ;«5Sx) 'r'a ;rn pi o"m;:)i 
'nTi i«x»" wra zzvor *:wii xh) 'TAp^r,3 om avDXJ iro cSu'a raixj ;>-t p'-ya "jor yrx? yo 
cns^ OTM c:3: oSirS rna nan© cwrir x'>t»,-?xj yvh yhyi crhv o-mxjij o*nn -31 crS oiSx> 
^ aaw ]fr a'aniD rm's^ro -piai :5i cr :)! -pxin "ro ym 7rc\: w« ;:« 'S tc« ri'on i"»*an 3?'iir\'» cj? "^5? \:^^'» ' K^^'y t^isn^ 'n'st^ ^•aiaS sr-^'^"" ds? ''"'a? ^nssttr" 

W^*S rra iicS' ir'^Ss^'mn n-nS pn cV>rS n"»' "^iSi 

m "va "3 tjirT: Mi:) n*t5«;5Sa omi iBrrcj •«:sSi x>r ""a jS iro ni«i ixjitii -:iS-) wSct 'p^ «i;)i 
yji ^:•«1 oSirS oim ^::i5 ? ??m"1' pos:) yh cfjirS r;)i pi f* w ^ii^Jn ^n^:) xScr -/jw n^vra 

•rt MVT5 V? ■'snan -nana pi :5rv: -^p^ar rrnT "fro:) ^^ ""^M pi lyp^n avra xi^J i:; w Sr -Jrr^ 
•wri "'yr^:) axjro Sr in^-v nysm) iwo o:aai\^ or;? S« xa- ^Stsn :it "iw m^tw-ix x'tn XBM^n 
cr:) Sr nai^^ r^ro -^r::) -n^ p ymr? oip5 cn'rani ^^xa crwi:;? o^a^a^:) iwi mr /j-'rrDi 
Su 0X1 ri r A» Txi iw"« T>< 'i^^^x'} ?5nr5 wxi i:rA ;)na -©"x ^JijSiy *tr So n^:) p ;)rStj Sr ox 
X7i iro niSoa o"va vn Sxixj^a iriiw v« oiSiyai :)Sna Tiruva:)^ Sx"'"©- ^j'n" i">3"a n'xjw;? -jjio 
: anS 13T1 lorr**) nnir o*rn c:5-Sr ixiaai nyp:;; axjrs 

0-31131 oT"»y "la-^' ^■♦^''^ h'^.b^ J n^'' h'z "-.i? 'ah^ s'^n p"''"'^ '^'•^''^ t^^^ 

D oi ciSx3 a-)i vic'a 

^•o^sTCj iflo ;::aSj:) -^nn Sa xm :irfro S» ox rT '^i^^'o \v] So ">riSo n^" "Sa niwr'^is a'v p 

*''3? ^Tfl^"^ d^ ^5? to'Ta ^•.^n • ciSxj n-7i^ oSir ^ir So cj leiovro xi:) n^tjro •}Si3 Sa oxi 

'•w If nx "rSii -Sio :i?i :itr ipt rcp:)tt 1^33 laa Soa mn xi;i "o nwxx; ico ^jcS-cj Sy ox 0^ -y? 
px Sr rfoin i;)3o nri nantsn o-rwSr 0^ in :\ic o*r 'ji'a^ m "jjxji nrix xio Sxticj- ipxai 
«^Srn Soa Sxjiio wSxj Sr iisx niai ipx 'osx So xi^i "^ n::) lar So -jS'xi -^^^^ yo xi:5 Sx^o^ 
« oi r-xij:) -^SiD Sr 0X1 :^n:r iS o'tjvr i-^Sx "xriy^i io«w cxi'' i";i yoxn -cSr So "o nnSo 
X"ip30 "cm:) 0" :)C^«a c;:)iax 00^:5 icjt« 0^ in -"is 'DI oSirr>S:)a ;5'>;5:n uSxJttc *o lav "ixiao 
Tpx *ojDX 113 nitw jh^riTi X10X3 prw xn^ n:5: i^sn oirT^ix 5^ «">J5'> V*' "^ ^^ "^nx^) o^:} 
•:oiitfo-y V^ab •'oriT"-va:?^'U''5<'^t3^"*:^n:ru''Vi&S ianrrgr^ioxi^J^a 
•J01XJ 0:11 r'T 

vn va-ixi 03:Sii pxj S01 irio" vosSaiia^^n iw o"P'5i 0:5x3 '»rx orSm o^'inp) i«o ?manrn 
• i;5ix c;)ixT« ix:? lorS" Six iSov xSi i'a""ix jn-rb lyn^w 03>ixi 

^sbn • ny ^^"^ ^ w fct^on t<^^ "oSa nia'^*-' rrcn b-'-t^^ \y 'U-n tiS^ 

p 0:^ ntJW) -/re;) Sr ov.i 7)r^:v iS v>raw vn px:) -oSr So *o xin nxiar r^tS^e Sr ox tjiio-Ja 
9 "5CiSo rjaxjo iixjSa xi:) -p'jS ;:):x3So3 rw;) ix'a" ia'X3'» -xi lonjc i«o loox 3-;)"' p "o ^xiaw 
: ynoxjx la-vn srno rfw Sxnx3^ -^StS a^vn pi orx nrjx or© 

nxiar rt 0^ ^S n^h:^^'»1 : nn^^nsi?^ b-'naVd dtiV^^Vd "fen^nrton 

nrStj Sr ix 

T\''st<^'^'» "a • "h ^xs? rfi<n ^a5?'\ r\tJ5a 'n'^iK V"*!"^ ■» j ^'««5j •/'»*?» v< tfa*^ ^V^*^ ^t.'DiSt^a'' cnntt^ *T^^i*a * '>''»''m m^;? per:) pi xtzvo pin^ v'^^ ^*^ 

nv3 yir -atja airD "ipi vrra om V"* J'l'""'*^ Sta hio owm n»'T mSo rri^ hi:5 ^ w o^r^w 

• mSxj 5"rx)n.") Tr sSma*^ o^nxjr^ r^xji' "p"tS v:*r3 if ^':ro on o irx xjiixj:? -n-ai y^-xJi 

» :rrr« '»:i:5r *:rS yr nr-^Ss Max? anvc ^ •p''^ "irntj •>;?! -^rr yry^ -rj") iro ir» *n*^ ixj-jt* 
W"> vs"t>' lovM >ox> noSr :T^rr^ nrxx? iro xaxjr iS iM^a'tJ aotr "»r-/>o MatJ arjTO "irxi "ire 
Sa "^vh D7i"» c^*o S J \T>D'>3*"» T w) ■}Swn "UJ3 SSurr ^jr;) '^'^i:^ SS»^t m3xj« -^ra-xj xin ann-j 

9'ij3) w-ix>3 prjc "i'«i3 -o^yi ;5>5i3rn .-yj '» vTri v^^S:) '7V "mo cna fliat3i:o rjna ixsm-xj 
5 p«n 3'oro anS -)"»b iryo ir wj">3 rj'rjm stk "oaj nu-a pi ;o-»3:i 

^tL^v rt» n'n^W' D"*naS:a"ia ".la^snn ni:« '^^''^inay? "asb tb^ "la'oj ••n'' 

omo -lira 1^10 p:" toijxj '*j*S oS^rS isj^-^-v, a-nrj "»orxj "»t5iS3 ;:f)iaS n^n^ ^Srn uo t^t cfjii)^ 

ar "Jo:*) V3 ic '\'»3'' ""n irxj i^i t:?* o^t rrvrixj ^rt S^Si xjr "^ n^^ •si^p*) o't •oriTon'o 

3ri ■>ro %3 ^3"»3:r') ;)or'X} craixw "jtjrrS oSirS noi itjxj ;)'n'' p 3xn not p:?tj S-» Srr: v'm" 

5 rnx>H vSa) inwr ir')nt;>r ^oiSs -j-i'axj ir^ 130-13^ Sho -io^jh^ •pyin "iaS^ ")i3")|3 -o^a:)") 

S ><"i3 p CM Sh"^ •;5Sh m^5 -3 ;otf>SM">x)'a dh "3 7rty<ht:z i>n: «S -o 7n>fw: Sxnx^a ;iH-n5x» 

*^*\^sn ' Tat^n "i^ T^6<7iba r.tf; *\-ii:aa t^Vn^^ tbns^ n^nri^ "os t^'^ 

^ nnM r ^'^* >*''^ ova nrn: vSri -i">rD:i co M^rjx? M"ip >i'n a?:;:^ o"c:^ Min c^rS -jtod uo 

r?)M ^J?-' T''><^ ^x*'^ '3 airoicj ir3 pxo So 7)>i i-iiao mW f><i tx iiaS axj iTrixa *o icm "jotoi 

•* '*^'' T3 '^^'^ rrb^DTl ^73 J 7n:M cvp rT::7t na-io n? ct''' '^^''^ ^T» ^^T TWMI '\tdm 

• nvnD b! -ax "a-nx ixji-r n^'on:) -fjw S» ex** "nTsitjo :h'r,7a iwjv i:x5t« nso Tin'ru S» oh 
^S^ n^iSj ;pS*op;) -^x rrin'Wi ix ^•»tct iSo ivh xSi *xr p tit ^"jS' jtj iSo ix rhn T-mn^ txhrro" 
•1 orixa vn*"» ;nS;:5» Sx'jx)" ixr^v SonoS;rrc* ixjxs "5 nV7;y» ^j^j'^Ton jmw -3'*3rn 7n*r»fl 
iSa t/i") zrh T3'Sr:i "3 nrSroi rSy:^ xSi n^w xS o*3'")7 v;i' yh wSr nnp n^xJiCT -fjr -jWi 
^Snt»''>Sis.-)XJ .-5)7713 xio '3 3 ">i5)x') -Ty>:3 ">«" br T»rir3 5! 0^1*13 5*">ro3"> •«• p -jn :mf?'W) t? Tt'xhai'i c Sr iwtts ni" i^jmi "jSw p xiw z:7ryf rnvn r-wn-o ti-^m "*2^ -"'c*>' "^wxi 
•".151M o:^M c^jS "^VHTn cr-ia-. "icxj:^ i^riMi -n* v>'^ "-"^^ ^^M "ia Sy i^h^ ■)">< '5 :?*ron -(t: r)'x» 
Tity^.yi on p OH nvhHTi Sr irM J^r^ "o "•'^•m ot'h *'^n'> -f^p-i •fri; :iSm •oiS'v:; ^n p^sa " j 
irn M*:) ;5');iSxn *r "f^io p "lO'M ^or:? "?*c3:i Sr om innny^ Tcr-cjis v^ axn t^"^ Smxj n^V -ni:^ 

•a;t)T» o">*vi'? rw ^:i7)t xiw cu "j^mi* "hsMxj -iir") "j-cj' 'c^a oiSxj dt mS njnn osS o*.S"cj o*nn 
IT Or "'O! ip>^J) ^:; o'wxjo ^r -nvo nwo "idixj "xS t;i Sr "Jrwo n* o^V ^jwpi^TO n«i i>y'' xat)*? 
V 31") hSi oT">3r hS ixj" "fl^atx ^3^1 vr"3 n'lr i^m*) ^^hS "n:rii iw o«S tis'o "it* "^Sr:^ S» 
XM 7i'\7hH7) S» DM") Srp xS irM ix:;^ *im *o ^t n*;? mS ntjao Sr cxi o' iv zrv m^") "> wi oho 

•:)Sr nrK") n»r i^rS-'Xj c:ia M^n^r >6i la iSnow on ny^i imrrcn-o nr Vyixn nn ■)0')S- ijc 

im-cr- n;i So mS") rt «S nt c"oSrn iS •orjr^t** icmi o*oVw iovm** nr5:r iS "a-fs nj^^'i vv^y) 

Sr CM "/J'-J "it:H"o "cSr-j -o o'nx'oSaM ^Sriow mSi hn-rv- «S irin ^la'c: orw "^w -pSn -axj '3 

na r«H«n S» CXI n-'n'tJ SS»n-tJ yny yx ynnSxn Sy 0M1 0"W^ nyra 35* nfjM t >h ixjaa 

SS»xnS "j"<y f H r^inSM.T TW nra VjitpS yiy rwS !•)«■) n? TM n- n^XJ noM 

Maxj ai)i "iS -p' Min nrSx Min pn x^n SSjtt 

a'CT* niDM ^na ^^an o^M'a:n p^ V'^^^^ ''W "Jaifj aa^a avn n»oa pi ^la: Sa iix>S-^m "j^wS S» 
Dib^a onx> '•arx o-;:f^5 Sm^xj^S ai;: -jh ->io>r nr^ o'rxj"* -jm m« -j^ anx -^ f^ nw p' v 
"»rM ^JiriMo ")HX3a onxj aa^ -laS aiw xin pi o-airn on'xjs^ ns onS niro^i onS aw o^n^w 
•0 n-n^xj nr «•«* TOxa r-^v -rx ni •}x S-> -^ Br>3') nan oSu^a onS n*s" aw ntn cfjiaa na onx> 
coS 'ioi-.ni xvT Sm^xj^ -jyv yi n7)x "Twai ^rya -pi la-w tohS -jx wo o»u n n^ ix onf? aw» t)» 
•ia on 0x1 onaxj aab "naS "wSi o^nSx Sxn«'S aiy ixjii-od yx}-)xwi nam ^roxS oxJin^jro 

t^ta 'it^n J '•^1^5^ Tcaatr rt^ia Sa'^ n-'os Wa5» ^st^n ♦ ^^xj^jw p^:> Ss aaV 

tj ^np S^n S3 Sr na"P3 V"*^ xna air? noro oia 'iU5 -jia: xj* xSt Si Sirs Mini v V3 ai?oi ruj 
tsnn oiSx? 'TTixia njirjxn yo •'^^:n rv3 wrro picrn ^xi o'^'Jioxn onx? o*S;k-'n "sro S:? 113 ■'axw 
♦o "5«iS3 Y^xS •7)r<txw -^Sv^n vrc? loxxj f "X3 *xi tn ttSi vt ^tS -mrx w^^bo o'rxna 
: v>« ''«H p'xb i:'x iS«x3 vmu ncu nj^n n^n -j? S:? "j^Sxs xSx> ^;7ni5i) nan xSa iVx3 
er^jxjnn on o-SSina h^t^iip -Q : 7\i^^ ti-yXT^ bS^- G^^.T^:: '•2^;^' ''^a 
»5x:n3'*po:;w5cn-3 

-) o^nxn ;5ixSx!S jjt So ixjr' im 133^- w -ii^- ox mo ixjirr nSn ^jiSjoi ;)iSSin xinx? nm oSisa 
^'T\\sh r^^^5^l^ tt^ '*b ; '^^? vv: ««r3 nxji< -uj ^7n-^ 061 oiSxja omx n>r)>o 

1 re c'^rrn ^tv mS^ r*rn -.•^x :i2ff"ix;r '^ "o* "iS'xo 'rY^"* "rrj rr: >or,icj --ci rxji r*,ri7iT 

2-»"!r r^>c :^'cir^^ xs'^ro xj^-a^ v"^^ H"^ vrnx:} xir*^ cSi>43 a"M-"'3 ct '«*So cSim3 p t:it^ 
tJ ;:nS SiomS -cT^r mi:5x; r)3 Ss iS i:r c'S'^irM i^ r;) Sv3 -nfaS xxi"' :iSu'XJ ;:)S*;rS Sx;>: z^ 

S ZT) c-iH "^ i><x;S o-HSn crAs ■'Ma* -irxo*) oriHro-^ or"rr irxj'Scr -Sa mSm c*'i:;jh criM 

•r.rrx? '^ • "^^"^ can T,^ r\'JV'' Tr,^a ^.nr.^s:? "t-S J =^^- -•j-'^''^' ><^ 

r:!^ "irca* '.rS err srtj rvJ:* *'t cr-c x;"^aSi3"> co's^i"iiiiV> 'a-ixiy^ rJ» "ivx:* r-xA;i t; t.-^ma 

^CT' irixs 3r.« i«':'» sJ^na t<!i^ • SI.S rn**^^ ^'"c:? "1^1":: -Sr.ti t<^' 
*M iS'xr cr*3*r imt"o 

3iM wo ^imsx) o*"'3-n -.r c"><7v w:*i* ri-roai o*yr;i 103:1' w*:x:i ■',iD*ne) -au'a -:) 0^3':: zrS 
y» anrrra ^t'i Jir^rr imc? -nsS «m -ptj c:i-iji? TnvS^a o:r:'r i w^t rr:5 cnS c*y«jvi ySj-.x 
TO 'p'^;>Tm aabn-^Tcr •)"'2y:">i *:rraHTrr 5— .rix r~T":3 -,oi rr.p'trw c-.mSxj v:-v 
nv ^3 ir-^Ss nror.ra c*">aT:) r«iro 115J rra ro*x;S ^53 '1: im *i3xj aS:) m"P pi m:5*jo nwi» 
vox;i5 i^a;? tjinrai latJnxj aisSr i">ar cr^ xai ixvi -)r)" o;iS ixa'x; cSiro ra'ur cj*? nxiro 
0*rxj •vv 0131-5 vrxjr n^ici Sra n*r^ z'pzn :5m'o to- o'vpac crxj Tmn "57)i' c;iV rjj): ;iaT; aa^ 
: inoT crtivv -p Varai c:i"S» jrjrn o*r-OLr: ctxj rwSr nry nx; irrri; v'*^ '">'^^ cr:^ow 
tz^nar^ c^M "ia is^c i ^^^^^ • ^"'':L*'.^ i'*".tia C'^'5? i?*^i ^*".S*^^*. ^X'^^^ 

3x^ Trn*r5:r^ir2i:i 

1 i-JX)a rtw M7C: Si3r, "Sriri irp-w>: ximo -o^r >c^: irrrai "^a-'j Sax n ^^Sx XT^^ >'2ri5: 
*icj ri;>ira la-h 1x1* yh pwr ria i-^ar*) ■(nar-, oriS^n c:i-»3 pc?' *:ix;Si cwx::? xay So ipiwi 
» ;5ta ctj'ar-xj ^'Sr C".ir yx *3 iisxS 0111:1: la nai'-o ria iia-.* Sax ia io.5:r xSi r t:irx> 

irp *Sr vx*a nrx r?::? rmr:5 

» pi -U3 iriSs "nan 'nait rmt; iti yjrr t-.v ix;i^ Sid:) 'Srir ixj")» Si *.-:x •:i":xi lat; 
"xxi iriSa w» D*rxja irxj *o nrix pxa •3^:1:' -.nxx? *;)ii -ixa ifi-;- o;iX3S -pi cjx.-a ovrt 
tJr 0:3 pKa D'l^iwo o:ixjSi c^rx ")«iSo pxa -^Sr^ o:i"oSi ona ;)y*r -b fMw o'^^xa cia-.ro 
: "pHz Sh;) 7?x'»'^a ©•■la-.n o-r-ca o-rSxa o-ia-.r *o im-x *ix o'rra c:5'k o'ts-oo 
3ixj^ciS;5*rriait>' : ^ : •\nS^ina'' fc^b^^n^ t:S7;'\li:?i''^r' O^ 

wixa'To- Sinva iro 

»)Sx iro rS;) crx "irx crx ait>* o*rt5"w :riiiSt3 75x111 tSk x*:)io irr itx na air* •ir,-) Sx9 
t:3 icn irS lat' xSr 'r^ y-a {rvrh r^-u^j r:yv xatS hzr ex 3:1 v;5 wu itiSa tiSa aipa wS 170- r^rnr yhn o^o i?Sn cnS trrr;^ rraiyr^ ''"'•i'^ ^M^ia "hoHV) mSt at? "T*. S-» imv»3 
« •apr iwS;) *\r "iips oiS:i rxj-ixwtj-i t'^i'?' s^tr ci^'s y^tr'^v cv lyr- -itj-iSs 7r7W> x^zvyj 
I t''^ST^*^Tr""\St<:r.TS"'t<nn^t<'^ • r^r:? nn? m:)xi -»3xj: nr^Sj cna 

t/5M r,:>7) c-rvn : -i^g^ 73-^ 5 ^ri '^s^Ti cb^^ 47ryn t:*»i,ts;^ Tbt< ti:t» 

• "*a:i n^i^ Vtn"iti^*. Tsi^ T.'»3'! ^''^n 1t^ • ■5''25'^ o*c03 ^2'ini c^ir ""iSv c;3> 

noM -"wr rt ^rnwM ct*l * T^-SS TiS 'n^-. 71371 ISD 7.*^Dt^ "T.^'Dt< DK 

M i-ni Tn S32 Ton So in 

•)Mvi o".n« ^'J) ?^w ")3 •^"•^3 '^S'l T'^ "'"'"' ^''^'^^ '^^ "'^^ r:rw ?)MT :t>x3M "rnisM om tj-^S:^ 
T^"") r\n t-ivSh "ijww iio:? M"ir^3 o"3t ");)")120i *mA3 y 2a ;^2o i-n "suo :5-)5om ';)•*'«« oh "Jr^ixtti 
ro"* cS^m:) xjm yiy ry* ^oxa -j^ny oh r^ oxj -izip oip5 two ^ip oiy op^j -) jor Sh ma "r nv> 

•ajH-i'iiDn n!i^ntt"\ : '•r>":afc<^'nV^r5rbrctarii<n • o-anwwoi 

"Jinn -0 -aS 'i'ra nvh^n "rra h'i;^ Swa ;)3nn 7)yi^ n^ wd-^S -aSa aaxjnn 03:t>'5h jji' ^ith i^ch^ 
p 7i\ *7r naixJTOi :5:r«;) S» nva m:5 airoi nni ;)b rjrnS "aaSa lai H7>5H hSi n^row rwra ywH) 

Gn'-.ni^b na^t^ ^^ ^'-.TO bt^ fi^^'-S t< *•-:? • '^^'X T'^JJ^^ "'3-;5 S« ii n^a mri -npi 

Srra ;)H! TinS *a*Sa "mr^ nan *njf 
•3 wri^nt o*OHSm cSia Hini Sh "wnpo Sh 'aaS ri'ovrxa ":?Haiy nr *xh7t: hSi b'n:^ 
a 'j:na' -d cni-ewn ch-ir «•);)"» ^nrjnaSan -.wis irn ^?:) s^u'n aiv "o svpoSiiW)*) noxj;) n;>o ox> 
or^n^^Sn'UTin'l^'br.taifc'l * c7)^'^^n3 7i:-zn-itysHo inno-r->.T)o*aiwi 

iiSHtitSa-on ;)ipSra : -|^ * n'^fi<1*»mS 

n>n'X) pSn -ji-j "jrv iw na:? cSiaS ob-xoS :5T.t cS^ra roin:) -p cr^S rrot? :^t5 
ynnS c row th :5T0 cSi-a-pi wrS S"!ri i-S;^-) -ncr- wp vrtta*. pSn H"!i5iy "r^ara a'^vn -)n-!n "jS 
^0 -JTS^ ixs r-»T7M Hr;3 pioM -iciHiu ini o:i'")rH cn-iaS oraiv iko-^ hVi onoi -oh C7)-iioa o^t") yysi 

♦ Tr:yr^ btbs "^"W ''5"t< TT'n^ b'fcnia * »<"»3 wxjS m yn •\^v»-1 o^» 

sfj S01H n:^^ ar-n oSn^ -runa -irnxa iro o^Sna n>fnitf nr^ ^an hw h^ yri) 7)vv "o 
Sa* wH 'nirn ni^a -»r H^y wo o)'h ar^:;-) o;nSxj3 nma n;?y cuxjin -,0 •)•>»»: npm ippnS 

xj r^vna i^na- nm 0^-^:3 -o nniar n:n np;? crSy vrs or -u; j:>h^ >^ •13 vn-'J Wiprw 1: jSa;* 
n::jSp- o-i^xj-a jn^w?:-) o*;;^ -i-jnya va- oT^ara Tnvs: xag c/)'irS abr^.n ^i-ziar.-j niyp o;)iS^ St 'DM •jnM W'l ntar crSy n'ca :nn'^x nrra r^r nti>o ynnxj^f? cr^r: '^r>ft> iw: rSrm -)ir>a 
• ^■^Jr":S rf^Mi oS-ir ••r7 :i^m 3Vot nrxxj tzo o'n?; s^nin Trxji;) cSr error) -»*r:u "i^s Tra 

X'3T rr"»n wSr MortJ zz'V\ o"nc;u' n-iara -a^^ orSy irnx) i-ra ">i3"^o "^rr-or j ^aa tjixb 

:)'■:) on •Tny^?i^z^^*>p'D • Tinr."'^D 

w "^3 n*3MO '33S3 3-iri pim: 13t hti« "tt't^ hS :? nr iS^ y x'J"*"? T^-^ "^"^^ ^^^ '^ jvrrv 
©a -7n'^03i nrn "^xSnr C" ''"3 >cno::i "^rj '3 xJir xjo sra -lo? v'^'^x "'Tn-^D'^ rSivn ;i3i3^n^ 
?)3> *>ro3J o'.ra -^r-a p3x> '^n "iriSj p:-© :fn 7?-v»a« v"'''^>< ''^^ ^' ^^ pvroi jnyr-^' i-rro -p 
a3f .1 M")3MJ iw nr-i iS vmxj c";m hi:ii -ir : *7r":i n? •;5iy3nx) onip ni': ":hi 'y^ "ra na-c •37)3'» 
s *j?v.-i3 ':mi rv^i 'OHi -^hS cnSiri 10' cm rnv •:)-:i m'^ *3 ^n^M '-ara -^Tjr 'Ti^'-n riroa :ir:53n 
DM 1W.MXJ vir M-;) n*5 '5n:*3wo nr at i3*i3 'i^nts wo^a pcrao •^-:">3r3'» -p r^T* "jor tbj) 

wm ':rpr> -.ira i-mi •*n •V' So "^-ti^ri -^Tirra T«r) "^'^-a?) p -jrvr ^nn^ni :ita 'OTntiro won 

«i T»30 3:; rp3T orM T'w rSiai -j'Vm *n">33 r^^oM^ nwSj •^np?) t>33.i ")m"0'i o^-nn -nrns ")eiS 

•«5i''3 "a'^p?) *:rT:M3 ixrho '7>^v trn iv^^d "nxi ie7» *jj3 ti»t -p'xS 30*3-3 t-jxts n:-:^:^'* 

r:?r?' •)^'>33Sm ')'crho Tao Sm t^jd ^-n-x n\T im xjxao mi^^*© "Tia^ np:^x» 

o-«^a3 T»n "S TM b'vj^'s -b "a : T'^:^ ■•n'ssn ^ i^^n d-^va "^ ^ 

H?) *St?33 -p mSm 

tJ -^S ^rn: :? mS -uS -)3 mSm t*'' *S vm 'iMi c*33">:>:) nnMa w xjwiya vynnv «• njjn:^ :n:nwn 
: •>*»:>■> ':"»i.i pi ym cia^r xj" *3 xit^t' r3iM3 "joS nm pH3i pM3 mSi yrxja mS r;7nx» 

nr.ttS7in-»at<' 'iTH-i run ^a th^r? tiTiVt< v?^^ ^^^b ^n:s ^rcb*\ '••■t^^ r^Sa 

t>»33w:ii*aaSnS3*'>ntj3:iM^:TCJ*->MX>rf7yro-3aSi ^fclC»^"7bs • ^ti'aTG'^lSa 

S3Xj:i Mi:ii tHs^ mS "ai? -)"i7 "n So 3S3 tcjm 0'r?:i xJira 

•p''" n:n '0 cS-irS o*^Sm Ti^Tt' M-^nxj *pS'!'» •33S niy h^;)^ 'Srs* >3Soxj:5 ?)">Sirx 'O aSri ptm Minxi 
mSxj 3mM 'vyri -j-oi-jts ;)«w Sd -jrr; nsM So wwr:? -j-jm' ^Tm SaM la 'xpai« "jS cSirS n-n' 

: »-^\:i;5 mi? *T5M "j3 pSn ^S n'n** 

! n'»n*".iat^ri Sa ^ad^ ■'onia O"*:^ rjin-:^ rtr antj '^ torbt^ r^!a^.f "iK^ 

rrrMtj aiw 'S o''S< *7?3ip *:« SaM ii3M' •p-jSi cpir^n ^ o^rtJi.T 00 o*rSM ^rO'^'f ^2t!^'^ 
r^Mx> -j-x^rrSo nribo y^^ionSr So nxsS ':irS:rt> "orw ^tto yn cSira a-iv "^ox) -^-^m 'wnpa 
-6 a^iJM 5Vi3"» crjVjrn") o-:"cir:;n;5 o^»nw yxjr^j So 7iv.-\ mvixj L'sw:? xrona yanS-i -»x;^Soim> 

: ^t'Sr ;»3T r-.M IM1 jxjtfr 75rnS 

yMp»* cSu'S i^iM :^:)p^"»J' ^:S wr3t o-»!Sm :)tS -irMi 7)V) riS:i;^S» nar nitim :i! yr^o'vo 
I Svr •)-n > ^>33 S« p nrw n^TOiij pa mt^-v cTSf^jr cnM .'VT^'m '^ nr.*".^ *^*Q^ •• ^!J r.ii« t^ 'D'^* *.t» "tt^s tac? p!7t!<5 ti-^ i^"'St' *x'T? *t3^ 

yhr): -^rM Z!7r\ voxi iw ^rhnD iMip o*"iar r^ar o:^")m r;p ^tsna •7:?5Sr: "Jrw im icwa cm**"*? 

V"y ""J^ *7M orMatJ nr triyrr 07iSM:ii otj-^h r'3P ">t5M w njoxj :5? yr it) Si-i^n ■)n03 n^T» nvn 

31 P ;>Tf)r « -pavS v^tt "F^^i ''na itsl^wt irM''a?5 Tyrror "ii o» o*?? :^"''tja ")r« "p la nroox;ici 

: ")*>rTW) :)! iwm: v*^^^ *3 "iiaaa im kit x^n -3 "J-iara ri p'*? in -inr-iMai 

xjtS ya'iM iy>ri f " rrip •)■»! Sr Mini jS;)n ir lovw Min ix err c^i:» ^c yrri oxiin to* 
aa^iM rnin Sa M'crS "^ra n^tj^rr ;3:)im :iiMt>rS pi :r»iTonS iw nipj cr.pra otj ny: :)i«voV 
yiiMXj.-iS -j-er» :5i:^i:5 r^o«r -si c^aM:r y^j vm :v< Mtsn '\ir Sa ira aiw rpi mxjt) Sa pi xjnpa 
«ja^ ";^5?^a S*^^^ T^*^ *^5^W • "w^pu^ "'aa iiD-b rm tj-ipa rn:ix3 a'lM Sa ny3 

5)V)iH 07)i«iH ict* nnr ova f ;n*a3 ii7«: Sipi -iw>«3 ira vnia iumi Sx "-irir Sa •«to pi 
: rarnrTtr^ o*»i7>a Sko nrxtj -.ra xjnprn 55'a a^iroS avdm cro its "piai 
»ra uaaotja vhtrh M-ara y^.v : m^n^ KV niSCS rbS^tb fc<"'S^aD jTnV 
7)^7>v "c rni: :r;5 xjnpro 

Saa;) xoa ^axS o'txja aSrrS i??im ksv :r j5 iVna T:an -jiitS inn ^^iicf? ipr ^aoa irnip yrav 
r Mi:5i -poa wM^'aaiVxjaa o"n*w i«^i o^a^iw cw 55)ri y*:aa ©'"'mxwoi ot^ixj vo ")a Sa 

^^ a*r5i?rjp '12P1 xufepaiS'xjaa d:>"im prS:^* -vr cSia 3:?n ^"ixsr vrjts ©""ii^o^i crnTt^i Sa nn^ 

mpai 015)13)1 anip Min S*t?a o'a*iM;i c^jim icS;i o*m3 n^niJW V5)t> Tra;? ranSe nnSa raMSw 

. ciT.p;: i»a iprw -^ mi;: ^^idVoi T*''"<?aa v^^'"* J'^^"' Ji^ "<Ma o^riiT^f^ 

ixjS il"i vrtra vm i::i mS iro ii»ra nM:iM yi'th Minv rn? pt/ja «• p wv:i a-in 1^3 o:^">ro ^ 
t •Twnr'wirir Sa a^v;? ann ?m y:iw "j^an:}? irai ^rr *m"^3 -.ir i:v hSi .-p;ai ywo :?m:im 

Sv a'la? "An wrxjr r)i*>^T core M"a3 mr yw irr)i^< an ^rr ^iimi y-ir ij^mi >^ rf>iM;:5 wrrw 
'iciSa X "".r TX x'^^ "^"^^ T^ '» w :^iM;n r-n:5 "xn nrw;? tav^S M*a: "iir li? ;)•;) mS "ah*>ic 
p^m;:) n W) :)tt nr rnr i^rxi v"ir Ma mS M'a:n ^^"bM Mini ^^j^maS ira i:S ;iiSAnS r^irxs M'a;^ 
»' VM P 1T31M P yro -piyi -prr -iy »-^-)n" 'ro -ir nr ry^S f :\py<,7) 'V nr pi *7)W i-oitx ntti 
r ::r5h> n^^ a''*^t< Vt^S"' ^^^k r\"»n'« drStt ^r\n -.3? : t^iS;^ in i:M-yinS -31-3 rSia^ 

•jw P'T5^ inM a"t:;5 ira ^^^n*. T^S T»yt? CT« M*<nt> cnnjn Jra >o:i^ yr" a^rr 3'ih:i ::^3 ^ho -JT" a^ns ?rSHrtJ:i h*:^ -jt a^-^M 

r» nxsr* mS ip-rs it itvxj -w -o "o^rnp: o^pji yp*'' a'T'' IS'is' ^^ ixjvt* im o^xS fr:) i«3 

'wor -.a? yrr'Sn ">ir 7i:TV7)>ho7hD orv» r53MSr :ixjr" n'n tr^s nr -^tto Srr.i -^i-o rf^ir* 

5 ■^^n a-'-ra r.*^. V""t;^^"D t:*^^ -r^S^ '•T^St<'\ : ''x;^? -jm S^o^ o-r xjij urc^ 

>o:5 nrvt T^xr 3-)p3 rririxr •SSr'sin "J^v x'^ti o-ips nn "jiiMn irn TJiS^a i3n':nt> ;5i m\t yn 
•3M T ri-1 TrS 7)Xi:^ nrHtj ico x^w anpa nrxo orvi i7)Sii o't^h i^-^Srax) "jSrs i^'x iVm3 
ifrxM a"»r3 t«vT 'iin^ c?;^3 nicjr* o-owrrj r5":ixj)D -jm p*Sr ':mx? -xrM •'riSo p><r 3")po p 

yr nio"i O'wSr cro?) 'iumt nrnxj "^:it o-w imM "Xsmi yna^i ova ijiari o* ^nra tjijo 

Sst<'a "".-srff^ tr.'^S ^ryt^'n rs^^ "nr-t^ i ^"'V'T v^^^ ^^'"''' ''*' "'^^^ ""^ c^j':^ o*"'?^* 

• inat) o':i rra i:?! o"?*? c::^^d-hv "ij*3r:? v-i-o-aSri ">*X)-Sx) Sr *X3H"i "nsx") r?-)3 tjr^o ttv** 
•rcT5 So '0 ^na-w^ ijSo cr'^ynv oryira 'o riiiair ixjitx vr o^'tS o-d^*):?;;^ oa vox; V>nxj* 
!) TOO o""?^ tr'? ;5':r imto "lanc xjtp "Janr-jiMX nanr npo iai« orrn ia-:w vn 7ma-n3:3 or row 

vpT yh o*:*"C)OT -o v*ri5 irn ino ct> Sn Sd^-) -pre o'r larr xyxj nr va*:) "5"i7;5 c;^ r^rpa 
oxjr^i ;»M' pya;' x'^x nrp^ yro-"\ onSn nxx' mS o nxi^ -oriV) onS T^r:i)S» 'rrxx pi i-om xSh 
jroavT wm laiioa o^nv rpa* "irn p^ "^^ti :t:i*i rpr -iijr;:) p ntp J«3r"> i^rw' criTT^i onS 
iiT^z "i)5M '\"i"»*rSri :5X)3^S ;i;ox^ o"rn aiiri v^^»''^3x;5 vrSm -nr;i "o 05:51 nan v^'X 7''>"'^3 
•nna i^riMai ;«j3"a oir^aSM'^xj- iiari wim tj^airii y^naSo S» >^m irf ira n^Tiv yj'H Tjm^i 
i rSx jj-nro -^t:?: -p'xS ^mv) mS cxj -p-Mi la 0*0x103 "ixjm o'"i;5x ri-»:52 "3x9 -j^m xi^i^ 

ira ;i"ou'X5 cox^ir^ p oa ioi xja^ nS:!") n^ xja^r nxjrSSx'it)" riritj-S ::x;r'o o*ox:i:5 ">oro *x^ 
V) Hi:5 cvi ov Sia p") r? -pn ot o'rais rM'ia;^ -jrta :Toy -o wo raio -.A30 rai^ wx^^aa oSira 
cx"^a 0^101 "^OM Mt:ix; ;Sirn 'ow 00 ;t^mi nra Sor. 'O ?)">M")rS r-iar •}-)i7o i:iynS '"OJai:;) -)xi3 
•ja JJri:^ nS*V;i *o 5 >na:5 -j-Jiy ttm Sot ox-ti "lan ;:VS;^i o'j*;^ *o 5*Hi''ao 7117^ oxni "Jai p 
« •]f)i ;5SvA 7»Sav5 la tj' rVrvT :a xj^xj dh">' xSxj ^^h:) iS^xh "o .71 irM -p'xS :ivr;;) rpo o-sx 
; o''X"i">a:2 JiSrvjS ]T:n *7n ycjir TirTb la j^^io :5;?m -0 m-o 

!i 0*>r>nrn -^n-cr n^:) or^r irxSoi nn "JipSSo XT'' ^"''>n SSoa oir;! n-ip no? >^ ox:5i "^a". p oJ^ 
n :nx"i: hajto coxj pH ri-jiaA "jo pi r^nni y p a'Tor^a vir^o^ nor oVSi ci- :rTi5;r;3 ;);3"o;ja •>W*3 *it3^iT 'ovo'^ TsMtti ^TH'Tsz yi^MoTi") ^TsrvriZ^w i")*i>r '^^}<:f')s^ t^z^s^ wa r^nj 

S« V) :j^iSa xjr'on tim *3 o'>mao ttitS »?nr3o o? Sj^ 5*3310^ :?mt n'rS;) :5Sxjri:f> ivr^ iiMr;) 
t> 1)33 o^nryn T^iarS wai 0*:) •tv>''> ^nnanw "sSi.t -^nv o'aoion') n'>":)i")Mi iwnai niMa vfeaj-tw 
rD"oi aD"oSo pi S'oo mjiuin rjr'O r^ianrr "inM:*) o^w? roa p o:^ rj")-^ w'l ov)*)- x>">a aiTOx* 
if> V^^ owcf^r arr-j sos Sd •/> •pM*^ ir Jna"» "jncHtJ wo wiarwn cjana im o*r5»ya rs ib xr 

^ irr njM'rw ifretjaT iS w? "^Dii •)«« jxoin nt S^a "p tsn^r y.MT? '3 "ro^ siSd »^»t> w« 
n')x;i m');)XjSm'»o^ xj*; o"3")Mn a^r^S iwx iV'r^o "ion ^rs^q :rr'' v'''*'^'''^^ ^i«S^335WjSm> 
o-»">r3"i non -tJifyn witf -i/? :3So:) ^i;/« '7)3v a^wx) ito :ii^•h n'm asrS S)r>x»* -jSxjisa -o "^Sicf 
«'■> y 3» TTUJ 7"2a jrrj pi ;5:p r^n o"W>Sj :rrr5 1133 «-uj ixrn** yrrr^hn-^v pn o*jr»"« 03'M> 
win* jxj s^xjTT^ "^"^^^ ''^^ w'-n irwn pi -pw lesa ir>r6) iw t*3» tj»3 7*333 sj-jr tni!'? 
J naxj Y'^r Mirjxj •ps'^n" ^nwaa ix> ^0 0*0 a^nS paSx xj"»j^ xri tcj»3 

oS:3;>nT»nS 

con ttim: uri p ;)iS:^ iwip^-^ ^'^axj *ib im'tw noixai o^tjh *ow) oSwa :)ii5imx) own ianoir 03> 

e^DjyM^waw^SH 

wr/>i3 ycro zr^hm-vro w^i ^we iWnr x^sy^t '3» jnS:p S>rrcr wa '5 wn wV*:? »v«» )Anf 
: -pxj SSt y W^rs 0^33 aixj' hS -jxjms ixjit* ih 

jftxr 73 TpH "3 "»«w ynn rprr y iw '3 m« •}y» i3"y "» "O 71 vsra 30:5 %:''i>a«a ttosti >A ox 
• yvp^ ynnv smDiMn on rjoxjmSx one lOM'TinS 

C31K01 oVip rQ«n^^ ! •n'Ton rb^ n^ia^ r^tw 'T»n^ V\t? naw\ VtK 

^■vDH'i 75X> a-npi nMivna jn^ S»3:5i -f? i3ni5 nvS;^ if la-pa w mS*a ^nxr i-»u?r 'jt -nn ^^ 
aro m?5Sr3 nw afjw:^^ o^xinn wniMfli'7>nx>* inro* ihi ywD^js it*o y^rnr^ "px? amp '3 

TO iH?^ xj ^ryrrtxh nuiw •3irJa rjpn '3 1 w V Sm3 -nan *^5?^^ nt'St ''^ • tJtO 

; ovx-)» wi«X3H o^TUM nwSj vkx^h c^nxi© •3H a"iS:\» arottj^Mixr nrr: ^t*^" "3 y^'^'^ itjr*^ .rrtjv Syi pM D"^'^: ^-tt w^ T3Xjv S^*! px r A-^tsc 
r"nr4n :mM} *3V^i -i-njrr -317-0 -0 n-Tru •r:^:' •3:k *d vi*3* t«i ."/w n-ncr "t^zdt ttwmj 
: x'lM TTixiT) -ivp -.MStJc -{"n Sr ipMn xjr*>*"» a"-w? c:i 

K iSa^Sx 7)jz h''r^ TM erf? :)ior oro "3 i2X)n o o*:>Sm tyr*" yh^ rw oV>r:i raiva r^jr J'r:! ot^im 

tn 3» Hvra od-'mv or c3"m i-a-c^ -^riSo -^xiya Sxn ta^o oti^ o^tti frr tiotjj frr T>i'or3 
•nw 'wa ^w;y caw ana *3 rr^r *aa -atra "i>r(7a i'Sm t'>''* p** '^h'O^ "la-iS pw? orw-> -,rcy» 

t^ ra • ti*^ *^^*tar: fc>f:n n'nina^^ }^r\'n'a tih ^a : ^j^^o rar r,:nxi 

lets mS ct>^ 'h Mar mS rfWTnn :^ra:.:^r"> zh^-*^ "irM war^i rtn:) iitjS nvi a"V) anrcRi nnrw 
w* *3 rVtvn iS Ma:? xS vo^"* 1X3^ r^Sv^xin ai"»r nriS^ la-irr mV> la^rrr xSi t-rrn m7^o 
t) pxsS c-T) o 3Tn ci^'io nia"xj ;:ri o^-i' rr Viicr ot rr*x> o'^Sh '^ -iriMXJ ir3 V S>!n *"/ S:? 
cna Mnpsaxj o'"ir:7 So Man ^im r")?) laina ^^i i-is -on-.rai -)it:o io'mi y^vp i3-tr« -3 i)»5")n 
©•035 Sri: rtjir nap^ mc iSSa o-^ittj ^ crriTjr o-w txxj r^im'^i rrnn -pxjS Min^y "to ^in 
•^tjvai vjixjca Mia Sjg 7)h o*iw 3»r S^rcro aw o^">' ati S^rc* at uxix? -aSM '3 ^zv atS yriji aftj 
S i«3 nanwi o*:^a nyit ixjn** mtitsi •p'^rr amrS ir:) amr© a->:jr 3^0 Si *aM •:v>o irMW 
» Mwo o-sSra MnrSr a:ivo a*a*xj nSi-aS otm aSw* axjVtja aSnr 3)nMa -^d irMi aiM: Tia-in 
rfnv^ xhis" •>3Ta mryya a«/5»i aa -an o"03:S aS»i a^v^ca pot'Tio a^^ircr im ^Sai iSa iira 
: vroor© d-*:^ "o : D"»*l^ TT^nS'^DW^ rn "Oanw Or+^K ""a : o-3Sra 'zih 

nra '3 Sntr o-ri jprwa V»tJ* wi rjvS:^ if la-pa o-r ra npraS f ra Ca ^ •* T^S< 
a pa^pai ^rar r*7ra ;;^:;-ito oi3 rraip rn aiTOicj iC3 riS;a SM"'Xh vrc "sao ata oi3ai Ssa >ra 
•3 oriM ytmTi "mr ai;? coa p irM -pr mSw "5rn y*^ ''^X'' c^atj o^rrna o"i;a ir^' n-Si 
>rM Mia onMi ^ar Sri« Maa nvrii oiMrr ^3 t" M*'?! '5M "^cim Miav ')r3 fl-r'/rrxa Mia pa rSu 
nSr a-rj* "p S3 "3 arc ">a*i nrMi a:" a3cr ic a?c ixjTi*r> ')n hSr c*3a *3 -tMi 'r^ra 'vr^ 
3i"ia aar: V'o^^ Hiai -u-i mSw nwiM a ''3! poSa oi^a i3n ain atr i3'i:oTtt pa t;)-x; nr ci;:n 
^r!?^^ ^*^ti^fc< tb*;^^ *^^ ''a<'\ ^ 3i"'3 mt: y^v^ "^31 -3 oira "rcit? a-ict? Sh 

Di Tjma >tJM5 hSo 3f c' 'aW? n Sr a-)iD?Mi aM^MtJ ya*iMa 7fc^: c^irS tam -jmi Sm-ixj* iriM 

'•a'T Van • C'''^ r.'^a*^ Tsa'nn^'^^ jroiit d'^SJtif^ '^a'^f ^^^ • ^^^- »p^ 

•) "iT S3 r"tfM snriMa P"i7 MiatJ 3nS:a« SwitJ- ^jmw oT-ff ni-^p a:rrr>roa r-^M a*rtn 
» hS ycSaS D"aSM^-j ijSr nyj "jia: oiSna nriMXJ icaSxnw'S cm "3 :)i3S7: -imvjj mSx> c*:3«^ n :)t:? CO r-iin^ wstsS c^in'XJ "jb «-5M ;:5iin' nm cStJin- S» o*WMj;i 0"i:>3 w«r: :)mT"O0 
CX3 *,;5i -Sx5i-)' q^r piy "dSw^ nrxDV -iVD s^-ai'i* hi:? cfrei -jSw zypn n^r^v *»S unw -^vy ion 

rbc n^nS^i ^^^m im ntu^^ ■•Bti?n ^atr n^ti? . c^"'"'^ w-im >^np o^j -nan S«3m 

^nrsni jrcjpri o*yr:) r*)» xr'^Sr •SsV ^yn naiw' rtt-^Sr in^riMa ^o -ir h :riypnn 
•nnt^ *nH3 ^ r\*"'- "^"^tivi ^—.tt Tri< ^n^jtj •* ^^^^^ '*'^ *'3'> a-inn 
W3 ;i*:?*'o 'iri'? :ir>n a-np Si-iiSpitfa '^K)7i mi;t» ^icj-srr ^m's i«d "'''MJ •,■>: otiw '\"»:n s'vnxfl «' 
a "0 :j-!io'a «t)3 irMt? ^w :5-m -j-^ms ih i^o: Spra Srrs mi;ti "'•(M it)''\i33ri o*3")M3 :7T"aw 

•) ca-i-soi mn^;) 3:5a r:3"iX3XJ o-»n:)'^ c^*o cra'iHa rpwsp r^incS :^i;s mar )cv;i nn>fa iw 

1CJV3 iSS-v^^xJMi r^M^Tii 'r^M'M 'XJijfywS^ pi iSSirv:) iro wo") Susr:) xn ^ipra rf'w afe^n^ax 
SnS ro z7h 7)''7i Mb DTo-c iTso SM"l^y•'S SSxjS v;i' o'Sxji"!' Sr ircMOW aS ^n^aM yi^.^i 'd -iwm 9jx> 
• 0^73 cr^oS oo'T iMTtt >6 otiao S*"? *>y;Mi 0'"i"3*:uTi o'TW 0:5 iS'MD onSn*' 
?i:iT: :iiA mipxj f to cm: TWan JOnon asni tn"^5 Z^ ^^hl^ T^^^W^ 
"iS*. 'jain •]xji: x;«") M-tJS 

: lUTi: Bio;?") aonn pi rTa>n "cjmi mi:tcj -^^^^o Sr ottt, 01-5: -j^m aS 'T3H i3tx> 

y:2^) -.irr' -r -0 

*ir:>i "OH irMXJ 

rr-o v"'^ T"' ?5a«x;:5 o-cor -^rM ^rsS :i:Sx:5 r-ar^SH ^:aM n:flMi icmi V2:ih Sri vSr -)^vrM 

S:)S mr wpiyiSMW tjmi' s-rr:? ipiM •p'l^ wpiyi ;:m"i^ 7-1M wim r "Wc;? a^row om ;)"cj»:)x» 

d'^?:: : rbo if*ifc< '»'ii5?^a 3?'»u?^rb d^Tbfc< x^fc^inaS bn;:5i J SMnv-a cnScjS 
•o'l o->:r;iS3 imt im x^m "lor wia OTrSmtj^ s^v^t!-) v^n»7) v^'o^ o'^iSm oip"oa ih vdiswS 

-^•3 IBM invj o-!«.i rxn 'iL : ^:m r.m n^fc<^' -^^nn ta-K nan ^a : iv?«^'» ''t^ orra *«J Tm* w T**^ ^^^^ '^'^ ^'^^^ a^-n*^ ijow ■nw otm 'M ojhx V Vmd 
V Sfwn •v>5/>j} j)Vt ^-c, aorta :;^-iw mcf :a vrovrco nvr j» m«n 7rnxt> •/> Tiyr^zi Ttxsr oron 
; S>i">x>«S» xivr caS -nr a"^ mS^ yen t>r»' '3 crvr tj-^m^ r-i>5T jt-^mx? 

S t> iS'ar va-roSs afwu nHS«:n oscr ntjrxj o^-flSx f^ >t^^ r»-oSM'nj* ri*> at ")nr>r wi 
a pwSqxj ivoSmt: yao i-o-ritj vrrc nrw •w)>n^ o^io "3 cSn»»S:b >o>tb n*3t' t>o or>mr 

103^ -pM 'sSe^ M'^i: xryi tJnxA -^ o»r3o wo jmj-i V Sxa r;cr nn^S am ■>'>i5?:f5 xS -p-»3i 

vn?a -tyrca r^na SV>3r "'roa win •«»•>*» o^i'»"Sr wanca ■sitm a:n« S» iieina ai 'xxjn'» 

: ;,'^« :)\>S» wrw tn«S Mvt ^sxh ixjm "nrica crwS ^ Tin'^s ;>r» Sax ->:,;? 

t^ X^f^ 5>5W^ HTH T*>H "'ri^ "^M TW)i "p'l^ t'w >hn "^r vx« "'w^*'^ rtn^ wrr* -»rx 

th^ : ^«M ta^sn r^tt x^r^ th\ m^ T+^-b '•^'' -Twrn T^n7^> n^TS D-i-a 

tfs tra P ra:3*3i«3T375a-^:5frM>T*rvova"»xjTnvnMiS3aS» pnxM^^'a p •:r»y 
1 S» srorx'^ cfeu'a T0J5t "^ c^M ^^^ "3 ^'''^ '^'5>< "P**^ ^'^^^ ^ a^ 3M3") nn;M K^ aaras 
V> -r^>co 0^193 "or-i •)")-. S« ix "^t inn ")i mrsxa xiwrac Srio -pT Sr a-»:^: "irx-j vi-orj v>an 
»n9T, p S« -ch :jn 'P^ a-u*: rrs >tSH •rat x>iS»53r> ar>?) m*> ir 'Va jnr'Sni ■\')-»t yjr a*.*:) >6> 
JiTP >3)rrr S7W3 arna '"Ja-i 'aSSx a^tJHO •jrx *xj«3 on:a a:>ro v*--^ 'W x?"»ixraS3T a^-j> 
: jr>">7aa^ii5 -x^jpo on:a a:MW •)i>ro "«i;mi snS^r 

Tffn 'ynn ii:>r> "lanx amoH -n-a naa rmw Sriw -r^V riH-nrc a-ra>o jjSci i S« a i:a>n *m 
rr iVmo a:"vri:"i .-pxo aira :i»a o-ina *a 2V13 o*«iu:;o r.iur* -3 *:;:'7 tiVsti *.w3 ^m rfJSJwi 

pi» ?nr» *M'ir3^i3^ ^^'^- s"'t ">i5'!t» •>»»« :^-Sa '^isn K^fjtJ irs Tnrfai mr^ra ca ^ri-nj-no 'r* 
^ TW ?n-r» va^xj vr rinrx^ rf tnai :5ir?H "h^no "^vhD ^"x "Jrx Tn-J-^TToo Trnvcv arpaa 
t> rnnr^tJ car cirjri -^w-n ex? r>iiiBtj 'i n'rvp'a p •;:3a axjt) '"n '::h r*.nr ai-n; '(tJ-M xSi 
H "'rx v;-)") ci:i:n ita la-ix «Si "^orw ip*M xSi ■i-);c- x^v B-»rxra xtrx iS'M3 nrx s^rra 
: ■)a-^S3^M >^t ">aro3 ""3X "T^ai '^''y ^'S' atjr^rt ;^a n» -ox 

tth'»n rmpfr -a^S g:? rb"^ rii^ n^iati^ tn^Ay rMu; t-pr C'ia ^ rravn •rMt? nriiSs CT")"'>5 o*:ri iiKin** -cSir •> jnsiic; rjiSra t'^rn 

'«rA: TiotM ir>«3 -irii rinij-oa cnxS la^::'' cci: iMn 7)1*7:13 S>niC3' ct'w -nac^a o*:rT aorjrj 
Tn wm "arS cr r,r;«"CMi jfrSa sxjnj *2M ;iiSr^ rwxji ny^ri v^sr "tt'^ t'^i^t) -ir?M ^3 ■»')3!>f 
>fe> i^r aarnra o*"i3"!:5 rrnr^i mi^i rrmnrr nn lax? "asf? irD 'nn *3 ^:'»xj wS^a V'ari^jSso 

b'^W^n • n*3? rA::^? c^^sn' ^ T^'7\'' rzv tr^^^h^ ' v:«j-)- j :)i3tH 

: cson "TM "iiayo o'^rta Sx^va wii :i-:5T£) ico npcv ><*7"> cSirS n-h^s irr j)h n:r f rar 

incr ;)So cm ^-dh nsh ^&t<Ti : -v\nn *nn^V^^t^ "^^3 n"iDn nsi"? oat^rj 

5 Tir MaS crrr 03"Mv icr» -nwa vrnrns •>"'«h iw "»ra -ir i-ion otS wr ^tJ ryj*7 

: Tir i:S inrir «Sx3 vr':') uxa nriS^ y.- pj^^ h'' ">W3 vnn"i :\>o ^rp cm c?)im rot* 

i:'o :r>rM cxji nir orr m^m mSi T.-h^T) :r"0"-)M M'a "r^mis:? itjim omi iri^o "fl-^jiw ^wt'SiVjo 
.SS:ir i^M'yi^ "p ^aai o^^yr :)"lS:^>5 ijM'riri ■»:*»' V Sm^ •n->r*c ^n^'ji-o o^^'OTt i-oim *\v*'3' T^** 

: i-tmSt Yi9^ irrw nnMii pow :^n35 mi^tcj totm rSo rt 
•5»M -iriS ry-n -.S-a tco ^^^ : **fcibs3 dn^ Tl^aifi^ *D n'» "^T^^jm ^Jiaitfl 

c:nM "^^o^Koo o^"»yi3a oipis :rxj::"o y m^« -jmSx onpr :5n3?M '3 o^sm.jj' -^J^rr nijwxj^ ^wSa 

^Sr yh'i onS :)-.p5 oim tw >hx3 o""c«c mi:5 "3 o^nyrTj i^m'ti'^S o-ipw 55"oi:xj mMSii:^') cSSriw 

•a ir^M :i'.MVr:r c^jim r^'cirviwoi Sntv n-ura ;5apa s^m ;5t;r-v T'lyhsz c:?)')M iro tw^m a^S» 

« ^dSa:^ -^iim ':jo o'-cm-o 'omxj -xum xtSf :i nia iirjj? Ti-o:}" ip 7)-,p7^ tqmi "oW'b 

vrxj c-riyro o-h::s^ p -i^iSd Soa nr^Mi itm tm tJ^M ona or:*? "aiiaS Sr o":rSr;i nriSo cna 
C*ai:) -tr -)cn •f^rjci na-xai 'yo 1:) n«rra :TXjr'o rSrx.T \2 r^'^z T T^r-^npai ciy^a :ntx?»tf 

I'-iann tr-iTTs n-^rf^t^ 
■>r c^^^SmsSi-^a Sm •« nr-^M •):m o'wxja s'mit 'i:MXJ •^idi-.w n-cjiTri s^wx^a -o-pa o'xjnsw x>* 
0:5a piarro *3 o^Sjir^") o'OMSr:) c:^ '^"pSm Sm:) "o-ipa ^im: "jios "U f o-SMa •]i w -rji "nwis 'p^ 
wnpa X3-»»S p:)") o'Sapr^ oi5i 'p-):n wm '3 -}'>r3 5'"0 yx** ^J^ivMin r>ac:)i3 c;)V Ma nc7i -a »ir 
'r Smixj" Ss in^M "ro "»r; Sr r.ia^ tt'x:^ mi:) "JtjiSo "oipa "3*0 oa ioho'o ir>3 *yo ■'o nrro Sy 

'n^'^:?St<7jnr.t^ : ntS? d'^a?:ana^.nfc6aTttt^57'^7iTirfc< !o"oSm3Si-uiSh 

•lyra Sm^io' Tcra yrir rr-.in o*rra c:^^3'o 1:5 -.rrra MSsTjioir zj^wv JWHaS^s'n Mia 335M yrrn r^ zrv^'O yzr: Sip ito cerium o-V7r\ •p*''^"' ^w 0:1^5 trj) o o-»7« :)3rr rw o^i "irxx* 
•MX "iMTs Vi^^J *:hs Sy -Sxjoxj t)3d •:3m Su m'>">'*t>7d :)} n^: mSxj *«:m "«5:.t 'mm idSwt 
; x?*^ •'"'x x**^ Tr*i3 c^^"* "s"':^ irvnxj crzvr^ ^r^ 

v/?ir SaSa cxp)'^ p^ :i3T:3M"in Sir« r^'rr S^is ox> H-mtJ Sa^a ri-^'O'^ ra'ioMi *7i5;:i n^-3 SaSaj 
onn TMf "»-x^ "'"^'' o-ssioi o'Sa'ja;^^ oao t^SaSa rjrxjTs^w -nn S^ xip^ 5*wx>:: mntSaSa^ 
r:) o*rnxji r-p o^rci ^aSa rjSMxrrn -p-a -riMn t^.mj mSm SaSaj i"»3;t) -^v^.t 'iaM") ©""ponv 
crn vwnw Sr ■«"'>m;:5 mtoi '''>5 «?» *rSo -i*i>n :i3iaS cSaSa:) onx? cnrxo o*mJn v^ ''*' *'><^' 
xw ■n»S •n?M3'> o'TSt) r -^7 c-nSx Mip"! 3i:i3"'j iwd o"ttt> ^>nv^ o*ro -j-iru r ^p •:)' ncxx) lo 
9 oT't) M*^:^ o*i5tJ3 rnp »o^ o'rxj iat> o^^ 'jfjT) o*i3'tf:jf5 ;iSw') oxjao -n* "'xjho yww» 
vjy>r -yjA Sd SaSa3 Tcr "I Sip SaSa ^nrii Si' rw -pnxj vn 1^5x9 1^^: Vip crpnxj iSt' 3i;»3x> voo 
Vis'vn oiA|T r^S'S;^ tm lyr'i ai^uxj ir? S375 rp3 •j'^-hvi vTj-urjr -inM 3W i5") a'os'o ^vo ;5anj 

t>t>S •jryfi') 3v<y» mj^tj ynS^ nan Sro 0*3-) eta •^Vaw* Sm^xj' iiar-J "j*7)Vi03 O';) ::pajx> 
•n?:, "lor a*:xjS inrm o*i!;i'? .t>o o" ■'tw'5 aviox? wj o3">o ir3'»-» hSm ttm P"' '''^ ^ '^ ^3"> 
i3«S o*n axj-i "»»mo ".b? "nroo ">» tx) •» -u-o "O to'o >^ ys ^-rro^Sn lu-j^s W? yrrapw^ ntAa 
: ^3 -^Ti:! iJij hS 0331 o'xjnjn ;)h'^ a^j-jg ;^>« loyi o'W) i3")xri -tmyi^ ^yr}h t^s 
jrra o-n^ orwnrjM 'l^S^nTa • pT^n Ttra "n^ Itt^ 'it^s:^ r\Ta 

r\Dt^S Vetera • t: '••cat^ tortt< nc:^ '♦nn^^n -^aa? na'^n r^ct^S Vaca 

t n>rt-S 0:^ -51 i-n«S:5 •"i3nri S>oxj-S Sw nvrx? r^aiv:? -r^xxa zj-n^s "^Ke 51? *7nv) rr "^t** 

''•» 03r^ 370-0 "^no :5Ta "»iT:ti33 ">t3M 7r\Trjm S10OT i-ia*? >ox33 nxo tr*) rpn pps v;» o-no t*' 
^ 3pr*3 :)ptJ3 -aw na-srs v?Sto -pn:^ p-> ^xsyt j '^ jwp "rn 'ptJ: iroStJw >n?» p ca"'3>« 
Tcrg >n;i") *j'»wSr ")r>« mi;3icj xt^Som o^Tay crb :)">Tr5V> ^Sxsr ^nt o*i5x> ^ii r;:« yrx> ^nS-n p' cvjOT ">3^i J11 "'ai -!rM ;5wSr irnSr or© ->3-i mi;? 'o ttov 'tii "PCJi: o'^'w ':a pi p'^Ha 
C5 cr^w i^r-^." or-o^ :nc>n >h>i i">»>r M^tJ ijS niw •o^xiaMi o^jirTpi) ^sn '):»i5TOX3 o^ians w> 

ynS-nn G''*nDcn in^-nt^ ^^b tirr^z'n -niai t<S : "^s-a-j tixsv tpito aw;? -m ^ 

ririS 93*MV li-w cni -o-no^ "pa o:)^:at5 ••.h^a pb 

^ o?-iaS o^nrctt ca o:; vr-x> -c c:5W -iro3 yh^ orS i*DniS o^rTi*:} i:m o'yj n^^apcnr orw 

p 0* DW3T3 icip'wo 'i'h'VD 9^:37^1 "iiir^M "'"n nr cttmS ormnS c^r"'? b":3^ pi 
; vTnrr ii73""> vmjjai %a -ja^rM" r«i ct'^io njo- mVo 

5^nn^Vt^r*'niiat^ilrf7n^i7riaT^t^S^nnTnnn^^^o^n'ntan^ati^^vn^ 

wa55 M^ lanra nn 3*3 ^n nniw ->t)o nn I'ni V fwa o:in>5a txrc yhro OiV^ife^ij Vn"* tl'bS 
cipM -vr xrS vflrps^ ico ii^r^i iraunw Sm or :5T5-T'''3 «*> i'5">'' ''H ^ 3:i:m2 mSi V S>^ oaS 
'ca'n r»W ^'^'^ TV^5 D'^'^-Bt^ ^i^ J ly ww:? wum Y>^ ix>in^» w o^T ixjn^sxj -^tjMD 

•^a-13 -i3t: ;50')7a now >^ '»aMi lanra S'3 3? wcp ^rni ^px;i3 

n*x 0'3-Ji o'.w W3H irnjpHSaMr*'! OT'3pi5 j)M Tj^^pS m^ *o p^ o^T?>'):n :):i -xjsh ociiini o^vn. 

xti W) v3^ ;;3x> o^rs^M nnn "d T)3n -ijijj':)'' Vm^) jjitt xSa rA*5>» "c^t^i oib "nv^'sv irs O'lSx 
na "om") V Vm3 ^i ot3 i:»t>:i c55iwnS« "Sos loSnv :nx)p -nii •po-j^ orwi •)x:i^') inin rn inm 
•rDT) iw •^irrs Vr yvo 'Cii -poi:-! wnbw oi*a r^ir irx:? 3ip 01*3 lojpin "^^ s^a^ix -^rS ppi» 
Sr ^VT) ""nsT pv:^*) pioOT nt "^OT* Sf la^rrmi sitypo o^yr; v^yt ar^ilts ixjin^si ^^nx 'Jav 
^rjHii "n'D^v PDX3 31 iom "xan ^pioiw Ssm rnpc^ s! wS 3ipi o^Trris 1^3 oTip iM3nx> •'■jjph "aa 
X ;5tS3i ctS pox3 nTiJJ^i ^j-iarji oi^axji o?)im :5M"»oia ;nS''Sro'» ^j-^^'json lyov 3^n o^nyio to<"7^ 
X '^i? n':5-o picOT ni i«m gS^x? pnir; Sr -a 35» mi!» p c3-J3m''"» W73"> n'3 o^nrr :?M"an n^H 
■)T5 njf p -)r5M '5 pirn xjiT'jw ni aai ;:frxj WJrjSMnxj'^io Q"a"> •»:\ng:') yinnTirhii'o ovai ynsH 
ijSr w>Ma r^ Smto" Sor -n^ c'jm •':a nvH orS T»ri ipnS ocw^x* -j/jm -itot Sa ri"?'© p"»V5 
: V.I S?nxj" VoS S«-)r"o -)3t "s-'t ai^jo -irs swVc » c^ a-!Xj pi "pM "^^^ x*^ ^"^^ "^ '»^'>^ ^^3 laT Sjo VJ"*' ""«> "^ ^>hv mSm nnx mS» ;r:i yh '0 
sryhgyi irn er rpo ynyra :73^ "'t h-:)1 o">rv 'p'O' *3X^ iw o-orr yr\7) '\i:xn amo 5to 
VDtJ ^VD "o iTW o*e 37**> 0*3 75« o^i^ rprxj onror oJmra 3r>>^j3 orf? ox>r o^yi^a otS 3v»x» 

TD*^ n^-.nns wn *.5*^s d^^ yr^** ^ *t\i^:3 rb*^ Sa'\ b^^'♦ "oy^ ma''^ 

*:ifj oai T'"«5 sTnroS on-;«S -^in :5*3t> cro" v^?:! cttim onjfl o*3 ^'aa:?** "^nHi b!^3^X 

■UJ XJM nir r cnS ;r;i n'rSr So "O wr t'^Ms r^S:j Ssi td^iow unj3X> "»nM 05^ rt-T) crxt n^a» 

: crh "TMnS ptjrtj Sr nno -twr n*;) or^^na sa -o aS'S n: ti>iS o^s^'^y r:? mSxj o^-tj nix m3 

aj *r pi 5iwS i>ii3» nail na^ TnvnzTv ito o*"^rs *\r o^rix zipvn nan ;?»">i3">n:)a r'^i i-^twi \vn 
* •rt) 'Sy n-iST «i3a ira Jnan p^ ^5' ^'^''' V^ "'^'^ '^"^'^ 

r'3i;j) Sw 5;Scw ti'^'Hs t^'s^^n : d'na rn^roa -in"\'n 5;^ia d^ns t^-^n^ 

*jj:t» jnjixj snSra 

n^aa v^hp r^'y^ h fc^^rb *t^57 ^tlOV^ : ^^"^ <np3 rSw -o "»-»^"> -iwn r;^ n^** 

8*73 p*S» ;nntS os/> iMa 3:iS« xm -r Sr r w *3 "n^ti^i nrx iS t!^?53lt7 *t\5? ^Sao^"^ 

•1^ p^ iTSM^ na-«a Try y^yj tr'^ri i-.iao "rr n-^rS Tva Jnaa*? pi Tn^r^^ wa nnr*? 
p ')'i>n"\9 TCT TiinS-) xja'':^ rSor^r o^iD H''rinS iTa :i*rxj iwsi -V^ irai 'San Sr ■p'-Sa M*»no 
*« ai>c»o jmapa n-:) :i!i p Tyj'Jj Vav om viim 10*31 p latjn «S ooi natija it>a crS M'a;5S iT»a 
•a n-n OTnaxjrra oa:^ ^ noi^ : ^V^^'^Hfh^'^ tas^DSt^ ^Ci'n 

•a'^icjan iS)iX>iric;S 

n«M mSm cn*»a p nrn mS Sax vnooS \at»^ >iSh noan o"a^7 v.t >/r» a^ri awSaxc n*n vsJi 

ryf is'iaJDii I'^vxi iyr» i^n S*i "JiSaSa y>i tto't ij-cs: iiismi yen if 'ai iiaa;! ooS n":» ytxr 

ir:? r*.M7CT 7)Sra tJi:r "5 oic;r2S irxi o?n>«i -n:>ix> ira ot^mt^ c'C«p:SSa':x Sx'oS Spi^pa cnSj 

rbs; V'5:b''7t<Ssn''7in->rt< d^rb^a ••Tl^'n J •^'sa SiaxS -jtu: ;^ixa *a nrxxi 

•fl^ai ira oaaSa n-n :?Tn luxcni nia'-wi yirSai' or^ 0:^1 1'^WM iia-s wsi b^tbt^lS ^^'i*^'*\ 
Sai*;5 -pi7*? M^^i t'vs^ -SviT? v.T '(V--: -^Tc 'D cT'ia w i"5ttM xS '3 ^aSa -;x "x-wxi *:f> oy "^x 
•^nSa M^ p'jixj "jiir^ xi;) 'jav ox u'nw lan ia xrw* xS ixjx oipra lanca ■^'^ixj •)iirSSx 
Vro VDrSxsa ij^im "^iil^S Sav ox Sax ym xmi ypio:: -j-jv t;t^ yn^ :5:n -a sTUt "a^ia" Sa 
•t3i na;i ':axi .*Sx;:5 noa c^TOcn -,« ^-m^ yen -a nxsa p^ ox rn' xSi njn-i yji: o*ot pi it>a 
%3XJn :5tSa :)7)Vav orb o<o irxo i;7t imx X"a-";*XT5 ira:iSax 0:51: "a"» "W X7'"o xj- o*»So wn) 

■^ty Via"' dt^ TThs^^ tir? tan laxjur Dbn:n d*^ *\i^^, -n^ :^s7i tti j caSa ^y Sr "Tar :iJ7) nrxxs rwi tnp ;t;^"o ziTiv "O "^21 x^'^^ ^'^ >^ ^"^^^ mnz^.i n^2 tSx'a •>xjm3 

Sxitj'ac^r^r :\Hara"a:^roJ V5»n«MrrtJ3XJ>OCTan3»:rn f ro^ oaaf» I'^WMtJ 'i»m ? 
pOTfl r? *? "^ry *ri:3 v^i^ji n-ra* cnS axM** r^ om pi T5»a nr«3 J^iai-o siSra y^arnSw 
ircjMT :wrr Srx) mSm mi^ inM oipr w:x>i ;)im:w Jn'iap •lani nira:) lan o^^aT ^jtJ SVo 
crw:r^r5 ixin r-^MT) timtjtjxj "^^tJa TiXJatt Sri nnra:^ "Wim M"»r ? <»< o^ gira ri VMi«a« i^a 
M "irntJ W3 :m'a5) -)aT Sr "»rM af r-a ;5rncj3 xjmi pWOT :5Ta "«r>ro aw*) ;)1MTO irmap ithm >r»p 
Va Smtj-a 7hx :^ Qi.i nijKcj nv^ ia»3n p rrtj paw ;)« nrx p i*m "'n'^i p rwo-i anina 
D") Witfj c^'2V Srt nrM oipra td ©•"orrsn *5xji ora ;?")n p r^Mi cxj ">r>r» iro nina iiM?wt> 
f "JMn :nM ijS inm-i nr^x^ o'w^m rrSv: i^rntj v;^ a:')H7)v -3 ;i:rM:? ru^-^r o^^a r'ln WDwa^ 
ov onS o;a nrxx? ito :^:«h;5 vir^t sa nvan :^->fo-i nunVr >^a onS n^Axro S>« iriex;) m'?^ 

lo'Wst^VD D:i*Vi7re v)ri«*a inva m*7i ^mS wr^ooSS^i^ ia la^rxn >/? {rnVna 

^^^ tna '^^' Ta^^ Viafc^S ta tsrJ'bs? *nt?5a^1 • "i^^'^ o-rx?:? Sainxi leo o^jS miaxj "im 

; anr 1 aiv nw^i -^n oipra -pw S-o^ onS a's -3 o'rxj y^ni "K^JIQ^I 

en crrntja D-'n'^tli tonS : ra^t^ 0^7 rbl? Ti^.'tS t?1!<S^ b^'n^'iat!^ brb 

erS xjmai O'pnv onS ;)i5-tMn •\t: >na: vm San "o «w*3) nan :5»i pyiw ^>n3 oT^n on^S» n»H:x» 
rairS otS n:Dir on-sny n?)";} ©"irisj 1^ oipwSoa '3 ctS rSxj fny o^na-xa »Saox> o»5S jr'T'aM 

c'l'^xj:) !iiS c-sp ni-» y'w G^n^ ^TD"* • X£^^r\ My^ atu'*'^ to^^atr^a b^'^n^ ^^o'* 

XHU U03 nm airoxj iw 

: /ji''!5 ;t'o ^m 'rjnns "3 om nn ;w irra d.rjj-'i Sai o^iSx> f a-i ^ 

: r^wa s' V*;) >^ :):«■) rsn n;^j)S nj la TXi mV) :^33 :y»» n^n ntjan *3 :p3 r^nri wh -in«n nioa 

"U3 a-OJo-o ir3 

•ab n*oi 

H ."v*** iww cSoiM fl'TJ TUJ ^3 i:wr 11? >i'>i "waa lyp mS ■»>» n^n :)^a •\wpf)i -«j :^wvi,'tfO >nfr 
c^a Mio*> 11XJM-;? ow) p-rja o;)^:T5TttT:a ;^"n;)-') irMa yo:s ;)Sr W3 .-yn :)Sr nrx c:)a ;^aj o'sjSji 
lyo o^;)tt va o^-)v;ai o*>r-)3 nciSs Vn io^m-) irx* So pi oaax> cpwai o^x^Taa iX9n:«i •»«» : vh i*o' i:*ran i:-x)3 a'lra 'rt:^ i-iom"* T^Hn cdS v*"^ PmS 00-35*0 v'l^: ij-rxa 

0310 Sa: '-rw va"* ji:xj c*r3-»M 

t> w>>o 1C1S0 ;)r"'r:i Sr :r>iv/> nnvw t)'^:^ r/r-aa r^rri 7)yo o'ltja pc oVo nynro -.r r:tJi 

T^ ''X ■>3*''i'^ ''i>"' 2trjx3 1C3 inixjin on vy^Tth ->w<xj5 ^xjitj -^mSx •i")nx3"i "utji vfc^ 'O "^ri 

t> T^asr Mi:? Saw irrirr OT^^aionw *«S cv^'ia i;5'^rri '^^ v^s mS ca^"* *}">roa nr^M1o -.ro i:^^^! 
enS nwr i:*Mi raixj7)'*MicS'i»3r iwrx? rrnn;^ r^-^w oxrx caaS :)-:: rnv -3 rr^jr i:*>i "irx* 
Tro >j')o c:^c 1XX rxjo") Sa^w 7rrx>r li'M"* 03")r ir*** ^ cStJ ^ Sjr rax? zm orxj it:o Ssn 
0^ rho* yho Trn x"^ iw** rcSno vin'^jo tm r,Y5"'TW cT^aior txtj tS rrpr mSh "crr S^ orb 
-Ml TiS<a naixjjja o-Mi'>n cw "^a •:*t3 mVm :h7i rjiiio nr^H -)S'i;i Son "a t>33 oaS xmo "ira ^o 
XH3 "'KJ" cirj") M^rji i«HtJ wri :)S»ii: ria^x??) •\'>i "nw 'jSa o^iS rSo" m^j ch"> razh) o*«nv o:*m 
: VT*T) "i^v iw Ss^Tis OJrrxj" fh^yrj c:h i»jw c^rp M"*;? wnaa "crxj MSverx :r?5xr mV> 

! nncnSa ^'0?'' t^'^'^ *'fit!>i tatrrb 7:a*nTV\ r.Tttr bfe^ '^^y '-ja::"' to'in'n t^n:^'^ 

trvo TiD na-ttji af) rmai yiy -3 'an rvrh Mnrn ->r>ro no t\3P *nto'' to^^'n JI^^Tl^ 

: f yja w S"^* 3W31 ;)» ira^rj-eacn^jM *pi :\Hfl a-x;;^ o*cni:j 

tJi^mea:) 

•Tan 05*)r o">7p iriSo -^Vut r'>i oa 'O "nr* roS iirx? -jny -p-jS Mvrj* >^ nrjw -hi ;niMJ» 
aatJM •jjrS ^rn -j *:iy xm Tarxi •rm m-ot) mS 750 ai-K -)t»mx> tro o**n oiu^a :Ti*a o*a*">n 
r >owoi3 T)r ixJaTjSx rj-nn a^>aS rav:? -p-ir fwr 'd rav*;? ■p-'.ts M")I3 aiv k«i •^cmxj rtji ■^i 
TTMS mS» :5-n^i 5^ M*>^ ny-r -nwMO ivsn Sm ni^^ an).-)S r;)a;S imSj: rx;:;' S^wSax i^rr ri^n 
J V'^iy^S ^TT.S'S^^ 'IS'^tta '^Tt^**.^^ Tl^aD I -2v;) -o^xja :)X3r ncn o'>Aw 

\*«:n na-ma oriva to^n *:^? *nTii::j ccrr rro irMi iMvrxj mvmi naTW) yo w^xa lai la^ra 
; ro^xj nVra y^r^j Sxa p«*"0'a vTia^yL" -jrwiscjnsxja lo^yr^* i;)^?^ 

•UJT1 nran iSmx«j -)rM Sk ^o:'^ "^snvn : Mnn'^Tt^^w^ tr^.^^^t^ '^ca"»n ^rm 

fcJ3 cr-> S30 *>« Sv Hint? Vm i«imi Ti'TiTo incw M^ o^rM c^"»aTan M^"n: -ra Sm -w^:-! -i-uj lav 
ataa V>nx>' a tj->r2x> -ri iv?;) Sk^xt xj'iT'i rn ^ Tivoxhh\:* om iJ^'wri v)S"^a* oTraorca "»"iBn 
r )^ Bi VaM R^tjrS Sav :5f caaSa Vaa iS irx) tijiSs vdm i^a;^ c^j'o^yS rro'^v ^jimSxji ^twih 
t»wa p^ va ;rv5:5i -p vr^i ijjim "wu v;j >^ •]frM") yiju :;rtfr, ^njXJ^Spr y« "u; 7nx)3iS ^s'r n*!^*^ ^^rtS'a^ ^Tfft.ti^ b"''^*^^ tt» ^-^ J T^" "^^n h^-^ noa ow vdxj tj^Tn© 0Tr\H 
•new Sj; Tnar:? sro mS rbtt?"* : &r.'»mm^ 5?'Th£an ttet^''^ ^*n5? tJTO tibrr* 

sjnriyn rw -a ■'vm inx :>?rr nwira prr oa "sawa laHox saiw nr^^jSspi zifwon T^Sr :in:r 

T) -naa 'j-rw v^ x"*^ Srsna a""iyra otj^woVm ain ot :iSM>y -i^ mxjn x» Sa -na;j :5Da« tSu 
ijVyn'Sn "osrm rnjVxn -n"'* •'atJW) r»nn r^'^rn mi^i tt** ^x 'a"»y iixjSa icniM xn*» a'"»ro ai* 

: nan y^z 

ira Mini or lo'j Min Sax -ji«o irn o^ri *ohV« »->m n^^p >^^ y^yrhSS^^ piow m i»h ti')'5 
n*03 i^rjro 115a orf? o^ci-kji c^M*a3 i»a nnn Sa 'M^aa va iraSn iro o^eipo •a-ferj -pi o'SmSh 
:i}r:f>w> ixjvi'ji iMa via^ai'sr' Swj j)ir^'SiB3 "o 0^:31 o>/j»p onwawi i:rr V'^'^V^'^^ pSnaSiSaw 
•am nn'J'Ott ^ \s*yran ^ana pi atiJ^i r^xj^ -ja ji^V«t9 -jan ira n? ^hm nt nana m^x* -lanai 

ntr?) hS c'?*:^ p''«r5 nii« "^t)^" y^;^ V:^'r oS» pi on^Sx anr xSa •^fj'tj ishS •}mSMn itj^ 
c Sri o?)r nSa :)ii5S oi*5.onSaH 03)t r*j(nic) o:niM 3)iW3 ovjpo raw «fro -»riS ynr yn •j'on h*f 
naif? o^r^oi o^xj-iJTO tJ^otJx: ica ot'hi v^m Man m pioxa tti»iD« nnra nijM o-maa aau 

; n^*nu2L "^^^^ baTia*^ ^^5? 1!<» 3?D^^ J T^""^^ ^''^^ '^x «'' "''•^ »'' '*'''>" 

r t - ^'"^ 

Kt\ tier? bhyi ' "OMar nisinn ica ot)i7 or-oni o^niaan 35113 -"ncM 0"nyisw or^o:) 

5rci n«n Ta CMn" aiwo ira 

tun Ttt -3 nn» vnM inn r5,-> n'n mS f Sm Sm-jtm" '3a ipfisn imt im^^ ai^^ai nnx >6i aiso-a 
n o-xjiru t)"i o'n nca on^a^iM ;wi -iVH "p'l/j on'3'»a wn pi on^a^M Sa wir^io nxju onneaa 
J 1S'»a'» nnaa m ^n '\'Cn^S'\:aaSt!< bllt''a''n • i"W» >iSi o-a onaira nxjca rvA ?)53""> n "TMT ;)! T "1WX1 ^r^n: -^m ^rnm -nwan 3V3tj -^ w x3-irr:i jto ni 'n:j Sm-tct pm -(ts-^^ 
: yr '»:3'o f xj-tp: rv:)tj -w.d i3*r* w;r M'a::? t^ ">' S«^ cnp:5» :Ji'^yo irx "iir tw 

tO'c*TSi:">TxSo':r Sr-jm Src^S-n5>fo:i^ro Sana '5)00' VxrioVx") • V^a^ 

* n'^nr^s'^tiDTi: tir^^Ha ^"5:a'n^ac'♦^ - ir3r«nrtnT:n5Xj-inMi-tm 

r irTTD r?5-r v:r ;Tt:"> a*ri Tnuf^ lorvia co'^xjm'O o*3">">'"Mn o:?i3MD wrix^ mx> 
i-»rx>* mSo — o ''^m -ar*7 zn'^v mi:i"> -ith -crS vitc ii:7r wc oiirn •mio'>o tiiw 'D rt'v-^ rror 
•)-oo r^irj*) vi')v:) -era f" '"-u'>a ro Sm-ixj" -p "inM "oS r^n^ -ys/nz M^^^ ttw nra iririr:) >2xni 

nSSHiryo 03*X3;?t3 -U3 mi n"or -air ona r.-j Smioxji ^Vr 

afrx?3vwiinM3::S-xjp'3T5 • tl?0'n • bnt<a ptjVnl^ tJw t^*tt ^^C^ 

a "TO^XJi -iciMtj irs 0^X3 pitJ V;)M in? 

*m^fc<br\^ ^tP "O^ 15n^^ * ^'^^^ V^^ ^^ ni»*i*;> 7>f33» ^^ S:5m ion Ski tr -^a Twa 

: vnHr^SMnpr;)>n:i3"3*)n:3piHiww3iy;DT0iw3 
n7)iK3 Sx-i^y-r c*3i iro -D •^30''^ • 'nijTin*^r!7rca^^^3'tt?'n5D^^ 

V3XJf5i9 rnar XJM '3 iw "OX :5r r^T::^ OMip: Sxjw 

nnnS 10353 hS 0*11/530 i^ro -p-o iSSi;i xS i^rnSvui :mrhrh o"xr»* o^n/^an "3 o^nna:) iomi 

mS*^ 5r3 nri'^n n'3 i>np pi ;i«irn sinrny -psr 1VJ1.^1 o^-r) vr ox umxj 0*11^3^ :n>f»xJ3 V3"0 

t^7 ■\r^arlSt<*^ ^'bas a"^h^ n^rm • j'Sooi p^a o^i*x>3 cr^^vo *jh p >nr3i 

^W 3S 3M013 i:n3X3 33*037) xS ;^cnSr3 i:?w"o •p'^xs' or V«J D"3:)3 

• TT^ ' f^a xinnr^^a Tisxa tiiti"' t^*^ tT"^ ' ^''^i swx arretj 

on3t} oi)c ixjin-"* x^^ 
•D i3rT3 :m3W lor?) xS '3 "»i3*3o irjixi -piirwi pri3n 13"'^ f pr xio srjri ;intjx> v'^ 3^"" 
0:^1x^531 Sxitj" :ii3ir3 BX1") i5-;5Xj v"J5i3 oi^S ^M 1^'S ^nsn qnj xin n3r;) p Tp*;5 ii3r3 c?i 
2*;p r^Tii o;)3 cp3r3i Tpp;^ o*r io g^-vvvs io*r3:5i omiu^ i-»3:;r3i c:jS tjnryc 01131 p*3 ;)*ai Vn^^ Dfi^a^ ! c^rSSM">x>*S onr; «";)« ^''x^ ^"^^^ "^^ V^ c>Vi:5 :^*-)r) vnio 

Y'iy yt 'ffiM^^ o-:ix>Sm wni orjM X'r''> f"^*^ ^^^ TO* anjtJ twcj-^m 3to»>» :n9'7r Ttf'a 
OM«''i oSir r'sin wS wr-:? tjjtot :5?)imi o^^irvn wr i;)i ni^jx i»r»H oo;j irz^J^S*.! on my -nnM 
! o**nji"rS Tn ')}ravo nr oiprS opjw ^Sn yhn ^hvs so hS v''><^ ^^'^ **^>< '^ ^'^^ ^""^^^ 

rStj-iva Tan • isTit^'-wt^ tn'S'^y^n^r.''c:it?ri^Tjyn 

p ^nwir Jjir^ -pMni 3ito« itw cfjirS my -ipMa ^na^ypn orra Tj-javpn maa iniwi cia"''' 
^TJh^n l^a^ ^^A'lS hn^"^ • o"c^">i3 ^J'atjS P375 ->»w Min v» n^nirn nw 

• ycr rjTi-^ ^W3 1^ wm^dis 'xiSmiv* V» "fro :n*aS -pc wihSdw 'Jnnr^ mnx irnn >fw 

T) -Su aiS» ipan") ytyg-) '3)3^ Sa:^ 3nV«? avot? iw wxS cfjnaS ^nSir:) •>r5M Jrrsfe j">7 nmati 
''iiai? QIT^ D^*^*> • ^JMnt)" 3)irnS awiw nnrf' apr-a ai»i i:!^ -snH 01* ops-.^ 

:fe 7)nicra ornn najn p laa'ya s^iir rwji n-a"^ Ti^Xi 1133 

"O'X) ynr> vwa ^Spra *\Myn nr^nn nn^jo "jS ts^S :r»3ia3w njo-^ onr v»3 3)^:ianai TDwanai 

VT aw S^xj pi a^^g w loirn otv -1^ aSa M^nw-'xr m-j ^sa^ n:i33») 33*31 wiaw onn nnr^w 

D*S;,S o-a^S yfjoa Sm o^nr^M o^i^^ wax? fli Sr spiw:?;) 73 c^Sm :j35>r» 3J)>< •'wSa nx'^jp ^x^ 
h;)v.3tu n5,* "itSa oiAn:ni xSpn 'ni:^-fe mt3"):i,->3) pi mxjs "tS pi o'3a« "^^iH^ri nonnm^ra *3 

• Tnt<nin''tibn'^"»on*T^!a d'»nwT»t^n:^'^ai^a •i^sa?rf?sas^t^nnr\3 
nana 

a ^xjpo^ i:jni m: wii O'Stjrr :niTina iwsno rj'ioTa ai:>o nSai S? "a^nw "an aro ynaa rf^as w 

•J Tftji'jpi -jTon ynau nrM yw :)!> rVoMi fl:i«« "ojinv w« w ;)X5i« t»'M i>m)« om n-aiaif)"'* 

on 50 vow o^i">*r o-Vc^ "iw I'n a^ttn Sxxj^r y^on S«'3t "inx* o^rooi Sm3 *"oi:> ona 1^ 

1)1 wi3>r>3i aw)3 ;nMi^ ySu^ 1*3 >^ o*«3a ^Marjo i*ax> m^w 'inM I's p.i w V?n n3»i ?r ^yDTy^vyiTio:) r^.7i-^^:7)^^,:yhzr)yi'\*S^'\ Term -r -^713 err rVcT>*j v;ro o*to-oi 
■pM "^TrrS y "tar '.;iS •ip "»:.^r:xj t*^^ o"A'^:):S r-ix3« :?:rt:;i '3 yur itn^x St irrr>3^i I'^arr 

Sfe< "in^n ■^IB^ * ^^^ crraxj ;;5t rnrrt -it5M :5"nn' "ir t^m*^ cVc'it r^H'sn'T) mS 

•3 T*rT xS nxjH 0*1:11 S>i v*M T'i'o ii-Sr r m iro ?nrir MTtJ yrni ^J*M:r c"i;r Sr yr* 
TH y^ SrM >iS c'-i^:i Sm pi r v:5 Sr ir3 c-i:!^ S>i -}rxj3 -)i:m">p •j'^^ar i^Kcnt? -xtm i:r:M 
r "lot o^iT pTJra ;:t:5- MX? j)iS:i:: Sx-ix;" rnabr n-oMtJ •xSri'^oSrwSriiryTjSM'rcSr.i 
rt^Sst<^ • Sm')xj'^i:)S>5o-!2m MVo-\:3x;n;?n-or iS:iX) *»rMrm»*3x-jb5tj 

00*7 TTTi •o'^s -JMa ■)3'on3'» -j-TTTiMi ■>:ko'^xj -ijm "3 c^rSr •)7ror "prth -jS :^-;i jSm "o r-.2"i3 
• o»-iS lit-' TiicT)-) ;3rio 'rrrp "CM tom t^tot) -»i:m •p"' x-h::^iS*5M*? xV) cn'S 

ns'^u: Ti'o'w ">i5M iS-h: irx s^iir: "wa wrx: c*:ixj>nD :n:u'flSr c*31"cm"i r*o*- i:S ts?;) 
TiMi o^'Mv^MV? irrroM •):i*iDn' nrnxj iro hi:i yo:^ -c-tism w:nr *s ^-itr p sT^irM^*' corn^ 

A ij "» 'sri^-jr •):*? TotrSn 'irM "p*«S o:i'-.-2 cr-max :5xjrr ^t'^'^xvo xini c*:3 Sr r»3« x^s 
•3:11 na-!;5 :i:r':5 f'^r "iiw^.p^ cx; im *iiy ir>: 'iir-.p ''ti'c coixj^p :D"»:")r liS -)i:5t • Sm iroi-a 
: T^iSw Si3o^ r3 t:S vmi -.Mr ^2^^ 31W mjna liir-pD •j zonn *>cip xS "'xjm •'.s*) o-.m 'iif? v?-m 

• Ttt^ 1^ n:\nttcnS:7 -iB2,n ^^^tt, -.ntr -.•us ^a'^^- ni^rX-^ ^7bt< '\i'»*.'0? 

: -jn^T: ^i-rj- ij-it rrxj nrH"» c">A3 tji':^ xvro -pxj t\33 13-! Sy *\i'*.T57 

D"«r •'•rTi in;) cxsirr x;"j c^^rja wnx -)^mx5;i wr>w '33 "im;) o-xjia"* •'*om or?) rij "TiSs n-cx 
D^ryaw '^aiD^ -^T.". o'")')OM-> c^mrp wxj ^'cx oMipx? ir J nSw c'"»i'>^*p cr^xj n-^ut^ asm'' "^tiJ o'stJixj 

c;» yriv arJ?" ""JW pw^ sip 153 -iiorn hw *3 o^ijm .ipr ^ynv H"»r3 *?M'nj^ :roSr nr'jiJSic* 
c^iej :)tJ2i5"» o"iJPH"> rpv "53?x> ^rxi Sm-ji^* "rtja m">P3W *>r3 rpv ot>a Sx^tJ^ M")r "'wi*'? 'ttt) 

r SxTO' 7^»:i oo-imn ^WJ cniM :i:5*)5") Sm'^v^ ^m r:)^%T«» :?rw "»io>5'» ToaS:: r^aw Sn"* "»om31 
ro TTasa r'xw o wSm •)n-o oto naiaS Sm^xj* :tt.iMS o^an^r; aw 7iTr':)'0 ^vd's Trhzs -^oj 

"nrir^^-^TDSn nTinniaa nt< r^^nnj: riraa^ ra^'SS'^ ta^^fct^ ■'itsS J o'^^^m ?hw3 

■ca«tj;i loSs '':a-t3ri Js-Thn i:r"Xji:)S •^r:**' "]f"5 lA tjitj^jiicj^S roS-j o*iw 

^ O'osTMis MinpyT :?»a"> o^3» "i'TOtj mio rprp;) :)ra '3 -j^ss nM:)"! -j^Sx ij-aJ) pa:) W^o -j-^th 

» lor* irD 353XJ» w'lan i-nxn pi r»M3T ''::f7M crr^x "»B>f iVm3 "poM ">on 

Min Tw p-^r ;)rirw ^d cvai r^V^a -I'r^i c^w v^ ;ipt>rni Sdmwxj iro ivfjo uVSi o«v or^ 
©r "o-i xj-Sra Soi irr rjS-nA ;ir'D k'o xj^Sot xj-Sxja :5-i»ttn yrn w^ v^"'*^ ^' v'^JXJ wrr-j 
•0 ix;ri o"7^tt nJT'a'O o^nyij :5iSw xj^Sxj m'ho ^oxj o^»ax) ::5*;ixj "lux'^aa :)iS:) Sr '3 yt>"»»» 
•jrnS ^cf? Ti-'D 1 w rjirr "!3 r^^ai ^xs-Sxj :5iSj) «in "3 nwM ^rnS:;) oi Saj "3 xjnsh p:)r^ wxj im ^'o 
ry pi'^r') ''rxaxj r xjin ixj^ tt);5xj :nir75T xjSxj 13x33 xj^Sx; izic xjtoi 'TOor ya wxj-) "rnSa 
V» irttw "iiar-xji viaSra :?)iM'^''a:roo ijio nr c^irn .-p^r imn "nv^vg ^y\ nm ^iS-nri rjpi^r 

'•aJT Sx^J Ma xi^i ottrrS otS irS arV ipMflSc/? ■\i-ii3 xj^w a-n xj^h iw rw i^wr o'anr c::« 

'nvt^'^s^ i^aa 'nl^Tin ^:a^rm ^\n^al' d*Tbfc< j ■>:«'X5inS Sow >^o n wi f v^ wSj 

tj xj" nnx 733 73M fl:^n?B) pin^ via-. 7i»J7 ry^Tucn -jn-o o-crx wx? pisso ;jt loxi irjiaxjT"* 

vrwrxj uvj rj-sir xj^xi Sxixj" rra ;?5ix3y p 0-13 "3 irj'rxj^ nrx pi p:^SSxitJ' tom Vxjra 
: •\7)'v[m j)r3 ro'-^ p:^:? Soj ;)rx3 'poS ncxi o'an wit3i nar oipfla t:):: xjn:i)7) r'o^J 

w:MX)-x-»t)«xSx> n-atbn''att * T"*s^STarAT^^-«a5?n^:v'^p^^Vn'»aa ^ TMT cr^'o:>7) o*PMn iro Sm 'Pm TXjr^ p rra mtt5::i pi ^-72 irj tjVt '"ir 13;: yn PM15 
c^S)^ :Mvi I'L' v^ Sm^ vnx •)r')3 iS-unS Dmxj nanSj "dSh ""»'»:i3^pi Sm tm omt "P's^ 

onSxjxj -Sr 

crn 'p'oit ym to** avi^o woSxit)' pM Sx) :)ar"> m:iT mx "»:?: ">:5:S>d S>mcr ipM tiim >noi 

: ocSiaA n*o' Tnr:H:i o* na xix "ft)3 "•non t;-* 31:01 "»:5::i tfi la^ri ir:To-Ss o" nri rpo 

c:5r -jfl-rrxj jjpS-sro !ni"ndnnS : T""^ ''^^•i?'^ '^"'fc^'^ ^"^^^a n^B TToS 

Vti *^^ ^^V^ TM'aO'^a'' • ^'^^yh :)'7i-\ otic ";* "^nrOTi 2\7aro iro pi ^laiy n"iW?V» 

1 n?rn3 ^-3M o"Sr3 aii5 5130 :ii"o nitjrai naVi ttj^ on^* "nx :^3iMn i^Son' *3 ">?Sxjit oii->5» 
o*c "'•Ti YM1CJ 0XJ3 niM-o S?i">x3' irf ex xjnn ia xj'i ::*iS;) y:? nr-r "^'in ^nn ycnnv «oi r^ijrj^ 
rjncj 1153 'iti tT MtJ")in M:m''n T» "»r"c ixS cmi ct*3*im ona ivVo* hS "p o'oa'a \3fmy 
ap Sd3 SnttJ* nw o'Ssim:^ dr>'j7) ;r)rwSr Sxjw rn ">*ni lair:) :)rnS SSa "tcj r?i -ix> tiSw id> 
•»iw 'D iiy^S vx/tv o^1« -j'lrn :7^ Mv^ 7)z'^s o*"»ir5 *D ">rM ;?^9 rtj-i.i itjy :?! "»-'"r3 ">*n xjma^ 
•:'''n o^K* -njiS toumni x^^^^ T^"''' V^^'"''* V^t^A c^ix; wi? riM'or'i onb y^*^ ^^- "P x""* 
"iS TWHi '\*r>4i:i x^^^ pstJ3 nrx oi-a ^nxj icm p;^3 :i":5 ox>ri9 xicsn ox>3 :rjhri^')yirroH 
•TO rT> it>r S» irxs i:rw T?n o><nc'« i-n a:«3ir '10 aw nS-Sa *;rx)r v'^*'^ "•'^^ oiai^ 
Siv:T;wjnfarTnpw'ona;)-'."):T'-iM*nitf ?'!i '^Ti3iSHit)*3 0'Sx»iw;iSMn o'lWJtJ-aSMrmo^Sa 
'cSi TirJiS Ys'^'onv X3 ■»3>r ^rirarn a-rat k^ mn 57rnS:i,S:i n;oo VX33 tcjiixxj :)rcj3i xin 
b^tTa X5STJ tl^a a*W n'>t<5S Q ^r^ v ti ^ • ^^^ "^ o-rrw ':"» S319 ia tncj r ! ii?tj >nr3 

iM33ra '^^ p fl"0M5OT oipr nr;ii -pa-r S«S imi^ oxj irM 7)iM3r *d -ps^o "'on m^oxj ;M3tJ"»-» 
•">3-o mS wrfw M101 d^ira '^"S-jiri o":)Si.i v:5i7wa "O iwiSd ;i^yt jjinay;) cSir -oSm ion-»^ 
rrro iS'Mi oxj mvio onriM o* "dSi ir:5i3^ ^-»a-ia nr'"*''^^ ^t "Ja-u iomtti o'oSm mxj o-.riMn 
•Sm nr5r 3i"o >43 31XJ Smi"o* siHay otj S» >i'7h sitot m^p^ mSi pnc: m wi ox> ir>ro o*"iwim "o*^ 
airo pi i:-Sh W3^ o^-o lorani hv^i nia:^ wmxj *»rM 1W1S5 oricrtsv xsa;? irrrSa nxii i^-Sh 
a -nr movr mSo 7)M1 w "sT*"^ nn Sjieji mot ;?mi ti^xjm "onpi ono ir>ii timt Sxxji ? ot3 
•ricsr ua:5 ^331^ "ii»oi wtrc;i m: va:? 13*3m waxS tttdx nnx xS;:) crve wao "«-i-iai o"r?n3 

tM n»-«: i«ir« 'i^ Tcan : •+? nnral^ i-'^in -u^a"' nsr^n "^t^ Tcan 

a:*;ii ir J mi:5 "o o^n« 

•3 1M o'S'OiT' x';)i r;:.T TDir?) OAini -por 1153 :);3 10-11^ "cri nrjx >crii3r Sid*:j5i r^o ^^ Sr*A3 

irm ^33 *3 -fj ?on?M rpr tdix p iio3 rpr p Sri p tSux ')n3«S 11310 ai7ox» ir3 xj-ipwn a'3 

131 1753 ;53T3 T^S pa tJHa T^^^ 
•an tmsi no3J) xS mrw) >^ oi:infl W)n3 :5nis3 )x:^S 13 i3Txj :)^jy irrw im rpv ;ni» 
t»S)niB* ^i3>r y3x 3n»;i)5 rfSr?r ro3:itf ^i S3 pi :5nio3 mSm ;^-iirr Tim •"»t:m ^i> 'n 

s 03 mr^ji onr i':* wn:)oox» inSs i-a>r yax «"»»it3 c-naiM 00 ;»» mi:?"CI 

v« Sr i-Sj) y:^ ^n'» •»nn 5 'h nrat^ dit^ o^ "U-n" ^^H^hv n-i-* "•nn t fi^f^t^ nrttD"! na^TST. ^,m sea t*Jr^ * c-rW> iS :?:w -jrs TTTTO -jy tai m>i 

-jJi-narft TrySs -pi? -rirM 3^X33 mS 503 1^ 

"00">-a:tJ9 x»n3 tnpw) rraa -nuira :?i o^"iww v:i -p*!^ irsxj Saov 'W)->'W) "yrsyro mss 33tw 

«a i-as "»XJM rioffl m^artj!: oir5,-r ins'o ;n\3r.T Vivaa n:m i)*r»M:ia j/^nw: ^o^sa "«3» ;)tJ0f5a 
la^no'n'ia;)'* Mir vS'Mn:? iwiuVacw n^wa 'o'^nr w'tr? i^^^ir •':^S"'5n:iS roS "^n yify'ija 
S i3'':"K5 nrx -p-jfj lOTaw)'? cnro:) ra no :)*n hS •;>5Xj 'rT^'Swjran -roooncjp o^a-sHr^icna 
jrcS 1*33 OS irrv yrtJispv^ 'nar 1*:) apr-'^uaioxj 'i^ apM-^nioM ap::*' *dS<S ir^ng isT^ o^i^jWj 
! apr^ "shn^ "ii^x "p'x^ m ysw mrra I'sv ^jiiarrj ip'3i5 •3tJ Smis ?«i o*"»rDS 

<i3?n fl-iw*3nr iMt> •j'nnT •\t^ : ^a D3? &''5?a *f\2ri c^-n nam^^^^t^^t^ 

(^■j-j-nSr ?pW)Sip r^v) 

Ssa iriSjSas or rr3 "113*33 co*r 13a piSas cr or: -nD-a jpwj or •>3:n it>mp ix -^ 70 
fa*\^ TICOS ^^ty tinro *\5?r5^ ' S«nv Shi:^? rja-oSi jthidS 0:^ xr tw -3^ 

Dvtnna n*ix> Tona *^5'^ * TSW 

>np3 tnnn ^31 ;)3a^ «nr570? "a "3 "Din inij -nsa tnn p M">p3 '©•vj Vw -pTOMn 
nrxa flrr zo^m z^ro iro -^xica intj *>rT^ XJ-in it;>n Mirro oi*?3 ■7)}s irtw nijHi nsr/yr ctj S^ 
•jarr irTnan iSvav 'xS :5:x5.-5 VM-^a ;5rj"»;» :)*-y» crw ."5t mlt nMi3i nrn:) pi3i *a*aoo xjinS 
ra i«T« TJUT" ^^ J^i^yx) tm c^-ar rjiVio yv^c «i:) :5r mwji nt oi'a omr-A'-o ^31 amiarw 
tj;) xj>na r ir^f? naps nvy p w3t^m mtinv 075>c"> o*"a:? niS^vS -pra a*:5XJ Sar Vx? yiyag 
^S pi ■ir'^151 TTta :nD03 p*ar oi^ ^cas i3*:r)Tr: j^nrsj 7r*ni ;5ni3r:) ;?*3U3 n? 01*3 *a njtS nsxjn 
t^Ti^'U"^ r**^ "^ ' '^^ o*m*:3 a* V^JJ l« ^n Min^o v;^ oi^S vra nar acan cn^V 

";:^M oa:)M :5iyt3 c:y^^ K'.n rjxjri pin irp:5 cc^ itnM 

nr-itj ?)r7^ >raxj pnn :5T cxj ri-a'i not nr-fw wo npwa 

Hir** ''«>«» ">« ^31* 0X53 Mip3 SM->>y* Sa.ian3vi 31315)* pni:)*i pnviM r^avi r^avr npiTa 
ya Jntr:) xig ^51-0;:) h*5 ;)isi rp** mnxj 3nj»i3y P pn" •'jim :pi* v<3^^ ^"^^ ''^x P^ '^^ wa 
* '331 3ixao 'jhjsrtro ym Sr ->ohi o*iyr pxo V>nxj* ^Mrva o^xjnjro xj' c*i7ia xi>/> i^rMra 
r nrr -pMSr xyxsa "»»iSa ipjTr Snn Sr -rBM3 wmts *a *3*r3 -pasm to^ ra o*Mn* S>nio« 
r rri« -n^'a i3SMJ('^a !m inSa riyox *tst «S tox» o*n7« ^ito hty •3H irM:« ica is'^A 
»ai*> iS a'j) «St» "sjrr )h ^wimi liJi^ orr apr* :ra ai:5at» ira •31xjS i3*ko snrrn -pttS o^na^w 3 Chants vn *D c-iyr a ptsS vyyo vr >^ cai*^ "3 •tot >/? -;rM tM CT3 •jnarwjatj 'SiS idm 

dy OTC nror:) -r^^ rw dit -3 -iir iiarrixjo n'nj irotj Sacr "Wtctj :in era -pa?)' Sw •nai 
•MW ^-TT© 1153TC3 ixj^n-jn :)T oi*a :5"iw n-!iar;i S">tr3 loiV i«ix> :nr tt) Minx> pr:5 :?? otj "p**^ 
•3 T)i3 1V33 :i::i^ "WD m-ip ori irT>"!:) Tntjrw t J3 '»"»a» pi o:T)3r7) Tnr vx3 o*r:h oj5im 
f .Ti-ooj S^ai o*:*aSai "irira airjxj *X3 o-xjir i":i nTsra JOxSr Sa -3 naS o'raS?i o-xj-*;: i*:) m*? 

V310 W3 7)^r:)io "pM •To^ni -p^jrHi *S T>r>p onya o*"'y>5a :r*:7tJ3 -pSrH^ T^t!<^p Tl^Ta 
a 'srn'^v otim zvn "^tos -prn o^x: :)h crrhn xvvi ■jwim") ;oTorn '\r o'nSxnSM 07>nc Sr^ 
5otJ or->:) -pr •tdjjcstxj o*v-ixt9 xj"* "ifyaa "riMSn: •rnx'^M on Vipa yiT'^aj •:«") "jmra n^joa 
tm Tirra o-'re tijccSm ? nrxJ*") ir>ru :?i3Sr orn nrx im v:5 or") :?*i3m -3 c")?): to ^ttdtto 
a :»nf jrrn -pnax rja^ie 'cSr -pran •>2X}")'«"o ■»r3SAS« -^istn Sip rt Sr o o^, "io;:i p«i 
^ o*'a ysnaroi c'"aT5 rr.iarr yrrSn'o riaiv aw "f? -Trxjr irn" pMU "jiisfx 5^ra .-^n ^rra 
»^ hSi -)r» "Trxsntt T")HS»:n o'0"o:i ")i3T7) cmi p*o:a *rr niwr:? ox rriM*^ •^■DMny:^'* ^"^inai 
fct<St<"t^ ^Itann^jT^'^ ^^ iTS^ • l^ *5)ncMi o'ro Sr o*n^ria '-ira ^-u'^n -3 ynwrn 

•j*.ir«a crxiTi mSxj itSm "ja :i':5* xSi -Sx rwtjcn oxtj -p 

H mStm •f7>rc:>i5 S31 SimxjS ys an"^ 0^71: pxr •f^r?::) p "3 i'»:n 133 W? ninToe;) >fr) 'a xSm 
Wi "»33 SmS iiinTTOfl mSi -jfTTM xrw XT x^v ni Sx "p ^*;j' xS x«y7) xSi ar->7) xSi *S r o^y;) ox 
t.} ^rix ^in OTX StJ laSa to-xj ni Sx inrx "»1 Sx "p s*t x*? ix9t» S? ^j^Tnani "jS»wji f -3 'i'ovn 

•• ATvVat^i n'B ^nnri b^.a^ intt'a n^Tan n'^rbt^n^Ti'^ ra3fi< J i>"'a "^ 

pxtt ^'wyirxj -jrr •:?rxjrx; :^a*\w "iidwi -rjix'yr -pr^a ■)>: w ^i^rbt^ Tt^TV* ^«5ti^ 

3*101 iS^xj -u: rsrSxji nii irx o*3S»5:i 'r'a ca c*'Uiix;;5 ^r''3i i3-.r3 "Sif^ -rr r«xj xSi 0"i7i5 
mSxj unr ^ pi'.na ir*W>xj -S r id^» xSxj ?rx*ixj3 caS :r)-i"ix33 :irSxJxi "S riwx^S :ax xS jran 
^3^ c;io 0*1^3 T niSoS npxn o*:nrx;i c;i*Srr ^m-ro TpSo nr'S ;3m inrSxJXi v^rir 31XjS grn 
•a^n:i ^-it;'' "b iraity ■'Xll? iS : i"t2M"> «"'3 i3S* -p oryrS r n;^ ix>r^xj 1153 CTWvnra 

* -p or xS 1*3^1X3 rSixj :5T x^ri *r r •:3m c:^*a"ix vr7:3 -p^a la-.n *S mx? ib-x> 

trw :p ir3 *:rrx:^ 

aixji p r-aa •y^x;i it:3 rh^yrc nr ors ir^x crx 't a*x;x o;iS o*ri-55i 01*3 "S r^n-cT) -^ixres) 

:^nri'» ''t^rwj^a : th\'^ dni? •»n''n t? ^nrri*' :T\r\'' ^^atr^ • or* nnn or» Sir 

S o.")r -n -f? ixjr3"i Ti-j Sx iS '^"K) xSxj mwri wix o^wn-r Sx->x>-a iS ixjnr cSirn xiwx 
ricitj ;ini ox •i:*xj o::S ;5*r xSi poxo iS 7)-7) yhxs cSirS ;r;) aira Snwxs o?D-)a ■p:ri ??» cSij^ : OT ':rS or*:o9 a-^-cj oSirn rjiwM 'dSw 'airw 

jj) riorf? '^^^ox^ : ^"^Q^ d^rbt^ n^r^ St^r^ns?^ 5!Xi ti^Tfet^ ^orf^^niain 

13' "n'a 5'n 'Sim Sira o* vxixs vr-o cvjit;- Sr i«m: iirTOii :)? wx'O'" cr^fTX a">pa Sm Jnra ara 
a-^.i^' "w Soa pH "vri-o rra:) r^aioM Sn'tJ- a'tsTii -trSa tjiwjw laToa *3 irx"* "O wjvia' 
» f' "5n» *3* TiTOi'^ '^'oy>'i 1:11 f'S 'D y\2it:)T. o-.mS mS -3 cittia cw 5T5 ■)><"» wS ncm imv o^^JTan 
p o*w>io v:3 "J ;:h-»3 "ir?vj rpi?i o':« mi'ctsi TiSir cziSm ? o» VH *3 i-cr*) vs^r r^xro o^^Sa 
:n»a 273 o^rfjM "irM vjiaiw la-a ihtj di'st^i*) o*")nH o'Mixj Trr;)S -)iy):ix> nr Sira ni orip 
T c3W p'> aixjo irD oi5"«i;i:o c;)*'?r nipxS TiiriM:^ "'^roe nm" n''ax5nS ot»« ma^ "jbiSs Sh 
Xi^ii o'y^v) snv2 zr^Sn j'-.^z : ooTiair S3 tjh orS:; npsM -p S» ;5«-iMn 35in»ioi3 Ssis "sar 
: oDi3">r D;i-Sr -.p'^i a;-i">' p iwr^ mS omi oxim mrtj "jw to'o u-^x^'S 

cat) -xS cr««-i -:x"> t)^ nj? 1 7^0 ^t<"{yri ts'^srvrn '»5a^'^^a7 "^xja^m ^'n ^ 

^r^n^"^ ^1^ "^ d^y^^^S'^ ^^W •, c^*2ra r»x;r3 err inp:i mti w: j iM'.yj' o*i'X3»i 

•» crxj-jrar iMi:) xS-i c^m ip-sya cawr p-cn a'^niuo ip"w: wicn 3^^ cp^'ii''''' dwx^ts inp 

■jS-mo oaSxj wtjfl o-r»-)x;n i2t ira' mSi *):jr yh ixi^a o'>pw»- >^t) Vi iwSx oa^jx imxst) hS> 

•oriD "ixr px :v>-:oi« So witr i^a" nnixja '3 na •aSar r/O^vnai vrcw nai li^a- mSi ir r m'^ 

: orna *:x» d5i«S >c Siara *3 ;^'u:n a'^Ti px wio-jw S5 'i^rir^t? *)m"> otxjjju 

c-aS>i rSrr TDxar w^p:^ iw ca^:ie lan ^a' c-^Sm^ i-^ ■JrMOx? S*53 rrw 'vn-o ontro o^^Sm 
n '3 iTTiM ^-j-nnn •:"nMi yaSMn "aSx -jism: oTSr*) oSiao av-j^Si wixxjS oM^a :r)')r)'S>a o'o'.iJxi 
V3;5XJ 'jnrx *:m o>n->a rvwo cbu';^ s':^*^:*'. o"3"»^«i o*aSx Miaitf aV::*: 7)iMar s'^Sm Mia aapa 
ai5 wniaTTo zo-O'^yiz hmit "^m -px voxto;)") o-^Sm p oA iM"»pw> "irSa ':i? its-ct') xwa o-^Sm 
a cr aSr^t mSt o-'.m mwxj ry):ia c:: oor,r"03 7)iwi cnMa inM^ prnw "^">;^'i»;rc3*) w-'jw 03 ;iSi'i3 
7i o'lari cTiSiiAi sriM:!) *«:) d-m •:= c^a-o o'rxixj caiB "CT^ra iSixt) o"»xja nr^n^i -^vSa -^a 
: o*:^.a or^M ca'sn-a -3 "iwirrycj ^w iSix:5 p otjim a'P'Oii-'i o'JM ':3a o*Sxtja 

•i-M d''rbt< Ti^^r : D'^nan^a Vian r»nt< '•a T^^n Tica^j a-'n^^ n^^^^ 

VMXJ 

^a Sm Sr:::) arM '3 oaT^isw o**3ra wxxjtj np^i jiMa a^w vixxjjjxj -jny :ii3m "Wmxj o-«xi"oa 
o'P'>«J:a") o":ya ai-ia •? -)rSr3'> -)>:r ca nc'So a-a'i» cr at'Ma o-pwra c^'jUTjSni?) a^M o^vp 

•:«5M*^:M")>;->'»'M3nca 
»X3 -D'a ;?r*a\:3 awr^S w Su nrMS -nctwj ai ; p^o^^ hn^TH ^"^ 

aiMW pcai Tjj'xj "ia i-Sr iMatJO »xx3ia^ 

cai o':ii:raiT: caTJin nisMSaM vnxa ox> i-»3?: mS o")/5M o^w carr rai trra na-u nrnx? iw 
*> pbrui fc"3-.-»«r> 0-VS1XJ -ijpoa -pi -jixa co-ris sav p 0:^ ix^p^i snasra o» jjchSm o^^^o : OX) o*not:;i o'jiTja^ Soa dtjoSm otj mxj 0*^:10 "iMXJt oxj o*^3i:^ c/jij 

r S» nj-Sfi naW? t»ri 'imxj:'* iiT75X)rf> cnin ^:^h'J o-o'^ a**>< vap;?: n;;5 'O ya'ix n:r) o wk> 
3 c'3">*T wx> S>r>xr joiicr OTXjS>mej' •^'oixr lO'Si: moS ;70^r3 ^la oa -i:!) -i">o^ 3y*» "^nr "p^ 
D0ii3 Wirvi onnar o*i>rtoy) ")"o*w ""u :nvoi3 '1^73 "i'lrx mo-^xjS a'-^tj toiw 03»y7) iw "ji^a 

wnr>S>nxr3 crW^ -o nn*" ^na ithdi r-ir?' :h vrij w» a^n^^^^w nt ou :iT 0"i3r^: I'nxj •tr)i 

CM 0:513MT5 1)1 ^rx SjJaT VOtJ i:,^ 'i3 -JKIO O^nATI 3M")W"\")rS ■^;)X) -23 DM 'D W"IX3 0X3 1''0T3 mS 

Snxr -pMU nv5T 

v^w ">3T mSi -jflrxna rtw r'lC iw^3 oa itw o '* Si "w *3'>^>f» ^nsTw a")Aa iM-or -i^n' 

:a)OW VWM wS 'saf? y^j^a a^in^S oorr rproai rxjn 

♦ 0*"':^ ptj'p Sn: av)otj iw h^^o wonSo sr":) ctj -a pxJT Sr:3 -ps-vi o» 

•now;? ^nAc-) y::-:) o» :ro3r p'jna tt) n>n-. -^-ci mi:? 'no'o Tyo^ScSa? 'd r'l onsmo nxra 5? ")3i3 
; woKatJ Sam hvjxj ariMn Tvn iwS;,i -pnr •j'niTn vn ;n\aT j)-rt>a o-o 

t> OHIO aMT^ anw3 o^vn oni on'a*-o :nej' iv» "frri ym irx^sn iw "O'ot n^M nrn-;) ^rT13 

T^M ">rib3 c^:iSm X1M3 

•>ro o*nSM 3r)M: tjh p"vS p o:, iMat> o^mcm c^sSun ;iSm ?)'t> p SMit)^ -^u'^, ra iSi:-) Smito* 
;^nn ^acb W^S V:b» n^n'W •'rbfi^ J "ownv) -»t)M -prcji-nj "oxr»;^S MaS vrtji;)^ ahxj 

. rj-nn '•:oro S:|,Sa^w xjp) >r»:? SaS« iaT\"'U? ^Tbt< •join 1-^ "»^*M Tjrr o*Ta:i ii*3i^ 0**5^ vr*v -.Sr w:« m*7« :);!mi i3":iVa -"jawV ^niro v:5 caia 
a -owtj rciz w:r xSr -iwm iS-m3 vyo 'iSp ir v-Sp tjn-rSi 'sm ^^iiw irSr o^-dd: o^^rrS 

: Sk;i ar)^ mS cm "Jat Tntivh d-j-om no oiM "»"a t^"* ''^^ T^a"* T*''>t 

'nnn'' tt^ ^la^ar.^ • rit^TiSiaS:)? i^h^ T'^ih T^W "ta^ Tirt^ ^^^r^^ 

Sa irrxj -jr*-) :);?w tot*') -.r«M -irxJi -vjm p fl*a* mi^;) ova wd •):iV)? nia VM •ji:/? •}««•) :)?>m 
tJ -wri o^'JnM o';:f5M otj mS •}»« hSm c:)"m i^or mS iot Sm^j «i:5 :?:im mSm 7^11 Sm Ym "O oaaf?3 

ifewpTof?Sr i«M3 iM nawai x*"*^ o^n^^'H ^imto s";?') pna ;iS"):^ :5*a«3 niiSr ">i5m: T)»r:9 'it 

: ona 7)'\^7h TTiMJWi a:5iM ^:m nxu ;ii5"i ysnisiur jnanna m 

p w-iyra ^^tsS;^ ;)Ta :51M?w ><.3 -p-sS ;5')mx;:5 a-nr 7)7^3 -jS'mo 0:11 ncM -^ri^ :wo05r i«i^ ri^3 
•j-c;? nnw :iiJ5 M1J5 '"'va i::t -ixja-) *ab S^;i3 wS n-i-iyra "onprti ?!*33SM">tr nrrr ;3's 0*0 ^o 

: iTi^irw ""j^iryi! So wo Sri: ■)")-! Sy i^yn-x w sS;) :55*)i3 o« 

ijir ora O'Wprj v;;5i c^pwSsa :i*n:io v:5i rw3;:Sr ix-*n "in 

><Sv OX) nan -jva :r3s :i,53 "im -0 v^Mr'^w "':«i5 :r)"!»')J: o*::ipi9 1-:? yh XJiprn :)'33 *73M 

« 35M o'3:p« 0:5 ;r-)«')rn *o ;)")*u^ ;i 1 w *ri'M "OM tjt irMi smr mVis nr^iM v''^r ^"^"i i^^ '"o r^i:" 
b pip pep r^ir M"J5 -Jiryi 3")X3-3 -ppS oo-)-^.x> i-nn i-vw ion ot) ;)vrS Ss^m mS ^i>ii -j*;w^aii? 
D".M •» t^ '*'*'' «*^^ "''»■'"» H*p: ■js'xS oSirS c"«33 pr^ VJ5:rv rir ni-n 13^1 m^wb ?rS3 iS 
sir,n y7:tr.sn oipc3 ©ni cipr c^jS imtv jj-air:) Mia "3 itM' 7)iS:i.:)Sy -iW:? 0MI otms ppr-a 
n n-«3Pi Sx;r "^in v)im ti'itv tjn-ui xu3pi:5 3"Tp;5Si cv f nSSoii mS i:ru><i :5i«irs ot> o':jpn 
leiM^ C5'ai:3ip ya^npti xjipru ttss c'h^n rS-o ;:ir^ o^Ma rvc Sm">'0' rc::)Sr Sr« mi» "im »o "S^r WH 7nS:va •:mx> *x»m "O *i^Mi 'j^r T3 ct'Tht ")«3 *i"o:5 jnrjtr::^ or vro :):in3 ""n** 

^.jn-s "^'rn"' '♦'-."rS : t^So tW^t."' ■r\5? *T»r."^ '»2tr\"' "•'".t;fc< ; '^hy^ 

c^u'S -yp ;>So -j-iSS;)^ m'j ysrn *3X3i» vti jrai) t*333 i>n*i •)3r« -txjx w)")-» im w»om oxj 

WJT3 rivort rv cpS 

tr ooaSa r-4rcr in""ari yjM •:)Sx tx rn 1:3 rr^xjS nin ^«mxj iw "^rrrnr tsTitJ M">fl '5 "ji^T 
fit •^:^ "x?5 M^n TO^** T^''^ ^^"ov o^^S^ai rnS-owr) otdh Sr o*3"o") o'"»au' -^rir'Tr oaaSj c^iS 
wj-iS aw3 o^pcrrci ox? cr.'ur^r cmo -p nr z^h v •yn-'s "axsv '3 jti^z 'rot" -ixjmS pxro 
oni SyiTo'n *wvn "ir m ohm nrM "«>< Sai *Su^ Sr "wnx xjr * m")11i p ot->3>i "n o^m^ f jjx 
M wx>ri9 yh^ if«r oaSa VM^ carSa Ti'irzv or\n -p rr wS vt on-u: cr^Vi:? c;? ^^ najS 5*3"5jr 
: V cx3;i rra Sm 003 0'J^^7rc3 ^S*o w Sm mSm 

^^io ^''i^i? J T^ra ncjr r.^n^'a ds ^nnr^tr'* vyn rta-sn r^5?a '•'^^i? 

nww r-aw {Drw M'^n-^ o* '303 vo yi02 ;:5*n-i o^wsnaSx Sx;« ip'i :)•:)' v^h^^ '**' T^'^ ^-^ 
3«jnS T/TrorD *r vrcxs o:)'*">nM "MaS*) 3Tri5S;iS v*3JW w'orx3'"> own:) t'ots por3 ©""'sir o:)Xj 
S*rr 13V I'lnM M3n pox;? pi Tro^^n "jn-a o^nx :mw xjjfr 7>ir")3 ;7n"itt ;n3a*' fl-^o-ia 0^^ t^ 
sr33 o^i-iAo o*r3rT) i*:? 0x3 '3 x^'^z vrfrn Sm n>53'?o xr»in;5 riM^^x? "sr o^t'c?:)^ *3 nfliM S"n ^JM 
3 o*M^r33 mo'rM c:)") o*M3: "d rnx: M33r psr xjin-x n'n" San:) -Sii^ Sy •i;ix3-»x: omi "p*y3 onjSx 
^ OX) o^ir Sa"a •St* i^n "jxjmo -3 "»rH pS» o'C ox; ynxj oip33 o"S'n:^ mt o'ti^ti n^vv ";ix}S3 
>3*">3 ICO 35')3n3 n">ir mjr" aijns oa t*^'^ ^''^ Ss ttixj nr o"^:? M'anrjS ^i^oi :)::) o-njio i^m 
•031 0"irM3 "vs if»r>rn r3*'^3:)VTr3 wnairors-iao-r-S w;? pi c*r TJi^^^a otO'i^ya 
c-sn-o vrjx; 7!'i3^-i2;:wi :n')r*r«;5>5SAi;:) -VirS o-r c^^S d-o ■'D iwmi o'rxj:^ ""o ov 70:03^ to31 
3 131 0"") *cr TO hS '3 ">?:iS3 xjipbci omr wo miij o*« otdm x>"3Sn oxjj^n '3 o*r osim o'Mnw 
Sm ^rn M33r CMonrvn *3>i37SMM3ywc-3^">nv;DS:i)nSo"S'»rnV'nSS'r5W'oS''S;i-^o?rS»3 
"»3 o*"»ic 0^1 :)U'c-mTD irivrx;- v'^-'W o*»xj-.:) oxj o'313X3 o:n*a :)! >133;) pr»3 xjn-ai rSxS rSx 
pDJjn ;)t3 13H ^rxS ijrrx) xS -vroMi mxr -p-ia orix :5")ii3 o*;)x> 'w w»* ro-.a '"jomi orxsns 

HsS T«rS "cw vo-)'x 3:^ X3-)-irr> r-aS xjnpw rrar isS' ;)Sr?57 i3TX3 yTra ^axsvi iTsrv xsmSi 

mtj-^jSsSt lywa-) win oaS-nSx Sre -oS* ''^xj xaS twjS n^ijts o;)S I'm o^wn 'tb^ -nrxi 

; yvTS o-rSx Sx :)>o' St Sx S-r?r 1:^ "^sx? :i:*3x; *:« :)xt">i ;i3i! xjn-nw ^*aS 75733:) Trsn 

b'^T^ ■mTi'' • rbc srs?"* "rbt^ "na^t^ "rbian tts^tv nnt^s^- d'^rfTfi^ •m'n^ 

D 3r»^ -tjSm *tJjD: w^3 OA arc33 nrxxj irs :iSixw) 3nfS "j^st) arrxj -Jictrs "-mjxji** ^nHsr 
5 yy'Wl •'as Wnn D-Tbtt T*<h nr a'^a : wa ni xx p^ixj' nw v -ax x-w ^ 3p;3^ w) ycT) c^-T J'HOT'J li-r'a Ti^myia rronr) kstto 'ivSs yntjr -31 Mari :)>n i3'-jj3 ^r atx-a 

: yrs^ -^nt^a "nnn 'rbt^ n''ii r\anoT\ "n'nns rbti^'a n'^'^ns bv ^n'c -a 

n^H ov -S a*i3 «« srar t*:3i rr W5o a^r^ S'yrrr) -j-om Sr *3 o»« rfwr '5*1*7 ra cv ^^^'^j "^^ 
wi n«c33 *o c:;w o*xji«r xj-i ;)'n3: -pwa "iw o*:v im rr^ :f7M n*n>5XJi3 :)ii3m nni^ yrrna 
:i3»>ft3 "»f;3M nr-ozi rpo ^ro" .ir-^jjon o"::/w :rM :^?i:wn •';nr5a niTjron sifrnJia "»3?x> -nttsj ;;jrS3 
ajxji ''S:5M *'t}-)rT5 -"i von 'S;im c«tj "»i.-5 "iT^na ;5irSx5 mn m-iMW? iw^ naS *:?Sx sra n»xj rpoa 
'*'> "nj-fo my::?** ^maAwn:?') n-nm r^- ^'^^^ s'*"**"'* ^2*" ^"''x ^^^ '^^^^ "^ i'^'' ^^ ^"^ ''W 
v'jM :n"inm c^ir;:? par -^TiMa nji *:)vnt3 nwn nana cx> porwiS ^7fw ">:?p T^oa max^ nnax n;)**^ 

H15) pi arixS aS'XMC w* yiT^ mS;;) "pina *a^vS h w Si-i:, iiMri vrxj ^yjQi tJntl? ^ 
X la-XJ'i cwra 0*3^11) i':5"t> otdmS 0::^ p p* maoi '\ni onra Vr^^ o""'^'' "J'"''' dryrh 03*5jU 
iw onr di.") a."iw «:w* hSi :nS<r« o;«Hya ona^- 0:11 o*i5;3 'Sib wS y)- maoi v? oo'j^'^a i'Sm 
tTivy^ o-nr33i ifjOM:) o*"):^ S-n icimi i^i t:i3m o^oSi: vri iriMi 1:^1 ipnna ■}':a wann niintf 

p35W Saa ;miS::,Sj3 wim o^tnro tr Ticnpn :j| ; ^*t^T5a tt^f ^^'^ ITSS^S 

t> "JTO "TOM ^iiM 3nS:^S» "3 :nS:in n] S» Miati 

n ""o Saa vrh}, a-ivs 3! ;j':j hVi aw:) pMO jwm siSm aitja n»Mt> "nu-) wa :pM» c^u^ nrKO 

Haaws j^^yn . ^a^y r;'^»r na^ naf^s^ nnn^ Tf*S^ '* 5« v;? t»x)-» o*ai 

a« 'JMD *3 "r:fr ^n r^j-o "o "irn ^orMi rjiS^a 5)S-x:n ate :rf7ii:5 not onx") o'sirM-w o"nor ;;)ttSxja 
•p -^TDar S^ inroMi ^ra pu rxx;:-* "j-io sraa S'n nxino o'xjnxu X)"> mrxa oy>M:in Sas n-vaiD 
apoj' rra*cj ;)ao u7)-\n Trm r^Dr o^ix? ni33 ;)T o:r)M wsrt ix>m3 -3 Tyn iwh 3)^S:j:5 3?« :?aM -Jraiio 
•)t>-iri 7*:y:5 ;)!a vniion :5in St'rjr mtv Sub yM *3 -nwM x)^*) ?>ia^xj:) ->wh iS^m^ Mr>* Sr j aati 
•c c?7i3 ">rrx»* •:3Sm i^'a^xj* y^^iaxj xm ? atj") Smixj- -sSm y^'oan psaixs pi ;3ni:r> v*5»w jj! 
*rx;"> co':xj ixjitdi r:^vD ^jti;?" 'i :»}«t mio ;iii :5n"):t: t|"3» on X5iixj;j ;5!r ^v hti" S» j otxi 
Ss T\^Ca -.Xii? t1^ rK^3 J mvj •v)^ to ai^i nva *np -j'axj :n:f7;in :nyr owpo^i 

•103 ax>» "ica "WiM tddtm :rc3i rwxjo or>3 *:itbtj las 

ife'Hi "pM :W? ^iro CIO Mi:5 wiM -3 "pM v""^>5 aixj wo i3*3^Mi «innr itt3 p3 3»oi»a "?ir« «ia 
a*xJ3 ">T3« iVw -pM MW Sir»;)i m? v Sr j «i;3 :r»a*x5;) "ja?* •)»« pnw rat) iwiS "fj 3*3 i3B3 3'S M "Jw tvo n i;i3r Tm'o 1^:20 "iiri -irx >^i isrtsv) w>r> -p -^St) i;rtj* 'd tyvo* -rhx i-roi'* 

tb^'i^bn ; *Ti-f\ ^rh '^^t< i^^^- *^^ ria<n dSn^^ ^ "^x ^'^ "«•>« 
'is-^rr'o yh-^} vh "o Tmt< l^Sn : IS nmsTy naS?^ 'U'^'Tin zvvn Tmt< t^n 

■pxj*! i:fj vTiM w>;) xn:5 "^rriMi orrio c^:^ MS/-Mrr^ or nor? tjxjs:? nw ir:ir I'Jaa o« -3 

^1 jdSw n"»t>3 Skitcj"* :i-iS ■dixj-to o^r;i j^-iw^m "tot •J-ronSfi jnS;u-r»? oM-rW? irr Sm 0*^0 

sm pM I'd* cSirS ot"v ^^^ lisri a^rox? iro n •}tiS"> riVcoS iid -jaiw Ski rSooS laixr 

: onMis Sm^xj^ -jSj^i "o-xj jra ainxj ir rfeoS -tax; Saa :aiS:^r o-atj "o inM t)^ t^iSj, Sr 'O ;)i>6 

Smix) So v:)- OH :3»\-ii? "ifc^ : 'lu^^nt^ia ^i^SD rci^h'WJ'' ni^'^f? ^r.i? nfi^ 

yri^ p Sm aTc:? -o w y:))^^^? rn ^-tiSm p sv) av^sx? ibo naixjra zj-nSa hVimm -5 irio' onS 
S 'O'XJ jra;) -"O n^riw >rn yrh^T) ni Sr *o jn>f? n? 0* ij*y">M3 t»30 vo^sS ■}x>»3 Soai ^ajbSoa 
lo^wn^ixj 'Mr :t'jo>d p'lp T30>rt a*7)0 n-aoH^ :)n>1^ ;)3 airD bn •ncMts voo ^'a3Ti pxj mS 
:3:-ox>i vn aifji :5-»' jot -iiim -p iS->n "^'P xjipt^ ■p^x'' ^"^Ps V^xj 0'">3n ^rorn p iVm M3 
•33 ^va 'woxji 3V0XJ 1730 otj TirOTpoxr r**) f "miSjom >t33S3x o-»vn ©•nw*) x?-i(S' ""ni 

•33 a*;)-t>T>rO:?S»m"»T5M'DM3SxnX3*':5S>1 p •3M"Onr>nSM"IX>*-T5»J5M31TrM>^SM")X»^ 

p w n\3rS nnH -jitj S>nx)* So v;i^ •o cMr3 rwMi -ion v:?' xj-^nc:) :)'33 tjto;) poxj-i ;/r»i:i;5 
7) Xixh vrn nrc' mSi a?o *t"53T mSt ;/r»» ixj«** >6^yr>v jt^iko 3i?)0t> iwo wdm "^i-j oon":/r> 
o;:S ;r;i- o-tM "zza p-an :roM Jr;i*x» iro o*r-">i o-nM i«iSo txjj cSui3 o^Sxji p'*' '^"^*"> ^'t^^ 

•pt^n i^nt< : r\t»^a b'-n^ia V^w^'aan fnt^tt mfc< ! oiSx?** -.onV Sm;» 

:mMAJ5 '3 o^wxjw p-or -o o*rx5r prr ro^Sa r^pxj: fl*;r o'a^r o^xjuw -pMs o^ir vrtjo rry:i 

tw 3)M 3Tr:5 innM 55M -p f r^w' 3VDX5 luo oxj:^ Ml:?") 05:5s 31W) y5" p cA s^rtw CT) iwr^ 1W 
: 3n>w "iir o^V ion* hS 'o tS^" yw "ij-nx^ i«r3 ooynx "reu w^ o*rx9n 

•jS;?- xj'x oM -0 n^Ti^ n«»i£b r^ i •^^ni?S3 n"^4? &r'»i ^jrrr viidS f *^ 

IClbOp-orv^JcS 

Sw?:i ^'W» py;] ^nif) cnen vrr* ip-h uc") tw) ro* ryo rvn tj-ttv 

;pwS •n nz^nrtJ-tJ V SxS SSjrrw •)! TJifj nS«3) mjM") Simxj ^3*15 n'l'ai :)Sv\ vniua -nn inan "h«ron i)i 
w V5''M3 15*5' "3a o ^3» "irrr >nri ptr^ Sjo;? *3H ivaw '3» •^''rM') ity»3 ^xjpaw n-r -w^s^iot) 
CVT) nM "1W3 ;5">w "XJ^M*. V3i-ip "onM CTr n-vre imS oh vwo ^S 5'3 th ■jf'vj :5'n"0 TJittipw 
f Mx> -:» -jro :5*:5t} •»:» ^ryr yr>p w awotj it^ tjiwhiiVto'c or>97n ;r:)t> to'om o» o*;o ixjh 
: DO'ra "^m"! ''iM'a 7i'7)Xi winti^'v SMntJ-a o^^n:? ^ vn m*? M'^jj "p o^nr "h 

•mta TTi^t? : nS'1^ no'^.sr. •'TbB^ rri^ 11^3? 3?^ti •'a* "^'on ^ "trsM nn^w 

Tnvv j^T ;5->r"o itjo "ivy m-pi :pn T^pa x''^ ht^ P "o 3n")i:)S p:rn or t^m ppa >np3 f tJH 
V^ P**OP orw "0 ■)'nMrf7 erosa "^rrs riSaw wtJioa o"»ivn o^tj rawS "nSK ■'3 :3")3t c^rS ani 
•3>i Ton mS tjnx^ -jriy-j^ St -is'Tnan pi ron iwyr nin Mip *)'x o";)*r:n w -^a "i^ron "O Sm "i^vo 
':hy3 Sox> "m ^on hS -fj 7n->i:iS npM nW irn "omi ioxs tVo -u? "r »" air w 'nps "Dbr Sjp 
ria TM"> 'nSraS niOM ''t^t^ "";p :i"-*7X>3i T»»a ona 7i'\:ho'\^v -r "aw piaoa ^aiov airri o"'!^ 
o*:» ^aS xijin K^J) o'ttrrSt) ''srx o"xj:m ori 0*7^ or ;^"a Ton "J T'on iipyr :jh xnp ok 5^J) 
">5ioSaH o^iS r-^nr lyx M-^ni iS c-r-nr v;nxj va'W n^J^ mSm nnwr n-T) mSi iMvna rnnrri to" 
© -aSa nnnxj ;):n:53 nrw op'n •"»">•)? :?7SnMi nr>fo iw oroiwS nwx? >rr*> ■»t>iV o^nw* on'i vh 
pi oflWJ ■ion:nr tj-'o vy^M nxtoS pi o'wrr -fry:) tjt)"» ti'^'o Simxj pi lan oioin^ai 03:^1 »r» 
» r)'7)yi^'\:hntVD0'sn'^TvrD p -a^w;!)^ "n5>o «n» n^MiS y Ton ym mV 3wm o"ipww>f 
»ttixj M-inxj •» -wtuooSm Iran oca >ci55 an nijM t»n-iai ars^oia yni i*aiM nAw Ww omw9 
s** tSm nviao ^-lar rwn";/5M w^niDH'^S^o ySn nwan n*on wjnf^ ira :)p'»o p^jiw -ahh^ 
^>f» irs Jra oipwa xjt3x>:^Sh ^voyh^oa^ Sk nua p> w*a oipiaaSw o^'\ -pnw pioSmopii 

■jD^if? •}'Sm >^m nnx nnrS :53*m ^T^y^")^ '^'cr\^o orn So -^j'-^p -j^jim pi ovn So TW^riSo ovnSj 

*^->s3? tt?£2i nn^ J t^ti;t< ■U'sa Tin-n** n'^fc< "a n^^S? t«ai nntu : ^^i'j 

•w rrf> onj» ^nn vnTai ;)rS on:« ^nn xjn-ui o^mt rS rSoi S3S f ijw aiwo icd ;5vna;) S^ aw 
C"ax> onxj ivo •):?^n w -^jprx oTinra jy^np SoS -j-nnp SoS aiv mivjxj nSo Ki^J rrSi nSo mi^j-o anv 
'W\Snn V^^ na^f Tn ''rbtan TtlTl'» nrit^n J "S -ptJ Ss onS ^on an w^m o^ny :)r3 

Ti'nS t3n'»a • "^UiPin "^ 1t<"Tt^ ^"^S fan''a • T^ VJW "aw :nan jjianx "w^rja 

HD -p-H "3 r3ir Tjw c^tj :f?a •j*S« xrnp So p -::rwo •?«; t p •jny oi^a -popM -p^jfe 'soot ■« 
V nT3H« ito ? o-rSwa -ymD yn vnn« niw -p-j/? lor^ mSi og^iair wiS o^Mmpxj o^nnn cvhy^ 
0P01 r^n-ai x?i5P;: ca 0-5^1 vSm i^^^npSM i:';^^ f o vSm o-nSn iS nxw Sm:^ ^-^ *w nxjij : zTi'^TinTc rfrom wS xrv *«rM ccn pnm Vn/y c'^o* ct^j 0'"ti33 cn'-o^o o'ro^^ni 
^ o*>na3» Sr arxju*) o^tm Tner ww "3 yorro nt)r^ oca ^-mi o^-o^ ontj -w mSm "p^nsS ih 

«WM '3 rry srtjs tcm o'v? S^xj ya tw n-n^ San o*a^ 0*5:1^ oJmara cvm o* v:? nnj -irw 

pia a'T nn "pS^t ox>S hS "jixjS iTao'iSr:) ptx r:w 'O I'^-y o f y^*^ i'in;)xr^ ixa") wnoa 

: :)w o^M'iav cr'^rn rr>c« -pi pw So S» -/rcfj ? ttii crnj -nana airotj -wo n-ow 

at 3Jr>M •}M*r>;)aS>nxr or nxS*: norrro wn^tj iw ynxSw mnxv nnxi 0^ So 

n 'onwo y:»S pn^w "sm -tus't tj'jta^ rha^ -jn-.iD -jiaS otSm nsx "3 »"n' *:>fo "wm yo**! 
'ron >4*nt> na'TT) wt r-t>fooi yos iriinr oSno -y* "ivS yn'r ^tona sc-t "Sr^oian jD^n 
aS SoiH mSxj 'WJM na roSS yn -^ :)^ ntiSa -fi^n -nsMi 3n;^>Q jwsot Mnjxj •j3»rMa -jy^m raw 
St> 'aaS tm '7n?» "pncj wfr*? -aaS -in* otm:i Sjxj -w u»i3 wju 93S*3x»n :)a -/tw Jwnn aW* 
S y?c >iSh onM '3ar m^m >^i -laS ':■»!» yro hm'vS '^dm nn- hSx -jfrw^ •frn :«^» 'aS nn' hSto 
J tb\J^3 "^rr n-nnt^n ■DsbSaia '^^7t\n^ T^n^ : •>«>: JTSM ^ai m-tw yufy 

30>f) yiw 'aSSsa mSm yhrt^h •«sionw^ 'a^ rnrps :i*d* yfro -aSSoa -jniM y^M 'aaS "^rro w*) 

1M TO o*m flro ■)S*775x> "larx? Sr "(vnj^ p^ -Sr Sna yion 'O yrt> ma3>o ■jT)>ro hs y•v)^ 

rxs So 'D ;5">7n Sio M'.:) r^-JJn?) i-Jisixai "lapn *« :i-;5n?5 SiMt?n "CiiirS ^vp3'o Simxj ttji I'a'iH 

»;3 Sr pio»n xjixS tj'i n'M-np Simxj fura irMXj ^tso jnanS n"":)n5) ">wm mSh T-^in:' M^n Sihxi 

5 03ir:» T""5 ^'^''^ SiMXJr cxnxr <>•■) :i>ra:;i "nana ir^iioo o*a^i S-yr» iw "r^Sr;)") Trrn 

WW WM o^mTw vnnM irxT)") v;i o*an *o Tcnztrt o^rio^u >^ n'^'^w rn^M o*ni"'o -Sa irr o**^! 
^ *n"tf3 woma wriM cnn i":n nn •«:"ix3 vntj o*aii "irr roSr rjrnS o^iy y^ yh^ -fro n-;)t» 
yjv iTTx mS *viz "^vrai *Sr irro '^vtSd otwS-^ivo MSiSxvrrMi akit ^! o^ti ro-rj ij^^nani 

J rnt^nnoh^^T trs^t^ T*< tcnn »n^Sl^'»a*nfc<;Tr.fc^n : cS')c:^cStJ5To 

"h -yrH y»)i5 TMvr om oth -^-jm 'S rw)XJ pon") ■*>» on"wiej yiini cini Sm "^^-i^ TCrK'\ 

»5>o Ton an WDi pi o*«m -j"*)* yrro "o -h rhorrt y^xS ijvSxj nanxjna aixJKO is •otr^r;? mSi 

• :jOT^r?) •TaT iS o*T^ Ti-i o» aoM:)^ jjwD ion rurs aro "oxn-r "»3ai yi^x^ ytw "^ uaia Sr:)*3 -pw p yja ':m -»i:m pi pa n"i'm T» m'ttb -i^ cw t)31 -pcH pS nox -JaTa v:'» 

•p-ib CM -nxsa iir: isxy "irM oJ^i avp iw! nann Snv^u oxji cm;? i;»33 wtt* •«' nair?? 

om:5 *»r «d pn :)Tor tttj '^^-vtTh irM ox>"» ^ixj" -sSwa -)wm ya/? aw rawr n^n^ pa ")XJP3 o>n ran 

•)-s' r.iO'S "jbi irrr •iA*;D3rxj -sV^ o-iMa J^^raa osro •»«>« J3"»S p ai;^? p cim;) nvrr 'O aina 

•vjM o*:« -^xjc -)T3r •:« "»t5h ^rwM p •}"ia» icm -jD-ifj vn-y* urva p w xyp pa tr rrvi? 

; ynn ^"t) •cm •^ p oa 'rara ;)"a '3 T>rn •)3n')aa3 •«?» "^^^'^xi 

;)w *3 1MT *o ixji3-> TMTO *a :nna aw •o •M3'>xjS mi>^ snH a^a- mvji zaiSra isi saiv^ sim *i:» 

•3aS or« '^vn nxcn 

'tic -cn*"*^ crrr S» v5*m i^ar? im mi-cfe mp "jaS ■i:::?^") nn T^a'nii'y rax; Sr mtttm :5!i n^p 

a 1.T Miaxj ;5•^^ra t^t) "irx *p*7 ia *5 o*an picjS ^nin ttmi O'StJin* cax> xjnp """aa n^icsa »t»o* 

psoo^WT a^ a-ao o'"»a o'Sxjin* "^mtcj W3 o'SoitS o-oiwsa o'laa i\a»3 pncM im nnM Tran 

: aSo o^aSxa t» nrix «iaxj iW3 o^Sxjiv i97mi aDiSra o-^pw mw 'O V*? "'•sian o*«-fa na 

H 'i»Mi"'»fa TOM y:pTa tuva •naia pi o-jpraS* aiutaa ">«>«> iw o-i:3«a o^srov o-ww 
•njjxj 3WJM 'tjow jdiwxjw ape* •^'Sax lanw ao avox) iw. f aaiM apr' Ti-osvio^jxi 'WH 
: 'paw'Txa ^niara o-pow?rvi e'Wna oxro 'iS "»rr»^ i»w ^x>' 

cni-cs: :5if7i!W non-j im -p 

Tj-ransMa pSnai cr^n araiuS p'jr;: ait>«a "3 o-^ai aa^aa Jjiynxa So Sr ;^U"i8 nxus "p ^anie 

r •)oiW3"i aw anrn ■p**'> x"'><^ "'''^^ ^'-^ "^xji* nnx x^a pi aiw-a rywa x'ai cSxjit M*a 

1 irTjian i-»i:mi p«a ho vvon r^z a»^ ^n« iiijfwa itmo iwa arpnSi :^v,a a^naf? o-n^ina So© 

♦ oxj vtias p3xjS aa nra iraSna •o aSo o-aSna t^ ©•jro *7mix)^ ]pHn ai'W Si 

Tp^y 1TO oaa axnx >A ciaa jnSi-taa yr\ytm tf-n^S i^ot>w3 nrM aa- xarrra pi o'"»yw Mia aaT 
iM'^aiSn n» *3iSn ■/? »-»r> p*3r j^rr c•a^rS iw •r^vS a'a*i -^nr sSar -^jni-^ W3 *ni*S -jcmi 
tSv a! "31150 v*' cnrS ixjitji mix;ra "U^s •voa a^a- im '\v7 n:^:^ ^i:*5ai "ij-oS nn a*a^ 
rax> Tin nTsxo o*pini o^inS >^ a*a" xS oon ca» «rxa a-a* im :nSi va :)12•^15a iS"m Saa ot» 
'T'^i J t''^ TOa'' t<nn'^ T»a "^"^ ty*^ ^"^ ^!Qfi<'» 1\'*^^ J «^ ^Si^ oar) at 

^My«i o*:rn) Soa rwn aa i-Si-to -JriS onx Ssv o«ran arow aa -hr xj^mi xj^m icm V'^^Sax 
^ *r)n -h aiy Mia pi z^si'^T -^rSa Miai n» yr^s a::ia^ Miai era -Sra o-Si-uii o^an orara aa 
•>r o^n»a So nar Miai boa S» p-Su xiax) Sm? -JCiSo ox; nap oipis naf ox> oipi: -S aiy ^rjM >nr.> •»iro- oT5r 3ro3 ^^fco'' Tin?^ : rbo tty 4r Tn ti^ay sr^^ -^d^"' n'm"' j ^^'^ 

5 ot> nSr ;^T c;TSr i^rx'tJ o-T?3'*rr o*x3L'W c:i3 :^xjrr era rr^'xj ctrrj 'r' Snn srctjo "i^-iS 
p*S» Sr:^3 ■)*''i Sr :iw pcxn m^-^ irrriA m'o Vrjo^ c-ai o'^o*^ co vr,*xj raxjS cT^ nn:)3 
or VJiJ '''«3" H^^iJ "P o:)i3M S K?n^i S>pxj' *:3 TcrS o»r « riSiai ar c^x •:3 tr^rw o*ia 
fl yo c^Vc^) Sj -or^a r-.i- m^.ixj o^w p ^-cya t-^' ixjm o*ror:5 ctj -.Si* ;:5i "n '^•vaxjri ^^O10 

:iXJT> "avr -j-rw *r •»>< c"Tt> V)r raij i">^r^ "3^ -a'S -r^rrs So -^wS j -ja ^^-rr So ntj^H 
TO 3*SSini "p •)'>">')r*'i -p i:r* cS-oi ;^7>c rSx •» w "iSrM' rS^3 r^? vso o"SSira rpi -p •;)ri"o:i') 
7n"o:3 "w ":>i aarr napii "^rx ivy n^tj r« p a.T»M "p ii^j'rn x)-.r^ xji-ji c^S^Sna o-3>:r:} 
cx;:5 w'^'^iH vo"cj ;5T "p ^attr ;n-!353 "^ V'^^Sx Min-a p-yS n;n^ a3rw •:>< "vV) 7)ix>"»-.w "T^'s 
n T3m 0*:^^ "J'ca mSx ;^?j)r"'r Soa "i^xrw :rS m"''):^"^ ■laj'o:! otjr tm r>o*S wS tsipwa ^arsa 
•"> wnr^Ma t-ibi:t» Sxiv rM-n*t>ro "^SrS no-ni"'. VH'aio m*rS oSirri nrix vi*'i? ^^"^ 3:^t 
tmSj w ix'am "> w:t> na -^vxj xj'mi xj*m rjS iM-a^ r^r-^w Sru -i^m^ v'^^Si oxj -fn- ;?t niw^ 
a-iOT TO o'iSS o':roS rpM or^r oi -iS r^n po nTS>rt>" di xrw "cm ? S n:r cixtSou otth 
cr OJTiM a:n3 Mi:5S>ntJ* w VM'aw^'o o*>5»n ynxr ox) ^i' ni o-w ar^ss "n»y p o'Ma^m 
x^i'V 9^'oz>i7i ^nvH'V wo O'MnnDrioi :5So oxj -^v rt "^t) t^sv wixa c^ -^t iS-m3 Smto* 
TnS^riw I'tjS o'tj::) "^yTD "hv^, nrx o-SStc^j:) i;w iw o*xj:n ot o'Mti^ ;:"»*iw o~o:m:i "iiw "p 
•SI i:>cro :;:n "3 irxj:r Sy cSSv? ->r>r om tjii^ t>n")'»S pni is'M^ ^nSinraS^r^S o^t?::) -j-n 
Soa c"o-v) cry: rn: ixa^j oc3 -p •3"*^^ Sd o^w ^bmw kvixj oto:? ajMSrS o*"»\:p5 ^^n^H 
VTDo* rn73i>o '"»yi::5 itr S» irnrij:? vdm o'xjnrw nm "'^wtw* :rrf7Si?3 o-n-xj** "p :^»*c>^ :vy'CJ 
■41333 iin>r -^* "3 nrx** xtSl" xi^n Smt^i ivSr M'in cxj "fn-xs vm:) "•rw •p'^'^ its' •h'^zt lyijxj 
•» -nil •li-'oa im-c irx tm::^*?^:) otS -ft3?o n^Hi "p -1S13 Minx? !r:^>C5 ".t xm "o ntb -p laiitj 
•)i?rrx3 Kiw ^ ^p-!« rnrtx otxj irs nVi;;) Sr irx xin v'Sr cm mm pom "i3t: A )"-ia> 
T>»i nw )^ 3^:5 }h M"iT> Ta-» o^tJixSr n-)-)*: io^m"> xj'm ^rx ^3:5 toS -iiriH "loro 1^131) trx;) S» 
y mSx 0*33X3 Sri o'yr:; Sr "> tw *]S i*^ w 0:51 o^Sxii^a ^xj' pio nxjH xi3 J^wi :i33'0"' x"^3i "^sx 
c^S iBxrj :i?x"i "^a '3"i:xr3 rrxji3 vn 0^:5 vnxrx) ;):">«x:i x'mp-isS xa rv3ni"» {tSx^i-j-i pTr 
T> TTzt^ii •iXj'^iT) •^T^n'i p-ya -6^3 x">nx> m -^^ nrx xS;? Tr^r^tn r^r^ri :5-3X">:« :)?5a wix ixjr?) -j'x 
•:ro Ss oTs^r ot^x ^3:) :5:3"it irsx 5)'3i'rT:) Sr imx :^w> x'ln "jroa *3 333*0* irx^ n^r "ixi^ 
» nrx x*>3 'S Tiri vo or Ton JwSrSyi ar*^ rr^n"^ yh^anm^zi'^y. "^ovo r-irnw niri r»-ron 
cr3"jrJ5 3331 ir;x c33Sx -f?')3 Si'tw r^ rnx S^a 'd "nrxJ) p ox ox? -^Sr 3t Jni-nwj bSx S» 

: Srt3 o*rx>a 

^31 o*3')^:3 T"3r Sr 3*3 "j 0V3 •i3"Syx r-n3 xS o»^>r!r3 tj^jit 'p3r "3 o*rrr 3»3 ■»33TO ^aa 
p T01 :rorS -fjhri^io 'ix ":iw5 xjpt: 3xxx> 3r Ssi -^jix 3X'^ -n-iS 3ap ^S ttn 3tt nrx vn eni t-jtm:) •ctim-mip ^nS -err )<?i SniraS^:? i^a 's Ti^n^ mix;©:? ir-n H-\mc3 fcrn r! ^w-;?'* 
rw n? ia-n >ii:3iSmixj* •r^nr :5*o") 'mtx iMip -p"!^ nw p r?it "oar ttox; ^c*;: ^jt-o nxjsM-y 
Tb'*^!! ^.fi^ Cn'' ^njJ'i^^ ^rbfc^ Tl^n^ J o-.m:i Sjr wn'i r'>0M "5Di::) m!!)i ii^Jir;: 

i "^i^ nat< T^XJT^ -nSsjn n'^aSsS t<^Sti ^ "-^ ''*''*'3 c-iim rrr> rnyw p^a 

a •«•) rax>;j mto "la-i:) xSr "3 v't'' ^^"o ^:i^ '^vt^ ir itjim •or^a'o:) oniitte ois^at?" -jm Sy 
: y^s'^ti SiMx;^ •^rji w? wriA annp *3MXJ -« mb<n i^mw rjina 

ushro's vH'0"iarJ5 

M^St«Si -» :^tyr o'5<x vxS'J pi no iS -^m xs^yo ^tt^^'H yx "JTa^o r^^-n 'S o^r-nr;? ■\r *;y:3S 

»n flVM "iWH pi "om :?'aM ovi ya-)tt ra nac *:« ;:)r:ii 'tJi'5 T^'nyw o*3Jr5 o» o';3M« 'V aw 
o?nai mV) napa -ajv-o o^Sn irD niS:p 375a ''::;i "3 lap '^s'^v 5*^Sn 1 to I'aiiMC "vxn Taosn 
x> "jTr -n?*: o-SSrj;^ ;5r:^i ii!W "iTtj :icri snS;?': "jM-rinS "^lop xS ''^M p ©njprr or^priS ni» 
iniwi rw3 oirwa na:; c^ot:) iw a:)ioi inSci rsripr^^ba iniSan "Sa jd^ p t5?)"»5?) os^S:; r)i;:"o 
:j3iaa efrujS n^n" mS :nr;n "3 cfj'u:;^ narSa la^i >r») o :J5rnS ?)r;ap;i o'Wjn ;fl""n5) mVua^ »*>■> o"a^ 
V rr p-i r cv^ Sr mSm lai >h ^0 irip* o'MS"' om hSd z^xjr?) o'^tf?:} niisim nta irM"0 w pi 
rrTna lair na nxD xS ox3XJ« mr^ xSi lyp- hS crrxj "j/ja na oip' xSi aoxj x>*hi ai'M ncKO 
nap:5 o;>S ;5x;r'XJ MSxp: -jmSr o^w::^ wrpS s-no) 0*^5:1 ^^n:) Saw onx;^ raV^r nan kSi o*:^wi 
5S-»:v -jrxxj ■)ro'^*rnyS mSm o'^no:? ^'"n?) 5*w mS St lo-jjia-ir o*ai inrn Sri o'to;) SsS :)"*)?) mSi 
"P'-iyS va ^'rxja W3ia:ii o*:>'C5tS mSi o"P'-orS xSm otb;: jt't:;) iS*mi irrir ?r'';:;ir rwv:i sj^ia:^ 
Mco ii« XJ1-S :5::5i 'wn I'^DW T)v Ha" "3 :5imS nir o;noT mS -iwm a«o raxi codjji o-rx>iS ya 
airiw inSo ;5vr)r:) iia mi:5'» mS^a '^Tivv "::5'd o'S;?Ma •p^xjixmr Sn^ ovn ni» pi y*-a) 
pi ''•own T')r>-)Tpxh 7)iSi.T ;5)5t :^-)Si7ra o'Oionra o-a i^Jsa'M loSio "axj Sp mww iw siSm w 
J Mowna 0" jnn w/j: cSna mioot *» Sr c^vS-o wi ''">*yg cSra nSiorca jSci c^nSianeS 

3iacv)i anp;5 

•wc wi;5 r^iii o":rio «t) aia o^rna iixjS:) 5W rai;5 ix>rw»5 S? o'S^n^ SxSaa •/jc "jro pi 
a criax-cr c^iv 'jb p ir>nr3:5 c-a 'S:j on c'laxJTWi *Dsry:: y-ia^o'c Soai ;5So:?rir -j^aiec Soi 
•3X313 nr>5 -p^xS o':T)Siyr:o mi^xj iry» nrnv "bSi naa *Sr •)"S:ii "j^-JaiBtS? pi o*^ rpi «ra A3 ':kc3 rvD'J *rnM3 •;r^nM*3 -rii'w rro csdm ")idm c*7*^r:5 minxSr "invt o'XJirr •£)• rim 

M S^") -iTnyo ri 'O i"i'3r /nrSr -irM r^^o" hS r?"!*'^ sny a-n^ -3 •n-3'^ Sr -r>5ir t^'d "iar tm 
MiS^ •o::^') KTH mS*) miSo "^tS TDorvj M'^ T^MOi ijwr CT'>'^ vr ni*vi rr"Ti vnx *o nnx t^m 

S* Ssa •)T>nr' n:r73x> n» ySx T"^ -j-ri la "omv •atsn yo 'r:5 wiSo iv:m -/tho x3»3 Tvam tc 
'I'^nn'' nn*\p'' b"^::*^ ta^ ^Sa Ttayr, DT^r^Tl J -saj-xrw hS n:m -xo -j-Vm -75nvt>n 

H*^ sx") n'zr H*):3i "^Tiv-k cnap? itjifr o^ryjj;! 0:11 o"Mn o>f) o^M hSx iiS oxjr:) :nS;p snw om 

mS Ti^vyo nnx nxjr75 *:nDt:TMJ Tcjorw :)ihSx3:51 0*0*:;^^^ -/? 5T131 cna i^-.ira >iSr otjrs) 

mS irx pi raw -^-n S» "f? ^"^ yws rr mSi vai' mS rjTW rp^a o -f? ot>: >6i xSx n:)r» ocr ?) 

«• T^^iat^^ "lS^yafc< I'^on ^^S "^DOri : ^^"^T '1"'''' So mSi 0' iSS:)' o-yron 

*Tr*^ *lfc^^£3 *^W^^ ^Vn J "a •"'*':>i "UM .•yi:iJi'tJ lap:) h\") p-JM") r^'''' "»a-u^Si3 -nri 

cna-i o-S»iycj cpriyni o*:)n:n -jino V'^^*^ ^''^^ ^^"^ 

-:)n3t33 nw")MX> itjo ia ''notJ: o*to:ix> rnoon OTtt mio z^xvo napo Min n^-ios 'p>« cwr* nw3 

:) "3 "^isiSo -yenv^ ^jh'XT) npai '♦fa Ssai jSm tw:? ^saTo "n 'jm^ "n«a '*om'> ■j'^tm "ohi :/y»: Tmo 

Ttrb J ^3ian T^ *^Tnon "nr&a nsm n*^n'» nrb : '^ ^"o per S:^ ^-iir •-"'^ w 

: '7ifrr:5 *5mi 'rjntjSx :3:x:5 >^ y:i ")'r)o?) -niS-jSr n*At>?i >6t) 'tJ»o nil?) f 
•:m *■» w: ^wa -»r:r rv\ ^3t!t "'a? • Ta*\fcfc< 1''^5< '♦nt^'Q^a ^ysa yi J^ -3^ '•a^ 

•Sr ID "/jir piij) 'iy>i 5":'>ri "»i.'*> o*'^'»r:i5 ma crj'u" *>o *o "iwSd ^1:51 :53i::rDtJ otm3 :w ■j'yi^ 
3M IT t^orr njuH -»i -^cis nn»n ^r'M mxji: -an'r^aSoa «Sh ^^s^v^t) yho '«rM") '^rny aintj 
*?a zj^wMi p jfj^r 13 ':5m ;nw^x> iw ^p ^^^5 ^-""SH :iW3i -p -p •^'ip" V "'^"»^ tw:) "inr: '3M 
o\j-)-.Tir3 r^^xph^p -^a"nnn^:S T^^::^ 'li'^^Tl^-iX"^ :'r5-n!::S3 
a: ^CTi in 

'";r;5 ptnS o*a-i;) ^3*3 c» -.n^ •)3 :iSi: "o •^y^xi lo::^! wt:) :)arin*? orv \yn -jv^fflKr Sm ^1^33 
: 7n3"> jnn'"!^ 'nn irno Sn "yaxo' p o*i5nH3'o onx oir-'.x 0"p*»"i'3ie3 x^t m'»:ixj pip' 
BV)r3 ysax o*r:)itf itjd t^n^ ''l^SD : nn'' "h^ "^S VH tf.TlSD d^lQ^a "'S'^ISD 
pr "pi *:iaao y r)ir-3 p 

; "ixjrr -nvr Tp.^i;: o*ai mripra mit^xj iw :ni2ixj 751^03 x'3r:i Sidi lairo iwr* irpa 
ifr>c piDsa *,-roi'rx)^ro TK-TT^^ : "Itrn^ '^''^ 5P^. Snt< "'a'nri r^^t^TI 

: W1H W1M mSxj -jtJin oipiM "rni'W 

vox:) ^xV) -3H OT13M 151 V'*^ S^"* '^"'^^ I ^*^lfc^ TH'litWlaVB 

•^1 n"»t "Ml 9*TD-3 *i3-ia >rK) pi ^n"ii "la f Mu ^:) pi^r«' p rr»i p •p'x m^"* '^ithtj yrMr nriirtit itsrZ-'n^y "nay non cb^^ T\'nat^ •*= i "'"'T' "'■>"^ s^'^s-^'' J-'"'''^ '»'-'»'^ ^^"'*''^- 

•)r3irH t:'"*' o'rxjr iroi t'^rjx vjafr> -jS mo^ ">*? »^ i"*"?? :«>»xj norn :i:r oSir^ -s ^satjo 

•yjb -JffMXJ nrs Tin ">-nS •':)*33'> c^i» tt •7>r^^x> "^an 'o 'r^ra^yj S)nio* *ec S» rv::S -ma inam 
'•I^'^a^^ "\^T "^"^fc^ c!t\57 ■ ^ J 0"i3:) -aai 0"3a:r ot :)'a;5 i^^^ai ^S :!»• ^J'ai M'aon V)3 

TOD c^VBV o*trtfa ")r>«j iwa yhs inv {ri3«:i mf>i -an p "pi-JWH^ yan mir "an ox ^»H 
K^ "pxtt cri^So *a i-f>") orvr Sr ^jtj* poj:? ^h ynv or-iw tw o''S;^Vi:m 3^TS >hn >hvri Sh 

inv eff» ^t»!a "»» "a : d"^ '»aa3 Tinn'' ^la^'* thtt^ n^^'v^ t»^T^»s ^5a "a 

^•;rtj o*rt»c way Saap* "D o*->ir oxar) o^otJn tot o-;)Tair -awro iro pS -jin^* n!5«a 'is "3 

•331 o^>nr mx9 mS»:5i nj;) oflS Ma* V Sma :)mi9 "O o^i^c owrra m VSwn •wp3';vrTi yjr -iS 

xst)*) ozjSosn oinrii:) H'ji owcis ^d o^h o":ao 0^ waroi o-omVco m o^'th^ w^t) «ay m o-;)Sh 

: n^a^i'O ^raSi? t<*^^ai ns^n &^n;p 'nnoSi if^'^^aS^ : o^Vij* irSx ^«-> or»t>w 

o*3mSi5:) nioa mi^oi pr: Min*) i^rr im'T'xj h">"i; «"'P3 v* ^^rw lyT-'X? i-o-n** >n">3 mod -paa 
r iri") ly)^' man aMi'i :53*> ?5ynr« nan "xn ;7nr"» trmej" T>oa i«3 n^ar^a t»03 X)"i")"xi ©^"onpa 
•WW iriSs vrao c::"o o^^MStsaSobu va-aoSsSr 'x flai rws nwS am w^ tt'vw >^ pn i:>5i3 
: :ni:ixj :)iST5a :\'^3»aW3P'>oxrvr3)"nttr 

^•o-jTrj •^^a^Spioa ynorn wn Van -j-njo i:«m yon n^ yo'' C3*Sr S«>.jy) oa-rf>M mv) ywo jriToar 
w xori^ -iTiHV xi;) «3 iS-Js cfnajz) ;>rT)o S» qniTO crcJD W5 *3 n-nDMi o*>i^>a m-w) fon'^ wa p*'' 
T^jiCM TisMt) m? y:r»a^ao j^airsx-) oViro -n >rp3t> -tTO ■»«"'ji5 i/jh dn»s qyj> mis ^3 ni">w 
w^ "0 nrMi orvpSr •iwSo yaanrnSr o^rrp ogn n^a-ao oj> o*3mSw) o'^">np!) *a o*iOT W^ 
wns3> ^u^S o^'p TiTmro yyn owp 'o ciwr Sr o'»rrr oa "p yvo *« o^c^'ptn ow^»a nnS? 
. jnpr ;):*:"x '? wnxw T)z^yno yTnxx o»"o x>")'» »3>n Sr -;)i3a CTO'o 0-:) 3nM:i xjin-i-* irMTi:^ o^^'>2^^ "p uti> oTtnrn CM^r o": v)rr:i 'yr lo-r ;irr^ 

a iTO M^i c»n'»r:53 rS:x xixja -jn Viaj, Sin o^ otJi wnx "'ari {W"Sr Sxsirs 'y^^ pxri Sr t^mt*? 
cr 7>s"rp Sr :)t ■»r>«3 "»x>»>r> c-v vx"^ n^arr pi c»*r«J> onaxsj^ ij^m S^iien m« nan H*'"o:a 
lew *7n iw iXJi'Ti 1M wS:, itJrri rwcnS giro or ">ttMTO iiao irrSra ;)ioa- p o -;t;m :m rpo 
o g'p w ) 7!nn rxxjS ir*A*t>:n own:s« ;re3*S pnS "»>oncj Dvrt) ca ■*>:; cri'VBa n^rho pw^io 

•>n» rfwa 3173 r.Tan Tr.t^ ; ^^'•'^t^ r.-ro? TO? s?^"'^ am V^nia n^^ T\r4^ 

a;5T wynro iro ^tv mi:? ari p v3*S toh pww ")rM .-po o* j)r-»pSc p rrsir pcin :it Soa 
S 3-a mS "3 c*SSn V3 iVw lava o-ionw :)n>p-i 'oxtmi S>ntJ-S o*r tv'^p ">wf Saai rqi n-3w 
p^ ?(v?Si o"Jwn o*»air:) M*yir onj -a -j^a^w tpw imnS r';5X3 -.ira o";)r jwtSi ouS o c^h 
1M i«Tt> '13 iravtj np^ d*:? o:nM mt^ji ja^iM thvd ^nr rnp ;5:7mi craiuio rp:) «Si o'cS 

PMB1 wi?-i3i cSatJa o*rt;:? 0:5 '3 15? o*nir cn^scrt-f) orori o-3wr?wi o':i''Sr:i SSsa "13t ;>:)» 

SotJ '53 05*>fO -JTM OrWJI XM? VTOT ? T "3 CC *AT "^ mwi JT^ J^>6 Tj^V 1M "WMV 1C3 

wmSvmi pMTjTs o*»Tri o*n*3r crvDrt dim "W S3xj :^»a TiZ'KO -wjh y^H -f? :\« aj:) ")i;m pi 
C'liw o-T»aD CT iVw TO ''•>J5i M-iian M13 grwi :^*;53wi m">13 wiS xj" "3 :rn»irni:i wwaziwi 
S»5r» 9)11 W> IBM •}3*«S'J33) HT'' ^oi'WJi yaroT'O o:*mx>i ina-orw Mif" P« Tiyvhtr^Ssr s?3 
t>» p -psa;? ovp Mi^ro -no*:) 1153 osjio* WW :nr«i ?r»tW3 otx -:a ^ 0*331 w? 0^ xho yrlrcny 
S 7nfT:?i crymsTf) n:frM«i 0*">:i3J' p^3 o-atJi^n 01T ewe "^an arrerMi mrifM '^■>3;r S>ia ;;x3:j 
S aixj-^ oipsa o'lairo o*n jnji^ pi aitj-n xirifca o*>orio: cat: rrw SawiSi o-.x Vaxicfj 
cffrvT irx p-*S itj'M) ovp ai S31 iSaKU^ ri*^ •« ->iySi oipr^ oiprr is ni3rS o-im *5a t^ui;^ 

Tn!< 'j'na'n ttss • nas^"" •tawr^ Tia^-nn *nnan drt^^a Tvr* i^'n i^^oc 

5VD1 Th'jv Ti^KJD "rro 0:51 -pMi cisxj 13? r:;5i oSirn mx* -13? "3 St m "5T» p crnax^^ cD»w aro 
VJT1 «wiD X5XJ -»3t 35:51 o"ir 5^:11 r5iwa-\iir'ni ")ia:) ;555;)i snsn :)>jra xin'o "iiari yii'i yver n3n 
ijitjrj If S» anvxh ritrr mi;)i tmiSidi Sar 131 -3 "m 'iSi «irar xjxja oiw ;5'nr nrea svsa 
HI 1S13 xSr xi:5"ej :5MiSn "^cn "p-xS airo .ipo cr niirr ic;M*r iV>3 at>i"0 >r:itj c^njg -piHa 
ann cSirg -je nan;) -)>rw5 'p*?' w*S -3 1V0 ax>vr i5"M1 cSira ar7i-^>i-.;K> yo'i 7)117 ">3? 3n>o 
07»>n3 :J5?M *3'nTo droi TO aitr*;? mi;i vm ant-rj?:) *j«t5 nxvi irr cm rxxbi xn^-ir;5 ainw 
'^CM pi pMS 1VX o*>ni5:) o*Mi")a:? yc o-"n)ri o^Sita o*n.T cr> -3 '\iv"»ri "iiax lan aixr-n an^sj 
a »ti5 Mi:r» nnSa o*">3a 11373 "O irxx* iw rax -pns -tcm o-Si-^:) o-Hi">a;:) u;) -3 0*13 ">yi^ 
srra xir-a iS-w ^St) ia >ctr« -iJM«r nia^ i;5 mi:) T5t> mis ■\i^'' "P^ itoi:\Si i3-»imS o-nna 
SmS WT«r> a5"tt r3tj^ 0X1M 3mi">:)i oir»* :»« "3 o*55iri o*n*or ct iS*m3 155T Trx»3 irMi 

: 1551* 0:5 iVm3 CO 'n;)i 0XIM nan-:) r? Sm:i P'a^ Ml?) :)n"0' «S"> nyjb o"p Mist? wa n^zrtJ cf>nr:i ovp -s iw nriu ow) noa "O "Jrw 
Sowi "inx wwo vnaB** nnM ^o^'> piy "3 swaw 3)'irc3 f :ra S*.xo p-jorm iw ww loni wsxjw 

xS r^Vi ovi .-pini x'P o^''"* ■>'^P "^'31^ 35^' T''>*'' ^^'^ "'"'^ ''^'^ "'"'^ ®^r^ '•'^^ "Wti «SW3 
H «*")a :5iM W! "irMi *n So :5h worjS ^^-oix mS nrxi ;5WTHn 7m nia SSpS ^^'oim mS "irMi i:jnaio* 
a Vr axj V3 -jVcs -jw 7<so 1i^3w tm^e*) oV>r :jmT6 ;)^n tJ«3 S3 x^ OD'rai •ra ^pw '3M ntm 
W5>«j poro "Sa -^wr o'iwir w rw) "3 -j'O* wnr ^y> «»>»wnSr owjw iw? onny :)>n")i ho3;i 
•5 o"W3i brf» oo«M irnp >6 rnsJM i»D "Ja-w swrn >fi5 ovipn ^o tw i:^3W Sr oSw:i «>< :i's:tt 

••^W ! roSri'* n^rfc "^"^t^ia 'n'\Ti'' vis^'^t^ ^v dim '•^.'ol^ • aiw ^ns-a lioipw 

■f> 10*10 ;wm:5^ nonn iS -pw -nn oJJ "h n'Tro dwmi nan i>3iS Snn 'iirws j^/^jd s^S'J'W -rtj* o»» 
ow *nt>M "iw") bMnti" or^ Tin o» W5K3 o^'p*' ">S'5''3 p cfnrn 0» WHD o^T' MTaioi cfyM59 0» 
5 "jrwYij) 'rnv '^•fl txi wSr 'ff'n y)"7it wSr ■):"on 9*;) V3 Sm-jxs' wiwr -iwi^j am?! •»•«* 
9i m 0-U50 iiMMSr c'na:anOT sw^Sca -a o»i"»to om ia -jro ?)»Ti:n"» im.^njSH ? avow *^«o 
^yoa ''r-nr:i o^rpnri ooxj ynstTox) Tmrhw cmit v>fa iro 01:^3 tom rnrnS rr^n cajpw 
rrTar :^ rn^ nrM V Sxn moj-nrai Snrorna omr^nji o3rv« swS« iMafl''3^ iwm pi'ra" fwn 
•)*:» niMa o"oSini'5 w i^o^- ys9 "JiMa f asr ^n:) "r nn- -j^r ^ "^fjis 9i»nai •«! law)- ^'a^wSr 

; ao-iTona c^oSin crfts aaa ot"» "jw o'fjieoj inj >iSi 

a -0 ^1310 "VQta ictSo 

» -p-cna !>n 7)')r)«:5 Sr o^m«?» v;) ^ira*) -p^K hSm li» wS rr:) >^ 'O o^-ij; mMx:^ w5m wp 
sip ;ir"» :r'.T ^j-wna nciS ;;57i"> ot»?) npi ^^^np criio m^'r vjaxxj itJ'j'rjD o^-);5 avoi i3"3npo>i:) 
^-ipi -pp So "i-Ci-i's ^'r!r -piuS oinm o*a") yixsh nva awo ")3*3">pTC9 •^sr><') fa -onp rir> iro VD^p 

'n-r.'' "i^ J s'':a?iflSi^->^'' w'lnp^^arjn tjiti"^ ^:i j Shtcj* -oSt nwS »-»•» 

••?WM3a otS-oi -^Sito "rnMi;)*) v^oSr Hw •):''3*:ir"\OT;itt ri-jSra v"3-3Si»o «•« pnoro is'y:^^ 
a^ ^Sr^ ? S -n^xi -j'TiM Sr na:i:5ci n^Srr ;)*r p'lS i^-cSw M*)n f'S 'O imS T)m wiio v»9m 

; -^Sh PS '© p> f» :5M >n* a"3>tJ 

Sm "nr "TitJ "iwir)"> >r2:i:i Smiw mi3i -j'TonS '\">!r!a ahairo m rt n^n *w> Thy^ iit, 

'WM'^ "3 *iDoV;7 7)^3 "itr Sm -jtSicjhi -j^xj iw Tin Mwi "TiyaiSa Sm"W nw -rj'W iS anvM 'ivr:^ 

: .-^aiSrS -inaa vrtj nv>a ^'DHanpa "cjim /^rxj*") awoic? niaa oair nina •rnun;: -yro "^ v»a 

>ow JJ-.V -JM -0 "nsy nnn '»rt^^ : ^••^.ntr^ •nm^' ta^'a ^*t33? "t^^ "nntltaria Clt!^ '^IT t-lsr. "»*i' ^'^'t^ •* ■'^T '"'^^ T5^ >nr3^ Tirxiio^ yccz rx;«:x3 ••o-.r '.^x^a i;:-)co 
'♦^.^^2>'^ i n'^at^ i^t<2^!a^ '^'»-'.^* vsc^ T'r.Ja^ : "v^m r^-ir "^ai y>x"» -h^m •>::r* 

: MW •'CtJi -irx; mi^i tto i-oftJ nvho "tp^so 'm? M"i::5xj 'uoai c^ru) 

wo m-ia::) •"WJ31 0":) rpnai o"!": 

wan "3 -WH pi o"7r "XJir^i Tp -xjini tm 'rr o* ip'i n'h ijn:^ nSv my "frc o^ritt "lOMrwo 
1333 pi 'h y>raT3 0*0 0* y -ti Tnf? aaS •pi 0^7:3 "xjini "^P "xjini jthh *7y o*">i3^'> csitto 
t> ;5r pi JTOirji ann r^oo "Ssi iron •)'n :5r:r iS c*r;Si>y v;) nr;;i lara v;^xj o^m ":)Sr :5i".-5:a 
'JW? oxj 'ori m-i 'a pan zt'Trv "iM^p hi:^ oim "^ihnn onSjtJO ■i;^::^ nara i-v^^rnSDr ntT) rr^xj 

10'MXJ ^»r>i 

pi "an *:>< os, -ooia pi porw5 >5«t)r ctrif? iS t>*i xr "jva mis 'O orr :nisr:5a mi:? SaM powa 
3 mSi Tir mSi p iS M-ir>* p 0^ '^M r^ 'aM Min 'OMnp^tj iro -iWM jSm niarM m'j 'aM om r:i3 
mi ?)M o-:W) iiart? r?-;)" pi r^Vr:) SoSy v'^r :)'n' Min "O cm:? •>yro^ ^hov iS "0*X3 nioa 
SsSr YV5JD ^3 f-i av53 pi orjM "frcai aMir ^Srai oim *:^3 3i:dto itco rjnsr mxjio iS Mini 

■>r» :no»io tbns^b : +7 na^t^i n-^sn -"^non-b *^nnW cbny^ J c-c^ 

: "xnaa np-cM mS"o iS jj^wm: :5*w iS •?n3"o '3rn3 pi cSirS iS unrtJM 
wor pi -irS ir-)iS -^xjm :^i3^r3 Ti'a^ J &^\s; ^na "^fi^OS^ ^^1 *^^ "T^nttJn 

•wipi'? OM ^ni« V33 ^js'o?"' bt^ • "nnbn'' t<S "n^b^waian •»r\^nn n'»aa *iat^ ttfs 

: :5XJi3 THirj airi^icj 1 w o:nM miya' m*? omx> :?ir»5:5i o*pn5i 
>rayi f^ 't Sr -f? tisn pi '7^n^n j &J\5? &"'^:2l^ d5WDX5atm "Ti^irtn 
V3ro2 iwr^ni;7i vnir w iom 

a Smi "irMi :n-iw' mS W3xja i:37) "O ai:^oi« ico 053x53 p:) 3Mn iiej^wa iro yiM "33 •rA33i ctJ^M 
iM V3 i3:)r)*xj Mini «3tJ3i yMSr?3i oT Jg3 1'MW Mvinn rj-on no'-xj itsm p yst mxjtj Sm vrru 

mSi "ion i*»M >o "OM "SJiy© -»inxr mtxj -Tr-ia ir* Minxj *xrMi lorn m"!^ »iSrn itcrrr -i*»m >^ 
5 fctatl^ t*b Tfitl? t^S^n r\*>^^ ^:^;n^ t!<S : l('« v^aa »)•:)' in Sm ^o •wirM3 npxjx axja 'pxjS -p DM orw st^h i-nS cm :51 "nssv: -wcjinr '^T^ ''S'"''' x''^ ^^r-axj^ m*J5 nn>f 1W1S3 
• C7r)2yh ^7):32vz i«m tpm^i Sm •)>«• ex ^7)n:» Sm -pM-ia* pi -prp :)XjrM cm nriaion 

1 t:53 ::5*fl*o vwo t>">r?) 0M1 o'T "ttwtJTiicj yc^ Sa ixjr'jxj ittxj pa" xsvo "inS pi c^r*? cT 

'*S-5M v:5 cr ■) rn-'vo "rxr v:t c-a*;: va*t):) isni tj'r^ p TMr o^rrsi Sim ^T:rro it53 cf?irS 
5 f nxja nsT por mSS»m Tfa "»-Mr t^ yoi ya pier h!' r)">';5XJ iw^ :n")3Sw piss:) mSSoi Saw 

©:? xSi ni 7)raiC33 -n-arS -iiyiM^u oiks rhnx) r^ana Sm^ "JAis nan jn nniiac;^ r'l Sr ■):5W o"an 
X M-iip n-;5 mSi I'Sr nir^w ::t :5xjp ;5-;5") ^">-i:\ odh nnroa ;5-:5 "^^raM"' cono arji -priaicja 7)nr» 
o-jr:^'5'> vs'^nv otxj o-yinn -^iiob S» lanw Mvrw •o"*-® rani 0:5^:5 h*)?:! icwxjS Sis- ><S"i wim 
9'D0Ti:i''vmhvT,y:7)'sy^'\ f ya'iM ijnn "tom yiar ;nr)n f" "i^nrw pSrovn'"'ano*a»r'> 
nn) 3)iSi;i -^Ti)^ nw "5nix;r:5 cmi v^^ ij'mxj "lai wa wflS pr >6i ntJMS "onp;? ni^ia o^'iciw) 
•pa nVwa ;)3''M ;ir'iax>::') nn ri::br ;)ro»: Saa ri-iSM ^inv iinriaiw S« V Sw "lario '^c« hS Minn 
S TiVT Tri^^T^ ;)?'7aM nr*r i^naiB "in craxj irM "iirS ;nt5» rjiz^ri ct nn n? ;)-;n^» yrs *d 
53 Sm^xj" c:} 0*310 7)VD '0 Tnobiw ;^rcj:x> WTie rt ;Tn'« iS :)raxj: ;:5:?5M m'^^Ji nwi'sj "jiMX) '»S 
w nSnjir 7)M«r;;:i ;i;r':3 m»i r ;5' y m a* w -^m -nix; w irMi ^jSimw )» ivmio wrra ir »nV:p 
'rM "p on*? 7IV3W: •'cm y-ar Smo-'bi pny^ on^aMS nio! "irM mur noni ntn S^:^ ^rT'^"' ''>*^ 
SJM Jna^on ^wi irM in-VMi yomw p -or:);) n«S nrM M^a^n in*i;"C3**» :nra"03 ^nnia rt nxj»:n ■)'m 
w^M i-)it> w nrx ivt)T ")"n *7r mVm i^rM >h mSm pt^^o mSx? man oSis 'O nrM^i S'iiirM o:S 
XJ in or "jT'wi: cr ■}75riax> n'M"> t)» wop m^'xj wrTiu -ir'^otj r^ro nt iwm :?5n:n iV :nra'C3*o 
"Siy nrr nt ir-ro :;5ijSrn rrcsv niarSnat^Mn inr 7)0ffn"c nrr ir^ciwS wim r)7rvr -^n-xjo n^nio 
->m: T31 i-T)M :nrxjn iS :?natj j^^^ T^'^t^^l ♦ n^'JS Tp.t^ r^Tn TO^ 3^^^ ir,'nt!<"»5 

; pmS ijjim T^^nni wim n:/7Sn WM^Sy iiom iwn 

mnS a^iM m: mSx> la a-iM mx;- m*? 

; 1.T10V1 iMa-) niTDij o:nrvi e^yai^n*) aiT'-wn owm 35ri» ''S 

o^ias c^j-ow) VTO n*nt> W5 -pn vrotsS nsnr; n-n^ "pi '">at:s imoiB -jyar mVj tw^ ife m mVo 

: r jjia'ao vn itom o':^n I'js "h nirj vv *3*r vnJiyi -jw \r>n •nyjncw .-^ on^SsSs i-irj ^3 fi Tinrxj too oo'^s "ir>n^ 

".nncti T^swn •• Tc^^^Ja r^ •^t^ca'^ ^^Tto^ n^^n J '»-^3' '»3 nnp:» iS 

sonar ymw yi Tar ri*^ trnxh u ru;; errs "p^ rrjra ot> t:7vrr> mntTh qp? xtfa Jnw p 3J^ 
TW^ia ^^ r.*05m '\"T3^ '^"^ n*^Tl J r^-aoi"' lAr-^ nir x -oxm Wi r»:i'i7» -nw 

"h Q"ixriyr\ VTTOTXJ arusroc xi-a x'^txj nxro I'Sr :nw^ vTnn w 3nS« *ir omi zar^:: -v^ 
X^ *\y^. t^'iS "nOTi T^'^TP THS "15? • ^^^ 'tran^r) r>"r» -n» Ti^rw "iS pro r xix:) 

: a^A5 rrcra :ix>i wx tx iV^3 

KQ nvx pt>S 

ipcw 339^ v»5:n p n*3' xS **nxi antra n)rv x'ri sr*wr "•.•.*« xvi *3 ")rx vhSia t)-. mm 
Di Tcxi irtroo -jSot xt:) ta'i nntr^ *r*3 :^*wro -m »nro x'o^ mx:r "^in n-^n S33 ix roSwi 
aaxTa wnw^ *3 otx *m *» w^a x^t> 7rcS:s •'on o-tx9 *n xvj wro -3 c^a 'jx :ro '^x ^31 

: Vwo rr ix>w )^?TOS*yy)t> vno :)Xt xSi ttxj c^a otx p< "3 

: Trhifl :^i» :?i ^3^a*?!t> w«j w n^ 7n:^vx3 -n-^ :^raro3tJ zjo cni tr 

rtonh'T^T nn^T .* D'Tajr 'a-n Sa ^n^ ^nt^^ T-w na"^ 'nn'n"' *tnT 

Mtnj 'ixxj Trr 0*3^ Ss Tea *rxx> nmoTi •i>r i:S )"xxj o'^wxi O'a^xfl v^rtx ^riTtJ ^nar 
Dn» •j"«n "1 w rw3 0*3^ :r^A;) "^ar tttx So ^cxi 51 *:'»r>Tt> 5*a^ tvs Vd «r>r» -pna -win 
J ro Tap CTTT iro ">3p one o^pr as v-e iw ru aspi ca^ 

'JoT^x'^M ifnr rrxj* -a 03f»»* >/> p^:f^:Sxa•>^tlonv^x1M:^^cx?rDtJ'yrt«J^^w3» 
cx-» -rnxjis) nri : Ttttf^ t&fc^ ^ /^ ' J Tt^TV^ l^^a : v^y> qws :r-inx x^ api 
9aro t»Tp;) ni"»a 
C'Trw»8«3»"at)^wVW7cnv?Tiw»"*wa pnwfi^osj^anrw VW^axi^JT^j^sji^ 

5 'T^^^ont : *^*ri *^M^ ^ Ti^r\ nrt^ r\);fn ^^» ta^T+^ttri '^^ rrtb rh^sm 

^ ira") DtJrS :r*ax> cfjyn TiSap 3r*r. twito iv. rnyi? it r^rTJ T)-.*) n-j-a ijS s^n :):??m T'*'' "Sth 
iai xjTp::} Jj'aa o^"»m"Oi5 o^iS vnv :)tjr *3af> ?«t axjwS "oi^ j ;>"iro an vx^i ^t moa »toi 
'oA aicjtfj p i">5M '23S -»i5iS :53nxj r;^^^ TA:^ rT);j^i :)?:) T'^on:) wo ^jxaci "iirTW n"^r "^a^ 
*9D yo'azi tstj*:r' hSxjS^:w5i vir "irr^^ o^Kn 3?xjSinw la na-ii ;5i^» irxi :)P Tirtiwiii'cjfl 
s T«« "^ SJ"" '>"« l"** "^TX >ra3 :5-rtj o^cSxa tw-h *nn^ -v v»b ^iSa ai-n n»Mti iw rx>»« 

Vr nan "p^x^ ^r a w:jr nru^xj otm p Sr ^-fe wnnt* 'i^ o'ttjn not >^i p wj iot "nSi* o*in 

n** fwni pH SSvjni V S« wrrs irVi:) 3m^*a -"o ^-hr niSMi jnw "I^n iM«« ^w o*ni5i» 
>ra^ o:) rwM "i^Miej) «s'0'>*«:5rMtjiaatJi^r:)>rs*pMiSa:mx^«:;/jS*intj cnxn ixjyi'» 
IpM sror'? JT^ ynv^t "»tt>fO gc m"*?? Sam pM?5 rrn: ©""win wrSa *d ;)T3 fir» 0A3nx>i*T5 nrntf 

•33 na^tJ nT9M»i Han •orvs) nm *o v^nmrja *ira3 irt" *»*'"2'^' >^ '"'"•'^^ "^^ ^^3 ><3"i ^"^'•'^ "^ 

Kt9 onw Tn >A« nw o*5t> rfyM s^JWej atJJW yyas uht "^m -^ T"») w «« ^3 o:; ^S :)t»w 
tisTiH 0V3 -ia-err cS-o ""a o^w" j-im:) oh "j'^na 3«:^Sm yr^mxh yrtaif V'^ o" T><3 'pwra 
'stSmo TA30 Trra "ncsTiST^wni irc^^iSwr o*r>3 *o rfrSs ynivoxr wm 3'^iwtJM "«» w "laaxi 
♦ nnn ov3 mSm iS o-axjra 03'M o-axj rj^x -o "^vh gy-n o"3t> .-fm mi:) '^a^ St> ^w^ inwn 
•j-JTW -i^tJm -laT 7ia«' S)TO -IA33 t3T\n^«j : c\Sn^ ^*»SrD ^^^a VTl'» Tia'MJ to^*n 
rvw CHD cnM '^a Ss^ tob"*? 

Sj ohnn ^lanr vh yr^a ^d n:^3 oSr^ iwo nw»S wn"> n-'T ti^-vti ^vo tk r»3»a ppon -jSwei 

3 " va air^TCJ nciSs npaa iS*»m ^jnroa T)3r*i r^hrr p n^yna iw sp^v 'f^no ^aa : nan oiSa 

: var vSr tjroio 3)>«'0 Taa") wjt) *3J^ aiin xiaio "vym 'mo o^wjji 

n 9nrr 5:f ?.T k«x> anrS vpwi v^ rj-n* c*id»» "»c^So rfyrji yr npaa oxi •»CM :nt»-ir;»> T^ 
t>a^^ 9jio- airS -p So mirrrjs w la ^m \3W7iX) ')^aa Tra-vn na « tt:*" om •'"rpa i03 t>3i 
: THT v'SAsi 1WS3 S^T* >f):)i ra-nr S»v v^sar SVio- «)9tw oi'^Sa vnx wf^nici 
rwSo irM w^S:v) ^reS S« nan^ nw ^^-^ -.a : >feTlM Tn!anan 'Tfalfa n^-ba ^ 
•e Ss niStja (wx> omM iVw Sag Min 
t> wfew v'5»a S-Jw pwTOi vw»3i» Sr iM r«:>r£j -jjMa a^;^^ ^"^5 *» ^eo a» n^ v^OH-p^ aavo frrr ^jSrx 'o f ara m^:) mm wna -np ^n >/>3 tito Mim MrD::i ^'u t3J)-a rahiz Ss-^xn 
Sot nxoa "<3:Kr3 crvo"^ w^rs x'yxj r"»Sr a^«:T> too "iO^H or» avo orx yvp:) "ir>fo r,::^ o M^a 
S -cnfTO wSr i3X3'3»?n T«;) :i>nxxj -itd^S; ^voS tr^nju' :):ro ">wi i:r« fiT^ "^^^ SiS^io 
"fj "»7W3 TX '^ T^ '^"lyfrh m^:^ cfyry^ ^3*-:» ^xj*n*n Tn* iixjS im o*3nn non "^aisiSr •)•:» imisS 

; -rrj- i'»x:S3 o-'iT^ cnw: cr'fejJ Hrr: xS -d crz* 

a p-Sj^i o'iriv ^:n:H o "nj"^ >cn* Sr-* M-wtj ij-'o ")cm ww iro ">D*3t) i2*Sd -j-jnara ^:» oSj 
: r-iwa iifyn ij*otJ p ;5"»wa r^Trji rpio n«n •;» MTT'ri •^^^^o rj:ni la^o-tra 

•nw JM "Jinw :^ "^a-n ^3•a1 wur ex o'S>n« xj^ ^a^m-.s^j "^Ja^ : Tib'\5ra*\ t: t^ la 

•5yr S» ■> W ar«i Sr "»an mi;5 "O nSntJ n:-M ">n ir'^xiri nxr *n h''^i 3:x> sruaxj ■t^-rnoio "c ona 
CHI sS^MAn a"^ >iS OM a»"ixj'o jnM">S St*): «Si o-nrr ""^'V *3 ?''>S;o m-n "t^i So piSjwxj o-r^n 
SSo otJ iH "Jir^ M^'''' o"^J> r^**" V^ *'^^ 0^^'^ ^^''^ T" ^^* OH "3 Myr3 ^z'o cTTnv 7)T»-aAa 
c rB)o*«*;i VV>r) "^ wirai tj^n w -o o-vn h 'O^'iyr yh^om p>n Sor r")St>a ■>•«" n^n-^ no "h'lH 

: nru' Sr* 5r rwan* o"Sri» c:re> hSh 'fv^ w "rn *»«« arvi yo 

tyrr ^vnais nsf) i-Ss tm" yyr^v nt Ss ^wSo « ^a« p OTXa'yjHT'o iw *3 o'W^ lansM "3 
•};;>^ vnx intj 75^ hS Kcr:i vriHi ooort^ "a p nar j)-> -noyc Sl^ ;?x>r nr>ro irr rrr kctxjo 

*ivho avofi aab H*a: ?mi "oS cmx »"T)S -p "j^ o*»Ti3tJ w mo3 "^j-r* v'^^ *\a^^ T\^*X^ 
S pm M':) ar 'C r:r 'yr p •jrni:^ nrx pi i^yp »-otJ3 arona "w Svwoi laaSa neon M^aa 
ar cv^o'X) iS 'mn yhvi o^t c«5 nc v;o SM*:n "■•an n-n^ "to jiSjo yho ^vn 3nS;a ;)i Sr 'o xjiiS 
1 1» P5M r::5 avvXJ ins S<-»x}"S x^aa;} xr 'rc^ ra JnS«5 "O' T">5 'SH"^'^ "'ww i3r« y^^ ^'^^ 
• P ;)x rJ3"t -px:) axSr *o avot> iw :5»3n aaS i:S s't !m -^x^a::? wSx w ooS nSix* 

: ojir 1XXJ3 "lao -a wSr on^fl yp» Sr or::^ isn*:^ "tn -uj ij^Sh rjait* 

■\al^ n'\a* ^a^.'»a? '"^^^ nan^^na'^^Saia "nhrti?r^ Tiaa^ Tcn^^i "i^ra^ 

>3*nro r)7 TO? ;5';w xS '3 i:*r* *? oa iixi ip >r>r aritj-a wj "^^OH *^iaa ^a^SJ'-W 

■» cSwn a"ir;«''3r5Mi T)'^;:} -ira ;3rW5 "ts* "O t>m;) "5t5xx> iw •o^rriJ'o o'c-;? paxjna ">rx ij-x 

' cS-cS iy5ttJ7) p ar"i csa •D^rx^;:') o*ir;) iS*x •:jr:'»Te» im n«ix xSi •a wn^ :5Trrio W)"6r:5X3 raiM^i nT o*:3rr;r "'">"'.i mi'"J33 :)r"i>»*n »-3c:5") :t)::m;) ")>r'"x> CJWa 
: yv)" 0*33:51 maxn ixan oris'a a*;wn anp:) 0:5-33 '"o^a 

i^7.ir^:a ''■2^'' T«y57la^ "^a^ nM^^ ^:''*^'' 'nt.'yiQ'^ ni%' nrrf^t^ w'n-' D5?a n"^n 

>6> r '"'*' "i^'^' >^*' ^■'"^^ ^^5 T^^ ''^"'•" ^^'-^ ^*''" :53Jit5-:) "tt-a th ir^'jM ? bj^i •»7|'i^ 

; Virh piow Si3i 3^af? i-^S'* 

• 

axjr 'D xj-.na "irn "p'jfe mitJW otj iirro:) :5T3 not: mS vi^ ""«* ''ya J t'^*?^? *^?^"0!a itin"* 
«o oSioi irro -mS nu •nwo'O co nsia HSt» ^'niutr nvs inn 03xj o^itttw iS^m Sonm la-a"^ 
n n» tj^:M axsir avo ^Ma pi«i '»:'33 JJtJwS ^w •^•^•atj •«a'» nx>» "WM "iwa :5XjicS :5^w Sm -aiisa 
•xj "iiriiB wi!ra piSwo raie tiS vav -vja •\'>*Sr izf^oa 3"c v :)^r Smi tsim^ "n* a-fflo v*^'' >^3^ 
• tr^a W30 i:^:^ t>3S wm:^ "jStj p {^ w mix o»ra min' wat) n:i>:3 ?S ">"i"i5i3^ 3iw nati-n S-^ •»-•«• 
Sf rg-Sx lirr 1yi"o vax» TJ^a f* tot^ 'w o'*"*'' ''^ "''i' A»^^ '^stj dSw S10 la^r 'ro i'7y3 m3 wwo 
S» 70 r3i:"»a foir -flx> ••axj'O* Sx> vaie ivJ n:o"i3 i^S ira Stpih Sx> iidts ivx^ on^wtm •'T:r»t» 
nroa 3XJV MiiD'O "13 Tonn nwa rH^irJJ t>"» "'wm "pys nA:a m7 ^S-mi vo« "wjisw '\><3 la? Sa-JH 
•a rva>«9 -r^M M131 •wiiansi xniD Minxj p niaw -jS nwiM VH *">rH rex* piW nx> Sya )vS« 
: -js riysssi on ^at x>ir n»w "jrr mi;» ^^lara ^S -jtimm^ "fj ■'Pw 'dm 

13 •sirwo 'sVrw iw ^frs^ fc<nT> ^:a J m'^Tj ^.!3nn nr^^^ nan '+?'^^ fi^nn '•a 

: '\">''3"» Jm:) -QiS:) nJDO "»riS ny^"» Sj>w o^pss ^mw) wip* >o:) "nn -h "ioh 
Sa n^va.TO ir)ttw 75^313:13 ^'jiat H"3 :5')n')o:5i m"«> V^c "^Sa nnrnoi r^r '}3 wa* xSoirn "WJyJO 

s bttv r\Ay'» Tfnn rb^ nnan jt^^Ti fc<S • t''^ v*:^ ^-iriSo-i n^ro is v^n 13 ^13:1 

o^yns OD va;A»i yor^i nip tj^^'^n fctS 

' "jVinn on M rjVS;^ rnnp ": ju -a trxr aVSa nwMi isVSai ova ixa- onxa S» oimtw iMia-i i»i»« 
WH13 'irjiiTo niaw -Jew oa witiits ::5n-3tt "^jr ^i"''' 'le'^^ "'Mi^ji nnww "rn" pixj ih "n^n* 

©"■'wsi :)iTnp:) 

•5»TD xjn-B) -^^31 nrio* ^n* 91 oSir3 nsa pn«3 nixj^SiMx* -pvp 'nx i«a 3upi anr'una ':w 

•ran>"»ciM Min o^-i^oSr warn .-jw -^-cnsSir pi o'ntjn nsn o"i:iy:) 3up«S»iMs> i3n o'tjnw 

: o:'M "a ;5«i03 ijdm c"Swawi O'nxjn nans o^iic o:'M "^r^yi^i 

t^l^ n^^na V.to'' : tur tb T^ Trn-'n tos^i ri^ti^ n^^^a ^Ma^ 

yyrxn -jy^-vrs tjrnSra iSrtJ 5m->J5i o:5":*3 -jit -fj ts-i ^h or ;:f7M onn '33 •mrfrxf awSca 
rxjwi -p-vo -»3i:) 7)vi OTX '33 iSi)*xj "JaT:) Sy -» i« »n yVx vsr >6^ oiS-cja o;i'3'a ")\3»;) an>n 

• nan noJi' «S -j-Smi a»-» •jfjMrtJW 

rritna ;)ir Tims) to^h y^^^-^ ^ : "ri^^n tj"^-! i^anS v\ crsn T3Wt»^ : p w vsm yrciV p^r p y n»r rTjxj :i:mtcj ^i^ -fy nT chro:) n? S^ tooS -rnxmn nrt 
•^^Ma Tnw mS na^t^n t<S ; n^nt^a ^"^t^ ^ T^^^ Tiyn n*^ ^*^-^ tb 

: wn irn 'P'* if> o oS'o n mtjti 7rn^ yvms :)->i03 "mm o» -3 iwro ^753 pxa nfc^^x >^ yyfo^ 

rw^Tara 5^ti?5n"''Q*\ToaW^Tn:btot^'\rwnrati :TrT>/no:rS» 

n» *3 »a' >ifyt> aAtrm t^rr "?) n":)M •»« »i^ n-ora ^na;^x»n intSwn frcr? -a 'O ySr ncM V>« 

w ifc »':^^ mSv WW iwSnKi ir» "Sjm "3 t?«* mS 3-»y o^rioa pnr ow tnsaM "synp^o fis Ssa 
tr :)iD *3»r •''^r p ona* '•» otja tm* p ncriT '^i ">rH xn-j> otti -i^a laoi yj vw iSiaJM^ na 

WT33W vnrSrjH "»©» wrw ^3M")r' "vo »T -"s i:,i picjn aa 'sryvo') '9>»*no ts* n»» 3:niHa *vo 
Titro Sax -j-ajS -^--v 3jim Tcn TW '/'''^ >*^^'* "^ ^anaDm •p'^nM "nw rpM ^'n uoivan^'^n 
vraoK^ va^M "^ W^r •/> yro >cni to^ iS yna m-wi tw) pj'-nc h"kj vjTaom '\rahr)n ^vh 

K33 TiS-iXi-Ti 'V •rntJ'a •« -jm na:? oVirfy -^n^ im voi^ Ti^ts^ ^low ti-wro *J»3wa vj>nH naa 

rhy^ "h-iO tyn Ton^i 7)irci:)2 Minx? "^rrOT oi So -o p:n :)m^i arixj^;) ^wa -w»tc? 'jnsa ^nsa 
: 9'yavh ^ix, -115 ^^ q'»a» Sxj "rw Si ^:n3-» ijop pi ottw Thnis 

WTpw n'aa -rtWTW :iT o'-^^M v:? ;53tj:5 on"3 ; r\a^!n fe^'^ ^^"^ ^^^ta 

•0 tJTu n"i»3M Tiri r^'vyjTi ro* wi arjijin TatJ nSiatJ cS^S >cS tto«)Sc M-intJ TO"»*«Si ^;nani 

tn^w tj*-© ovw fl-)tjr o"7JXj ?«5t>a^ SSpo-i mwh** naro ar)»3 >n33TOo -irro;) ni ncM i^>n3 otm 

TO'ir:) "imS 01M Mai vdm :i:ri nav 0:031 air*t> -p if a •» to»vm'«p iS v''S xa ra: pfl 

7av^ oi'S ntj "iirTO "wr niara mrtrirMi i"n3a;3 pn ni^r Siy-^xj r3"oS zy^-vm *» 7at>3 

J PS nrwS 31V nap:?? ,pr)r^ ir«i arni "OX pj^r*:? loi?^ orx -^ 73x;;i -b nrx : -p-Sr wnKO "f? raw o"»p« ktcti ^Z'i'hsn ;)i«j33 "o i^'Sr •}ttx?S nriS aiw o*:3Sm9 

^ "j/jjo wrrtj wj Sm vS yon o^pjy© :55">rK:?i rniatsS aaxwov n:fj wi^icj vw :>r*o»x» norjn 
•v So -0 ipsa crv> Tora n? niow y icn ts^^S y^syvo ^zn TamTi ov Min ^h :)^v:ov m*-:) o^ion?) 
1 Ton i-ow 1W 9wewi ?p«5 9p:ht nmon^ oip" "^pan :5Wi wvanS ^S" npaa oth o>rt>3 votK) 
D ca JnVSai r^ww) 3ma npaa vp*9 ^V' ;)nvtn iraio -iSiatj oS-ajS itsn-jro ^ '»■«") ym-ht Swn 

M e*nwn rj-^w ^ isM-rwS ffirMv "p^^rx 3)V^ nvro x-hsfi t:^') i3"sr>3i« a^^tt wiSsa 9^3 
r'?^ mSxj :jr)SA3 xh ww T« ^JJ^irw "J^ow p oa ipaai win** -ik yvnvsH 13S o"P??t> -p -j^i 
r tT'"\M oa snatja -v srh-h "»« wV'Vs Sa -d o*an -ptsS mWa oinj nw iroin^DS*) 0W9 w'Sa 
S "3 anvr 'rS hvi wt» '>«nio VV) tjto VS n-ar jnS-Sa "nsM iWJtw p non r;^!:!^? o*r"TO iw^ 
J *7\ao T^ITl fpySfta "^5?^ "".tw? *^ s a">"'a "Ta^ "« wa>6t^ onx ny* nh 

wn>i onwiMa •vtJa o"»3 ^"^'M-j o"*w a^er ia v^'o ^ijy^w "^o wa mt>»i ytOi^^xi 4o3i aw r:^ 

•M3» h tJ"« 3ax?n W'ai >a nt>M^ o^aw >r:>ifi> yr atJ^va-) ySxta "aaiawa "js^nrx? :wx») o^a 

"a-ha •p'mt wvh irtiyfo to 33W9 J^'tJW pa ■p'oSixiejoi rav n rosn i^ti ni5X»< w >3 yanh 

z Tir -px/) ym >3ww> ">rH -p^iSSw voctm p-awDtJ coni can ''a nan ')?)f 

'3« wa p-cwo *3MXJa 

a c^n "rro -ranS -bw mSio yTravDv troa pi ^t^iy;)St 0:^^x5:5^ o*3">aai on o'Sw "a n-a© 

waSn:) Mna arS ><*a ^jiWa "ir sn^-j -p a^a >^ -p a"a n«^ c^ra -a^-ora xj-'o nwp ^ibrea 

>n vwan antj^ -p wi^n^ai ^KtKt wia aawwj-) pS 0T>pS)<3 •^H'ta yht c*3XJ -p-j -p W7i cfewa 

; ;f?»T:f5 iSt:^i msrh ipw» *a atfj I'STaxjnri wrn laar >^ wnaxi 

W):rcaS»oS 

1 »r Wrw MiaS'oan n^ xj^m Sanwi yyrtzvriv ipwj n^snxj toS -^w wnn-« ^feroS ww aw^ 
c-rxjnvnin»3 rr mS nra v-n tod tjn»3r ■>:»« sW? cmi •}"^»» wnS nrKo ar wi p* h^ 
r*>n wi^ Jra' mSxj nr>Sa -uj ^-uj onwxjsS *d i^iv o'rana Saw aw oVjm in'^xj nr-te ax»3) it© 
cbwa onaxj oaS cSxjr a?a c/rwa w»x> 'aira'^xjrio ««r -ioxi ma anSraai n» ^-w >na» ;^ytf^ 
S« VM^w Sh cSxjoi "^or "an axjw nrn p-) c*an oaxj Jrm;) o*x>»« naxsa c^-wS inant* "na aia 
Tvh ra" >6 Voai njja xtm Sa -a-pxinn orra "» awrS pari a-aw -o o:\ ixjnj^ -on -JTaH^fe vjjp 
-a*> at>r nrw t» ^t» oniexjaS nr>fo '»«m "a aia oVca oriy Tpyi aTa c^ra ir»x>na W5ST3 
•> n* «S 13'an axsr oa inw Si 'snani -j-^^n) aia anxjp wShx) mnxw tw irawaS r:»S>« cfetnj 
^V ipj* ^ )rp wMn "»«V> -pa «S W5>i*> -iS yri o^^w aapaS ')i'ai Ttw^Ko n-fexx* x:^ inp>r) 3 :)«^ ir>5 p^ Sr:i ;)M'»n nTwi "ir*f73 f oV^rS oi^c ;):?mi i^m "p^rS j^irzi a-n ota c^jijt) San 

•w o-»r^M vmtjp H^ayj -^mStj ntsn -p^ wxjrr "xs nnM SoS v-y^xs ;u3 xa* ;i:oi wSr o*ni3i^ 
•xr» \:>53 oa o^T "txsyn ^anoM wrtji ino^i lai v^nrvc M'm'o rra nri o*:t'?m Tar mixj mi 
xi^ o*dxj'>'>wiwWm3Wxj*"> P axjpi -icmi in:^> P "xi* "nans w "»w >ra:mwn:^i nrtjn 
•rxjnoi crtv) ■»SD't> n'xjrj) ^nr-a n*n' ^rt Kr)7i tjxjijwSj >r:5xj iro^TriAi ::v'h p'xr ya o:r>oi 

: p -j-a-iM :i::i O "ritiTW) n?a nrM tJ") 

Sr in".x) w nan s^i^p Dt^^ Qnnn ^ tiSn "naon "tbta ^i'X' Gt<"a ^-tv^ 

■»>5M *3np o>n5 0-1^ "iTM^i -^ T>«» i»^wSu W> m^' Mini i-nwi "Man^ ^a^in crtrm n>n*t> 
nSs ir pin ^ooa -JviSa inrr r^co* o"r« ona vi-jp o>n "jip iriMX> iwo om"» ''3"»p3 ^3"ip ^nr^a 
«-> i»n-»i -©H^ 'Trha Tei")*»i hti' Srie mi^ ih 'jf^Sao it5x iS'M3 ■iwwS:j»>n;)i y/sva tMji 
"bS? C^r^ ^*^*".tD ^yiP C^r>*^ J a^orswi ;5an3 an S» Siej« -pn mi:)i yeni nS prn 

S o*»'ai3icj •a'W i-on-ru niit>a ii;3 

airrxj;? wa^n ccw cxjin ifSna iud pixja vai imw yh^ moa »Wi anp mSi i^nncJH iC3 nriS 
: •rr nJ»o *a*iMa pi "wxnx? nc ':i>i mv "rwoi *:-« ona nw» "inSa 

•jfe n><Si -wt/? iVxjr:) ^nm ^^ J 'na^'» tui^Si t^to n^^t'' "^tiro r^*^ 

ijr:) ::rManc/5i«S -ajwrpn"' -^-W) yw 0"pn?D •pa3wpin"i:iSy;r)Mn:)-«7J3:5rt>-»"ai 
PM W5 MAO* v^aSa TTHO^ p SMt\y*' r^ Si3* Tntt^V) aninSiio oiSa ow5 ytJW ^m wti) ;nr7B) 
•V^:to "j:? p S>mcj* :y< S^^ v*"*"? orf? yx V^P^^ OM :5">r:n t">m nw nwoSn J)in«» yxji» yn af 
•noM* Sir«) an Sri 5-)«*i S-ia* maxt dito Sr naii Sm^xj* pMa nr* Mi;rtf -^uaSa nrMi P Jraa 
: M'AXJ a^ 01A");) pi rp a-» ix>n*re> rio yny) ir: Mvre -"o"^:) y*3r Minx> mj,xj* 

CTrrS c*p'-m 

" oxj ^0 Tvn 0-0 CToroyi n'^TW tyy^o ^yrhn 7n"»yna p rraa Miai ai« oipca o-Swtj wr nwf 

ny dro -pn avgio ito cpv;) nnxj^i o^vv^ wna* /j^xjot nva wi cniiwi o"wrj;) I'V -33 o*'»Sn* o*:w;5 "iwHi :r33 itjhi w^na la^'i i^j'Sy no'fjo "in^ne" otJ"> o'lsarii ain atsi?; ;i^a* 

•n^^'^ "Os^r -.ni? : n^n'* r sss?'^^ d^5'«?^ ^^^2 ria'^y "i'^y ♦ ^''^^^ ^n-^v-i 

: 71} 7110 -j^^nroa vSr inoM" Tizv rxr p ^iiu-xja sj'^W'' Ti^-c nym la nr::) 

rtn yon "3 ? -3 it:^^ im ^T^^rb : ns Tirb^j? t^n ''^'1^ Tinn^ ^MT ''la ^^rh 

•p'TT:) "iicr mS .-y* criu'i ^^Sxjt; -lyra ^m Spm pi o^r^-or:) *''io") c"»"0"i:i sj^ytj o:?5iM"'aSMn 
n o'rtJiS ;tiSx> nir nTi-^ mS^ ppiTO no^3 ">''''' "'^x '>''M«""i "):aS:?n ^pnr n^ow naa -i-r^rn ^wa-i 
j^na ""^HX) "iv^ f» iTtr "0 oSnm ho itj" !mi oxSw ")xoa crpio*^ on-crxs tyso o-fr-D^ o">y mS^ 
75;) r;T oba onx ':a «;t ;^ai:ro wi :?:ti5«a ■>:5Xjrw Soi -a nT^iy mS *3 So:? -nwr -mw?:? -jidm^ '>3 
M r*:r::i ny^ir -ip'^ ii nSa rjiri^ir ai^jci o-jr'iyS rjiri crxjnS iiiiSxj :iTn c^iua p ;)'« nr^ t>o« 
»p xirhtr^ 1VD "iin 'triSa otw ^xa -onion ;5U r|Mi o">5Sr::i yi^n 'no -^-nSr na aij^jmcj >h>i nnx 
: iia jftaitt vmxjT^ ;5i VIXJ153 33'"ip.T> '\iS»p:9;nS')«3V3Tsn?»p 

irrcr rjta o-Stjn itJMDi n'*oiw :5itt'Sr cr^:: on Ticro t>"^ "UJ o^Tirfis:) hSmSj 

'ffv "irMi •3"3)''ie3y -omi -niM* "S nL'->» -jom^ v'^a SxS :11^^H aa "siwa *>a ^jSaniyj ■0")33 nio«t» 
•3 '73^ in-o* wi -X30'' jjSm yoir-j 'mSh iv "f^w nioMi "^JMia: ^o ^TKpris^ -7PVV »T rjaa n^x>H 
■p>n SjSa -/tt^ P ;r;5n s'stid'o nrs rjoiStj:? iiaf? iSi -ndS Sm^ om '5 3)WA aiM*a rjizfjr isjafj* mS 
ma Ti-'TiT mS o if")M.T *?':>;'^i: ita omj vo mS *o v>);:)S3S3:5 vo^"* tia itw txi rio-Svn f«S t)?)"^^ 
mT<:TO") iDXJj'TpM ai;x ai: "'tJM') pM Stjutw tijp aiV»nAo 3?wnSw '3»c rnsn: m -pMi w:^ 

Mas -^133 -3 -n'S- !H Tt^^ *^fil;Da "Jiaa 

r^n^.ni^i^^'i : ti^:annn*iTJintftr'» fib^^r\n^.T«:int^ttJ3 Tinn'' rn^^nans^^^s 

cSip "3:)-)3iM oT'ri :r!iio:3 'Siyn- Sa orSzjS lyaprj-e o':3S)3;;)Sai :!)i:i:i5 :^iaSaSx3r mi:i :5in;)3 ? 
■o S-)p3 o^an o*r Sipo -i>:><i o^-o^i Sip ;)3rt3o Sip ;)iiyni "iisM pi a") prm c^ip i::?' m p iwma 
"Ts :^M c;)"Sr :j5Sac •:::i nrxi i^:S -jixjm -jVu S^xjwo ni:iM pi n:nr Sipo riSirn Sipo onaSa 'ni9 
xj '-"jr 0*3"} x;iT»i Smio' Sa c-on ihxj'i oS^p iMts' orn 55vdS w -3 -Jrxi o*3-)3i o"Ciyan •);i:5 
: V37) oipo3 'D^r^T *3 om-Di i^irra ;^:Sw) ira n3U 

fMi f" cT^ra •^-.M 0' "naTBri: o^n-iM "^rvi o' "^a-csr o'i^m o'a'J o"W nSipu n:^^ oSip imxj- ^a 
; oS- B"a '1 cS-n cg-Sa hi^ "i^ih ci">03 f" 0'^"^M v;5^ ^a^t^ 'Xrh'^p : to'^" n-*b 7.^71" ^rTTrt^: -ir'aS-t^^ns^a^s ^rmy 

t»"> WTT l"!^ H^^ f"> I*"* 2""'' ><''^ ^*^'' T^hS xjtt ^h^** ^»' ^"^ T**^ "^>< ■>'>m: ^"Of: r^xn 
TO'j 3V»tJ ito ©"O" •piM*' vtr Hi:5XJ yrzhroT)""^ riiM^r oixSya nri^s pxin"* :v)m:? niM3 x>i»S 
S TnvwvTh "nj3 Ss na* nrw pi d^a So I'Sx n;5:i jnoa^r >f03i o'-xct xjk-u f ra in d'u* 

yirr^ nSiMA raV? SS«tb 57't'\T» r.*\L^aS*^ 'n^T^'» ri"it:riSl!< 

aw 'tibj Sm •^tm'* m2:j oi*:^ otim iwfri t>r WJtn -t>^» Syi o"">iS3 vti "^MtJ im o-H-a^g 'la-J 

: cw "iryjrr: np i3-S» r^^;)-^ r-n;i :nirr:n Sr Sio^ 
vTsyrs^'^'^TnnyroMoo t^tJiTi .•* d1^a^SnTaai^"nT^'nx:fi^trt<t;3n 

•c-a^ -^vho MtJiM w» otn->x 

sifjr* o^t'xnai jnS;;? i:?? •)•>>< -wv 'd 'tv "UJ w-otr 'mw cn-^r a-rsi'^ mx>*:i o^ wm 'o i)*>r:^3 

snaia:^ -o^ cro'vo m rvffi *d "in^s finS Sjpon iia-r -»rKi sSw) -wo n^ras) pi td"« v'5» 
; rjfnw ;nc>Q f rx pi i:*^ i^wn ihmt •»■>«?«- pini r'*' "^^ T^i* 

'tJ'a onxj oTnxi y^nai yas cai awati 

Sna SaM ^ibrS -fev -roM3 oJr»M ■c»"i o'ViU ojnn vor rro'jto rit»a^ O'va nt» jnira orw 

• x>«» ■'aTai 'Tc^wi *3i)S 015T "repa'tj o*iJai7) o^iS ynxj jnsSw 0">rT f « *d wmM *:^nw •p'l^ 
•tfi-B) T3a« v^a^' OTM *oa :w»o smi"* ">:'« Sw o 5*axjin 'O Sm^to o*>r^ 03*M Wjws -ps o*mt 
"^nxS i"»«M-t> 'wiSa 'XJ^SioS Mon' Sr» mvjxj nx;rM') rem::) p o*nric :)?«"» :)t50XJ ittt' Tpn p^ 

1* mS •jS>r»TO'^ o-r-^w cnsiwSMit*^ ".iSm mSm wm "sSm M^ip o*VBa -p* "s af »* -sSi -^b)* 
*♦ wvrr Sr chr:!)'t> ijrr ■>-ir»" hS -p xS d"W '^a ;^t>r w ^3* mSi oirnSM D>n' 

oyncra'tMi 

•^it^a^c^aTi 

» a>n- mSi "la-. rrt?" >^ *o nrw yw -^wi irr Sri f Sr "na-cm o-pw:;) o^^a-io rrx)- m^ 
SiTW corni err mSto ^hm «irOT f y)"o •« pjr yni JriHini r«ie?3 "Ss yo:) mlt mSst 03'X)ro 
« ya»*) gn-jTO y-ja? n»:5 im* a-v) >6 iVm nwi y"^^''' ^labtjw Vcro^Ji piB^'r na ;:itfr iin iM*J5 T^'czb-p^rr:) •Sjn m M'yw;! •]*« mw) cJ^r^rrpi •);nrr ><S') cr:?iD oS l*: ;m«i;5 :nAv:) •;«;» 

•rw3 cro "1*5 roixt) cr Tir-rs i^t 'O >ntr p c:5-'3H^n eona aroi rrc:^ :5i"Sj;)S pwn -b:);^ tin 

: vJJawjS^aT^'nyiarmiy:? *D:i"'"y^"»oi t*^5UT'3i»r>''r'nnSAS53 V3"«w ^"^iTJ "^laa 

wtjrrSr c3^Mn"2v>^ 

nxj3 So 7)r!'o'\ VoOT "« "sxj"!:? S« Kofl "3 o:;xji Sr o'lw 10*' Mwv T»n "S13 win Saipr •^a-. >^i 
in :i>n o:« cr-esT -2jpr wnx Tsri 3f ^jw^n vh c?5-Sr twot o^to "«3m pi on^SSris ?)ian "arw 
^r;? >03 pi onx "ja iixjris »>5ix> i3*mi axi-> i:"Mt> now yni or on "»3 c/jirJii wvrw «t> 

: rr-j c-^rS nm yhi^ wiaxjrwi oriri rr h*? ')yr7i^3H :?n oimS n^cf^wn 
•)*Sr ariirrrr-cj r-.v ><%ii jTn*^'' 7.^T^^ 5 SsTl T^^Tl "D bT^t^ r.*.ittTta ^y* TCW* 
r 0"at3intJ S3;5 rw '3 

•JJDC M101 iaiai«rS o"3Toin os '3 San nrn -d itJiiT im cn""cjrri omiaonc rnr io'mxj I**?:? 
Ti^ '^a"^OTi "^ttr't^ "^^57^ "^'W : V Sxn rr hS ex o^roicjnr o^r^ ora yMi oTnaxjnw 

^WIXI 1J15T; OT"C^ CH CM1 13^ (TUtJ-'n nrM- -31 

'iTT^yvh -3 onS o-t^-jh i:m nairoi njnna ;?iSAa o-3« nro okiv yn c;:fenaii3 n:iioMi aiu "ipt 
tc'T) tra-ivh zD i:-!t^7j ■}?nw»i3i i^nas) wiM ■jssanMW "O s" laio^J) "^xm ^aJ^ ^toh '3 JJM? nx)»3) 
wa :^)i x>-M 10"' ix>M3 niwa ains p "3 •)')b^c Mia iS naivS ••3 ni nwS" mi«3 in "WiSo 1310-^ 
aiv*? noi« '3 njn ic)^ pi ^^arnnMa •yi-vnV^o^ >»wSi 'wijr ^wS -WM pi ytcr^v jhSm ? 
t» niini BUT nrV yiio'a "3 ijnrSn -^anwri «")•» S? "aM "stmi »t -r^^J iS wpxjnS i^'i^^mS iS 
: 7)0*0 iS ni3ixj wi«iw -uj roin '^au i"ii3a vco :?•) •»•» iS ya-pxixh eSx> aaSa inairS aio^-io 

nnrai p-orS w'po* 

: r^-vo ni nw pi lusa iW3 itJii** ni^ji »"> ia rj^-* Mfn ispitJ nn)" r "orn 7)rrtt iS nnyti 

cmWio" p ir« w p tJ'\^"» i^S ^ : is'O?"' tfb nrbnan n^ tj^t^^ tinx^'* ll6 ^ 

•aonsSM «iSaa oio*" napn 

: oir»'<' T'^ ^^ '3 3"'^-*' >^ "«^r3i cSirS fliSaa owj' m^ "3 oJWwa p 

aiicj^ w Ma--.ir ^^njny ra : 5b ■»n«''% v*rtff^pDtinaan^''r^'T^ta 

(nyn o» nan^ri iripcS rrxjrn aixj" tmi oirijn^-ronni naints pnyn o» vfoon n^nv "fS yvw 
-orn 5bM p •3'«M V> 03nni S? -aM ':tm nw pissn o->'» p ptts "inn aS -nxr So larn" vnrjw 
•pMn S« o-oM -H" -JOM3 "3 Sxjiwi pny 00 xho'-vvs o- o^r^na p o-SSaa ovn ^won laitJ"* 
3113 oTow cnS pt' -3 pny i3"3*M orSn cno oris cwiJitS p o^rS o»3^")ya c^iro S^ti -joni pnr 
n^n^M i»m' p pTTn yo mo mS "^rsa o-yx3in i2»- cm orvm piyn 'irjM aS •nxr S3 virjMi v^d 
pTsr vnM "UJ p'^y-a lanu vxw 31 v p-ar -u) ••3 "oi-qi ^wo p or ojw pnyn "inM al? ""ro** Sa 
fjMa Tiw o'p-ny S10 p3"o ytv 3S •nxj" Sa i*nnMi ^niM^r i^3*r 7)3J)i pr^ar ipi ^3 -a'l w«i3 3i"o* 
V5» Sh vM:it> Sm c^-or/itt on-wS -pju -rvn Sx> -psv 'pwi ^ "nv So rinw'axj -prninMa 

♦ 1T3MnS S:h O'yhv^ mSi o'TOMr mS oo's-im nHo oxr.ia wi oa om 1^^nJ3.^x^ iioo zTzhn cd?5: )^o m'jh 
•n>3»3 srTn n*^ "Wi o-r"itJ nA33 *^i3r3 or n-n •*» rnSw -ja vxjS S:; ttixjim "":m pi omS:/? 

Sj c^j^r -vjao irr^iTs or pi *T:r o'^S:xj n^jiS^ -nj^oo wr ot^'m "frci pi -oco noii'* o» p 
J'^a TTa*^"^ Ttas^' 05?aD "^ ■nr^'-'O? TT^n^ 'h'h : oTrrr ij^f? oocr orS: ifr>o iriSa 

"xjw ^m ^:3t3 ur w Ti^iTi-* -^^ 
H*?i "^s:") lar^ .M1.T mrr-)^:! oipw J^J^xj i^iSs cpo mi:) im o-n -)i:r3 :i>5i-o pi :)3»i"i3 iw iim 

WMXJ o*oixj>no or TTXjrxj 710^ x-^oa "San mw *o *naicjn om TH'^'at^ d^ J ''i*i370'» 

: yrhv^v -OM^yi:) nir 'O *S:ii ciw xS -3 'aaS nro^ tisiSo i:nro* nm i3»r ci' Soa i:rr ttoiu 

•:mx> T\Torv j-na ^sai^'Tt:; ^a'^a ! ^"Bi ^y^y::^ i^^nan ■•s'^ps ^d3?"^ s'^a 

•jii«Sr*a'>p3 3Xjni3 

xS *3 'rc-r '3 ^-ozi: irvo'i irxjrxj* c^ o*M'3on '">3-i3 7)131:1::?:) mrn^n irxjrxj- o*w»n:7» 7)iSa;i 

itjr >^ nao' nar ipj M103 yr:) vwv :5'n "O 7»ini:7» n:ioH">o ^vnt yxsr) ir tjrx>' isfo- 

33 "T^r ''355rie3:)'«) tto *Ts^' inn -ers ir-ortj* c*nn33) "»»5MtJ "i^ ■)«» nain^n neji")*r ?nin 

Vwn :)1i:) MOO Mi:) "3 pM '3^13 :> MOO 11» mSi TWM MOD •)M031 TTOn VXIX) OW O :)'T 7)15M ^M*3J 

rMXJ -jinSr "^wr lain* mS moo:) vtimi oaxjnisa im :)X>rr3 ynyo •\'*3r mi:)X> i:xj")» 130 7ni:)i 
ViSd pn "^r v«'> 'y^r :)xjir 1 Sri* inSo po -Sr Srr ny* hi:) moo:) ijdm "O rn yi^ir mS •jtsm'ci 
\03)rtfanx} nn moo:) i^jim -jwr ^ain" mS p cm wsm isror mSm "jpn p >^ 1M1 Srr oxj»"x> "pno 
■j^iJiTP ir;," o-xjnxis vi i3>*«nS p-w xjm Sr crr\i>t n303r pM 'oSr m 'D n:^*' wsmo idS o'T5> 
Hvr> T3J) 01 ^noS 03ia ir-"©*)- pi la^ia p-Tj mioi itj»3 w wpS i^Sr Tp-o 'por -»ir>So m:S*h 

TYm"' ■n'»n • ^onn -in^S "rbt^n aa'cmV TinTi*" "♦n'n : '^3">x> ^riSr a v':« S»3 

: 03)iax}ni3 ^xo'h i*o» mSi nona "W3,tJ3i oTn *:Vynt> 

frn'^^tr^ : ^i^Tf7t^ -inn^ tsn-'ay tonj^hian banKnt< bTi*?5?!3^3rn 

n 7i» o:)'Sr 3X>*i 0T13 •jS'T' "ri-iM ">r5M :)Mia::) 'lana i;)i)50 o*aii T:)r oipwa "'aJJ avi 0:1 X :)>i 
3n3 crj nnSiri osSir pi :)?): ii:)Ta-'«rM ^iMiSrr om o:imi oyrvr* o:nriai nerx>Sor;)i ^imh 
; V'tSm f c:)'W nipMi pnS -nr Swi :)r: or»i nn 

jnr*a Sx-ro- msM- p : na^tu"* ^3*7 ri^^l 7t\Tih T13S^ "oS 

n^xj v^mS xj'm niow) 

t>rT3 30*Sn mS nxjrw) ti">-i p:r :)ii9ip53 mi:) toS ioS jf?^ -o ioxjn*» "laoi or^xjwt* SmS i33Tti 
>3Spi u7h o*rn:)i ^natjris i:)*T5"r Sr saxjnoi 10S iran 3)M :)px}: noS nn«xja :)09:m M3 mS 11:3 

J Drbt^Sa^ V\^a ^te^Ti^Ti'' V^'^aVl^ ^ •* "oS nx>rx» aiiw iS Tn:t> o'wro . W03 C153 -pt^ ""n^n^ n'T'^ '-.^st'i • ^^ b^'^n maojnrrt ic^fct ^^''Wn T^rs^ ^^fi< 

ii: •npn'^'i ^n Sr -fnr iioS c;i3 ncMi ipx:5 «v«r?:D ira t3 on*Sr -f^r ww*^ "^ts Tpxrji ewes 

n "toxjr M1J51 •oiTxi isn-oia-) its ">«^S3 iSSon 'O ;)'03*ai ©•?} w->x3 no? ;i5Wi V7M -pMa npi onj 

abrr S OT "jra-) S-x-.ai J)*Vr nrian -75 Sd iwvjS ::)'C33«;^ ny-i ">rM opis cwi S^f mpj J)" ?)"« V5">« "^Ji 

: or '^o Sr ijrri"! ««:> an ^ri rjiSw trhiro laann V'^'^ Jiyrxj "» Ve'cr^V'j :i'a;,;5') ira iwwn 

■) o^T wtrx pMa :t»^^3 nwo mij5 nin^w: wr'ia "i^r Ssa '^":i^ r-noS-j -f? :?5'n")3S ijm ya-^n 
Ha o'O^a:? ^r^io yrn r^nao »iOiaa oti-o iomxj iro :\>a:i ryp oa xjh^jj 7i)::")d 7iS'^^D0^ vh:p'i 
Titsyym^'ov niax it» "rsr^ivi li^S-uw li^ir f -^ozh wD^aSr irio vona So inj-i n»3 i^ik3 

x> ^rwcw? iSpa ox '^y^n miw it -^My rj-noi o'lar n-ar -j^wm :)^ dta m"5 i^^jirM vaxja lasi-JH 
TsrD ooS noM pi o^T»i3 wiM 103 o'naas :)'ar oS«:itJ :p« 'O "^anon in orwaMO vw5>4Sis> 
"2 3a"">»3a oo'rjiaM wro iw wnyja oDarf) ixjpaSM o;)Snri«i af? "lep nir vn:ii>^S>w cd;;h 
OM uanpa ^ t>"n nrxS P w 0:5103 Sri hyr^xr ^:a a^-> Sr wim noi: Mip^ cipw otj nor ova 

■ixi oa "aio: 

•.PMitJ nnM iS*jpM "0 Wi ^» irt '310*: 'brrxi 0:5^ -irr paio n^m u:h '':nnirio ^w o';i cnS •w:patJ 
'3 lo^rw >6 OWM o*;5 015S "Wjpai ?)iciyr 7}ihS^:3i fliSn:^) nioc3 o"ar iJt'ac o-aMyiaxj "Sr© 
: T>"02^ '"^X"^ ivc:;^ omp "Srr imi 0:51 "310:1 

•ni^brjr^^-t^ : ^5n^t^d'nnb'n^iS'ymD3?n^fi^^*n^^aX5^W:Tat?b'W*^ 

yo npM '»i 5:"o '•rann la-iwa o^nrjMwr y^rti •;n»MX> nr o"S:iittn lana *3io*rD;?iy ni-o ripH 
r:)tj cranxSo ^d iwm nair:^ ")ni ina 'ji Si 13*5513") *'">3T3 r\n5py'"3r rwip wi 0"iai3 *:n*Ki 
irT hS osi "3 i3"eM' «Si rittS oaSi 0:5 3:^ ■^riTJtJ iwm 0:5 33S -rw or irni osirr 7rwwi>a -stnj 
1M3' >^xj "sjM-es: pSr*31rn^3M^1r»MSo3^.^S nr»io:)cr'5r«rxjo^o'3nS3n"3;5>iSi-onn 
J^r.h"\an Vfc< t^t<^^'' bfc^ lafc^la TiJ^r^i -fet^ ^ ^^'C'> ^^^xj rix>r pr -)3-ti9a i«»i ao 

, , , , , •'Wa^a-^tJt^ 

"JM :)"br nrMiToVMixs- ipM >rai 'W^vrSn ii>r3* >m> •3»rat>3i o^j^Sr "rkt niara ntj« '»m3 
n :r33 o*flrriBi pi 0;^ •TO53tJ ;)ni:re) ix>n"« •55^1315 nrni Smto* ir53 spo "o :hriyi Smi nrji3ipn 
SI J)-i5' OM -pi -p :5';)i nipiM otmv i»3 nri3iej -jms cm «in*»i *3»S o^SS»;5i5 onv ;^'»to ^tS-M Vr5M*y XTM "mM* f'S 

•xj;i"> o*ii«ren *3^t I'xj "f» i-onr^wrtj iriSo x>in "»t5Mi 0"1AI5 ifl o^tjm pr^ xjnr tx> ?S -jtio 
m:5 ^r:)V3 -sin -nan iiriw on pinS tjnn ">*x> f S i-rtj iia Sjo"* caTOjo o-rtnj^ 

7) nt> no t>v5i «rw "irts ct:-3 tj'tj mSm irtja im^p ?S iim "»wt>: or otim "lair jraw V'"*>*^ 

^110^3 i:5->M VKiip i"^ on'Sr c-"ir>M v:itj i-x;:5 -p'l^ ©••"•p fl-.i5r!5: oinf? n'o >^Sm''wS u:h ^•:r•o 
MT "P**^ :)"ii5r:5*^ cWj or p r^ n*o' So^**? moS z^r^jrxj ;5tiiwi :itJiSn oa'p^^ *3 di'XJ nrpi 
SoTp") p>Mn *3XJr Sa "pM^ ^3 wp2n Tp i:)V ptr Miwcj ">Di pvSa TXJ nViM:»n Sr ■n^SM'XJ Txsn 

n^n-iy : nnjp-.Ty ■• dn-b d^'na n^"3 *^n^ '^:a"^:a ? S ^^'^t? j ©""o^ •»« r^ 

nritj'n "!"!»*o ;t;)" orwrn nrM3 U'r cfjioxj *»rM ^h nt ntja orw^ crSsa Ttm ivrh wm orS 
•ujrxj vr s-ixrj Sr 3?r Mini ni^'cn inn Mm mivan ^3 tm n:i*'n3 -frM^ "i'l oi' Sob on":*r3 na^ao 
or oiT) iVmo nrix3'n i-^'o'^itd aiy n'n" ci'i ovSoa *3 irMi Minn :na''rn''»w:Ti3i ■/7in''3nMi 

w*nxj c:^M o-icrn 

en Sm^xj^i 13 cnmSo nr w -o niron ni orvi in-WTTi miTsr-ri in'iSn:^'' oomSw oni o*:f7Mno 
: T«r3? d"nattJ P ■> tW^t^ OiaaTn "rSfc^Sa '•S : SSnn Si-u Min -0 rra ir *T>t> 

9 TJW on TM3 ■'19^3 cVSm cn o*a33ni n"»'ni x>r"tjn i3ajx)S v"ui» i*no o*Torn -nSM So 

i *\«j'^^anhttar\'\ ria? ^^afib '^•Tn*\ ^nn • "^"o^ ^"vo fi inn oj^m «^i» Mm o 

X*3i'W cnicj o"C"on Mini 'XJ-»pi53 t:7r Trmvm nr v:»S iTni nm i3^-> wSnw i")'0' csoion oni 
•irMV t'oD Son '?» pnM Minx> nn v)-)m»») mr I'^ro' om crvo^ wnp -jrisS 3m5tJ iios ixinp 

« tDT^ T\!M f' SnsTJ d^tti? r.nnat?^ p b -^^an • Sm ni3o o^i^w o-ron 

2 ^"^'TStT? >Hton -nhi^ nfi<tu n^a^i? n^l^a r S ^in : nn niao 03"M iS w o'Sm *d3 
: rov T>roS xj-iprn :r3 myn oni I'rjii'yrjs nc:r iS iMt):)'0 nx3ri53 ni33n iS i::) pi 

« 095MT* mSi wSSn mSto ip*)Mn So I'^jf^w iS"n o^na SoS» VTipji mmts nm^xj tjTpm a-33 tsTp 
• v3»St5 iSt vmyht: c3:nM"»3 n«3 nai i*:r« 

p 0"iA3 nw conMb C031XJ3 tnpwn TrdS o'M3n o-rr Tnr^reuj irM d'^'^as '^^^^tfl 

Sit;) iiaoa wiS;nr irr Mvin "o wd?^ i-ro:) o viiw) SaSaa fo;) .7* ?nT rupi-o ipMn oxji -fjo jjt> :^n«> nwt> Sd St>« -^m Son o^m:? Tiy1^ ;)iwj snfei o'a oani -pw J^a** o"WJa J)r»t> 
o Vxj« •^■»T new oiStJs •}»:» pi ^j-aTTO ;)SiT:yn saiwni c^nra a"n*t> ^n-wa oiSxjjj "a^ij a"wro 
\ixh i*S» nnr>n iwm:") oiw? rS» •W'o-o 'jSsMn •)©>«■> -pMn aSaa aSaw nw:^ mp rj-v'i vivo 
* o"a -riT wiSn xhi irw o^^nM irpioon aiSr vhv nnw) ^«Soi 

X^ousawo^-i-JWOTTfyMaaa-wjo-ano^-Minrt)" IfntJUnSan ''^n^'n'* J^tltOia 

3nS:u"j -pinS ;:fr»MW) ^ o^iOH-oa onn -ja «iaS p\rh 

s T^TiSr^n'^ 'nrt!<*»^:ttn v^!a n-^i^n * ««» •;« wh^? onr« w>S a^* mSxi a^ao dw 

wSnw a:?Mi "p'siS viam *?:;"> i*S» n'VWM :r-)XAi ^m irMt) it53 S:S o"M13 vwwji? v3*xj ib^So 
rr-o "U3 o^Yij^n jtSita o"r"o^ *'*5i"^ iw-Sy n^wc'p xJxaS^ iroxjw rpa ivxa a-a* iM pM3 
♦ ip"»Ma -aittv nriS am x^Ma crra Sa inntt* 

nottj 5in*nsi b"^n J T'^tJtnSD t\n^ ''aaS^ wti'' ^aa^ nota w\'Tia tsf'^'n 

b'^iai^T^Ss ■^tK*^'^ *^r*^ b'lat;T\ ^^n^n • :r>«iMa ':^ S» Stub >nn -sai a^rtsa xi^ 
•)3 v»tJT5 'wjitjra nnias") ip-ar na? ^o Sna rv ^^rir irrxjia Sr a'")»a tohi "o^as^H "aaM oT'Cttaa 

Sa aTT-a 03)nSya "O o^nnx rai o^^na aa» na: frja^JtJiDi o^n:)io i-aioSo* "nawSs wia" im^ 
Sa T/j-Q'a r«'« oaa vw yn *3 wti •»<■>* V Sna owtj^ioo asjr*) aww y^^^ "^"^ o*VS>ia ^t 
So -h ^^nn'W) aa-iH o^nair n o^wiea May th'oti Sm o^ vijjt) amy oa o^VSnai Sowi i-ufj f**? -sSa 
^ irH m:)x>ai ca'iawa »rt>r aiaa? 'o f-S nirj^V"* t;v oa onaro oax> o*B«a nay oa** o-tSm 
• 0*310 oip53 -venv "'orw ^naiui o^nnx o^^iSm ^-vi'M S» o-sSm b •» im t»» oipw ia» >^m -ii^» •33M •? ^rr "3 nnrtJ'i ■^uwr* S>nt3-i cS-p^v ^St* cr:? "»W) n>3tj:i'! c**:i3'':5"^ o^pan Vip :iri5v 
o>o M"!:^ "5 ^1*7 "OP c'toS c'Vo-.-)^ Sl* -xcm:^ r-rr-^Mr cdi crrx?">r! ■crx3>;S c-nr vyfTji -r^a:) 

narj v:50 c«x3r May wi o-rhnho Sr r*S«: J^rTTTx^ iiJ -!>fr-»"',vSi! wm -3 in-y im x^'^v ^ 

flvrr rMi*) P r mx; ^:f» rrc o-^tj rrr* ><'n ri xj'm Sd mjo p 3:t^m So arrr f ^^an^i^ 

: c7nS;r OM'ri:T» crxf^D rt: cS*y:50 vron :5^r»: -td^xj n-uS's)' Sw 'D Tiyn" 'O vxvi:) 

^ onwtjrji Tiw rrrxj aS nxj-Si 

J "".tr.r 5?*»'"''^ '\5na'' +? nir^^'^.Ti 7.^'^ r.^fc^ban "^d ^'^n n**^' Tir.TT*^ "^^.^t; ->\^ta 

yM *o o^"^?nc;'i b"H VM "3 M")-i 31JCXJ "^T.D i:*>5* iS nr*X3i;i ivi'iiXJ-r J iro »\^.'^ h^^Ta 

• pM 'cm Sd -iMni ^;)T So 'yxh o>ry»oi wS ottim -(di mSan ir cM'y»rfe 

JD inrr ' v*7 -u ya cSira r^ij'^bi: mr o'n.T hSxj cSir:? SjS rjri-cn o*:)75 cr^rio'a ^miv airiva 
;5-tr:t Sip or t>:03 

V^^^t^Va^ b^Tl toir"".^ : v:i^ rsrSi iciSi r-):iiS xj-'.rr:' rj-aS ixa-v f' -^Siw •:iS 5« o*rr m:)1' ">wm TJJfl"* v»w Sa Sa?) iiojj :\)< "f^i? f» aSrt»S niDW -pHTiSv "^w ? "'^x :f ijtb^ 

Sa Saa pen if-iwSw) 3r«"^ ;,iw j^"):, yhvoa ipM;i >:i:?)i rer m^jT ^d^di) mid :5C«i yi«J5 w-qb 

; tj-ipcr :n^aa p-af^ \r53''D'o n-fn'"© o^aiio:? 3X5T "jcmi o^ira tj:; :)"W) m'? "5 WW3) 

M1J? J)»« ni^iM 'iva'^ i3):-ot> i^n^vo Si-ii, p^ra f "wn-oi sr^JXJia vjier W)t>ra err;! SaSo 
•jcxj o-r!»;5 S3 nv !m -;^tl? inn'' : t<nn ^'l"*.^ fi<ni5; V^^^a *1^^ n*^"* J *^t^ 

ID n:w) o^-ixJtaS:?^ :)::io nw "Oi vi»»r5 agin "^ in^O' im^S^tjSu -fjw hi^^i Mtr w"»' w ■jSw 

r o?)iM -jM-y^^ja apya spTyn ^"xjrtj win wwi o^cr:) pa w)m 7^^a;?3 aprj^a wroiw ajrxsrtJ 

: o*«r J) So OA "inv fMi o*it>*r cSij "3 apr 'S •p)jxj jjnwn ^ysivo S» po»n cxjnjr -o^ 55^«)r 

pun rra MWiB i-Sa"? stwS ^inx-o;!') o3'W i:"sSm f^ iwn irrr^Sj "«03i SM"5t>^ So -vpo -iwr 
r:iS cSbjDTOi oi^-jinwtwa o-xji-p vz^xj -3"i'tf«")o o'M'aa:} ^miw "D tJiip wo*) xsinp mi:) -s iwnpw 

I Mr ^'\Tin TP\T\'' St^ b't^^r^^^ n!^n\j5s^n^tni'»5Toa p^^tw?^ 

0'M"a:a Sita n'n"o SM^no p"> r^TiDs o^Sita:? o":::3a r:ro -^n:? w a^^r ')":;5r3 T^Tti!^^ Tt®^ 
"i^j SMirxj -5or) 0351M Diia) v;} f Sm o^M">ip i'oxj ;?« Sja sSmi wtj 'm-j-^p o"M*a:;)x> i:«ia vnti 
M p") »5^»w ">nM o'M'aon •^M'fiJW wiawS-n:^ n*;)« tosmi ot ■^re M'aji-pgM^ aow r^ntxsvo Tntf 
St ^tS rr ""h ;)? SM')t>aa anw ;5^a nvov w Myiw nw xjmai ^:»SSM')ritf') nx>r t>w»^ om n»H 
•fn 5?") d:x> U'a^M "^Sc nt Sin") S-c Sr "f^tt nii 'tjti '^^xj" Sr -^Sr .^t zj'J'X) mow ;)r d">*^ tt^x 
7nr?aTO wa an rnnatr ;)M aj "oSr A"''' J)?*) ^Jn :p:) ;5T RW^f^r s)t>r :)n lor/^io nxjtf ;jt :53t» 'rann 
"i:)3aiT5M'c»:)wSMirtjSM ? Mip")nM'"»p3 rr v^^^w Sm f' Mnp^i rM""ipa :)t anp:^ ;:ri a'-5p;5 ;5T 
•©">" n cxja y?:v "n •oiia*) o'mSiot •»* sjww vrr'ov Thn:) zjji^jm wcxj mi^i :)%") "^^jo nt?ip sa "o 
Xiwhv Tiw D:r3 mS "Jama Sm'J'O' v;)v n:-!:; 'r2n>? So -.uim inn-ip p nrxj");?^ n otja :f)*Doa na 
«» -aai ntT) mSw m^PIS w'T "P rtJin^'^^ sxja z^o^a^M I'^inaa •\'>aM'i nxjc aT3T ;/n-i:^ :5:133a 
3 M^p: Mwxj r wwr •"•jS:: wrc hv iM"ir '>*33 o':^S;^;5 x>-m zivt-) i;ii i")W Sna-i Tjxjri y^y^ o">o» 
: p S o-m;?'? pi ^n: cf7M^ f^ Sm cmT'P "ibr waxj S» c wp^ v:a SaM -^^o 

^^n-* tas? ^1^^ ; vaS ri ^n\ rrmy nnr'c? t37i"'';t^ ■>sn'» "oy nn^5?ia 

•cj C" MW rwixji SHiitj nr -3 M'a:S t^im c:ro 0""ia^;ir -3 'r n*nro an pMAJJiinrMi zj-or Su lurw 
7)vvn 'moxj ■)r3 -pr la pM r^p");) Ssi v:jS no^-w M-'asn 1^:3 tiwu^xj -^sr nn 3)iM;n ;5"n' o'CJJxxj 
ICO o« .71 o;)**7M lan" p;? i-jwaa rrin:« x>"nwa irM pi oo-Sm lar ijd TUcraSMiwei i"»nMi 
;) zj-n" 1^»M xj'i a^;r3T3 irj^^jS:: miup pr;^ w^n xj* :)j->idm7)i ^jmii^ Jita wo icmoxj i;5nSM'))7«> 
inio'o Sm^xj'S •ncM-'X? czjS p^-o oTina** sinra nro prMi nxjc inS p: pni v;mr •>nw^» pt':;^ 
r)ra\aa rxjrS z^ijv iro cjsS ozi^Sr nirr;: "'ciS yiy yMi p»-):^i sjjoi:') "Sa Smtcj-S irnS o:n'!M 
'^BiAi C3r5;i;)3 TM incxj:? -^^m 7:01 ;5r)M air3xj ir:3 ;;5:w3;) 7)ii3X5ra p:omS :5ircj ;5ri ""M'f'ta 'ir 
: f' inaS f xm i-ar-i 3W3"cj iw :5a")« ■)-nS o3'w;i') Sm-ixj-iS omn*) vrjnu ncx? Smwxj pi : vrnaSj^ r^'ip uS ixjrt? ?riVSc:iS» crrh^is^v or'3'> 0*^1313 itoitx orSa o^^ara 

wxjyi ^^ nnai yra^^Sr 7)^ro z^r mSm imt xS ttot) ^yr^xsD^ -on?) "XJips '»M'i ^ici>f» xjnp tvinr* 
vosro TCfw "iS iTVTO iitfin^* » T^'H^ P^ ^3?^'T» nT\rb *^*\aTa 

nrroa f jw "^lar 3'TOi wj'3 ? w nar avw ti-nai a^ awai nrwoa j^Sx >rot^ iTn-aa 
nro -pS HO' ^napr^ V?xrw wwio :^rx>a laM nn nM"^a yn o^vaa or ornstja y m DK"ra om 
w^T3»MnM ^« oHT'a PwiTarSp5n>n'aM*n>Sij''cr:5SMav)'»73j vHtj'n3p:)SV?xn5DnHtJ 
3 <^^ :r)riMS« M'ajfo n*:na iVat) wwi crxsn n-iri ^}nn >cS rrw^SSaH :)w oS-wa ;5>n'3 ? 

>3n3 "^wfySr^ xfrb itj-n-rt r^a >rSi m*b) a">?oi i7r«-»t5 vc^ iw? irva p">np: lyjJHtj i:n3>i 

mnr.a n^3?n? "it^a • naw 'O'la 'b miTi Tbnn^ i'»jrw n*t\n:a *\^3?w nfta 

anw)") xi) n'Sir^ ;mWa •h'sm Sa m-^:^ ^^i 5*5 jr i croapnv *r> tn-ia^ "non 4? ^^ro nnr^na 
«a yrfrvm *d inwiw nri^ nrn ;)S*ra wm nT>?» p^r> h^ t^ o^Sua :n33">p:) So zifnja 03*m 
WTfli nax> >6m otS fM"* o*w*g So vTi" nSn-iA rjwa 'o :)n cS^ot -oniT V»>foS 'onvT* yho iS-va 
J oiej>r 7)Mwn -yanpS "o-i^KrtJ o*mwo N?" mS i;t\ SxS 

niTS S;/> "who ")"n"> in "Uj W3'*p n'3J) tjij/j aawa i:nn3a:)t> gwan;? m*3 "waiOM pi lies inon 
: c^S Tn-Smm 

r iwtjr iiBTOs Ota 

a ri^ iMTT nStj •>c»o ff«ra oxj-w mio ar p o:1) nEciSx^v' o» M2W5 xio -^"n orxa imoSr 
"Po::S laS o5»ei wwn 7»t laSa po»7no >no 'i» m^to :>r»t}0 cmMa otm "»« Tra^n a*n -Sra 
S>ri«-S ov«5 *5M"tj larowi toho S« o"noM vjptjri ion "Jiwi xjnpa nil Sa;^ xmS vowi ^s n 

rr vrtfrs CM vjcxjttrD -tcnn •}«» "3 Ti'^'XJM rrxjwi ion "o-nai iru S:^ rirtyi »»«« Tixyw-m *a*"j 
t?jneD e« "'t^M nnx n ova M3ia n Tijnn ti-vpiv lo^Tpn Sxni npnya om wrow ;m37 ? nas^-n 
p 7<3 :^ 7^"o« f zv •ir nf^ ya 7)3 x^ ^T^ P V3 ? f* "jfj VJistMi ;)Txjh -»r5 &« nn-tm 

H tnf:! ni^ja **» M*a3< "^v^d "hn nan -ws :5X7>n o*w T^t >n:rej yna VswjS -aS t;w ons:) y)Ta 
•»«« pi 3)::5 jjrw 55:s «w ^raa -/rwi "»aTa atjrjS «S So -^aa o^>n "Jj-a anpa ^aaS owa -jSwh 

♦ 533 J5W1 53^ :iw n'aa -jS^ isxyhnz 

rMTt^ fc^S : '•a X^'^^ ^ T*3» dn5^ rw j»Sv"^ *^^ "S":? ^aaS n^^ tfb 

-3tJ3 iiTrn na '3 '3'r TAsS "Jiwo tjipn rj'^'^ai rrana wt ^riciBrr •3)a«?;iM t»iS :5nn 'yv -vjy 
T ^f 73*1^ "WitJ on:w c*t>3M n'orr • W3'0 c* via :)«« crs^rn nwo wxi ytTpiw miw SSn 
TWn co^rr ^3:^ rrtjnm mtJU M3it» •3«xj -jS dtjixj ntJrw Sr-Sa nan ratsnca -jk •'a par 
5?^ ^a^^ *^'^0'' tt?!?5? 5!aS • ^"tiiiti i»3 otJ c^psa n^rw mer ^fjti "i:ntJM wa:) *3 :»ntAn 

mS "s *3T3r nia* t>r» ""^ ^ ^•t'^ aaS i 5r''S^ )!<^ 

-5^ hS nrifjo wiM »TM mS »n t>*M rnM mS rn •xrona cS^sS s'jt 

»r>tir Vr»a ip^r rainrSr* -psar ^/jrai sotjS -^j^aaija nv3 7)»w3 tiii *^oa '^'5^70 
* tvrSo yrtcm unn so'/jw •vwjto \i**rh vov -pi -p nrnS "wjoa ^i^? •>;)«-) ifoSo ;)"at> -v pn 
p ant»n» *:r a yh "3M SaM 03iTe»a o^s^tAw vsraS -o oriS o*3'X^w3 (rt)3M3» njjv^ •srn 
oa i:jr"» S» ^tAw s*ii aii o"n»a >iSt> onM xj^srr •:»'':5 >^'i vvSta M3ix> *sr'7i «Sm 
r MVV? MV) 7mH -)T51M iSth -3 ppOS yt^a ni pTrjTJ "iM -"a *3J[f>18 "cnM :n570 •^"3 n:?03 
•i'ysr):i Tjn-ar nan swna v<3W 'ijaf n"© o*nai tj-oSv^jw St ■)3wan •)7nMi3tt pi "n^n" ia rrut) Saj 
OTO an"i laSi cSu':? TrmTs^STrcxh Tr^'oy^ tdxp viTv "iji xin aS anni o^3*» na:^ "xri'^ ia ttwi 
>^ aw3» ni5H pi ornw p Mi:) wa lin V3"c« nnMi ona a«in^ "JJ^a oipo orh a^rjn^ ntJiSo 
SnSsiM M*7 W1M nrMi 'wvm ^nicnc v''^ x^Si m3*» S'pm pi oo-S'M 'nnMi csaaS 'inM iniw» 

: iDMt) SoiM mS im i:wMn Ss^m mS 

^rw "t 'KB iMU "'m oraxh roa "3^13 ipM •3BM3 San wansj-n vrar mn- o*r'»'»;i> "D nwM t^M 
; raiwj mSm rpS -s-m ^smarSi "^jinioS cj\ "Stm oa-^iMi ipM "siSMsa n«M •p'liS cro y^v 

H*? "«5i*73 "yr T^S 110* mS cnptj nan pi twi nria midxj *« "wa atJ* mS aiTfji '•i3"r civa ^ f n-5j« wnM 3r»3>fo ^vo cwo cir«*)M "pM 'rtnS^ jnarx D^a^ cxnn iw i-cn oi« ci" 
•jvn: M?r:n;5 "O r^iw :r o "^twi it^jroa ^t;>c:i 'pxjSa vfr»n :r:»:i 3r^:o ':^yfi nrxS^ I'no tdSw 

*i^ Ty.^ T^Br T^snct; nnn^ : vara 'nr 'T»»'"5 '''^>^ ""w^ ^^^ ^^ ^^ 

n"rx wofijn aS«j) yhn nr w -^ o*viow -pn Sx tj-m 

: ^1:5? ^Tin t^^rt^ G\^ "v^ "^ ^T^'n "^ --s tii"'a ^ycn n^^ ^onSi!^ 

to iSo *,t>r3 ^S:? '?rM3i nr"»a vrj *ir 'O v-jxt -ivSob 'j7•)7i^ ifcr^ rf^o Mn;ro nptJ::^ -la-i iro "w* 

S vy* p xjr*^ -u: a-oroatj:::) g:?r t5rxj;it} iw •^•^Ss Tor:) sTia "♦wo SiSdw n«03 -ija^^s *i> 
'•»3 'o 3r>i?>v» JTOsna -rjo »it"» Ssmw nsw ^:m :)-i7n a")">r iriS:) "rnS Ssmv •:?j73x> -3 z^rbi *a^ 
wirjSa-i wi-rnfai nSi np niw^ rpaji SdS vowr io«»i "Tur^i osn «•« a^ aSa chj) m c^^ti 
vrm -xrw "nKn or n^ia "tom :ne*ri^:5 n*:i Soxw '^iS "a "txjm "cai^i prj:! aSc) jjivij'? aww 
Mai vnir era \3W5 "la^rj itoh xna^unn r^'v:?' 3*x)* i^jtcjw:)") Vdmc;)'i q^aa -mM jnr^ x>a-"r pnae 
•;:vo3) «^w TtsS nrw t5 o^r:? r a* -»rM pi :mir i sSd vt Ss>r >h on :):ni vsriM :y pw ■>">Hy> 

•TMnafc^S^^ : ^nitrsf? las:? Tirsi*^ ^ma< V\tna j ^w ''*''" ^a""*^ c» p :):3 

parw nr '".ncSiviT^ xiry-o pxj Sr rf rr:^ t^tm; :5*;7y) -jtmoi ■»"03:5 ronor aSn innyi :5r:M^ P 
"Teas MV) o"»w "iiuxj 'i^ n-oa ")*>r:5 Miip i^io :i'5i xja- crrr Sr c"»w njy aw5 pi "tcS oyrn 
S^M* nrrri cif «a nuT npr pi n^rn oipw ivan ii^r "p^i^ :ir:5a:) iir3 ixssrm utts: i:*>fo 

•)3Tr ;^MT^ 'TTVi "XH -p ifj -J^: Sip^ iSip -"^a-.w .ij^r mi:5i ppTJ-ca y^ 7):v^D2 •):]::> pp Min 

T5 'iM iioi"i*» 1M TO Sipj iSip o-ia-in;: 7nrip;a pi"ai ryir Mi:ro rnain oi33 pi iSipS ■'ciS 5yin 

. oiH '':3 aio^ 3XJ VM"o na-.ra a*3JiioTCJ ;n»iro or laiw •:>< iS*m3 3»iSa3 •:>«? "crra aoirj 

npo MIX) iw ">a-i:i Sr r-.wv^.-ji 

VM oirrSjai -)Vmi "/j'm mS^a '?i-ipu pew -r pi "nr^Sr nipoS OJV^r Sr "ipxj ir: iri'o 

MO Trhis i:m p ^ran ia Sr naS mi^i I'Tarn -ii«:o niry:ixj iid3 -io: cr ya Tn' 'rrr CMriw 

; "riMa •::'mx> v'^ ""^^ =^i' "-xw *r Sr r^M yra;? w S» at;i' '':m iS-mo 
'y>y;««iSi;5-piM3-:inr) tSVTl^a : 'lir^tr:'':a^y:n^^2^£^TES*nt3V7lV:i 

r *o^v yi-i ':hon onSa ^^j^t^ n^^ ; •tjQoa "D^^ "'''t^n •»rf»t< trba*T£sS^ tl 
•^bmS iS ;)w-i v»3 irnS 

'•iptJi ':r"o SaxSrj;) -ixh oipsa mw iis :)r^^a "iptji njra -axj-r^a '3'tJ yvna os^^^ pn S:5 

•c;}^ ;hrm v*^ ■> w npvr '3*« Sd SSd -^-ifrxji Srr:) n«S cipsa m*3i ara nvi)^ -jxji^ «i;ji ana iw 

• ^tw iw 'TOor o^ra Tixwn '\''3 iw tixjc mi?) 5«^"«» ^a«xj srfo nwba 

V)"> J^nna w»M ^tnt ^hisxh vnn xwa'^Ma nan ^vS am:? '3 -ayStJWi ^3:)>ro: "3 nw 3?a'"»« 

ifrMO S-irj Miaxj -ns3 nwM 'w: ^a ^^^ ; ^jftit!^ 

w 51 wa ?[?"in;o Sya iw sjiS:^ ?nya ;5")5)0fl Wjrj -o^ now a-J^ ^SSy w:- 'sSms p o:^ 13©13 xa 
axj«3 wa •oa'"' "ax ir'na mrai Tjnnisa iiSn "o^ '^rsiSr ^jph atjaja *3m^ a:>nM M*y> a'?iM:\3 997x1 
CM 'Six "loxi 1* V ^lyp Sr rc^ inyp iwx jjiS:^ -oar nnx So TiT^ti p ;}«xi 5in« w)nr:S xja-^wo 
; nrx *p^«S -)•»-»•> nrjSoa pi aSix:^;: tjx"*^ o-r- ^^x* 

-:x»"»rx tjSwTinTi*»Ttntfii J ^^'^^n47 n'^iain^i'am bW^wtt* 7v*n 

nSaa "»->ni nnS -jnon wr^a y^^y on"»3n •»nn >:r)xa vanj oanxS nSixw ^xn:n c^rS atj:j 33)>f 
"p n»S o"T ^roxj crco tjt) niiS -j-ion "Oinai ^h^nsp o^nx^JiS -y? -iSSirn -px) n-a" •vjni nni 
> V'' o""'" ©T" '""M p ox •}a T>i;:\w jSr cTpypr "^jjatjo p snox flrjxi SVT "J"*"*^^ '^'^ 
f 7x00 tt"i*iv rax'i oona ^a 7)vv p> -y^oo •^"lon oipiDa artToo *nsm Krpna mm ^vi r^wai 
So-) ;io^x ^r -pi -jxcD uw x*)J) ^w'^rp^ ""'"'h '^ « ""■>■») wa^ St» poi?? 5? po» -pa xna jnrwai 

aroixji aa^nn a:)"''sio -^vy on^;? p •'rx- oipx a:)r pi nioru Sr mn3:ny» wipw optJ onxa 

Bi a-S» awrpTo ^»»x aaix vn?)XJ XT xr -o aaanS «r -o a^nx «nw nnix on">3ro law"); aw ar 

yh'd aSixAn irir xa nwxi n:5ix pr^tj :)ra a*a3ra3i aiyp ^rn "»rir ^/jix^sS '3 nri^ xa -o 3M 

aSi-ui n3» m3i yap nrea xai aoanS wsiBri v)s<yi yo iipr aaarf? sWj w5» tt i:nx crni** w^n 

; x:«-ra ^r can iioa iSpin -^dx wjxjwtsj ^nia ^f^ox p sjSisa wa 

c-^ixw ca riSv ow^na nan "o J •mH" Ttnas? r^^i TJ^'ast^ rtl^ inas? *^!sn ^ 

r'iq-)jp»i a^aaxpioaS 

»x c"pS an»:ji a^aax laax^i lyn- o-tjn»r x>^i anx:n larj o^x v^^^?^ waSxjiD y)n Saj wr> 

w;3 3)^Sa?) aS Sx^xj- iioo-xjo aaan o-S-ain- "o iwiSa an -3 -to oip« aJJx "» ''"'Toa oarjn aa^-aa 

s^t< T^t^TJ '»aVnV:an nnTi"* fc^ r\t^ b-'na nft^n^i • ""'»»'' "'^ax laan^tj nj? *-pi3n 

: ivya pitJa 7T03 w X'^>< '^^ Soi f oxj aw o'ia ixn- txn 

axnj a'a^i r ' ''^'^ "• w w Tta "D « n*t^aa ntK^ia "n*^ wrf^ TOia 'ta 

M :nx ixT" tx ni333 aa 010 rrro rcD z^tr m :io hSi "la^a Sna xr M")^ -iriri risnra -iri»D Trf?^^ Trr^Sn-no* -JfiTS 
5 wrrai 7m y^:: r^ry^z rai^ r^i^-ioTP iH^*''onM -.Mia:-© ;)rix)?7;i 7)')>iSr: imi mSo t)-.;) :i!n;n^ 

tn"\»tt r\T^'7i >a : c^Ti T'^t^ ^ d^tiran^Ti'' "^tJ-^r tn-i^a r\''r^m ra 
r:5i -vcM :nS53 ;)*w Sm-ito- 5?nn^S i Tff^nian •'» nrcb "^^^ nrat!< 5r.tt^ 
•)iro-tj :>AMt> o>rr>:5 1*1^0 h^oS : chinnra *irb7irr\ Tv^Ti'' d^ r\ta *^J3^ 

»m p*73 "wifrwn trxj 

: Tinn'' rK *^s:^ nnsba^'^ '^"'■.n'» tmi? r^^^a : ^'oro Ti^Sxa r*:r3 S-W3 pcmi 

: -iTM 03tJ ns:^*) p roa c^o M"»"ipS idim^ p Sx 0*31 ya ^-h^i "wd 

B^MXWO 1*133 Sao VTT T^JrisS "WMtJ 

•no yna w» nc>n ;)«ixr;) ;>m^- mSi ''^r* "^vr^ :n'>0"0 in»ri amo*:) :nM"»S jnSw "oaw "inxSa 
r^wi o^pr/j "irxro jnSw imcipra ohm ro" o^r o"3"nM5"> yrhxi rrr •:»i5 'o ^^la 'no no'JJ a^nwJ 
kV> non'-ij-^ "^•r o^r" "Jiyrs jnrMXj nnjM "ohi ^nSas yiM:j -S aao ^jti o*v "»">tp hd ""o^a mv? 

S3 TOiax '1 wn:5i Sw «33t> Sr7)i VMja w-o, ;mS»o 1153 'o^noji Sh "aSr:; Sh -^ y^ x>^xr\ 

yi :W3 nvM zrvhnzi Sms^xj:) ni-tTji ir^ r^-w-^ir ;i-nw3 wx>y) jnSr Sr n? nn>n iriotJUD wi» 

■ixj-^n-r* 3X»3) c^aS p w^i ifiSstS niwxj too ymaa o^in ">n3 :)SrwS >r^ :)V>r;? i wm >r5i 

•pfrTi tj-'atb I G'^n'o? n'^*^"' 'nWtt'\ mo'' T>5t7i d^icS : ijxjtjxj >w 

•tJ>n •*» px>H^ ;)Wp5r-»rM WS3 oVinS o*t ^"m^ ">w •ww y^n^xj o-nn ■)'>t3 ^ish^o iw tht 
vrtrv) w)>r» -jtS^ t>TV?r mi^ Ssm iwnp o^u' ::i3 o-^uiMn ^"13-0 yh xtmi o*wtj ttov hiu wmi 

wan i ^cbn-n da'^^nn tini^a •fe'' -laa^ tfea^ t^n5?n -nnfi^i '\-^al^"' t^^tj 

ya t>"> ;)*:5XJ ■> w "la-i thSi w^a^ izj-iTf? c^ir:^ "tittxj -^wn ifp cfr^JJ^ j7ni3i>fo npnw "rorn? xs" 
1 1*? .-j'gxj "raJM ^o^ji ifp t« o*?**^ "^ o^nx ow xj-^i w;? t^-od cM;::? Trrcr ir ta :npiSr5i3 ovj'^'a 
WT c^;3S o*"p ww> i-a^r ct i:x3n*jDX> iw wn:) cm "j-dm^ tjiw par;? -« :i-o' iS-m Dr-iVi :rt>M") 
nMa Qvhi^ ^n xa^n om d^xjjd wSn:) p "inMa "^^nvj 751 onM ■j'otjxj xjiaSo -^Sj^ vao c^v?> Hi^^i ^"j-^iai: ''2i : 'nia'' n^aeiV t:i7nn'\ ^^aia^'' ^''■'-i? '^^ * "'^'^ ^^ i^^^^"* 
->ir tw ;)! oA : -iUJ^^f ^ r^tit ''^•^tpSan 7fv!\^ r^tfi ^'^'joa ti^a *ii47 

aSiMJi.n nw Sn-w ri-^Sw 1 w wo-jr-o ria'wn S:? V SmS 3miw» na-o V)i3 TOa Toni oon ^di s-sS;;! 
'tx-^ i«-'.p 0X3 w \?"»3 "aip Sot -r ^v.^p ov 7m ^a^pbo-) p w '«>w "0")3 ;iC5r):) xji: n;: j irH-j 
p n:-5«M« 'iniryi: So itjo Sxjw ^n-i Sr n'>nt rpop S:? ^-anp -irx im caip c;7« abo") :)vS5;) ^^znip 
'D r^t^':^ niar M'n 'D 1133:5 M'nia "Cii:;: or t33:;5 zrsn co t'oi;i'j:3 d^")3m'''i con:? 3r3*i -^iw ^^j 
S31 avio-p '3 i^iJio 0:) "ivip oxj-i -cs:;) o» orr^ oxs ")Sm '>*D^n -p Sr nciMttS 3X).'70 3:^j"«;i;5Si! 
"3 n? Ssb y-)7 yMXJ isr T *3^-) oS:j;ja pi "iSw oar;) ctj ©"a'^'-pn or •^•:jf;5 wS") itj-sp ox; w 'a^n 
M:n •'-:)iryrS3p')ciiao3nncH'';n»5vixjnpoxji f" pi mii^co :)iSi:a *;":«;) W3S H*r»n -)m p 
wtbS J7M^n;3 oirsS -cojj irncb vwi-tSipS in:^) oiwa "o^ o'la-i ;)-)Xjr tji-iai -jiro 'O f i^'J^hs 
wiyrv xi-Ss:^ piniaS Smw *\niw oow) ;53*xjS mtj5 w:pS ;Tii:n o'piar:;^ 'j^cc 3)3mii3 m'^sx; •« 
X "anpSji (• :)M "WW 's^a i»M3 -pS "fly^w 7)'\y^n^2 "3 Sy -^niM iwimi c^o in "pib n^i;^ ii*?;;) 
xSrw Mp:) ■)3 r^iw :?M :5MScr w«:;) ;)w "nwH pan r«3a oSpr ;5wS f w ^xjra *3-)3 ixjti axj «h 
3x 'f?i3 cf?ii;:5 S3 w Saio rts^^ -p .-^la;) So :f5M ?/5aio x;»::5 ;)i9 1S13 vs:7i nas) 1S13 cSirn S3 TiH 
•p 7^^ T!n rhso wiun ;?« 131 xjs:;? xa:? iwSitf a -i^n* ''wp;) ■)3 :y:v3 J5i"^* "ow^ ^w i3i ww:) Ma?) 
;37)->iM i3'Hi SsiM i:'M Tis^-^D nriiy mSi tSsim mS "cs:^ nc 131 v j::: Ma;5 cSir;^ Ss :5m ;iS3r ;iap;? 
ipr rjiuni'^p-M 11330 mo3 v^iJivo "c-ypr) Ttm "'tHx? nsipw ajiv o-.m v>* ^»3'^ ''^ ■'^* ^*^2^ >«'' 
:w -xjw 'ona av)3 rjnwa o^orr ;5XJcn "ii:*.h Sa^"» ir.prr p nia3 -jma :5iii3im on w Sax iwipo 
".•iM ::irSir nv^jrj 1^:3 nnx prr S :5"»i7» "xjrin nrrn ^,x:o wi nrx Ma;5i nirro:: niya oni f 
oSu';)-;!? pStc:v3 irxi imsSi ';m3S •f5i;i'c*3 niMi oSir:) i^imS My«v3 trjMi irx '^"02 "n o-;3X>3 
: oj'M nia o^r-oii Tpxn -^^ o^Hr*: ^'ott r? ."\i:i;iSM x?s:;5 iiTnJros xaS t;)«S irxi 

wi-onmiyi f- .-^M ''u*25-!i"*.ia nV.n3S:iTatr;S4<nT;nT\'»r«<'n!.ti&a'^:a^a 

3X) H53 nrx v'ii-'a 

Si3 vnx "313 iiri wxanp "iSi i::Sn:^ -^tS wim -313 nS-r^rs irx ^vw "3i3 ai3i3 r3ar3 aw3"0 
3 13 Max '^nx vSwA Sa "nD-oT) Sx xjiiai •]Sr:i'o ;5iaiv;) •j-'Siwi Sa ''n3'tf3)Sxi ^wa ;)'C3SW aiaivo 
31 o*we Sr xaSv^wi 7)vy:h ;5"d :5xn i^xjx^i o'Sno tivj^;) wuS ;5T p^i pi"oi» onx Sw cx,x:do 

i4nDT> J "Dt^'brin^S fc^a^nn ••a^'iny S^b H'TnoTi j ^^^'^ tw ^^^w •^■w^ 

»x:> inrni cStsn' "331^ pi iirTra o^airo;? o^nr^x:? pi -jiir i»3 xi;)i :woi: li-:) 'S^^^wSoV 
Siio xw pwwi y:irS nSio xiox> -jrr ;)^-rx9 tjiSivj) JJiaiwj -^15 .-jn "\i"oV;) wrjs^ :ii»oi: sSxn 
yivr) -3 "x^w ;5xjn jna xai :>i:ir3 0:51 xjjpyj xjxj;) •xiSrj;^ on "O^-xiSrj;) ^3 Wiiv wSwa V'3^^ 
>^^Si;: w;^^x;- xSxj -»ax ^-p;^ 'M^^a n:i«tt vwn -3 .-^i^ig "XiSr5:)S» W)ix O'O-i®^ xj^i -jS ^;>)X>jo 

a3 •0 ca^ o'T'v'^Ti TX-'mi >M3 x^T) So ira v:^tm air Sot pi titS nij-fy «rn SjS r)r>«3i •rr*:^ 
>o6"): avioxj iro wr tsrr^nSa >^ vrroir So Sr itJ-arr '0''>ixj dim;) c» -on n^onr nap:) 

HI naroT T S» iS>r>a r^rfri M3:i cS^i.'S toxo pt3m im vns la 3~"n3)cx> p» mcnr oimxj o*rrt 
: oM TTvr CI ica :^Tc:irx> o*rn"» yTcn trip loxa p'-uS o^iSr:a nrroiw "tH V Shtj "oxS axji*^ 

*r "^-y ^"i'n^ rs van : ''::i''n^5?a ^-tna tnnm t^s? :a^>;ia sr^vnn 

vrn "o^CTn mrox? iw Soxr So ckw- oSin:5 -o -Sitto i:o3 ^i "^wo oiSaS v-i» pi y» i«o yno 
t-) YTn^'w moS o-mSr^w tS yr>3x> oim:) o» Si-va -ion ;)xj->» V Sko :5:si ;jimj) Sows iiej*:^ onS 
ro vn« »*3ioc mD SoKW) om**!: mi;5Xj wg yu3 aiva y-atjw "^CMitJ nv^n "Vinn to "Otim Mr>"n 
niCM xjtrii 3V0X? wo rf^rarci w^tk Tn'H-n^:) ov -o^'^^s itJ:o tjin^ :r)>rn30 or otm 
3t nan iS»' 3vp p"* cr^tj nt>fiS:f7n7yD"'tJ:n "0 o^nijiM ix>30 •ntsixai vcSa ''is'S a-»xr nr-ow 
SnS aT"* o*rxJ5 »"P *;«S» -txr aSr'-j jnjnrn So Sr n;^»• "'tJio 'o pm:^ Ti'-iro an a;Di r"'"o:3 
t» "n5» So pi i-ipiSr •©•S aixj-i iom tSv) xjirwn ■wir"* on a')">T5 ya irrr Vyi "T^o^a x»m;» 
^W3W wf px>S t>-in:?:5 nwHtJ ^i vt» Tntri o*3 Sin ■j^;>d»o :?Sr ' :)«rS a-:i'x>oi wr laj o'oo 
: tjri aw> ixjii^rtJ "moa xjruii "»r>5 p*»3na*ui:5i nn"S:iM">o« o*nirj9 :5t^:)S» 

S o-«M pax) ;5\Da pi mp-ar cn^» gioirtJ v>r"ia o» P"iii w*ioo p "o ncM ira ^jp-or :)« :itj')»i 

rpixsr SoS i-«roi5i is? i-t-anS axja ixjm as") wncn ri iS cSxjn pttirg tc px>raS*n9 Tvar^ 

S wrn SoS TDnxai ••S iirM ''r^jo niara oipcaSoS ^xh^ o*pixJU9 "^ara o^poira 0'«»x5r nxjw 

i ^^S^ ^IK"^^ ^sb n^aS ^ta'^n 5?^*^n^ i pixjsa g^a^x? ojj ;)rM« "»nS 

»>o?>mej v?mo en vo">ii onS o-n-wi rtJVT aja* im otj« 'tj- tm a")inaS:ir ixjs- wo r-m^u ico 
P ">««'■) avDXJ iro iS orTin-) yo'^i m: -ar'-n:) nwixa weju lorc ornx Skoi I'wia or om 
>30» «);wpi la-.M S>pio« 0:3 m2 c^^Tm ona *o i-'tjrt) v7nS*S:3S?n«- -jaS i:^i M^p"! vj»S» 

bvt^ : *non :a^*i d''fifc< ^^ nnn*' rsnn b^n^ : '''>^cn wp or^ ;nS:\3 

H vn:! ^S:p i^-Sr cn^r Hintj oini jtiSm ijior :i:):r)w >fKTe> o"«n">;) *on"i hS« c^ o^'on >^ 
-wwo o*»M -JIM vn^nr wwja -otm pinx) -^loni i::nM o^Sotd 03*mi ij^aitj '^S o'rr'S iojjim 
r»n oi- Soa m^tsio Ton ari ;«"ix>»a aixjo 'Sim id-Sjj T-n^ij mSm Kunn ;)»a i3"0'3»io id'hi iw 
•nj:i ij«33 a-K) ;)n5 oMi nssS t^S : nvj" tb^5?^ t^ S'n'' ns^ tb : ^:«» 
iS:vs i3?n>4 vsrj v^w 

: rnSw yo i:'S»""> lo'Sr on^^ "O cSi:^! nrjS ;»-iij:ni na^w wt n^nT yh 

vh l^^M 

» "SO "):iM3 iroia irx oi'-) O'Soa oai naS :mSa mS a*'So o*yn •o'Hvn "iS "o lO'Mvno \3Br vox 

\^TZXy 'naa T^T*^ GTQV T03D "Q i "■oi'O ^nSrsa y"^:a2 Vkro;) rw»;r» is"^:"^ hS o*aw TO Y^'\ i:w on':i»i o^m^t ot o^v^ S^e o-ijrz^ o-xwintj ^jch ■>">rn'« c^^ ^^Skixj' 

'avyd rtt *\a^tt ^n^r; la'^yn^ mna t'ti'^ia i o''»'5>i 0*5^3 o^)n^ ^n^iw -^h-oj 

Toisr -ir rxj* 'oo rn^n'o ^lon m-oj^ inii "jrrxjc rJH -ow pn^n p>n Sss o-id« 9iaw o^Sw ;;t> 

^^y DIM vx"* 3->rttS TinnroTiJh otm W** aw^^ ifrMa anrieS n^nsuo ^th ome psy pn^a 
xwr:;) yo 'TT pni"" nvyr xsz ia *vr >h ^i'T"*' '^m w-nai oms ai"Jtt ih "^'sr's am^s ^iiS -pByis :)d*^ 
: la-ricj* r)M ^3W3 p^n"^ "M^io Hvn P^n")"* >^ 

n« lire x^mn nstxj :irS or« Min ^ij ys!) Su a><n *"«Tr>3 o^Vin:^ o^rr^n x« "3 ttn^^ 

"iHX 'D Mvn-io ohm;: rara 7i0^'\ -i'Tiuais n otm:) aS nar -3 aw^xj wo na^^y^ jjt >(■«) •*» "^raxj* 
^r wSwrnSai-t? dim yn iDJprM \^cj/5 S^v" mS iiy nM xja"o "Jia'^i a'o" mS omi "a 75^r\ap n^'wnaa 
r:H 1W3 "3 n*0! Mvn' mSt aw ;itj:3'' nxJM ipxa pv -px onM o awo pi «rc»» •»« w» im wnii 
3 "janDM 1X33 '»■) rrn vjxS noi -lUiSo an" "^w 'tis? 'jp-s siisto ;mSra v'*3J3aSvp3 p^ois lanan 
!? ^S-io H'";jio 3c;aS o^Ma swr ji-jixto onina 'o njjj un-o arwna;) :?)im3) mi:? ">y"n t nan y ir^ 
tJia -pTa onH •jS^x? aua*) o^omSwj nT:i» K^iV nsr^^sn Tivoi^i n-ara pi:>* on>o Sax n»»J) ^« 
t^ ;5W *n nitfo ":«'» nw -jji s^m '3» ">':» jnS»tj;j -jnia Tfrx) «rai otm *» vojp ;)3i-'?rn a»«:n 
•no^ooai :^1:i53l"s^owOT:)1wr.^« *ib?nT»o^raiM r^"»:p nsro ^jpax") ">»:3n -no* nsn S'SXjnS 
• aw:) n»» Smi a:5M "»»:3 'O p*) njpu;) tVD ;)wy 1 wjp ctxj ti»3 

xja-'XJ atjrjj ICO ;)"i;)«a 

•bS Tf pr OH ••«« -» OM w):j San isnifra Mvn ox vom a-w^f? V>3' ;j'3 o*d^"»m iis" va iVw n'^oe 
^73 /5")T '0 ;)iJ5iDa n^Sn^J pne> anr:) x^'o Min ^:;)") 3)'»e^ o ^ p^»o* H*? vx>r w an3^:)S Sn^n waw 
xn v^ ^3'3'M iwi'jo ira^M '^-jS* ms -noM^ wri irjiM ;5Mt* wra? oTxa -p laxjyai n^'^JJ ^a niara 
•)a :5":;>a iripr "wipis t>13 la''*'^'' m^'J i^i? Ma •syyn') irr •]f>'>^ x^^'O njr gt la'j'm tjmai o^^/m 

iojpn xjiw OM TM""'" S« Mi;) o*nr:i lai cfyirw '3 t^O' m*? ? lonxho" oim^ .•^ij^xj "xcm nwM ? 
nyi"» vS» f* Ton ^'.")' oxj;) -Kn^io Mig om ^So onxn :^i:^t> "-rrM *o -pi nvi9i y^^i :h'tm ot>S» 
•;wn» m'\ vm-t nore tS non iidmi pow •''a lu "t^oJJ "W3 ^loiSo cfriw ■u:') c^ut: itoxjj S» nio^ 
atj«' Mi:) wni oaiw "infl* mi;? nonn "^ i;niMr non o'id' oSirS unvi: ^xjirt) aaiw) a:ai vaaiMV 
31 V5PT7 on^in'M oa'MiS o:)itt nrjM aw oSi»a oaS ->irxj'«x> itoi o^^imi vax> atto "wv aaiw oae» 
wai :)nw a")«r xhvn Miai v:jn-ii9 nxjvr iai "O oa'"o:jr -i^ oinaaxa oa*oaf> Viwi* "3 ixj*a Miai 
S axjo irM pi i-M*"»'« i^i" i^aaiMSi ")n r^Sx n» m^Jm •"Xj'Sioa "»na Mpn i3"m o^aa ':a^ •»*>nMa^ 
a^' a?a cbira S» 'nc »a xnw omi o'i^mS nrM "latJ Mpn V'm in rfwS ■j-s^iyiD nwtjbi vaai>6 
3! oSi:3 -vi mnn i-oaS rxjro noxja p ncn a*T to otmv -j^m "3 "iwS arm V'333aSi»3 jnow 
Miai Tona OTMa -3 iciS arm o^aa '•::f7 Jjnn ax3*ro S» ap-craSax cfjw iai c^«» lona xmai 
laf? r^y Mia ox ^ax oSi» tri oSiar i^inx vwf? iion 'aapa "h nwio aiyw? ar S» -oi'* a^iuo : '•o'Sr nn -03 vnoM ^*:a^ wpny 'ojpn iS ">r".t3 r;7rro m no'^Dxj 
-n^^n vr-;r 3"^r*>o o'W? CM ^*i?aMjS J Dn^M;^:^ "i^ni^ "'•Q'^n -.r^nii ^-.lay^ 

19 •^.v'cSt -ar/MS o'iSxS -!cr :^-C3"»:;i i^^irja nrM "p"^ ©"^-^w o'irox:^ wan laxji o*3t3 o^i:x> 

•mS csSai 0:5*33^ T-iirr c^ir Vo O'crjiw en omrrS •^niri' '*''3^T*i o'M'i'n ct i7)"13 '".nttsS 'r?n 

><Sx -S VP'W TMT m:m >i:rT "d*m :5'S :i")w>5 Mnr*M >oo:n t'3 -^tsmS pp?: p;) "jmo: -p;) ymio 

•nv ^rn :r:5i -la-ira Sm^xj- vtjxj o'vn So -p *S to-, •ir mSm S-o* ?5m *S r^i;n airo h3Tx:» 

:5a ifi*3>' VH") n^nm TiH o'i«i« 7V\*oS c^* i*Di SmS o-pipi t^xj i:na -iritjS onS nSir "^Man^ 

Soi ^-.n^DSannt^Ca T'^'n d-^^rS n'\n'' : v-sipr -n^iiS waj-rub •^-)7 vx;?-' Sax 

n'i ir>a nrx -p'sS cdSio 1:51013 r^rri nSrc vjSxsr^ Tirr^*^ 'i'tjrwSo;iX3 nrMi tjSoi? Soa i no^Tri 
1 -JXJoi i^xJi "iM oSira x::nir A :)ra">« Mrw rx t^'O'^s ^n>< tn-an tr^xnnr^a r^Syn o-j-j-Sra Sct* 
:o Vm*:^ V>< 'J^iii'a "^ixjo ifniiji, yM :?CTaa m*nn So Sy :7mw:i5 «i;5X> •nnc ynva pf zjra oiyo 
n^rn r)vi} Tm o*cxj:) nfiuai o*n :iAia "nni nrxotJ oS*oa vSit? mi:to o^Mn So:5 Sl^ -pv;: -n it3:o 
Sa» -MWJ'M "^n iiyiJ^njJt ;j>C) nH:i) *o^:-o -(SioSr tmati: M^rxs noiS Tiaon Mcoa rs^'^va a::aiM'\:?3 
5?ltltl^ n"<S"i TttJ5? rta ''^^^5 *\"Dtt^a n^.Tl- ^la'^a : ^''«" ''^ wi:^"> ' "^ M3'^'>*A So 

ro xa* onoti (r>na:J5 SoSr w^n-i^a o*:*)-*?!? ow vo>^r 

SrxjS -irMi So:) "^"or* vnaia^ vrvw -o -na-i "xsu* ro *")p-:^ -jijm -jo-xS o"aoo:i") O'S:^:^ 3Jin:a 
srt rr S» -0 p x>T»'^tfa>n co'im ov*xj rtij uiitoS ©•iTsiiri o:)**)* ^j-wsxj tiv rw o^oia ct '3 
xitT) ^*:s -^Stt irM"i -jMSr -i-SM nSx:'i -.rx o"i:ri a'^n:? "laia o*rt3n ■;« r!"nTi':5 :m-)*TirT n:M33i 
rirxjS orvi .t:5 niirr apr ' Sr Max> •jmSw^i cr,-;jS -i^rrS >na:a t/tio* yx 'O no *T)au o«*t3i:) 
npa ricoS or5-5M»:5i oi^:rxi o"»ox3 1:51 pi or)vjra 100 o"o:5r iip-xj oim "^ao o:*m *o iiai Vipa 
an Sipa U'.wxjS ori^JWi o:i*i3r;n oiaxj 1:1? p-i cmxjra laxj coris •np^o 0-^ -^as orx "O "^lan 
: 10M3 lao — :)naTr mvi o"r>'Sra cm tomStj p loia "O'lai i">a^ 

•laTfl ^*M kSm VM37 So ? lan^ : ^^-^x^ ^'^^7 nrrwn '\''fi<ii*Sa nnn^ ^iaha 

•^o« :5*n :)X3r M^i Ti-:) ^mSv *rn "^.rrr -j^M-y^") -jxSr rSxj*i inM:"© s-onSr o*3i:v77ffl i>r»p:x* 
S»"iiciM yns'o 'la :^-'.-«^ ^i f- ")mSio *:in -^r-i iriMM^n p")D*OMSro*M'a::)'>>np:'oni:S;):M 
tj tbS nrx -)nio Sa -1:5 -.Mr mt: c-:^Sm:5 -jmSto v.M"in t'^m v:a') cn:« :)? S:iSm p ? V'' 
nfrnmnS yiy :)*n inai 'rr^xj nai Sipa cirxjS iiai *xnr ro ->p'a o*omSw iMip: scM'ayjx? 
: nu^oxjS T*xja; iir-f:5v:-oa-)-.rrxjSMix3'S iriM Min*rS>tSM*x}"i»'onMi 

trr)7) 1S7^^ wc a^"):5::Ti Tiirr raiM cti cSio Sr v^xsrr^ ^'tjws oS-o 'o jrawnro ot i*x»r73 So 
^ So Sa; gji Sr5 M*n p f* w -^yw 'ona i^m o^^mi rwr:)^ -jwjrji o*.»m.") c5X> s-rprw') o-rnsT^ji T^aS ?tt3n OT3 t>< o-:v5?)Wj^ yr niwrra i7>Vt3i5^ nw pi c^r'Sr Sitfnr iSsxja on^ri o-a-^r^nw) 
S n"^ IK pi v^^ar o^ iS-'msi wvrr "«Si wi^ria 'x^ orj-^u "jiawj Sh^ mi^ dim;) hSw SWn 
•5 ^»: 'D^M Ssi ^w "3^33 niijTO^iSnr "p"*^ •J'>^J5 :i! Sr o*a -at -^S i-'xo'i •)t>:)') -j-orr x^yh 

f : 'sna "iBMi JnM*"»a:) -pp-fl*? flrona'in^SM;} titsiaj Soa '0^ a-xjwna TjTorc is nxoiD Ti-n nitjiw) :)? 
Tfn:^ •a -'yar: lox'^tjrns r^ ">chi rhD-ovT) onx:] xjx: mSm ")i3S rrio -"jj iriwrr^syM ^a ^xji3 
TTTfj cyi» oiH TO^ o:m-i;5)Di -f? m:) xjiaf>i tu wi ;)S*n75 o'hJ^:>f) :m"»3va wts::/? mm mn nnw 
»n oa^J) 3J01 •}S« M1J) *a ixji3^ Ta^ irnv i:*mx> o-im n-a^ v Tna^w xjiaS vshi ira -a "^niaaS 
aif73 0713 7)iM"5S oia*?r:? rir" ")t»c "jniaa 33i>i"iS ^rar;) wt?:;? ^:'r imSi -jn-wi -^ni;) an 'rsHi 
yhv^2 y^"^ waxjri :;r^;j Sn:\ yo^tv wyoa yho ^« tmi: ii5r n?r-Sw ''n^ vmrai xjaiSa 
T)>o o-^sT "oxj 13 y M •jit:^ i:*m ;5Mj omi omo irx ii3-:^ mi;? cm oni "Wa axja*? nn;?i mn : •mv 
'ihv Ti'ivn m:ji m;;} "JWiX? n-'ora "fTrb wotj 037)^S t;««i ")i;5:5i iijjn o'ist "av i3 xj" wpnSsH 

tJ ica Dwir 3%T iM rjxjaS -»-m m:) i:tJTjio ira wir "«i -jim 'D' nVw :)ii» ^w pi o-^al^an 
o*rxjwi3 aisVa o^M:) wr^t) iisa niiM^aiMV^aSflviwiSawrtt^ji •vSxjS nyv i3xyr>»xj 
•tan :wTi crvo ^pnh o^xhn Mip'i icmv loa ir»« xnpa mwi Vnar:) ;^a"p;) Su •)«« ;)i ;5«"»«a 
^Kia: owM ''a'^^:^:^ :):3t>:? o^w nw ^:i^Ss3 o'ttXJi^Sr "a xjn^SSai: >6i 'a^x? oi^a wr*n ;)Mnan 
nnvis c^Tv crhJh^ i3aoi ;^r3nM;5 ^nio*;)i vr^:^x:i V Sna >n3 nSw 'a -iitj^na oi*a ninn onip 
"»iM n"ni ">i« "3" y)-' Sxn itom ai»xj onou o*«» :p33i )i:n) Mi3 S:^Swj s-a- o naia:) o» *a «irx? 
niaia^ b''S57 t]^sm^^^^^ ta''M TP^TI "WM or npai ana n:^ ni»« mtju o^:ntJ 

• p^ S«r nxJM o'M irM x^sva 13 tjnTJ rT*^S Srr o^w:)Sr tjw tin "O v^"**^ ^' i-^n^Sr 0*03 

•3» Sra laian o'aa ot?:: iismi yiM:) S33 "inp ira o;5i xvVr C3t> o^ar:) S« o-ra :)">prj) tji*^ xj'^ 

•3(755W pi irSa 3an;5 :?ix3")3 ;ir;)ao 1733 o^yn o^ar;) ijiynai nt;iM3 *a i3ian nrni «iait> 3)iSra 

: v«3aS:j •](7;i>3HiniS-Ma:nM''«T)'7M<r3»:) r^nrmnn :pm«ii''5rV:jniT'«3aS» 

TO :)iaxji:n mn-^'tT) Tf\r\r\ n'ot^^ ^^'5? : wS w n^mrn r^nm*^ vist^^n n^v 

a Hi;;) Sa:) o'7i"»rn c'p3 :5i o'Xjm:? «i:)i i;;jiS xjm pi t'»3W^ wnas Sar >iSm nnptss nsn x>^ -^ 
I'ani o*)wi ipiMs t:?!' anMi timi ">*iMa c^i;):;5 onsnn ^am ;i3ni VTjntjn c^ai wircai t)3T3 
nrxi S^Sio ry»>a 75*753 y« ipMT) ^-loir 75^^?) ^"api ttos-t) ;dmipw ^xj^'tct} r»^3 7ivv:'v nv 
•a iciS75yi-)75-aiaT3Stf •pt^^O'' : ^5?nbV\i?X^nrVa:\^i'D^V3?irt^nO"» 
?7n'7)S pM:) r3»3 y)a 

tthS wicn OM "a "sn oSi» tjiw hS« ;5':iar Sr hw 75:751 S:i|S«5 au^yrx mw Si»x>7) oipwji nr»i' 

W3X) -^i^ nnaa t^Sias tj-iio'v 75:f5:')a7,T3 pi 55iSrS >iSi ■n-'S ;5rav3 '\7):Sm;5i 75^^^ ipmyq axro -pj 

: SiA'a:?) sniy mSm ipmyTj -^c nrjjiS 75^)3 i^^h-j tj-jv -yija mcir amy yni 75^i;^j ^wa o-M rn or;5 riip:: o"np r^S-rr^ij •\7)'cro tJioSo ov,?) t irt-* o't;^) 3*rcy:i o-mi"12:i •^•■'irS x^n 
yin o^::2 "pM^i criM >na3 mSt in:? 'Ct *,ixjS3 mtcd "d t^h.t 1:^:0 ittc^ iir 'ij-j ^r^**) y^xS •'^cj 
v,7) ID! iirSri ii^rcwT' c**^:? rj-i ciot) rrp:*) iO! 'poS s:; mis 00m cr-ni? c:?r)M ^nt; ipH:j 
a?) 'CD cvra -o Vxi t'^ha haw -lO'sn -^J'tJ irrcj rStsa aiip n'x.T osni n*3M *.w xi^ o'l:^:^^ 

it5 M">r^3 ""^"^w r3">;i o"i:i:n :)Si53 rn^a p^oni oxn vn o'oia:^^ d-)o.t Sd r\M "3 o'T3 i-wr* o"")r h'j 
tJ^T» :5*T 010^ •w:o •cro'D Ti'Tt" CM") c;5 iw '3"»i c* ?'*3 M7r::5 :5'3M Jra 7)tzh rnrra mS-v ;5m*»w 
ac3r 01:7:10 -t3r -w iip " nx>M3 "xi o^ot xiipn i^m pioxn tJ-.xS "O'^ pM;)Sr :icoi: ir^'or wro3 
33 c*ro iip:xj nr^M o'vn p o-:ro rfnt iSi^ ixih ^loi^ri oiMn Sr ;:3:3r mi:5X> xjiaSr ito pMO Sy 
JD1 o'Svir csxJ) ir3 :iSi;i)W i^-imj :5*c33'n oipc"' ^V3'3 :nM'»3« if">Ho ':» ?)Sii :5oor ~-iMn 'i-y Sd3 
: ox> o'0'^3« o**"i;5:i o'o^i :5ip*3 oipo3 "j-o 5-M Vip:xj inM tr« •»•>««" o^noSr -»■> 

ij'icj o^M iM 'iiiM xnr^r oirt) nsr:) iro y:sv crnT) 103 nnx ipis^M o*ot i^r ?5"'ttM«3 0;) iw 

^T3/5 Sr iSipa osi'xjSho "iW ^m Sip t» 1013:) own tjta "3X0 "p"i Sr ■>3rT3 :\'p^ ^nrAw 

: oipro oipr Sh ^sSS lunsi o:)S o»i Sip to "piyi o-cro ixjr -p i3cc tjxn Sorts 

'3xr> 00133 b^Tj ^^^ : bTt? T^z^ TTf finv^Sj^ rn:?^^ *^'^'^'' ts""^:! n^"* 

^TTi o">o iSa 

100 oipn ooiro -3^1 ")3r oipfl3 r «» itv«i iS»^i ot^ ?nnt> ri oipo Sm ^1 ir" J;0X3 -la wi'pa 

jOTcr Ss oiW3*oS» o*Mii30 iJiT'O" mSi ion3»'' mSto Si3:iSSir5o ooS o:5fltJ O'co or ipox) nrjM 
:) vrmci i5rD3m M1130 ^Sio"W oti ';i31xj" 10? pMo fCDTS oSt^^is i"^'t5 iw3 pMo nooS 
•pMO Sd '3X 'jtf "rirxj vo-cj imo x^mo Sr o"ro losa :')T3M3 irM cipT;3 0*00 iip3"03 -d vmii3 Sa 
SxxjS oi3;^c o"i;*3 0^3153 0*7301 o'o "0 ^:^ 031b "^rMicJ ir3 T5M 13 nwri nrM oipra o*ro iipo 

V S» nXJM Siro MlOtJ Sl3i0 1-)3r'' mSi 0"0 TiVO ".« 0*0 'S:, 1M3't> 1310 01S cr3V3 0«3r V M101 

; 0^0 Sa 013a pMo>y oriuo 1^33 c*o ^iiv itMXJ ori 0-0 ?5xxj 

c-ro ?)3p:5)D 0! 0;^ riw^an j '^^d77i'» d'^nn ra &''Sn» ta^a'Wa nVQ^^Ti 

wp?^ Smo otjrxj 

P'1A^3 C3'M^ 'xS '0 OTJiSo 0-ip3 VO^iJ O^IM OTWn pM3 00>3 'TM'OO O'WO Oip' "JXJMD 'D 0-M1l3n 

10 c;niMi xjix'ro -^r ir:irSi i*imo ■\ip:h xn-^^v wim 0*0^ "p'xS timo f I'oxr voif x)3Mai3 VJ) 
003 *r3i3 o*ro vo*xj c"3^'3»r :)'-©ipr3 co« rhv 0JW3 or^Ssoi I'oc? o'p;w ox>3*3 tmooxj 
>a;) ")'iM3 3)i'03^ ''•w-ioSi o"r:o ;?5ixiaS M'^S sw^ t-imo "npSi o^nraro 00c ^-iTrth o-Mn30 ")ii3f^ 
?ni va'^^J'i 3-iA'3 vpix>;o vo -jd*xS o-"n''"'o :r3Si r)3S'MS '\t3-So3 npooSi 0-0 "c :5in"S«i: vS» 
•5S10XJ c:)iMi 7.3 v^SoB o-«oi 0^-100 v3 ixjM o*pflr3 lyix'tJ o"3'"r«o nSx? mS o*m"ii30 7):p-*^ 
•)-)iySi ;ina-.T3 'sSio -^-iitS co:n")3-!r3 loSioicJorriMioiJ'ronM -33^7 oriSrir 31x3^-0 ;ni9ipr3 

fcfe^^ir ci^'na ^'^0!^'* ^"^ "^r.^Vs '\^'» » ^chv ion rwwS ox iMyr^iw o-ro imx> v^tf ^ iw oa^ ^i5D wSr tni^sn n^n-i era opja o'aDiis sij^jw a>i -o r>rtr^ ^fyrw o;d T>a> 

pMj p oj\ Tfoxj^i pMa :)pi3*ic» in«n cs-r '30 inxj^ iriSo ipna S» r^pw^ qpi a'r? -ors pt> 
•»"»« n''»i3> a'WJ r^Tsn^ jrenna p-) ifrxjSr pMa 'Sa W) nr;) sw3» p-rjw nrja rf?M:5 irM»» v^ 

ci-a p w DnaatJ irncya "isi a«a«a "tdm crori :feri3» 3? otf iDt> "tJ^StJo o^^a n'niu o*i5n smrn 

n Vol" •o -iw» ciga m? wre> arr "i^n- ninS « «yr: -o mt>'w;?i cps J^a 1« "^5)v iwjS ya^ny d9 
a o^33«a -"»» •a ffjow jnSra y^^r^ Sw o^ioa p kSi r-i-isj:) "uc iixj^cti ot^JJ^ :npv;nS oim^ 
Sjw ^->3?3 na^Sn ^3t p") S^-u^ M^r^ Vngr arsn »x»r o wn "»tten t'3m "J yv:sv ncMi oio:;^ >fwi 
a S?<a aoojB n:^^ V« "S;im rS^a ^ 3M "Juw^ va av>6 S>f;) -jtcmi pn "nsoS ■>3}ixjra M'Jwa 3n>^w 

w-j rnraaa Sonr t»i3^ '»'yjf5a rj'tre nwiDa o» a^ai araA ^'yn 

cimS atsra-i i*yr;a sbrw nai onip Sax ? 'y» irat)* 'vtfo *)» o^yra nv to o» n^tsya p 

nan xjitsi V)-j ca^ *wr oaa v'JS oTMav d:)im vnt3 '^z^^ Sa/tw -yr xyir^ "^oi oVjaai aieas^ 
ctmS^ ''ia3x> iw oTMa :n')a» or Mr* -j^nM ""O oiMa Somw ma'a 3X)» M"^a onxa an^auSaor^ "W 
yo orS >rr>aS nrxi onxa ynroo xSa x^Ma Mr>3J awaaSanw San or^S^M^ ycx W3*d T;^x>M^a 
■J O'Tiienai o^ipaa luo awnna oaa la-iav 3)">i3aaa -jiiyS*) iioyrS kq a^nxa on>n m-iar "D ipna 
3 W)M o^nom SaMwScfjSSo H">a or3S'^p3)a■> ciirioa sntsaaSi a«na io3 iryjjS oaa nrara a^a-i 
: tro' "oiiM aaS or^Si nvyi i-^di onxa S^xsf? *t w mat? orS;: S» a-jna 

na^^ vn 5 ^^o** ti?nst^ aab tsrbn tn^n d*asaS'»T^STb tj^^t^ si? rrsx:'* v^^ 

xi c» "D "hya tv anwa lain-o" ohi "la:/? rwoS onMa :5Srrf> mw o:; "d v" T'^^" ^^ P o^i M'y^w 
p OJ^^ Yz» i*Mr 1 S*ay r 1 oixa w>m Ss-imio ;»« p o::^ x^yi w tmV o*H"a5ai Sava anj' a^a Tinvo 
a tj^ aws onM •:» S^rr;^ "^o-^o -irxjw '»•» o*:» Vayc Miax; ij^sv? np^r no» San aM^a na p^Snri 
aM^iD VayaV M^a '\:hm7) wrpw iciSa aS^Sa na nsa »r^aS ^vxjio >"jbim3 nrix> itcjim ih ^woaij 
f on^a riSai:) n^t ^^ra^ r*a yhv-oi "»oro "^ "(a nwtjSi « pSnaS onna •jn-jyS snnnH :)i^ri:n n*? 
rpM") ^r^M Mia -ai cnSo io3 :/7a n»'»o S^mw t^ *3 t*''* '*'^^>< ^ ''^>*'* '^i^'i''"'' a"»SA« 'jptm "^3t 

5 SToa ^"^ "DisS ^1^ r.^n^ "W "v^^' t ^^^ "» 'p'^ ""^o "'^^'^ ^^-^ ''■^^o^ =^''*' '» 

ra -^i^oi ii3*a "yr ca ""Dt-s rfixa o'yrai nrVi"* ^^^n-'S^r o^a apt>« ^Vixh ism "^woaw waTO" 
iiAa •)aTaSMa Sm yy::h a von -^n M-Ja arp pi o^Mwai o'iria yy»a Su layn -a c-oa Sm o"y»a 
•j^ f» "y:) jjij^roa nxjjM •>« 3 •;J7«S aSi"^ Tr a^Viw a- xaa'JX) Wt i^nx Sh nana iw o*yra at 'TH^tn yri^ ox'r^oS snw rswa yiotj i-aS V Sko pom mSm o^M:) rror cna vxc-* ^^x "5^1 
M x>")">*r> ir-:) *yr Sur :5\3i:i mnt ph^^xj *»S mw o*PMn nsti ru: -jxjm '^z:h -pm "irx -^i ?• 
H3 »3V v)3 arc3 HtJM HTM 'p*eS -o-Jv^ Sr>cr3n '7« inr:tj iwd otm^ crv* mS -d noS rcj nrx 

; cr:iSHn cnuw: wo o-im?) x-nar -Sa cHn'XJ Sokc *yrr -ir* ynnpca era tj- 

1 o^nM o'o'-orSi o*?)ar r;i3 :niV' co^ ^^^ ooa t>" 03wr-i33 *d ottsw otim ot^tij niJi w» 
\3 xj" irni -yra ix:m :i"'">rp H v,i wxSw \3 ^rorS j^r-w "u 7M "'xjm -wim jw ti'sm bw nx?»V» 
rwo "»r *3 if»o ">»w yr a-w^:) ium ^ ^jt^-qS o"3">w ©"p c*yr cmv^ 'om:^ c:ja jrW? jf^rv) 
M) VX^ **^'x o'nry pMa onira San "iotjn^xtj ^ik> rv: ixjm "icmx) ■> w vw)2 "»« h :h3yih x>mS 
siSrv:f> o*7nr»;j o-ia-r:) xna'35' Snni ora pf^ djt^ ycrth :m»u^ xSyw yja V mn-t x^w 
ITT) wrwj)^ a'nTOr;^ wTiryii en;) 'S'r ^xxj i^nsn naoy) mi:) o^M;) wis 'Miiaa '3 o;)w o'Vjtwj 
V S>c) *3 Tnrir:) era ppS o*:)T3An 0^^ •^HtJi o^pw >Pa ;)::)■> M^o :)ri:5)i x;»: ia yx^ ws'^^i' 
oaa pr^ w*''!'' n'>:*' "f^ o*aiw ct -wrr caia;^ cMrrrtj o*yr:) :)yr» -r^xa ryp"^© vn-;)S .•^:i >na 
pi;^ Vj^ri 7)^2:^ ya» pf/5 wrn V>-»:\ .-pr mi^xj "xS zji'on >r)»a i^n av^OTSsSSSo ro c*i«r» 

• b'»5D^:^ "non^ b'^s^bo to"^^ d'^nisyn D'»*Tn j ''or s^a -t^ o-pms 

n TTotjcrcn "Tnr 0:) ir^i3« o'^'Wj'^d:^ "^m vri-oxn cttj^t) yr^'o Tninsn ni-no "oro '\vo o*S«'S 
sow o'aSo ♦ xho ■ho* cwx >np pi ij^xj'* ovvsra^ai:) o^-rw iwpa' w -o o^r'n w>m n^n 
^n^yyto'^tro oa -^on* jnnpoi amrw yns xr o*»Sca "3 ?rrnS :/7»w pa t>- orSco i^t o*W» 
iw lotB Vi-caj xSri^fj M'Jao ;^«wp9noi pi nai yx f^^ sf?»wS )nao S^ a:^! ccSro 'rro 
•»a>r owSiJW) •tJ'Swn o>'3 o^>oajn -ci r;;)i ^ Se p-^a mi3 '3 OTMa yh^svh Soai iox>t»to 
8 sSrij) "13? "T Sr n>T 0^3? pxjM"» oi^a w»a:x3 px;? 9^33 ©:>'» 0"»So:r» c^"«j;) c^oa i3ro 

W)"> ?n">i>w) wt 'a-an:) ov3 o*>naia ")'3T:rnw; o^nritf? 

c^-S ip33") o'333:5'> ^T "ttJisx) T'ai ;^S^i c*>^ on^p rfrS;?t3 "dS T;upn "jimw) mi^to *»r>o rP'a 

m^9 S« o*Tr'>t^ ;):;) 13^ cr-asirh'\ mjitth v:)i 3'«3X) -irs onritfj n*^ ;ro» wos ipt •:3'an 

0"33*>3'5 V""^ X^ ^'"^^^ '*''5t3 V> ^■'"'^ a VO-O 1153 tJCvS VW Mi:) fjTa S» 11313 XJUie?;) So >6i 

W W3i^ mSc") lor? wi'r^ "p n")*:) ;)X>« iwm c^irir^ riT ;rer wir* im fji*:) Sr cSnejifl cto 
XJ-w tnn ^33 '3 lor") mSts w>m nva -p'sh "rtsv '^"0 wxj ;)ix«) -:rt ia p^/:fj ^^©1^3 o'-ujim 
Wi ny) iMi3« »T vrx) :n->rM nS«i:n iimo t^uw vh x>' syn :)3XJn 'or! »-o :)t3i inMa xtwjb 
■ipww 'w* tjruwtj la^pro '«3 x»rv^x3 W^m niM "/jp* unio r^ r'rs o afro 0"C3ra icsc:) 
M *3 x«tja p mSi onriisS iMia •);)ii ijfnn? mSm irjynj -pim yM ^3 pim rr W? 1^ n"»'5 :):3i 
H3 Mi;) :):n nm tJrxj:)X53 "3 :)r'px>r,i :)r*ip rf?Si3 iMiar 7/?ri pim JJi" mi:) :)y)i i^ryrw pim 
ya vvoT) Tvr^vi Miai w.Mira irjM oio iS x>^tj '^r tSm -pM:) 3)n5) Ma rpno Migrai pM:) "^u 
a •»'ar» ci'3iwr"»!3 5"'':5iM%3r»vcrt:;) "3iw<rp-:)S»iMi3«t>ix^xj'iiw:*pt>c7)c3 
T^-M3 v»*pw*) fTTg M*uB :)'9 wrT")? «r3i ipaa ^js'sn ova w^ita rrc Ta vw*il :5r3i ipsa wm: nS^ M^m »^^yh rwTi •* "^5?^ viT;^ tim'^?i n:a rfc^b '^n^n ^trh twi^ 

c;)-) ">53 W' «^2J")7> la "o- ^iS*^ rrr)"\ ^isa yo^r) ^to^-od -xm t>m?5 r^irrx? M-iD^tJinsj wp^^asn 
■•» z^h sms ><S cvr) cn'Sr s^o' erf? irn 3)rr.n -»Mt; r^^iw "Jioa «>S3'>m oa"o "»»-n m^nn Jn^Mu 
B" osr^ni oWTiTJi airoo iw ot-^^jj m">"»t: ;57W3'> otmS irT M*5tj o^S pn cfj-o:^ pnT>S«)S ^vj-i 
nr»>ftf WT vi'iiv crxspavn ■S'hs -d^wi ortj toSS o^rsrs onMJJ M^w "axTn mwn ^n-'n Sd S» a-a^ 
^3 "03 1^0 flrcij •wr'';5i i") pMaSr wK«T)a r^-n;? So ^w -jS;?) tJW">3) ^ii ^s" itir^r) So «iwn» >a 
pi ifTTTW nis^i TCJ*"«j ctmS ^•o Tfjriw) rT)3 ^jS^Sa wijTjwa Jn^na ^»'>3) -noTSSow awi iJiSin 
: nwaS-) a^-aS aa'O ")i?^ai to^ra -d V/hm^b irs sf^uw p o:^ •jxjinS xj^i lur :)iS-^a ^nwaaa 
ca tr-»-»oa fa'»at<« n'^1»Ti : ttet^St^"a ty^^^Vi P\^S» t:^3t^^' tJ'ntJST^ 

^nxjSswM nxjaSsS onS v?^: ma "O oSsm Smw xs raSi iiar S")na -rwi o'c^u-a 7n'n:)v^ m^n^^nr 

Sxi laivDi ow:"»r rai i«s 03)'):ir sSm^ a-^ra aTarS xrt? oTMa ^:vo vr w ^ifn'^rn t^^Tf> 
xsps^ iwtj" r^-nai n-raSw rpo^rtj ai« "tj antJa w^ttsSi iVr jf> onx Mr »^-u>a r)x ym p^Ka 
waiaH^ tb^ Ti'^TP ^^'iriPTi "^^^ Tfa J k?" "'»'>> X"^^ ^^''-^ o*>n33a So aw oSw 

V© w wa anSoSij noo i^v ao p "p»** 

*/5wra "^ot oa 0^5! iSASajsaxjaxjanj ->r)a: n»^ V'wrotJO x^'^r T"^*^ n><Si9'»i&M pi n»o»a -pi 

(Tunv '0 niDHitT^wpa ao oaa oan -p^iS on) •xnajr n3D'« o-vaS atora ""jSj^ ea> ^iiniMwji 

f nSaSoa ipna Sa >^ ja^^T V>^^ ^y^ ato'^a o^-ixjm oSv)i Sna axjrw o^ita *3 iom o">^dioi 

f xjii'ci Sxa aiyrw imi" mS>3 p"» oifm pMa yn "D rtyiro "i wi aipi33 ">3-i fM yo^jvi •j'rop 

: TpMi o*mj asip iw yi^sp 

SiTA M'iaicj o-a oiiiisi o':^na cai ^iw'rna r.'a o"Mia:a Sr "iai aau o^".^ anii W\^% b*^ TtT 
3 "xj*i:np ci-a p o:i H">a:xj rpaiSoS jj-jti H^a: >oa "5 at "i w> wpo arjii "j-hxa Sit:, o^ 3rrt^ 
Sj3 "^^-fei: oa '0 tir*) air a sn^nis o-aT) o^ijc lavj^o isao t«^ 5*^'^'' ^^ "^ w ^^*S';i •» -no? 133 
Q T»oi9 f^^ "^'^^^ *P'*^ axjya wi^nr an cnrow -paS aotnj •ari 

v^>ro racv3"'w rft-^at^ to nirnttfen^'^TTt tn'^nS tnVnTin^'slK to 

a«a"a "M^a^'? t>iw 

'tjVM caiM -j-i'aiB 1153 "jSoMcS 0*3 'sp. "Vi '.prS Sipro ia i-»as:i ni-'wa ia :):?jS onna awn a:j3 
o^ritt Tiwr -^co -»»nM au "^irTtsa nrxc i«5 o^A^a atinxj Mia :n*3M "t Sri ira :?:^Ta i-ni tismi 
avM ")toa airoa ■jjo "tom Sn:^-) :^-ta Mia ia pr^tjS :5iy af V">S o-»' airjniM "»aia3 o*a '^in 
'riSo ra •» ia pnxjS^WMi airoa •'iroa r-ii:v *jS ctm laM^ nStj -jdm ai ivmi wiwri %-?iiaA 
!-ni ^m Sr M31 an^ -)-fi?M oau Som'i vji^na oSioi inv o"M3 oSio •o p/j-^jw Mia o*a "Mia: Soa BTHDi iwam Tn'w OTCJ 'TO'Xjn a»'3 o*M"»ajn"i o*>n3::i So "iiMa r:^") pnt»* o'ctja 3t)"»' o'la S^S 

HI OTO «"»2r^ 7>:^ n*3i 5)1337) :)'hvh7ro:) -r Sr xim 103 SjS onS v>i3 313)00 two i7)r3 ^jim 
nrwSoiMn Sm irn: irjrs ■»« iSoiMo -h '\w^r air nr "fe «• yw yr So "o rn" iixjS w:j3 -Jr^f) 
c Shi cpinSx i"»3tJ- CT3 v'':'' i23nn 'sh m yowi 'vrn:;7"r 7)»-t 7)3 ipMX? ^xr>n -pisio' yhn 
X3W1 "iT^jn WM "0 ^"13X3' tSmxj oTnv ijniH ^■»3tr 'tS iri' mS c;)itf ^rMi roS -pJijo oa,i:» 

fnwpwro 'HXJ^^^ drb inn :^io I'^y^tr'* n'^Ttrm-ni'ior^"' drb inn 

wSi33Y^:r3 

: 3W p»3t>*' "^r nsw uaon :r)rT03") ^o ear ivpSn) jjiits ?)r3 '\ToipS'" ^v *?? •3h •:-:>{•) ?)-):"na 

on')"' npi^ "^rSiiS iK7h flSio* 5:iS yx '0 pV;i3' cSoMis a:)3:;)^o mij»i ■)•:» "I'rjar^vo •^^S:^3■' 
•^wr m'^D Mr^wo •^'uixj' oisD Smi.'^iom'* •>'S?i iTTOtJ:") i^-n -jmSs r^^oxJ) iwo .-pi:) x^v^^r 

Tm^ rtwn I T^nn^ ^aD ^'(nrix int^n^** ^fi^.n n7i?n : "iru^ Sm .7<:) aw^ 

cSi^^^tnSi SaSvJ)S r)^'^^ OT :)itJr:n "O oir ^""^ "'^'h *'' *'3 "3 T'^is:) "ran snrp nwM pM'Jr 
3 *V»-»Ai R3t3n tSm wjS Tr:) ;5i u'tji i)3y»3 •»oin:i imn i w p'Omi;) •'wnn S« :nnn 13'M San 
« >^ iT^P' mS Trtj -7^3 "u? 3rM iiOHt) iw cSiaS rpj^Sn xjj::) aix^) >iS *o o-»iy»M o^jnoiS'r:! 
vcr ntJM yitsy^-n) iwins Sm ^Tirn ;mx)»:n vtj* "ij"njiiw3 ornTOi StJ' r^i •)3n:M •0':5i')r>^i 
J) "iiw ;)t S»i rawn 'W mSi nSn 0: -jit Sr :i? :)-a-> V Sk:) 13 i:-uj^ nioM o^ww :r"nj) '\fliS i:ro 
•WM TsS oTM^tf >iS o'^rjo *50 Sa MV5 niTD JjSrisS Sos^o 'xmn"^ TciM *:j t>nr53)^T)M"i3' -^n-n rh'OJi 
•)•) irwn f 3 3)p"»Srw ui onnoSoS o'rrn ;)""/?:) :r:5:) omi ww ''>n3:3 o'*r5 "y*33 hi^'o o^nnSa n? 
hS o^n^i^So Sr ;5!.T p")oj:i xjnxSprr") o^cxjtS mS") o^P'tj'? o"aro :r*/^:) 'o h*^ TitS;^ ti'vio 3"n> 
"3 M3 iiT) "frir^ ■'"11 3i:no pi o:r3)n5) o")':>i -nSi") ;jSm wiis'* ^0 o*inM'pM'»3^ •^nn -dS oiMoSa 
: efnaS o^xj-in im3'x> o^iSi^o Sy ;?TrtMJ> '3» "oirNni ntxi (ri3iM o'Vixni &^ncir o'SSo;) 
aior t3 So o'Sx3;7XJO n^:^ ■•ti"' J n'nyi?^^ ^n'' nov^ ^'^ TI';Tl"» "nS3 ''Tl'' 
iron/rx 3)*t3vn3 

• BM1 093 flcxj-i ni3o CT)-) VIBRIO So;5 ")):m tmis 31W :5::i"n'ejr tom So 7)h ? m"") mias iww 
a yo^ Sa f -nco '0* iittiTj iM -U3"i:)i if t^iS \3'3i::i ivhv i;:n in")3i inisiS -uio'i Son ;)'r)"0' gy-»^ 
H1J5 w iSSaa «*»33 Sonxj Sm») iiy") ;5tJi» o-sx:) ixjmo 003 c w^i i^ruSon on n:^ nrn rSiM:^^ 
»ASm")Ti3 pip onriiaSSM3y»a^iSi3wi"i3i«ont:«o*i:ri3y»6*i5rrrn5cf>ir3ini5t» 
3V)ox3 n*xjm ^ttm Van vxjris3 ntno mS cn^orw la'inxj o^nr^x 7)ni-Di niiiD»i ono *io:m31 
in nSo'XJ iHM n-n- nri ^nM ooxj iisaSi ? 0x33 oSio :)np^ nin3 njpx> o'lea Sm -jioth tm 13 pa 
P ni30 'JT TM M3n ovn otdh \wSt tjp nrxj-i ""oiri cn^ So vm 3\7)ot> 1^0 cSirn yo orxjin 
%3'\i3yrni nnm>ni -unn -p^S vsw^rMO o^rxnn ^nSo •'nx n*n' n?i vxja7:3 f dtjo* cSiaS 
» JioSyna nwtr ohm p"o iwo xSx mwS mwj n:?w mSi "\i3yri nnrx9 iS y h o*St)« fn ya^*' 
i crwxw YaiSSitfi: -pn -pa^rSMn Sa nam nw: p ni •jxns 3y«*i voris ^Ta ni5MX» irs r»'5»' o'JJ^"^ t^r "''^'^ "^wfTj rv* P^'J *3W tJM3 o^ia:) 'njsa ^)Oi p>« "isnii 
T3n 1 WJ r^ •TOC r:i^ ir^n rr^ny) ^^ko -vs njw •»h3 »mr ^h "D Siwkj •)'»n S» -p OA a^wri 

•i"^ ^"•■5?'' • Tt^Ti'' a n^'a^t^ "DSt^ titu •\'^ y^ : ^^33 p^ 3^h ':>o '»T3>r 
: o'oSmS ^ T»« X131 o»S if? :j"a3 f'O'ho -a rwtjo vnixi "03 nvo" 

1133 'Tr *»'«3MT ODrjai S'lSS:) o^wj:? Ss -pi p 3JM 't>W "313 *t>»:S ncM pS or>1 lis O'JJXJII 
» X^M :)fn35 xia •s p)^ vsg t>i«r» 0^30 rrrca Sr nst» orvi ixjw i'>3n3 -3 0'Mi3;n on ? 
cjinv o*i3JJi jnm wr 5 :jm n-Ji iVmi "Wi c/jir*? it?) S3 ir.iM nMX> 13 w^i J)t'S3 Sjj 

w 3m%3A9 vh>i Sd atJiTD ox»3 "rj nir3 ?n-n;/) •:« 3'*/5 ivho "'ii'0i5;j ''">3n on "3 mtJM lOT'a^ 
»6i ones 111" mSx» i«:33 >ra» nS^w icjt trr»i SSsn 1193 a*nn 75t«3 nitaj?) '3 p3 n«x?M oaK 
ft wxnx t?Sx»i wr S? ^tyn riSSn o-h'sroxh irx "> o-rxnn ni3"M Sr "XJij ^3^3 vwSir* lys' 
9)n-«»3 i»T0 1331 ai't) ntMi o*»t»") S« v^»t 9>r»t> nr n^iS^ IC1S3 n">' v n w mVi in -njM 
p^Sfnj or miiTn lyr^ onoi -w Hia n'> wnn na3 nsicji n^p SSi3x> -fjisav Si"^ n^iSSa "3 laon 

na c^;;nY93 nn 

avoiB ir3 v''^*'^ *^ ^'^^ ^^^ i*n>iSi »-^o>i'7 i::):i in n^c Sh ''Jr:,^ oitm ■ai» :r3t ^iinn 
••arai Trhm war "i3*t» on'o-3 v^io hSm imJjSn ••m*33"31 "w: "Jirron n? sito otji o*c^n ^1313 
t*" p«S 103330 Tu onnaM ri? ni»*03 13 •;«nM:ji nitnw n?3?)3 o^n?) "WO ni in irrjosi nnn 
r «H 31W "3 pV nv) 'oSf i«i jiMT S3 PS n^x» nittoi iitTtn at o*iitTtn "so 3130 oxjiSmiib' 
.H-3r)iD ■«? v''^'* ''^*'' ^^ *^33 "'"'"' ©""iicttn *30 aSx nrsM pi 0'3->Mn va ^"'tM p S ntji ipaa 
W3 i-^yjiSSwnS itt>3 iMipSnpi o^nxjtS i*to "ist PS nin icmi o'tSia 7i':h piMn 3M at^ 
U"iin otx) itjp p ot»3 OX) 013M Mirn it3 p yn sninS wt>a i«-tp •» im "jiSm otJ3 HifM '3m^ 
• I'mrf^Ba^TSa Ti'W "h '\'^^ ^S^*^"^^ V^^ "'*"' ''^^ o^^t^w yrja^o sArhwi ryrfrhs 
8t in-on 0:^ raiHS«3 ^33 ^n^v -Saai ;wj -h 'V^^'j ^Jp '^^is^ 

^ : 03»» 9t?at» onn« »imSx:i x>iM3»wS»3v»i>iS»3S33:jif7 

9 13-u t>-!P3« it3 03*Sr «ir:') "J^TT 3^3 o^«i«» SsSaMn).^ -fesiw ow p '■opst ^ rjro* 

1 P 003 03^ WXJ'ait1M;5 ItlfrjPMl p X3r3tS31M f "tJpat 335M^J 333^ JJtXJ- pSu V'^H'' ^to nr >nr3 p"'x^ "^^'^n : '^^r\ V2b '^TTT^ ni^^ Tnt\^ ^"ann .* v)m wpaa 
'nf5>«nif5n'^^3''''M "Oi-ira rw v:i^ nSS»r:w v:» itjr^p"^ ^*3if> "iy^w?;? onoi •p'^Ho pioiD lum 

t>Si pM3 ')'iiM:5 "»a-a pi pmS iojojxjtji -la-inai o*"'rD: Sm.i ;3'sirtJ vnmw tttimSw aSa inji 
•sdhSs^H rxjr 03! -)w>ro -ttin VTmp;) cwj^wn loiS cix T'n mn mSx Sri ttm m Sr " j o*:roS» 
•'nroSr c*Ma o*rrTOc:> v;5 -p") riS'rjrjr iM'a: :5X>w 'a -n w o^voa im'st^to Tjtorn o i;5'x "ttrcw 

xSSm;) -itsx pi c:TiaM ai? "^mx} Ss mSSm^icj' riT Sa ot»3H »^? iwmxj :5w -o ".^m x'3r:ii i-q« 
'3 yroih -ym y^-^h-i "jj wan :531a w -^ i7)'i apr^S pnr icmi »it •]S >nr V^^"^ "•^ co-J3mS 
en onaH »">t mi'^ "o nnSj v-rra apr* -oa irni xjit piS<"itJ' hi:^ cv^nanS nnviw nn 53^ 

V'T^H Mir ;^« o-n«ai i«r i:^:«i 13';5Sm mi^ iS*id oSirn :^-;i:i5 Mi:ii vvvov pM^ V^ax) -irM 
yn M1JJ onx 'aM ixjr Mi^ Ty ")ir:i n*;^ hi:) ;)r"iS naivb ;j-cjwni nriS ^iXJon Min htiw r^rw^^M 
Saar ;5Su ;)iir mi:5 y);)mi ijxju mi;) ronaM mi;) oaiwS no^m xjmxjnM Min tw "^Sisn Min oTam 
3 wna oSi:;S -lot ir:)SM f Mio"OOTiy-"'oi'^3i3:mSMoiTPtn'iM vn"A"owo"»nTtnMi3 

»31M I^mS w6 pW! V!30 oSl» ^:3">!S 1311 WM OT')3M ;nM JJIO 1VH inM P0X3 XJllJtO 1103 

^ttMXJ W10 1'irjM iri/5 lan;) o^-pp o^iaMS nnyro ir3 -ifJ) ixw iw^s ;)iy ")•» m la-.n Mini nn 

iir .T315T3 iSi:^' mSi ^'Sm paix>^ IT n3»5r ib;)X3 TCM Smix)^ t^Ma n-W) c^rS *3 ")n r}7>^ oSiaS 

: i3'aM onnaM at niiax) r(7MS m ^SmS in» vn-jwai nn Dfwr oSirS inn cfrrS 

*TP): -^r-iiS nrM^ r^ia cn")3M rM ? :)')3 M inn oi'a airox? iro b7i*nit!^ r.t!^ Tl^ia ^^ 

xjni »"ii "f? M-ip" pr7-3 *o -)::itS ncMtJ m; -^o pnor 113^3 ni:iSo n:)"n prjy^ ;^nan vdmi ici<i 
•:w3i03 iXJM n»i3'c»n Tiyi -X1»*p.^1 pnx'S irjMi ■':)r3i03 "a air^xj iw pnar «Tpra tt'd naiaxsm 
^ pnS apr'S nrrrn nnstin noriMi :n3a n:iiM nrisa^i 3i:^3t> 1133 pny^S "rratj^i -^-aM on->3MS 
^1 3p»"S pnon ntJM pi ixja Sy mS nriaxsm anan n;)*"n nnv«n m Sr "3 oSi» ?)^a Sm^o^S^ 
♦ om3MS o'^Sm y53 1X3M yiiAw ipM :5M ■}noiS -)rM ^u^iSi -^7 om3M r3n3 :w "fj 

M 35131Mn 

drnTiia J Tii d'njn xjSTra naoa ^a dinnnia i Wnr 1^3 02x^^3 ^3^ p -»rM 

^•n ittt ttr'jo D3 o^-wi vrw nrar 'W *3Mi 3pa' ^ami iiso ':)13 vnxj nvn ?n'33 Vai ;?i3Mn ^d 
rr;y pi o rjicb* ipMSi o^Tt.S 3r") iiara ymxi sniaM iro n:T:73 smyh io-iyin ^d pM3 na o-n^ 
>h aaf?3 niiCM 'JMn :)rxzi) 3wmi -ij^Sm -1:^13 •■o'jwj^i icmxj mi o^nrij'? spy* pi o'fl-tf -75 pM^ Sr onM Of tJi3^ t>*M n'::) ><S wiaiis siSca Min v'3» ^^w '^''h oi:^ ss^wyi o^^it^S* ipMSi o^-jyrf? 
Ti^tnas "^yvrh^ J ^5?nnSt< ^t<^:a2S^ ri^'riraa ^anStf^ : •jSi;-3M'> w-w o-aS© 

w nn) OM onM ':3 "iMt/y -pi "fm'SH^ nr^sS ir? c'u:^: -n^Sr w pSSi "j^nhn^ -^vd mS r;)n 

a «tJM 3Xj;j W13M Si? nvKi 3i:)rx5 iwo oif^na") pwa::) r^ora ov)ru ^atr owii t^ o^jra: ^j-axn 
:a57n fc<^^n V- n^ti? brb "HOa^ t^Ti'^Sj? asn ^j^^t^n J hvj x^aa o xr nn 

H» p>6 :nMa5 mi'iw "3 pn:) S» xri amS Mnp if>«MD H^r^ o^^"* ^iro apu" s'T' ?»*o ^*dw 
yjxjTD -iw onS TOO So -^5X3 rax? -pKn S« Ma o:^ 3»iS ^ >nr ^3 H'3:n rxj-'Sxa ncM pi o:) iW^D 

bn-'aaSriVti? : r\DV 

•5»oi3 'W OTn-^w iiwiMs o'jan OS)-) T.tn^r) not "'aD "3 vjai apJJ' ":»S 

;^ •3':f>x>") "»T5M pi vrjM 13 iM^r^ "«» i\3i^ s^rj -»x>M :)ii5iSr)o ^:3 aro V Smtj -3 nSxj irMXS ;>w» 

snnsxjS-) o^TarS iS-mi '"ith p"> i^na nay •jflv:5S n^iSs ->3» ')')3»3 rpi^ now: -oxh VT^^ O't/jm 

Vssia 'la^ I ^^!?M r^Jta Vna "ba^SsM w • ^^^ o^wn^ji ^S -»i5m n«Si -o-ow 

: SSs -pn Sr iS:^n ^npi ^333 1:«: i-San nmj "O vS:^n 3iroi T^^""^ ^^^ vann i:?J3X>3 iS^t 
^03 pi np:^:) '")i''»3 :):i»i5 X3»:3 -o ix)!: i^mi Stt3 Sx> ^"^xas neiSs S?n33 -» wr: nM3 Sr>3 . 
1"^3n t^a rv^S? 2 'l7ffD"->S 'nnTi'» n*nnfi< n-^a^ 2<!S ina; ny : in^ -> wV ;jr>T -jxjsa 

iSn3 :it 33'o Sm;) o i;?35r»y 3iSm r^irx wi :713"»»Sm '•pxjw ix» imoiia n»i» ^srS •n3n M3 ?)» ta 
•»X)MO 'pxJW) nxj nS ncH "a ;nri» "jsS :\\nT:\poo nr tmi .-^av -» h:s mSm ");?r3 mV) .laiif? w^nxj 
n M3 aa T» ">rH "v^-) rpi" Sw •ii3T m3 :?» n» ■)»« nn pani Man "?a M'^'n ^^ X)")":r53'j n*:^ p "cS n:» 
y n '^CM -p") ^3^ -h VH "^ air -ixJMa •} w *::m3t om '3 0T"wwJ5 "ixji rpv nrnxja ;5ap;5 Sx» inai 
: M[n) Vo -nsi xa a» nr •}3''iSi o"?5:xj ippw ^n^i o*ox3 "crjxj ni33 y")'»o'"'3 T)»»we» 

;M5n« nSxj'i 3">toxj ira *^ rbt? : ^Tinns^ G'^5?Sti?nti "iTH^n'^n "ib^ rbw 

«mxj ica vSvai inxj -)iomS 

HC33 M^«^ "uS inia iVpa :?::) -jrw h-ixn Moan pi "ou So pxr yrSw-) iS nw p o :)33i* T3 na 
3»)S ryyj" ;i")yxj nx-rvp qi ixjs:a rn-c iicmS XJ")-n33i "'ny x>w3 "j^swSh ica 1317^3 •»xjj:3 -«i 
•3pT3 wansa ;)ra'5:jx> 'if? o^iins on-o -»r«i o-jpi i>np' ©^loanS oarr v:«pn o*t>om:) Jr33 vnx 
1 0313 n^v oao M3n33 "a niJir -ran irf?*) oa^n c^ov ^a ixjitjdi ^raj^ o*xj''x>^3 s'tTov ws sm 

s dh T"*© '^a ^W?*^ ti'»"iM Vfi^nuT ton ; . t*^ '^^'^ v^^ v« ^jn-)* iS -) w pi V Sh5 "3 ■'CM vwrny p TDWM r^ri^ lorcs oxjn 

rtjara -yw oa^ •)!:) S>ntJi *33 •»« •onpn nDMXJ ^ w ^nrp mn irn" o-am o*")x ottim ^M'm 
? Twu Sr» -jxo TiTT iM W)"»H ■»3*r") onaiJi T^o dt ita >Dn -3 cof? "yw V Sxn ■^xnTx'i >cn'' Sa» 
awnw ^3^ ^vh:v ivo dtdm if73^ -j>r3 myn jnaxjnr wSy aiionS SddjwS ojf? -^wj ">tw i^>o 

ynv: p p *n:33? ntrri rh^ i m^ *"ro -fon^ rrtjt n^^? 7«?n nbw » "^ 

: -^M^a: 75*3^ ynM^nnKi *»«Ht> iro ntJr or ^itWj -q nna "'xjm rnM na» 
f aM-i :)X3w avoxj ntJD fc^ rc,^ : on If -to tST-SS^^ im^-.t^ "^-til GS in'S 

150 •pn"'> 'Jn-c^ "or ijrwn "'icroa v^vy pi w^im:? nof o^iapw n-opi oDvia w irna-iM 'O rS-o 
H ■>"»c>i*r) vn« rnSSo fl^icj j^S* nnn -porni man -np avo p "i-ian jw nr h^ti x^nn tih yionn 
©icw nan rH V^>i^ :row inTs mSi ■"» im iia-u ot-^u ina m^ o«:) nan w m> mS io?xj i:»i>n :?m 
nriH iTffl'Sn'n i^a-i jw niD >^ TOTroai :5»njp 0:5a nr-jj^ :)';)ie> ^»»m ■':h^7) i*;? onVixj n^^ ixjm Soa 
: nan w ^^Sru Vx» yn :ra r^ nSn nwiM i-iico na :jTi:)'''n nan ?jm ^n^r:} i-ns hV* 

•3 »:,•« ^rrsj o-n cw,n w-» "Ttsn : tanri I* r.n"^ d4? bn'TQ'Ta r.^ •ua'n 

X^w o^riH >re: yS^ 

S oynx 1WM mSm o'H'nsr n^M"a pxji aiw pn ">"iM*n om p pt> hS 'pm') px) niew pM DTirs 
vri^HTi So o*"»"»>rJ5 Si3 :m:w;j 'wj avo p^ oT-n«y irynixs v;i oynxa o^r iiro oipcSoax) "i^ 
lan ain» ^^^ »-(^^ : tW^aSaiS b-SD ^"^ t^ia-^ 'nat^ ' W'jb ^nna 

•)i:?7 o»n imaT^bb •)ito xjhi whh -om •jSfl^n avDXJ iw oy^Ma ra:iS xjm 

w^w^Vm ain 075 rhyrti "iS 'r)-):) -or :?3MHn^wn:api vnxa rirM^-ipw ion :i3:) ^3:5 c?):M:n 

n rS"* a^ira 

Vat^^n : dr.n-t^''^S>at^'«nt33nt<iSwa?VaVat^'^ *5anM:5':co-v)HrDin 

: Yu:) n-jTW nxjH ip?) •")» tovtm *^« : aui") np33 imt* oV)3 >^ 'oriStro v^'v cna irrM :j-:i mS sn o» rm in«> nxj» 

•a woof? -pra *3 nn*?) -pr rw*) pi o:)-:»S ;?»•">' ira yhi Th::^ yo irn "jooS tjvr*-) S;^^ ow 
; oinvai w:^ o:r jtj SS-^s -pis'? ?)^ *D "resting o^roia rntj t» w*>» a*:) on^aa San OJcSa 

: rantiS or^ ir'ywa c:) iSMtJtJ to -tW3 o^*aw) to;i ir rro onV> r-iaioS npaa m^t S-o/) anra 
3n-ya wS;? crwa o*t5 laiT-) ^"1^ nriD : ^TI3 r.l^^D "oSn O^ ^nm "^"^ tTtl 
B •oSi) anin'^ r*y oipw nrj 

S:^T -p: ;o'»03 0-3^;) i^tj tt o'an o*rn i*:? -pSo nr^Ss i-.m '7i i;r? Jn^yi xsmai ngj ito o*r:) 
S3 -3 vo-p nan jjm ^DI "3 * TSlIP GTl'nsl^ r*< ■\\!r»^'n:in r.t< ^^1 ^ 5 S^n*> 
jn3nc?)S :5xjr:5t 

*« 'ViS -iMn rri yh ©nywts aM-^ypS o:i> f w -03vi o^a^-.r 0^ *3 t::^ -^im^ ra >^ wa wnaH 
» "lou M"r»") -»w "jri^ "»A3 5^"»w :?>< wna ;w O'rhy^ n^3ri 3>3«« ina jnaH 

^3M o^nyvi 0"wtj n-:j w 0M"an:j ptreai rja^na o nyw oM'ytnvo I'^WUS^'n^ ti^''Sn^ 
aawn m o3wr nxju >^ oM*ria«3 onS yrn on-jan n-ora i^n^na 7)X i^ii o^nap 10 jrnywi 3">:»Dx» iw 
•nS a''^m*n'm^ 1^^-h ^'n^^^ ^S5P!a • ^^ "'"''x ^^^ V^ ''an yn-asv CM'nn^ xh 

3mc:h'p: ryn^TTt i"pw Ticvie 'xra Vs S» n-^m^n 

S a-an Tpin iniptj' mS o>i« i;,") owanS *;)r3«: ntJM ;)vw) Sm VM-aw "3 onvu awipie iro -pMu 

iSSa T^ mrinn o'yvin ot'mi -^-ma rww S>ntr -u:? nn^-ow nw TiSSn ipwj» ■>S'):i''i'ro>6 

: a: iSSo wj^wax oa? nw»« ^naiw) Sa Sm sj" 

nvrv W3 or wu-^m;) V'3» n3i :)n: ;)Sst/?xj nwtra f WTa:^ V%i^ ^ J ^rfTHH 

•ny«a "inaro to o^ncr ntj»x) 7)is niaj nr? mr^OT man o-nywj 

tS3 v?/r;)n ^3 »^>y;oS') f :n-)'»3;i niW? i:m3 om "»r>n jnwS io»:uj73 oa"* "^a-ira -cW ptSa 
jmna;;)") i-^Ss:) S3 ^tdxjsS S3t ^r TO-^r iSSr^S va^rj \shv tswji na'waM or nvrxj 0*0^30 'JO 
a V">* •»B3n rjy^tt mra ncTS3 ^jid'^Stj xj^)i f nrM-o iw o^ai orwa o^roa SV»rTOXJ w on p 
Sbtm "n8>o ranS*w) SaSr -»W> on« Sov >iSxj ;)3D nwHt* art o:r>H SSflfj S^n- "C nwr o^an -nia^ 
"»rM ^T vw« n-Sr snnyg So Sr TTT^ S5 S»o>« n w T»n |DT w ^nrca 7^ w S3 rJ*o« *»^ WN5 

no TiT) nnSw oynnai lanrai ''lu' oa rroro V;^ TsS na "ixsh^i "h^mts^yh rin^^n-\ nao ito 
S^r >^ oi"i 01' S33 'Toni 3ii3iur3 ic-' :wr;5 nxjaxs ;itt "dS rrr?) 01; p-i ijjS'h;) Sj ij-iso' *^ "njM 
•J »r xSi oi ai>r5 ov -pa-T Smo jror^ o'a-i err Ji 'O "Jxsw 1^7:3 n-»a-iHi :5Ta« irxti iw ">bcS 

wS»oi3 rnv onM o^ xin-nsa "iTJM 'p')o*3-»Mo:rcrfmaS:^{r»')T;nT:rnx>rxjo'"'S;rTO*>TS» 
tTAT^o Ti»rS Ha pm:5 Si3 -i-oxiS yvrn lono^J"* ^vro Sr '\xj' ntn ny*3 ovSja onxo or W(».t no-^u 
r^ S3 p-^ ^op:) iwy ;)x>r xSx 9W »"iv •^^*M^ v:«r tsn^o nma '^'h^'^ i-Sa -p^ wax? -^va x>n:.") la 
njj S^^ "n^^ TtV\i? XJlDina •^a*^W ''^^•t!< ^ ^"on -»x:^ mixjwn Sn;ix> oT«p la xrca 

••mxj 'i'fl 0M'> awrS laixr -S^m aip? roiMSaio n':5 p naira 9H1 omsu nioia :rtaiw ;it3o o">rw 
^SiA ob-juS yo yh^ rnp-iy c:?i:r nw» M*in ;tox> p"o So rr;) iij-iSj j^r Soa :?ip-jr o'xjia:') wwxjc 
•jTOt fnww ^51 ■i?:H"'rM p'«S osn^ira ot^mc mSiS -TJirt? xj-j^.t n"J">a tiixjw nna '3 wnnt 
OTTwrr "»"ic v;5 o'WJ*:? a'iii aiuirra* t'wu ">*:j S>nts' -o rtr Ssa apny inxj^ -jwr i-ona m3 
^I'^rti *liay r^lS 71*^71^ '^^DI I ti?'' ^'^vn Toia ■>•;)' om CTniMH rr Sm -itjm ■)y»S 

a p") ;iSw:«) :jra vn'v a"«w or iiapr or'x? Sxrir xjf»a iwrr S» tdowIvjum 7)V) p^oio cm 
rr xjpar "inx Ss "o m?: :tiS:^ '23 pTCsbSjj piajn "itjih im y^^n^ j^a^va :)ih"17 :5f n^H Mao pisCT 
3*;5M -3 nni '3131 omS;^© oM^no") -pra -pw") ^^aa ? *3i3f -»bm"> :)V'»m« wmiS osrtj Sno 

•n+TTG dy'^nnrb T'^a nrra^w ma^ T^na nsw^ nm^-b : jjS^m^;) ;?» -i» 

9 «Sx> Y'^yo SwT yVf anotJa nrvS oS-jm^iS "ortJ -jj nnajn 3»n mniS .^3rx) -j'^^na :5aiwa 
tn«T5 xj'^w;:^ ^si "^^hn^"^ yov ooi ■jijs nx>" co "jTjSna :i:):w ?)">:ix> :wiSi5a *\-3»:) ptn^ o'»r» 
^"W^Mi xSiS;? :ra ^inr:*?) ?)"'3 -mai "naTS p^ ibSg^^S rsiSwr) pi o^ViS'n xjip pi mcxj'? iw 
pi )Mn) "3 n»ino D'a i>np yriS ;jS3oi -^tjho six natj' wmn :)r:otja '3 nax).*) f'^ao OM'ruiS 
33 o:)n^x>3 "3 "^Tif^rj: o« SSn:nS *«i -^Jwna o;nM o^^ Mnio n3x> ^rS iMa mS iVnn xS v;n^i;)ai 

; ni5?^*^T^ Ta''ni?7l ^^amniat^ 05P natKCn : ? nrjj m ^3 oa S3 Sa iSSa^r onnra 

:i3n:M liMwnp iMvn ^3'n^3>fo iw i:*5513M c» Tt-hoy:) pioSSa ">3r 

o^nrra rrvrxj yTnyos: iV3t>n o^iy w o:)Mra b^^TJ^ia *UTl"Matll» J C\'^0 d^S 
wrx;y 7ji>6j:i -j-non -3 yion 3i"i :)m 113? mS 

>iSj: iS*3"o;r: mS 03-3 7rhi7> o^nycoSr r)M3:5X3 ;ncMi ;)pirj t3 o"-j:r :r3>: orjiM ■jH'yi^^a oowj 
tt W1M -^M'Tina OTcr rrvj-o 3)imSi:i o--.cn "3 •}"'.9n an w iiii xS o^'iyca n-'O'jro yn-^yhs^ 
1 x^Mi5 S33 nrh^vo TiO'cn n3r*.-5"iy yirr f^"^ ^^'^ o^nywS;: SMant? W3T:ai nptn Ta wiaa :»"aw 
la-ai na ^t) nb Vxrcr -3a 00 itcim pia pxai ipM;5 ^33 :)■';) ma;5 »)3:3 "3 :j:ri3 o-Vjaj vrj o^rt 
pMo *?3a T^xjm 3 J 3*imS ;5 -ox? ■) 01^31 inn w; ^ bnixj"* 'oar fl:pcwi 'rsn ;3nwa3 nSiwo :5':5*:> 
tj TJMi :ii3w "'H-W3 pi jcr Y^i ''CM Y3 :5i-w vjoxji niw5 an»3 pi iim n'oSMTO"" '':3b3Si 

10 *« *3 ri3i KTt -h^ovn m^ji o^17T53 o*T3p yx ^"jaOT 1TDX o*nyfl i»r)«3 am7 irjMi^JW hSi3 >^ ^stsn^nsTT ^yt!^ i^iw yhn c:5*">nM c"jnr;5 vrron rw oS'y 7nyhs:r) o'-^ms orwa n-ar-o 

o*S •j-rrtj p-s mra t^mar 'jsa^ zry:h3n "inna nxjp miara o:i""n rJM •^I'liri aiw o^^nja*) ©•an 
Sr rr:n •:«■) i:m3 o-^-aSi w-u^i rny^ c":afji irvw •5iu*.t -cnn "pra rira iS^mS iVm '^'"'r')M rn 
w*v ct> a*a mSxj tuSi: mBiwa c3^Svi ntysw:) ata nrno'^ aannS o"n rx o«i airo "is© t>ria at 

bsr^-^^n i •tn'^iaa r.t< ::'»n^Tbn:a'2; "OmS dartnn J •'st^^ ">«> va^ yhn 

•jvuri^a -nw cax> ^irn ^w^3 iwo ^J^^ oa^">nM o*»t»'> •t'nxi^nyvr) yo iwrws iwo v^^ 
•) la^na ania aia^M** ■»T:>fo iw vn«:^ w lajniaS o^vp »nvt> irn» -j^rS >iia atJ» p wiwa 

: nanra o-^ia i*a ox iW3 aanrja mww» S>n v" •}"Sia nanra ^nr-^a^ oy^t laxja"-) 

•"^yw tcSm*^- w Hiaa ova 

ear or-tj-iav -: mS oa^ny o-o no^'^n : ^^3 \!h Wn *r^ bTl'^IS b^ ^0^^ 

W01 e*a -jva '^y ■)»*:« >^ 

• Syrro^ "331 atJ« "vtr w awsxj -jto vfra:n iTtJ* pa irr>r^ 3Vox> iwj Y»nana 

S^ c?f? at)» mS ^3 oafja catJin ra rvm r»5i iVmi ca^ wortj ^r^^waSs m^t) a:m ora '>:^i 
xro waV Sxa 0:1^ atjr* ar ron^i x'Jw/? oaS a^a*) Mwa ojnwf? >^ 0'3 o-)'ara yh'i a-^^roa 
eawr axs:: V>-i:^ yh^-) oaS aaw TT'a wrr aoai -oS-i •» wr»S 10^5 )<S oai oin) wim n» oawr ax>»i» 

t^Fi ^TP'Oi ^wr a:'TMa mr i»a nwMX> iim i")«-xj^ai natra n-cja oaS w)S Sdv om v^oa ^^ ^r n'>w> 

, , trrb p-'n 

»3 ^•awa'? -atjr ca "3 niara y\v^ ysvia -jwi o^iMwa Tr^ii w^tjj ciBr33 -pn o:rrH« oaS 
ttn*i? t^nt^S Tiy^^la nwh "tt^a?^ ? T'»'W "^a-w o;;^ a-ai a:-rtJaSi aixrjisa oxjw 

fro nVTa 0:3 axopa -1 wf -o c?p 'r-Jnai ar'ns "rr? anrjb oo^sif? "ryj^ •:):ii-)a pi atJM i w atjrS 
•w:p «:r '3 '^'nM 13 iM:r*i ito »-/> nia sraa o» Ssm pS '«m:p m :p v;W? wp ivh 11:3 3ivV 
mStcj "aroSM-Jxr Sm wim aSai nip jjpiSnr M*a 7;H!a aM:pai w'a oipra pa>^ -.wS pi o-SSiaa 
f wnp orwi anr '>ric3: cr:r)Hci o-oior) Smito^ -:aw o^x>:Hipi>n '»« oaru va 0:^1 oaa in^tj 
: r xjnp -pax a^ai lonpa Mia ? nrjy -»xjh axj r nrni c^ie-rp oSi3 aira S3 -3 oa nw p '3 w TfC-hrff^Ti vyo Hi:! 'D a:'>T •? r^-iji nr? mSt o^irx o-a-ii antna Sr^r "(Tor' :ron -ncj« w V' ">=« 
n nT *r iirH c:^ "idxjt nvr' >^ y^t^i' Mrv yh dm "3 ■i:i5tt o*i'tcj-» 5:5 ro -nnu "^ o*"inrn -13? 
San V9VV "'^n iwn -p**^ o-riSa;! or*) o-tT»TB;5 or ;3nv53 '■0}i *d ot^Sso -pot o*n"i^o oy :)*3 
p inM ■'JW yh TJT^rTO jfrrna XS25 p pni cttou h-^oi o-'^'sm :t"^ Su ;7*''"'to:i rxtJti ry-Sa:) 
: -h Tinx^v nrra wVy;^ vtcm 'D Spmi 7fiSn«n )« r«ji v^nn 

•Mr '•«« r") crxMra tt;t< ^ijTsr.n : t3"»5r^"n Xirbr. T^iarb tim^ trt^ "^5r:iT\n 

.• J5"0">x> TT^TS v^:raSu3 p^om wSr T^arS miup 'a'-ips xj»m rww crvzn r^xSoxm 
•an %T)roi lar cnpsa rwj anira Vs:? ^^•3^ : TQCrb ^nnr\^^'\ S'nro Va^ nt;3?> 
r» OTM aiira S:ir ixju ct tj::^*) 

; ^ijio^jSsiSoj -jS :5";)' mS 0:5a "irMit o^a-i« x-i-er OT':!Ma "irrjxjti a-iv^ "hijro 

a Sr axjr Sdim •'itja 'ro 

b^^iaStl< ^".t'.l^ • 2^- ''^ix^^ live Vii:c -jS VM"o Tonna^ vr:a7)Sr mS -ic^h "'■»x>a 

ton T'^z nnsVsai : r\no d- Vs? nt^i dn 

t3 -jp*? ?nM-)"i: rcvn -jm*) mSxo :nVirx M">n .70 o*Sr n>n">: otS t)v:s -.iri :n:itJ TnSra ^^irq 
w«no 0T3W "ijwxj Son v'JM »")::« iS -i-iv) ii^-iht" cniarai cih "ja S» >n"0 V hy^ ^j'n" "imx) 

J ntTwntt "inan ^^vrb n-acb ipaia *in5? n'nns T^tna '^'7 dn'natrrf? ^ttt^'"> 

-p o-irtj Sm MX5M *3 raxj: otS ^n** t!tM;''n : ^!a*^^a br^'ifc^Vfirb b-nV ^'^^ t^ttJn 
ntjiTxi f* C1M3 *:m ti awovJi 

•ianoa a-uDx; "iw sSan^^iX) c'JXjy prr;)-:) 0*3*^5 So iTina''.rao:riM'r»7iSirTiaaao::S 

: i^i 30^">:^ iSr ;5t:3 

TTcnya wniS-j cvsa ou">! S^mS nioro -)M'>ar ;iT«a ij-m"! «S 7i^ o^^oa bJP^'l VlDTb*l 

-a nrH -p^ rv-ixa ormiSi o'vp o^nx ytf^h lanra onS n^ w "^^Mieo "iH 0:^1 Swrtn'a •»«« y^ 
a n *3 "3'»a ;imi>t» «i7-»Ma owiiSn o'lAa on^M ^raS -oiwa caS "t w "xmxjs 'OM o:^"» Sxftn'a 
rrxj'i ni5HX> re pi :ir"inn nr owo'i aio**) mi;i3 "ina axjva "irjo;?') •fSwra it^-i nrnxj ^151 M'ln 
a ^oa"^ nrMx? Tjr 'O xjnna*) ^nanxa ca*)n/7 nir. i;?? -ax) lorr atri i;^! 3A:a atjv T^r -^Sr ":r:53 
M*o ^rt rxr-)Ma c3miSi onKtj O'Sv; em^zh o»i? S« nt^xj nwM T':)raS» o**.Aa obtjVi^jSi cm 
mo nVSa era ■or\nT5MX3 319 *3 mw^ cwa dw?« ? fi^'\ ■»;\i 0-33 •mi o"33 tS-w ^o nc«x> n 3Ma laioTa t jjm-f n^^Da o^fj rarn "Smt orn ^ fl^'sa loa 0:5 ^^apa •w^m tj's axa n»xj5) V^j 

*r\'n^^ I TiBattTi ^^s^n Vrfi'n onaa 'v\^''n • aa"' ?»*« ""w^^^ v'^^m iffl^n 

n->a itjyo C1V0 -^-la Tm -h 

jnorr, S? 'an 'jiim -» p in-n nn »\niari "O • n"»r^&ya t^OS'n ^tn'i*^ r.S< n^^Tl ^ 

0' lo^ra VM i:?)iM ipnT^ro vn 0:^ m'ti: m r^n ym '^'^'nwo wu ^11 wi vn^iSrvoSawis hiu> 
» "3:^ o^i-na -n5M« vod rlrr^j) rSwSr Ma- V Sm^ T>aD *o latsn •o o-w mviv Ma-io -i:? jjSo' 
811^ ->aSy -iv-iM lyM o-T3-»a v;) oni a'^ni?3''rMXJ W) n-ara jro:?^ anina TirnSr ov yji^ nr'iO 
9 Si) r Ma V Smo "iiao ".i-iw my;) S» iwu *3>t ncMO wi iMr t)3-i a^^n :)";) ")^yn w»m Sjj yhi 
fcrrtns n'cjrtj ico VShd ^jxja- p p OO) laiBn voari o-aV ;)3»33 myn now "dMn w^mi i^rst 
TTVy "ha ^-B 1^ Kyy om wo^tp ^•;) Tm- -3 -jSvw nta^ o^« 0:^ H*y^3 Jifs a^n "i^n itjm -p-jV 
?5"»3 ntjr n'<'»a m» -o 1-) w -3 -»i o-ma "JrMXJ W3 nira -roic -33^ 0:^ iwm m*? mij)*) i*^:) t»H 
•» jnr p"* ">'^M fSM "«*'T5i ''"'^ J'^^n-t TTD -nm tjiitj^ m*3^3 ap) rScn -pw) •jtsmim -w -irjiM opma 
iror ■»■>«:) -3 -ri nann :f>nri Tivrm tto^o ^-3U miwj '"JC ysr i^iw -3 1>^»^ tn nT3 y-3ra nvi 
S 1033^ wStj V Smo 1- wea wr ^ "on ot") rSon Sm o^inani eiif? iumx* ^nani o-ttva m"* w p3j>n 
sni pMn -afOY »M n-rw) mS dmi nnwa nMiat) W3 otS f -^rM "^ism nrwtsin >/> n? ^JJa -pyh 

n2ni?r\'^ J torb T^nri'* ^tfi ^iW to'^oj^Tt mtK nn-natm }ih J ^^*> to« "•■^"vj -wh 

: oa*or« i-wS yrjh oaisa o-atjv vat> n!a*Wn^ J bn^'tJ^ ^^itlVl b'^Sia 

'■^nri T'^n fi^snmn Ira's ''lasiib '^n3T ^«»t^ bTirnton dtraa b^'t'a ton tftsa?'n 

hn n»"i'a o-i5Ta OT-;5i3ai on-3a on -p on PrtJia Sinr^ ^ijj :}« o^fy ^- b pr naS • n*!^t)W^ 

■jwarr)-! -»n'*^ j''.rf?nar,t>i^a5?r\^"\^5?!aTJwr\y<hn'»n ';jr>^"»Mv»9f>3in 
taar.'*^ 5 tnt^M? ona 'hvn:^^ df*u '^"a dsx^n • a^wS nS onnai oa «ni» *D»"^ brSir^ '•.'n^'' riaW dVs* nna*n b^la i en* rr?) u':3*'> o:^h -crrh or->M3 

eanxr Tfe;,x} mi:)^ oa-usa *-3r"> •3">« lawe nr o:ira •\"nr*> ^t" Sxn inv :ir-i;i oTtrra ^^xr u:i^ van 
o»Twn 03Ji^"> r rxj cwfwa or^ nya Jjt^n : tar-S**. nt< nrctn drb "TS!^ 1^"^^ 

DDj-i »i3K5 or w*^a vria c^S T»on 

V7rv.5n^.ttrbntjnrt3«fen"^^7bd"na'n'nQ\s^i*^r\'fl"7^ '^ na^'Wn 
Tn8< dsm ^ "Tni^n dwn -<r^ ti?W» mSt^*".^'' 'rbt< niTr n^"^ i ^^^'^^ ""^ 

9ni^"iS n'jyr 0H*r>«5? >nn "3 f-S jimnS o"3'nr» TsniiiS myw ^wv ^juaiH S:? yon ?)n "^w wi 
ns ^^Sm "Bwan :n7a ^t) w^r tjoira 'O 'i^y'o oo^iy hSj! crvw ■ovn- itixa oipr •)'na "irni 
S>r) T^afyj smwS ^^^ny rjrann I'^wn nir tw) rtu Si '^un rr:/^ pi 'h o^»ya nnynr t^3 
^ ThiTi TiTfC'n My"i c^-iOM:} waa -oTan fl*^"o -loi wianr "sVi;) nro iiwroa o^i o?:9 c:?-) cram ^tt 
Kfm'Tfl aiw) T;inorf7 VSx;5 oM'a* ctJ'^pra aiwa onxj "r iiwiot nta p cj^ "^an d*^ "Tiv) Mr>J)3> 
Tr )d:5 Vja •? ;nn;)S ui Ss ;)Vi-t:^ r^aiw iS -p'T oJirir s::'^^ oaJjXj" owpra r^a od« 'r^ »^a 

P -ViMA n^^'» : *-<s n'na cbt^a '■'cn^ Ti'^n^ "b^t^a nnfit^** • ai wi ann S« 

:)iy iwo OX) "or -/r p 'Si^q oM">r ■p'j^'JM^n mi:? 'O ^*>o^^ ny tb i^i "tom SxS r^ron s^nfl 

Snanr "aS^na 

w anna-ir -jn o*ia">i5i pxS -pMij anvoa toV? c^m *3a o^ii o ;?ioVt»ni3 ir)- o*Kr>53:i on "3 
«W"i »rr5 351H* w or n^n o^Sra oiyirt^ oa^tj^i -jS'ki ^Vm oo ioV) ")xjm x'^anMov C72(>* ^norja 
;)>r».T wriMa ^cfr mSi "otsxj;) ovn •:»« jyiM'sriSoo aixj^-^o wrr w^ "a wn ">a! mSi ■\'ni3n anrw 
traTor ■nr"J0Tf7x;a cr^yh oytj- xnx'' px^ o" T"> '*"»airio o:y)M o-wvxi wri: mSm ^^-Jiroa 
r S« o-Qir-o OTT.M "pi 072P ;)inMr^ "iTJMXj T^ o:niM 131 orri n:i:r i^yxj o^a cn-y oimSr 

: orirv S>< orar c";i nsy 
^•Ja-.wa CTXJ "ny;) "55? ia-.oa nrn • nt^Sn tfb ^ V\^ 'n^y "i"^"^ T^^tW^ ^^^n^ti ^)PT\ •» wrv >^ laTca -o p>^ x^m r^ •»vh ova •)Sw^^r*r:^-J->■f7 g^y 

♦ ? ''M iprarxj mSm ^^vto^ztS u oit> raS y>r» wimw ar 'wj ai*^© ?v»w) ww ct»«3 

Vs^ roSb TTiQ!^ n"^*.^ te^.*^''^ 

: •j'^aa* Sw oacr sxj»t» 7nH*>j3a otm ^safe r so'i aww n*rS or^i;)« SmS 3ht>9 

9S^Ton ^;st cr^ lanioa 3im7)» :r'9t> x>r:n ii:m t^'' ^^^'^^ "»xw c^rriS w< r^^ -pr ^Vptneji 
T\^ttSy\ "^^ ^^"^ • 31V hWSdMoS fly n srwo io»:fl "Oi axjir "i^a Sm jmtim s»^:^ 

••S-yja^ ^•vioMai irn'CMS 3ra« o>nn' V SxS oawai 03i»a ">atj:x> nan 

3 VM cm :^*/5?) 'D o:i« ofla i^t xS o-fl nn-t^i jmanrj "oS^fl Sax iSni^ ^"t^i o:ira "3 oow nsf 

•arw^v ns *}"na woo> n^ ^a". c?^ xa" mSh o:wa o*ir m* xSn 3ma-.i5 1:^ >^ poi jjt ooa 

: w)**>:\->a -p^JJiav ^va -hsD ^ran ma tow i:m*i ww -tntjjno o'-r^r 'ja hva% 

>3«3 oyira *o »niflS< ^i^m n'^.iiTi "D J ^st^a tn^ip r^ipn^ "^^tK ^^tan '♦a 

C"iM *3aS rwt? rwrfl OT1 Sh ••M5W i-irJivi^ 

Tivro Ti^Tsr 7)'iTca wrwfl '\« Vx-Jtr ^na^xj >hy^ o^S:f? •'3 :wiw incn: o-.aS S>nxrV m^ ^^ 
H tfl"* mnM imSi pTOPfl onxS -jsri: mrr riiew ^rmw San o-hsyna^ tpija »-)wa otj^npoi owf 
••yhna :ni->o">r» o!:f? n'Jtt' ojtim O'^wai cJ?a ran o^nM vtjr*"© onM 'oaS p*tj -jv^r ?»:?■) Sm '•iw 
*\V W to^SSla^S 5?31S*\ : ror'^'^ ^^JFo '»"'3» ■>''«« ^V^a Sp> y*^^ "^^ "atsa c:r*n^ nn 

oaS «»30^ "axja Si3»a oaf? Sura ^Sia'*'^ ? ^t^^ t'Htl 
os^vi I'Sx ".prr « yiaffr S>o >6« "»!")» t^^ 'a^a "J^J^^ p ">aT Mai ixjototJ 

«c Tn-josn v?a o*Vif3i -px?* 

•WMl^ t3't^5h^ J OH^rj' flM»*an o»*xjv flM:rSw Ma-^D?) cS'-y* aMWT cTsnpJW 

ana-o wS aair ittiS:? pw oca T»oMotJ o-Soj^i jrnw';! 

•3 te^ wnnn tjixc ih ononrr crwiS o:raii:> aSa y* ih 'atwj •;« vrvrv jnS^as iwf> wsri 

1^53 57v6t nyx> "3 3)W«:fl TO 9W 03*? flxjrxj vnn>/>e3 o"iM "30^ inw") asT ShS sMnw i33r -axja 
•h om Mtr^ -pT 'Tpa'J wtrwja ^-wnai mai 3^ nrap "»*;ja o^'iaiea wif> biH -ia m;^ aixjvja 

133 p y t y p T'^^Q d"V^ilK 5 0*^13:11 o-jiStti h"''' or:c' >-V> yot5 inru inj-3 333" V 7m;»i 

©■TOMa p "»rM Wjtj rn o*Sim om->p lirr^i ibrr cr-m^u'wi orrr ■j'rro "3 
'Vim ot a::i"i ov nnM cv tt^* 'dh w Sp >r>^ nS*nxi5 -o -Vro p mV) jjhm 7)3a ;i'n'" •a'on "3 Tora 
S-nM:^ rco "o-u '>xj';^T hS oni 03ix>m ioito'xj oo'Sm h'Sxj ■jh'jtj iuo *S*»':;i 'o im "j^O" mVo 
vS r^t> •Si'w 01 nr wSa o*3TO">n "j^jj o'tsan va cm*, v^im nxjrrw *>S h3J)x) nu'^a xj':i,-)o "lyMxi 
0^* ^traT* >6 0K» 'Sv::i on-^ij -u^xj e-np wdii ijpsri o:i*x>ro3 "ixjjror") MiJTp^ srKO"* Smh 
w^» -u^xj -ir WmS \T>xr mVi na-D ito"A"^* mS o^mt5 SaM "-o-Snc? or "yv on*" '>Te*a)'>*'\i«M^ 
tjo S» aiMsro rsioi mih-Sm "irMX? ■)r:jSoMT: Ss iar;n nM« liu^ncj -id o^^Vin "pM**! nMW 'Sinn 
r iyy *ijj yy^y*\ D^'M S3?T\r. ^t< Sa : i^") r^ wn vnwn -pr m V5n«7» am ■)33'oi9 

•• oim:) Sjmw ■'SH Sdim So ovr: 3i;iw Vdm Sa ; ri*\^ 

hS tMT3 P Sm *»r»r ?M ^r 

rbv 5 dr.*\ntwn tbn"*^ bi^'n^n n^i*^ rbt;^ j rnpnTji ;5pxj«i Mr-> c^» v 

n Mvj i^ani cMr^ naf? ■>'Ta-a 'O ';n' p w^xt p mS -3 nisM tjxjuot Min 0'Mrn:i 3)M^x'»tJ 'S ^lai 
TP "vjM^ji "»t>w TJ'JtjS anp'''' "^MtJ iTO ;)S nanp jp'^ro «n«i5 &«x: tJ^r- cyr)7ri^tro wSr'i -Ji-cn 
^T,nt!^^?Bl^ nnon '^V?:h ^*n^^ i 3:')»a :5t vcnfi m -o ow -UP 13 M31 TiSTTTo owwntj 

5ta TTK* o»n?i;5tJ ^iMnv) 

ort'Jwa •'^a' 'P"'''^ "^ V V^"^ w^M^a •v* iD^M* o^Sir:)« 'Jifj o^nnMa p "njM >^tj 3« vjan 
•w»M '"noMni ?maTD •oVi:)'! s*;) ^nv oJiI o:rjM*"'3 'O' i^Sxj* -itomo o'rjat inat'"^ rrr wrij 
ro OTM "sab -nrr V53">a i*tj;jr -nKr-j a^-ja ow M7r:x> ••S o-Vina -jtjm mSm ct 3:^ inarw p OA 
TOli^Sfi ^3? r*\^at^!a to^'Tl n^nV : Vn:, VipTi a:->a S;^p jiw oawr :?x>»tj o^nonn soou 

3*:Hn TA33 m' Mip -s toi^sSi -aM 'iiM-i zry> -r -03 oo-o pion i^tj-rxxj iwo inv m*^ ''•^t'' 
yhv *tn» jn«:M J ca mv :)an ")wi p*) na ".i"'^ n:\i t:m m7)5'i ai:«x> 1193 na mvi ;ipr» M'nxi 
oi ns'to:) "pw CTx> 0^3:5 iMX)i Tnwtsr:)-) o^Vanm n'^'i^i p'"'^'' w *^' ^jsmSjo o^an o*?3a ;p>6t5 
'\^Tnl^bfia^ Tl^T^"' Tfsyn nl!<1 Tt^'n '* '^^^ J'JmSto •3"->7 w o-;? ovb« W3 Tan o-ra cnvyi 

0*0 •pi5r7;a ;)*rflro3 im^ 7^7^ J rb'^^TQ^ 
3 ^ '31 c*n t»i"!ai o^ViTM o-;^i3 p T:nMSj:i f» rjvrr wt ot) ov^Sw miato 

: "lUMTe "i;?; o"a mn;^ nrw5XJ3 7« rn/jiSSr nWisa niwrS ^-or^m ^iwis onna 

73 nn>r ai'wn tih S;^^ iw ro*)'»T3'tt t^h^ vns nijiSo o^w? 35*»c;) '«:« Tbar nri3*i iAir?« TiS-cD lain *\jt^'' 
iD*:^ ?M'i:7) Tcsn-ro M3irS -nrtf? n-tiT :^r-.H :)'*!n iw ;3rio:i v"'^^' ■'^'>'?" ""•^"'^ ^"^^^ T'3S Srp 

Sair^ 3-1 snon Soi rSrw) wwn S::i wei rjSrm •jVmi -}V« 7)yxc^ ri:rxj rjnro nma mrrS 
«•)■>;) •^na?)' Smo V' p-o* hS oh :53Tc:) t» j:iS iSoi^ mS oir^ianr)** owsjn Soa "O rjrtJ ;)r)M3 :5nxj5) 

fcirrft^t^m tr>7 ^^ ■nr^'* \?t< ^rs^r*^ : f* *'« t-'"" «^« ''3^^^*' "»' o**^ »«'' v>*^ 

hv^ : d7i''Sa ^^:;n^i "nis^^^S n'^sro d^^ : sj^"*"^ ^-^^ ">Hy' ^^v)-) t5i->o wp^^a 

w irpo" -0 :)rro:? ''i»:m ^A:^ "^tdt) or'^A \iyn*i wiy)nS tms'V" o*p-i^ s^ao;) iwitji u'row 
ipi5 Sm V Sxn c^M nn3'« rn iSaA hS vr^ Mn >h vr-iv) pi earn Siaa Sm oys)^ rn>5 Sk o^Sjc) 

M i-»»o* 0^3 o;)S ntjrx* whSx::?*) c^y:)« 'in^ SmS wnij) i:s^ Qrj'^ nnij 
fnpa 1-Jon S» ^x' Sm;? •nvtjp cSi3 ^o :^«3->>q Sm im o"3 "-nv S:? wrw mwipin^i o"im '33^ osnx 
>:5iS^ ;riMSx:n orwivs on o:^v "if? i:iiSV;t« •'osni o^op? 3i»itt3 pi oj)*ra inwn^i n? itjr^ otf 
nantf? ;ni-in3 bt;^ : ftJ'l^sSblat^S^lfl^'^l^^^aSr.n'^Tiabty^ ♦onwwiwi*"J 
•\rah V3*"vt3 rr3iMn mivw idtio So 

naive 03nM ixTXJ ^"irjM iwipra nvc p "D p o:\ ">0T nni'^S osnyi in^fy onrou twS ixn*"© V Sxn 
•]xn''i wiyrsi i3nn3 Ssn o r -iinS V Sm^ pyi iisj^xjo nsi;:^ nrin ons o*3i»i"n t>:i«S nriS 
ipi3 -)i:if?3 mnj xi^ nrni mpv3 on oim -m "j^'j:? -"O o^Sson i3xjn« iw hV nrrt> iw e^rair;» 
ry^^ Ttri^^S *'^b ir^^fc^ J V^'^^ Dip»:f7i "^aiioS wim ov" o'r "Myiri rjnn: i3 "cj^xj 

n'nw»n:w*w':5n*«nM«i:x>Tf-iH pvnx Tf^tlli tTJla^^V 
t at^ '^i*!^ b^^ • 5^3 '31W V :u3"»5 n? Sji axjr So na ir?rr >^ nn'Sr ipM 

•pnanwr^nonna^tt CM?^ * b"'^''fc^!S^rbT^^ST^tlt'^ b**^ 
o'C •MTirS n"y ifiMi OT oa?6 nanr cnS c^xj-i d"31>^ 

oipw o*3r-» r7)v cjnn o"3:3"> ov ^•r^'n J b^^ "^^i? *\5aib^^ b^b5f^ ^ bV^1 
r nxja: o7)Tzh iS*>o oiprn inna 03*x>in i?5M 

: 03 p ifxn -)xiM o'3»in n«»5i nxr oio im3 n^r ot> 13:13 sxjic ^^y 13:10^1 ♦ 3w oip):n axjiw 
31 ;nno ox> i«nt :5nx> ^5?^^ : T«<nan ''^ \>s^^^ b•»^nb^5?t5'♦n r\^*^tr njT^ri 
'r'^rn ixj« -d ■)r^'"Sy;>i o"no irw3i 

: 3»i3ix) :nVi5a y^jr Sxo Mim nMiasji ^ix xjir'vn ii non nMi3:n "ix «i->-xi nHia?) ^x anoni 

^333 iMr 13-^1 03irr3 bb^2L^ : ^'•jia'» life ttn^Tibi nt^^ "^3^*^ tia-^y n 

So nSor r ens n'n?) nStJ 'rw «S OTirnsi TO xrr'i •)sz ivrwi :i3 -arv rrir rfyrrS -^cmx; ica caiw ai^c im;^x> 

tnrne;) "i-^ "»on v J^'i sin nnrw> crrjo^xji o'-nT ">*^* ^^^5 rniscir c'^S^:^ vrt> -^ "»rrit>*> n^fx* 

nywr n? iwai wtit^^ jrnmx) rn" cci wS» :5";5tj ir^rM :hvr>n Min ">r»»t nr"»i inrr x>"i">*r» 

rvj^i xW' "i^a^^ c:''*'^' "F^ '^''^ ^ ^^"^ D'3"o o-MTJ vrtJ o'nr^:^ c-^-rr^ Sr ca'-o Vr va 
B TT Sy:aS rj^-ansji rrrv ^h xno •)-i-. mS iTjwa c»jn v*T^"» ra 3-> "^yi-h ;ir)T •)rkXJ ^•'nMa?) 
^Sy^ 'O^'^i^ SS^''^ • T"* ^^^ ■'"'^■^ C"y tjrji o'o'?^^ or z^;)") c?5-Sr m*3C V S)«wo :U3^ 

wi ■}n i3rwi'v>i i:3A"t>^ >3 t:?X3 '::j;^« aJiXJ" p-SMSi ©""ncjrs 

9 yt'h Tnnvov ivaxS V Sk;) o"tJB "rcrho "nsMtj wrtn •}!«) nrrow ^3 vc) iidmio initri 
53 iMioSr ^M1: la*)^ v<3^ ^^^"^ ^'*'^^ '^''^ ^"' ^^^^«^ :>mry oto rr)" >h<i iriS ;57T) vnm ir3 
t> nwSo p'aM^J Sr otjn orr xjijf? X5'i ciH v*^^ :fnMSr iwm -p^ -^ish ojjih S^xjt:;^ -pi^ ;r>wa 

*^0h m^m^ nV^^ nStK ^W"*^ ten ^ • o^x^ oVica a-x)"> wsm nxin •^-ywr fms 

W5XJ ^ nSn "nc tj*i tJ^H ia * THTl^ 

^1X9 ■'iprM "3 i:>n flxj-ir or :5XM5'xj p •x^j ■i::'a^i Mrr^i i^nin tjn^ri I'loriD S-ro«i :)Si3r 

n •? aYia n>n" cfruw nwx ra otw p-ia^r c« ot^'' W")** o^rxjnS mStJ :)n) c^a otx rwTo 

Sa ir>r iio S» -jfr wSx> w"i't> w»W5i r^Sr c ^mi v3-»-o xj'm SoS -pnoi Sir px^ ^^^w Si S>q 

; 9tS»«»^ '^JT Sk> ^ri yro* >^ iS jnSaw yy:or^ v»n? mS ijn:xi m ;5tb »^v In* Sw 'O vha 

T mS sis vrx gov*) "isiixsT* ctji o")w o^m tm vtotm iinr:: si nrn: '3 avD ct>i io n*»n«a 
•-3« -wmMr 5U ">ri •p'jb T:!rs Sr wih nvH wnri idhj v*'^^'^ ^'^ ''W^ "* "^ "rowi sbS v» v 
na*»x>"XJ stSj^s pa-p Sr vo^'ri yo: mcnes vjina n-^jjcxj sta S3X> "hcm ot^oxsi nan- srnSwj 
sSm wxa "^art sn c^x 'sSucsr irj^ivM rnwiprs Sm "iaxjxj or 03":rtJ ir3 ov^ptSSm'w 
•fro rrTJ) Tw;S aixsn rpr tt^w *iS ©^"'xmi sx>:« o-rars p i^n irSw ttoio^ c3"o 7nr>pw) 
soil"! os'Su "^fyr -jit -Tan "nDW) n-a iw vsi -im ifrS r^w^Sxpvr ^H^a:a avjxj voo stvr 
'^n>n ttmSx aMic "i^txj sui nn» :>roSr« "^roS nnr vrj" mS-j o")a -iXjS iir vs" xSi oW? i*rr mn 
t>* wSm ini*i9 "w ovo yxi T^Ma sS)i lairaii mwHs So iSc^ naox; n*tJrs Tn'o^^ omwpioa oo'm 
irt> W) TnvS s*»xj'" flM-a^a -itjx pi nriMS iS-m onpw osa vstj jn^iprs "JwS wnn oiaS Skixj^ 
")©M p-» oTmvrcv pwa 'Ja** or r^-hxiv axiw ov^ oTp "ja ?)h stai i^-irr sir) o'Wy» .-y^M >wn 
s TiS^n^r *o cur* irn: h^D "iinrs s! n:si prr -^a 7ne>r>i aniri oi-w rrujS Sm-jt ;w«ja 
Is 11:^3 MIS nwirs 90 n» -p-n." pSn' ^ri^ 'jr'i'^ai n-^rrea mis jtt yi:hr)^ ycvS is mrma 
TO sp ^wra "»rj Saj c^nrH3T^'^'T^ ^^^"^ "vjm T^ajsi rm^'o imSna »ao *i3"io os*ya vv yhn IH1 m'tJM tM^ ^a^WA'XJ Sm3 lawai po: -aS San qS-jMAn ir -»x»>n3 mS trav sra r,? wS^a "axv 
^ TOO vi"OH ow fljfli r^iMj Tia^ >r:) *3 Toa mt" ^^J'' 'i^^a :\h a>r->r >r9 o*;!b< J^ anw!>o 
ew wn :)^^3J WJ pan "n^ao r\M t»")f S tJ-n wSstJs :matjf)wa wyaa nr??) tJea :^>o -Vaa wow^ 
"j-oo^ Saso nn")» -nvD n'^^v n^Mfl iwroa nrx pi SasaSjo rasi) ^ "stA nn^jj ow nnj'-j pic»n 

•ry» i*i»ro toss -jioit* im ^nw nn^Soa nvh m^jm ^'isKt» :«ra n-*:'?:? :m»^Sa3:j nmr nrn* 

5 trat^Va '^'^tt'rt^i "n^TJ^ tmy^ y^"^ ^''^^ ^^ '^i5'»« o^w !«*' '»"»'>5^ "'"^a *w^« 

^3 '3 o'rinjSsa •ot»iw :5t3'> y wra vw*:a j-jdh iM"»r -ns o^w irDS>nx)' ^nr^jpwra irijiMSa 
^ •;© >0TiX> ncSg o^riM'^a W'a p S* o^an o^i^ "i^^^ai av53xj ^rjo n^^JJ «»3 cSxj-n^S ^iS« o*TD»a 
VlJPTaS'^^^a ^ ' "^'^^ '" ''^'^ ''"''^ ^'>^^"> ^^"'''^ 3"i«"n SpsS nr> -Wt:?*) psM' 07^ cnyhy 

lai iry» S» fn nrMt> o^x> n» Vn^ 'O ''«m "inHu 

•» Vjj :y< o^a-) o'wcr irx 0:? M^ri'-o Vjt^ nm* xnfl *3 o*r« ^ts'^cm Sh")io' :irw S» ^«mi9 
CH"3n* wni ov)*!" »r5W3 oSirS iHy hS *3 w^Sr -wr^ Sa "a-onio nr o^:x> nw gt :»iS:)a •j»nJ3ti 
■oai o^TiMi o*aya 'd-^ tiasaSM-itJ' ^mSm oiM'a* orrr ontj mSm mc yh> onioSr oi- ^jrjwj 
^ yr^-iysy^ o*rnt> na*) irxi o'wtJ Vr Vi-i^ -i-Sy -loiS "'ijoxj t«o n» Sita m'^9 nona rt} n^njn^ai 
••JHT^ "iMnj? lan yhn "»«* lan •):'« tom:3« 'S OTjti S»r "ojtoSs n^xxi tioD crpnvhisio ntM «Si 
"■>>r> ^:h T^-vTiv :)«i is-rra tjVim^s )»? yiM' ow i:Sma'' o^3» Ss Va •3in*»aa p -D ri ^ixjrV -jS 
^TD>ct9 an ^^V 7i'7rx9 n» Sina tdm My:t9 Sax 'T n-:i^ "J^an w^wraa nn cm^ »»m ■»nn y^an ypS 
CD'VTisi K)""»0'>i "is: ''sa'j nrM^-j i»x»«t>»«*3na Vri iMio:?! -or S» nws") ij^i yooiM ©•sSr vai 
'0 icsni^pm « i^n^waa'cj iv3 wsm ^-^a nt oA^ow) o>n ^"'^ nonn iai "JO^r iaww i^tn:a "^mxji 
•a^n ^3 'wa? p ww« s^w '^sS^Si; :/n«:i:5So>i ^«d! ;7''n-' p om mSm Vjia nann g?a isn^uaa >^ 

J ^l^^iaa ^^^rhsh^ b'^rfTtt tr^^^a? :;^n'n •* w)» t*"*^^ c-h^t s^a: oh« xSh 

fy» wn o*nS< cro S» Tl^i*^ 

37?« '«i"iM TiT.is ;)r'»x>T o« Sr irtj "pssr f "ir x pi r^tt-jr^Sov y^ to^xs imj tj'>c a'nj) atfj 
: 7T)23 ifi«3 So S:; Tin'trh ^» ■)t>3D px^SaSn -^iMa o^M 0"'):>a cnx "»«mi >ittsn 
^p rioTO T« T*^"^* Va-Sn- 'o^^Vj : >»a3j^ *y«»^i TljP^tF^Tl n"n^*n^ tobh^ t?rb 
•win-iit3 ar TiJ nnx^ «"5riD SiD?w rpa n» 

• nnnt^i nnno ^^^sn to'» Ti^t^ Trto^'^"^^ "li** torf^ : jjw ->i w» 
trt^Sj^ tm-» ^^o at<na : -^t^n^ n-nrr trfi<^ f\!3?a t:''^t>c^Tt!?sa ^ njbs "^ 

: •^r'tt ona'' t^^TVi Vn ttws ta'rbfc^a * ti*-.fi< r\r.wi rS» o-l3"!« vro '"XJSM Witj* T."tri SiMtJ *jr« ir*i23 niT 1'^3'i ^^rTW ?)t '0—7'Sm -jfr jj) -rhn 

Tixnv tTM "n W5"n5 -f) c*rxn *r *r o-no'^n -S cncju* -itixS xjin^ x'r:; H">*ip *:m ^-^i c:«?-a 
ai *WH o-r5"»M c;to cm' c'H'Jr^' "po Tit.-S owm ."ik^i 'Dxr^ tm •nr-'.'i rno ws -Si! ^nTm en 

^s "la^rno jih:x3 ""la-in ':i32o nxjio 

•3^w*r> •jt:^ 'Sr ranoi ^vv crS: c:i"!3t ':rr '^ *ri' i^nS:"* 'iiaoo o*"'3t;? ottimj ^ko -jifr 

•jfrw "am -jiriro' oti o?)"im 3:i^y^ "ws -om "»a9H 

-a :h'VT xj*M "JMi "Sr wrfwn -tjsx w ir^o m^cn t5*M ri-ryi ymirn xs-m it)0 ^iVx?) t)-M 'om^ 
tJ W? r^W) CM '3 'T3TH -:h'^ xjtiSt -^m *:'nHi r« 'o^ cr^Sna •:mi iwra iw so'Sr -J)-;) 

•\^^"«n : r^^^ntji rrtr. nt^yyn na.ic rrt^. -n:?^ "^i:? n^"^^ j ot-w *:^rv 

^\^^ 57 Vl *\'^3? *1^d'n * ^x^"" *''- ^*'^' cthm ot^im *?)**:)X) ^aT^M ?)n7n :)i3i "^r en iir xj*^ 

^^^ 13 ys'ho' rtj-) oim r-on 'S» n^7, : '\a'^"'S5; ".'^tli?'' 

-n-SxAa "irMi nxso-xj rio So nSSpS n-r-xj ^nbo irwttS i:*©' Sr -iiws" px? ■}H7r li-rr Sr -nra" 

TlTffi 'cbsin^ 5?W^ t^^ "^VS^^wTi^ • ""■'"M^ ^x"*"! ><'^'> *>^y^ c*m:")od o*«ionn omi Su 

c:: vsyrs iS ;)-f)^ cm nCfcTt'TQ : nt<X3rb 
Sa) SSwrtJO :mvrh rw) Wrrsn yna 3**^:J)'t) ^oiSo irswro :jx;n mt' oih cto 
>^ niQ^o H'ttn" hSi ai»xj:)SM 11W ;i>n9r^ -» im r)2^rri tmct mVh ;nio? tjVxtk) iS aiwnJJ >5'7 luri? 

: vroM w i:it« wn^ vS» rpi a-n-o na-aj 

ujn^ WTOM pi cr^vp "o^T^ crn-^Tf- y:s vt»^ : nsrJ^ n5trtt'\ fi'^nn^ n^nis vn^ 

Sdh3 t^xj'Simo itot3d;i Srxrr iSm'oi vaa ir"):" riy c^ir: "trs 
rr*"e -)wif73 winvrirr win? to^t cr^ronnw itsmt onS «r Simx/? -^S-mi -jS-m v:3 i^'or "»c>i 
•OTvy" or-'^ronna i-;noj oai biMioS ir^r nr^Sj o^naw;) onx 'oaf? ixnT osvnsi ?na'-^n co':ia 
vViva •^x?H o^S:5 ">*cai :57W"'p 'V}'73pp J^ -pT iirxji iw an") psra 55H"»r3 loi-n :^SihcS 
n][^ rp*? M-T5t» p 3"J0»3 wnx nmv tO',::) n7)3 pi :^n r-:5ii07)'S mora i-^Sr aira nSir-Siva 
»Mi v^a ix;n'r nywH hS :)>r'»pn 7?«M nrnn i3x>« thw lann i«o -ivy zjSu:: o-;??? 7)mto :)>ri(^^ 
■«t> priyn anS o;»-*7r itm "33 i;^r)* cm Sim'oS v:a ina'tJD p DM^ir^ wf> rSnoo xniS ixjjjmi 
♦ Tra^ri oyw i3X> •;i-'C'5 ans 'j iwS irjnp o» Mrwi m-Tnr^nv ivt otoivt) n'W) cn*:)i3>6 

^•omS^ ?a*i i:ri: vx:: Tir;^ Ma'XJ iciSs 

^ Tl^^ J '^w *x>p3C ixjpr pi ncM v'iiJ «r"> tJp3 '3 xjpw 0^' X)n- rfyo crvi iS 

ttMXj -iS -ion -)xjiw iS «.rj''St< n'^a^^.^ 'BTi'w^^ -ion Trna 

•jitjiotj -ifrMgnr M^yxj or^S ?« SimxjS i*:3 hjio^xj 

da^ na^ nnfi^ nn*ia nnrarb nr\^^^ ri^ •* p'»'5 vrw imttj^ mSi i-»i3ra vsaf? -ion iS 

M anna omnM pi >r-»3:^S iTJ^nnx '»'n^ 
• 'XJ-'w -n-a cro r«' nw m-u icmxj i;in not i:??o imx>" mSxj mW? :i-:)* vnn>^ mSi ;in:iM tt aaS 3M3: sjnflf? aaVaMo:-) to^ sivjj") t^m cat njt mSi -^-ira v;? yv ^d •>31 mS tibm "p" v^^ 
H'>5"i j/j^ 3:)M'i a^ aMSSip'SMi ":d wy» Sy nisM mni w>m rjn^rf? «?;) lixrKi im vsn^ar aintj 
r"«J T"' P *^ ^^''^ ^^*'"'' f^''"' T^"* "^"^^ ''"'T'^^ ''^^ "WMiari vhhjh tsvri hS** isMfKie nt WM 
fraW\ •\*ittia tWtP t? J^'n ' "^^ 3* v'^ CM ■> JO->a«x» nyn3s ytn yhy 3i"!3 55M133 •na^^'r >nf w) 

v»y\ vai^rrs^wftoi ;5:)i« o-jmxj •o-)j-3 cr-no Hs^npi ^^7^3 cTsnutj n*a^ n«iSo 
■^!Da ^"7 ^"nn • ^^^ ^^ >«:) p w wr 3 ;5f^*t)iw "nsro 7ncyu;5 aMsS lei:^ « nxj itj otmw 
w nroS") v^rh Y*ir:)Sso -j-o •?> mn J Tl^UV "rr^T^ ntaS*\ TtCQ?^ 

•^ rW ''^"^t^ "n^.Ti^ Tnti^*^ • -^jSir* nye ysx -j^oicj ;Myc •p*''' nSpi "S -ivrio wA^c 

»w> *X5»3 Sy CT na-ni -nsm "DWitJ c;? ""a-nM C 

"iVyg yan air ^:sn 'D 13 "wrTwa "»x>H yov -^ih nt>» "pf? 'i>n ^yyyi »>n -^ris v*^ "^ ^f^>o 
\ "Ta^Ta^^^ "^V^ '»aaS< V!^1!^ "^^ ^'^ • "^'i^ 'V^ a^« «»*''" ^^n o» pon aw 

Dwpi"yni If ©p ryr? Vjn ":» "ta 
•^r-Wi ^laVna ^miOaiaSsSi t '''^'V ^'^'^^ "^npa ^-nj: *aS ''ttiSo TTva M131 nao Sc« hw 

SpjS ipro -wwa r3iMr -jnraj mwn nSa tjito "«' oS?) nioiSs 'TJoS^iai -jmop 

wSiMtJ ^sr-Tio: *3 nrjM oir»3 nw3 awr -^ yn *:m p "»n:i)S Ttar ^s^ai V' ^^^ V^^ ranw iM 

tQ^"^ W^a "ntra^ toSla ^^rna ^*^ J ©'^Ps*' »^r«« V^ n-)ia ^axi ^-j^h npm cipM 

-o in^'aa ;)3»7)r :)*:w> circ iVo3 ^"nia 
a75i3 o-»pio ^"»ic;3 n^nxs yc'vrm yccv vr^D xoSS Si3* >iSi in^o loien i-'jr oii?^i 1*2*3 Smt, w>n*x» 

'ni?T "^a^t!^^^ bTf? Tto^r; ^"^'n "^^ J coni^ '\t3i oi w -^r -^isiw ujixr ^^iwa «rj3 

''i*^l5? • "^^ o'''**'' c^i3*-3C"i ^Ti'^y^ o'Dinn o*!3w i-;? n^iriji vino •^nx (rxn 

oiM -33 1MXJ or ^noots iro -^lora ^5^ : *^DrQ ''ayWH '♦T^t^ Vt\W 

^3pf*n*\ : "jr'w:) a»« p ^13") o^cri 'rjr :5*:5 pi 

«•») -)Ti5 n»ne:sj w? ^3 ho;) ir-.- nSTJ"^ » ^7f^ :\^n'» nr4< r^l n'^'' "^ 

^iK^ nn'n nSSr*' • '^M mSi ^r3 ?6 rrtsr w«i *S 

©•^V? w OM 7)^:) #7^'' * n^Qttr 'Tto^ tiD*n nw T>aJ^ 

3*1 i«"»r w;m '02"i3Jintt -p'^ ot/tV? -otjin *rM 'tjim 

r.^'^a ''it ^ ".toV* i ^«^' T^i3"> 0* T"?^ M^ "*>» cniavntr itJia* "S» lor 09 neia'i 

wiM3TiM*5V7TO3iM T;nnt< • ^^f^ip^fc^ b-D^ nnT^5LVfei^!a WTV» ax^iea '•^anisv :)M3Xj 3D '^laao :5m JO ^3T) TMt So S»jd p m'")") om lan' o:n-)tD*i iisit^ its^oVh 
w w:7M3 ibrx linSioxJO •):m SMiifi)" •nrx ■'7)a;)M J)n;n ari-" "x ■'^^' ffiw tj't '^jxj wax caS nooxi 
•01 oiVxj 'OM S>p"0' "»")««' -^TW^f^ MTM a"i'?3 ys >r\r) nrM rio Skixi^ ynn ">wm no'^sxj it>» 13^03 
r Ti'c cT'THTit^ r^^a'^aS T^oaa liris o{^xj apr^S mjx; iicsr ox cot -3iidtS*i Tuorhxh ^^sn '»aT« 
•«x«i i-D'tJ 9?jwr -JM") TJiWM "»3X3 Sjj :xn3 a'-ipr •:>< o*nx :«;3Xj nS"»;) -jmi oyn 'iiis^^ nc» 

V pj 3rM win-©^ r 3^753 3ra-)H3 o'j vrhh Hr*«o irax c3"'3mS» Si ^s-^rr^ i3itj")* niisTOfl ni 
■nr3x> -jS mSm "ii'Sr ShS -pj Mini r^^^ *:3S» ki3"o 010^ rMjfS n^ini 33i7)3 3r-3 "c •jnSu ShS 
•:f?tj "jnanSr cSir*? po d3»m '^:t» od-»3mS 3:r?:i i:iro 3:i.-^:)3 nap pSr v-^Sr S^S ^•"'•'ax i^onaj 
c*mi»rn iw "tnx i"i»M ^n Sy -jitsto^ xjioS ij jr:i •}'>"'. "r? p:):m pxr 'jSr> na-iiy na-tn Sr p-ar 
■JW 3^ 01*3 p yv" •\i-h -Jirro nxjwS pi xm •nx *S ^nox -irS:) •n3r3 myn** -inS -iraSi i^So 
•axjSe "U3VOXJ0 uroSr j)^"^^ nttxD iirTW) ;ji nnx oen'p'rs oj»"»3x t oonni wnx i:"cjt»"J 
•n»Sraa i-ra wnji ira D3:»*t» V Sxs irjnjam nn w xjpaS 0"7roSr ^d iS»"i "^SwS -.n nv^joia 
'•3i"«xS V Sxn ncx ■iriSs "^nxS ? 01x3 "'cx^ iioicn 3t mioCT 'Jtjx txi o*x»i prrai c*n» 
•3"»* -0 *3*«'S nrjwT^a n-m 3« rnsiSa *)"3«/? p xr ?x ^o airoxj tx '3 aw::"© iro -i^o^S at» nnS 
^nt'S Tn*^"» I'^'M Tl'^r."' rb®"* TO? Ttca • l*S:^-> 0T:n -a'lx ^x>x in tnpcx xSi -p?»» 

X^'ro ia rurw '\a\ymi rvirn "»rxi i:«v3iSi5 7S*n« p"7 nn xja-o prn "CTtxa ^o 
)h ya*ix anpa Sner-S ni"^ 3:5r « yra o-nSx 133531 ixr ^^n lyar o^mo -^-Sx ir»Si»S In' Sxn Sn» 
>« on-Sr Sixji57ro Sxit?" t^-ixS 7»i3iron o-tjxjSjd "ira inS -^ny yx iciSa ai p3 icxi 0373 xt» 
; *(Vy3 piitf -»i33:ixj "1^ '\i*rr irx o*«njro tj'iSi-acj) oanx s-^pz -ix xSx 

S*3 ianj 

>r5 tjnp ynnn xmv o^S^iTa v-.p -iina 33n:3 yS*x "yov iX3 ona 01^3^ ^rn sriorxj oi^a yVn 
9yo vsn voS -nni Y'lxn Ss xjixjd 1^13 ns* :rx^p3 pi 'v\^y '^3 f "sr "1-31 vip 7)i3-!X :)X^p3ti 
jyiSi3i oi^io 7^y-xj ov "piir Su "^S nnvc on">w o'Son" Vo 3'm 33113 xi3 o"3^ ^"^ana 'D iin 
SuS 3)x y* -psar 3*3 -f? ;nSi3t>o t)*xj Sw3 vnx -yjinS* Su i;nxi 3toivS tuiSo 3-3 •]f7 ">nx>n v)ix 

V37 ^afe pa TjrK tna*' H^ wn'* jrsra ^ '»^'>»^ "^y^^ ^'^ if ^^^ Svi jfoWf 

•j-Tir vn 0*330 -m "33*7 iro r^oi "/tt 70 nrw irui3it> xm nan p 

•jSr "Joanna nrSi pny -;Sw *:nan Sa cfriaS 3*3 xS Sixw 'O aSirS '^oxi o^it»i o*Sn:\ SSiw o"333 

nvi "35031 nvi iruS::^ p?yi wsxjts 3X>ia -sn *3"i vSr 3V50X> iW3 p-or -^Sr 3;5XX3 nan Sr ^n»S aorhh vnx o*^v^ cdSis -jr Sy ifnis Min-) q'Jto ^w 31*3 yriy) jnunSw* 3iny:tJ3 •p'W'So Min 
7^>^Z t<Vfi tJ''''.3!a 1""^^ • ")^2J loiyni D;)*Sa IBM pin i^^n ovn w»i iistS? -^px oyi yh:s 

■» i^nc 0'55i5 s*"'^® '>'0'^^o rvw mV« tw^Sot cipcxj IS o"):53 

10 x)-^ 33") o*"or.p nion iro p oa wm SSd s^j xjmt) o'n o^tum") x^h Saj ifr^v wi pxSr -jvn 

tJM"' c*'^*' pSy nrixj^ o^S^n c-.-^S-cid •^-•TSr :irx>* "Jrn^ cmisSn: -fTrjxj ny 

V'i rhv M*3>3 0^^3 O'^M 3W "ITTD::* T3Ttf3 310 TJT •Or*") ^toSu •»><"> C^n VS'^IH So J^WIBO p Si) 

f* oim: o->r'>">p wtb p;ni oho la ina:?)' v^m"»:i r'>3M ^o "j^tM-i ixj^ Sr mrtwn ;)? o'iyn»» o'av»> 
o*MT)r "^HM riry Tiy"> ""o-h-OT) nii^i o':xj wux? hSi C"'' ? "^iom* "}m^3 mrni p::^ Tupa "ji-txS 
» :):wi or'>tt "!''"i3x> tjnpjj mid •o'sp ""iiw o*">r>>n T»r pTna -^cy aM^ip 3)">a-o "ps niistr^ nta 
X ^o nriM M101 yro p^^na "^'^ih^ "O :)ru cj^S-o fjjrw) icjSon^s -a WM^^p^Jiru S» s^jV iiw^j 
S^a Mr«' "iMiar -lui xivts nTco "a ^a^ iA:a -v^m "^yx 7)'>a)X3 p-tn^S iSav yni i3"o*>'«tj ira nn 
v^^JM" p CM c:5S :5i-tr ^:Stj Tirz^i-o o^nwiM c;) m^^i -jso /wm ^la-o -jwj p*> v>t V^"^ o^'^ki^ 
:5:)"»Sm M">r mS -a ii-anV y")7 inMn yx ^"^^hH oo p;5'» 3m:) om c:^ icms on^nrM rirwSrn naa 
p CM-) vnirSi "ia^is"? -^'ly p om -j'a'iM jrv>i ir "s-wV av pf? aMn iftM* ^'M'^ vh^^h "jiry" oh 
CM"! nu^ipa 3"3 mS o-!ptti oSir^SwSvw wm iS n»M ^m'^i ^^a'^j "Jan*) t>Vr) ^3*M :5Sm vw axjSin 
vaxj iieaoni nioa 'a'->pTc vn'w W? nnn yara ^^wajj n-n;) •jfj'M') oT^aw i"»y»M^ lajioiowpo -nrM' 
crri^ -^ropxr -abw '':tj pv -c^r :ivv\9 wayn or^ mSm va -ms 'a*npi3 vnt> iwa oi^ •»<» ^ynpv 
»^rjrr -)t:m-o "ira iwm m"« pS -pa »3)m ")»m ^wS o^S -)")«m yi^Sa SmS -pa m*>j)^ y^i onS m't^ji 
Sjm anp^ M*? D^Mo-i a*npo^ T3">y:) Min pa r.t nirro;) .-^10 ir p'>a»9 nio pi paw;*? ni)'i'i«TW) 
» ba yhyi Tinirov T-aS VM on "a irM" "r^ moiw -jinc i3'M"» {^"jiraoiMS tom" om"> vasS lanp 
5)St:5i: a tjiyi ^a^a 7)xh -Jty 1 oS^vS -pa zjtm onr mSi ^ rax>: iwm" 'wS p om it «m mSv m3i> 
'D>6rs ;);:)•) '\riS ^jiw ;):7J3 mS mVii ofja ""^i ono" mSi nwM ^'MI y*") onS anMi ivs y-ipnS vir 
ixj ''a:M niT) wm"> o'vsvri o^pin amra •jstim •jti't n vm ^nay ;)x>r sn w nat n^M O'M'aan owrj 
9i i-iarv '«M Mini n^^r.") :5iv ly ir? m3' mSi ync Ma m'? ih-Sm s5:31 M^a:^ in-^M J)m oaS rifnia 
chvjj tj^TTo ;5::5X);5 mS -a ;)MW ij)w tct :5iyt» lua mS -"a-oa visum 3iyx> ica nrnxiyS ;)xjfl anw) 
si ix;^ crhz-o cnnonTc^) ji'mi o*aSio i»m ova yro ^vm tu^i oSirS 7^^:) p gxjio*7 J?:TOitt lua mSm 
Sr rMi p-'wim rirnj:n >6m yif' Ma ^ mSw 7)viAa mS» o^iAa yr icm "J'Mi nra "»xjm o*3^iwi 
i i:*w3M iSn: ipx? -jm miOM^i oto'^ ciiyo inp*"* ii»mi o'"?;) mS miw) oi'3 ".n xjmt 0^' p 

:)Sm3 1 w: 11W1OT :5? : -jij;^ b^-npi nnoia la^S'^asi T>W T»*t\l!< n^Sbn 

f 1013 ;ni^;5M 'aw »*a 

r>aijr3pi37wS 13 i")3t' laa: i«nw Miai irp iiutoq *a im^ "oSicj o-annMo otio» 0*31031 nox 
>jMi: ?r3 .-^Ma ")i3M:tj mrw Saai aranaiSMs rMi"3 por:wS 13 nrMi vjjimSxj tw no^ Sm;) 
a TjxjrM p *a TiM>n o^niiwjS irM xjipr r>i^ p nw: ia o-"»om:v o^naao o^na-wi iSt:\ -ife "a 
jnrn ira'^-m* oni o''^*" »nr4:3 :5-u)i r")Ttt'' mca "iS :«iiaSaa iioiSa saf? Saa ? ?»m miM "ix o^i 
nioa ?5*3i :nr3i ira niri'^n'SMa oaS yii D^ysxvvn 'xSas oa-isjrra o^ixj- on "a o^ixj' ;n« "xwj 
Ti^'n\M»3;ii d'V^^a • *"9r i»'ar c^a ^a 1:^^1M owrai SM">itf " ?JW)a ">©iSa o^ix> oipoa ■ps tw rrrn x*'' 'I's *^><^ W7»r^ iS o*Mr»53i tJ-jn-! o:: cmn vn-n mn "^-nT^S •pxn-xs -wSa^ 

Pitl ^^.■^fbalS " W *^^ • "-*' ^""^^ o->n3:S irxB any x'^3^ ""S^o oSirn >d:ix> 

oSiL'a I'xjro "^roxj nrn :rc» ^a^ ; 7^'^7l^ d-.n*^ 
S :rey i^T '0 •irM"! Sm"w o:)i ww ^nns^r) v"^n22n nao o^n^z"^ o'Srp otto 

M o^irr gts^rxj 7n«Sr::5 "o nicsr n^? tjijS xj-n cn*Sr on'i"> ot^'m v^no f oir**") pan "•"it) in 
s^M Sa osnM "'31! oiMv c'">r>?3 wrr :^x3rx) -jivmr rTnyhxh i3i ntjir "»')T^ -mSoa o""»7«3 
: o^TO wrS "J31 &w c'^riHt* Smtcj-S ooS v^^xj 5r-uji»r"» riratja axjr n^^ tJi-ai ?r>MS«:n 
nrMio iw o-iro pro ot-»v Sxno'S V): pi<o ; rf '?^; ^at** '^^'^'^ ir!ir\'"0 
vrna an yo^a fo) "►^na oSu'S nior ©"lyr 7»m •j'tt^'i 

3 O'V :)Sn: roS -p-xj otS i»mto3 ir rS zrb ta.t o'Si-i<:i rxjy t)T 

w o'cvri o'Si-Oi ona, oua-o vt'j,xj3 nnnaiej ■)r3 r>n: iri3 p S3 u'n xS o")yrr OH"an:ro3 -o 
oxjfl >3:^r>:5 7?MiS3Sr* ? mSi 3iyi irr yii5>c p i:-3n tjiots "Jidm pi S>nTcr ;ia y3XJ;ii cmxw 
^ ctS n:^ orwr x»">3)S no "o sra' «S ir7»"arr 0M*nnS ns ia :)"nx> 'x»m ^-^vyr ^c^ :M3" '3?Sa9 
OT>r wS T» "p-nS T^ Jnpj "p-a ni5M' hStcj tth :504jt:;7 otip -3 mS« nr^v a-a ;it *3 ta;5 n^m 
•p>« *3 r^ti^jS anoMia 3«»c Sm^xj-S sroo ixjrS tw vxjrr r3 xjmrai nx3» pi r? ;:x>»*t> 
Z snwM 1S3V mSxj iVh a-XJi^iSi iS*m iip»*7i amo "W S3 :)3 a^oigS irai :)751H Mia Mia *3 1S10 
traTCtt^aX^'ya'^ r.at< ^^'^^ TW;5?^ J ■>«'»« nrav x'^M omoastJ WM o'crS itiS oSir:i 

ionS^a nx>»x3 ar vn^ TTWa : V^n^^B Sa 
31 0'Tv«rMa-ac*'ei9i:5rMSaM oa Sxj -3 irM" mS onMC ox3i;)ic"iAa 
nrMXJ 1193 0"»-)r ca^tjar ':«^ iir laxj^tj y-m i^ a-a mS -3 vstjri iraM waMS i^m^j mat 
•o prr mSi xjtp nriM m*;^ M*aa x^Mai mMr cxjia o:i«axj -iwSis a:a -.y "irMa pr cStcj mS -3 
» j:hn p aSxa 3'i:ir' ?):3t)ia '3 itjm pi x"»Mn 133 "^Sm i^m pi oao M»ira "wir aa nMX>'"0 
r-np»S3 >^ -aSa 11 mSi imp* S3 o'jicmi vvom yrm a:a ariax?a rm ot" V^isSi ^:rr otj-no 

b^s^^o J ^Ttr^ r;^t^^ d-ntri? dns;^ n^^ to^n^o : "Si^ wa vm r:rM3 

^ww )^ iirs* mS "3 oSirS -.rS 

: oniM o*inx?3i ona o^aSian iSiy3* mS -p'xS no' -^niai TiwMa o^iiwr iwxj -xS cSirS 

i:f?t> iwS rho rnnfi : -.tt^' t^'^ni^ ^w^ \T(^^ tJr.3;^ ri^is ya^h tho: n^*^a 

v>2ro man Tmx ctS 

Ha T5 c/rnaai ox3-ipt> tjiip Mia "3 o^tJnp osr-ai laiM^** -^s-jS iwtj M1131 «nr *3 "'^"'s -Si:;S 

W^*^^ T^Hah n^W^ 5 03ier-spr f *:m'xjiip -3 o'xjnp o;r-ai o^w-iprai icm pi 7>iriMa 

Dn ?rtJMi wS ai3^ r ^"X^" ^^^^ 

"9) iw aVwJ 1*1 ra^" ^a** Tar:) vpmi mt:) y:/7M p XM irMxrs at oaS ai7 si:mi f* r?n* uwn •irt) :}r !Mi 'j-i'basa :5n'»x>n wso "3 v^"^ '^^'> ^ ^'Ha par w ^^jdovj oS-ja:? ""laT So laS-o n^o") m^dj) 
amar^ f nMi- pics wnxa o'np:)") ittxja raTO^S •"»«"> io'm iwu r-ir '»:''M'o "r -a ra«r iwoa-j int 
po»:5^ -(aaS V'^''^ '^ "^VH f' flM"»' ^wn :riB>n "jwhi :5TOn^ f^ xmt o*np;5S ciy picw aw p> 
t> -^-n Sa -itdV-cj wona :ia::)^ ao^nSr np^an 'on'na :5:ri3 aor-i f» nM"i"'a paa^r aS"*:) :)i53J^a 
•^Kcn Tty^-rh W5T)p wronxj Soi :jr"p^ '^''^^r -jj^ronS rw-iip •)Mwn wi^itf So St lo-^aian i->r>no 
srwiHa icr ra.iS iwis ?"• «■"> ir-iia Saa* *Si« ^^rn a-rpna awn dim nrV ow 3)ir*pw5 wron ^pn 
laSa cxri f* tw)" yrnxi aiira "iw'S o'":paS ynr -p'sS -c-tpn ^a:503 o*Myi92a o-Stt:^ {rnniCTi 
>cnr a"»wa dtm^ piasr "»xjhoi o^axicai :T):)iMa rawa •'>:'tr) cSira xjirn :i:r ar^oaSo -prx;^ 
Srrai aiv?a •'irS -j'Ty "pM "O lai o'cra ^o^rS oora^ai co:?5TO'? M-a "d 3iao« iw o^rana -am aa 
p eiw onS xnv Mia p c»u oaS x>^ ca^Sa ">«>« ixjm o*pna o:^ 'oSatm 7m Sa tji-i^o oatk 
a rawa oana piaww ir«i iMiaian ina oTjros nrc' oaa p">a:)ca ooj^a San o^M "•» anS a>n3 
io"^»a TCOn "wS^i :;r-ia Sm c-pirjna trnann aipS -laSaSnrwi aranS nw a'tt'^xj""* aiiw) ->aTa 
o^pwa n:r arp:) "»aa •a aVnrj nrS nxJM aiisa awai^a "nrSa irjajn ■oa^ro?) xS p '>n-':HM''«')0'>S^JDa 
•tsu SaSa-iu Sax> icm") f* tm"}* aT;an Trxiy^n nrn -p^sS iDiaSaa a'S^ arana'a^n anpi ^wm3 
P ;)M"i'a povTm'o p'jjx? w a xjirS xj" aaw a^^A^ai aw Saxj 'x ca-tjir SaS aiv Sa« •'s oatJitf 
p or:5ca "Sy^xj ^«"Sa n^Src w.thxj S'axjc van t Saa tit -a^i "ita anSy a aw Sax) "» im aisanai 
a^;) Syrai a-r^a "Jbxj-) "ixj va atjar axjia -a naS jj-ww "wr^a;) waa oS^rai ata oSiaa Ta^Jwa 
3 n^v i:30"»a arai oS-ju nr ^laS Maa cf^iaS mrw p o:^ wwS*) ^jnn anaS irtsaMa "m wfra» 
: o^>r3j XJin** so'xot ata picra "CsTsa 

3)r;7iM "sjio "irira a? 

•^tra oTMa j)^© S» -jtoc iT;wa wa o:j tjSxj D''3"nr5Ma o'poj ^ivan p>ora 3n^«iM •?«? :ra rf^Ma 
Sa Tiwicj") V Sxa yo^v p m-)' xj^m ^'^^aM irMi a^iSSa •)©«■) Maai ata cSxj f" wtt iSnwi nic?M 
WW axjia a"cjr cniyis imis i^cn Trjwua "iSjsa "ira "iTOa car ">uo3 aoai :??')Xja3i5 •jaran wiy« aw 
•p-iS 'aixjrS lairo ^r)** Swa :>aaK3 laaS ipsna wSm cxj :r)ipSi ohm -m ^aj3 Sn:^S >6 laaS ifena 
iHtt JBH vjjwra SiiMi i^irri uim v^a Sa3 owwaS ^cMrjtti lyca "^nn r^Tinw nriSa n^w nw 
•iVi:n ca"»aM at nMw ifsn vrjiywai *o")n3i o">» SafS wttSy Ti'ctii na-MXj'wiSa n^irrwr nax>3 hVi 
53M m: r5p ca-iaM Snt^j ata ^-a o^ra Siwa iS nwM ^tpoh nxj :5m oa"»a« rp"» rt: "p^Mis •jS'a3pa 
i T^'O'' tS^'yV'* nn^ -ori': n^ri'' t^a 'n'^aa • Taa ca^an oaxri n^c y t^- -jja 

•'iar3") ir")? a^a- ipM3 'n^^S'^a 
wa ■janaa"') la^xn"' on« ':3xj pna nv»«a a'a- u'-sn virjx voaS c:^ '';«'• Sna cSio^ cawa vxjro 
rna i-jismi ata oSu'3 cwa :)an3W ai -a na -m vaa va^x> ■>i£r>''jp'7ni nvjva onwa oim ^aa im^"© 
^tf">? a-a^ -pHa nira'axj r?a3 -inrMi 0^:103 arana i^aa TCJira 003 V53S aan? onx o^^an axjcna 
uSxj pora xjijioa xj-nan aaw rrcvna V aSxa oa^a m Miai pai 3«a o^ixj- •jt)3'' c^-ix)- t)t 
vn-\3Si lari apr- ai la-s! a^a^ yiMa msej^ i-jcmi ir3« 3p»'3 Sosa at xsnsv oa"»3M3 a?r aSrrSt> 
y\">^ "^n^^iS^ "Vn^ia f»3?n T^TI ^ ow3Xja iVm ^to^ cnx?^ n-n Savi -jmSt Sm ixj^i 

aTa oSir3 voaS-j iS was noirn ^nn J "n^ 
oSir ^a v:3 "MSn v:aS n«S xjytbi aia cSira-pxjisr xj^-j Maa cSirS nrS xiria irp-jy* 
«a o^TM 'r\m otS:j c^-irji oirii o*j")un onii v^'' lO'^na mi^ 'O "-tn c^nivp:'^ nn^V) MiniiM.Tt 
c tr^xj •JX)-:) OTM^S:? oirii "por *» o'n'^ -iwir Srjp mioxj -ixjjjhi Mn*Srr nnn o*">o*S niM mr 

r i»o v'H ^vo ; ^Jfcvns •\''^nn S^S:^'' nnSa^ t2'\n tu ■•{< :i^o : ■>^''3 ^t^« 

cu'^or:) o^':»S n^Sisi o'*:rS ^sna nrif?o pin mi^tcj "^tjiMi xj'm -"TaM iw t>'M tdo itjmi ^ir-urn 
xjrai pnya o^o mra oim nxju* rriHr") rmzTirs Sdv vxxjw3 vian Si^p* :)"iS^ 037nD '^ofr mSx> 
>iS o^jrS i^:i"03p"> J)ixj oit33 hSh ora w^ h^i S^ Vdt oSirin Tnx^nio x)">i» n^o' hSxj orJM'^ 
Ri-ir "»Mt» Sr vrxjwa manS^Ss' -)3 xjnrjn avnaS p nnn mn -jior- xj no ijiors -^3 So -»t»^ 

\^'fl^ fh cb'^i^ "^ ' 0^^ '131^^') ^"'"ir;)') :)"i"»3W» imrxoi o:iM"ioi J)niyo:ji nxoxim :^3;iMn 
mnS '•XM s^irS "3 p-ur ;i';i» cViu noh m^p M'i3 ;5'0'i ira 

5nn^*iQ TrtTi'* 3 ^Yv» n!aS 'Hsa fc<"^^ t<S t^^ ror'^n^im : ^3'>wS "'^''^ '>''""5 

uxj-irj-^rnn::"! 
W"n53 onxj vai-ips ^m vjar nan nr irx* uoo'xj ht" W? "iro Ssm v:tM3 o*nr» Sip ^3 "ii3m:o 
Vrn aiisi •nxju'3 nwr >^ f' a oivai -i^oo i3'5 ^d mi" h'j 0'3"im rSr •)M3^xj rrsx)' om "^h sin?* 
fc^n''^ vh ^ab T^^ • ^''" ^'^ "P*^ lo^nisa cx?^ •\^3h ?3 hSh o^an^ri o*3o^m 3i">31 

?3 vjxj:i -^i^s 13S •^ao ; '\'»-ts:3 nt^^"" 'nW *^3? 
jjr»*xj r^n 1-^73 W3^ 1XJM ^msSm nw3"» "frnji o^>^1; nt^ mS -p'jf? 

bnxi '^r»p "^ nnn^ "irp^x G-intaji^S ina^ia . 'o*» ^ww-) ^3^im3'i pt o^^a ;ni>r^ 

i3xjn'ixj 1W3 r'>3^ T^"«« ^t T>* "5 "535 x^ "*>«>* ''^x "'JJ 7)iVna Jiiarra luiox) nrw irx f?3M 
y xjnnw "?>v wts-Vn ?3T3ot Sp ^'ir:^^ Si3oSS3vxi in"o to ^^ijTroni nhi :itS yn:x» ni» mSh 
w?p-cr I*? "."icrrxj nrS 'i w *sSmS -»on •'yt:'> ai^iox* lOo v^nM v^sSi iS 3)-.T5ir nrS ;nw'va3 -jj^pny 
^rxjT 'i-ip Soi "jioS o'rx}i3"i T't? ''^s^P J'JWS 3"»p "pi iipwi tp?io ■«'»333 on^ i^ir H3:) ^idS 

sM^-xw 5?»yn : *n:afc<n ta^y^in n^stn onsn ^^-^ n'^arr oi?:a^ nt^^-' 5?^-i : i5"i*-x 

atni •}in Sy w:p;: p ■aa'? oo" cr:i rjvi:? :5*o it3m:)S nD "u v;? iS«m >"Sr n-^ro pn" pi ws'p 

c?JirS iM">* mS p ;t)hw) wdm "dm:? p^xr) ria nK^S o*wtoxj ;ir -ax:) ccxjt ;)n^ nM:p :r>r7a 

: yr sT^-a- ;nM:r) iism: o^pvaSaM ouyrS d^wttoxj aiuo o^rxj^ «i>o *» im o:)y"ia 

o*-»7r fl>r7"a-i3^:^nx3D : -f^Tji dHJ!^nSbTlTl'^n'»^*na5?W7nn'^V7T» 

;)X3»x> V Smo miaAa Snn 

xj 1 wi Ti'^hS:) 10H1 o'lyrai S>rtX3'a :ixj»x> 1 w r:5">a:^T V»X3;:)Vi o-Sbx):^ Taor^ i^-ona oSwa 
rpn V;5r;i iro OM^ip M*;) p "-ar iSStjS o-a^-n i:m jr3r» o*SiS:)x> msiS -iniSa VjS;? o'tju* xjSx> 
3/) •i/7SS;)'7 0"»":vorx>S«Snv,SgVi3:3 3iMjo;5Sp f "m^^ o*c3r::) c^j f /Ta»orvio:f7ro5M tSfS "^"^ ' bVo? "^SJ^ "rryn n'^IM 7r\7ir^ tl» "'TI'» •" -"WJ su-ra wna'Cj;)^ owwr? 
ir»aS iry'»3 :)»-> 'oa c^-o ^o rM-^a^n 'ca 'j^'do "n* -jniaw p 

cao-o "nair 0:5a x>^ -jyM o rr-hhr)" c^3 anr en it i^^irn -^o onitf 
nwi:^*> o^vp 'tsxj S-JiA i><'>ar ti i t:ro r^nrco 'D ivn pi n:vS»n :5a*c:j Min '3 crw S^ rhn^ 
»V^>^^ ^^^"n^ T^I'H'' D'na^^ d'n I ^""^^ '>r ^» a"*^'"" a^"^ H""^^ a^J?w ""»!« "»ar» 

'»j;Hnnirwn''iriwS3'0 f* o-^viSoSy tl*i 

■n^.Tl' Z ^fi • "'"^^3 i^i't*' mS oMarj *rTCJn -^jph *o o'rxjn S» iniaa on nirn S:\i o*ri»n S» 

Vsa "C nwS^ ^:"nSM f-a 'r nrx -p'jS o'oion May on^nSHtj 

«a ta o'Dianw jnxnbS^eori o*:vSrnbj '?r mtc/j -s-ar^m Hia *o *iy:hn pa mijjw c*rr;5 'sjSm 
ci: -S'sitfr:) Jj^a;: w) nvi on-^xjrr «m c^'o onw rnin Mini n^iS o^x> c^-o "a i^nna ya o"rx>a 
''^tl/'S lMfc<"b ^Vd^^Tl t Tp«3 «iM"»V -^rineci o"DX>a raxjS -3*3:^15 o"x;nji: x)*^ w»o"»3 

•Srxj :5Mn"i on Mtn irM^ ^ixjSn ^nnrS t^^*9 ^'^M wpdw) •a ntM"* 'anoiw "a-xjwS 

pn -jjnMa n^ai rij" ^^ ^•>»«M"» »ix«M« or^n*^ nxMip o^^jra cvf"^ o^'ora snn' nriSa o-^rw 

••> mSi •♦snsnTb * nav '♦ia^'^5 toy fc'»;a^*n3 b^ ^s'^^rb J Sibar nsoa ir>-tpn 

rt) -wj onS»t>o aat^H o^n ca 

yn orntJDa o^rrgSaSu o'lon o:;x> •«*> iwj •a-'-o o» nn>ftf wi o*a'"o o» o:nM a^xjitsi o:)*aA«XJ 

a* xjirtj o^rav:) "jxia fi^7i^ '•a^'Of^'a 

rjair n:'M nnpr nSri Va o^Tn^ y xjic o*w onS x>r ••> ira a'an "ia rh y7)^v ^'i^^sTi 

m a'xjvi mrhv xxrho wSrc :5aSw ?nw« gnvu pi cnnpn snpr ^naiTDa nr >r >^ :r!w jf>t^ 

5 nS« Sa S:: -)i:iSa n^iVro ncMi wry sr*;) mcJM 35n:) mvj nnrxj n^ax") o-:a;j cm TurjtJ anpyn 

: i¥>aS o:)M o^a^n Smtj stjyx? ;nMSr:3 

irMXJ rjnr^M y^xs^ nanw : ^^^ b5?a ifi?'' I^"*)! b-'^nS^^ Vt<^tB^ rt^XS 

^Mor ")BiSa nay -^iioS 

vn >^ "Totn "MO -»rM laixjS yovs i*> i-om ':r ta ^1:^ im^jpa awjaia ii:a oowS o^ysn ra >^ 
>6x3 cna vrji on'3-a ^naiy i-nxj 0:5") m o*ra75 v;) o»ypx) nxJXM o'"o xj gro c;)''3*a vg -nav craw 
03"3"a o^My V vn-cj ^pw "kmi *nar iiieS a'na-m vai pv ifiM M'ai onS nnvoj5*5X> ortpcr war 
r r;i'> nay ^ixiS mijjxj oiitjS 0'na^1^ I'a oraf? ca-aSaM n'^Tn^tro ^wS onanr i-n nycJJ 3» 
v)iH v'^T 'jaM St -iyjitan ^nz'a pi triS n^n-^x? si;)) wim OM*yia V Sm^i ^jnrM ytAS o^fjnair 

VtjitnpSn-iio' •nn'^iT^ svri*bttnaa'^e<-»tii"»'\t»*ix^'n*T\TT»Tir.'^ :?y^a?n!yiS 

poy ^*ni tnts eye onp^ 

:5wry "JM naVisri sj^ro n^^'^ni i?^x»rra ^^'^'nyr sha^va v^ mSv v;5iVx>iDBSMnitf'n x>nnp 
r ^"^1 0^:^ ra^w ^S vn;) o:)mi onycw wy-ca onS ntjM pi V SM»«nona mSm nrjM riwna mV 
9n nr:M eyS o*-uy mS c^;nxj»i o-jw 'S y^d "S mpiSa 0^3331 ;)W4) ^:n saSw vwj nciba vnp ni3W>r»a c*- lo^o: J)";t3' "P i">t)H oriyr'H 71T ziTfH :i"f)n^ wjm apii* JDiaa :)3ix>m"» »oio^ tJM^^ 
viHMi "njaxj mnn-) ri^nn o'a iprp ai*):)^ vro MtJj 'p'^ns "ffiri o'a 0:^ th"^ ^Tyrvtr in* o 

93,^ 0*3 "»r» ib*M3 o*iw irr^ o Sx)i5 ^^t S» oio"» omt tlT» J Ttf^lrf? ia*lO^ 1'^*>''TI 

yrt 'yo "^^h o*oi ©ot tiom cnj w»ni i-nntj 'wjw *o crsn y\th cr»:j "wo "tM« "nj;) Sd rvn 

:anon p*^"*?! onan '•a dTJ *+? t^ : ttfis ''»a n^TiM d"^to^*i\?^ d'nnn 

tr^Tin i 'iWr "aa t^'^:)?:^ ta^^'to "^^^r^ tr^n . otm ^^vo v^n t^h mioio -ou? 
7nv>r^ X"^ ^Tvn pnn nitb^ • "^V^^ v:hl^ ^isha T*^ "^H 'O'nt^ "siTn 

1 •'yiij ;5n)5M S'»St3 >onx) pna :)bi3 '^^i? S-»^ Mia"^ "»3nw "i^^o -ti":) nifis "Sini Tr^ss^z) o^^^ni 
pTM Kio p inca ciaa 3»"3i5 vdm :ior«j ^T^' '""^''x T"*^ '' ><'"' "'^i p-iM ':i^o 'o-^oi -npni ncn 

nsD nv;) raarvn : d'na ^vTih «?'^Sn d^ d3t< ^rcj n rotyv^ri : -p^ hv) 

ctt V'coVj o-r o>>iS o^DH ox»i nS t>a'3 "ram "}si3 p rtj-tm o":? oxjxj xjt oSn -yn^ ro iS xjie* 
M^'TO 'MM 15:5 pi vr>yi9 loxj- mVi So;) mi'U'* p"W Mia p o-?5 "ore "imt^i ">va o3*on aixoo im 

MTO Mr:^ P 1»T V'13^'^^^ ■'153 T^'^ 'I'^'i"^ 5''^ »'>^"* V a^^J^ ^H^-^O C*)n3>aiO »)3p;)') -uod 

: SoqiT3^So;) 

pro oo»o xj^ : *^n'at^ V:? T^onSj? nn^ tn iti^ "^^i? tfb Tinn" ^irJ? j^ 

"MtJ 'irwi iT» nnSo3 i^vr ^j-ol'?) p 3"W5tt OJJMnrji ^rflPM 0:3 non 5)'*t>3t>'>i90 tidm nionw 
mS ")rMi ?n3MJ) ^"13') -yov 1,-03 -SiS o^'imt ■>*:) yhmo^i^o •yo'ih om p "»:S :roa«SM o""»r> >5h 
><Sx3 -nao yn '^vvh -p-niM Sr -iwo -p'^x So -^-wn S35 ^"05?^ H^S o*Tjy» 'J^tJ i^S 
"cotj yai o*'pS -prx tum "wv i:or'> 5^13:3 So or ^non "'"ora laoc aion "931 crijp'i^r)'' 
1W3 :mpSi5 -j-a^j'XjSu nwiM tj" nnrtiOT :?t3 ripiSw loxro St •»:*7n3") "is-ai i3'Jna«S «»3p:w 
o'-'riM "cri tJMD 1^303 :)i">rM Tr-i?si S>fot) rj^aan 3*n«iH t>^ lo^nsx Sjnon :)vio ©^"ww t>'»i 
fe^ Tlt!< d"^5rn 1'^^ti^'' T^S J ^^"^ IWJ wSr nr»x> :):«)3 niiTjM 'i7)on^ ptto 

mm iiop" wtSm M5 n-M T>i:>r irrr:) -.-a i:tjvr> ion ^:«» :)x>rj) mS omxj 

•31'Sca Sno-Dyi o^r-oa i:*;)Sm p wvjSmS i:*3S>< ya :ir np' mSi -Soo oti o^TJXJa *\5^rf 7^1 
cw p o^ayr o*m"^: 3:5n r^oo wayr w;)Sm p >6i vjxj^- OT3 7nt>rS psr?" i^M So> 0^:13)^3)31 
x> -WM c^Jo sn-)*)?;) onM n' ntjrc ofli otM5 ir*x>v y Mi on^r •?» ->»« v yho on3 o''rvi3S ^uy^ 'ho'> nS-i 01M5 wnvSr win •svr" cTh^ 

P,^-f» ^ tlCU Vfc*r<^^ • ^^ o'm:)i vrrxj -pix"* ni^ vvo -pi nva "^-om Ssi ■» w nwia 
trrrcia;? o:)i>o mS f-a nria St^*i^ : fc^nri tsraia*! tmy 

to^aan d-it? nnTT's nnoa pTTfitr^'^ia • ^^'^ v^^^'^"^ ^^^ ''wi tj^n oriw Vtr 

0'tJ3nn on f" it!^-^i » fc^^TJ QrSa^ b"^t? TT.Tl^^ nnOS TV\T^'' '•^n'» : e'^S'W 
^ Tras o"Ti"^a:ni5 o^t) 

noM ?^3">af :r\"n'» 

Vro^ra -3 Tp;)H:)'aiSM"»'ej*":)'aSi' MSMrnr5M;)SD'75M 

• yinwan ^yi ona yn o'ovpn *d ^ra p 'M"»^ ov^ Smtcj^ osj "^^i >/? imwaa pi O'Snan or o-^opn 

CTT'itf "w -jn::/? ^n-a-) o'3i7)n?m o^^i^Sr:) rtvo kt) pHi e^rt) o^3i"»a cVinan iiaaa o^:rp3 "^la* 

t3^*y Twn:;? TinTJ-b dnt^ n:aina : ba^aa'^:?^ ^ahy is^hy ■r^n'' r\Dn"» 
b'^^^n t bn* •►asb xna T'^tf^'nn ti^t^"^ b^w b^t?Ti -• t"^1 

W)St5ri3 y): TpMnSaM "'an cm o^m^ v>'^ ^"'^ ^^ 0"i5tJ3 ^ifjxjrr -pHTji tristjg Titus Mint* ^«»>i 
iM Mi;) "0 i"»*a'i oiM -aa irn^xj ynyi i^S:^") ?)nn :5:ro Sj yv nxsvoa i^'Vi^wavw pi ohm *i^ 
H tSvi iSm rj-r^xj -nsiS^ o^innS i^^jj^i 7)nT»55« o:5im •'"ar^ aan* "ixjm^ v»^Sr (rrp* c;ji )i-w 
•>r« 'i^ iS airr^ ■;«!;) ivn-i ^irpra inrr«"i)nM:j rps;) 1^3 i:)iw>'"'i'\i"w Mi3"0 "3^t> ^©i i^H 
Bn"r?a iTjii^jn >6xj o:ira osrw aiynn'\T9T o-w V Smo cj)im JTr^xj o;mM V'lSSo^ a'TOn hS v"»r)H 
nni JWManen -mv iwi o:»ioa o-ovi T3Mn "3 n' iSS:)* mSi whd- ;fl:;)i rajpr im"*'' mSi ^tm miJ)"* 
iS^HOi :\-)xn 1^ana t3m:) »xj")n tjcxj: pi Tia isv :^i:\;)i sen px ir^ ia :^i:^tJ lapn M15 :;i«na^ 

n n;aa "lanat^tn • main ■nni-*^ t^Si 'n"'ibbn'» b'^r^nn tib s •'ara ry);^ o» mw 

c^noiei 0'»-n^i Sm:) ->n^' i:mx) -3n:M ^m nahal^l • n'»nV?Tl ti^a? ^5?^ TWWa "n^ 
X3 www inTi o"Ta w^na^i i:JnM ?)*rr So;) V» y>im ki:)X> 

3- >6m lo^tjx: v^" yh awf ;) -^is^ 13^173 nciSa m33 c^ua Minxj cfyir -jj pi nriy:) "i^t wax) 
3n«'»')r:Hoo':nx>wiii:u^io"«;73o:)Mni»3 r>f'To:)M a^iSSap^iS-w ^t»S wiSSg'i i3i3*»a'' 

«s sS ■*«? V ^i "TDTiM nr-fo -ai^n^s wi *Sir rwo^ o p tcwm itj^iT mi:5 pi rcw or paT irm 

n ©^ar** c'Ty ivo "^an"* "it:^ 3">'>r •''*'*^"» J):303 "rr'rtj nriS^ Tnr -San '31330"^ '^ixxxtj :u;3 
-31M7W "»r>i HTvn y^y-^ «"v o^S cd jriniy *3 -nyvi in-iaixj tj-^bj v'^r *7io 'iiHrcS-iMTCj -»7ri 
frxj oycrv mid o:ii nt")3S Sji" yh oimc ixro* irnf r^ *3 pt-'H' o-S3r") o"»*7 p: htidh "»i:>o 
ftn Sn "ncM 'pi r"» wci 3iir) H'0't;S ")S« c*cm vrr ?5m rr xS 'd omtttx? o*.n^ cd^i^m •]h^x> 
fc^^flpt^ TT^Tl^ Ga?S*l • 5*^^ ipVaiw iw oxj •r3T0-i itjhs d*3 y^''^" "\"'^*m x>*3'm ■>3t ':)'hyi 

-:mi mnra -;r-DXJ3 ttr^n : "n^as Tl'^Tia r.ITT 71^ 
1 noT75 1'^t^ m:m "xji: 7:\:hv f d:m ir'^M '?r*Di yripn f* oio3 
J) -s VrSu r}7HD :iM^"»p MD3 o*3irjD otjSxjo 'co ^n rf7M3 3');5d c-rrri md3 sit^o o-rrr*. Dt;r3i 

•\1:T mid O "("Vm M^ip •^J-ri -p-p7 ji 

y mS oM wrD pi i^inwa i-^:? onoTjtJa nnxj ^md wnc'^TiD'j ;?r>3nr) »nv ipHX3 *7jd -3 ")13M 
"Trhi -^rM 17 orf? y>*^ o^mt* ">31 S3mSmd rm^ yhcn'h iS-rr mS *5 i-ai^unrji iT^r^rr nJ3^ 
"tPM "^"IW J ''' rxjiD' MID pjtjc ^S D*D y^ -jri St -rr'DXJO irMi vw r •31D mSw vwip 
iw is-hy) '31XJ *x>s: '»^"\»5 : -o^^? Sa3 71'\7;'' "^ ^S^^'U^S 
tjf :f? ■»nM 'TTD D^3 •a'»-DTCJ3 irM Diion *")ir '"iir 

Srvi MID "3 "j^-Si; SrA p •? nrijicS -/? d^d- mid o V SmS -ai^ d3 :)m« d'tdic -yn^^zrh '3iiib 
•ba^n rl< TO?:an "m '•5*5? rt^ r^^^n^ "^csu rsMi "a : ^^^ *''>» ^ V ='»-» ^'^5^ '^-^s 

rro DH73 jnwS 3np DTT'DtJ Tnxn 'vsz ^^m rT^.? 'O ttvs p 'f w ;^m n"V3r d:5-d o 
nr '^5:"» ^^M "^73 D013 "TT'Dtj iw -:r:33 mSxj Dr rtr ':*» ^r^-Sni DrirtD yc *:"r w d3 -^'dtci 
i to'' Vl'n rns^la TI'^'H'' "isi"? ""i^rr-t*; : ^Siai d-?-.: ^:n-Dt3 -hxn ;)M JsrSn pi -rj-nj 

niro"rDri7nM3 f";:jiS ^771T\^ 
to'm'J'C' 'nri Dt nrM in"ii33 o*rrSs 73 dSia d-dxj -sSi oxj 'n:"jx3 Vm"'"©* yiM3 f* *:xS ■)V:;5m 

•aXJVDI inMD TTXn M*D *3 TfXr ""^M -37 pM rM"ir^X3 1^3 rTySM^V' "pM rMnr-"" ^"TD 7)171M 

tj 1C3 ny-)MD S3031V dtimSm^x;^ i^iM '3 cr,vr -i:: iro 7im-»3 f-or o^'n O'm^iji o^n cd Da 
■)*3 pixjD neiSs irr 'r-S-75 pxj ncM* S3i D*Sr iwm: pi pMD Sd X31073 qi: Dr picw i:x>T»x> 
CTv^ Ti^r.nn cr DT-rxj 'xS c^'n -pyi rMT^ m*d '3 iium Si i3Ti3"n •:)^'7n "»««" mS o"St>iTa 
f *;jS -fTDTM tTCjm Si larn miTo "tox: 7):h^n "3 ^rMXJ du ■i:i>:3 o'TD xi7-iMa nvn -3 zrvnsv xri 
^ar»t< ^ Ti^tt'n J ^"'"J^ r^rjr^a ? •:xS oT^3^ "xS -jSdtw D*Dt3 13 tin c-td 7)i7->Ma 
-i3-:r -r^'D -3 "h TT'T) dSi V D:rMD TTi^'H '* *itj<a Tl^ii? ^afi^ 
nri avjUTO iw *»i/;a •^rare^i rjnia ^^ ^tt-'Tivo nciS? *5r":4? ^v«^ w 'TTTi "on "^n TP'?: 'rr flt? yo^a *»m "^wiSj sra oi>o So nio^M ':^**?5 Sih"o ':r9 toSS tjna nn 

ii3*tj iTTsc n':5 "iiinn 7)*J2 yyj 1*315 "^niAo "tpna "yn^yi "^h^ nrM"» o^x>Vo T)^?oa Mint? ^^j'oi 
^3 T^wis "3X'' y^'on^ "la:? '':?)' S>5n •an-va:^ no5 -3 pw' mS :i^ nwiMi li? Sm a^'jw k^ji S*.>fo ra 
•;at>nr "Jija SoM yr« laor •^^''tjimi nr!ii5 n-n •'m-onii rfrn:n nan nSi-tA norsa •3Miy tdh 
Sa ^rana "^"^^tt ^att • T^'^ ^Sxj -irM*^ ano o-jm^ S3 -aSa -)«m"> V Sna n:rMn :n"n 

3«rx> 10^ So S» iS a'xjnS S:>")M nnais nij ■>« 

"Sa Ti'Ti-o TTO} '3 n*n mS ^d Soim om i-w^ a'lonS *S« on "jSoax? vVirasSo -S:; ^n^Sor^T^So 'oa 
•^"OM ;)«>wSoi3i ononnSow wot^t afO" nsMXJ "luo i:r>ro nonS;?n mS)i n»at> ms "S 7i')X3::S vSiJ 
» -i-T^ iwo 'nir •»■*?» 1W *mSa :mM V^S t>t S» vS^w:i|a mn ^rso •mSir:^:)') -jiay ?)m Ji-'oy 
nro rSn ©to o'«nw3 «^ MXJM :nrix>' o^:a : ^*>W< ThTl"* Q^S'^ t<^J< nn^n\y '• O'"^ 
rttu mSto ioiSo U'WXJW xpn^prri ^sioi 'pS'' ^3T3 
313 MT o^3n wiMT *:r*x>inx3 irjrixs-' iiotmi o^an "jja n-Sa "):'t»mi va yo o-im nrwcsi np^ois 

"rr-noo "flnna-o o"»->:n oSx»m p S v^na ♦ ^"a^^^^aS Jl<3 rt*^53 
w:3 So 1:^3 TiTin c^tJH o*"»-i:n o:)i« •>?raS'':n^ Smo ':ri»^ bm nS-j^i rj'>")a 
nsJi "0 xj-jirtjn nrS oipw xn *»i r^ans m:)3 nm o*ai itjiwot «n:^: o» hS dron ay pa-s M3 a^-a^ 
nuS pi o^iSa-p'sajn r'JO""* arrnSw tSsi: loy Sai luSi o^aias iJpS "lo^ran 'O iflS a» nSun wf 
•rJJa ^^ IVn'»orb7Jma"nTnTl'''ry3*^V'' ♦oiSt>aW7'«->Sxjn'n:a>fS 1:^13 
^rrS vr:;a W3 ip vrra cisT'rTJiJO ? 

^22^ T^ia^ 'ifc< ^ THTV* T»i8'l 5 ^^^ p *«»3 >jSr "pS Yvon ^o ":m"i as:: xSa vtoo 

M3M pi wnin V"3«3 M") JJ"" Mna awa nt o< f* 

n-aj Minxj Tiara naw irr nvcxj 'a:)^ ShS nHTw ^^ara nr> Mwnn smiwji yara nn 3:Jn Mwrj 
• SiT'ri "a pa n^-rn ip** M"nt» -jS oxn id? nan vjix naitJ -an n3)y> ••« t:^xji*» -j;5om p •}naa> 
OMn-Twc pra i^Jxr "inM o:!;') aiypn -pTOi ^Jaiv) o"rt3 S-v^w 001 ntJMn -juaa iJjTy* •■»:" "lairn 
apn n>ttr«x3 U'-rwS iwf ot>i Smto" -aSra i^m •p'lb a«n ravn irjvpa it;pa onn rau p-sS 
•i?7i irrr ;5M iA*J'3n "i^ oiMn ri^naa on^ 'erx riS yi a-n^p anxn nitf r« "a aina o«n nxjuna 
•3«o *}Ta» "an iism ")?)id>5 p ^nar ibm -p^ib vn-^r' raur p 03| nrp ona xj* vTwi/^a tt" mtt-S 
"^oirS Tjr;;}* ynw ?r-n "rx "o ^bm -a p o:^ irawa Tn mri -^XTuca -wra -^^SAnnu nnxn o':s 
H mS Min^ *^noii^ :)n:» -)w>n "flriv:) Jrn -^TJMr "o '^^rr 'o ^"oirS n:)n:5s'J -jS n-ii)? ^ax "j3*aS 
wn xf>a 3r>*i:^ art'^r "•^'^ 'tj-ax "aw) :m|:S'?rn ;:Saa •)y;o ■c^ai iiaM ;>'n iS^mo n^n con iicm 
J '7))i^')7i u'UO") rjara •©» ?n*nS f' oxja ra"iS ktpmi nanSa -jS miM^ mv) rai naiw "jj 
cStr j* :?r.3ma -a nw6 pern Sw -t^a • ^^^pSsb fi>5aTi"i:a cb^'t^ ^Tl"^ ^'n'na 

Tnicj cn-aa ?:ra nn^-W^S J "H^'^S^Tt b'^n'^* 
TT p^ yixhtiTnrvhxBO^i nva^aawao^Sitj-n-a pn^ma >rm i:^ o*pc» 

o^vSK^tr laf? a"i3i) "ji:^ ^ti* err:} Sj o -aS o'pio» y:xj wim i:nx>ya o Mry^ n*ow) mp-S 
mjh a*\7)7CJ iw w "o i-iv ^13 ^d n* tMtt oSiji rnirr uaxja "»nM "^arS riwiMnSji wnvjj vt^o 
•0 »"iT^ ''^"•3 ;5MiS>nx»* -uo:? itdhx? a-iSf^n niciw 3rS3;u iwmto *ijSi ->nM oox) i-qisVi ? onoa 
Iforn ^K M'lJT) o*W"m:5 Sd •);)')na« ^-i^fl Sj p rM iS'?;* 31*710 1^3^ "i^h^ V""^ ^^'^^ :nBiM>iS3 
tb'^5^ Wn"* rnt<'\ l^on *U"*75? '^iaa ra : inax^i iSSoS o^S x?- nu :m3i« jnSr^ 

ijM'r)nt» iv 1130 ij'^u "JaOiXJ ^a : ti^'Wth 
S f WW1 o:h')o yi^K^ ma :)«?■» lo'^rf?:^ •)1")mS n? ai^nS Sstxj 5"3"t»Mfl osr-n mVto o^'t ^jo^w 
iM pinS D'lSSn ni« ntMi JnSajs yo "OM'r».TS lorj-vj^tJ i^^rrani nai mis j^m *3 ^ncS 

!> -^jw TJiaxj nran >rin :hv^'!)7r\mn'h'nv)Vi^D P y)M')SSn'>"»OMSn'-iaT3'>'7MTxr-ui03nTW 
n Mon lo-^aj naJ^T iom pt* Sj -^va rar-o "wS^o o'IA*! So w ^'''^ m^mp "on mSm "Oitcj loa >^ 
mMS5 So p ;50 dwSo -p to iS nvn vax 7)m t)">-ir:5 i:'ai Sxj i:a "iiawxi "» '5m« on^^a-a ^^:o^ 
s 33?^ vcVoSmito" m i-ar'XJ-cj irvfl om w Tnv^y^ho inijM ona Sxitr jjm -^^z^' >h-o iVh 
m»") TOO ?)n«S» i:m wih -pcSpts o'ia'' on Vmt)' inwM ^i o'ij^) So P»« iSSn b^wh iS^nain 
•jpon JnaMio aTy*pc» :»wi tom> i^ir cfnsS p tj^jmi pMO nnoM non ■)3'S» la:^ *o "JWih iVnrn 
: n>ot>i Pm:?*! '^'OW ootom «« *:n3 w t^i pnr *;)"na ^m ^tt ape* ';na :»h 

S» 1BH5 np iirnw 'O o-iom "o* Si 

r:)^ l^ojo iTii bSo *pn rrrs Trh:^^ "53 pxjS Sa wnam -»t3H3 n'tjon :r)«'' S» 'O iniriM t>'i nn 
»r "^rMo Tn S» om \a i-hsmjim o^ain ;)S^^:^S*» iiTsrcn naxjS it);« 3*"09i sMTi^aS^nw iiTsro^n 
■) coS TOO) ai» *o "woSiaaSwS :n-n;iS s-a^-n ooSio itjm SmS r.in n^H Tn ^S^xjo 'O ivitj n-n* 
Sm:) ;nir3 -JMO "TDoSis Su'TrSMSj^mnS-o'SMnxj' p -«•)'■) in;!)^ ;)'ai SM"»tr >jnx3 net o-jmi 
•T-JMn iMT mSxj vp^vi niV3ooS n*Tti -)S9':mxj :i7iu "lOXjSoSiM^ *w'3:y^ OT'a^iM nr:o 'Jttj 
vS oaS «" P -M^" ir:aoa rr 313 ;\-):j Sihxj 13 •';rijST5S:j rjmaV v *paH ;ra '5W ^nnr on^o 
on3 po«3wS'>cr p -mi^S a"n*'an):a^3iwp«wSMix>M'3'X>'':*o'0'J)ioSi5S» VS«S;mv)S 
•T" iiw SjS 'ix -131 avob iBO *7n3^ ow^xjhi o:)ih 3:)imi o:)"iwo Sna m*'"* ':m "O i>»i ;ji3on3 
•o:m T)n ">CM T^T :5X»» zv yyrr' tvn SoS *:« nsn 3*:)on T»n Sx> "»:r3 ;i! p aM-»' xjn-in ■jiMn' 
•WTO-) 1^1 ixn 13 ^.TTOM ':m nspa -icm nu'i^a -^im 310V o-;iSMa ;)'">3 p-iMi y n>ia J)"33 3xr>' 
efn»S mSm o*7wS im 03x>S -.on ^jxjir a3p;j *\'M''nSoSM"»'a'3 'd^) ">wmi "norj oSirS *o "in ^moo "ujS 

J^*lon cb'^3;^roS^*".ty^ M ^nfc^^ : «'»w* mS -^wo nom icxi i2tw mS 'o P ion "^x* 

s anr 'Ops TPa JnijiM^jSo t^ niw "jitjtw) ">t5M3 n*cwa 7r)v Su omi oSid jj^vjo Jrn3 inrjx 
•a >y> o^:vTM ca wwi snSAa vaw can irv tv^ n^-iSo oW? -jtoh oa*y 'Jwtii Sm'J'o-S oaS at»a 
J "pi irS)i 130 aw:"> ^S^ -:v ^ro oro a^woa aSi93x» -non sfr>rS 'o i'idm-i o-uS nnv pan 
•nr auonai anva o-ni3;5?:a p ^t^n-* . nnOH tb*)^ ^ n^Tl^ t^n'' ttt '^"i^^ 

a*^ >iS:)-»->3rg3")")r;)iS:^"o nSo TiwricoS 

; P Tinr\VTfffiiZf:nhn p Sm ii5:> oSto caaS jrcMSi^w^oaS •p w^anwe VS>^ an^r -wms i-inSs m : T^'' anfi)a!a ^555? Ti'' ^T\^*^ "Tartan "^^ 

aid nyiosTrTim'iswivo^ozmfh'in^ 

crnyv o^anSi "sSp aor Sfoa Sesa "^rxn ct) vw 3n">e3 •jwts'j 'wrv ■•.« tt - wip oxjr »')S;if» 
5 tMfc< h 7\W^ TVL H^"^'^ Hh h "n^T^^ • 0^ ^ o^"''*' "3 1" V'5^'"> ^>*^ •^artt •)")ro3> 

sw -2-iMai -pi RiMiS ay-.MXJ wd ora sm'JH "sm '«:it»a nn'^n "3^ y6>f *V r"»«S r?5 *a"wa 3*3' 
Sr fa Tnorh iit5 * to'-.KS mX5in rwr^'Z rrtorb a'^tJ t ">"»>y3 -r^ vasj^ -:-» 
cnwanwooiSxiaSnie^ p -I^wot nw^xj jn 

b''i'^5^tVtO!5a Tl W"»S m^Dtt? !a^0 S ^''trS y i:n oiMU :^a v*« V Sxa -^r r^ o^t)* 

: V "55;n pi rh pisjro Sw^ wio^S ^^-^^^ 
ct»a ^rrrtfa *:'aao ixjm^i '^^^ao d*ij\ Sa J bS^ "*a 71^71'' fcte!! ''SiSliO d'^aSs 
>nn iMirr: SM-»t»- yiwD^r omi cS*rM *o f* 
: i«: ^av^ ASpy i»n« nxsM B*^;p c:^^ is»*3M Sm M3XJ3 iS n.-/? tjnxs o^^roSii S^n^y^ ^^^ Vr oo 

•»a cr^xJxi Spxjw 'Ji: •nya c^m -^r? oVtm 

Ut^^ '\S5?*^*^ D"'**.*.-.'*^ ^5*^SD J wmsM ^3**:r ^ po»wi "5»>: *->7:) ww nrr nan c y lema 

''Sn^hl Ttn*^ 5 ^^A ^^ ''^ii' >^i a"^>5a »30 M"i:5t> c-anp t»« nw^w ^na •jrr* ■•ro *>a3 

•3i?i^ a'wa "ia:5 "> w "j-hoS 'S^-m Tih*» J "'S^^ 'H'^'n'^l V^bS^ 

aaa^ mS -j-m ny^ :r»w i:^ r)29 pi w o^pw ?nwn vw snj^ ih ^iw i3*3*>n x^vp »"» w> "o c"5V 
G^^.^ ^T^Z 70?^^^^ ^i'nV*^' *• ^^ ">r'»itJ *S rMT) 3" •^jritJ'i TJJ neiH jf/;}?) •)»» 

"> cmSrMa a:--) Sip n-a- ?h ntJ^ri rsS*;) c:;^ flie»ir f V*" '''^><3 
T5a'» ♦ Sll T^W 'n*\Tl'» Vto^ n^'n^'^ TI*i?\'' TO^ J •^^'iv' en Sipa in^rxj qnxri 
T** ""^^ ^"usS WW mSx» cttwn f' 

wnn ro:? ;)-a' yh 'D v*::wj pinS Sroi S-n vr;5iMS i^tjir »r:5i anvin oVirS >^ o»an5:)i r n>rM) 
^at3f5t» iM aniDM ^S : t^"* n^t^ '^tiZ)^^ T\-nfe< "ti rfttfr fc^S i ^»» ''«i»J'i 
•»rcMi ;)'r:>iSaM cSid» -^o "aran^ •:3>^;n^ 

S«^ 101V aj"^a •^•;> ">x:m D'C'53 n' "^'^c^ 
c*rr>M '3^5 t»:i-o 5M^pa 3»-!MK!f> *:">o- pj:) XJS11 '*3?nwS mt> «S •««?»!> "mpsS ^Sr s-aia xin 

•1B1M1 *:Vy9v 't!^ \)h amim eVa?) —an 
• "^a ^^D^ O'V'nx THT^^S *^^W7l W s "^ ^'JW WiS«S 7r\M;h *3i-)WX» oa»ivS^ ©^w3i?S flw Sd S» V W) "nvi 13 "ifiT cTv -^T^^yh h^ r^ytsvs rhm n-tM-J :i3"m •d f S "Jaion rrt 

S>nt>* Sr DM o-:i3:) ion's 'cK : riis W^S 'nn^Ti b'^a^an nott^ iiat^ : ""t^^ *it> 
^1 oxjo iw pM SScjaSxnx)* So M'^P' ">rM j 

ai OTM *33 Sij wwinwcai ovrpna cSi»:i V'33 T* SxitJ* tJ' "D Sxjr -p-: Sa %')'0-> pn nr "n 
a'WJtJ pioS? v'i3;) -33M 7)r'M '»m n'Dnx? O"3^i3o nriH 3"0>rt» vnt ?iSa3 o'omitd voSm^xj- 3:o"» 
OTM nxjiijxj "to nrv xjm^S t):)-^ ouivn Tiaa :i:ni oJ^i? itoti cna c^riaS -)-ii7 -;hi£> ''oiSd :53» 
•■» x)h"tS i*n* MoS T:nriSS>o"o« i*t p y^^D -sax o**t^ tc j:)S Tnn irSn:^ c^ana 7)*33 tj-o"* 

?7K' ^"ii mS -nr^n r»M« oSo i'S» 

.")r*n P rwr •:JMSH«'^:)yM'>iry:J3;)rixj:rnr)xi7?xSx:nMtt ? tmw mSh :n>i» ;)9imS :irii3r^ 
T^nTi" TRyj? DVn m i^yna^ ->»*o mS -ron *d 07)'s s'aVc irxp' vSw t:)0' iism-o iw 

ovn n? nrM") c/no i:r -j or:) 71^ ♦ t3 TlTT.a'Un'^ Tt?'»a5 
•27S Tn'^h i^S-pM "p'l^ojf^a r^vnS Sov mS 'D itjih :3t9a f*S mr-noTp 

: VDM nx»» Mini ^•';5 f shw 'O ovo :5Ta onca :?nt3x>3i oVajx) yhy^Syr^tr ti^^'H's 
p M3M Sm-»x>' ^'^isyr )^^ : ^^-^nhr^ n^n^ t^it^ • Sl7l3?^Tin7l T^^TJ'' l^2!< 

'^*^"^!a * TT\7i^ n^aa toisa*>a n^n" tatm ttan t"^^ • ')3)^^^«S a^-aS-. -/^-ya 

paSj^Tonrrn ;r'aa •)':)t» o'yi3.i nrx-i nag 

: Min *D irt>a o*3T>ai5 vn;r» p srar wrw i^ofa ? oxja M3.T^ina f tim -siajS o^xag 

*>h TMn Mi:?') ycm TH^ 

•ara iixjp oaon iM*an o'snara An i'^om 131^3 ? 35M nan iMa -jotS imS^a na ir*7)« nVjpMW 
tj "•S ;,n M">p' viSii iM "023 '\a')pn p "j»S ia'")poS nwiba naton 7)ioip*7 iniM'a:)^ las o":)i2»a 

jnnMT) S3 Sr SmS ;?nioS nM3 'S Sm^^j' "> wr r^rm 

V nr,^ 'zjSm :)W piSi-pi:j -joja rfe i^o •:7M7i;ixj -j -^tSio'I -^rj :rM">nx> -jciSd ^Sm n:)M o 

Tl^Tl'^^'^^7l J o'">^^ ^3 "•A^o ">wim aiu 'D C'S mo 'ss-^cmHi ^"iiM ^D'lf? :»it3imo tw *i5st>t5 

in S» 0M1 VJ5V3 c» non oSiaS i Sjo o j ; *^no^ )S1'^)^ ^a a^XJ ^ 

^nwrSSMICtJ M3105 inSr 0^330 ICMW >3M "IISM" 1ir3?W lUMJ 

•xj" -»rM 0*313:) lOMTS -px "^"^ "'wx 'jTria? 'S yiiM w«Si -jiim« o'piojo "oit* i^-jjian into p> 
•^ ? ;w5 -jfro M10 71^'^ 03S S» nrSa mSi o;)'r»3 sxi^: to mVi ynT orn ■jx:p "»i>: n-n m '3 
•>a v<3^ F ''^"' x^^^ *^" ■'^x P ^^3 X30 -J1-I3 nn ntJM m3 orSr^ ? m3M vom i"vi9M W! 3^':i 
o?n>« HTp *a SMittXJ TWM 0':)i3r3 a^ itom 0S3 noM 13S im^i f* Vm Smiidto i»m ? ;)mt) oo^sJ-Ja 
; oSi3 ^-irM f^ mo ■v^^ n^M yniMi wm "Sm naio Sm 

•wn 1333 H10 oto -»ir»OT : Tj-Tii n^ni3 fra^nn •^'^'i ^a^m ^^iti^t!^ 

:f)M 33115XJ Si3 nn i-»3n^ 

8 1M JJ-JT3 IM 0^-np» 1M 7nV3 IM 91W) W '}"'n 13 Xl" por V^ai 0^101 n39V na V* 3)1M V» *3 7)^3 7h>i lyiSH nrc") tpvm *>3 -p-^n m :)iSw a^Mi •p'*') w n^WM im pv ^m yj-a « ^x ■>«■» im n"i'ioM 
Kcr^ jn-p "itj^ wesrs "th's t^to:) rtz^oT) n-n a"'-)?) picsi pior Ssa otm aS -^nvrn xVo --o snrxjn 

Hr>"3i o^iio TPsD's crnva r'h^'o y^c^p 7i^To ma nrx3 ">"aM «wc owrw rh^ >h<i ri-onw o'pirj 
1 TTT^ cnajir^ wx? iw "»Dr> ?mr 0:1 n-OM 7)'>yuo :»i"i» -in-ar^ on« y^"^ T^"'^ en o'W««r ana 
ia py oi)C5 S2 r:A la-o*) pnpra owe? w^a tiiid Soxsij-o ^rorw ot o*T)p« "i^a Hyvai fS-jM 
a;)X> anttavjS p ca ;n-«>n ^an i^n svica SoS SSs ofl n-vtM** T)an "jiom: pnra "3 3)wd3 pry 
•rcM3> dSi133 flxnaa ■i'^an ovp n:*iWM p"» oS-^ra :m'^aa naim "iro lanp o:i) -lanSxn "jn^ttanxi 
s>i T'ifjyh V*^^ Mim nrM55 -^oi mSm naS h^^ti ox» V« iir5an y^ P'^tsa nnx Sd r^-ixyon ;)Sm Ss no? 
So n^rnsn inanan rjnnx :mya im •in"''«a 1:5^7 :)»3 ioh o^pno* ^a -cri piOM o-jxj nst s-io»jpi 
nrf? V)woS TO* wn ;)i53nai rnva porraSis rn^n nmr© «"«;) x-n:) nirn'o ^sh \3 oTia^o ^''"h 
t»3J iM 5^33at> -j-u-onS njitv o'-inM ^nripM -o n:)-S» hSi :5">r5iS» xS o^r'CJ *?r ;5?o nniottt;! fa'n 
3X) o'SaSa ;^r3« T^ua :)«at»:) ^5 o*nnM T•)o^^ra •)3"»>r3T» -wo ya^ctr) -jc^ x^m xpn o:-x;)ix?j 
•r*ax5a*> ■'t^ rujxja o^ia;? Trry p -3 rrais oSian 'B' pi c/^ira ■'"or'cricj to^ "ao:? sjra'o cJia"» 
HWO xSx '\'aon tbS xin-o oip« a^vs xr^w xS ciiiijio 7ax ^'or^sn^ bs xisro *if; rjnxja pi 353"0 
^ snyr Sy -jSi;} iSu nn) Tirtrnx) '»S -o -j^ra nx"»:.ii paio'jn 01V nn ^-3 ;)W7 p sx xpii pao/j 
x» 7m»i wej-w JT^r^ waiM D*3^n:5i W3ni Saxj -j-n Su ^-^^^o oSioi iwS .ioitjji s'wjiywi o^pmi 
S"rsA'^"^3 :)i!hio^"> ODn:)i35ix "^^la iBO oa^Sx -onvu ^^x.^ anwo a^Tttin voon om naaa o-ianxn 
onx^) sjxn^ orra *3 hi:) nxiar o^tjioj) oranxa "a nron:) 'omfr oon'h s^xjicn xio ">3r» ^loa ov 
1 (riaa.Tai;)^' irai o*n^>^ni:^i tsiVo ;jfl "»3r ;)py» o*"nchw 'vo vvj-* vowai noDnn "»»a3 
cnatJ r)ii5J) "VSn ^ix) Sx o'anp :y<s 'apao •j^ ownn Vx onrr xini O'ln lan nxiJ ■^'^yio J)01 
^jyx Ilia "lan xi:5 Sax crcinn nnxa »t xSt> ")aT xijii o'T:\T3r) :)n;,;) xu) "xron '}">nJ)i ivyn n3 
on^A« 0X3 1"3 -JXJx Sdxj 'af^Sax nx^ xSi ox> -jSo xS xi^i aVjxa xa^awap o*t:\ot "jtj^^ :):;) 
D^ 'jn-\v *o y T:^ra :)n:\:) ■)'>«y' nwon '^nna oai xiaxi iSyx n"»a:)' w^ra x»'/53« yx^ ra^^iU 
Sx3 nwxxi -^^aro rrj^w) 'wj wwxj^Sax otx So Syx o^jwt oo^x*) !rx">aon -i^^aa iS:^^ nwna 
ua nronr *D")Ta i^rjaitj cnana 5Ta xyv:) pi nirxi:) :)iS*x Vrim rSo "S:?* stS wj anuTs ai'?^ 
»jo '^Tiw i:-xxj inx "jii "jxxjji dSiotd pTo -j-jin ;)n vj^-T^iS^xjn jt-xi "a'axig •p-an o*xna>3 
X ya^*?5X) nSapn x^i n"»i:n -Sua SaS prn i:)vi S-nj^ ni9» xinx) >6x vS» aiiw Sdxjo yxi sw)a 
7i v)0 oiSx>:5 1-Sc i:"aT 9XJr ^o ir?na'Sa pin^^^i ir^nxj^ja ^jwxj)* ra") o-a^S^Sr na ycxoS i:x 
ax 1X1 ">«x ^nSi-uj.-? awixni maxo '\'^::3i n^vxia ;)x>»toi oSira x*ir/5 1 -^najr Sx^J '»» mvja 
3:) nxxji stJifl-S^ «:aSi aijr? »tt5ci -a-o nn -rorw^ p^^i ::^io o* ;)3'ipi na-wai o-iywa ^yTran 
^yri xSi S3XJ3 ca-Sr mv >^ ij-^tx iriyo Wji lo'i*^ ix"» xS "Ixjm o>ra3n ■'r niaix3;>«ixSj5a 
n- TO -rex o^-i wn -^c i^'Syx flwx?>^ x^ -^naS ^r: xS ;>t Sax ^'^a *S p^: o^tj^ot »n:^ *a y>3^ 
rtJi 'iyy^ ixn iS-xa ij^aiaSa ;)rp»:i "o^Syx n:i3: sww :)Sapn J)?)^"fl ■'n irjx "Jn Tnaxiu nxjir 
D*iDriS DTX arv iS^xjao:,! o^rmS o'awc ;mx>:^n:5.'5 -o nj)vi lo^Ssx* la-^Sr ;)t>j>i ij'jtx imioxj^ 
''r53« aa xyrs xS in inx mi ;naxr nxjn* x':i ixjx aSapnSax i:"SyM o-ma wpiiwi n yxva 
na"/? -p-xS -n-arj :>x nnx x>"r?y xS ixia« nri vvo rjnirw na ia:?5:'CJ -inwro So 0:^1 ansixa Saa 
TO -)iaS aixjii ixiar :)i ajgi vixaxj oom:) nairxj -v^ia :ra xrSx n:i»x> S» nwiw nt 3» nn 
H TO-Sxji :)W) oa-)TX> 7VJ *v»» OTX> o*x?:x:) 0:5 *»i -^-n ^irts;) 'Ixjx "> w niVToa nx»H o-pnow 
t3xx) ftjD n-»w3 T>rV hS ox c/?x) ijit 3)'3^ >6 *3 :}Ttf)3 onriSxj iwSo f r»w)3 o'oSwxj ojnx ■pi "3 0":t3 oipra twii) "^dvo 'p^'i f jnw -)->-a 3'3^t:)n 0'«"5r5 vi mvo h">* i^t ^m ^•'wm« 
'nwSa 'b'^Vo •]Ti -Tj'^?:) ^ rnwa '^S^nn "iimm •j'lro •< w -nr xjidS xj") S wo-* nr^tjn m*:) ^ jp-jji 
jS o*«">» mS^ a-^yp.T Sa a'^c'^a w>r.3 "jb^.Sj o-fir-Srj mr-rrp :it3r^ i-or-x) -)•>! o">3'C7) an-o3 

1» nS»» mS TOM 0:>, OtJ-lJW 1£)'1 V0-)-l3 13^ M^M riXJl^r M*? TJITD OTtJ vh^vj iS^r M^^O -nrxTX? 

•^jxjn-j-ej ^1:0 iTw :5T p33 ")r>n rtJj Tnrc ivp ■>''"H3 "icVjo io'tti va-na iVmd 3oV axjr gSi» 
3^« ntjr' mS CM riT5 aixj" cm ^^M:1 oSt> n*;?' yh ^D aiw :Toa3i r">i3 iio a^JD pi iixsHin iitsrea 
Vau ">3n Mat) 'ra mSm nt i"iwm m*7 oirr 'Toiro ioxj iS yo?)"): ;)->'au -Ja'j mSi aw^ ^nwMXJ nw 
• Sd m^m c-cS n'var nan coS oSirb i>:-iTn M^tJ nVi:? ^;jx mS .-^m T»r t»ii^ tj-i z^stjisSit-oi n-'? 
l^n "itt^ T'^'^rS '^T\^^'S V!r\\^ '' "^^H Vi3*"0« '^^*' M3 '3x3 v*3r3 ^D^ vD-na ot rr 

cna Mi-O' mVo nMW 3->oi'a^ rWM rvy ri^sS -o^rv? 'nnt< 

l>3iM m'w c^rn 'nsrw poa ":■!•")«* MStj'riS^ ypn 

^ Tpin iiTJoS "lir 'rrui '^ mtomip -o i^rn t^mmi: •'^''^'ovTro yen xipan "^m :it ypn niiotjS 

^o^7^a ty^iati^ ^ ^i^ • "^^""^ ^^^* ^^''^ '"'■'> "^^'^ ^^ ^"^^n -zjh '^-nM "Shmi tw 'Sr?M^ 

"ini T-^To:) ->i3io i:'MTtf 'C o tJiaM mS ^ J T^^^^S^ 
a-ow? mS sm^"") ixaa i^'Ti ajia mvt om o :)2^nj:) nirca ira^tjo "oitxj i*? 

w *3 *T^n^ ♦ nt**^ n»wn "♦niaSs :a J? n^ va n*^t< > c^o* ""tj^a^ wi^a 

■nttSa aaS nxjva "jf? a-nwS -^-ni^^ 

CS -ITSMXJ 1133 Tlt3 OM 5^ PJT nM» Mtf 

H 'rair^jSM n^M tfi 'noSDai "aS Ssa yp'ir nM« "iitttiS •jinai "r^ria irs'hD ^nv niwtjS rjSoijS 
iMr anw»x>S »*iMO -»:3 *:a?r:) Sm wmi iiwxjm ypn ?>m xstdSt *aM timi o:)"»*i5'oa -jnis m'tm 
7n;5-:5->^«3maTMair:3or rt^s •* T'^a'^ia^^Tint^nfc^^^SraTQmiaa 

Tii5x>*io :ix;»i5a mSm "uS nwSa -jt o-imh 

•3 a-naS "»!': njii i»")3r hSm yi*M mr'^s i^ixju" mV> Tirf?" dm '3 yia-j mr-oS i:?i -!wiVo iwa 
•)ro "inSio w fli-oa^ niuc^io ;?t;ri8a ■»75i:wpo isan*? yy p T))r'7a nr^n •^ij*:*? ctm r^no iija 
Wj "laT :n»rS mcx?' om iniix ")t n'^i" tmi Jj'onsa 0':wf n :w •}:r^ otM a-^n"© St i^'TJian iibmto 
n»3a OM p •]! r,"n' cSiaS^ nta it5"»im ^ot* ^nsna :51a "iwyr ^':^->"i iTjinroc n? *?n' om zvhv i w ''^'t 
^''^rtaa ca nt^ ^cm "p'!^ Sn;) ;5';:'»x>o po Sj nxrv*)? .-jxiaTj ox>«*i :n->y::5 -^-nr md" vmaaa 
»5 niorr J'tj'u) ij'MTO ir: ;ii YM vSr "noM") ifliiriX) -035r im iSr* ito* omi -^t om iv^ no:^ 
I y-)t3 i-'TorTsi nir^r) n*;i")Si-iAa pio So inniM 3iP?S -j-rro "»rM ^5^ -itsm: omi Tnnra 
•;nnSxj nt) p -^rior p -om p ^a^ Saa : *l'WSia^''M«mS5<'\ TSWnn '»i"7Saa 
p abi ;^a mSi y«om "ih Soa V5? "jn^x) 

3 fa ono •S7!')xj«^ K7 viTQU jJiipS") S>i;i 7)-o^i,-h Ti^rfST)^ Tivsisn T)aJ53 Tnww iir'Sa "jjptjvas 
p*:ixw) Sm f'O'tyD ^-jj-ohdc '^v:? Sm "aa"? :jm jjiv .iam"* pS S:)a •)myi x)nn 'iM** Vmioi otm *m »bS wj ^n-i Sr-j wix rstJTD m^;i ^Vm3 jww "opaW'T aSa 53^5^7)1: irMva'^JJ' Minp om rrw aS 
ivr xV> -joina tkHj x»n ^^aS -^ -T^rJna -/ya :mSw ?mw '):'Sro f^ dm -? jo-n« p i:ffl3»37 
7)1 nvrs wSi anmS rwr ^3M'n:)S -^raTCJ ;5--?m p om Trh:^ i:wm :)U'a*isn ^xjp;) smnus lain^j' 
hb T^b nr^*^^ T15E3S "'sba • 1^3'^"<« ^J^w ■>3»3W "^'x^ XT') '"«' ''iSAa ;)i5r ;i? "»Dn*:w 

Wfc*l *l^'^^ * ^"^^^^ XV''' ^y^'OTi *o -jy MvnH «S -\rrS "aSa :3:ixy h*« >6h 

era *ryr S-Ji^i^S ^xa o^s^tw otw -^rjy) rh -aSa s-^j^etxj *^»r« "HSM ^^a nvno 'jS ^43^ 
p wnp Sn:5 y^nnr t^*a ♦ t^rh^h^ TTttftJ H'^'^y ^^^^ • ^''>^ "'^''S 
;)Ta iTs^o") 3)Mt »^a Hif^na ^rs^mx :);n3i03Mi?5 

1 :5>6xD won -sja TMiT ':h"» ymx: ip-a x^v -^Wio rrovti *:m •'wm :>S3 iia jTinr •}»y:r ^» 
c:5a i:'c:5» •o><t50 "^nifrM ycrn'v y^ri So Sr r^vcxs otmo '\w r5i5t> "jxi ot"^^ 0^''^ o^^ani 
TiTlfi< '^,*"'^S'57S*'.tt3 I aaS xnrt>Si pxjxjS -S co ^0 orox>« mS -p-jS ot3 rxjrwer *:h 
*ri5 Tier ;)T -ion aiS-w^ ")-J» Sr V\5aa • 1*^^^ 7n»U"8^ 
Va ' *pa^ 3irtJMx> •13 >6>» bSir a '':ii:»:^ •^t;) Shw< mSi 7)*rmv 
i>6«:s»iM^Siv-aj3SjjT?rot^:^'aaS«3*M'r» Va ^ nr^'^^TOanlUf^MTtO^^t!^*!''!''!!? 
vosv iwo") 015MV ;/>a)3 mSo ot^j i«o •):nwi5 0^510 

'"iTn'isia ^3^a '^r.onSt!^ T^fi^ia ^it^ "a '* ""'^ "^^^ 'wx? o^a-w w/? cb^t)! j)^tj>ni 

1150 axjns ^rs nta 9W oiMa p "03M *nj 
•jto:) >iSt» y-)7 "p-jS la ci'p -reriD iS tm "O cSir;i :)n: ro* onxs p cnpca n«MW iS '\"HtJ ->«) 

awnaiTVtJw^jiatJj TlO^a 
S S1510 xits^ X'^JBV :joni o;rS» wi;j -aS cSnra por -jMtJ sua iS-»m «» Sja onrSS •3- vror Sm 

b'a^tin G^^^lli< fr'^i r'^a • r^''"' '''•x" v^^ f" t'»'>«'S •t3mj) p Tips qsmjiS 

an r Jpi T3)» opsa nar m^a • *TT^**«2ttttt 
t) cmMti o*"iTn mraT) irw 5")wwi wintw iitwS m'I5 :)-a or ;5T>x?r s53"M^ 
MX) •:jw ;nw yo ni;,'! vi niTj^Si^Sivaa on? on -o o'^ixj oht^ 0"^^ OH^^ yyt'^Tvy) n^^^tv wjti 
a >6x o^aw 03" M 0:31 a«» •^w p nrn o'wjpxjiw Sm a«3) mw asr Soa ^o noro 'jpSi o*»nv ornxi 
t» 031 hnn ysivv wn^ xS -p'lS nio-hs T«n b!)S vmi ttctt "atjv iHoSisn ^Sanacf orwo o^Sna 
v.n -ixiSo -in? sSi:? -msS:) 3iViX«> T.inTa t^^ -■« Snx nt^ y-m Sri 03*Sa o^nairi csja taix? 
W) c«Mft30 '0 yjrmsa tox ^i •^•jnarcr irxi Tica Tir^Sfl -pSwa xibxj ^jS j5V\x»;» nwx ax)/» 
C"i!3 c?»^x *Srio ^ i^'*:ra^i7i*".D7^Tn:s'^T|&^'^laba iT^'iymyoo-yvr-i-^ 
"T)!-!!} "7nar:itt -i^ -six o^^m •:nx o"r)/3«^ 

n*^^*^3 "D tr*^ '^D^'* t23 s "SM rjBx»n :)->.ir itjia^io W5ix nar 31 -Sr r 3r>n w)*H aSiJi wm> 

cs'xxj o"SnAi o-)x>^ laxj^ jjj : *;^^a V(X}'^ ^09 
c'ln ")3-tf5i nw *MW T'l *o u"a-\vr) ^ij-jpa ra-ov Tsi;a cry^n 
t r3nii7)i7« Ta:j3 -j*;)!?© .Toiai ^tar *iM ^3 ypv5a n^vxi c;;:S vv^t) "a^yx -:>n M»©a -^rwri •fr>o :r^ aiT :rai cnSxjax •:»« rnys 'jr-n-) n^zioa -r^'nro afai o'^eo mS n'an"^ *«r« ^tJow 
raotJi yw ■^xSr' '3 -03:1 "p^ '^3 '3:?nua;re> '-1x0 -yn ''Di>n V S^^-pnTrr? ;)"o ijmS :)pan ixjm 
c-trr rro Tri-or^ ram ^t'-'tto "jtT) 'j'sri *m riSj ij-'t aiiwn' o^M;^ aS mm oti yJiiaM o» 
»jxi"o T-rxj W3 '•:3r^ o'c»» ;)W *33»^ ?3 t)"i 'tmxj"* ncMo iw -)-:jc^ o^m "»fWJ 'Tr*:! 

T^H"^ ^ ''Si'^'n T'n^^ra 1^*^ ' '"'^^ °"''''' *'^ v^ ^^ '^ i'"'^ ^^""^ '^^^ 

•^na TiTw "ir^So npo pn -jj.i ;i:')*3M -j-.t na pjjr);T^> rjra.i^ aS "V ywt> 'jsn ^T>xfli "zvn ^ttih 

r\\?:an ; '•:^"an7^ rrtn** i-nin-^ T.^n : '^rvt* -peyor -p"" "^'^ T^w "wih 

Sm t»:) onwSS wa ';jpaTO yro-) jmisa 

•:>rcj pT n:i02:)Sr ci^an >^ om 7)xjia -^ n-n* ;it -j w):"07)Sr M3M mSi 03*aM HSio oniD "rtj^'a?) 
Ta*^ ^Unr. "D T '^'^i^ WSia T^*^ • o«a *3"»i»:^ie> -)oi5 vpan *:« -p-rS twt) o;ja po:s7m 

">»5")Sj ::^ xr flf* "3 '):"»yMi ^raxT o3n?) *» ari* 

'-»'in DT* Sa(^ «rS» Stihv 7^1 S»x» '^ -n-ro 7)\yoi ^3*r mi ai apr ''i^ixja i w o^wixja -i^^n 
wj'tM VMXJ q*;)' ;)! ynn pT '33m vro njv ^n-s Si "an •^ann*) ir'ipM •>n"ox>T>« a^ ap» oiwiva 
nana qpc^ i-)wm ta^ qpoa ap^srro • jV> njwa af r -ii:i)* pi 3p» s^i;;'? "pi nf>o apr * j '3 ':»3n 'ifr» 
•n 'IX Va ioiSd 'tr :^io 1:3 af r a:'>7M"i "xi ntjyrn ryia notJ^x? -)ia»a •\ir «x>r5 ap» tj'ot iwo af » 

3 aS Sm -^sa-sn i aS^a T\i-»nn;;^n •^■»n*nnr\ 7i*^rt^*i "^is^an : ^i^-w -yn-n 

mSm cx) -S rjixjsS hS t3r\H -jrc* -» na^ 

J TlSan *\3 'la I'Ti'^^ iTTU^ ''aa^^'^n * T^>^« ^■''J'^ "JJaz^MO -j-om ^m S^a 

3:^x;m mSi vSm -aV nnwro '^aia^'i'nTi 
St^ '^^ "l^'^ySt^ ^laS tSTl i « ^*^' x^ '''^•^ '^^^ ^^^ ^3 if^^ *)''■« J'"rrt> rwa ia 

Voo x^P^ y*)^ '3^ H^' h''*' iJ3^3 Sm Smi ^t^ : 5p^:a 
t:^ '"cin lo? ")a3 •« JJ7a *m:"ix) pi ;iwo :)3nM ii":» »ya yj)-uj Sa s-n' "aaS Sa mSm 

mVxj mix> ;)im^ snyri) oi'p S» ni:^ 

"^25?n J yiM-rS a»p3n 1*1)' -ixjM y:)iM-)'S nwH ^Tm 'saS 

ni *MiVo pwa TOMXJ ^ib ^7)nn n::5rn i fi^'^O i^osvrj ^SJ ^*^r ^■'W "tto^n 

xh ^rr «Sx> xjpa i^nnx v»S 3ny3r>jj o-p*? arfl 13W«J "h 11BH y?>W7 1'sim p o:^ iS nuM'tf '»3W^ n-aaS wit? mi«> "prn wih tus^ 
^n w>M otS nsr >^ ^"33« OA nTaa^is? VSwc wra mm r-^wx mS nwiMV iro :5ib' >^t> ^n^aan 
•a«a mSx -jS '■»M"'n nvo^s ^90 oiy^ m v^stoti m*> ^i to caw Twctjw ^s v:»w iia' Kino v^^ 
nr^t**^^ T^lfB^ ^laiSin Tian • o'^^'^ ■^"usxj w rfw aiw n?)K '3 wata wrp -jaw? 

7Tip'if7aM"iJ)^3M'W»n«'»i:M nrn S''^^^ 
T^^ "'» "^^O^ ^5t<^3'^ * "ly^^ irrxxj 'ns ^n •)^Mn toiSs ^a^n yipvs •p'ifj 

; "yrrroiTiV wr •*> iMa- yioni -prwr) "»jh 3x31^19 

: -^ i:w'*p:ro y "UTa "^^wa -3 c-^^S^a 

■jSyri 'iz'wo o*:/jM S^yn -jvm 

73^35 -^TOXJ p TTiSr wair^ •» :)M mw^i -DntaS -jra -3 laws ■):)"»* xf^a^ nnx i^M3 >r» 1-1T di 

e-)3tM *»a ySjiinitt va« "vcyo "nniQ^yt^n : njp^ 
"jriSo >a55 ^irS iri oSir^ •» ix '55n*n •r^SsnoiS^ iri c^r^ omw:Sn"»i9X»n rm 
nvn -j-o")")^* ^M Mao c^S m-jo^ tt) oSimS -S mioxj n*a:) m'jji an cfruja yw an-on niwcJM -ax 
TcbTC^t^^ • T^^^ ^^ w^T vh Triors piosai r ot) 3;5i« Ti-votm tdi oSiy H-no •}7m3i 

T3 nw-frs Tiarns •fww) ;i3ma*"i3Mr ny* >/? znvm iiirSa 

fr-^^it^l • •)JnT:;a onr wm s:nM «'»i-i 'ant} -p^si taa •)'T»nj lenn ^:m ^3 rarri fa 

•3 xj-DM >fi o*7?r "^3 iwa ".a-w w wsxa Sm a'jpS 

roidw *a""3r a orrfTri opoa o'sSw "jmo -3 o''3^n "wn tom:j o« onyan *:m tiaoS •»an ir t)" oh 
onyax *3 v\sh yh *o ^wm oa^M -aMi "tam "la^^• w^ \yom 'a -nar «"»■>» roiJ ^aw"»^3^ 
c;)an-rrat>MX33 5W37Dcn<^ J '»n^7«tntt;t!^ Tn^S^ti^^lWr'.Wn • w»«3 
o^ann "W" oriH "WMM "3 ;3Xjr:wM 

•3)3 t!<Wi : TT'^ro m^t^n '»raT^ti< 't^^ Tfi'^sna^ "to ^Wn •• o'""'h 

:?n\5awn3T ^^ J ^Srbt^^ *TWtKSy ^^^^iSi^'^^'l "^IST JOT3.mtjS''»V:ii-k>i"'.wyi3:» 

•poa S)j '3 •iyyS;Rji -^a -nan ^n'o "UJ 

5 tinar^n TJl'n"' Cb*^5?tt TtJb^Wa "m'niai : ^?'*«3 mS -pniw aTS3 o»") rJ-^a rw 

f w»«r '':n3! 'r ann 03nsi ^» ^*nai 
Rxaaio yv^TOp no-»3! •*:\»3 •:Mt»3 its-jn^jp pr-j o:)3 tw»:5 p -3 onawi oa ^03 o^it3 7rie»»Te» 
s)>Q3 OM *3 *W3T "3 o;53W 9?3n 7pr\ Mw oir^u >r3« 3}**^) jHMi ')"»33rB o»3x>3 o'3i» o^axSai •»yo ^"JCMtJ irD "Tpy: y -tip-* -3 niaaa -}»mc 7)^m 

•10 -ntJHxj -^^^ ^:m T.^ryn : T^^'^S^^i^ ^^"^ TO'' Wv ^a*n*i ^n»m .* •■Ji'3''*' 
Ti'i'sv 13W :n3T0 1^:3 J5">TC "icn axjn« 

^"r« iM yjmr Sm 'Sfi na'WHi Sina ;nrtn 'O -a^M-ii :i-icr^ na:o rs-ar -»3t> -JmJn view 1^3 
cfriOT -ai-DS •r^o^Sp •S;ii nrxjm -p'jf^ yn-n j -jm iw^ aw -jm mtwi mVi c^rn "3")^ 'wx)>» 

n» S3M* "iw •:iSSx> "iiT^c o^ycj-) "J^^n : \^rQW tftS "p-Tn ''3*t>57 d'^^m ^sn 

o^'jaT* "a oJn:^ af^n 'X5«3 iSSti iVx^'ri^a 

"\?7X ■»OiQ*>i?nSy *t? wrb d'lt'^ Tb'b n-^sn : '^'^^^ >^ i^'^^ ^^ ^ o^"* "^ laT^ati 

•:nw« aifH** '"^'-^ "'"'^'x ^''"'' ' TV^Sn 
fa 033 "ft ni'iM'^ o*'^">iDir^ :it X'^^^ i3*5mi o-r'"ir> o"^^ on *o •*? ^jfljw o"V«xJW)Sa -)S rmin'' 
^"»atsV\ 1'^fi<1^ "WJ^^S ^at< ^iJl ■ c^vna r"c^3 ^S .tcj^ax? o-vr cjt? Sr oipw xri *'0ip3 

Sax m:it» "3M 0'::t3-in •:« n;an : 1 ^ ^\^ 
TT.Tl^ "I'^On • !'*'''> ""^n :Fh •yrvrstj -ii; aoix ':m y-tip* "'r'^^a1 yx-i' 

^-ja'iao'-iriso-M-ia^nSD-^ n"^cn J '♦i"irb Tr^T^T^ntf^T^a 

•wiSr ypin 'ji^^^xj *or ;)'or:ro -1317:51 orr norxxj 

cr pa-i irru -j"»a-j w;«3 nStJ M?)ro^>p ©» xarj rrS-.g yar 0:) rrtJu arc c:'3:!iS aS ^ yruro 

«^"ini jnrom nniTCT cercaxj orv aiu f' -BUTr-os^oTinuantJJiisiciS^DM'Tp riarxjyaiw 

! c^:; V a^w "y-mh "p'lh yxr njror cnx>i orix :rvy ;)rM^ ona 7):w<n '3 '3itS ora 

Tj 0:1* i^itj Mvin 'a-*:)i •:a:-:^ o"tt irx rjr- >^ n:i«;)r iw nr^:3 ^s» >r>:5 n:i3« tJ*© 
H9 *:h -nijwa •;]Ktf rt> •3rM'>"03 :5r5y> o^sin 3S Sy o^n: 'Tj-^n mVi -jjn cm Shi y3»*m5 Sh "^-^ 
arx xjijfj xj-i -j^riTT Anna w^ n^w hSxj -o Trsj n7)iH iiotSi •^tpwh "navi •twsj: -pniwu 
W) :rrm»3 o-ier* a^iIto -tt-o nir^Ss por3)i5 *:)'*;3to c^v "jwS^ mwii J?* wi avn >r*i iM njrn 
Ht 'S H37) W;vwi nr^ aw 3'>jn wth aiv ^;mpio» ynrn "iip*'?3 po;j:)cS -ajavx? ir:H San anro^ ynv) Xseh iSsr Wro oc^ '\^uxk» M^aO •* '•rJjktSSJW ^5^*^ "'SS^ 
nin 0137 afe "\Bt» ^td «»» wnM^a'saa *):nra •rorcjno ^w Sain 

•\»^ r:^''^ iwr :)3rw W';r»o n ^^>q 
r nrro snsi^ car^*) b«t» 0*31>i5 o-^t^m •*y'0'»:) wi7f atnn *:m r^iDu:^ VJ^:^ ai«S -j-pin tt^m 

tj 5fnr»3i or"n -^ njfoa >6t» i:»7T'3 ^^^^ "^^^ "^^T^ ^T''' "w^aa cna^Mn ippsw 5:^jwn 
9 0^03 rvra^ n\r"S) j^t^i irf j ><wo ni^Ti o""^a-M:) "jSc M'JJrtf aSa ^nan^ s^yoa la Satjn 
TJ) siin'os) "mv) Y^^ o'atjai ynznea^ px>Sa n-a^-w 7):rm ^^M^n;) ^w Si^n :)H"y • if? o^»i w 
; fTnyv ;^^rb^1 ^33'aa njaaa ^3-)t» V^axjrfji x^ "^^3 :J3T3:wa oj>'ib9»» p'ai Tranvvn 
•3wy) T3« ">«•>' "sru o'-JCiSn ^^ttn"' : '•rfTn'' f^'*^ ^ tXnin ''S'^fc^^n'* -;J<^'n'» 

iwa '':h Sh a^r '3)1 •) wai yatxro r-ar 

sra Mrr::) v^ ^:iiwa iwii :>3vs>f> Si» ymi ^jjiwSx niw "O 'JJ)^::) ^jiwa o '?>3jt '»3«*3''»« 

•rr : i"»35^ "p^^to *\a'arcb nnon tto'Ti'' } ^ ^'^^'^^ ^''^a ^^"'^^"^ ? 

wa ^^nwa ^33)^3a n-oMO -son:*? w 

7T3T"» "s^^-a" : VJci?^ ny^'rm ^ riTitfin Tnnn •'a^tK'M'* j -^on-waw 
0-11 ^^n:a'» I 'i^'v^^^ n'^w ^at!< ^i^t:"^ *^x^ *a &^^ '\^ra^ • ":yi«»^ Mia ^a 

nr ir 13' np-y -S» n^r- roi ot •)nip*sa -:)i3« *>a yiipra yv'^^^ ^*«»>* *3X'' "''^M o^mrw ':nH 

St %r7)i3m ':i3irMa '*:rtnVi '3"»x3aS ^ laixj- o-J!^ 

"•^S ^Tf I TH*T" -h laiw V SkS 9)r:p yh raw :)a Munwa pn:)30 i3W "wn-sro ixm 

><:5''xi -:->iri lyiiM mS "om Sax i-oia- onp 'aS "f-i"* : ^^^fcii \j^ "t^S T^^ tl'^an 
TinSsi • ''''>3H «S ^W"* IT^Ja 0^^ 3"w *dS 

*^ "^Tj-JirS vTj'T ano ^3'» nSa : '♦a^nsn "»r<n *^^atfb 

ysjr Sms) :nTrS o:iSw3 tit n^M o'nriw otm "ssS :5iwn? o'3'r;o« 

•♦n""^ ^la • "a '^*nxj '-:i» V ^3rr53?> "W ir)^ •j;)nv3;)S -pnTS)^ oj)'- jy anw iSa-* -s*© iSa 

: "r)ra*tt >6 -^t^ atSa oai xjy ><i3x>pra -sMii*? 

ona a>n-x> roip :5itn» in* -©^ rzA : x»wa ta't^s TWii "Tin T»a:^ ^"^ Ttaa rrtJT nwr «3?dx3 ^to owj^o ntru: nrjMi op^jaS mSx> v^J'^'^'i ^^ 

•••nps "MTS mS -jm^ fl-.t^ ai'Jf nwoa Tnx> o^n^x Tnorwa pi Jn>3n ya^ 

03-na 'JJiM wr) Sa 'a^-n vji^y "ssmi nrj-y-).-) S» :nanw yrr^^t 'SJpfl '75»:t3: o^r w*? "Ta 7i*TiV3 

•)"n3")rM pMa oirx Ma^-* y "^Sit) -in vos "in^ -JinS npH'o wfi nfl^» yyn v^wn 

MO'tJ WW ni:^ p '3 rjiis-uj dSij^ pM:)** -lUHt* ib3 oSiaS -n«97rt> n3)H rQ^-ov ^rtj o^'f H^^ 

^H^U? 'l^£y5?)aS « o'"«^''» o'b'^oai 3'"aiM s'UTn pn-i nm -vr^ o'i^i» o'lonog xasr 

o^T vanxj 11:3 p sH -j^n^^ 47+5 • vj^^ m^^a^ TS^ ^3?^^:?^ 

^a^j^"*a?^'n "ai!^ "t? • "^"^^ '^* x'''* '">* ""'^ ^ ^^ *Ti-\a>i 

yOV VH '3 '3M -)St TI323 '3M "f? ? ^^On'^ T^^t'S ^ 

^■xis U'tJ'iiw on>i3 ''3»'«w vxS "T^ -^j-cjtt -j'Tipji pm^p hSm 

yn7 -0 '3»^XJin ni9Ht> z^tsS o»w iv ^ : ^a-^riT^t^ i^H^inj? "sn^^S d"*^^ ^n^ '^ 

•3"UMS nfl'7"» "*' "l")p 0*:5"O"«5 "0 n»*»"Oj/7 "iX 

^iD 's^uH*? tjn^r roM") oon.Ti s^nw) nDOMi paurwi ij'dt:!: ":m oa piarjH r^jma -sxi afy^un ^rj 
•nio "S i'?A3»' J'A"' *>33 \3 y:)V-i« p"u:)nf? r^'o^M w saioo •pT)n •:?"t»3)n'7 ivpt) nwtSo xan oSian 

rjS yw tx>3 Mn^ t''^^ ''ax o:)'bD7)"i tjtp "Tnont "jtxi iwiSd 1^ 

!>» \a 'i-o-rs nw^ ipp p^ o'am oow o'xyv;? s"X3»:i r^r '\iax»ni ^T o^?^ ^ Jrarwjti -jrHi jp 

n\7iK) '0 103 SS? im :>Tn^ pxj^ •^'r^-crr -irxi ^p otS t*" r^^w :nyo ^ax ifT ^'^^ cnx» aSri rnrv 

-»ax :ta J^Ir«»l^■•7^df^'♦nSa1T^1f^^^'»naTtfl'^;n JcT5-ji3T3^3x'mxj>xn> 

'jjrj'XJ X^ orq *»t» -lO Ji^x 'Jianx -p S^ 

'w -3^1x^5 -^m- 13 itn** ''^a^^ia { "h J^"^ dV^D?S '»a i^n^sia ••anann ^^n^a 

»3 'a^ixrTO^'sSraxTWjpiwa^j yma •)7)ti?) *o 'xn -^Tma "rc^h o'Siy o:*MX3 n>nM "^w jTr.rv '^-Tt^^Tn -iflan:) ot« ")a:T3'bie3 

•T^nrm '^wS c^i^fl '-njStt S^)q ; ^ m*^ 'TT^*^^? ^^ Tba'aJTi ^rba 

'3 nSspn "imi: o'irttt *»i So-oTj -jm o-"iwSw,t 'x im ^ji^ixi 

ni5 051* M •^^ifl'o "woia^TOTCJ:) o^Mi r^an;^ "jimrT^pj;? n-jr^is ^r^iwo sVn3>i3 *3 'b *j)iy3 ynip* 

•)-nr orjiM -an^n T'JSS^'^'a • '»an'^^nTlT^"D■'^^*n0t6TCb«ra^ : T'^^t 
•:i7Ti -r^3 u'xp: Ssiw) w cTjm^-o Sown 

1ifec3 Tta • o^'''J 'i^^ Tinns-o 'im^zi I'ofho oTi'i'ryroa -jjjnt:: *3rT>:5 tjn-s im ot^ "^no «V> 

^iWM o-v^Tv r-nan *o "oa-b rmrin •naiS-vw) yr^ nir-s;) 

txfl Ji^M S3 '3 Tn^ iix;S -jr^n^M "i^M") ;j"i'):).'5 ^-lai Sr SSo yn 17*7^3 irn*) "iia^T)-* '^i"oS;i awoa 
: ^^ h'nKSa "♦nt^aty pSy 'tf^Sr.K 'Tn'\\J«:tt •* ^'^i^'^nH ^jj^w pri-nnxu 

Sl' c-iM "i^nx M:t>* lo^jj n-)7^3ai5 -d*j -1:1^^-)' So'oa "itJH nan:)! S3W) -joi Sr o^'jivj on 'o p^ww 
-S.-.nS »-.5 J r\:aTliS ^I^^ -^^^n hirh ^5 : T^ "•>» So -7m;x? ivn ys^ o"2s Sj 

!3Ta Vcjy >(S nj TSJ^ .T^;)' OM '}'0')n3 ']S')'^n 1 w 

nn^^'^ ^ni7!a^a J w« mSv ^aiTm'i •:sS -53 1153 ot -^-laT -3 ^-osw S-o33 -i-x -a m p 
•wfljrj cr-r^ -rrr ntS >«3 •'n3:atJa s •T^S'^:£i'5i;n*>n^^S 

nu nH« nil o'tjp o^-):-ra *3:3 ^n'':i5?3 * ^l^i*'^ "♦JTJ TI'\Tl'» 
r O'iois'5 tj-i *:?)nw3fl^3 "pnwj.na -}")aT3 ^t"^ rnwSj-i'jp ^jm^ 
TCf *1 "S m^*\a J IT''^^ **3 J^'o -)i3"i"o ':«•) iwa *ni oiw) othh :«?»* "i-om snuM i^m -^-Ja-D 

S -j^-UBvni jM>S o'«iy-> r^^ wno n"na 731S nci« *3«x> 

'b»h "-Tuas :''nnswt^^'in'nnnni*»an^a::i •'trail : ^:5iS-«:j a-n ot^^S:: -3 -onrS 

•7)n3T0 M^ 3i)r H 's:;a ^^jw ■»S'H3 T15:) .-^oooa '^MX* 

•^n^p'su 3r»M"i 'jj-oiSS n-,aaa o^3nT3 

•)7:3 -j^^ina? -^nSn^ • Ti^Ti "dS fwo? "^ ts^^i^ TTinnj? ••rfna t '^^^-^ x'^ 

C-IH3 o.^a rmis '^Mx? nisiSs *S -•, g^^j 

*-)«- f- --jipjp M33 ,-5on -aS vxjv -3 oaa r*f -jm yhv »nM :5r"o oor mtm yh-c :hvJj vhri^s rW'On 

• :^o iv omx wrM cSirS apw oSirS y pin ntJsS ^wonri ^^-un S3 3%rv ->Tr>S3 •) pin 3nt»a3^ 

n>n« d*S5:?o i msTUS 'inn^n'\ mt^ry awo j 3r» i)3"'yH'» •o*a">^«t> nw -'v* 

n S :run: aiyMX) 'jin'^sj-* 'on^nw;) Sm ^nno J "•7bt< n'^Tifl r.^T^I 

"»^»-570 * o*i-**"'w '3 "luVo* xSto -"laxj o^i'oaa'i omM :)itf»>i 'jmi cto "ni ohmo cmM nxja- 
•n^r s-n* xS on*r •3«-XJ'>;n ':3"dc:i omx) ^i'^3?0 J n'»nTl "TpTIS TQ^i;t<"'. 'n3rTr^ll<'\ 

^ "«»oH^ olannB ntxJMi rrsn ypna oriyni *ot-w 
8 iS i/7»d:x> >^m :)»t) iionxj mi;) oa "3 ":;">xjj3x> -jTnw x*::sv i:tm Viao o'lps T«^ X^"» 'JJJJXjw 

G "^^O "^"^ °'A">^ *3 '^'•WH" OTM 'asS 03iJ» nH">"t>3 "3 5'Ai« -JTTM") ">r^ cm >CT>:i nrf?:^ 

t) o:)"» o'»t»"»D ;?i5p3 "sr-or •ttmi o*rr» 

o'jn 3m cfjir;5 o'V^v oto o:j"in7i ">po -3 "i3Tt> ojjih pni "j^rc "^"lao :y>'»7M') 5"»i5MtJ irs s'A'cn 

OM-a?) rtTiKi "»i3«: oix tm nSwr") "iurr :)m ainn niTjio"' oniMW "3 rSiA^:) o'»«no \Te "»:n' divji 

•3 yjmr '^.-JM pb 3'">7tt 1M3 pHil Ssi •1153 XpT "^O'H Sj "nW)M3"> ^M:) 11? 3T3X>;)1 -iSa 'tS 

; o?« ";)p3T) sniM 'nanM -j^-*? na? "oin sSt» oim.i T;i't) o">tr ^ni 5,^0 S3tt oimo tjm op^r 0;) 

Vi p TX 3"^13">H 301 73S pry :iHi"> ^^T^M^ 

•p'xS "^-©jjio *M "i-rrcjjjt) •»«-)' ^-tf joTQiyi 'n'iS2 •^T5ji5 "1W3X) "jw "jox'S *:m Ssx ^::^i>5^H"n 
n *rcM3iB nvt 'snM ^jhit o7)M '3 ':)vr '3 ":i»':»:? -^j pw ^jm h">' *3 ysjiyo -»i3a^ mSxj nno '5H 
»3 "»iw> ")nH "^z-h mS oaSr rirxj pa:)' Sm;5 T^Hn-STJii'aijn onxn n^a^x? m^*:) yrh>i f »h ion 
• •\>m -inir.T 3-1M0 *3 •it>3 mrx) iwor -^ws -»33 iT«i tn-ony) '^^aS 03*5« ''r i?)m">" o'o:) n-^ara 

OA oiM '7)r^» mSi p-iyi vjTMo '♦n'W 
^^5? &^*m ""a^rW^^t^ 'S\xh V'^3? la'TV • era 'oh^j^iSm ''>d'iS3 •p««^ "^^'^ ^a ^"^ 

>cn' Sr« 01 SaM ')*?>31B oa-)»i f'S oanui W3 ^^nj? 

)n -;frio ''j 3pwa 'aai:? -h nptir n!o ■)-n.T Sri 3'")? 'oip-cj j' mSxj aiwS -^-lar •)'eJ3oi 3*«";j 101^3 

•:»'t»vro -jirixj-S ';•» 1S3 pisra v'aaa 13^^"''» V73 'O'JJ mr '3ipX3»'SaS ai«S •aana owi 

8TT5MO p'ty;)^ -jpiy :ncMSi •^Tjr-no'S hSm itim tjuto^ "Tri'y hS idiS3 '3ipt>«' xSti o^iio ^u 

: "^na^ ITn"^ T^Ona T^a37 D37 Tt»5? M'^m n* S» 'x-im -j^inwana tdwx) 

^rrs 0153 "»« p3n yox> ira 7^1?^? 
a •o'^j^w ^Tw ox»i? OTW 031 yp'^a r3-''^^*'3"»M o")To *3n-n5' mSxj -p-si ^ro vm ca nx>» ^3 
«iVM3 -^t^ 'an "VtM? • l^nny nj?*!^^ ^aran "at!< T^35? J ^'^ 'iiwSi w^ana may "'3-j '» V? r3>n o-t^i orrwi cnyrr 33-.HX) "oraa p o>< yr^a^^yhn nw^^n '':*m*»i5« 

X-HJJ no OOn^M T 03001 •Om'jW Wi3:3 31^310 1753 ilSlMW 3^C MiflT TOW »">r7)"C3 7)« M3* 0*»ianS 

crw inr f"S 7)")V5^ »)M xj*">-.i5 'SioS 'tjnr xj-^inij 'XjnS •'siowi ••nr'-jpio'j ^o^no >pp "nn M3*» 
:5'icj'"V7 n'roio*> yn'ot inr^jn oi«75 oSiys m"):m5n V *mn nvu'icj mr vtTs •}:^n')m ii»m oitjw 
3 3'T^xj i^rbM v^ ■p'''>5' T>r33 njn ■jwti''* f*7 3)-)«aS man 0">t»« or« nw -j^jnim insn "omn 
^-i3S3m'' SM;iSMi^'"»nv')S»3;o*'T3'>»jr"'")3nS pSoiomitirS'-os'iraniiyHmsios'Trnjgnaa 

r^ nnsro oth -jnyv »u Min -a •:><« swn i^w* mxn) 31:371 -3 oto rfo^M^ "to ymnu mr-ra 
«» niW3 nnr pinrrx* p*> ;)*3*x> ^c "j^ny "p'jh -piv) "j-iot nto ■)•)-!:? 'O J}'>yi33*) 3T»m3 p'y ^Tor^ 

7i inj n pwo :)Mi'> ^:m« p Su ir')*73 p33 Sa 

rt'^Sli Tl'i^"' "7:3 '»'n^^ V^ "D S57 * 0J)i3pS T3»7)c o^i» im s^tto -);5v o;)3 poawjSi 

•smo" S3 "Tins S3 p ^ : ^nfc^a^ ^^ 
nrrn S? *T)3''3 S3 :^^M">i w3 o»)?»r '3« -»flH^a Ss Ssi iTsna ioitj p Sa 

DflO TMVt tnO Q'3-ia3 93*M«> 3A'> m"):)3 3"317?3.1 3'T)pjn ^3 ^3 *nin3S3 pi mn^B^ ''m3*3S:> 1V>S 

"oti ynaii wiy snvi '^ni^" sS-o ujttJoSi p-jS Sm^o^s a':\i03.') 3"i3n3 13 htv3") S>c«''3 htira.i 
wsistros^MTu o-^riMi 07)")m om3W '3'rS omiH nxj^c "i^M") o'-'JO' oni oa^Sa mii: Ssxsn** oru 3»S 

toTsa iiaSi? T^^'^i? r^tl^Sta ' •s'x^'C' t^ ^"'"'x o:^^ w3->ti onnjsxjw Ssm pv 

•)W">S3 ■)3n -po mS»' '3 v^oyj} ^Tna niti<Sa ♦ '*^'i 
vyorh CM n«nn'3*JJ »33): ^«iS3 JiSawrn 'xjxs 0^073 pSr om t?" tjinmw 
Sr nsictJ^ )^ .7«ri5:5 mx yT MS^y *w '3 OTfyyiJ) :)uri o??^M J?5*3;5^y 'if? o^^'OuS ojtim vi"i«^ "»« 
15 M";: m>^fi3 mS ovn -^lyr *33M ntJM wm ovw •3'^ay is^a") :i«t3 ">rM n3n *3 S-OfoS x»'"» y\o:Q 
n mi-itiM miy»fl t>*^ ''>5'>S a7"»-» wS»3 mS nwMV r)v '3 nsiVTW -^mnaj a-ixSs T>-t iw ")^mi •jtw 

3 VH "3 "WM :5t3»m pi i;33*33» p "^TJ -)3-l.T jVm 3T»p '3 I^M ^3^ yM "^VO H^TV cStJ© 'jm 

srorrn npy b» -j-j^irr wmSs tit ivhv ;^ri"S"«r r»m;)t) ^nwiMO '->yi3S fl3iit»m'|M3T3iSxjt5 Vm 
5 orb-o' 0-3-j o'wr "3 OTiT! oiM H3^ 7T1 »jr hS im S3'tt;5 otS» 3-> V •)''>n o«rw hm 
-3 3Sa-»iyryi'>ryn3nmTm»-jn3T hrfi • d1^r^ft Tstt ^''R'* T0"> hnfr 
•Dn**7Hi3So-o-)oo3 pig^^nS 0iMS"'r;m"O3 
H^i (W3 •p'>3»)aS« onM St3->3)* mS'o •j'TnTr annS* nr^fo tS r!->«M' v^^^ T®''"* ^'^'^ ^"''^ 

V5m»' 0")3-W'> 033 p'i37K5SSr5' >6m OfltJ IW On'3«") 033 pi3m3SS3*>M >^ WmSjP 03O ^1*3 "J»M^ 
: 0-)ir5xfe 33133? V''*^ *'0'iS3 O'MTWP Y31oSh3 M13 "3 lS ->>r 0->3-W WX "3 3313J)3 •)•>! lS 

TO -p-i S» S^ytt -j-JT 3» M-CM1 ^mncB 'IB : nj^ayii »i"»nn^S •'a T^ fi<wn '»r^^ '»a 

niM7»)3ntj ncM 3Sa)ot m Sismi -j^jp nwp 

3H;)n syng iC3 353 'jm i*im3 mo^xjw M13 wmxj v^Si 3» kom 3-Sm 'tpss •« y:rurt^ "jtimw^'J* 

3 D-iip :y<i« 3331 vSm WW onipSsMwSM v» nr j' 3i>w i')'^ Sanr iS im's^-j SsMwn Sh tjmw C33 M^fH ':h x^^^ C''^* "mMi wa ivy mS iS'm:: 7*131 noxjio ^-it 
*l"'.S3r. ^Q nnn^t< TQ^^S • 5'X''x 3'i5t>"' 'J^*'^ o^SSiga OM:r '3 ">B>ro iw Tom 

•j-!3»i oSir3 A'o oix» xSa M*o -0 TlSaV^S • TOnl< 

':ho -1^ co':"ra o!33i "•'»? nnsi "SH "h^"^ 

t> ymrr r^inyo -^iMyuo r^ra ^•ij'a'l ^^ • ^^^J?c; 'TTl'Cra ^l*lt^!nfl r*'.^^'\ *^'!JP 
MT03 rr^nyntJ "jicn:" ooi 'yiorx> 

lUjoSirSyjj-na? p-^ : Tl'^ni^n "'SrtlTI dV.5^ H^^nj? ^^nS • oaaporrHtJD 
a HMO wmM "i^'ao cf^iaS pT7 ijioTrxj 

1^t»n n^n'' ^la^ :aS Ss!a ''int^'np : o':ia oipra oSiy -I3W oVirSi Man o'yi^S ooa 
V'HK-'ip ^jM t)73-:mx)3 ••ntti^ ♦ 'TT^■^5? Ti'^awt^n T5?^w^n Tnfi<"»f TJ^J^ 
:?3ia t>< '3 "^M i)nv -3 aSSsa 

n •> ViS mSm ^n Smxjm •mS ni5iS3 ypm :?">yMXJ n3 ^a'^M ra rjirn mS"> '3i» p om "Jt^m r^wim 
4? TO?^tyt^^ CVraS ^r^n'^f ' "^r^n ptn*? n3 ^na^tj JiiSoa v^^JJo Sxs -j'^jm-i^ tp'^'J 

opwanMS3S^7»Tp;5S"Sni»a '♦rtt*^^' * ^'7n'''TianS 
avov y>a^ io^tj im "iwjva:} zirMtJ "flW -pai^ zh'Sn^srTh 
rrt^^^W ''a^ *\tt*^r • ""^''^ »>?«>7r» 'r^T "p^eS rSn lo^M^p Ssa '^:"oSm fb mwa 
orp;)D :)» M"a oii»oM ^miyoM ^y» "^n"^ ' TS^'^^^S H"^ •3 irwiS^*^ ov.r dVSo ^'pa^ i'3'» impo -m ■^wix^'Sf i3*Jiiyi ^->«m'9 •>>» nV^a t>St) sni nV^a 
8T n^vj h'oiSm:) ^"^wna v«?wS^ mx>S •»» n-n nS-'^w ^r'"' '3^^ "px^D:? r^n hSm :)!j'S3 yo-' hS 

Jia"!? p T'f^ yron o» :^:3ww o^a-ivn ywitD "yc* 'as^M*? wstjw^ i:t>T'it> 1103 
S aiT ri:m SaM •pmw9'> -jrc 8T'>'r> tn yi^^ : rint^ "TrtlSaSai r»'\TT' :^3T8^2rt^^ 

X^r^ otxn DM^' W53 p-cfl xfrrtna *r «^i>S oYip^ "no* ow^tjr *3 aJ)TO* ^h^h *3 T^j-nttu 
« sresn Sh :nSaS oVio otxj :j?0'i o^nao: o^^anSM on« mt" o:)a i3vr onn r'V^'tJSi aia cSiro 
xr)^T oSi»S '3 XJ-tjS *a-'» 7)13350 nSutn W! ona 'fl^Mi "jva ^jS'rjna ':mi Sdhtj rj-na^j;? Ti^Thnn 
•»nS» yiM 931)1 nM^M •o 30! OTW 'n-ja'an ;^n3)3i o^n»"i3n rim>fc» voo siyp in TnrrjS vmw 

'y^ "O TCrW?^ ttT3?^^ ^7\n^ • ^^^^ awr:^ xS o-nn xjraM ^rjw ")">rioS 

•3 ^ as-i-jp 3a3Jt»*n '3 Sn'o nwx ^nnn • ^^*n*i )!h 
mS y^n •3 OTO 3rnn"< aaiw^a znri v^vo o'aji^w S3M f pn -srom 
tt'\'n^ Q^'ia'l "l^iahh J usitj^n la-j •> wS ar-n prjn npH"> naws "^Mr ' 5 w Jno? o:^ yw itJTi 

juTj«3 -j-uj-ors 9flw o"a"> irTS3 o^an ywrjn "jiw jwoa 

•3 '3n»5 >iS y»n»u o!»>3 ou •j'flirw 
3V9 'Tjwn n)n;n -3 mw) >^ cipa mS rjinsn w! >ra y'jmao "^nun ix>p3t> V«3 oa»T "srepa ni 

w» a»o i"»vo yh ')rn9n ixjmS;? wisa r«ir;TO 'yr^n nw "»«>♦ "^t irynan '^ana n\iwp ^p'^ajta 
wp: ni93 -^'^a *aypi crrSro o'^tht t**)* j % -ax "aiMi ^S o^jjnr vatj Sr ewu wip;»5 -jr*nx» 

-»tn5 Ds »v>p;)0 -3>fo caiM "r^anx 

th^S^t nat< n^S"^ Wn J tra ':^33»> Vhi '3"*» •«» ^low pS n^a^a mS orora 

c^irSi oSu'3 XJK"'0 -jnan tt^"^ • Tt^^^XSt^'iaSa 

'Wo pvr )r>3i nwn mio W3n*j« 99 «tS^o^ ioitj w ptra wo ywKip y^u Wi»« (^laS •jp-or -vrots So oSirS iirx^S "ij'Sr -jt^t" poS nS-n?) iyri*rtj -jvo itJiT* *»m ct^itw a"»rt3o 

•» iM o:iT9 '"irrr nm" ^Tnaco T^nn Sr ■>"urM >iStc3 ■)">:3ic "rh ^n9 •»^'' ^•'a-nn cnSxjjx 
^^M^M? * y'3 1'^^'W ^irn yS« oTc::o *S TnrMU ^^3^r era V»»>ro -r^ nr?« -^-j^ti 

130") op p'TyS">r raxj oo'jimvo raxj-pi 

Soa ?nan o*rr» wS» •)'^:i o-p'^u^i o*">xr o:ro •yT'^:r 'VitJW Sr niicnw ^5? 7in'T\92 :?! i3"0">*» 

Tiitm •«3;iiM oSirS 'o arr 
• ^n-'tt?:? T^n^^'^ n^n' TT^^'b '♦m^W : a->o^S^oD7n:oi;nr«S3f7;\KT» 

I TH^oanMi -p ■p.'W") 5oa n35">3>wx> 

Soa 1^5 -jta: -^in So ^3 Ti^n^^ • I'^ai ta"»*i Ss ta T7\*;n;7^ I'^'it'a '•r^-'^i? 

i:':r>a"» mwni wan T3"»"» 

^7.3*1 ^-i^n J V^ T^"^^ ^^ i*"*^ '3"ni:S z7i 'd orw o'wia o*aS vn* year So St 

a -h\yvro^:y 27)^2-0 'Tip'^Tn'Ti ari^ionia 

vhyrn 11 ;)Sy:^ yx ':S*7:) -^mjMJ 
iCMO ")i5Mi a">M ">aT rjSr oS nvyio mS") pioia no? mS 'o y^o S>x>otjid x>x>t s^Sro >^ n"»7T5 rpio 
pioM ?«■>: :)t M^^n -i^oTM.TrJK nnanwixj zjarnTO yarn m no?: :5T>na oipo n?'Mai "jT»wfa 
na iiTia Smo ">«' oiho om oim7 n^nan -p^TO -jaM -o "iw?:) 'aSaS w» Sa v?mt n-n^ ycxh 
na-ivo •)">i:> 'tm or^iaS n"*?*-*? S^nA n:wr otS r/":)X3 'O'o no nratj S>nt>*S :i>nin -j^* jS naivn ■}"»i3 
•n*? -jniroc TirxjSi -^im nM^'•S o^S ;ii aaaS n'oi -p' 'o pa»o n! twn p"! xv^n yn o^^m a^awS^ 
M oA yTn^xh *aS -tw: *jh o pa V)"Ooi;o "^S'ttj p mva ;nfl>ro 100 'j^y.T y;)n«Ma-m lex 

->>a*TV*^J' na5?aTi * Tv^''i'^a^-"*''^f^7Tin^i\BWTiai?an ■na^v'^^'w 

» •r\x^ Tnvr^ Sai iidim r*a' ira 

; TUJ) '•Jitona-)^?;?)* yf in 'anTsSin "»«mo irxi for) *Sa aai3 >r:3tJ Tipjn iro Xivhn n? n«ix 

ntnu'n v'^''"'i3«'"'*3»'>">w ^a?r> • ^^ Tr^^ana^ ^a 'Tr^'^nfi< ^a*i^ wn ^^D "3 jyntn 'i-itj^ rroT) iw-i^js nax) v'^S vdm «"»•» V'cCfl Srai pny ysrjyr Sa -a ontfexi 
■".n^ ^Tfft . * ^w ir:) ^:it^ 0*^19 ^75-01 nsv yffhs Ttxhv -p" ancwa i» w) pv 

o^^r^ VK7) wjitj* Min ysr wS ^rOtfin 

•>>3:33 ''nSMiib •:m nw cfnra -tjj; i^n *. "♦a^^'O?^ *^^t5fc^»^1 
•)*vrt;i5i sVws) Mw yr^ wtom »nMtJ ^r'fjo "fh^yrts 

T5H3 n«^"»ntj inoi n-no^ Sh 3>"«:b vna;)»T >^ *«»3 p iran o"»po S* aitjS rni- ^^^yyro rssyn 
XBT MW 'nic Sm "iSTVJro t» -jna^fl x>pa ww p lyanSn ^oatj'i i^Myc'io n» max^ :)r;? lepaw 

•wa r5i£> r>:^n-m n^tju i£5«»)3 o^'fn mtn o'^^m >"n 'o i^om^ itjj? :5Vie'j o» 3nSr«.i *TtJ rjSx 
a v)H ">^xj ^nrwi SHnx*-* »ni:^ o'W srl^rtt dm ^-^a v:)t) o'loa ^itaSbMnxr witr ^^ sraa 
3X> nrwa -nvH T)n -pflM •« "iA33 ^i3V 3fx>» wrn s:a T)tf ixjTTi -jnuH Si vavnn ?»;;« sSrwa 
53W^ TO^VD^n oxj S»i7)*nM S70 oS^r:) .-yyo nrjj"> ow;) S» xjnprn irj/? wmo' xjitjt^xj ;5")3t» 

rfw S» nYrjj:j'> niDM 'i/tm flivr •arn i^^basi "jSrr anxj^ vm irx •>«;« ^« r^jrhjm y)ym^ c^»n 
•j'tjSaai TMo Sip wnajpa aSw o"")*xjjj (r*>mM v:5io wStfw nrt* xj-jtSi ;)'*-ajo an ^w^ni TitH 
9 onMW wfjuS S>ni»' o'TTJUiB :nS;a5 :nVaj» rnSuwj vjjt** 'O n^r xjniS v^Sipa o^rc i":j ctw 
cua not") :nS;^T tpt om ">Dn oSno mS«) ^sa v>x>SSjj o^n>»o o*">-x;a iS-wSMnv pM Sm 35nS:i» 
n f^^ '\')t>Sa wSw) "mS:? ic^m.-S rjnya f ^ n*3:)t> wjirwa:?^ s»i«*3 J^n^s) 

^nansi jrsi iijirsi t:5:3 oipra nar "oor"") ar^io-s ain arr w *«•> ^^ny;) ainS M:5r niy3 SSo-jm 

w)« caT» vn:M« "vn rVyp 

cpv wi -fy yn' ro't s'cn ^rcSa -^S v> 7hv\n nr st^Sm SMntj- Sr o^ian ^nVSr r'ttw npo "nai 
w So >na ;::n »•> ->3-w «Sx> •jmrtjS -f? .-yov a» ix Sw](7 yr a© ^ntiSn -u^a nw tJ-»tsi -jS 
^iwin '^ro -fj rrpjjie mSm tuj mS-i irajar ww v^zn o^ia-Mn Sa f«i« wW) 0"V)p? ©'■'3*m;i 
b'\i*^i'tt? ^^25 Ttn • •Tcv nr-j -jS y* »c tdvvs yh ni Sa o»") Toa Stj «r>n ey« St? TttsH 

S nanp ^-)aia tJM o*:»3r 09 n»H iwi") p^aio o^aa o"Hi3t> w;a »*y4 sn x^h isa* xSi nxr c-ri 
wn I'Sa nar vwb -nriaai na»» i^uo- >6ia ^-o •tha at vh\»v otm 'jm ampx* s^^rn px)^ tJ *\^17^ ^n*"5 ^ 'h 71^5^ • W'3"o T5' w s-Mji^j o^caii^ o*T'n:i "»3 wav o o'j -j^hi 
■jtjv ^Sa3 ^m:. -j^ofl 'S -i^it^ • my3 •b7tt< CV Tl^^ 

n "»tJM ro "iyiTi ")xjr o^tjnro vi :)i:"ix3 Trfroa -parJi Sjoi -yoc o» -^^a •»"> Jtjp 'otJiTj otx> -bS 
X313 "»3!^ o*^ron ;j:ir M3 wi mdmoxj^w "33 ot 'D v"^"^^ V -"P^" *'^><'^ ^'^'^^ Jnji:n :)r 'oc r) m*o 

ra^ • d'f7Ti?''t<r.^D5?'U'aaTbra^^na'^ • c;)'r3 3*V>AWio-x)3n:^T9 

crfjtj 'MS^tJ Mi:^t> ")A or Ti^^s^ "S a^ ich S'/y^r nxoa i:a:53xj c^i^ o^oii^n ;5:nxjr7) ya-^ 'jm? 

X3"i"wir:a3 Mini rrif^riB nxwS *)•<? o*»"on -\v iw r^A^ o^doS nr-jVra iw n* Sy pxJ3 •f'Ts'' "^xsn 

rn *>r3 M":>t< x^^ "^^^ o*p'iyS rnSuc rixjaS T;)r hi;tc 'rh ">"x> ix?m Tin Thvxh i:a?)rx> 

oS» iwjo-n.'wSMi o'nna iS imt ox -frMi iS*h V3'r mx?i:i o'looSe aSisv prjntj -iir nrnrn 

♦ 'V'^i^^ b''^W Tt»5? Tl^^TI^ bS?a ''^ly • ^'"^ ''^ ■'^^ '>''3^'5 'yM ^Tixhsr) tm -^'i y "'.•):i 

-->!» Ma-* VM13 o'n.^n Sm 'rr mom cm ':m ''nTS? 
■D o*vn ir iM^ap-^ ':n?r* wrj o 'r r m«m vVhi f* oru >^m "»Ta -S fM 'O oiSs 'S S-r v >^ 

V\^*7t^ • "nAj iMa o^iJ\n S^a '3 JirrtJ ow 7)ix>rS ira Sorji ipMi o-wxj oxjir Mi» 

^n^n-anS inMinM ^^"^ • T'^n'lW D^r ^ T^a^ Cnrb 
•t» V f 3 -^jinw sflTOti yr>7) ai« wna 

TiS::s3 i?n-;w ^0 •)'»cix> oir Sm "jf?:);") virf? ^t mS imSAn •^•nM5i» '»»Mi nxjy^ p *3 ^"'Tra n'^i'tf 
TC'* trf?"^ OU^ fi^b TttTl • ? 1^'" tJ^ ^■'i- ''WM« 1 w i:^:»3 :)M">^ iS-m^ tx''*' '»*''"> 

7)^aa -JM :w SmSm">«' nmxi Min "O p' yh pxj Ss oir >^ nwMi 

cTTiaxjns -w liS noS o:??' mS^3)"Sm:t> i:r>M s'mji'o o;t) o^iaa r/>3 i:w :5X)r' m'^-o i::)im iwixi * 
"la^^ n^ V5? *f7X TT.TV'' '^*^n^V T^^TI*' • "^^^v^-o Min 13^:0^x3 xra "«M p^ mS o 

T Sy MMi yS«7 Mi:) f« ■^'nn''.^ ? • 

yhv -JTr y^T) i^-fyj novo -pyh itjrw Cfg^^s : "j / ^ ^a 
:^^* »5Tm nT^ va^ vvtn on "3 oVSa n"»'n "iip 01^3 t>wx?5 on n30^ 

. oo« nitjxj' V Sm.")") o'MiSian :)'o on 3->ipn'> oinni :mnpn n:»iD Tn* nrj^ 

t» ^xjBi iirxj* STon rrm rw 

6 • thxp "is^n Ttnim 'T^'\!an T^ ^^tr Tnn'* : e">^'55' t'"' '"^^ >*^ 

•»9MX» 1T» •J")1Fe* nib;p "J'JTJV s c^ nan vmv 7»nwcn o^a hycro' p)^ om33'> oVtia nm irSxnv yfHr2\ 

inwj VD?3 >iVi o-'^nnn rn^xjcn wan •mS o« njta yfro ^/rhiva '^ho *d 'S'OTn •5)»?rt> ri-h 
VJM ^3 '5)r9^ n«Hi sraa T«f a n*Tw jnann '\'>^S S» maTi o^nS SM*itr 3)tS:j "jnsr wn^vn 

rnw o'watj nioa ©•sw c*Si» ^-jj otj "d 

S 03 in3 VSMat>SM'»«*S rmsj w-n it o'vawnSsio o"Stm» :r'n sfrij") vsjiy© •nwv '';»' "wa^ 
nj -iTan^ !rt>i nwn «V> n^ti^s inwrs iw ot« -wm nt") oriS :}m">» jj'o-^ oo':n Saj ? o-oS :)r.'»nT 
T?")-) zr^riTTOTi o'Biiy D-Tow n"it»3 0^13 0*73^3 vai» n!» Vita 02 -r^a^ o'^Sv^n^a v^^MtJ oir»55 "^ 

irai ^^ ?nM35 
b'^JwJ 'h^'^ * ^^» '<» ''''^ 0^ '"'T "i^T "^x^^ viw^ iw ^"^"^ 'Ta n^aSwS ^n1 ;)30X»S ii 

ny o m*S» p3"n yv^ o'S-oin" ©"freji o^^ii" oiSt> 

ti^' o-Sian* •^:3 p inx ^ww o*S<»cxj'") o'Snr c3^» o*7jT!f» "3 oi^o iS jj-n^ mS jjrn •w^h 

Ttnaa'^a rrfwi "^lyna tsh^ rv • 1533-1^ S» o*S3m^ otxj >r>S:^ Sm-j tJ* ojj^ •j-s^'Df 

C3»v» 19W -iS:^!:? Smixj' ^nn V-'^ «'>'*':^'» ^:3i9 nr;M So -5»h : "^raS 

a^'w li^nSx ^'3 pi^ T»«> '153^^ : *^ 5;^^ tW?^ 

: •j">'u«3 31U ':>' Sm:)© nt>p3M 

r.^^iJ^nn'no • b^n;a"^tn''T^''y:?ntfc'T\t^3^'^nTb5m7^*^'^» 

orsn ^th -jm as^-tSSa T»n m-" v>«*» "'st or» jnSjii ^33 v«SS» T3Tt»3 -a^sj w "^iMtJ: •j'Sh 
: ")99 mSm i?sn wpw •rni x"»H3 ita -h \h nrn ativn iw mi:)i J»ai3 -n^a o'fetja *a-o>-:) 

nnr.' ^na^'^'v 'PTff\-iraS*nniDttj^a''3?ta bn^a^^^i^Stlt b'»^;a5?'»:^ya'na:i 

n ^iinun cj»^» o^iV* w^-j W9 aoanji a-oifl c«^ ^-jw to? • ISSn^ ^ ■VTrfctJl "n*\7i^ "^"Sn 5 ^-^w "i3'MTn"» irS» or)'i-'o n^Aa "js^jjjx* vVm hSm r » ho*3 "t^ i^S f >f» 

:T5ntt? ra*n • t3'»3^"t^:b ran trasK^Ti 

rS Q^rta coJKXjn ht) :r:5* ^m is'^y o"AriSt> o"33Hir jj auS arVsj ^3*t>r: :)»atj -)o>i cia:) *.Y^Mn 
^"jSMi o'3J><x3i o-rrtJ c^tJ ©"lin en o'33Mt«i nan i:»3tj'>o-«MX3Si:n:MX}Aj3S7) "0^310 11^ 
S»w ntS ^^ xx^s*© )hyt o"ma mw )nai a-woa jwm nSr jtswaVi liS -iWjV CT*3'a o'^m'oi o*-3» 

H •»>« "f^D M'>n'» T'"'^J' ^H '3W5 V7)»'>3Ji 13Jr03tJ >^ SftJlja 0*3 vSr IVD MVI"* r'»3U i"):;^^ -tl'3 

nfj )-3r Minxj j»3i*si "I'^a r*3»« o'J'^'^ "MA ^03 M*:\ o *"»f3Y'^^ "'^ •T''*'^"' ^"^' '^'^^ ^^ m-:rin 
. s 'THJ :w '>t'x>3 ^3v wSi vror rM tJ'M i3^5r 

*ii'b^ d'.^i "^iS 7!^T^ T!\:\^ 'hh ' Hin nw ^^^Sao Sm-»o- M3 "»:«• ni p -^S t^-J? 

•>3*S» oipj DIM ^3'S» o^pa Ti'^TJ^^'f? • tntt 

yh i»3 ij-irSa y n tm "iW >n;)i :)»y>3 nvn ^iti; : naa bat^ Tf^TV^ ^^^7Z 
vsu'n o^'n StJip -^-vj n^Mi "n om o Stj-ov "»t>3 -j^fl nr 

M ;n")na >D»nM tr'na vn c"n i:r*7^ othm:) a-i-ns omSnaiar oh -3 ntjaflSisx^ oim ']">t tx '^ 
^ ^••aS? :t' ; n 3 ^"^B wtr d^Ti ^It^ * o^n^y^^oo orSaj p"> isS n-nt> Sm 'Sn^ ■>3a ow 

r*ri'»j«o^3 H31 voaoswVrfyr:w3*Tf aW» :v»t»Sr?3 ^i'XJw 

J r'swi J?tna {r»r!t»t» o'sirn '»i o*3^t w o*wn ^Sn: ^S^ "'3tt> S'53S i«rw nar in 

SoM^^ofl^Sov>>A"3 

M^ ^jnwj-xj Sxa j)i»r3 iiaH'-i ^3* on ODira i3n3M "»xjm o'-ca ■>3n3H p lovw M*n« nw "latj- y^ 
■»w>wa ^r^^ : Tr*Tt<n &'^^'nr\D?7P.TP t3tlD^a'^T3? • wSt33 t3n3>n 
• X151 o»3V)nw>i o*:rS»3 rja i*> t>*^ pHi o*wo 

J jj'few «vjt> nwj ^3M*3n5^^ isn^^^ 

prt^Dmn^viy i av"»d7i5;^wn^t^Sp't?*nTi5'n*^Ti'otj'ttona:^ri*fc5mTi*^^ 

crw> snrr yh^ v\yr mS TnSwj y)x»a ax** 0W3 -"a ww yf^-o p-ar -Tn ^ra *iid" yh fa e'r;wa*j 
» :W? f WH pi rjya o*t at)*)" tjitp awi pi o^r ^'^'^ c/rwS niwr aio* "n aio* oWj xVw 

' ch^3P n:?t nro?^ "^^aipS la^ao nnn^ rb rarao tj^n D"*7t?nn> • aw fnn nS Ti'rf yhi tSko 5^ ^mn •>lJr^ o-i:^-) -(is^iej'i pn'? ;5S VM jjS 3-23 •nrj-a "srM bV^C^'t* 
•jStr >^ o"n;Kj xo "^yn" n^n w^ 3*3* irvi iraS rao mw ^j'^^xj TiO'^nn p o» :j-r^x) n» 

tub "D ! n'^p^TU'Ti Vt^3 d3? 5?MnTit;s^ n^^y t^S ta j o^"*" i»"» ••)''13« 3*^h o^ 

;}''»x>* 7)M")a33 3^:npv iro r^iy y^ 

o>r3;ii o->rro S>nio' wrs Smti :5"ar ^pi if->M3 o'risi T)hio- dm OT^xjrwc oT-cm.'nrf?^ wSti 

cnv-ht C7i'v'ji02v^2'ivh ra^WJ • dnn^bs Q^nfCJ^Sn tn^*\^ 

t> c^j-aba c^xj-^i o*3iv-7 ->wMti :59 n*:3 'iS:^ ^im:? "Srr rw ? cs'Sv :)iSr'7T'r3 vi'sm o-ruxi 
;)':py wi3:3 irK:"o ^rr crryrozT) Sxits?" Sc o^StcjSm'I'O'W otxji;) iSj*x) Ti"0*»o«^Si5 oiSisf 

i"y ";3 ta"»x>-o saitJTi y^a wr« Mrj" Sr» ;)"V) ;5anca t'3U JJ'JT im ^:^n ynn'O tm f aio^ p> 
9 yhsa •>''rua inw uvi yx 5'''>3to V V)fi aixsa bjnx}" iniw" p xj")'» sw^ 09r5n*> Si -ax "jnx 

wTi"* V'^sTJ a^aa -^^nt^"* 'fif; to"^ ^un^ na'-a ^nrw tte** it^ ? o^*"'^ p nnj 

• i^SiiJ) Miv"> Sna xSs -Jim sTi-or^ f Snaaxj ':jpi5 ir* p->nv mSi5''"c\'):3 w^jto rfj^i:!, rjnwcjn :)• 
T)a-)X3 :n4:i3 otim Sm-Jiw- "JIVM riS^t? * SICS b^^t^S "lir.^W r\t^ Tl^TI*" TOn« 

•31 '3r:?: a:^;5 pM iw ^ts^T pn M^n a:^ a:i:a o'r'»M3 ■)nM'^^:r;)'> "xrn np vi3 3"!?3'> na'wS:^ 
oS ;n'?:fl to^t O'SiSj^ W)«« p t^ini naiw Srv, xjm-n a*!)" o'w 'pxM 7)a ■jnas" cm"> o*tS 3M*wy 
WB-KJ - jS bV^tn J •\'W^ TO^ Tl5?a*^a b^"Trn • o"« T'3J>^ as-no-n*) aj^:*? 
u^i?3*owira3anr a3r')iTot>3a:nipMS;?nS;pj 

OM n:«p Tcrp rxayninxj pni "JaDi nanaa »TiTo aw niyp'' a**Sr nnjiro V S>6 p.-wnyj w>3 
wnM JTXJWi nwiOT axjr^j n^ri na-'-itai o'riM o^y 'jo o» wf7Aa*'M">xj'' 02 > Snn 'wn"* va" mS 
>i")a Trypan arwia lanrc? n« noi3 nnypi 3n*7:ww wyi^ V "jmS o-S^w mSwj Tftr "ww nana 

4 ■»ioxi •ife yov T^ •'a-cj mpji a»3r:a t o"r:w jaBan •)««! pi »n w np -» jnn -j-oo -{n ■» •:xr rr.T >h^ tk* yivro ^-iri^ n^-i^i -frir) vdh mxji::) •:rn'> 3^::^ T^Ma tt J''^"* r">'^''c 7CJ«3 
r^rn n2*^3 vraSw xa* I'Tf^ rroi x'^x^ ^^ "^'vysvi T^r o'?ir"i rrtn 7)H*ti V Sm^i x^>n mcsa^ 

S« iM%3" Typ T^r xtoxj ^h^nc-T) Toaz-i Sxjm mn mi:5X' ?)17t::ti ;t»i7^ c**r^ o'cr:) mw -n'o^zy 
I s:m T^DD ^^.^ "P ■'Hy^ V Sh57 rora a"u"xj :n'U")\w mr^S^ -iMi*' ^r "lo Smixj' y^H 

•TCM iro '^•cv3 rr":r nr'^tjS irf^i -rVx? Sr tbm: -iirtw^J nr : ^^*\^ *n^' t^«i^ h*^ 

J3"> o'TtJVi ">"oa Tirh-c >i"»p: mvj oa *3 n*xjm "^VoS m >a xj* oai oT^ianon''? t'o J^Sr jj hS-o q-'.'h 
S» ■>«)« %3 V3« iVfly Mixj m-a 03a* ><S p on "irM :?ST>:7^t:f7Xj S» o'3-o»n W^tjSr i>«"^t3^ 
••raa^TcrTirr v:*a -rt "wm nja mS^:3"tcj '^n^ Smcj ;5t^ hSxj v'^** "^^iw^ TnSr» -o x;-ipon :?'a 

t3^"i»x3-^ f* CM Q"Sxj*)T< Tjj -p jra;) v^: ^'^" T^vnn yhy^ M-^iyS o-;t mS t'23o vnx -33 nwSo 
■Tiw^ jra:) T>c>a^ >on ■^o'cnaitt •^tqi ;j3 ■}Sr *» ;n^S siyx? ;)5')>5X>* p SaM r'-ipixjo 'i-'^^v mixi 

•}-)T T Sr "11MJ*) 0"frcaM o*3ie>n") i-Sr ">cmi :73iST5n 7)nr^i T3M3 i-nisS s'npnxj oiStJCM^r -7 o:jS 
r czh MitJ i7)iM O'lrsr? 1:1:31 ^•vcD "iwimi Sxixj' 'xjsm aS :?>5 ciVoax ai::!!'") itjimt i^iai nava 
1 TIT Tprw nr 7)3'h'07) hod3 wxjbi T)i5n ?)"nc;aS t?mxj n'ji-iM taj^icm toio "»rMr cip *i5'3 -9 
iVorra i« c-aarora :5r^r xVi ri^iSrr, :n:r^ ''''^^3 "s c*3rr:^ onS "Soim wool :iv>::5 Ss a3v:j-> 
V* V "^Mi ib-r i;? >^i ;^5'>Sno Sr ^Sr:? -p o^h^) S» o-^.m Sr>yx5 tco -d onS -Sdim •'riMi r:boM« 
x> ir3 p iioiTjp") (• iiara ;)''t"T' i»xj M'^r*'^ 3i:ijx; iw V Vm:) tt itt m^ji wSxj :):"xj •n'".*^ 
xSa nT):w irMstJ ir^n :)?:Sx>S Sn» xSa sjdiSw "in- Sh:i -i??: p s'rora ;soiS«a :rnr'' o^axj^n c:)x> 
VOT Ma'XJ") wiSw iSy'ms t:) S>« nro wiSw "^ata r-ii' n%T mSi p' i:"nra in p'o oi>o Sra 
•:h iin -iw 'HiTl J ICSTI '•^S -i3^ D^SIS 'n^TI"' rbns ran : H^3 iw M^ni .-f^Ha 
^ p-w a-OT iriS^ D':a f* r:^*^: 'o omi** 

^VBa^*:i»Sw ';«a;>'-'»* i^tj *:a wStja 'S v* 32i« 75^03 'j -fflSn: 0:51 o*:3o c:i on c^ira irrS 
» 1^30 'i» H-01 o'aivo wfjr:^ COT r^ao w vi cSiaa ^^-'>■h 'tt Smo V'o "'s^^ *''' m^iTCJ 
\3 ^nni zry\v\ P J^*^ W^vo -jS d'^l^a * t3"'n^5?3Tl ''35 p 'n'^r: n''S t2"yna 

•ra ira 'jitj, "»?» o^mS co mir^ ^xrz s-^yh "h o"n"'o c'330 'f'O'S ;5m o'niyyj -^a p -ir>r) "^la 
9 c:o3 "in '33^ ni3>«> ir^ c"J'>3*:ii crD*^") caiu o*"iir:o "33 coa iS ro itii T)3-:ia t3 errs 
a^ji-^i w'n;3M tsS csic vo cSij-) v?-»trS o':ixjm") voicj •)Stw tS o-:itJM'»o tit ';3'> ■'tm vn 
c*3-a5 0*33 Stf nMjr^ nS V CTH "ja *c -^rxi o-3")W3 nntrw o'oi or-> :)t3'»7!'5 twt o*jv3 ims^x* 
: :r Vmo iV v':"^? iiaiw oSr3S') aiv f^r^S -irrrS 03*onS') 

i ^tD ti-^y^i^ rt*; T^n^ ta "ifvz^ ts^ tana '^.D^rt^ r* )ihn -i^K ^san ■•^•tK n"orn -^Sid Sl"< wt wir^' mSi i-jia" hSi cin^a^iM •:sS ">»X53 lanS iSj-*-! o'3i«"» o^ai to '3 o*3r?3 

r«3* ra") oinx to ^3^'*^ *3 Jia**"^ ors^'-^ioa oss s'S-o^t ?)'*o a-S-oiT nai-iiSHnv' iS:^i •oipwa 
0751-woai cr*3aa > ox:n v^'"' vx^ "^^ mann* :iS«i ni:a- ;iSm n«nS w invr •s'cn S^i Snur^** 

O^SvTI' nSr5.-5 iraSO 0-)-tX M^M 0-)p *«-3X315 03^ M^-O ICMT O^ttlXJ:) 1"^^ MIX-*") O'jan iSlJtf HTO 

•15'^Sdi orr c:t> otw rriiM "inr^i o'lr)::^ o» inriy^m rjj-nr^Ma iMaxj o^Srtjxj'n iS*m :?ax) ^i^mtj 
Xi;) irrS r:'x> iTrS-p'^ p iumi o-rrrn a*^ "S^im oHip "jrji^ Ji'Sr cT'-ias-) c^wu o'w:) Ma n» 
CJj o*"»rMn oT^csTi-i na "iiMX)' M^iJ'Sa "iScrxj ;nSMi^» M^a o'Sxji'T' V Shtj i'7 iti irioBn -^Sts 
•23 nVrj:) noi mi;5 -p cS->»n "33 Sa ^oo"»S30 w> onM So p oa ■^xj">w» i;?^:^:}^'^^ 1133 -nn nai 
•D''rMi mjSw i«'j">TXJ -f) 7533' yj-s"* 1B3 v^nM raaSi -S s-^-tJ ^S» ;5rMS mD^ysT) ovp mwi n^ao 

cpyian S» -»3n dhm") rs^iyo' mS f* om cs^im^ ri'oas- mSxj r)')rin;^ •lo'o iS-rv mV -a o^s-im^i 
o^^^M^wa rr-cj;? Ma n» ^i^mw o:i 0"nrcS ^m hsmS^S o-'>:'aoi3 soi-prw T5M o^rT^Tt cSiL^n pora 
■ia tirrtj 'wS :jr Sm:) o^w mS om otS mi:: m^xj :in ^j-fj-wo^inbai om-ino ">oi:S av:r5a o:»'e>3 w 
OA Minx? o*'33;) Y';» "J^t ^a ^nM^io* m-^o iS^mo Svj; MSai n::'^,- MSa -^iisi::: iS yr)' liaw") n^W 
: o*aiv v:)itt3'^:)'SM0 ;^M«:)a")\3 ::otw to 

•3 o'Sov^' a'>wa «iM")S :;3n mS^p n'r^-v -r S3 ;5! ;)'«r*'o J^ nan w m")*:j 'Oin na^a » ^ 
ra THnxj •j'j^na Trig;^ vj-or;) mS rjvor ■i:5T:'o mi:i Smh mi^ VSm;i ■'3•)^a j;)5?)' dm 
vo 1CI Sa 3'"»iMW njn" mSi '\7)D>6nv ^^n^'O M'n maiwn o w^w :):vnMS;j 133 :»;>f .T»r :nyra 
3'>\3Si9a Tj-^'i oSiaj:: -33 -jiioM" "jS a-)«i 7">-OM ;)An3nn ;?M?a ;5'nn omi ;i3MS9a •)VT'J) r^SSovxl 
TSSD •',n^'t^ * Ma;5 cSiaS -f> 3nui om cS-^as jiom St ")3"W3'> itcji'^is 3^ irn ?>' Sm:? wb 

c:iinnM :fM3Si:!C3 

•0 p3|S ;i:^MS'tJr;3i yvra *3)3T3 n^nis VM3 n*;5:ra -^r^tJM .Tiy:ro :5P cS-.a3 rjiaitw si^jSinc p 
yieSnArrcsn crra •753i*3 :57)im o"r«i3 o^M '33 xj^o p::, mSm 5)'3n "}i:r3 imM 3'rwi3« i^r -]f5 yx 
37 T)-^:) TrcJMn p :)''::^ pn n^wa") r-a;) -)-):i3 ;7X)n\a ;)3;5i vnvTi Sm pobi X'3;i nine n?)W o'M^yio 
car pr3 oas o'Sa rjffSio •)Sro "iwmxj too :?iim313 r^'csH rp^ -o ifin M7:5 mSxj :i-3:) ';):3T3 na"i3y 
i> ni '3 o"3"o"> o^iaia niyi-^-^ ;):5-3n n:nxa 3X5?) mSx) nai3y ^"7)7) 7iT22 c5, "3 v3T3 ">t:mi aisima 
H :53riM Ttyn* mSc rrsrj 'W»*3 :rw t'ot) yhn :5T3 n^JrS r3t>*i ;n"Va ■^*3.^xj ira oai noM ^^t M13 
» v;)'io pw *s3a ^-irS iMrxj "Jto fl'a:^ -jniyS*) oraMSrS pn wr .T3a SaM 375^3 '331 ;5Sa3 >^h 
snS owM S*tJi5ni o'TT? ^S'srcsa 733 YTi" -jmz^ ;j?3 -jmJM r;):) om*) xjro rriMia:) nawis 0-3")") o")3 
" mS :nMt otJMr -nSviu c''3a.T -p o:5-»3m "33 o*3'iw o^S-nt;;^) nnM if ar viaan.T Sspr 13*m :n"?n 7a '3 
i-Sa v:j^ •;nn ja *d o'«^ oS"<Jt5n ^1a1 nSa:^ >6m :ippt3 mSi ;)ai3y o«M "3 r'>"iiW3 Ton 0^)3 n-n^ 
S vTiy -jsrSiiyS 3^30 "jtsmi W3iw o^j'xjara o^airn aT)n3 vn' on -p 03va ^^itt^ S3 o'nSi oTn^ 
>r mS >^ o'M3ioi o'SSit o'rjSixjo TV mSv •^-onitiS 3-30 t»;j v;)^*) SaMTW riaa -jtpxjS ysjf? 
P •» TIS7« : TT^Tl'' ^^"» 'nsa '^\^^':i:^ P ""S 7^371 i i^nSix) Sa >^M ");)«• mV) •>'73m* iprw v^TO -\a^.s^ : •;'«T» 'na'»^ uhzi^"^^ "2^"^ T^^ TirSDa Ti^Tl"' "D^^^ 
wi F70 Hinio v)r3X> 

SS;or3 •}'"n 'C Sd awa :jMn»n j*n ^Sa 7nS;fl«S>nxr ^h vitrxJD o'Stjn' aira :n>M :i3ini 
Sy CilW l^asS d^3S Tlfc^*^^ . '» 0^3X3 oipci noi J -)orw 31W2 ^mii o*Vt>i-)^ aiuj v^ 

'tub yrr i>^ CM"* S^nw Mr om tt^ja poT^ ">J5n Wixj'Sr onSxs wirx) nui •}*:a'7 
; Smixt Sr oiSxj nxn^ vn'tj oTiyr) crrm oa w 

rn inn :)->7 o'riMii i^^nM ^nny y^S^ rh^rjro *D iriMi':?:rw '»'^ '^''^^ *«^ T"*^ o-Jira;? ^vh 
Mn ovn "lU") TJi-va ;5'>S^ ir^jix "it'tS iSr:;) rj-iSa?) Th'T^Tro ^rh^ "ho mSto SxS nS-gjjSM'JV' "ir?>r 

^nS'rcro*3j;Sa');:->ot3n-B r^^ : 'b'f?a'»KS da'^*^5?i^''S^^^Xria^ ; pxjSn 
•r"or)i -.15MXJ iro ^iSpi p*tt:n^ •)"»i:7i -Tii'^aw) 

TmSJ? Vi^V^ '^'^T^^ J r^nSaon 07)-»i3aJT5 n^:h i^^jim ■>:?): >M> ">«iS sum wjrrS 

p nrw T:5a oipra lar p^p r*^ TPin* • fe'^ST^J?"^ 
"TO* "TTiSo Su'o *i:rr mis ?nari crtsi :na« n-no^i prp vonia mo**) p v mi»)V 

ur-i;) criiaxjrrw -jinM ^A'»o"i iv-a'* w no^Saii 

« M-7X *w or "-a aniara o"DnS:Tt> -uj wr>H o^a^nx Sa>i p? •hjixj orM v")^ -p*? •M:">t) ; i;-S» 
^^s : tn^ nSrr n^*.^' TiMa ^"^STO V7\'^ •* '»<'' v- w» •\i*y "ia 'Maixj p*7 ^xi-it-s 

X>iv wa nv>y:} ax>r rnv^ tt^^ 
• npaa -irKX? iw ;?:^Srn Tn >r;^ inrMai voxsi) oins t?y flnnji >cr*x3 oripxj "UJ oi^pi ;)-;>M;n V? 
■^rt: ifjro xj-H r{7XJ luo iwnprr "iwy^ la-^r ry^Sn v^r mw rfna xjy^SVicanrSi ."j^m "py^ 
MT >6'o nts^So mS^ ji^Tty : TaaTansttTl ^V\ ^ "©^ fc<^ ^^ • '^"'^ ^^^ ^^n^ 
a y:)a iM'ani iw ir-nf "ir:;w i^ni an*7p •t'i 

ntJMXj iro ca-Sr p raia o-'yif^ nciS o"ianr;? :^;55w h');T) ^"»i5r;5 rpM nr»« -snrw '^nn -pnrja 
•am):M*>O7nA;y"'*ynSrinanS«0Mi:) f' oxja cow T:5">a "'tMtj wi c3wr ^ o"")r)pS icij 
sr pi jn:A Tyns Tti Sa;} o:i:i«mi wnv) So ^o in:«) 1*5^ p ;)"i'yp ■'tS xa* xSi ;50-ia ant 13'H 
: ;)»rTa otim.t pioia "cotjpxj 1 w ;)o-ia »iiS S^w Sm-to^ an-« Sax tt^ "'*yno •)So'« 

Spca Tnaiicjp ^^t^ : ''ranin V\^ r\'\!a^t;t» na^ W'»7ff^ h\v^ Wl^ t-* •pHa lyrn nwrS o"3vSrS nSwrc v'J^'''''M3 

^StT) '>:S lo-w- o'wn i:m c« oaSa oiM *:a nex' xS« rrfj itj^ cm "3 oaw» :5rH vr^mS^n 

s-1 onrsnn yy^-r- mS nSo?) m*? cmv «">'» m^t» -p 0J5-»aM '^^ oonui -iJ^i! "»»5M o» m*? otSot -JiBtf 
T^lp I "rlTHnn 'l*^.!!'-^ ^t?£i rvr^"^ XTV: "^"^^ • ot>s: ;)im Sm wrsn ^v:r^ 

':iMT« 9!^ !:^"<r3 ^^M "^-^p "3M (^ 

■j'jin ".w •:M"n7^ '3n*^^tj •r^JTJn vnanSi vSm "Tiao ?po>A "riira ^t»»: p o» wjnM n^n^p^ naitra 
w^MT r3n»nS nS-*?3 f"S jjcia •(^•aa : n^i? Cl^!aW *^?5b n^'n^wia Tl'^n'S ''^yajs 
crrro iw^^d -)paSo*"»>5w:)oio:Mn 

3 o-HDi (r"'wxj RvnS -o oa oM:m> 1131^3 rrrrjM ousnpaS o-^w^ "JrMi SSi:?:/) npa:i :>">»i£jm3 
xjw nnr pSnrip •ier:x5-)'»''r3M^oorriwS5aTonS3nrHi?ii>5fcnonSMSV?5^rS"'r3^33 
St^'^'BT bn^ : it*-^ iSsvo 3^3" *;)0 ipaS iipi jnS^a o^nr-o ^paS wwin^ "nri-o o-'ipwtJTs 

vhsTTo TirtJ p Sm i5ip Sm^tst "icm 

>^«*3Mv:nMJ5"jryMT'WJ)CM^ fc^^tn 
V'l naco Twsiu iS nSo-x) "no^Ss vinijirr wim 5Jt»^ nVrj:?© vw^'w "JorSM^o" »■)»• kii y»» 
^pi 3X)i -jTsnT) jji'av Tin -y^hi p avi airoio iw vrav a^t*** Idom^ '^ns^ S;a vSMai^aS oija 
♦ •}ojp3 "joai -paS S:)a -j-rj^M Sm an^aa "3 icw 

"Ht^fiasr^ SS*'.*i3!i "TCbrj ^Sn ■•3^ ^n'^ fc^ "'aS nsa tfiS Tinn'» nw r.^bsmn^'ti 

Cn^ :rr^Sri5n rSva y-^r;) n? irw iry:: Sr nn "jcm n? •:•» -^W) mSi -aS w* mS ^ • *a'saa 

h'?^ ");»a 'aS aa* xS ncM p'JM Sm-»o' Sn' t^wtoo ;)-^37)a irM ^p-jh ^jm"^" Sxw f on "3 wSa 
a Tana -315^ ^nv^Sjojai ;5iSn;ia -toS;) -mp pi vu^n;? ;r MWia ^ jum nTSir *Jri» M*n "iSj^ 'a^a •>«"> 
&n M^ -So-e? "jb "jrv tdmSsj otto wmoi^i o-»an;> rnM*) :\'"onS Siwo "aVa "JPms^o mS i^naSHS) 
M5 at •:»■> 13 'jjn t5a:rcj7)i i-Vm -Sax? r-a- >^ wa 7l^H'h ifi->«M p uMi-a »«« uac dm ^Wjd 
*^'&a "^^2 ''»*^1 Ti'^t; l^^ bt< I T"T "j laM ;j:)Mr lyan -jwmi nan -):»n o'o'jm nia^ ">wm3 

•W17D T)ri3tJi ThH v':WM7 0M v-o^Tjiinir'a-w 

Vt^^d -xjw '75rcn>":)'ix> yb om irn fsm :)Ta o':^m -S .-jxja- rjo pi -pi -^a o*;)^ "p n':) mVoh 
1CM 'n^is '715A10 r^yn lua -Jtjifya i«h Sr Si>5:g ^jjjim -:)tJtJ ^r^xTsni 'a^i« '9^ yt y> "h ya" 
n:)"j irH'S» yhyi iflyr Sjj -^1533 li'M ^^nri ore wais -jSnci iSni:^ ^^'j^a -jsiaJ^sS vrc'j-iTarw 
Da 11371J jj:i3:n3 iwM '*?» M^M "*?» -jira?) >^ ;)mM v^:?t>fli ^xjs: ^wo -p-vrw ^^^^nm fln-ww 
:o 1WM1 v'3r;5 P!'!^ T>a .jown om:i m'^xj ;3S3p;) S»i o-nrSo:>Sr -^irw mSm nwSj^ai wnTOja 
yxj nura ^aS oa* W? Sn ^a-at •rji 33 -jic^h h^io ^b» ^r: -wo pSir:^:) ito ^tjs: -Sr Si«jj 
*?ioS -iiTfrjoxj :7»x»3 ;nSnM -DjSfl n'n :j'S:^ 'Xinn-OTtisva -ys iir» mSi -fjc*? 'JMiro •:nt)»x> »3a« wroa -nwrn -n-i nrm , M^jjpSa rt^ i".'^ ttiti' ^'^DT rvf?rn7l ^'•tS 

S» 'oianj J»3"»nH ij-rcfl rafJa 

>r33s» yo ^S nuM "1331 x^^^'on rrs r>r« «"i"'3 «*> ^*^ ^nx tj\Sm-»io'S n^n-S nam zjn o'jjVm ^ra 
1^33:5 oipM 03i33"» Jran v^ar^"^ vr^-^O'i -^ns Tin oox? 'xSi ^33 nrSxi om 'D ^ra:? ;73r >iS wn *j 
luo -^ ■i'cn :)t>::c3 aatsrw :)Sr» m::h''7rDr>ho p'3 ■>:n3'U3 S^ w -n*^ p "t»31 icmi fw iwf a 
SKO "U3 ni3K >6x> •7)rat>3"i "thtj vSr -wront anir ""j'uw •3)3t> '»^W *o nvar a "leya) •jrairo 
5?^^ll ^t^ • ^5^^ ? *'"3 aj-n >^ "»r5H '33t>r3'^ -jraa niT Tjmp >cm9 •>5'^ mSi 1333x0 

TaxS -Jrx") :)i3i'o Tn^a y*:«':5 Sr3 afa* ^axS *>^3 ?S uatJa httJt^ 
1 in^n ^''n') I'JTiTrSDa intco *jS api?" "^'ax *Tr irM*o 1153 i^'ax srr" i;^mt« "^ nri^3 ap:;'* 
"WtS P 0:^ •wjMi ">*aM ar»' w-ip ^jb oiM 'ja pioSj -^mSwo '»m iSSio* V'*"*^ "'*' TiH^ai ixpsn 
^ n?nt> ;^iOT Mi;i> "n^Tfiw J»'a aipv a^^na Ttyri spv^v 'sh spy Tp"3»:) :)ia njttj ^191 spa* tshS 
a Sr mS "TOM xjnpTD 7raS» o"r«v) "irxj »5n cr^Sx ra ox 'd 01 yx »»"' oT^w x'»i3 iiw ichi"^»^ 
«»9 75-31 r^w fro r^ori narc otj 0*01 oiprn -Jaa o^'ir^ :ix"> ox>x> *j^ Sax 00 30i-o n-n'o hnTra 
ij oipw 3!3 'Ti'yi'To p'j o":»VxS ThtT^rrs fxrh^ o'^SHrra-rn" ntjx i*Sri -prju iait>3 :h^9^Ti 
D'Sx nan 5)*wnaa ir^x xm pi nxii» xu> x>-ipi5^ ?>*a aiSr^ np-»i lonpisri ?i'a ia n3a*t> ")'5a3» 
WTO noxjwxj i»i»*t>^ SnSn^aa r':^i&iri»xji t>ipi5:i 7)'a3 iwir xi5 :5n ^io;i v«'o'''a mi»* 
> nia3*> X03 "vs^ ^iiciD xm *3 x»ip^» jraSu rwr:) nrt> mi "»t5X1 T/X^tw nx^ 00 '3 Sx Tra n» 
»K^i xaS"ixpi cSnr:i iiar xini i3"X3np« oipa v^x^w oiiis iias xo3 X'a3n in'W">* itsx p* 
J1M0 ii3»S:3 '3XIV ^3x> oVi»o «7i:xa «3i?)3 Sx^^' x^x -JO T33n arrxa )V)3 jjt^ iiawntj 3X>3 
lOTpr:; 7ra"> Smtj* yix Vo r^^rrioxa o"STan^i cS^r S"C3 i-»i'a tovt Sx^tj" ipx '»i"M7a?7 p*yio 
a ''3«S 3*7«> pxi oniS yrrij ••So-^;) arrxa '\i">x:ni wnpcn ^-a ryi»xa'?:i-;i7)i o'Sxjn-^ orrxa 
aorrxa^iiaw tj-jf So*ni (r"!-cr x»vS TiiaSy tjx? nn-'ar ij33 next) >or) c^rn wj-os n3«i9x> ynxn 
»x oiSratJTf «;» rra oipr ^3'ax ape* r^x^c 'jrxi pirn moi niroo x?a x">p:o xin tJTp Sy;)^^ 
"Dt "pdy "n't "UJ oifTM MiiQ xS"i9 V Sx;i r^yn xS -3 i^7x iS'J^ xS lun* axi -ppna y^t xSt) "♦oiM 
w^axS ia V01V '^•rxi V Sxs ;iS^n^ inxi:n vSxtj *xS 3pr'» i'3xS •n3 '^uxi ^3^3 :iTa aps^ tii 
©ipfl ""JJ*^ ^3*ax osj^ax UT 0X1X33)3 xS oirxQipc vnxa rjSir 133 j^^ir m Ti'hih sion i3"3X 
yh ptxr raxS imx "ix rp:?" i-sxS 113 S» i3*man -"la-ai ttiii-/? tJiprrs jraS ir33^ oipi9 Mvjn 
•»i3 af »* ini sv *niyS gVrj?) ;)*n aps* ;>S''n3) ia r?wxi •«> i^oo w tHt) sp::" I'axS xSx irxi 
V xS n-ns M-flxj "rS? -p-j^ ^'n» '>T3a rws ap::* omy j»»a a"n-n3 voxj :)it>-^ -mxS ii5>^ i:« 
VM1 OTX J)*3a atjv '33X ^30 H'zyi yo Sx -!rxx> iw ':;?'a S.ixa xax ox ia >6x 1130 3)x ?)Sv) 
^ vraa unv ib anij^ xS« leiSs 03iSr;i -^i-i rSyx ox xax ox loxt* :?«i tjc-"'':) -jia axjv o^nSxn 
•»TW 13 trt> xna •»i3n tt tr« "oiji •*»iy^ ina nuxi ^ oipe xtij-xj n« vrijr xjnis S» iwnn 
••^9 S»5 «i33) "w j«b 3»"up aj'X* nv)S acm *3'»S asxj p< ox »*y' i9! "frcfy ^nx^c »tu5| T^ajT^t? Tan J P3«^ J'W o^ro ">*> V^ ^^ ""^^^^ ^ '^ nwsn-xxj ;:i? rj-jir pioK) ;5?3 

•* Vt "ax 'SiT^i T^x>n TT'T) X5">"n 'T Sr :)i3rr « yh\:^:^ 

7r^ anip inaa c^rw" "3 o->r23 tw 'O ^» «ii:s p wish '"» K)r;5i vdm :?:3"Ty' "o iSi- ajnjMa -a 
5 M-:i r")T^ -iytxt^ iM nn-v^ w nairrS im onS avjs n-^wf? cm »t^3 ;i*;i mS open p Timw onS 
u * lie m r^rxMa fli3a:iotJ :5:n S? -ij'rian 'na-ai :r»Moi» xjSv p orf? Tra f a^ ^hxiin^ ya ^M '3 
TOTai p»3n M*A tri vv2a ^nai c -ly) p >ra Siaa;? nSui m")^^ pSna awsi o^njMr 'aMfT rtJW 
naiwc warrtJ '5 -o'ra :5M"»:n^ npv' aMt :5"a a-rsn yw^w n? "»r* fliiea ;i"):M7r xj-ipw Tra t:i 
S "trao o^no :m*:)S tth "o lOTr :nxHa ;)')3ri5tJ p oi^ "w iTjijn" mS cipCT rt nn nijH H^a p 
ftVr^- -ill' -D •^:nwa o':pt *rD t^^rixj ij"*:! pi :n"i^"iS yraai ai:i ;^ie yx '3 ^rimif? xjnpw x^aS 
H yth'i cxj n*r na- "yr 'O nu" wip 'Cia'Si s^a^iM i">^^3 ^"«^3 n^OMyn nsr «:«■» nra^Tt oiprn 
•» aa-pa '\itjS Tjisfiwxj :5i:Hytt "'Wtj w> "»ann ni rrx> oxjiSt:^ oxj'^ n-n -^id o« *3 iD^nixa n»H 
• jrwxjfl )c tJMa w:i"^ "JCM3t) jw5")>i wo oxji vr^-i^svis ^3? o nu3;i ?53'*3tJ nciS icni 

Xime o^rw5 nta -jrnt ot;^w tJM^a: -inaon 

Ti^Tis TJ^".^ ; T)aD;5 mco -ja:3 ivsr mi^to a^Ma vS:^n 01*1:5 1:1? vS:^-) oinai V3»i33t»« 

•nana avDt>M5D i3)33 r3 onrcJ) 55*3a Jtrfro poAo^CM 

y7m^:xh nwirSxjo -pn i?3m nnM y^rrii vi;r *irio r^p"*! CT^OWJ o'Jim v^ ^*t» >^ o^'si 
"» WH "^a pHi :^nM oS^rS •^•xmoTC 7)"a Mwtj oip:^ 7)h p-ow :)":3X> o^inw :r)r')pT5ae ^nSa 
^r v>Mi in? o"o-ina -ittTp «*aa pM lo^^ntj nnx ■onr^S'T r'oi^na :»n:x3 maorj yor "iciS bm 
^''ns ^tt?!a,V» ""'STti * P «'a w M^r prri x>np '\r ro:}3n :)Mya "3") awatj iw -^raj 

po" itsaV c^n^ara *T*57i:a 

•trKT) 71^2 -jS r-Swx> nin iiara y:if? ")"»er*> i">*v d-iS;5 vai* yron*) r^y *t^ ct'^ 553'>w •tV 
-c;) 7n->a» i^wr *?ua:n mS nrsS oipt:5 :5i :5"::}"xj rxji- t) i-nara "'naon oipw ;it if? t)'^:^^ yono "Oyn 
Sm i-^r •» z'dro SSr^i'XJ :?« oipj;? ;5t Sa ^S *j)^Sx:?;it> ;5t5 -jn^vc •:» aw:? Sm •iSn iTj-iTvi "oaDn 
vfrK? -Sjto :5wSx> o^idm tii o^wmo ito ''r'>aw ;^mi y^sh ^jSaipr 'tyjfrsr) n'o:)itt aia i'3» aitt:» 

S JTXJM yvo ^99 Mi:) Tj? ")-»«i9 yen ntJM "ja-i? w *3nc*r'»"> x*33^ P3 "tSj 'f? n«M wni s»iat» 
:cbi» -tr •}:)a)^cBi ■}3'a-\'DM:*) ox? "nonv ito gj»» aiv' mS sobm "jiomi •][? MsaS 

"jm»i o^rhn i? "jd-uji in»xr lajt 

n wnwiSwj 0:) :r>ai?D ^majo*! s^naai ont^ ttmi wmt ito cf^-jna m Jnir.T pM T^roa ^vo oSirjj 
• hStj T©:) o-Ka: "t S» otim ">-iwh o-itsSm xjitx mSm nws ?nv) n^M :)ii9SS m*a» ditw yx^ 
aj)a T)T ncM pra f« ina ra : i^ SWnS 7h8< B"» WTI^ ^TQ tS J n"'i5wj ^not?^ 
:)Saj p'y Tra '5 "0« '^ns'rB piya f t^a *o -wj y «*nx> -Tra ■\'oJ^ hyrro* x^n Syo nrn** ''•m*Mi nT>03yo a^nair-^o -jiw p-y "jt ^tt Sw nrn^ 
n*:v3>i : -naro :i3 p"ot» inx Ti-r) fin o:r*:)o n^^-^r;? pM ^ynxr -pf^ :w-ip3 "^ -W* jovu 

Ti'STia'^ I na"^^ "cn 'Tn'^n'\ 3:t;' ty-^a!^ 7i'':rnan • onS »-3xjm oars t-:^ iVw 

• j>i oivia n;o "Tora o- X3ii> cr^xi 75r?3 

: TTon v^S^j-an^xjr "nsMX) "nw o-i-on c*^ ynjn aS a^ws i:i'ticj na^ c:^ r'xtJH 

\:frTy« thj -ros tja-t? 'jrM "ii5Tf>3 n*>37M "ich -p*!^ ry^n rrxjvSa Soj;^ :)} ncMi in'rt VT 
pi yvT -^ra crtjir "Sri a^rcncj iro n-D' -jrya *5!»xj nrxi r*^ "W^ """^^ won)! vSr ■'wmj *p^ 
3 'rrxjTjS no 'jo'io vpy ^ o'^M'T "''^x ^''^ poxj^ rvaS c^xji^i «-!•»)' i:'0't3\o^7i zrvn avo 
nuMxy arc •}JW jwo vaSn va'-oi or*? tm« ii3 iw -/jot -3 ^"0:3 t>iS to ;n'a v'*'' "nnv voo 
fr-^-hs'i 'JTVo v':hn -f^:) -riM"* "^Sro nra o-^j^ni ^ *:» w o-^nxjr;) zj-jdjS r«' x»-i7H 
p ^r" p"t»">«r xj^i Di^ S:?3 irrwi v)S")nj^ wn;i n^if?:) ivh^ Sux? inJipy'i r5*T«' "^S^ h:3* st^i 

w ^3.-) i nn'' 05 oni^ luo d"^: Tm^ a^o nn nsn ^^-^S rtfejna'n n'^i 

ijviatv 

i"* aw nr cVw*3 wu« rrn*t) nw o*w :ho '^'rro nijMj 'tmixj* Sa -o Vi -ax '^ix x>t« TSi 
•nnn S» "Dw Su^") vSa Tirxj pwin Su3 *»« v-cva Sr 1 Tpnx ijpi Sa m^^v at«j ^m;^ •)!» o*»3i 
n crzro:) *>3ro rSr uS rat V*'3-^ '^ x>n*»'r3>n o^ns^i c^»a "V^r v^ixi SuS^tj -j-naw >rwo pTr 

'"ro*3 nxjM -Si-sA V:xj "d la-ir: rwa ;jTt> V»-ap5 Sri n'xrri ^SioSr -3 •:*»3-;)M"»:;d -ni'cr;) 
niTO nni* pr:5T ^M">' nxj>iS Sis>^ ;)M r^^y? roibwi cxwj.t hw Vr aiovn -jSw;) -3 ct Va "onM^ 
H^ S» cn":xj *?« n-n^? Mai S33 ?)">Siw iSrr^ pi rtS :7? ih:^ m^ :)Vn;q cvrc? o*r^M cm-j'"* :i-i7T:;n 
cncr w^tjxj '^ -).":t' «5a ":v oxnp o'^^ ox? btjim omi-jSi-m yofi av^n^Sr^ >rxj:n Saan? 
Sn« -p^n (nn:)' p rvw tj>na tw\ nnva n^-wr-i nof>^3i^i^ ^1 ;)3%'»S :it :)nt>ro -proa 
c TT07) S» nr>« pSaai")] ;>*:)* w rry o"n'X) xtm Sa xnnm »x;*ci- xjM")a c-.-oS s-or rnr^nn icnSj 
oTDtj n-T or: TO1 atw z^ri 3V>tA mo:? Sa av mo inM Sj -5 o^rM rjo Vi-iw -ps;) S»i -^tw) Stf 
r -irM H3r ><'' JJ^M J5W0t« "vj' I*?)") oxnaba otm i'O" p nSriw oth ")*«)•« wo "O in" o:^ "iijmi 
Vy SIVn Ttt^CS • ^'^^ V3 ^*^ ciSxj ?vrs rxj->;Tn Saan? 'jr noM pi r-an Sa onw 

r o*»3i aiv 7r7)X3 iro cr^w yaio yuji aiv ^n* p "lOM JJ^tirT^ '\nt5 mwj rira iwt) Sa flamj 
■Hsao 'it^ -m -fjvTi jjrjtjr nj^ mSi y^^ xrrcr: ion Sna ^sh r:^ «axj era 7100 ^n^x ?)'?t;i» 
'X>D rra^ p pxjcn cr«x?o SnTo-a -naw n:no rarj «»-ri rh'ny) sr-n t^^m ;?rrx;wx3 "jS myct 
h rntjTsb *3 nrjH o«^ iiai ^uofl o« :^:t Stim y"'^"' n*xjr:) ^Mw -»i©a"> xj-ipw ^a j^m^*^ 
S:^ T3-W 9*3^ ■j'w;'? or/? ra •:n"> '*"33i *xr "5jb n^a :r"a -m :)r5^r 1 S>n«^ Sj -raS ;r a paji 33 sn^s "i^^ri ^:r' ^» '^■a*^ V^ '^^'* ^^ "^"^ ^"^^ py^D o"»rn •ruSi Shto* S^ 'S'i^ "^Sia 

yro V3'r -a»n V3i irivw itj w)« r^vV) ixjxn Sr "i^xw py^ IsrM Ji3iro *nJV3 rc^cfw 7i*rn:«3 

a-:?-! iH v;? Jra >ri:5 taot 'bi tj^t^ ar?a v;n-tr •» Sri r:r? Sr n^ wm"5 Sr pr -o i«xj;)') :n':v ^j^ 

a-) *-n;5 -jr>r nsiSiw g-w cx> -o iry ^tt;} ion 'isn'r -jijtjS piJ'Jn"* "^larn nWMX? iM S>i")v^ pMa 
Sxjfl S\5;5 ;i7>r isn Sin:! •,:i:^ S-cr Minicj '\r«n Sx5» not •'aoi nS a^ao o^;i o^Sicji-r irMt: iro ra"» 
"JisMtj iro Wj?)ST»r 3 rSiM:-55 *o rts^ loiy aor Sr Swi -fyr :^«t tws :5'*;^i 2'\Tiyti iw "fjTW Sa? 

"iro *3 2ir3io 1W3 a"» TOt c^ir:5 "113 'D oS-ir;) nr ©•-n cv oiy*i a3"'a;i r?>< ? ;^iy p-y •maa cSs 
: Ma:) oSu'S oSu'^ n« xnrjp :)-:i^ ^h ""rra iSy o3'T rioro -lor "V' x-^ 

"i P *-u»S3'^3fp"jSiS3t5-»3inMS3C37S"rraorMo:^w3iaroia:):5M03S p nirt93;?:n 
; irxj Sa :mTi;)Si f* :TaaSSxrrf7 0*«ai;mS-Sao7njn5 0''"'.r^r;)(yror;;}'i 0*1531^ oti 

»H V^'^ar") Zn'93 CHWIS 0"3a3n VnXJ 0-X3 «1M't33 

Sm w3 «-ip tj-»xS "QTi'-i -15 Sm iraaS mxj: -pi S» ;i5frxs3 SxS o-r T'H-'as -» '3 '^^rn *iS Sm">o' 

^*-iy : if^^i dTa^ Ti^ r.tsfl P -la'^y • T«"^r ''*3"' ''^ "^^^^^ ""^^ ^t-"' 't« 

•n 03W y^T Mi:> in^ona;) dh "5rM p w 13^3 -»i:>r» "n-JtJW -nan on "vS-) -pna* srionaa Sm^x?* 
^»TB3 nxjiaj Min *3 ivho pM") o*rio gicju* ir>n S>oic3'' SaS n3na;5 xa:? ovri iiaor a^ -3 '\vyu 

: ytsT)* M^n .Tiy ->ittM3 ;53na^ nSia^ -p''^ T" ><^ ^"''^ >*"'^'' '^"'^^ rjaia;) o-3:n:"0 
p -Tar i^w Mw :\-r i^rm : p -na^? -bSr. P dtJrfc< ^W^TI T^-^nVn 

niwtrai tjwc p cyo t' vir?M Mafl m3'r3S -lar 1SS5 i-ir^M^ p ox? w>SSr ;)S*n7) v<^ai P 
Sn^^to''^^^^ : p rj^aa o^iBir:) ">rM ha.T^jis'wi^P-Tar •lSS;)v^OH1CX>TM•>bSo.^!n 

P ?raa o-jidu^x> ow ti-'^^'^^Ty : nrTf7t< ti'^a r.^-Wa P 
ra o^-xirtJ 0TM1 •>3*;)S< Jrajinyna o-ncirt? o*3r3r 0^1 

1 o-w iricj pi a-wtn aiw -3 -n'^nSbn : &"»:?3 ^ "iiatlfe ^^n^lT p ano "O Tl"*n47n 
•x> P m-aa TirrSo'Tflr.Tia:3"'i5>iw 

rm aiw M13 -3 iSSzjS ^im-11 f« aw 3 nrx rrtJ tw -jSr ;5:a^ lainw :ras rni^ ih :5rStJ ;?3T« 
arj?^ ^a : :r>3"i« ^TiSw V>»3 p3*^'> M"") w t>i low Mi;)i *ia SW? ^imhi o-cs iwo -pi a*wwi 

orS3SriSS;)Scr'i>ncrMiaraj- -rj « nrbiat^St<^«»rr't7*^a 

P /^'^ ^ 'rr.5ri'» •':t!^ "^ : crwr;) Sar nra com "3 
•j'xjrtij^ ymi09W vwn- •:« -3 wwxj^ji laiSSasv c3->'aTe *:m 0"rtjr M37 zrrhr^^ y-ix'? -^Srp rrrr "'hv -3 ot^m*^ "','n>^ ^:"*7r •JiSz^xj iri'^'W"^ m^:?Si-j\ -3 
H S3^Si-:a M"i.ix> -.')>*rn DX?:i mSm i">-;mS n:"Sr 1:^3^ mS •):r3MSrM vnjr * w -.'?m Sj 

b-^'S T'^fi^-* tS'^a^*^ n^rs? 71*7.'' VSl^."^-*^ *7D " vnvri"> •\'D2 mSm ^j-1 c:i ^-oa* 

:^ oh3tS3 c't:"cr ::t3iri r^ir yw 3^3 "^^t- :t:jii: m">:iS3m x^hd rroj r'n^MD xi"^ mSh i3t 
•>>rcji ci3T"'H 3' c-^-2 lo-n-ji nir-nriS^ai o*r"o rxcrS^ai :5c irsT n::r -pMa-ji x">M3 A-n::TS 

•j:h li'i "pM *:rSL' "nr?:',7n::? v-i-k "ii?Mi "iirr vh ":r d^mSji "Jr" V>< "^'^ "'''"^"'•^ "'^"i- ^^^^ "i^mxj 

vn*^'C<ifl n-r tte^.n r.^ry -^ci^ '•»?"•.:» ir*t<7i t^*;;'^ t:^^:;3 rt^^n : ^^x i^ r'' 

tj*> c*r -r^ M^irr 3ir3o i*;3 c"Vii; sn crrj o c-:^ m^^^xj TiVTT) rypr; x''><r) ;5rri3 ')XJ'^"»ti x^h:? 
Ml 3"0 flSt:? -o-M rpD ;::v.7 su ::;r5 i';,M"i c -}*>n m: wo -nrjS io-Sm "Vm pi x''h:^ *25 Sr s^ry"> 
TM^'Wi VM o*p''35''» "'V'J^ 51J w"r"'3 r)oi::x; Vni mSj t:j"):j M'.oxj ;?vi3 "U'dS 0*^-13 nrx 'jj-^m^ 
tj roV:^ -)t;M ox"5o Sm ''ut::! rs rx^tii rrm^ ri'D-y vri")ri«r n-)-' xri^ -xmi x;mt :i>^ v-39 
T3-.r! -tr:-) ^-Mi: :irM T>">n"> v^^ V^"'^ Tl'i^^T :7X>Sx;no -f? vj^iiy^s's ^^>:yi^ M'7"t3 it53 M7">5 30 
ynn ^VM^ "<"n *->.t :)3rf.':i,")t5 7)S')^'0'aDt ^3 yxj'A-J'j VM r»3'5'i«"J a-!"? '0 M'7ir •X'^ "iJiMa V^-^ 

•on S"^t<^a S^'If^ ^"^12S Tl^STW •" 3*H"'3:2 T)\::i x-"^ ''"^^ ^^ "'•'^- ^^*<"' ^I'l^' --"x i^T 

•3 u-)23 c'-n:):.T Dorj Trn T\2~*>y • 71-713 

Tir^- ^"^^ya "221^:1 a^ra^^". m^ir.'ist nV^ : •'^h ^hm^ tMr • nr ^ j 

r3 ^15 ^rM3 mVm ctjc o*Viy*o Smtcj'i 5^3 or^S yirr:: i*;^ mS .11^1:3 cm r^iriw i't -^'M "O ox> j 
rr3">5n 3"iy« rri:S -j^iw irj Mini o'Sxa-.T -oaina 115^ rsjj -ivn o^^rrs *53ij'3 't)^ Smh X2*3 

W ;:^otS zr'i72 -bjy mS v-i^r-i na"ix *rK xSx -s^rr -px; Voi v-n^' So3*. :ii;"iS3 yx;^ 7?iry^ -'.v:i 

1 D^a".!*:? C^Sn :"^711 D'a"^ ^^".3 7127!^ :'^* ''xn x^'? Jii^'^J "■>i'"' '^^^ ^«^ X'*"* 

c'UL'r vr) Shtj") 3-3T 3">:^ T^S7l*J 
»)^M :iT ;)XJr 'o cr^M rM ii3">"*» ^M^tj" ":3 0*3:^^ canns c'r^-rri 3-3*) Thni rirm yiiT o-xrv 

: 'j'joa v-'-^ ^"chvo *73V) iji brM"> o-3iVm3 mio '\"cni •-^31:. c*pm oci;»2 "ixjM C3*:xfl -)irK:i d« 
x)-S ;iSf?: r:;i: -w*? v» • 3 -i-m ^.31 J '^^vSt^'^J^ 7bn2 7br : C^^t^ irri 
S ipz caS^w 0*1^3: -ic^M C3x; irr Sm-.xj-S 
TnTi"* ; "^"^nn •at? -;-ot 7^7."' thy^ "Wtt? TI^T : n^jny^Ti Sot? n-ina: x^m c:?^ 

I taron"' '\"''ia5?S'5n ^^5? T^^7^^ r^^ ta > ^ynts' cr ti-vj-'j Ti^yhs^Ti rhna n«"iS 3r>-> : B:^n:S oa-c^^ oTDM-cn Sji oxJ:ir ^Sap nas '3 0^3:5^ viau Sr> o-ia;) ■;« o»»x?w ir» '\n''»' 

tmS 3"vc) •»« v«' mt c- V3 ^x5? i . dr-t^ in-* r.wiP^ iTit^ r\DD D'^an ^5537 

tJoB ona TJ^ '0 wnaiy ■>->*3^'» 

K^n arfc d^S^ ^"^^*^"' fbn bTt? T© • ^J^n .-ps wa?:? -d : o^n? ova oia^ov mS -d 

a f5")-» yn 'tn >hyi rar xStj nr">S y^y vm OJi'xa nin tJ* \h r^ i»r niriM cT'>=w 

: ^13 T>T iw 10 Myv:) San mi:)'> w«a ^*n r>< '*H mSm "^Tar >6x? ^r^ J")? T« w-sa 

•ayrn "tsia '\•vsn^^ iSa^tj Sm wn xaa -i-arS zi^^-^ p im ^Vw -jii bn '^laa * tSHS ^VJ^a 

AM :)*a pi c^ay»:? -nair n-o cot^m r^ts^rio f":?M isna dm owwa mSxj o:5mSm"»'C' 

"WM *MT '9 iM nvrM? p :raa o*nT)3Tu;i SM^^o-a o^ronn o;^ p 'Xi^ -Saai inw p 

x» S5S ;)«-ng «aw o'tfw o-S^u^n^a TiaDT) ^jtcj* ov "3 pvr p ^T'a (• yrzn^sTph i«a"0 oy Sm cf>"»3i o-pio© nx3TSj-> o"»^r "^a v -inrio^j ;:5! .^'^oh rf^;;^ "ta Vi^ ta ^^'^"^ n*im 

J^*;j >^ *3 iTona ;»arn o-*»H V"" n'^''''^' "H iSaptJ n» oS-js rjM^naw j^inii ;ix>x>i o'l-ou nA3 nuMj 
Shiv' :r)0O nwta oSu';: S3 n^Vap 0TaS*7Miw'S ;ni:n.TO *5;jmi 5i5"nai;a jjtjim vt'^ o^M "3^2 ;5">i3» 
rxi niwiea o"»»ct3n o-:"3»j5 •j'? ;it>x>'» civy iMyw:-) iripw v^:: "h -o" n.iM S3 wcjjn -eVi 
pi MIS (^"ijjS '3 pQiri iS VM i-icni cSi»S a-wtji aiw -3 f S 1115 cSiro "aa S3 f'S ni;i nS*r?« ir>«"» 
fc*'7btl^T\ ^Tbt<'^ *;^^T» J ^53X3^ y lA^iS nox S3 or Wi« ■)3?"i ivn** wi inon cSirS -3 cS'3 

c;ti o*3xSisa w o-^iSmh ";)S>^ *^-i*\n ; '^••cn dTtt^ ^ 
ti''i*t!<n ^i*fc*b ^*^^Ti c»-Sr o*;:Sh Mini o;?t5 zvrh -jvmS c'jjSh 

o^w 0"SaS;;5 z^ o*:in«:) *3n«V nn^Tl » •\non tb'^^ "la 
y\*\tltSaS'n VfV^ • 0^*''^' V^h hi^i o^jim 0';i'nDrni c'^s'cn S» o^anx 

»Tp o:5M "3 jmi;)S noirV "iwx o:)^S» ynx xijjv o'7AS;ini 

'ii^ 115X "p'uS o-jioiS-jpn o'"»cix«j ir3 o;sS ;)Sj3 xisi o-SiSa c3)*o xSxyrip mi.to 1733 o'siwii* 
■ntJtxi ;ii*)i"^ jjixSw nVrj:) -)":!f;5i o^xjin 0^)1 o^ix nx>ir xia xSx c-:ir-jr 03*xx) nwV? ;jxjw> 
f » cai onxj) TiJ^ :3iWj»3 mx) :?ixS»3 ;ot>iaS '» ra o.-:">ax 'n 03rni I'lrjx "53! "toxS yS3 xint> 
nrx ^ *y:ia w^3;5i T"'xn ^rx) x'-flx) »t''^ o-ioxjd nxsiuS •a-r*-) "c-o;: xa7 o;»xj i-."ir3n jjiS-sjo 
r 7)5xS»3 oai o^Twn o'S3m ori j)i»iA3 xSi 7)i«i;i o:-xxj 55i"»iar;)Sr naS rjiSii:^ ix*?*: gxjiu'? 
ha r:j 0A'«7n "ji -Jrin 00 c*a3i3oi o-b^S^ini ")ttin x^.^x) nr xSx onxn T« ;i*vd xS '3 5nx:i r^JW 
exip "p-iS o^i'v^b nrbfi MXJnisn ya ^-yti onxa y^ ^^"''''' *^^ ''o'*^ ^^^ ^^"^ xniyjj bax ov<?) T^ra p*^n« o-oxffl rroirS pow o:/? yn c^»S oni vMi^aSy Sna no? on :i::> -o "»->on oV»»S *3 
•xmna nxj-ci vj^iaj^a gnonn mv)i oTnn rt'Oys nxn'O "JCMi c*33'Ot> a-S:^San Sj^SVo m^oi o-Wx>:i 
tiV^ ^ d'lSTiV^? T*^^ 3JT?*^ • ^"'^ ''^''^ *^ ^^ '' ^'*^ ^"^ T">ri oSi:/> -ion 

TT M*:)ti i53T*m:'*'J' or^'xh osx ri'TiV rt^ cav Srax* -^Twr T^niB "(on >4V)o 
vm'. 9^r9 Tn^h rtja'n xm"*:*) inn o^po *w w>m n^r'^ '»'w^3 jnni •ii-on -yna onx: ^vo-> rhi^Tn 
^naS »J3'W TfltS mSm n-9 m'j :itJa-nS» o-w r^r:) SnartJ *»rHX> c^r^ Mm ton:) nr fl'Sr o-nwn^ 
r* So T«j TTTT yho »ax>: naon o**nn "rr ^man^a n'MXj;)i -ion atjr a^ So ori o'rtn:) 7wp:S 
V3 r'MJJ S» o^JJ-aa 0* wo ^»rM"» 0*133 Sa pnn nvci S:i:xj »pnS n* ji 'nSo n:n Viauo x''m.t ^n^ 
Kin '0 r J mar* >^ o-isi irxxj ita x^^ Sai ^->a»' hSxj o^w Sr J>>3i M*n iVna pw d'twxj mi:) 
tb^jf? ta tl'^^■^ d^^^ Tt&sh • v;n«S»:c n^tt w:-naa' )^ ^n» pn O'S SiaA Vin v^j 

w>»a "101 "p "inx o^TA o-TiM T^J^ • *\non 
nrxSononT^i?? otjS YM"3i"ion oSu^n«M'»cS-)»3oiT'J''oc^-i:i:)3m"iMr:i*j'o 

«n ^jSrwS or a Stt •lu ri-D^j X3 o oa 

: raw 'S TM ob^S Mm ^7mv -ton ^nr o"nwyai o-ns ?iSrvi M*:r^ timojim onaSi n*MnS ^laa 

3i7)3X> i«o ynoro -jnrS on^ji o*» "iivi rma-ns oVia "onv o-ao^oai n'l'a niM *3 o-aoio;? 5 J 
ra iS xr zdti sd-o iJi pi S'oa apo-^Tsi .no-a 7>i3"»a» ""shi a"wa na p o:^ n'>*S tj-i m">' "0"*:^ 
3 55^ VX"* 9^'^ ovp we oiTT^i nipa p cfnra o^t a^JiM^ *ox> '^^ai^nawsai o^aaMa im ©"nwa 

J "^non c^nj^ ^ a'n'n'^20^ G'^-^sn ronS : ">"<3'' oSisjS -a nwM -p-i^ r^w 

7?ai3 ">P!n o-nyo 7QTa*7 
1 Sai jrom trx) 9?a mw :?r?'5 ra p ">nM nflMYMT'C'i p "inM "»i5M pi "jmt* nr Sr^ -jS aniaa 
v: oa'3*a Snw "i fl^oe moaa ipS c:?t oriMa h>nv^ rzi -a cfnrS n«io*xj :j'';j VnA -ton "a 'rho at 

-;ro"S» x^M -p-i on: mS rjrnSr imt mStu n-uaa 'a ^»S nw nonn nn o-nisS r^^o o* ^vh 
f iTor o*ox> i::"»pTCJ o*:} ^jynpa anwu S"n:i| -ton ^'o:s^ "QiTja inaaj'xj -la o'W) rau oTaca flrxj-t 
•) mS» 1*7 •'fiOTO pnta nar \sa"oi vzti Sa mSm 3*aianra io:y mSx) -o o*waio nior o*2"oS vr»tp 
•prS 'a tn»S xri qpo o* ni;^^ o^nt^i moa o*5tiS "a S? 'snan ixjt« p oVi:^ tton "ixcM neiS 'imi 
•a ic:a3xj ntnp vnMa -a nantiSi naniMS ann** nrn" im vyn -UJ tanii^ o't) n wxj "jS o*nT;f) "noM 
9) 0M1 avax> tra cttm na-irS imt" rpo cvi ?^o o^ lo^as orrn nrtiro p tMr" wra ni"^ imMS 
ire» mS «^nxw ta v;)*© ipw Sm "wr oni >3 wp: 7n^ ^zrj^-h o*.t niarS ta'^rw mSxj '■JnM "»rM:i 
au") ntjya o-g -jva Wro^ ina:»''b vjStja or»r 3nM^;)Si o^a o"in? irairti -ta mSm V Sm:) p *hn\ rr^^ ">yi*l s ©"o^ '^^^^ >^ ^^^^"^ '»x "^ w« fm^ n^n -/> "cn awD^ iw nxjya 
o«iH tS^;) ^Tona M"):55 -pi ox> s^n >6i tm'm 

J n^ion tb'^i^ ^3. d''Si*^a b"D^ ttl^S • ^'^^ ''*'>3' ■«'"' "? osi-jy Sa ^-ww 

OTTiM VI© 'onH'i SSoa 0^01 TQ'aS 

15") era or)S;)S inn iiarS S>nxj' o*r)*;r v;i xS -3 VvtA "wnn n:ni :)"i3"> o*or» nona n»oSi nava 
a :)! n*nv -n'MtJo >^o i« o?nH iJ)1.ti omx ■i3:)'> ora V Sw) oswi o^nT) O'^ia"':^^ an o» vn wi 
C7->M v):t:>i»V"j yin'c^ r*^n^ { rba tn^ti^ dO^ a'\'^T^^1 tSnj^nanTa 

M 07)*)M "ot5tJ ^^hS '3 ;??« Si-Wi lorj -j^ri nSiwf? 

SiT^ -en nn o«r ox«y>J>V mSm o;5"^j> ^jsm: xS o*V75 "'m^ ina >if>TC? n^n: onn c:/? -p^xj mSh 
M "ia'an c;i">axS n:»a mS 'D "waiua or^S ryoia or^ yiTO y^^iJ) iw wwn :»ow M^n ion "o i«H» 
>if? ;5"£)Sio oTJiM ':ii:"ir) 'r:p "ot ^"^ ^"^ '»'>i'i o">A nra-o pM mi^jo nnSn-j inr:) -»arr yhn 
"D S«"»o* "^Stj .-Yi-. r)r,j) vn :?w c^ira p •rrM'J W^v x^m Via^iW vfl*x> n:h T:>yS "uj on*? n^^^n 
ru n->ittr'iraM oman'? vp^t? a^ ;!::)■) aww •|")r:;o "3">r-.r)T5P ''""''*'''' "^T '^ ^ *"«■' ■^"C"* 
"ncMo :nM> o'Mr-in 3W1 "t'^JW :?^M'> 'Jrna flM o'^wa n»at>o"> •s'^io'tf n-t Msp*'''" •^T*'' 5'X)StJa o*w» 
•a naro Sax ^-jna ■sS'h '»3r:> o*Mnn 'O Spm-j 'V j? n^t yh aoai 'ona'a sm"> "3»333 ?)W "tJ^in:^ rw 
H o:iS v)3 -pi rb'Hfl axittff :mxj ifiM ;7Sn3 bxn^'S y)3"» lai "O'aH oaiaMS f 3 hS an'iiu yr) a 
!7i "1:1:9 objjw^ "»3T« "Jra rjioSoc nio^on :)« 131 mS -j^'i*? irwis nan a'a w ^x>an "/>i9 :^i» ipM 
"QmS n::53 nao *3 non n-n xS :n5M oaS ^530 *\»33 :)i:^t5'5'» v-on cf>i»S -a ^wtwa :513 ittiM"ej -i/?^ 
*f7tJ T.r.^S J "w ^'55 "T sch a33)3i oananS ;53;)3 m'jxj aiai ^ira Tf^xSan i3*aM OTna>^ 

' 'rbia rbnaS &s^ Tnr^ i 'rbra t^'in ^^a Th^ • 'nbia '»na*n 

c^-Sm o*"i5n» v;5tj oiir if->xn *rv33 >Tar Sx^iO'S rbh3 • Vbb ^^^ISS? V^^'TtP^ Tbtl3 
*^^!3^yS^ : ')"ta^3)'Sx:?o''naw v;5"oSm"|'0'*S;j3:53i 

r^MS "It ■)3My^it)a o ■)3-^a S^n^ inon mr i *\:}7t5'a;^W : pbb "^a^ "^a*; 
1 o:, :\xi "JiSH^ i>53 "law '^'^a "^J^ ■>oiS»xja x")S:p •)3-';n') is'wnjnai i3'3'>»a 
T^^a oipwa nai3 •>:pns"i ">3? noH") TO30 Miai :v^:^) atSs im Saa TJiSr^Sa :)t irMi i:\i osri-aa 3)M1 
M» iM^w •:):53 xSm '\Ma 2'TO vx F>< "xp T''x^ "x "^^3 •)::"»^St is-^Jian ^nani «iM"a3a oaasra 

a-a^x> -are Sn-i^ non ti:?^ c*-) w ya ■>3'a'>«nS a')S:ia 13Tj:3 a'a 

J t47a -.^'^Ssb Gtt? "m^a * ^'^^^^ vw ^lo'^ x»iv mS -nai *i3-»3n3 ■)3SMaro cf^wS Tor> 

n-iwfca w^Sa^a •)i9>5 hrrro" Sa -non nj'oiB ^nx onV 'ffVtS 

n nxja Safj crh V513 ar^a ncx p eS-iua SoSa inon jr^iwira «Vwa nrxt* iwo ©"•naSa Sa inoi 

b^nttmSt!^^ ^t^Tl { ">«><"> ^5^ a* w">a ^^ro ax^nai ax^na SaS yorov 'xnajS wxo Si-uj non an 

•pwSa^ va'oxiaio-nwaxaotrt»a'\B'3o">3XJa*»HS n*1lTJ JttTSl 

norj cfni/? '3 wa 9? pcj«a "iS yxxj Si-wj nan xw o*wia -^tt iwa tv»icj aiy xia-j o^WBaSx xvw •^ira row3 *»■» croia*) o-'oxsy "^y^^ o^snv^v ^thh itSit) •^3•'.^1 v^' 3'>'"5 ■>3*^'>V3 o*x3vi: -y^ 

. "n^i* ">■*«?» ni^ nn'^* n"\^Ty ^ar:^^nn ^■♦^ "na*. ^y^y^ nr^t? cry ra : ^^^ 

''a 

o^WM "i-^i tiJ'^M cro^^:) o^'Saa;^ ■u5'>m o->r7i)5 v;tc3 n^vyi^ -jSm^' "iraSr* jn*T:iS -c^Sko cx» 
M o-Sxn'o t:i ;)rwa i^'SSir)-) xjii-ri "'"03 y m orS i^^i o-sia ^3**n tm -i-^-r ">*X5t5 crh txjjo i:*) 

*^^'S -^^ • riDxstixs 13^ yiwiM "J'n i3*ThS* xr:? "»3ib3 ^33t3V) Sp'03 i:*SSi;) r'n*-) 13'rSV "iw 
-133 Sm w-im -133 ni:nM Sa n^ios -^"^ : h^j n:a'it< Si? Tl"Ti^ ^^tr rK 

r3xj:i "t'lTj 'yyr rjoTi •)'^3cm bfc^ : ''3^'^^ 
fc^S &t< -a^i^ sS W< ^:Tn ••r^^ r-"n • "^'^'^^ ^'^-^ vi3*^ '3 'O^^a^ 

OM I'tj n«"cjSi naiS So't?) >iS-o "iToS ^;s*".n 

Sax ■>'i3W nr«o crt-a ncoMtJO -7>nflx> xjmSr n-tjx xSi ySr Sanw^ ^sa^n t-om 'P'^ow mS 

a-) TTltJOT "»3T 03 0"3'>'''?M.1 3*^3* J3510Ori C'^Sn "I3T 033 "i:? VinOXJa t»n "y^ w'jrHI 0*SX3YT> 

•nxj na*ir>a 01VV "3 oi-im '"'."' Sr rr-;)!^ "S'tJ yroTrnSA xjipn rjina a>n Saa ^'wSr Maj^^o ^jitrai 
ST .")>nSaa yii'ja *?r Ma;;ir r.ira ;55'h :)S'^»a M-a:;^ n^tjn* -jum p^ oi-ix '33 )i">ot> 'cn r^'jVoo 
lO'jna^ "jisM pi jDinS'a iina rox) '.^3 oma -ji-iSy o^"^ r^a "nwioi "vo "»rM^ 'a'tj ara pnin 
mSA :)M"» Saa r^^SaSr H33?n3 -n^L^a •»"iv:;T3n bi iom p^ *m m p» x^m3 ^jaxj-v" nop n ov.m :)3 

*^-.o*7i -3? ^-o? nni? n^^nt^TJ &'^"\n'' &'• or.-.s^ ^aJ? TinTi** nia^j i -»rMi o w 

•Sd :)2 ".lo*;! -.r "iiy "iir tTMS "iS'M ©'"it^M v:5o o-^n" pn^n 0^' rVoT oi" 7m 01-iM 'ja*? ^ 

-^ ;^xj*t> n-CM i«Mi ^-i-.c :)':)Tro "'rx'^ S33 7)*3S«S ao 

c^OM w v^^3 ino .T>n^ "^TiSr nnx'o 

•"iji 33X3 w o*"5r3 :yuropi nrxi "Jri:^^ "ir :5m on^Sr rrr •3>t M"'a:,T tj* jxj'* irx p*) VMnv S» 

ooio-rfyM ni3 "^Aa ■)ii3tM 

: 3ra n^en^ rx:) c» ix iiaS i?3 :)'';)^ :5xTira wax? ia-» xa* o-iiiSxn vs ivo o^wr^i o*«»ix>n TO^Sisti iS V3i» torn -j^WMSri ^-lon S» p->>nj « T^njw Jrau ■j'CJ-ir*':'*^'*^ Tt^hSittllt 

siS^w '5 vjS'ya o^^5«i Jna-) :r»iy ^"S» inarxj ^ir?H larnsan niaHD :i3")Sw tat iS a^'pio 3nj>n^ 

''rM TS'nssnxj Jjwp ^"ptj i:t>-r»icj wo -p^WM S»n ")rMtJ'p^:»S Sow '»■> nf-jfl jhr)2^hov ">»03 
Si-Ji Ssa ">-ir«o yerj ji^,:) tjtSr") otv> ""t^ »^'>2''> "'«'»< j?:m» y^nwMSDSjj -jwio 7/7t:\9S» m 
ixT •D^'o^Sm -w >h 'D hoTi invn ">tJM ^trm ^^^irranti *r» rrtjatj -jc:? :)X3i» nwH-e to Ss^cf ^ 
5nS"n;^So S» a^noa "d ix?'>"»"» o'xjnrs t>" :5n) psM "o^ra w^::? Mw wtot irjt Sita 'h'ivh'v -a 
TAfl -3 orw ni7r\ jnp io'Mi a:)^:^ orrn oxi -pxj :»i ->inM^ vr«j oman i conn^ •jTjtrw -pxi 
9 piaT ^3^M 3't: -jten Mri "jmS?jd si'iiw otxj "f? vt> ox> So Sy ;iTai:f? at^Mia naosJJ ot>n 3»S-i«) 

3")Ta "Tj-^ntJ o">"a "wnp G^-^j^ 
a "XJiaa 'op!n:» "lai:? ;)?a n» *t>»Da "^t^it) rjnynw an^wa 'r^auiini -^ra^i y^yt "SMip^ iO"> »3 
•3*"3»3 n'A^n JJH-j") VJW •}::f5ii Sm v>* "3 "''^^n" o "j7)3iieM S» 'xjwa V»"j:^ pnn 3)fl: tv'hD ti»a 
sTa ytJ:3t>Sa p -^^•^•^ : ^'tt^rt^*\5?tt^'»!a'nS5aSDTm'» '"^^n^ joiM^aa 

W3^ :53'>Si9a •sxrjva;) nTiyi^ y» "tiiM ^tttj *3 i:nM y r-!V3 pM 'oSr So yv goiSw? nana a^iwn 

>n'5f> Savt) of)*3Ta pm"* n*J)i 'wiaSww o""«jhi3 vs '3*:^->;)S -inM ."^nin Vi«w 131 »3 "sdm •»m">'C3'» 

: TTP'on -pti So Si? posa "jwi^jxj xjitxh n'oiw lon^xn :)n aiw) -pan 'S fli3^-pi6i.5:)»> 

xjTjS So:) ira "o o'MTon -i'loaisa^ i*o">na 

»i7tHn Soa in ao Man -ju^m T>"t -jiSra "o Sm3 naS >r:)i ? n^ao V>"ia •o inw^ n'awS*. S*ra;i?» 
•)-)a;}' Sna m^ -p -p:5W"> iS ;r"n ^ o isti in«on 'o S><nw n»?* -j^ijii onnsa^ o*">:^SoS:) p3 pi 
n«Mi :)ilfrc»S i-or frp cn^r^ nSt* pi cnM So "^sws itJMiO nnx -nn W •}''?i5n>» SooSs pnM M^3 'O 
jfr)-^ -^iTO ;);:5 000 p •]f5wn TnS 1753 ■>«>< pxn 3W> o'»x>fl :»h no:? nvn Smio- ^JjS>< f -jina 
T!23^ 7.t<^'» ^TiWH THTl"' D"^ ^ ? TpiHn :)>n 3"0t»g 7)m ^xio wn ^0 a* Smo anin woSri nil 
r)'AX>«i nHt^Sjpoi f' B") So 11V tM nMT Ssr I p on "D J 5?^^^ rn^^la 
n>n«o "f^^sr crtj^ :^">ni n>o- mSi iS n^jo o-a» o^iriM vnxjo mS c^wnj^a 
>ii SptJa S'»»3 paw UT pr"»»» .T)a:\'> o"> xinxs •»»>< ?)mi^ S»xj "o iiin i^j^Sriejai -'swa nxi "O 
•aof? rot-i »nv vov -pyvn ip o-poi o.tv o*»xj;i onx? pmrwi maA mmt xiitj a^tf^^ mS n:tSMi 
M">n ->i5^S »yT) wo")f ''03M ona anvi iro "laxj* rr^ itb")* o^icjiyoni otiim nxii xin 'O lai-itf oim 
ibn DtK : wa-i -if? pn"»tt» iS Kint> -laMi nM:^^') ma^n naia ") iS a^or '1 Srx>n ^mitj n 

-?r*rift>oi"m»3>i-/)M 

9H S» '3*-»* .74 Sm 'i^n^ n3)H n-W) prjja *3Mi»o n*^ a-ipa int ;?n»S a-np '7r*;rtJ xityanpa jnT) 
: -jru^ "ju^xjw aim aipa -^r nSio?) o:aMio xStb on">o Sr -»wSo BrjrnSui oiM 

nra in^^ r^Ti^ ; rj'-in^^ T"^'* ^wa trr.3;b "T on n^n-* '»*»5?a 'nttr 7in:i"» 

•»» a'w S^/)w«i iM 

M •o -j'T iiosw '•3H '01 "paiiw Tofl '3H1 c^rS •©» nnj- -jion P UM^-jp t'iJJ P ""UJa "or? p 
♦ '^B yitn :^->3>Sh ^jJioSwn 'jtSt:^ sa^n •35)''x»» gjjM X^-a "0 nwrrn wxj'n otM:? ?)»i27m i*3Tn ^w-ip "^^ao :i»t nrn ^'Ss ','»iy) :^ -ipn J^ •:>< iohii 
t>S nmi iri« ;)':) 3H1 oipS ;)7T> ^n-arat* i^a nato axin oipS jji"! axj'XJ^ *o oir*T a'^* cho 
noiSo pn'^rb oj-yiSx^ o»t vixjno'i dimo ifxn 03ni rax;S :irT iiiaraxj laSa "la'.n a on raxih 

H13T0 ::f7"^a 'aaxj >r3i 'ra^i coa 'jSnis Hi.T( T1"V 
aa'Otwi wS;wi :nrfw naio*.T otxj innv) ;)::"i3:5 jjraiM TJTn ;):n ^I'aii irw^i^no -jirwia 7311 
3 «rT -maxjowi "'rnai^jj So nriSo a'ao a;^? ■)? yc Toao.mt x>"n-»i itS n^j o-.m^j rii* o*yu'S o 
onxo •3n'\^3 TiST TTvn *7i:dz:) p^n itm jjSa-w ?)30»;i **3"»i Sai 'stsrv a-ayi *»ia a*30 "t^m *3 
itf-'W n-ioi nwona roxjin via-nSo -o otm aixjn* p 370 *iTion conoi i?iim unvxj laTaSinMsi) 
So MTiri drS flTTo vr-i^Sr csro r':;iS •i>oxj ris inv lo'rM mi^") lyjrS o^urv: o?!im nM"'"^ 
•JMXJ** raxjS ^M rjSS w>'Xjo -pi ot:i o'">a*M;) »t mS >r.T> ui:^ i»TJ5 "^^o oTOion •■'nra *na"M:) 
•rpiM •ra'^^ "niH ly^x Si 'an 'siimi r:53:i "om Soi :ni -ra")"! "^'iim inrn !«"> t^ni 0-3-371:^ 
pen Joow 3« "0 "»nM m") So*? ;niM *;« tpiiSmito v^* ^^^ ^''^^ ^^'^"''' -^^m •r3")i sip "'"'''>< 
'D^tSdi '» 'a3>ri D^^Di nrx -o'c "S v;5 hSxj isr S07 -h Tnyo (ttj* ^j-oiba -a-a-' :^»im rip^i 
c >6 ;)t lax :tc}«'xj :)r o-ia^M^ iMtJW ">3m SoS pi m i^ih S^aiiBi i:toA->o laM S:S p:^ "^jo 

•ni) 3S0 vH *a : TiTD n^jn"" xtj*' th '•and^s t^^ rt< ts : •''^h ""ax ^^"^^iJ" 

■^3-6 "^nS-m mS "oi'o'ja f ^nr o:':*h .t^^.t 

i>« ?WJT n:w» 'sSts -»3Tn mti^jS aoin "JM •» im "13"iS Tij^n -jmo nViwSo nisiSo jfv^o Ttisr i^.^mi 
mS "3)0 *«3 M^yiH *:M'y ;iT3 7)rT r)7)n'^ *yoriio2 •JH*n;iS "rtjSa yM 'm xnc *:Htj ")3-.3"i "^xj*?^ 
: '"Sth po>T mn -jn ;^n x^xh w:j«'^^m aS -Dirw oimS ^'^•o'to ">om« i»o viiav^xj 'xrn •;5rT» 
3n*y3S?'aM*:")TMXjT«'3:5->7 3-tri ^n^nfi^ JTQaD'^rw^l^in"^ dn^nn"\n!!l 
^rewn nrMi niv ysr •otd? ixi irM Ttf3a lair:? 
V B"0"o yityo rr.cS 'Sr nxj:)i nnS ;)7m "^x'lr^ :7:'3:i3i •^ii So ^:'3:iS yxjirtj to "jw "Sa 

:5><-S«-npi3V5op nt<^ :7b'^^t^STOJ2;i''i"anrorJTi'vSfl :^T:iai-S 

3i;o3 -0 rSfiy w *:xj st^xj m'jx hv) tjm^ 

1 "^WMi 3M*3: Src3 ^3-p:S a-xSr -ioi 'mSj •"'pni ;)3*p3S n'xSs laiS -mSj "irM- "MSiMin") ^o xm 
on>o n^M iinT* M-:i tjl'^i aS c^'^:^ S01H hS 33Axj:t ':i3r :)M"S« :)ann W) *3t:i? :)j-. wb* tit 
yijn rri:q snr ■v;n50'^3 :)' Sh:ti xjav;?-) :5nS;T» iipoi oinn om n? voo :5n 0? -^ro ;^i o*»3U r3i>*3 
\ "miM nSrr^ icxxj pan ot'w?^ *:xj oSm xji-d aax 'i oon:5i wu .-pw o^-prrv --o 3;,tci nyi;:* 
pirri "Tons xmi ro^ro -"^r xxj:)i y:»i nir^M 'o-nr nrx siiyr^Sn t) Sr :mTi p *j;>i7 -xi *»aT» 
•](w «:m m*;) 7aronw\ ni*"!;» xm! *or« :5"mSx t::^. nrsni yh^ 'Jt:)^ nr:3« **? yxxj ")ciS .^yn sia 
•:xo iro ons^ji "jninr -jSk m:m p Sa > ? nn loo-Sv x^ ex Tzh'i o-:x3 tSij' v>< '^ ix "'wi'jo 

•wio:?i -Siji looiM X3X pi rnSw -/tx TisK : n^st^ T^^an Ti^^n 7^^"^ "^ t<a< 

ifn :5:feS axjnx tx 77110 -f^x xjx irx S-r*?* 

mtt: w>x "3 Soix xS :)t morS 113 x ex 7?i:ixj tiSmSupo orwni j^xr niiaS im •)r>'^ "wcxiVj 

bj^ •* TSTiSt^ti niT^n 7r4< d<u D"*nt»rofi< d* j iVo- x^ cipn o^^m'^i 

sro'm ex iriA^TO o'jrx ex pax 'WD H^tt : d^ n^^nfcta ns-^tytt nntr ^asia t^trt^ .* v -^»x >^ ^^^ ^^^^ 

n-itrr wa r^irni •'"^ *»3:j npM ""''Tsm ""rnci 

nriM 5M %M T»1 X»3 ^"i ^^3 *'>^3 ^'>"0'> -^^ ""'^X 

Mi:5X> oVStj -iira -)■>« rjS-Si "ynxjnri ^varri "rj-iM ^M">7> H^« "Di^r^o'^ •i^-vn' T«Jirs p atJnxi 
d">"a rb^ yo:n n'^tl*' fc<S "n?n ba * ^va iw ;)S-S3 -^Mn:?-) -jnra -iih:} jejin 

naotfy Tnr'^y) "jvin th 'D ntr) p p r-n^iS rani -oSwi y^jr;? ;5io^ 

T 1V0 M:)^ -^-lA^S ;iro Sj;i p i^Mn?) nStJ -^ctj nan -j'lon* mS ixjinp m7v Srj yor mS v:if7fl 

; ^t< tcsn '•:son "Tin-b^ n'^sX' 'nmt^ -la : '^^^ ^^^ "'^ ^^ ''«"''' ^=^^'' ^''^p v^ ^'^^'^ ^^^ 

» -)75t nno' "j^M OTttyi r':r w»h omi nw:i aS:T» ;5iyrr rrjvV^n 'o oaiwnr:; Th^n^^ 0^ "» "r^rSo r':p 
1 rinrrai "aJ)")?* omi •>•»< ox» tmi "jiair; oip« mi:5"0 -vm "^vaa •:ax:r) ;5?)m p nin :ni7i^v co-o ru. 

r\Mit'^''.5 tiSs? *",*nnfi< : T'^M') w-«« :5:ir v'2»^ ^^''•^r T'^-"* *'-''^ '•^"'^ '^'^ »^ "^^^ '^ 

■5-IIMI "7n-r*3 XJ* 7)1MTI3 ntS^Sa TJIMmj 

s^wo X3x:n :5:?3 "aSsM ">'0'c ^r ooa yx T'oi-'w o""'x>r: o'^n:? nnxjaiw "xdm "itsm 7)Vj^ro "t;*) 
S o"S:i>: o;5 :)Ty'n j^imt):") on^Sy -^S dii:)-! o*mSi:o yxjrr r-i:;> m*;^') o?''nJ5 nnxj ba n;)v tsSo-ou:) 
V2J555'' 7"»7 snM S^i T^rirfji -^nij^ Min M">a:xj .^3■)07)n S:)*) awna m*)30 laMi nax S3 p ro^i^S 
o^ibri:?") o'"i3-Mo :>53P;) niaTn 7)U n»cS •)3«a oxi-o^^'^r iS ;^-.v") irv.T n*;«Sj3 tj' "}0 ^ij^oi c:)3 
•'^aSfS? 'TH^a fc<*^ ' o'rD-rn "issa onro' wS ppir^x^ioo Sax nis-'on -^nM' wSdi?)! sitijo iT«i 

tb J TT^ nn^rinn-a T.^^^n "inoa '•in'U'j' "trfc^ Ta'n '''nTf 

>i'):50 3r"i.i MW1 x^M Di'^nra 'rj^pn TaM3*i "t?m ^uaa n;?oa "Jr-or ixjms -yov "lu -joo: m"? itjh 
^3iro TiSatfyx* 3*3s"»Hr> lajoSst; ''):")S nm fiMa nnM isimi pi x''Hn ^ivrn;) iw^smi *>»Ty oipw 

»*) maaai 7l^vT'J^ o-'TAa m v.t ;ixjrw oo"t 'r^uP')"' ia icmi aV'^n '(W ^3*a:in 1155 ^iMisp ai-o:) -j^ 

•)yn "753 'nra 'n's^yax"' oanni o'333)ow 0'jS;i75n>? Ssi can c'inbr i;70 :i«p"in nubr"? nin 

•x> on» r533 -)n3fl n'o -js iSi3a 113^1:5 dw. "):j")3:5-) ipm noa ^n-ya ;:"oai9 o-w Minx* nsa nwiS 

: nn33 mS -^wis '^jumi aSo ■'3-a .iMtors 3:^ yr;? ;?m->«9 aSi;3i •J'533 ;;n ooao -t*? Hrt* 

anio 

t> yroj ^)n nuMi ^3 ;ix>r:"o onua oSi:^ yr;) Hipjip iw ;ja o^na'Ma np'Xi onip aMijpj) aidw) •)»oi 3VOT •^3'iJ» '>VD D*2jn' OT T^^S '» "iajjo' oSi3 y^wQ W» D-»a>n na ■ny^s^ r^D ona ?W3"«j 
«a 0*^713 orn "3 o"U*Hn sn'r* n^;?:? o*a^ cwa -j's*^ crir on envy o-iyo o-ia-MnSj c/jid -xi 
:^n yha room^r^n rAia crir c^ o t^m ou'^:)' ShS c;»3 inyvo -tj-^ ^Jja t)M mSi ;)r?M oaw 
aa.STMi nr3 o^3*)i3 n-n hS p avon -» »3>n do'?.t) vji'n 9-nj ir-r mS-o ooa -vjm mSi ixj-j-vx^ 
1 •jj'jB^TKn iMXJW nrMJJ iH viMni yen n-n >6i ri'J^Tjn rsa ot» v;) ^di •>;n-y' ^ifj'rjjn ;Mx3 

i dTi" W*^ ir S5? TDs St< i^*n Y^r"» rna "^^^ : o^""^" v)'»" h^^j^ "* ^^"^ ^"^^i 

n n-rra -)-;r"iji3 nriSo ynaxjnr*> yrn 'at otj^i o*ira •'r ^J' P ''^-n iw^ o:^^xj3S Sain y6xt 
Sxj" 'ja x)Ho rw Htjr -a lira orSSa oo^x»n *n ot" Sirw v5n:t) Sm 'S irri? ita "ort^ )^:v»^ 

OTnM "1X5^ >«HX)a b^tiClK I *^^ ^'T\J'1 
•03 ^in "JM coa -x^avnc ai-vij •}»« "-iin •ri'iypo van" Sinr "a Saw m^ 
•^ "snarpj rxinrio d j^timSj: jnatjrjra iriSa ^»:3 "omv "iwi' >imo "OM XTMXJai p-xxja 
W? Sa^M hS jnrM hSi tw> -^rr o"OMia •]«» nuM p' xio otko "n 'rr *a ypn nw •;r-3 iVm 
raioa 03 aa^tj c^t> 'oSm o)nr3 1;* o:oi -^tt ^riS '3^3 3«in •:« -)xjm3 ""j r3>n cars*) o")*©*? 
Sa -^ina o? \n *a -jtr -nri *3nrpo ixjh pSr ooitr 0H"):n tm oivSro otrosoa o-iMO nysv^ 

*aMx» -jior ^Tin 'rwfn "Jcmo 

OTDH :^5"»o:? CM") a"«tp->o ''an -^nM r-nrjti ois^sshw ')'XJriD") •)*:mMS«:a •TaiarjM 'V'?'' r^J^o 
vT ow« Swpa 0M1 on^ SaiM mSi 'ar ma ooS -noiMx; jtbt '-comi JGrvv^ oo** "jdm irT-Jvo-o 

^■iW ! T"'^^^^^*^W3TtaTaS '^^'^n''*^t^t< ;73-porSai-7n3x>roba 

MtJTsfiVi pi Si; 110 M« rf^M Tiiona ync' 

rp» on *a ijja oi5*irf> '»•) out ««o« cmaonio "dS "^a ii3r n^-iSa oavnwSi oviid*? '»") niof:! 
W07 ica Mixjj :^ri mixjS oo'ra -jimxj: jM:x>i5vyiy co"» oSm -j-ir mixjS h')x;o oar« ^'^ 
xSi ':p< >raSo r{5H iisa nw -jtMsS ravoo r(7M0'^ oTO'Sa tm wv:*) ira Sri»o nrS qf?« nor? na "J 
>ntj: »'■) yn» -o'-i *»i5a •«:tJ« "»•» S^Sav iroa laratj coS '0">-»'» "i-usc mS -a M*>«a r'lrx? Mi3>f 
WT«^ Tt^iW/TS t^Vn I "i^'oS -)cxj Fip«3 y i» "JtM") >nxjS w»3 >nx>: -jcx) -»wV? om Sr j 
V>»a plow yM:xjio t^-J • ^XS^fl* ntitiTrD'^ KiW 
•»w«: p-ro S» -a Si nrrnai -»■> ao:ra ^noixj :nSr3 -p^sra 

ira yH3"ttT5 •\'ii'\')''jr\ rn tixov^o "^ynri yi:v'\p7iiS3't yhr:-) yns'^o^ xn^o'ov «fo fioro 
OV^t^S b*r.t^lD :^it? Thsn : Si *:n3i na-ia owp v:r vuip:^ yo-ra o-ripynsi 

c:nM:iC3S SaiM >iSx> oSi-.:^ ^jhjxj n-J^ian i 'h *\"'T1 

•1W «• "JMO 7):irM3 oa"> rrxjio r3x>ro 'a ">ar» 

"vo vt3 -rroTorri '»r-nej ptnS -poro Sxai •j':):i W3 nxj' -azif? 'a om")7J -aS »ti '^:j' Sho "jipr? 
•-an ica adS ^naxjrro *a r^nxra i-tji*::-!© -(^-Ma ^v vo3 ^nvnv X':x3 7n:ix;Sn 'tto o*r»*» 
w '->© yn xrv yn ■^i^-^n : th'^r n^^^^a '•ansn ^ ^V3? n^^ t:t< Tt^ i ^hS 
a>r»^ CH "ip:*) ivip ni"> :?m i37r> n© sr* 

va Si onnn ']f>v) -a p>« Sa yna -/rw 'a:)i 3i>t im a/>"«j yn ioi n*u 's^rw ^iv yn o^-o 'a 2J73 IV^in MtJh "^t't^ J "^i^w ynhva v'^^ja SirD psrJJi o^ana 
lonna imi^i" iw oroH* nwnVo mji* ov So 1:3? aw oin^x o'^^xn 

5 Snswitf o^Ms H*:) :n3n aivDr wn yiti^ nsvs i:iicjS nnnrv wn:?) iw »nr"i la'^ o:wS ^-•-in 
Mr« nfl'na •'atw oTMn .ipT»fl;)a 'O iwTstj a'7:?,-^Mtt yi ;5icjp «i:)i xjnsn v^« m""' aiiooul ior?:n 
5?t!Jn ''ta ? "*a'^!QW • "^^^^ h'vrsxi c^mS ww zjati v:)»o anJ> ib a^a nn'S v«w iS 

Swrr t;5XJ oir^^ ^'^'w "^^ "f'V? ra itact xV> inrM^^ 

Soa -S o*a"»MW vritf riyjtJ •:r)-;3iJ3 

TtnSO » ''''X 'r.wJJ) m'' oh OTIS ;Aw)S pnn -^ t^ '»rw» *r»^ ^w "nSx PS "^nwH snio^rw? 
n«T»a p^o '*):5a ^Sr inat* ova rxjo ora 'tJM-^ TOnaO \ ^3 Q'^'S ^t<"f? 
oipoa "Jau 97)130 "xjmtS nsio- raiD 9-97«j ">i5iSd "x^n*? "|03) '•yrai 

^ . Ti'^o ini^^ ran Vt^ -vaaT iwn ^^^t^a ? 'pn^ : o^an iniwi t3)» 

9WAT nV9 ""IMW V^l 

ID T»>iS M"y w Sm r»>' w "^wiST '3-DiSS M19 i:mxn o laiMJ) "h yn:^ Sh ")wm x^M9 ^3»tw Sr«c S» 
« •^•cn pr'i 1U3 M'y w pj:n vrani Mi^ o-'IJM") ^M^3'"l iwr c:rat3n^ 9'9a CMX> 9V0 iwn" va"ont> 
>rn.')Tn'»i£3-) 13110 -rS-a^oi: ^i<^ •'\aDa''iaT.awSa3?^yoatrfi<*^ *?« 
tJ>n "irx nii5i«n 7)rrw>a i:xjt»x> iw :^Hn 

")pxjn v")*ar)i ifl "Sr nanrtj npco irw iirrjsxj Sor -iiO'Hj h ^aaio9 xj>n 19*0 rtj")9 9?oaow 

na"*>p^ "Pa n'^^nnaa tr^'^ta'' al^a b-^a bn*^ nc^* * ^^'^"^ o^^h 903^ M199 

CT« w>f hSx) oVr nipwD :)in"i«3 mwara iwxj'i} Srr oS-r "oxa inuni ? :^h nT5iS3 OS'S:* 
•naiprfliwyra w t^T^w -)-oa9b3M9: Tjnirnra omn o'laip V9 93iiOM"»aSf syyi-oi -laTa p^ 

: r^annrb ^mnr a?^ oan trt< ir^:a ra''^s nohyv^Hi, : D-o-nwa ojjih 

vx>S trt* 

n •o'M ^w> 'tS yiT >Am pna KO'31 "i-o: 9*9' mS "jwSs pna ^ly Sa ^ix/wSra Mwtj;^)*^ 91 
©ijiSm 9^10 r^TO 9'9^'''«n"»wS -oS- w ir irnn ikt 9xyir Miax? »i9 Tj-^r^nisS ijTr' »•» orrj 
V33av)39'»3>ary;)3i "TO^"* • b'^a^Ofi^Scfit^a^aS? V*^? TlW^'^aTiyn^ 

MP M TVJt -av" yss :iM o"'«' "oxj* o-rt)-ia yh •)S it ct -)m iwmi -jwxjS oh^.-hi naxj ion* o-pnTgn 

• yy^-i rir-iVi "):i"ih xj-mf? ■}*:« ?m 

nn2"n iss r.^^vi y:^ r.nor "^Sdr. v-iari : ^i-^y-^^ ^''^'o -S r^vin v:if7 iom v^3i-*« 

rMXJr rnivr^ m^wp ^^^n : a"D7 
jjnavS 'Ti Miri 3">r 7)not3 ' wim^ a-tL* rjnjro siyn:) ")-Sx *»o rrroi mxjis ':mxj rjv) -so 
r M-n vnw ipa "^3^ a*^ on -o any 7)n:r "itM -p-xS TirTr:^ :5i I'la'^a r;^ a-ir "3 ix>r>o ipjn 

7)'orv :)y:Dn SptJa o^y oniyo Tin^ : "'PD^ ^*^Si? T^'^l'S 
"p y^n V03 *2'?t> irs v*:m -r^-ira SrsM hSviS n>:tjr f* ;5rx3 -ji 
•ip) TnnsTh -"^TT) tjan oiyj poS Tj^rr f'ri 2S -cnrn oimS ain:*;:; *xd :^:ir: 'TiVrr o-rn 
c;)t> 'i^ j/n vrx3 '»>iip:i 'two n?»c iro ".'istj Sn -jpi Ti'iZ'w :5*)Sra y^ra S- j3 pi::!;: ^/T om'Th 
t; ir5?»' mS 'j yy^ "i-c:"! rrxo mi^xj t^-'.d vnix; riitrrS vo3 xii^t) *cS ''>m"|"> t^i-iac:-) rnn^xj 
M mx;ko o-iai;i iwiS^ *j?xxj ;r>M"X3: -x o^^tS ^o^r iSt -^ij ixstx Si -an ':")nM"^ -j-.-itSmSh mo 

>r:itj ir 3 aSn Sy SSxto :5:n::i v;^© mjiw Sy S^rn^i n:;: V7i Sj^ : QTi^:ai72a- tanSfc^ 

a 3*!^ Sai rx;"» ;^ic;r^ r-^xjrS stjia riVSr SSir:wS -^cS wo *iS'HD Mi.t ••^ laaS vo?^ in''?^"' mV 
S 7cjr3x> iw dSir;) ximitSm "aS -jiuc hS*o ntjiSo S^h*5 "ij'rrra S-^dmS ;tim?)m mS-ui o;n3*a:::a 

S4 ■OM-ip'oS'* "so-iS "^S ovrs^ -S an::- ':r"ov) p-iy:^ -:3' oh San 'aiJ' hS cTorso ^a^^^ 
M i:rr v^^wo a"»w yo':) ■"« xjmi piy *t3j a^yn: r"';j^SaM 'cmt ^a^J' Vh ;?or:.T TiTi-^n •"ch'J 'r 
S>w "iVy xj irr xji.T ri::")3 n"^:) ^rf^x^ 'o^.u^a *D z7)-7ir^'>3 'rVxr^i xjki Toxja X3K"» i^xji ;Drn 
r "»rM s*rx3in Sr xjm^ i^xj -"x** picw pSn St "m ^j-nxi oii'tj-r^fl »S ■^a^::'' y mi o'is^o w^xjr 3« 
«*3' Sm ')tn'K'\ pr7M XJM1 ',cx32 *J5iM riri?' CM ijxjtn -)M "rr noii^ -0T5 'S a-)u •)131t:') p-'-^o r^i; 

i '\:a:?3 "D "n^tt "^^^^"\ tsTi'^os^' i^So •'n'^a v^a^: • "'^x'» "lao^ Sm ^-o^i 

•Ta •i;;i5^y'' VJ^^a 

era ir;r* mS^ wim o'AVy:t:^ c;^'c/wvsix;Sr z-h^r) rMi "W'?* rbw ',13 o:nM tS-x'x; r'^o 

3?r3*\ ^73 'l^n J 'r^roi:)") msM ")i:l"3 "D *ni:M U'tt j- imi era oipM?:" SaM o'mo O'jT'.n 

/^» X-iMa r pa-) r^Sx ■•.^aia : ■^fc<M; v^S '\S'»r^ "^^n"^ Tf-it<a 

'isfi ">*oSm nSn iw rSx rDi^ixj «iSra nnM v':i' I'pai 

iSo SiMO 'x^ i^'rra mx:^^ ^p 3:^*) n:n c^rpao o*^Tx7)rxJ o-yj rp^ai iie3 pioxrj 'Xi '^ySd nSr 
rirrncj ny .-pin -iy"»"> »i2' nnina-no :ioSxo -^htSj mi^ r^irrro iirx"" 35^00 '\'3 a-)np vo*x> i» 
r 'J vo n^JM o"o.DMO"> mvt 13^19/a icmi "^r-jTsra Sa ^">t«;?-i ">cm V"" "TB n? omxrw 7!:flyroo -i» 
i3T ttrbt^ Tl'\TP l^bfc^ ^ : S^M -o 'sxr •»?3">\33 -nnnan -iir^'wi ni •:? "1:3x3 nao -3 iior •)ivv Tzsvi "h-y^D »-ytw iw vjm:) rwrDi :5r3^:» 5'3'S'tf r*3» 

•njiSo •33M "»i3rM nr yt^ ">t30 ■^'oit's "«*3rM nr 'ojm tt 0"rxji:5 iS»' o3 "S -ixji-jx) ;5iwejij 
i:»T»-o 13?:) vi' "^^^ *'X"' ■'^ ""'I' ""^^ i-ttiTs S«i -j-i^n •'73 ■^x?-)*^ xj^-j o:)xn3 "isSm mV) ->«3;mx» ' 
!) v"nr393 "iriMi crS-nan 0:^3 Sodm mSxj onw33 marM c^irS 'Sixi OTrona -iSr ct ntnS^ c^iaj 
: Tn "inM ."ymS irr o^aiao:?) Sri vS» 0*3-) '\i«^ o'rtjn iSr icmi Simx» Su rn** V"""^ 

. nwi n'rjrw :)M! la^r? ;o"»»r3 ow o'3ior ;)-)r^ •'?D"''3 vo3M^ "ii"."* 3i:»D"C3 1153 V3W9 :)-»rra 

vSmi P Sm ^Sip paw ? "JH -bn^ : i:nr\fct ntn'-St!^ hx> rs^tt^ 'n'\7i"» St^ -^^i^ 
r:,H v:i^ "jny 't^'itj -rv '^^a*i;i< : ^-a^ '\''SaS "'IT^S "tins ^'^itf? 

noi?rTia J '^ na nano '^nj^ *\i n -i:^s ^nrr^i !ni?-ii nnt^n ''nn^ -^3^ 
cw«D iro Ti") -S» 

•3 •'7)X7ii nar :i;nw i;^A3 misi '>:)iyp3 imrp r^rjm nV>o nit** ncn" myu a^f? ^n rjorroj oaa 
rx M T»T3 'nnM o'^w 001 ooS ':)mw5 m'?") v^ "3 yn ":h "o o^oSin wa *i»3 «"» ^ii3 •p^^ ^ra'M 

T«^ ^^7. : ^-SM twnn Tt< '•ro^ o^i-tt "^ist^ "^"oia "^ 

n "ii"? "irMi :iM''') wan iipw st:"© nMii 

r3io ■)Sm'cj oipr 'JDa *3 ow OiMXJ o'jpw ^S yx innn r^-nn^ Mbi S-^mx* 'arr m*? cxj-j jSm o^pw aw 
ii>Ofl "iru iw^ ">nM:5 "pv nnMJ»9 '3 Mipco :».o:r3 jjnyp -^tj Smic-o n^i xSi yw- -i^n "^^im X9p3» 
D1W W3X> 'rn"* o'W3"o;) y)'jx»:b •^di'o -aS") idmo vj-cjis usxs "yn •» or^Sna 1/?^^ •'n:»:5i •23')Min 

"» f M 'an-jpi "Shi;^ Sao ^x)©:^ xj^n vhSiSsw "»533 i:3n3XJ 1x53 i3!:;)i5 y-J^n piaw'xj oipua 
• "pih "^^in mS n;)M oh Sh^?. Mnsx xS -)b'o i-w *3 nrrp*? Simxj xsp373XJ "XJriS x;'nTX> 

»)a'n;nwo''nn7-»M3 

») ijtJTj 3"n.i riinna pwi3"> "oo** "V^n Tizio ? "jw "pSn 'BI norw rT)3 -aMX? S^nxj" pH3 t*>'> 

S3* irM •:«« '»an5M *3 n:n«a Tjmn mar*') los ^:rpriSM '?)r"> "?« 

Tit^-snn : '•'TyS^aar. ■'a toT*^ « H'^^:? 3 "ir;' insnnto ^snann St< 7ii"^r^n ^rS'^n ynw nnn" n-^-b na^in 

•a^JTvanxj -^T^j^rMa -'« -^ripirs *:3r ':«:'^9M3 'jfj'xa rtr^x) ? urm v:ji^ ntJM v*3»^ ">'»»ttto :it ©jj 

TiVin:: :nT3 '3MXJ onu mi7> S^i : T\Sa 1^3!dS ^"1^ 6<"7 na l-Oi7 

w>rw;^i9 OTT5 o-iM •OM'':^ an V5t ^^ '>?)':xj -lo'^S^ oSi j "r^w n»H"> pnn 7)^:) -joina m^oo ttod m-'H 
");n- a"pn'>n 131 warn -^^nr ^inir" V^ o:^ 'm n'^Hi ^^Sxo *«»m ^ip lom i:ro '»t>M*3 i:r)' "tih^ot 

.•^^T^jjj^Ta^ ^^371 t3'".f a 3'^^ ^^Dt J "^^i^) 3^iSfl3 i^':r:) S»3 'aS oid'>:5'o^ 3'>;)3 ;it 

V^aM TiH »'j*jintJ onrnj yw ^311 '^H *0'>:na '.^ owc^xj-i a^^ra 

8i.-)M ani3» ^x?*Jo "j'T ntJJOJi my^^9^2^ o'Sara ySrrS^a •?»'» 3^3?)^ 'jmi :^n:i ;?n?3 vn« 

■nST? T'^tto ^^2?D3 n^ "^^ ^nTU'^a • '*^ ^^^^ "P '^ '^'^ '^"'•x^ ^3 ohotwi hoivm 

W'H^ ^35*^ "iTTQ .* 'f' 'jStv'j ^mw 'icj»3p '>«9n Sm t/^'j-it* :)'»Mni:n M'ntj 

*i3r>wSM*:Mai->r''3 

•^r3i '3WT5 ouu '^'3»n7>07> OHtJ 1^3^ Sm 3)'iWM w'^'93 'ni"* JJJifj^ '3 -"^^VTro 'i^vr)v y^y p'j^ 

rnoM :i3M'> •]fyM>i "jm nfa J'JJitJ'n ?)i:i anr :nM'^r3 m':i ^^tt;? ?>« ipaa 

^^tt ''i^^n 5 :»Sti3W v*3» "ixj^s ?)m m«i3 M^n vS-Mi 1WXJS3 •r^M'Oi "inn o'^iT'n ':n 

•jiaS ySx") onwD'M y*JM cnn rjr'i-c;:) M">tJ 'D 3im '33^ -a--) ^jt'^'A 

■^a-^n 7^'^r^ ^a^ntJ? i oim 'oar: noowi i;)oa -rprr ySx ^:>'0'3 "j^H o»v nn *^S*Ji 

wi^»5i nil rjo aaiv •)»^"n lA-njn csb^r^ upixj id^ihi jf^P'n-i n3:> ^naS -f? p loo •:« *9Sm nw *3 
■Tr'P"^2ra "a^Tin Tt\7i'' yn"^ tP^ • "^ '^^m >^ ntj^ yi-u iisa "iio'w 7nM3 •:«:«! ':n^ 
r *y*r,7r) ^^n^-ovroo croinrt "xa yjtjSwx? nia^^a -jrt* "JS^rb i ^^Tfia THT^ t^'^n •citron :5» : TinnVaS "n^-o^^s^ 'z'^xh '•^''' "^^nS^n 'n'^s 'nnn" n'J'^.i *^^*^ 

*nttl • *>''3"^'o ''^*'^3 v:»n Sr3") a^r^ 'r -vo^v) n^ 'S v''>3'J Min o t^^ '>«'»''^« ^^v f" 

y *:hn "WMi •ncn -nSx -i w ""-.cn : m''on "^^n •'ra^ ^S n:^^^'^ '•sa^n '♦m^r^^nai 

Sp *S 'uSriB^Sa:)" vs •Jirj'o- ")mi?):5i Bt»j»*a "tS ^j/j*;)?) mi:) ''umi "j)S-a:n "s^bn nr:M"> ^•'ir i^mi ^")"iy 
1M o^r ir5M3 "n *3 TiM-3 TWB^T) M^JJ "'JJ's:? ^^^ "inM "^ "'WMx; ;5i5') "CJiAn;) v*33ie o*3n tTiVODi -xS:! 
r3 -^tJiTe nT)-);5 "Tinn O'ra? mn?) 'axn"3» :?3t3^ •n''3:v«;3 t>*3 "i^oS ;)rM') ;)so"»3 "^avi nv 3";):» 

lar'w'i itp-o'si i«t wrra w-JcfTr ^rorai -^Sr n^rv S*)«i» nwa :5? -iwm itir-i:?") oih ^w tt.'H'' 
•tJ»o m-iya :!»t p> mi;^ ;7n:i^o;:'i J)n*o:?;j i3 Hr vo3i ;5 w oipi:3 ;5»n*;j -on^s o iw^an:)"! W3 
T^vi:^ oc &*!*•: : "n^Li? S^ra '^'^a^ 'H'a^^S^Tf? d*.l^ { ? •>!?"«' ''3^fl3 775DT ':h 
:in:5M inrt? hrz i w "lau* Vro :5s:5 S3r W3 o*'prY5 irx'tf "»3-i mi:)i ^3:5 ivj hi:? ••)3 7)3X3n: 0"iM 
133JT M»iJJ ''^5^ "'3'»« Wo iDiira iw-sn'r pi ij?s')M3 nsira r^-^aj.^Sya -jiaiTjp im xsrsvTi vvs'^na 

•s?w w?") nn;i^3 o'rxjng :»"^:^ -}"'3T,^ m-o -n^ nS'MoS^c ■}mSr:5'> "n^^i o'riy w"> ''om pi ^isxi 

r o'MT> o-aii OM3 ^iSo;) •)3nw ^oa ^^SirtJ iw otw )«» ih'j 0:53 •)»>< wm rjS^iwicjo i:vr ^i Sx)« 
^^nip^-.ia { ^'i'"' ^^"^^ oiniSaa w" >^tf "r o"»"i»">fl p*So3 p "eMJj o'Mti o:'M") omo ip» 
t^ pi yyjt) pmS M13 ov:) o» hs9^ «33 p3 ^"^-i^ : d^TlW^ ^SH h^ GS^rft 
OT) crnai c'pa;^'* p3 pi"»a pi otV o^ion;)") owwa Toia- S«r Thsv^ -vp ^iaw So rya s^ysyoxh 

*^^^ t'^a'^ D''ia"Q '»aS'»^n'T's;:t5 tin^^'Q "in^rbt; • o"o«5 -its^i-nvaai-'-T;.:* 

H S*3rt3;i '•s n^T© v*^^' x""^^ *» ^^^^ T^^^ ^iir Hivii "^Vt;) iro ':7S '31 -^o: ":3 mSx a'a^ix 
"^W •• *i vW V^^ da^n'*^ l!<*lW '^la'^ DTT'S "^W * ■>"^omw ••ns^is ^ia oiH -I'c 0-iM 
ir:i\3 "inx OT'nsnSa;?-) mio -pi p iS 7^-002 •"ntjiMi o^i^^ana "Sr 3'M'':!|3)« 03« ^niisiMfl -oVts ar j 
Tin^tt ^^h 'n'^ts? ta^rbfi ♦ h""^ ^^^'^ T^ ^'^ D^nis^i") oro -i«iSo o:*©-" p") a?)M *:nir 7)X> 

nian : n^jn a-n-a *\"ta:? tn nt< 'ni^^an b^aSnS Ti5?i^n iniiTi : -^^a*) jjm 

a-iniD 0-^1 2iriv -yrs 7nv3 lyyj loxjn^s nrwn i:?ritJ7h ^:5^ bx.T c^o^ny '^oSr 5;5"o -srM aasiva 
^VID • "^^^ "-J^* "*'''> l^w ^'J'^ •»*' ^:ofl "J7JX>;)S ^-iT iS n'.T >^>» ;3ri j-in ;)Mnpi Simh 

^oiroa ^u?t^ d'n^U'aatJ"»Sn^aia&"»^"X5Sa'U"aa'n^l?t< : m»ittaSiw r:w "3 

•«n»3i -c-wsiM "Tsi ■J3':w3 "")M :)n'7« i3^:3 *o ^o: -:3 Tu^io'S-yn'o naSai ;j5")323 Sw ■>3-'''3r ^5 

•}7)iW3 "nil y)v\H "nci -jjca "ns •]')-)3 7)")3-»3a ;:)-)'CTa •>-»oi:tm iwo niniga o'Jot oflt/«Ji n^wroa 

W "i^^M p -ittTOi ixjn riprai o'3n o'ttSr ©"S^nar c^to o'::-i5:n iro o'r'v:3 ^y» nt>M> ->oii 

*7T53 3V» mto: :rTA •:3M wavino oa-o v^^wi cn^^j oti So-;?:? ;)v>t ivs yiwps awa SMnca 
>p yns" 7)-\xa p x^m pM c^o to iVmo itjva yja-vnaiiw aviin ':sn hs "iun*© i» apn ^s^hoa r>£i"^<'G''.i3»^:? TrSnira bTti"n &H^ni'^.tn :^3*^ ^'^^^^ T^va ^n^ 

3i-»3 nM"ax yr :!*3.t tt 'X"^ ^=3 -5rV73 sra;) rr)>i3 Sjio ^s^Tta \ ^3't^^T.^S^;^.^';^'a 
5M M-r)*"* it5i"i*»x> fr i-on px*^ iro rxr** ot"** "Ji ^i c» s? o-ru;TO c:) ywi V* ''^^ rxiaa 

ai axj-nna o3n*ar mxto ViacS o^Siyi o*>^'»oTn "irTiv •nsi^ 'avn o-So^ob :yiS« t>aD -j-j^ 
T) hS *ax3^ ;n^H7v :?i«?m xjxovh "M^n* ^m^ p» vm "'^^ O'Sa^oo v"i itj-o** "im tjiSajto -jitjca^ 

D^xsro 7)iirS rfTi!5rDtjT»Si ';iM:i»r"u:oiraT>v;^SMpt>vix;M-p'i^voSM f"« **^ wjSy;);* 
.J) ;3Sm va* IM1 c^f? «*C3 *-iar nm nioyfts "wd itxj ;5"T -."n n'XJrn -/>w '3 iTais t»t w C71*:i pt 

a^ tj>na s-fc axj©'^'* ^pat y^'^nn:) pc*^ :fl^*n3n aSnj) ptJ>no pi:*n 7^S"f5J) "Jiwtr:) ;:!•) 
» we>»*t) 7nxSx:n mn Sa ijo^tj 3n*S;, pa-pa aVn:, Sh;? Ji^^na r.-n?) -^nr rfr;)?):) 'n'>:!,S S>-)*» .-T^oa^ 
i"iar5 'p**W Sm^ ?»Vw) ifna on "iirtw c-Sx>i"»* v*w^ Jn'Sa pa'p c;a or^n "p'xSSxiicj' oj 
rt S>ntr -Tiaiio Sx* -pSw jja tj*tj "^it Sv:ra^ ix>"n"> :5«^ -Jirr mSi "i^jo ax nan mVi :r3 rj^xa 
•*^ ^'M^TaSu in:»tji»"> M^ia^ jhmSm -o dmi* iiBtrn ria piajnwi "ci o^p n^ow mV> nSw a-wi 
3 VM "jnriMa ^nrx yh xa;) oVtr»)p H">nt» iS maair sv baa t>i^ ;!f7;5;) nwiM^jSa Sn i-)«m -p-xS 
jJTHa -f;C3 xi:: :5rMXJ ':it:Sa> *aSa "jicri^M -fivTi 'Thn'^tm'^H irM"^ ijix^ai n^ai v»a mSm -p 
"cSm "JtDK v)ic«n i*3iw) 0J5-Sy o"> WM1 ^xfnjn: ^n^ o':'>"S»^ D*:wn^ o^J^-saw* crJjv^ S31 
S wnax -jH "iv-ti's iM na** cMrS a^*p n'triv -^ro -lai c^nS b'^^Sms ':iS«i -waSj -^j^m wfl Sax 
^ lai oV)» M-oTo Mafl oSirS •)»« ranaw cVujn 9ia ■j'cmM ixj-jtt im '"n nr Sa M")ni iy^ oSn»S 
w '3 ni^2 >6"> aJ0355 o^n Mirj") MIS irTCJ-^ itjc M^:5 *a »*-iv)^ -jDXJ n^jH anMi "jwrinM 7hri9t nrn^ 
iMt'S -UB-i c^irS "^wo aS'jziMi nn) o^ira yn^H ot Saa icmi "p^r:) S«a"> "jmitj.") jnwo csi o*">rM;» 
• >^ nc^ Xn vfji-jjS -a -u) vjjy w? S^Ss bSirm S^-us, wn •^jSSomi i^Vtam now cxi f Vtp Man 
hSt?'nn*f?*V\*n : •»Sao'j^aiM;5'oSW"o>^Mnr'"'''T><*3^''T'5''3'inaonMfln::^*t>"» 

baa^i'roS Sav mS ca^nM otM'w ^*n vg* cm iS*xm ni-^ ^^^i J^*n^^'TT,*\*vOJ\'Tiy3Jla 
« at "»io* Ma iiTj -fiv) niT -a c:)*r*' nrip tS ant>rS mS xj' m m?7m o-nyp otxj pxj Sa ortv^ 
5«nnax}-D 'xS on^na wnx* «■n^aw oo'iD'a im^xj *m'tj:s ^tjrip^ nnM ni^T^ 7a^o"iu •^f^'iwo "ji^tj) 
•\*n^T^ "^^aa "nn * wc-a iM">*t» r«S» cuS nrsv m^m imi mVo laaro :ne Sr Ma:5 -inn 
•p-j:) T«a T-a &r)i:7) 'yh o/rtJMt» Dt**^ "iMXj ira nn:^ : 71^"^;^^ l^.^^Tbi ^5*^1 
•j'WD^ia '^a-n ssnxa J)^aaM^ nwo iw naa: M"^r ivdmSxw^ "^t^ra *c -jnr ^>aan "xv -i-or^-a^ 
trO?"^ J o'aT*? wnxo*^ w»m mjM'SMn tcr? iSapn* :» Sea p o:i) to "jxjr'xj •»» jr5o:jt» 

w •»i«M' p cyi«»M -p^i-p -aMti Moa t^tP^ •* TO*^o«» nrf^*TJ^ '^">5afc<'» nsnt^"'^! 
^ "iTM caSa;) "3 yM-^-npSaftwSyM ran Bcre nans -no ■y^n-^-a'WJ y^DMnij rwp 0^ Tnyr-itz sdm'wj jt^Su i^pu yiw mso t)5 rjtJriB n'liaii nSrir^ "news :in c*i3wa snwo ^/w V 
*:«o yh^ -p oa I'J^in oip«a ij^ai* nnx Sd >6m njTjn iwipra inx Ss Mr>"» 03*M Sax »it v'Osj^ 

i9>r ij:")' -^ryriy* *"»"«' iJii;^'' "^^^ ''''^"''' ''^'^' "P**^ ^""^^ ''^■'^ "^^^ ■^'<"''' ^ ®^ ^^ ^"^ l^"*^ ^"^ 
J non Wr.y^ b^fc< n'*!'^ TIW tJ^n^nn tia^ : o^m *3a •:)»a zn V»ra OTW i->»>r 
O!^ ipxi^ Tn-"fa7> -pino V3'' M'>n -3 liaT") i«'a* iwtt np'''^^'' ai« wtj rmw :7Sm omi^ pjn 
'h tvH "^nMro o-»M -j")M c^ir:) -^S^wi cp^a-ju 5:?vim noitj-j sn'Sr Voini an"ifl"c» omi o^my 
CTH '':3'7» nonS'iAwt) 101 Stt< mihiw iom qcn papa ::^i3 non Vn:^i tto s^-'sa" mSi O'S-oiS 

3\o i\^^'n^'^h:pv^'rh\^id^ rnri'^^^o :Sar'7v"»<"'M^'»v"'^'">"«'i'' 

S iV 'r><^ ^1 vjnna :gbS onxS *im"» pi omu") a-^v mw :)15i»;»i JJiunasi :)vr7:j "i-tf? "JxSaS {^ 

v»3i i^x>»u ho S« i"»oTi 7f) 115M *a:5 '"»p'»a o""»n wjjS on'05) >i^M :)'a:) ^un »a aijwp;? rjnSmn 
3>yi wa TM« {T^na 'yio r^H -^nn^^ • Tira^S'na'' T»"^tT\ 1^WaS:a nnTV' 1^*^*1'' 
xa*33a raiD^a^ ^roni ^m" iVmd oa •'W) waraw sim?) t>t ojniiro »):33i i^^a -^rj^y '\iP7)u 
■» J)»S3a "3 T«a ^•^■>fl' OT'v yxijnsa TW o-jsia^jio -njjx* o'ronsi o*iir:j ot "idi iism jj'j::? h^:) 
a Sf ij-TJian i3P3» pi :)3i3na^ ^ciyai "na ">«m •^ip-'wi jniya tw o^ienrjTicn o'lonTvj o?y>Mi 
nsnpvSSs *3 '^*Tonipiv''T "lieMi "p "^law -pi -p :5mii» nvM^p iro i:^"3r 'w nan S3S nana 
; o'Ts*).-) an a:3ia»n »» S33 tw inisTa-i •)*»33r *»«.■) nwiswa Twn 9*3313^01 lann v'^:)'' M13 
•):5i3S« ni33 n3r J)i3nas aaiMa hl^^a ; ^'vy^^ "^T^^^i^ n^aK"* iniaStt "Tlla 
•♦^i? ^"H^iTf? { 0S13 ciiT'S »r*n;) •j7!bS3*ai •):nia:pi S3n Mii3i S3S» -fju ow "3 ^mis:^^ 

V3> 03-3 o^nifli o^3->3i5 OT 1931 ^y^T^Tb : nn-^aVa "^*nn '^^!aa^ "^^rin^iaj d-jj^tj 

iv^Sjo'tfnro ^3 :r)jfeu 1:51379 "3 por;j ;f> yn '';«' Sm?) t^isVw mm imwa im i"n3 ih pOir> ^h t>-i» 

b''fi>B:sTiSsb r\^".^n t3"ba'\i'n Srb n^Ti'' *i t.^o : ^:>'>'i^ ''i*'»3 v'^^sn Swi 8'3eta 

a:T3 pi o:5iK .1^111 •}9io cn'S» vienia m"3193 o"T)-)r;j 3^*3 vn oti o'»iwni a*S»i3n p "l^a^O 

y^l^ drb 'p^i TcnijC\ n^ta^y *Y^Sa ''a^ : ■'^■> o'a'"*^ ©» •rxji;)S ivax o^n^ j^irioMio 

c^'no nwTj:) 'x-»33 b3 '3 ynsra* yhn 0*513 ")iw pi natj^ -j-Sm S3 ^^"^ : irOria tfel^ 
Sm ^1*7:? o:5'3^» 0S131 i:jiw3 "n S31M «"i iJ*'T ^31)1 x»'i aiatf S31M w *3 c^3m» W31 o^iM wia 
"3 rn" -iitsS vian iwi waon i>iVcS:?<j;) -^r Sa Mi:n oS3H w o:»S pi3 iotimi -j^Sm o'lpwi jSm 
w •iS nso-^on :irT 0:53 xmicj -wm^ naxj" ySx nwiiSsKio 13 yo^v rir «» iS tr y»i yiB Sd 
t^t< hr^Si v^*'''' P"'^^ ^'w -3 :)ip7)c Mw ySn '3 o^»"iv:j i3n:Hi oriS •;i3I3B opn :5m or3ii 
S3 py-) lajaicjio ir ;ir»w)3 0S3H o»iS ^i^ij i5;5MX> h^.'^El I^S*^ ^nSsb ari^U^'^ 1^'' 
aipva-o ^^nif ? '\^t!TCl^:a*i''0tTVa'n^S!aa'n'^7»^r^'^ : i3iT-> '»S -WH 
i«3Di anqi vj^Mni •ia3aSSi;5nn ii53'73imi "n;? 7)n i\'^'ro 'nno ■'IUmi iS3iH.ir5>iS3f7 yna nx»ran 
Si ni'oS 0:^ "3 1WW p V S3^ o-nw ;)T«irS o'oinn Tn»i»- pi fli-inx rj^rj niSaiMn sn-'na "JMtJi 
» 97wne Ti-TiTTo onipB iKi ;)iflS oyp U'^jnaw mSm oi^-^w cS3M0 p 0:^ ot/j yiia o*»nii«) :>isia)S> 
nx 809 '3 ©•ws'jn ip3 ;M-iA 33130 nn iryu wrw ;5i«''tJ miA^ o'tt»« o"")r7M o'^^ ^r^jw c"»»f 
S JJUin^JI V SmA JW9 npTliS WIJJ Min otS 3911^1 1O330 :5-iHni i33:j»Si^r?:) :p1»iU3 "3 o^nisiM 
01 w 01W -j-Bf^ciio 1W ©"3 p r Jii oSi-gxj •]frc» m»? jiuj t3 pnv'n S| i^Jnan nana 'wrw 5)iS :c7n:u ^nro^ oj:^ xa^ro im cS">r3 M3W» mnt ou'XJvi cxrit? rrxj'i ■):«o itoptto rra o^vn 

w ra:5-!M b rx p -.^"".ru : *T^tu'» b"':?t;*^'nSa rt*ii "i^sTi^Ss nH mn"' "n^^rs 

a^y c:»"^D >CiT y^ o^ro-n .-53^ «wr yhn 03">« nn»t> >^ ^anv si-jf:) >iSS lazjM *c vm-i"© irain 
">»i>ro "Mw oSira rtn imxj' xSt* Trtr crwi;}^^ :!>o tn-\ naS t7i»SSm-)X)">So to' -p^ o*naS 
T-S^ ^*^3T^ ^"^T?^ rbTuH J ''^'>^'» M3^ »■'''' 03nw vaSi tjp wtn ^tJii; Sji cniSj vni 

1 o-yiw^wj o**n nHt» mV) o-of? oim '3a So ^wS -3 v> 110-tr ox? n-oa S3 •)-)a* w^ rrj'XJ o-niw 09 

»mSa paT «Ti» r:-)^ -^nts ^^na ? ;:f7S5M : Tt\n^ ni^ -^raa "^n TT»'fr7TI 

W •¥?:) t»»: 7)« -pi T"W?;)S>ntr -15^3 riM 

«j?^ ? rW7n5< : '♦t'.j?^ ^rbt^ •n'^ttTt^ ''To Tt^n*' tW^^ * crjSa^ o^wj ? 

T>r ppi rrr^^iTM-o ynho tnv27)hn ^S -ism** Tsn^ i3r'TiMi *>? nirtxi ioS^h r^na^jiira 
9roro rrfrsa v'3»3 ''•y) i^wS a'-i30 oinn a^a ^7rx» 3' Snn np^r:) a^o* onna n^r an xSx taS 
0* xvj-) naitj:?:) i-ii? pS *3 ^TTKn iTaT a^tJ-i^i'? onxu ra VM Sm;) pria ><S cmxj nri-jwj if) xmx> 
n* S» Sm^xt :fr»M:^ aair T^^yS p-j "o-)« -r SiJ Sai 3riS;^ »si"07) aaoxi iw^ oth *3a t Ss n^aaicr 
CT wi rS J5^3r o'V5»''^ ca^nnSD »M iM'a:^) :i'\T9-o iw en^S onii :^H "^'irxj o""iw 'jtS« n- 
^*nst< K'^Tl'n nn^a nn^^^t^"? n^ru'' nn^^ t<:m : """aS »- S<a oTrhya Sm-»io- irvaia "»S 
in-)-i rx m^Sd^? I*? ')">a v^Sxj •)3-3^ ;:j:3') rr ixj:) oix^ n'W) tmi in-n t^XH * TTi'^mW 
7r\ vnx ;?-j-wr)j:j "inn :5Hy ;5:o o S^v mS tj-i-osS axjnxj :)«■> wt-.mS a-ix;*-) :3:nj irjn rx xr^ •? 
H r'Xjv TX1 axjin in'xir x::^ 35*ioixa -pi r:max>ni5 nwiS nm i*j»i3 vixjy -^-ax 1^0 ova :i:3i> 
^i*^^ \^'*(^ ^^^Sb<a? ^'■•t^'W • *'''-M ,Tr.T m3:r»a war 7)x :3'Xii7h ^ra yxi o'""tm 
S5:7ir ::•») vrx "a "Jxa rnsa ni7) -a is^ax apr^ -nira api^ Sxw v-tW • "^^Tbt^l Tf\7\^ S3? 
•>■> 110XIB -parj^Sxa vSx •}'7*;^ ;5*:io -jrx wnfl ^o'liy iS yrv \aS3 r^ra xSi vjbts n"n3i •wo^iS 

o-rx) 'TttJjj : dS^ r.'Gt< -Jn-wn aa^'t^Sa n^^ dti rl< Tt^-^ d-'ati? rwp 

•»S V03-H x'n if'JXi lo-on^ •^*x^3i3 xixjr*n Vjrab") o"'':^*? i-.-ai So:5 nxju' xw *a r?')V3^ 'ix^ u 
tJ» :^r3XjV Si-tf'' H33r;5"> o'DxSi:;i o'»x>3 z^zk^ tjxsSxjS 03 nx>x Sa ax"> orwi o"n ^x ">:>t ^^'sS 
v»n c^3 nxjr- xin") sxjw^'^n 3)*n ojo Sai o^Sin^n ra^sT) o"3i onxi rpai Tn -pxa o*;)nx>i» 
MT^Aa inf ox*y"i»S on'ua:^x» 'tx^^'S jjxjrxj ira an -^h "^Tirvs^ nwxsxj o^irS t^tjx ^ioixj:) x");)> 
: nwaS ixi inaS ^ -a r^x^in n;^ oH'rig a;6ixaw o^'j:^:)'?^ ixjxiax) nuan p? ex> v.-^x? nnxi 

nf?:^ o'r>xjy oflx» W>t»' T)aa3 T)x»:r pi OJITXJ13J3 oiu«3 vpxjw ^xjijj in*) nnS33 oT"»«iiS 
3 caajiS OT^ yrc onS» i3x« in'?' wsixi Sa^ vv)* ij-na* "aai W)x>* •« r pixj* nrxw iioa t3'^-rj?nf >S3 ? * ^^^^ "isxr^ on^.^rjxj Ss^u-S :i'9» p^ nm ni-j Sja tti3?5 i^ao (^ 

9-)vr YTi'j Smi'O''? nw:; pi ^n on-r« d-*3-5 rpi^s Mip wi ii^S -'jitj-ni yarS riisn o"i7;:) *j 
n 0'S-X3 rfii p :^i;533 3""!nr3 ij'^tJo Ta"^a?5 ovra v>*^'' "^T o"^r'JO n'3XJ:i3 iWH^a ""53 niSaa 
*^tiW n^.n^ : J5"OXHo ya 3'p'nr jnx) Sm'jxj- o.^M p-^ ap-nr a:5*.M C" ■»3M>'>'^^ "'W y:»n cm 

t; fi c;rbr :)'»Toir^ ^^^^ •t''*''*'' "'''^t^ 13*J^ s'l^jniw"* "»T*>a o^S v>< "^ o'XJiSn 0:5 n:rS.Mni cr»;i';5i 

?jx> oS-iro -JO'S- vi" 

; :)^^^) tvD *>:':i)i ;!jn: .-fyM;? a^xo iim5 g-:?"^ od:/?-^:^') 'r:i iw osS-ai nn? a-T tmi iw3^5 tm itot^xj 

: ;»i""ipo ^jixp'i? .rir.T x»"l:i)^3 sr^iar jV :)')7A3 ray:?** ab "^latj ooti SHiiy '>«3 aS •^^at?*J 

nttM"* CM3T 1»rW X'71i::» in'rXJ^ -JIJHI "SDOS -IJP5T5 ^JJIO H1V5 W p 3« 071 r^,^ 5^ rXllOO 15 J9 

v;» "nva:! -n'ya rnj^i 3:?im niri^Ssiin om s'cdiji "jijsi ;)« vo^ H3 wn la'aM oniaxS V *?Ma 
"31 T'''^*^ "^^ ^'''xis 3rMO 3':w">n s-a^ij'* "d m 'n '">3X?3 omaM''") >5'"»:n 321:) 'ji vn-naS njso 
W3: X""**^^^' c'"'-"Hr: oyyi^ cn-^yh'i 3"!»3Xi ^ly'ibHi or.-i:i:S p-oSj stjim'i^ dim 'ia 3*Si3^yM 

0O9 ^3 ^3)4 -iTi Mi^-o 3i3r i^'Si ij-j's ni3^ '^n^n rmsni b-i^ao naia •siiei o'a") oo"* t?m H">o9 

mora dr»3 cm "'3 V Sxn "o Taii'si ht* o^:>3 ch-sob ;)'13'C3' -j^h pi «">p' :ncx> sb^:^ W)3 mij* 

«ro ■>??« "JjiJ? W1H ^ja's? M133 in")3r3 n>aM lai^ "j;^ iS tiim:.") 0^ M*r oiJ* ">'^M ''3'» ^^ »'»'>'' 

D^Si5 rji^a*? r3 13 yr^z^^ \v Sx nn>« '75 :)'i3'o "iiy^ Sij n^owwi ns crh t>' *"• o^sdioo Ss "D nora 

» *7-a mV -1151H1 irjiH :5:^ ;)7ri5'7i5 '7Ttt if x^-o nw^Vrj a-oai 3xjd Sd -^S yn Spmo i«5 Sn3>iSi> 

vS» xne» oT* -» c»3 -^713 -o iy o-nn V.'^a : nn^ti v* ■\n2'\arb> r\2 a-»^ ^lart^ ^.'^Jl 

S» ^3'i-ir:) a-;):' omi 13«i? ^npimoi v^^H :n">3i->r'T ^nno s'^o o:\ n-,nS am^' Tjian Jnyntt :i|'^n:;^ 
V5 "j^'anM *53M roia^K) *3 o*:):n mS n3o is ;)«' oxi :)?3 inir ^im'^'im :iipin">3 p ;^«:5'' mS tio::) mo 
cn3 ;ui33) iS "O'To o*n3iS ^n na ani S-n:; M->;)ia 13 ;5313:);t) nop "O :)*>«" 3 '.nj:? oSirn Ss am A'r3>» 
n^ yiT yih :)iwo v>9'5 "JJOiDW ^aoTO 7)-i3*M;) v«^ xa:) '3 "iSv-io ;5:i3:) nntf : ^^ o^toio V^ 
Va^'U f Q'^i? n*T\3?^ : i^Joia.-^S npn yn itoih hip pi ipn njia:* «ne>3 SaM laicjijS 
ni o-^j^vm ^i3i?.i ^i: n-ao« Mip n3 a")iSnA mipx» -jijmi ^^n^S?^ : ^^5< ^^3? &''3^1 
Si g-tfis i3*?i 310 )i:!3 3«i;3 •«!X> -«»«i ipM n» o^m;^o;i 0'»on.-)'7-»x»«'> »t>h m«5W o^'ttV?na'» SS» TT WTM iH^arwu o^vr .-rcancj ;iSn:i:ii nyreriSjSc V SmV i-n^ro :)-rt7) tx* ;3^ji' "Twn "Sc^a 
•into v;»rr 35 ni^'oa-i Q'3n.o^w wrr or mtv/? i^^fo r^-noi ;^tiA v)T> too 3T«i ot)¥ 3-»t3 
r*\x "!c :n«*»y» npr tx -u? riV>TA ;)tnj) w^m ^rx v *3 ''vwi h^.-)** iidti cfrra o'o>»x> ^i-uj*) 
13 v:)^m» ovy) p w ->w<V pxjS;i ;)W arn "Jtw p*! ^Ji,"* pM ':» S» nwo ttj^;} vtrjM ncHi i»ow 
I703,i -pM -w -roM" :W7 "3 moM '5ioM'» »"U m'ti mSiTj ;)xna 3>mS»3 ■^SipaSx ov' "i-DMi pia^r 
X'3y»nJ*« n«M pi •^"'an'SMS mSm iTora o»St» v^^ "^*'' :)^1s^7> fl">Sii^ ;)3"xii W"> "^wtj 
•:aS Sn'" x^n x3*mS ::•){>• >^ -ixsm axju *Sr o*ra-»3 pTwrSvj ran r«a a^p o'"ca a^r* 3»""»>it» 

»n«sn d'^n nrxrc'Ty ''nyn y'^th v'^'nT^ ta^aV'S ^^"o noa'ari : ">»>< yrsS ann 

©•tro:) •'""iMa o"j»d 7)r7)2t crn^^m^ o^mw) o^^^oa 0*9X3 zstvt) -»i5mi o*ara o^wti . nCILiaTt 

•»3f W IIW'W pH pX) Sj 0«X>p 0'19*T Ca»t» C*"WO T^»M n*7r ri:>0-ie7r;i aiHD V»« 0'0\7» 

naaT^TH ooV n-wTS yiyat ^Dnit x^ nVia'^a nS -pHx* ;5WT^ :»»«S frfU . •* M^'*.^"' ^-JCt^ 

y CTi o*2aS csro -1^ oo'sa 33'm -j •utjr)' o oj"»« 0:5^ ^kt mS d^im o-Sj^xn o^rw^ aoS -pcto 
t> e'x>Sn5» "»r)» «i:^ n:sn o;nH o-Soixi o-ciJt' wiS t«ti8 narnii c»"iv nca ^sS i^of iSm3 o^rj-.-cr 
01 c'"oiSna win ':n'SQ '3 ".D yyiis aiSAa o^tjiu: rntj hn'^'o-h ^vs pi owr* jfny ooa vm^o 
tufn TDH" 0^0T^ n'^iTSS^ fi^S • l^*^ oxSo'ai onua o-ma«oi o"-D;^wa mS cSjxwj 

•3 oian nia V T»'' V^'"' ''^^ '^ ""^^ ''^*>* T»^' ^iot ^")ia:p tl<S •* ^">'* tJ't'Cl '♦y'^Wa 
•w pi 010.1 :niaAa rwiat) o^Ma p'? i^'xtj i'ai">*j mSm -^m "Jj^sxj iwSo .T»\aA 010S v):xj >nn 
7l3^*n : 1VJD3 tfSir Mb 010;) asm rSis- mS vS:1)13 M'a:^ ")cm"o i«3 ^»oSt» i« oiiaS nuiax» 
ratj i««-r .im wn hvt '» >^h ? 7is-\^ : ^n0^b d'^^nn nt^ '\"'S^^*i'» r.t^ 71^71^ 
•^m XTJ^ r.fi< G^ty^*".^ Ti*t? J o;nia:i3 mSi 010:) ;niaia o^owia o:^Mi i^.onb o-S^nt 
•at) V ifliS "jiyn S^ap pn orn n^y^ "la-in nrwat? '»S :in') p 'O TQW * T\'^ TT^t^ 
"S'^rs *1^S^ '".'^^ l^'^'W ^■''•.U t'^ ^ * ^^'^'^ ^""^^^ V'^-^ ^">*3 p->os7it Von* 
S» -)t:i«xj 1150 oT'T ^'^"'3 1'^'HO 5:pi3Tei' Smo 'd a^iM ^Saj Ma'xj o^rV rnryrj) mSxj pn v;j 
•nrc;) imua ann :^irir^n Sr o""icixj iVxo nf?* "Sa vij" iriSo o^^uio "STttt;) o'Svit* •^hiict) 
roiia i";5^"a "pipa "j'ja -^na iia:- mS :)VSi ori" "i*o^ yisxj n7?«i nrMX? itso 1*15:5 o-m^^* 

• 'I'ira^'' b^^n sSn.d47^ 4^53 dtm -t^^ ''"" ^^"'^ »"c>-^3i o;v3 ^ira 

d "iJ^a^i o~»n3t> aiOT CUT abn o^jwim *n*ai ohvz fi»5a O'sna v;5n pi oi^ "f^ia:^ tWTl 
rf^WTJ : ^'^y^ pn^ Tjnna nj? ipt^ ^nnn* rhh^n : ">J5y'i it» aSn ira 

Hin niati raiTH pyi :ns)rS ^ji.ic'xno Taro^"».->» nanai inrwa HaxJ ivw mi;ii pM i^nrn 
.shw tr^an ^ raxjm oonMo •->» ^^o-ia 7)3-0 ontj 'sb :5:j;i ;«Stwi iuct y-ja non i^in 
v:)« nryo pi yh:) -rers pS xvit* :i,Vo:i nvyo aSxj p^n : n^^ "^fitfia 'T\j3a ^naxs 
^W5 7>ir J Hi;)tJ *»rHi iwt*? ijiim air ni v^ijaf? ;iM"»n anav ij^ wi^ ioi*? -prwi pV;? i wa 
•ca •'iiCM -nrx3 Mm it»^ njMO -)i»3 ^-iMa nx>M c^iana i3W5 pi^a vnnS Sij^ m'txj *:»>5 yi-ha 
"n in"^ ^ai^ d^ntia ^nn^ 1"*7i»^ ^^''^a iro "^ u*mx> t^mS i;r)M »wm iiri 

•p'»*7 a") -lip T'Dw i:«T9 pin Mvjtj m^ iiw;) ito rjn^ carw iT»p * ;* ^' /^ y a : t\^5r» 
« p JTtficx xp'ani o'njsh Tir ><vt p •j ©"^yaV rxass) "la-w im o'^tm -ji :mp "npa o» i3t ijnrf ^ tnai yr>ti ^or) *d f'Sn^ W^Sm loni^D '^zos 'stt^^ tri^v ""W -niJO' •« v»nr "31^ 7)i^ y^ 
> VM-i'^a •p'^yh rfl^na tint m^^ ■»«»:)« lUDi mr -^tj^Sm :)Ov:o "ijj'Sh •»»>< pi aipra lan y>« 
ni o*»">Tn -j-iiy M^ n-wf^n-t ch-o:) ■}->i7p rjaixKi nvo Hint :n"»:iMn "r:">»Si u»t3»^ o^rrB nniw 
»nw ^3'x> :nw Minv woijb Mifl Tisn n^r :i:wi5 ^'S•)«•» n"T'=' Mini nana p?n -iWvnaSax ais'rM^ 
n-w oa'o o-»3-j;» t^m Smj) WTina i*3wS -j'-iyt -»3?3 >iSx> -x»>n -nan pi :n:S'M:) -n^r O'^iw 
>^Sm?i i»ki pia^ *« vj)i-)iaA oo^i ot« nnMa -nsxtj 1733 fasu 3r)«S»:i sniiaa oti oSir;) -Mf? 
i-.«i P> i:» irMtJo -p-sS iiS^ '^ o'rxjn iiioi r^'^v^ nr -r ^« nr«i 1^1 ax nwrS ib**:) ai*)^ 
a 'itvxh ^sv 'V tfho nir»' ^v ">r>n ^Turw :5Sm vrimaAw nriai n^va ino?'x» ->t:h i:»nS>iS 
onM ^3 Ta^WMX) iro oro>ifyo rniarVi c:)*:5ao :»nf^ c^h "aa 9*»3i93 aiinj '3*b "» ^V^^^ J)T "iw 
bOtt^ '\'"'yi rbt;^ J V^^" c'^i^uJ^ai aiM'iw m na^n '^sw i«3 m-na pi i^ii mw" 
d;51 :i.'7ti:j o*-)3t::) on^M :)nw3x» "^uw iM t»>5TB:) am nan rbtl?^ • b'»^+?VltT^'n3tJ'» 
•» i« :)"Sm 9o«-a nws^i Mr r >»H»w nvi;) 7)2''V^a o'lw *d jrr iSr 1^51"* aw nwMi nifai *'i»3J» 
^^^ • .»'^ ^"^"'' ""'•^ "''^^ 5*»»iMt3 va' mS-) nn:? oTnM ntrs -0 o'r iSi-i C7fh:s ynv a*'' 

« i»3 i;5iw 5)*n >^t> Sn:^ nan n':5 Mia;) nuris;) "O I'OtJWi i*pmi i^'^n ssV ta;)1 iniasa cs^^M 
Sla C'^5dtm'^ ^^^jSaS ta Tltt;^? fi^"? • i^iw rwt>3.n im :)?» Vin^s nans ^"^30 aiTOV 

©1D.T1 oir T '^a Q-VDxro i3)i o':)Sm Sir o» :i'nxs^ ai:no^ 1193 nx>» ^^ : <n^ if^fyn th5r'"» 
a zrjr-o' c"r*X9"ci o-pn if? nitJH S-^ta *i:I) -pi aisy» iro o'l:^^ nM« oi»n' hS coS yi^v o^virttiariy 
;rMWnn>:n)b3D 

Sj njt n^vvoz) ;5i3 • te^-n-aannnVTri tt'^^m Tn n^n^ J*i "H^ti n^^V^^n 

a ofyiva rMiasD 

r nriS ;)7in onrej.n nw o^nanS^ niciSs a^w^a yo SSaa nS'n^ja ncMi aSo lypn oSirai Sna Vinc^a 
»M JPiy laSbo:*) o'iDinwa mym 07m o*winToa laibSa^onH nrMi -a'on mo' hisxj o*r*C3n nioni 
^TfWn J ^'^ ^y^^ wS nrM iVmd mSm aiTT i3'M iMt^ f '3391 J)i»i3i3 mSi ^isi:)^ 03^M« 5)»H 
o-Sin;n jnn-iMOT •:i3 .iS^r) n-D^n nn-i -otro nrinSbTJ : I'^S^S^Sa irJ"f7S7l "^tSl^SiiSa 
»X) -Si* O'SaS;^ cp nittMS n7)v pMn Sy o-n'MH o^ niM '3313 001 ra^^a :)vr n:) n'jtn 'onM> 

ai o^iw ;tn«i3;5,C55 VMay bs wbSn :5i»i:»o mS nTjr;, os^M 00 oa o^br^*?:;?! T'^^'5 crSros on r3>^ 
a ncMi S">nA mc? oat) *ifj vMar Ss nrn "p'sS ^3*i9xi;)SaSAa oax» caoiogi o^S^jSaa eai o*n^;a3^ 
tmWTjSsT^ 'nf<i;t^ d^n't b^a^Ti ^n^ ^Ti"\Sbn •* oTiSn o^oma oa^ -iS o^an -pioSj 
o.Tn3n'7i oo*)* "j'7r 193 oxtja ^oi*Sr o"riaa ''tt^a ■on-'jpitf ^yiooriv v o^nvn •«» ^Tl'W^Tl 
M o*iDai'in-» ;5-Ti wiwoja chw Miai eipca mS a;i*nniw *3vVr iniB>«j a»i qpj) i:*MtJ aw at a-a* 
9 T31 p oJ, n«M: 7i^h'J^ wniyn »iMy v a3r\M» ^'iniy;) s^my Miai ryi:^ "TiSa p va c'JXJaSuw ntJM 
>«"iaxj "OHa 'i'^-o Miai o'»tta :5r:a» ntJM oa o'wva "fo "3 ntjiMtJ car vi M'pS ^mc nie»M 0*195 
o-w» ix»in-» a*a") nDoa mt"* "5* Sa irs o^»icj Mnp:x> n^-jna Mia o-wx>ai a:aSa nno Sm -jira, 
Sal vS 3->np n-iMai t»Ma nnnj ^'a Miai n^n^ca 'i'i'O ict» o-Mmp xj^-) nnpa mn^ o"»*a Sr« nt>H 
xSm aaaSa S:|S;,'"vai irra f m o*n»iM '3 ara omc m'»*oiVw> -^vsn yMi rara 3»j»a jtSj:) oipw 
ai TiMa o'aua »»ia rrSa:* oipis Miai o*»a aniy ivn't o^a '3 ntMi'bMM 3r»rwa wMai n'iMa 
a SaM n^iMa >^m nw .t* o-o ie»'x» mS ecava ipnMS tSn »-o rara laixj- n-iMa -pj Miaa oipwi 
IK^n ^ 'TrtTJ'' tW Plt^^^^bn^J o'lOiswSi;* n«M o'»a"> nrMJ Miaa oipwSai viv^ Ma ptS;j Mia h'' o'wi^ p "^UJT ^ cVsa^J w»)r^3 jjVrwu cT^ v^x* ifnai v*' ^^ )*T»y^» w»-m ^"ij^ mS< 

r ^rwiw hyy "voh ^rvwSji o'rs^^Srjj -ron r ^^ ^^*t^;TOo •>n3:V ■'oh p -irx r'Mo i» 
cs> wnM ;):r-.TO ito ."r»3M ©rp o^iw •>3r> ?pwSS»r iom-S'W 'yn pnS :)nfl« •»»« y «o b» 
w-wr axra*:j TJVfro o'Sita w "a cr3':ro ?>m y»^ «*U"» avt??) n**«3 tismo «.t> wa nvx o'^-^m 

f ^"TfyvBj 'ton px:) yo oWM^^a *3 -»tr*Tn ^^^ t^"> wi w>i ipMO -^o on oat) "^'ina o^v)^ 
1 X^m p VT'na p>«xj na-j ^ inn "»T3rSM ^"> o '>3>crT3 Sn ^^a-j o;»i r^-'iOA ni'«ia aS ■)»»*[»' 
•n9>M *«i" S onoa H31J) ''■i liji i^> xm nw^i t^jj ip& ? w ibSn Moni^;/? -rr-isi 
■pna M>n n'^na H^axJ iwnSo n^vo o-tjxja *n p?n ip mSm w-ia yn p>cn o-o 03 -o-o :io 73 
»B rvva p jfnwi ot3Jr> n' nioc -3 -ty<3t> x^wi •(» mSh ■«"na yx pH*^ "•""^•t "'"'via tjiV^ 
v)-na VM "pHai rwoa xrxj w So -p p>« p mSm orx rtjxjn. v» y!T->*"o •»»« aV-ooi ox^a^ 

•iHo M'snon >rw)x» "^iirf wrwom if aiyx> pi -Sf mvixj "Oj.t mw mr ^"la \a ■5C3"w na-w r^iivo 
S*»3) upi'w »»^3W3 M'wjoo^ »:5i3?)c:} T^iMo MV)! 'j'jan nx»w s-i»o nil ^lesS win ';-)?i;i "\t: rhsa 
V M^a mSm-tjtw *»rrH mvi --om'tW? TJa-« »5tr>» ncxi yatj n":M^'» o-3":3:)i o*;naw om^ma 
^ irn^ nnro nn -iwa'i n«?i -pi cSapiM wsirS m3^n3 ^*fl "wnrrai na-iai rri3r:)''j vr««wor« 

t^ivxi 'r^y^3 O'im;) i^r- o:^j*oa"o 'fS 0*13^ 7^3 c">iTi "viMa ''W3J9 ""la-w) rn not ^ vm "V^tJ nnxi 
iwi ynoTxn o-iam oa TnraaSoi o"n);i -noMi m "wx rxvroa-o "^i odii v-aai Ji^xjo^ ">«w» 
Spa t:3m "Jxjh aiJJO-pi j»io:«n o^^to SSaa -o 1V13 on-uj n-jwo nrr^i X">>i53 'n'^:n o-*3'"rw> 
*7ab V70 0D1 o-PM Soi *n* if» -irni n»i:p.TorM "i-om oo">-in t-oI'^xj yoi «)i^3 aw^ cj-it^-wi 
*t^D2t^<inD*^ 7l1a7G^^ n^TJ J rcrratJfl*Si-j;tfi 0:5 -o o*pm to!»)i 'i* o*Tir»» 03'm-3 

• nxw >r3»."5W5a *5oi ;!?i3-n8;5 Mi;5a'o;)i ^^sm i:'M« 'nn I'on) '^vam "Jomi Ti^n . C^^a 
Vs*^ TpK 'I^tt • ^^'^ "^^'X^ ''^ yen "P'Sy MV51 .-^30 mxiri 7>i"tw -^vp xjc-kji aiva 

n ron» -ta-ns tj'Mt? 'nu -i-rwo inxi px "^rb^ J iptl^ "^jai^wSa^ d''"^ d'^tflS'b 
iat» "VDiS^3i")r5«3^Ta3» itf ^jjii^Ka Tot;^ ^i-jrapi^jxwoSiy.i yh-\X9 Min^ nanw m'^jx* -rs* 
5 *o n»>n •ir:) JiSjjr) n-con sSrc o^M ^iaa ^'01:11 »»n •^ if^nnno aonipn mi;ii cSp Su Sxjii* 
M-naa p ;jm it>" p P o*ci>jSSoi n^Mi cxoi o'x:3m bnw T»ro aiV^^ """a^XJ f* w ih^s' oS*o 

fnSinacA-^ d-'^mia J l3"n^ da? di^^mVira w^ o^^Thra ^'w-to-SSmi^ 

0'"»J3 o» O'ipf PS 'jb.T ">3:r TO 0:^1 "»«H'> v^ «4m vnofa nor«:/> 7>iV«a:) -pirww 'xS 0*1 n«?f 
a^ ^;rcro ttn yy^ ^^ iir-. t-ij^ a*-)»33 vm 'O c» nrxxj v>i f iVwj* •)H'»«i «i-n^ c*3rT^'9 

•pt^.Sy v^^T^ '^■^ib niatr :i:^'a "d rrvn" d» r\t^ +:^ : o-wVi o^n^^ c» v.r 

n^o I?' oxj r,>« ibS^i* b»xw oV)»3 ono o*Mi3>') ^hn Vo -»t m ? « -ncM ^^Tf • tl^I.V> 
O'si'b-a p n«K hSi iiaS nrxi a^ioa '3 i«>f> o*m-»33:i ixt) Sri o;rS« iSSq* ^s"i ^m ooti oj^ih 3 "3irM i^M orsS T\»i ^laS p*7 OM "S ;>Sn:vT) 3>irCT yx '3 fn-i ojf^'W nS^rn aro:? ttj? »»»t 
2i 33nr o"»*i o-r»a srap-i niV^-T -p -3M"7vtoi itsuS t>r o^^ntjo -n^a S^ *3 oV)»;i S:f> m 3>r»nn 
?) 0319:3 3w»io myhsy) S» "^^ iS ix>t)« ow «Sh s^aws;) ;i^ o^l'tja "3 esS :)-;>^ >^ ^ wSa 

•nan ^ * +9^^^ n*'.3«»:2'\ r\Mn^ S^n^^ ■\^ty ■W^'n'' : "^tjib ^^-^ -i-t> -^wa-* aw 

nx» T)»->ier3 cu S^r •';)v MwS 3im3 en*? ar-» "lai : TtS?^^'^a tJ^^S^ It^ia^ ^^5?^ THTl^ 
\'h^^ i o»"o*)3X» a»ip'a oa Saw o^^s 5» S:io yi:* wo w> ou Soio ^y wa "3 es'tj-sjic* 

x»> iw 0:^)11315 on')33W3 WD'T D^s»« •3io'>:» V» V Sm*7 i:3"i' orjias^i: S» ij:")- of77»S nw^^x* 
cn»«S» onasTurSr ivn^s^'tnxOTi pasv' mS ^pisn -jaf? a3tJ M^^^Sa o:^^^© V>^ oMStii 
^Haneja Sh m^ia'i'l i d"<ra nn'»S3'tl aim dS^n^* ri^ia^nn : nV^a oiT)a:w3 

:p iCMi o'Tiy -5«w j^rjiurx* ^jv^-'ax) 7)Sra a^n :?vb's ^®i oTaa^ni wxa n*oi):jS*»JK) orr^oS 
XT 1)53 07^97)2 ipryx? 'i^ oa'nAa «H ix ;)3a "5">an:i mwi it»J):ii5 Sip:) mtv aS-n:? -3 oai'^Aa 

on^S»iM3o;)\ywr3 y\^tr3^ : S3^at»C7sriinannt:^3^TJ"nfarhW5:b *! r"»*3 

*f>» onSrSw iL'iTT >6 W) o:)''Sy xa :)xh o^o^rSr oi> insiw""© :r)n3i:5 ooa o^nsp^ ix>J3' ctji ooS^iS 
to'^Soa *^ wtfe : Tivrhxh oTi-hv onS:)'? o'Maa o'wrn S3 •>A">JJ'"» "wp^ caa ■)«»' "p^jfy oa'S» 
a oi">5>n o"r? oa'Ta^^i wsSw iTOsn-i 'noj^ : Vps ^'^^i d'n'»l^an b'*f ^ta 
n'n'»onSi? t^nn mri an^nd 'ess^y^ bnia T\1»5:^ j o^-na oaa cp:aS Sna ^Sa3ai or ta 
^MpiTai 5):n ain^a im vn-h:: ^ta:^ M-aio.T Mia tuj aiJO wjxjid oaa n'^'Cjb * Tl^SbTl 
: a'iSSa xiaa ova S r •» S>rw sai ")n*OF? SaS nna va" ova vjimi 711a "na a^n3f jjMia^ai 

oainxiaioniflitjaa! : ^x\^ ^^^^^y^^^^^^^^\i/^\^ 

r aToSTOiax3''n3poa 

iitfnpa Vx iSSa aS*n« rnw cVira ax 'a' Sna 'n):« oaiti 3»n» ant>r aioSt^ ton nv3 o"^^ "»"*» 

tj cSittaS3 iSSsai ^^*v7)a -p^SaaSAS:^! mw in« arpa laiSSa p "ir^x nrMi o^oxSua eSir Miai 

Sl"l-a nnS^Tl ^^^n'^^aa V>T \V '/n : V Sna rir a>n3 laxj iry -iw -p* nS Ssa ?pp« xiaxj 

V 3V13 laiVTa 0:3 S30 oaS aM^a1fiJ vsniaAavji?^ SMitJ-S iiom p ihm ITtW^TI t *b*ia 

b''a''^fl3 "iTJ^Wrn '^a^tu s^^^a nn^Vyn j o^jSw;^ S» o-ora icjnpxai S-ivk» ^^i 

9 M*? v>^'y) 'S3 citf a^wi 0^2^153 laiSSa :)nr«rna »p^ iSSsai ntriX9 »j>7a ^TtlVTH J ySX^ » w ^773 ^TfW^Ti . 'nsTTin "^TS^^ra n-nrW^fi 5?tt? -^^0 ^71^^771 

s»ii3i "WSra axxjTiS o*^yiM o*©*;:? ^la-a ntix pi Snj^Snp oT'eorr o-St^t 

1^:3 iiSMi .1^:0 ;j-i')ra :iflxj3?) n3 *»3 nj»n*3"> 

: in" 

trn^M ':iTi> ■pa:?"' 

VDiaM "noo S»*> ThiT "itxjS ;)3;im 
0*51H )*><*''' ^'^ ^"^ F**^ T"*^ '"'''^ U'l VJ) V!3^ Tn'f^H'i "0VT3 "WM 

on- wJ rvK' ip'ny cT>fn 'y »S tmwoD TOM^ f)^v\n wja 
D^so rnxr v^ i>crt3n ;)3m'7« ;57)wa 

njjna -cnHja r»>3:p "iwjS p S» 
'33 S^i lonjM OT3 ^nwf? ^»r "3 l^^ •iryin' ':^ ♦ i^-Sa :):3*)0 irr rjtJ-'ci ♦ *Sy -^hn f ojs-): ^-p^ 
ojirs :»i^»3 13"'7«')^ "cn" lo'rajw sf"^ i^ho